Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Molnár F. Árpád:       "Az erkölcs, a bátorság és az önfeláldozás ott kezdődik, ahol a bármifajta magyarság, valamint minden emberi véget ér."   (2009.04.30.)

   

Ugass, kutya! - Kutyatámadások, Olaszliszka és sertésinfluenza az Echelon-fegyverekkel

 

2009-05-15.
Soós József (Kárpáti Magyar)

Tisztelettel üdvözöljük a HÍRHÁTTÉR Multimédia Nézőit, Hallgatóit és Olvasóit! Egy olyan témakörrel szeretnénk most foglalkozni, ami a társadalom figyelmét elkerülte, hiszen eddig soha, senki még a Világtörténelemben, és a MÉDIÁBAN nem beszélt róla. Ez természetesen szorosan kötődik az ECHELON-elmeirányító technológiákhoz, hiszen annak a hatására történtek meg azok a szörnyűségek, melyekről most beszélni fogunk. EGYEDÜL ITT, ÉS KIZÁRÓLAG A HÍRHÁTTÉR Multimédia szerkesztői voltak azok, akik ezt ki merték mondani. MEGTEHETTÜK, MEGTEHETJÜK, hiszen a Teremtő Isten véd bennünket a HÁTTÉRHATALOM bosszújától.

Bizonyára mindenki vissza tud emlékezni azokra a KUTYATÁMADÁSOKRA, melyek néhány évvel ezelőtt történtek meg, és a MÉDIA, pontosabban a HÁTTÉRHATALMI patkány-Média heti rendszerességgel hozott fel és mutatott be... Egy-egy esetről napokig beszéltek, aztán mikor már kitárgyalták, és bemutatták a történteket (természetesen elhazudva azt az okot, hogy ezt mi váltotta valójában ki!), mindjárt jött egy másik tragédia, ami kísértetiesen hasonlított az előzőhöz, illetve az előzőekhez. (Mert rengeteg ilyen szörnyű tragédia történt!) Ez hozzávetőleg egy, de inkább másfél évig rendszeresen bekövetkező "baleset" volt, amelyről mindenki azt hitte, hogy a VÉLETLENEK SZÖRNYŰ SOROZATA! A Média pedig jól járt ezekkel a hírekkel, mert az ECHELON-fegyverekkel szellemileg tönkretett lakosság szereti a vért, és a NEGATÍV ROSSZ HÍREKET, hiszen az NÖVELI MEG A MÉDIA NÉZETTSÉGÉT.

Ami párosítható azzal, hogy így TÉMÁT adnak, pontosabban GYÁRTANAK a "tudatlan nagy sokaságnak"! TOTÁLIS FIGYELEMELTERELÉS, amelynek a "kivitelezéséhez" az ELMEURALMI FEGYVEREKET használják föl! Így levezetve, elmagyarázva, mindenki számára ÉRTHETŐ és "világos" az, hogy ezek a TRAGÉDIÁK az ECHELON-elmeirányító/elmeuralmi FEGYVEREK egyenes következményei. Mert ezzel a szörnyű fegyverrel képesek az ÁLLATOK AGYÁT és IDEGRENDSZERÉT ugyanúgy IRÁNYÍTANI, MEGVÁLTOZTATNI, MANIPULÁLNI, mint az EMBEREKÉT, pontosabban az egész EMBERISÉGÉT!!! Hiszen ezzel a szörnyű HÁTTÉRHATALMI FEGYVERREL az embernek és állatnak is képesek az AGYMŰKÖDÉSÉT IRÁNYÍTANI!!!

Vagyis azokat az embereket, akik a kutyatámadások áldozatai lettek, KÖZPONTI (Nagy-Babiloni) irányítás alatt, előre eltervezve ölték meg! A fegyver, amely ezt kivitelezni képes volt, úgy hívják, hogy ECHELON elmeirányító rendszer!

Több haszna is volt ebből a HÁTTÉRHATALOMNAK: az egyik a sok közül az, hogy a társadalom FIGYELMÉT ezzel MÁSRA LEHETETT TERELNI, és témát adtak vele az embereknek.

De a MÉDIA is jól járt ezekkel a halálesetekkel, mert a NÉZETTSÉGE és OLVASOTTSÁGA jelentősen megnövekedett, ami ANYAGI-HÁTTÉRHATALMI HASZONSZERZÉSRE adott lehetőséget.

Ezen kívül minden tragédiában örömét leli a NAGY BABILONI Rendszer......

