Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

 

   

Babilon bűvkörében: a Magyar Baptista Világszövetség és az amerikai magyar baptista mozgalom
 


Herjeczki Géza és beavatott társai áldozatainak emlékére
 


Baphomet - az Echelon-program szerint a jövőben nyílt kultusz lesz a Földön.

Megjegyzés a magyaroknak, mert az amerikaiak tudják, a magyarok elől viszont elhallgatja a média:
A bafomet (baphomet) két szarvú, sátánimádati bálvány, a háttérhatalmi politikusi, üzleti stb. arisztokráciában programozott kultikus és szexuális, imádati jelkép. Az USA MK-Ultra stb. elmeprojectjeiben a programozott szexrabszolgák nemi szervét általában bafometté alakítják át. Ilyen programozott, elnöki szexrabszolgák (presidential model) stb. elmeproject botrányai az USÁ-ban akkorák voltak, amik miatt ezekről ott már mindenki tud, ahogy az elmeprogramozások létéről és számos módszereiről is. A média viszont a magyarok elől - az amerikai kormány- és Pentagon-botrányokig bezárólag - a mai napig mindent elhallgat. A Hírháttér - Isten Áldásából - a magyarság tájékoztatására és sokkal több egyéb miatt hozatott létre.

2009-01-05.
Molnár F. Árpád

Obamaptistáknak is nevezhetjük azokat az amerikai, az Echelon-módszereket rejtegető, az elmeterrorista MK-Ultra áldozatait a CIA-val és az Egyesült Államok világterrorista kormányával világszerte üldöző baptista és más gyülekezeteket, amelyek öltönyös-nyakkendős vezetői és beszervezett hívei a Jézus Krisztus képében rosszabbak, mint a 2000 évvel ezelőtti Moszados farizeusok és fehérre meszelt síroknak nevezett, holtak csontjaival és minden tisztátalan dolgokkal megpakolt, dúsgazdag államzsidók voltak. Ez alól nemhogy kivételeket képeznének az amerikai magyar gyülekezetek, de kimondottan eklatáns módon jelenítik meg az Afrika, Ázsia, Európa stb. kifosztásából és leigázásából dúsgazdag, az MK-Ultrának a Jelenésekben Megprófétált homlokra sütött pecsétjével fanatizált és a háborús Izraelt imádtató gyülekezeteket, akiknek híveit Babilon - ahogy Írja a Biblia - adja-veszi, a Háttérhatalom ember- és lélekkereskedőinek igényei szerint. Az ember- és lélekkereskedelem keresztyéneket sújtó nacionális vezető hatalmai Izrael, az USA, Kína és Oroszország. A Jézus Krisztus Nevében prédikáló keresztyén gyülekezetek ideológiai szabályozását Izrael-, a pénz- és a cionista háborúk, valamint a vezető izraeli és amerikai politikusok imádatához programozva, vezető szerepben Izrael és az USA elmeprojectjei által végzik. A kereskedelmi alapú és stílusú, a pénzt és a gazdagságot imádtató, a Háttérhatalom ügynökeit a legfelsőbb gyülekezeti és prédikátori posztokra toló, beszervezett pásztorok babiloni jellegzetességei sehol jobban nem domborodnak ki, mint az Egyesült Államokban. Az amerikai baptista gyülekezetekben a jómódú, magyarországi fülek számára is elborzasztó imádságokban (nemhogy ha a kifosztott Afrikából nézzük) olyan fohászokat hallhatunk ezen MK-Ultrás stb. gyülekezetekben, mint "És add meg Jézus, hogy a gazdasági válságban is megvásárolhassak bármilyen fogyasztású autót!", "Add, Uram, hogy az új autóm vásárlásakor ne azt kelljen néznem, mennyibe kerül!" stb.

Szégyen és gyalázat, a tisztátalanság bűze száll fel és mételyezi meg a lelket még a magyarországi fülek számára is, amikor a titokzatos Nagy Babiloni Szajha eme baptista gyülekezetei - Obama és a többi Moszados, villamosszékes és méreginjekciós tömeggyilkos imádata mellett - az Afrikából ellopott olajon jogtalanul és sátáni körülmények között, a Nagy Babiloni Szajha által rabolt pénzeken meggazdagodott keresztyének a még több és több vagyonért fohászkodnak, mégpedig azok pénzén, akik Afrikában az ő jólétükért és ördögi tobzódásukért halnak éhen az afrikai olajmezők kellős közepette. Rosszabbak vagytok, mint az útszéli kurvák - akiknek legyen béke, védelem és megtérés -, mert ők munkáért keresik kenyerüket, ti viszont tízmillió afrikaiak éhhalálából tobzódtok, bálványozott tömeggyilkosaitok által elrabolt pénzekből tettestársakként, felbujtókként és világterrorista szócsövekként élősködve. A Föld rákja, fekélye és az Emberiség globális bűnének és minden képzeletet meghaladó rettentő végzetének szentségtelen vasnehezékei vagytok, hogy mindenki, aki nektek hisz, a Sátán és eszközei által vesszen el. E világon fegyházzal bűnhődjetek szörnyű tetteitekért ti, akik már nem tudjátok megállítani a világváltozásokat, de szűköltök és kínlódtok, mint a nácik, amikor már felfogták, hogy a háborút elvesztették, és el kell számolniuk.