Teltek-múltak az évek, és profilt illetve arculatot váltott a HÍRADÓ tragédiákat bemutató "műsora", "műsorai", és egy sokkal keményebb és szörnyűbb eset rázta meg a KÖZHANGULATOT!

Ez volt az OLASZLISZKAI tragédia, melynek a kiváltó oka az ECHELON-elmeirányító fegyverekben keresendő. Abban az alattomos, szörnyű, TITKOS RENDSZERBEN, mely URALKODIK AZ EMBERISÉG FELETT, és a SZENTÍRÁS már több ezer évvel ezelőtt TITOKZATOS NAGY BABILONNAK nevezte el. Ugyanis az a szörnyűség, ami SZÖGI LAJOS tanár úrral történt, egy HÁTTÉRHATALMI "terv" része volt. Mértani PONTOSSÁGGAL megszervezve és kivitelezve a GYILKOSSÁGOT! Ugyanis a tanár urat és a "lincselőket" KÖZPONTILAG IRÁNYÍTVA "küldték" abban az IDŐBEN arra a HELYRE! Vagyis a HELY/IDŐ mértani pontossággal meg volt szervezve. Azokat az EMBEREKET, aki ELKÖVETTÉK A GYILKOSSÁGOT, tudtukon kívül, KÖZPONTILAG IRÁNYÍTOTTA A HÁTTÉRHATALOM! Vagyis nem ÖNSZÁNTUKBÓL követték el azt a szörnyűséges bűncselekményt. Azt a HÁTTÉRHATALOM követte el, hiszen az ELMÉJÜKET IRÁNYÍTÁS ALÁ HELYEZTÉK, azok az emberek BIOROBOT funkcióban "üzemeltek" abban a pillanatban, azon a helyszínen!

 


A már Hitler által alatt is hatalmas tömegek ellen alkalmazott elektromágneses hullámokkal a Háttérhatalom (vagy bármely titkosszolgálati alszerve) Szögi Lajos brutális megölésével hasonlóan csinált provokálható Echelon-idiótát a magyarokból, ahogy annak idején a belga királyság a kongói őslakosokkal, bennszülöttekkel tette: egymásnak vezette őket. miközben jókat röhögött a markába; a magyarok addig sem a lényeggel foglalkoztak, de sikerült őket a tolvajok és spontán verekedők bőrszín szerint megosztó, mesterségesen, az istenek asztalánál kirobbantott háborúságokba lökniük. Eközben a magyarok alacsonyrendű faji voltát továbbá kontesztálta, hogy azok a korábban tudatlanok is a gyűlölködést választották - tovább fedezve a Háttérhatalom összes Emberiség-kiirtó módszereit, meghajolva a Háttérhatalom előtt -, akik időközben megtudták, hogy a Megprófétált Nagy Babilon irányítja a Földet. A gerinctelen, de Veérengző hajlamú magyarság ügynöki és Echelon-idióta pártfegyelme - a Hírháttér választottait kivéve - ezúttal is kvázi abszolút osztatlannak mutatkozott. Kérdésként sem merülhet fel: mit érdemel az a faj, amely saját hóhérait plántált butaságából és gerinctelen, bűnöző alkatú, kurucinfós gyávaságából rejtegeti, alsófaji rosszindulatából és gyűlöletéből pedig a cigányokat üldözi, akikkel a gondos és láthatatlan kezek - mint kakas- és kutyaviadalokon szokás - összeugrasztják. Ebből is láthatjuk, hogy a színes bőrűeket lenéző hibbant és Veéreskezű, szuicid magyarság mostanra, amikorra megcsúfolására származásával Európa talán legnagyszájúbban és egyben legalaptalanabbul kérkedő hitvány népévé vált, mennyivel alacsonyabbrendű lett a becsmérelt, fehér mocskos faja által kirabolt és kísérleti laborként használt, éhhalálra kárhoztatott afrikai lakosságnál, melyet éppen alacsonyrendű barbárállati moslék mivoltából fakadóan nézett le azóta, hogy rájött: színes bőrűek is léteznek a bolygón.
(Molnár F. Árpád)

Az idő távlatából már mindenki számára érthetővé válhat az ÖSSZEFÜGGÉS az OLASZLISZKAI eset, és az azóta eltelt időben egyre ERŐSÖDŐ ETNIKAI KONFLIKTUSOK között! Hiszen a SZÖGI LAJOS tanár úr HÁTTÉRHATALMI MEGGYILKOLÁSA EGYENES KÖVETKEZMÉNYE VOLT annak, hogy MEGCSONKÍTOTT HAZÁNKBAN soha nem tapasztalt módon megnövekedjen a lakosok közötti gyűlölet és ellentét!!! Mindkettő oldal számára sérelem volt az a KÖZPONTILAG SZERVEZETT TRAGÉDIA, mivel GYŰLÖLET MAGJÁT VETETTE EL! És ezáltal MAGYAR, illetve ROMA-cigány között a szakadék MESTERSÉGESEN LETT MEGNYITVA!!!!