Latinos nyelvújítással:
Babilonaptismus In(ter)continentalis.
In(ter)kontinentális, bábeli egymást-kinevezések: a baloldalon álló amerobaptista Herjeczki Géza soros
(györgy) elnök a jobboldalon lévő Gergely Istvánnak adja át az elnöki trónt, aki a Romániai Magyar Baptista
Szövetség ügynök-elnöke. A képen két másik, további interkontinentális és dúsgazdag, babilonista-baptista vezér.

 

Szégyen és gyalázat az az interkontinentális pusztítás, amit az amerikai baptisták a legszegényebbektől elrabolt pénzeken, egymáshoz kontinensről kontinensre utazgatva, mint Herjeczki Géza, öltönyben, nyakkendőben, díszkivilágításban egymást nevezik ki, országról országra a legmagasabb beosztású baptista vezetőkkel találkozván. Szégyen és gyalázat a Baptista Világszövetségnek a Sátántól biztosított busás és démoni vagyona, amellyel az önmagát Krisztus minden Parancsával szemben doktornak nevező Herjeczki Gézát választják meg a Magyar Baptista Világszövetség elnökévé, aki egyúttal az obamaptizmus és bushizmus amerikai sötétségében az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség alelnöke is, Kulcsár Sándor Echelon-áldozatokon taposó háttérhatalmi szörnyszülöttjének elnöklésével. Mert a világ politikai üldözötteit a Bush-ok, Clintonok és Obamák tömeggyilkos szája íze szerint üldözik, gyalázzák, uszítanak és rombolnak az Emberiség legjobbjai ellen, a gyülekezetekben, bafometszörnyekként minden az USA lakossága számára roppant közismert elmetechnológiai módszert elhallgatva, sőt, CIA-s stílusban tagadva, azok feltáróit a Földön körbeüldözve, mintha maga a CIA tenné és tátaná fel sátáni, Moszados száját, hogy minden igazat és valódi keresztyént elnyeljen, és minden igazak vére rajta száradjon, akik megölettek a Földön. És teszitek ezt naponként tobzódva, sátáni pokolfajzatok, abban az USÁ-ban, amelyben az amerikai magyarok - ma is kaptam az USÁ-ból ilyen levelet - a Jézus Krisztust hirdetve, az általatok fedezett és imádott elmeuralmi Babilon-szörnyeitek technológiai és globális hátterét taglalják, visszatérően megkeresve engem olyan levelekkel - igen, az amerikai magyarok az USÁ-ból -, hogy egyházba és gyülekezetekbe nem szabad menni, mert ott a Sátán trónol és nem mondják el az igazat, de éltetik a mammont. Ti pedig szemérmetlenül megfelelve ennek: gyártjátok a butaságot, a gerinctelenséget, az aljasságot és az elbódító fanatizmust mindazok vesztére, akik Isten Szava és saját józan eszük helyett belétek vetették bizalmukat. A keresztyénség szégyene és rákos fekélyei vagytok ti, akik csak annyit mondotok el a Valóságról, amennyit sokkos és mérgezéses tömeggyilkosaitok a CNN sátáni kamerái előtt. De még annál is kevesebbet, hiszen az MK-Ultra, a HAARP és társai szörnyűségeiből rettentő ismereteket maga a kormány tett le az asztalra. Rosszabbak vagytok és hazugabbak, mint egy amerikai miniszterelnök. Talpnyalásotok már olyan lealjasult, hogy - mint Csintalan Sándor a Hír TV-ben - még azt is letagadja, amit maga Izrael hirdetett világgá, hogy felvásárolták Magyarországot. Csak a helyet keresitek, hogy hogyan kellene még és még jobban benyalni és behízelegni a Sátán főapostolainak.

Elvisszük híreteket körül a Földre. Árulásotok ne bálványaitok (bushaitok, clintonjaitok és obamáitok) védelmére, hanem kínjára és lemeztelenítésére legyen, ahogyan számotokra is ezt eredményezte. A magyarságnak CIA-tok által leggyűlöltebb és legelkeseredettebben üldözött és megtűrni kényszerült médiuma, a Hírháttér és vezérszónokai akasszanak malomkövet a nyakatokba.

A Kulcsár Sándorok, a Herjeczki Gézák és chicago-i baphomettársaik, az MK-Ultra és a CIA Emberiség-ellenes, a Jelenésekben leírt elmeátalakító és a világot irányító technológiai szörnyetegeik beszervezett védelmezői, akik a világ legkörnyezetszennyezőbb államában, a túlfogyasztásos luxusautók imádata gyűrűjében, a Babiloni Szajha vezető hóhéraiként mást sem lesnek, csak hogy megfeleljenek a világ legnagyobb henteseinek, függetlenül attól, éppen melyiket tolja a Háttérhatalom és a Sátán elnöki pozícióba. Hiszen a CIA titkos ügynökeként kezdett Cathy O'Brien - akinek elmeprogramozásáról minden amerikai tud - bizony, sok-sok, nála kevésbé ismertté lett társával együtt irdatlan mennyiségű amerikai szemét felnyitotta, miközben az államhatalmi obamaptista gyülekezetek és ördögi pásztorok - a CIA és az amerikai-izraeli, háttérhatalmi kormány igényeinek megfelelve - ezen világelsők és hősök neveit nem csak hogy tagadják, az MK-Ultra, a CIA, az NSA, a NASA és a Moszad Echelon-pásztorai, de még üldözik is az egész bolygón, összefogva egyházuk minden gonosztevőit és általuk megtévesztett idiótáit arra, hogy kivessék, üldözzék és átkozzák mindazokat, akik olyasmiről mernek beszélni, amiről már minden amerikai tud. Az ő kötelességük lenne elsőként, hogy felhívják Istennek és a Jézus Krisztusnak Nevében nemhogy gyülekezetük, de az egész világ figyelmét arra, hogy a Jelenések Könyvében Megprófétált, totális elmeuralmi világtechnológia megvalósult, de éppen ők azok, akik az elsők között fognak össze, pózolva a baptista Obama, a pedofil Echelon-botrányokba bukott idősebb Bush és klánja, a Cathy O'Brienek által női szexrabszolgákkal orális szexet gyakorló Hillary Clintonok előtt, hátha akkor vaskos pénztárcájuk és luxusjárműveik közepette még több és több pénzre tehetnek szert a megkínzottak, a világ titkosszolgálatai által börtönökbe és elmegyógyintézetekbe zártak, az öngyilkosságba vezetettek, az elbutítottak, a megcsonkítottak iszonyatos tömegeinek vére és lelke árán.

Ti vagytok, Kulcsár Sándor, ti vagytok, Herjeczki Géza és sátáni szövetségesei a Bibliában Megjövendölt titokzatos Nagy Babiloni Szajha globalista világhálózatának ördögei és tisztátalan lelkei, akik utolsó baphometállatokként megitattok minket vérrel ama a hazugságért aranyból mintázott kehelyből, mely a titeket befogadó egyháznak, a Sátán által uralt titokzatos Nagy Babiloni Szajhának a kezében van, ahogy Írja a Biblia: minden utálatossággal és tisztátalansággal tele. Megrészegedtetek, Herjeczki, a szentek vérétől és a Jézus Bizonyságtevőinek vérétől, ahogyan ez imádtatott idoljaitok és bálványaitok tetteihez illik, a háborús bűnös és villamosszékes, valamint méreginjekciós Bush-okhoz, az orális szexes, sátáni Clintonokhoz, a szexrabszolgagyártó és elmevilágterrorista Obamákhoz. Úgy jártatok a magyarokhoz képest sokszorosan tájékozott USÁ-ban, mint a Rákosi-rendszer és a Szovjetunió ördögi vezérei: már csak magatok előtt bohóckodhattok, már csak ti vagytok, akik a világ előtt úgy tesznek, mintha mit sem tudnának arról, amiről az USÁ-ban már minden kisgyerek is tud, hiszen sehol akkora botrányok ezekből az ügyekből nem voltak a Föld bolygón, mint nálatok, az USÁ-ban, ráadásul csőstől és tömegével. S miközben bukásotok percei meg vannak számlálva, már semmi másra nem támaszkodhattok itt, Magyarországon sem, csak arra, amit az általatok imádott és imádtatott izraeli sátáni Moszad a felvásárolt Magyarországon felvásárolt médiájával hazudozik és letagad fajotok, a Júdásfaj védelmében, hogy ti a Sátán zsinagógáiként, a Sátán izraelitáiként és Babilonban rekedt ördögökként együtt fedezzétek a Sátán cionistáival az MK-Ultra, a HAARP és Babilon más eszközeinek az Emberiség teljes szabadságának elpusztítására és az Emberi Faj abszolút leigázására, a keresztyének jövőbeni kiirtására és az egész Emberiség elkárhoztatására létrehozott eszközeit. Mert ti vagytok a fehérre meszelt sírok, Herjeczki, akinek még a neve is Hitler herrjeit és kutyáit idézi, akik pompás ruhákban jártok, hogy fel ne fedessék az emberek előtt szemérmetek, és ne vegyék észre, hogy nyitott sírok vagytok ti, keresztyén testvéreink, Isten gyermekeinek csontjaival rakva!