Ami azóta még tovább növekedett, a helyzet katasztrofálisan súlyossá vált! Mivel az ECHELON-technológiák által a HÁTTÉRHATALOM mindkét fél, vagyis a "magyar" és a "roma" SZELLEMI KÉPESSÉGEIT is az ÁLLATNAK a szintjére süllyesztette le, és NEM KÉPESEK MEGÉRTENI, hogy nem egymásban van a hiba, hanem abban a szörnyű Rendszerben, melyet a BIBLIA megjövendölt, és KRISZTUS JÉZUS is beszélt róla. Ebben a maradék kicsiny országban is képesek voltak arra, hogy az ŐSLAKOSSÁGOT egymás ellen hangolják. Aminek a KÖVETKEZMÉNYE a sok-sok HALOTT lett és lesz továbbra is, ha a társadalom szeme ki nem nyílik, és észre nem veszi azt, hogy felettük és tudtukon kívül a TUDATUKAT, és ezáltal az ÉLETÜKET irányítják!!!!!

NEM A MAGYARBAN VAGY A ROMÁBAN kell keresni a BŰNÖST, mert NEM BENNÜK VAN A HIBA!!! Krisztus Urunk tanítása az volt, hogy MINDEN EMBER EGYENLŐ, és TETTEI, illetve SZAVAI által kell megítélni az embert, nem SZÁRMAZÁSA és NYELVE, KULTÚRÁJA, BŐRSZÍNE ALAPJÁN! Aki nem eképpen cselekszik, az ISTEN szemében utálatossá válik! Minden ember egyenlő Krisztus előtt, a különbség nem a származásban, hanem az EMBERI LÉTBEN és MÉLTÓSÁGBAN van! Már több éve zajlik a KONFLIKTUS a "magyar" illetve a "roma" lakosság között, de sajnos olyan IDIÓTA BAROM mindkettő, hogy nem veszi észre a dolgok HÁTTERÉBEN húzódó szörnyűségek kiváltó okát/okait! Ezzel elérte a NAGY BABILON, hogy még több ember essen áldozatul neki, és az életben maradottaknak az "életminősége" is egyre rosszabb lesz!

Magyarok, Romák!

A VEZETŐITEK tudatában vannak ezeknek a dolgoknak, hiszen SZOLGÁLJÁK/KISZOLGÁLJÁK a Háttérhatalmat, ELADNAK, TÖNKRETESZNEK BENNETEKET!!!! Ezt olyan ALATTOMOSAN VÉGHEZ TUDJÁK VINNI, hogy ti magatok észre sem veszitek az IGAZI ELLENSÉG LÉTEZÉSÉT! Mert ha hamarosan nem ébredtek fel, akkor úgy fogtok ELPUSZTULNI, hogy még annak sem lesztek a tudatában, hogy ki ÖLT MEG BENNETEKET!!!!!

A MÉDIA (PATKÁNY-média) pedig tovább HAZUDIK az esetekről, és az alatt az idő alatt, amíg ezt teszi, MÉG TÖBB ÁLDOZAT LESZ!!! "Ők" meg GAZDAGODNAK tovább a ti nyomorotokon! Ezekkel a dolgokkal jó, ha "tisztában" vagytok, mert minden kiváltó okot a HÁTTÉRHATALOM generál!......

Néhány gondolatban szeretnék arról a "rejtélyes" VÍRUSRÓL is szólni, mely az elmúlt hónapokban "alakult ki" és TERJEDT EL a "nagyvilágban"! Ez a SERTÉSINFLUENZA, amely HÁTTÉRHATALOM ÁLTAL MESTERSÉGESEN LÉTREHOZOTT vírus. Már a megjelenése is "különös" volt....... Arról már nem is beszélve, ahogy elterjedt a kontinenseken, mert ha meg akarták volna akadályozni az elterjedését, akkor azt az országot, ahol "észlelték" a vírust, KARANTÉN ALÁ VONTÁK VOLNA! Hiszen egy tengerentúli "országról" van szó, ahonnan csak HAJÓVAL, illetve REPÜLŐVEL tud átjutni a "betegség"! MÉGSEM TETT SEMMIT EGYETLEN ORSZÁG SEM ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY NE INDULJON EL SEMMILYEN JÁRMŰ AZ ADOTT ORSZÁGBÓL MINDADDIG, AMÍG MEG NEM ÁLLÍTJÁK A VÍRUST! MEXIKÓBÓL ki sem tudott volna jönni, ha KÖZPONTILAG elrendelik az ország KARANTÉN ALÁ VONÁSÁT!

A CÉLJA az volt ennek az INFLUENZA "járványnak", hogy egyrészt a MÉDIÁNAK TÉMÁT ADJANAK, mely NÖVELI A NÉZETTSÉGET és a SAJTÓ ELADÁSI SZÁMAIT! De ezen kívül volt ennek még több oka is, hiszen ezzel a MÓDSZERREL "alattomosan" lehet RITKÍTANI a lakosságot, annak is azt a részét, mely "gyengébb" szervezettel, védekező képességgel rendelkezik. Vagyis a BETEG és ÖREGEBB embereket lehet vele MEGÖLNI! Azokat, akik PÉNZÉBE KERÜLNEK a HÁTTÉRHATALOMNAK, mert az idős emberek - mivel nem termelnek - HASZONTALANOK A HÁTTÉRHATALMI NAGY BABILON szemében!

Ezen kívül még az is szerepet játszik egy ilyen MESTERSÉGES VILÁGJÁRVÁNY ELINDÍTÁSAKOR, hogy az ELLENSZER és VÉDŐOLTÁS, GYÓGYSZER megvásárlása HATALMAS ANYAGI HASZONHOZ JUTTATJA AZ "országokat", így a HÁTTÉRHATALMAT!

Mert azt már elmagyaráztuk, hogy minden ország a HÁTTÉRHATALOM irányítása alatt áll, vagyis valójában NINCS IS EGYETLEN EGY ORSZÁG SEM, csak a KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS, a BIBLIA ÁLTAL MEGJÖVENDÖLT TITOKZATOS NAGY BABILON!!!!!

A SZENTÍRÁS mindenki számára érthető módon leírja és feltárja azokat a dolgokat, melyek NAPJAINKBAN érzékelhetők. Így beszél az EMBEREK, pontosabban az EGÉSZ EMBERISÉG MEGVÁLTOZOTT VISELKEDÉSÉRŐL, arról, hogy az UTOLSÓ IDŐKBEN MILYENEKKÉ VÁLTAK AZ EMBEREK! Részletesen, mindenről beszámol, és az sem marad ki, hogy ez minek a következménye, mik a kiváltó okai ennek! Részletességgel beszél arról is, hogy az utolsó időkben KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS ALÁ KERÜL AZ EGÉSZ BOLYGÓ! Meg is nevezi ezt a LÁTHATATLAN KORMÁNYZATOT, amit TITOKZATOS NAGY BABILONNAK szólít! Említést tesz mindazokról a KÖRNYEZETI KATASZTRÓFÁKRÓL, FÖLDRENGÉSEKRŐL, ELEMI CSAPÁSOKRÓL, melyek egyre nagyobb mértékben, és egyre gyakrabban sújtják a Föld bolygó lakóit! Beszél a HAMIS VALLÁSOKRÓL, és az IGAZ KERESZTÉNYEK ÜLDÖZTETÉSÉRŐL! A sok-sok JÚDÁS-árulóról! Nyíltan, mindenki számára megírja, hogy lesznek olyan események, melyekre nem fog a "nagy sokaság" választ kapni, mert nem ismeri a Teremtőt, és annak szándékát sem!

MINDEN LE VAN ÍRVA A BIBLIÁBAN, csak ÉRTENI kell a SZÓT, és HITET, BIZALMAT helyezni a Világmindenség ALKOTÓJÁBA és annak Fiába, JÉZUS KRISZTUSBA!!!

Mi Neki köszönhetjük az életünket, mert ha a HÁTTÉRHATALOM megtehette volna, akkor már régen mi is HALOTTAK LENNÉNK!