A világ hóhérai, a Cathy O'Brienek kínzói és megrontói, a titokzatos Nagy Babiloni Szajha örökre bennrekedt, Jézus és az angyalok előtt örökkön örökké szenvedésre elválasztott ördögei közül vagytok. A Sátántól, és a Sátán által e világ elnöki pozíciójáig emelt Obamák, Bush-ok és Clintonok MK-Ultrás és HAARP-ogó degeneráltjai, átkozott mutánsai, mesterséges idiótái és kétszarvú baphomet-szörnyszülöttjei.

Térden állva kell bocsánatért esedeznetek Mark Phillips, Cathy O'Brien és a világ minden olyan MK-Ultra- stb. áldozata és fajotok, a Júdásfaj élősködése miatt a legkegyetlenebb körülmények között halomra, halomra és halomra gyilkolt áldozatai előtt, akikről megnyomorított gyülekezeteitekben, ahová Jézus helyett a Sátánt ültettétek két szarvval és MK-Ultra jeladókkal, nem csak az eltitkolást, de a Sátán eszközei által Babilon vezető ördögeinek tiszteletét, és saját gerinctelen aljasságotok és sátáni sötétségetek árulását vittétek és terjesztettétek el. Mert ahogyan Jézus Mondja: megszereztétek a tudás kulcsát, de ti magatok nem mentetek be, akik pedig átmentek volna, azokat sem hagytátok.

Takarodjatok Istenünk gyülekezeteiből, sátáni, sötét gonosztevők, echelonista, bűnöző, Cathy O'Brienen és az áldozatokat vállaló keresztyéneken taposó vérivó és vért itató, a veres fenevadon ülőt imádó és imádtató babiloni ördögök! Még egyszer mondom: takarodjatok a Teremtő Isten gyülekezeteiből, baptistáknak nevezett amerofasiszta szörnyek és moszados torzszülöttek, akik az áldozatokat a CIA módszereivel és retorikai eszközeivel üldözitek, hogy a Sátántól nyerjetek - Obamátoktól, Bushotoktól és Clintonotoktól - démoni dicsőséget, miközben minden Cathy O'Brien, Molnár F. Árpád, Tánczos Krisztina, Fenyvesi Theresa és minden Júdásfajotok miatt neve elhallgatását kérő, jóindulatú beavatott, avagy segélykiáltásra is titokban kényszerült üldözöttek ellenségei vagytok!

AZ EMBERISÉG ELLENSÉGEIKÉNT.

CIA-s és MK-Ultrás gyalázatotok híre mindaddig taposásként terjedjen, mindaddig malomkőként a nyakatokban maradjon, amíg nem kértek nyíltan bocsánatot Istentől, az egész Emberiségtől, valamennyi áldozatotoktól és mindenek lelkétől, akik megölettek a Földön. Még egyszer mondom: mindaddig - Jézus Szavaival - malomkövet a nyakatokba és a tenger fenekére veletek, s ha a Sátán férgei és babiloni roncsai közül bárki veletek mutatkozik, vagy nevét sátáni Júdásfajotokhoz adja, legyen az mintául és mustra gyanánt, miként rontja meg a Sátán az általatok titkolt, általunk és a Mark Phillipsek által feltárt módszerekkel azokat, akiket Isten a gyalázat hamis dicsőségére vetett, hogy az általatok védett és épített Babilon eladott és megbolondított ördögeiként sötétben, Echelon- és mammonbüdös testetek nyomán járjanak, és a ti véghetetlen sötétségetekben vesszenek el örök szenvedésre.

A tegnap "Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából" című cikkünk a világ összes baptista egyházának és gyülekezetének ajánlva arról, mi mindenről tudnak és mi mindent üldöznek az amerikai magyar baptista gyülekezetek, ahol a pásztort és a gyümölcsöket hol pénznek, hol amerikai autónak, hol Bushnak, hol Hillary és Bill Clintonnak, hol Barack Obamának nevezik, melyeknek együttesen és külön-külön is egyetlen főpásztora van:

A SÁTÁN.

Molnár F. Árpád
http://hirhatter.com
30/919-6386 ; 76/320-450
6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b.

Az alapfogalmakhoz az alapirodalomból:
HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/
Tartalom: Ez a cikk kétségtelenül az egyik legfontosabb, ami magyarul eddig valaha megjelent. A Hírháttér a későbbiekben ontani kívánja az ilyen anyagokat. Amiről ez a cikk valahol a háttérben szól, az az Emberiség tragédiája és hátralevő vesszőfutása. Akik pedig elég tájékozottak, tudják, hogy a kevesek számára van csupán menedék.


HÍRHÁTTÉR: Amit ír, a Történelem
2008-07-26. - HUNGÁRIA TV: Tudatmódosítás (Drábik János történelmi előadása) (Film, 60 perc)
Tartalom:
A neves és népszerű közgazdász, Drábik János amerikai állampolgárként is minden idők legnagyobb magyarjai közé írta be a nevét azzal, hogy beszélni kezdett olyasmiről, amiről ugyan rendkívül sokan tudunk a közéletből, de szinte senki nem mer mondani semmit a nyilvánosság előtt.
(A film és a hangfelvétel egyaránt letölthető!)

BETILTVA! - HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/
Tartalom: A titkosszolgálat legmélyébe beavatottak is megszólalnak eme történelmünkre hamarosan elkerülhetetlen reformhatást gyakorló dokumentumfilmünkben. Akikre nem méretik vakság, azok között lesznek, akiket magával ránt a mélység, akiknek pedig nem teljesen új a terület, mert már elindíttattak az úton, sokan elborzadnak majd attól, amit kapnak. Számos belsős pedig, akik számára az Echelon-rendszer, azaz Babilon napi beszédtéma, terített asztalra lelnek. (Film, 31 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2009-01-01. - Szövetségeseink és ellenségeink - A Hírháttér első gyorsmérlege 2008-ról
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Minden megfigyelés és statisztika szerint a Hírháttért a tudásra és tudományra, valamint az erkölcsökre és a Jézus Krisztusra leginkább éhesek és igényesek látogatták, azaz a Hírháttér a 2008-as esztendő során afféle szellemi, erkölcsi és keresztyén gyűjtőhely lett, amely a politika iránt érdeklődők közül is releváns arányban a kvalitásosabban szublimált késztetésekkel és igényekkel rendelkezőket integrálta.

 

 

HÍRHÁTTÉR: Ahol a kapuk mindig nyitva állnak
2008-12-29. - HÍRHÁTTÉR TV: Okos HVG, buta pártszolgálatosok és a Csillagok
/Molnár F. Árpád - Nagy Sándor (Naleksz) - Tánczos Krisztina/
/Zene: 5 zeneszerzőtől/
(Film, 28 perc)
Tartalom: Rengeteg cikk jelent meg arról még magyarul is, hogyan lehet olvasni az ember gondolatait, de a buta magyarok még mindig nem értik, sőt, pártszolgálatosságuk adta őrült fanatizmus miatt üldözni is kezdték a tudást. Amit azonban Vona Gábor médiumai is üldöztek, arról - csak egy a tengerből - a HVG is beszélt már esztendőkkel ezelőtt.
(Megtekinthető és letölthető!)

 

HÍRHÁTTÉR - Áttaszít a kapukon
2008-11-30. - A Háttérhatalom és a keresztyénség - Beszervezéseken innen és túl
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: A Hírháttér tényfeltáró cikke messzemenően ajánlott valamennyi ateistának is, és mindazoknak, akik a katonai és polgári, valamint magán- és egyéb titkosszolgálatok hálózatainak gyűrűiben élnek. Az egyházi és gyülekezeti vezetőkön kívül ajánljuk továbbá azon keresztyéneknek, akik egyáltalán szeretnék megtudni, hol és miben élnek, nem pedig bár Istenhez imádkozván, mégis mintegy állatokként tengődve, mint a barom a mezőn, füvet legelészve.

 

HÍRHÁTTÉR - A Jövőt mondja el
2008-11-16. - A Hatalom tulajdonsága - Akik az Igazságot hirdetik, azoknak nem kell védelem
/A Hírháttér és Molnár F. Árpád/
Részlet: Gálfalvy Gallik Bélát az Echo TV által betiltott tényfeltárása miatt olyan helytelen kritikák érték a jobboldalról, miszerint