De NEM!!! NEM, NEM és NEM!!!

Mert nem teheti meg azt, hogy MEGÖL minket, hiszen a MINDENHATÓ kegyelméből a VILÁGOSSÁGOT adjuk az emberiségnek; egy kis égő mécses, mely világít ezen a "fekete" és gonosz bolygón!

Ezek vagyunk mi, a HÍRHÁTTÉR Multimédia szerkesztői!

Ezúton is, és MINDIG szeretném megköszönni IGAZ KERESZTYÉNI BARÁTOMNAK, Molnár F. Árpád úrnak a lehetőséget arra, hogy segíthetek-segíthetünk mindenkinek!

Ő volt az a személy, aki minden idők legnagyobb és legcsodálatosabb embere lett, hiszen elsőként adatott meg neki, hogy ISTEN KEGYELMÉBŐL SZEMBESZÁLLJON, és LEGYŐZZE a HÁTTÉRHATALMAT!!!!

Dicsőség az ISTENNEK! Imádkozunk, hogy Krisztus Urunk VÉDŐ KEZE MINDVÉGIG ÓVJON BENNÜNKET!!!!

Felelős főszerkesztő: Molnár F. Árpád úr
Szerkesztő: Kárpáti Magyar /Soós József/

(Készült: 2009.05.)

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


A Hírháttér kapcsolódó irodalmából:
2009-05-12. - Echelon-eszközök a Magyarok Nyilai-ügyben! + Echelon-szagú gyilkosság Kecskeméten: megöltek egy 16 éves lányt
/Molnár F. Árpád/

2009-05-09. - HHH – Hétköznapi halál háttere
/Nagy Sándor (Naleksz)/

2009-05-08. - Támogassuk a magyar gazdákat! - Felszólítás az Echelon-álomból történő ébredésre!
/Tánczos Krisztina/

2009-05-06. - HÍRHÁTTÉR TV: Vásárolt rabszolgaság (Műszaki cikkek és Echelon)
/Soós József (Kárpáti Magyar) - Molnár F. Árpád/   /Zene: Kraus (svéd): c-moll szimfónia/   (Film, 9 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-05-01. - TUDJA-E... - Villámsorozat, amikről soha, senki nem mert írni és nyilatkozni...
/Molnár F. Árpád/

2009-04-29. - HÍRHÁTTÉR TV (cikk formátumban is!): A Biblia prófétái és apostolai, cionizmus és nemzeti öntudat - A Bosszú Imádott Istene! - Kijelentésekkel!
/Molnár F. Árpád/   /Zene: The KLF/   (Film, 21 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-04-26. - A HAARP titkos alkalmazási területeiből, és a világuralom - A világ soha nem publikált titkaiból
/Molnár F. Árpád/

Előző cikk:
LEGÚJABB, 92 PERCES, A VILÁG MŰKÖDÉSÉT ÉS A HÁTTÉRHATALOM TITKAIT TALÁN MINDEN EDDIGINÉL INKÁBB ÁTFOGÓ ELŐADÁSUNK MEGTEKINTHETŐ ÉS LETÖLTHETŐ!
A címe: Bevezetés a Világ titkaiba (Klikk a letöltéshez!) (Vagy: Klikk a megtekintéshez!)
Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila.
Felfedi és rendezte: Molnár F. Árpád
Felvétel: 2009 május 12. ; Készült: 2009 május 12-13.

Lap teteje

Következő cikk:
Best of Magyarság 2009-05-16. -
HÍRHÁTTÉR TV
: Az Utolsó Holocaust - Őrjöngés a magyarság és az Emberiség végső Holocaustjáért
/Molnár F. Árpád / Adorján András (sakk-"nagymester"/
(Film, 12 perc)
Tartalom: Hírháttér horrorshow: Botránytelefon, mely készült Molnár F. Árpád főszerkesztő és Adorján András nemzetközi "sakknagymester" között az állami tömegmészárlások, lakosság elleni rendőrségi szolgálati és államtitok, titkosszolgálati titkok, 100 év állampszichiátriai elektrosokk terápiái, kínzásai, megnyomorításai és gyilkosságai, a Háttérhatalom és az állami szervek Echelon-terrorizmusa témaköreiben, melyben Adorján "mester" a 'fenntartandó fejlövés' híve. S hogy milyen stílusban, és mi minden ellen, azt hallgassák meg gyorsfilmünk kíséretében.
(Megtekinthető és letölthető!)
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu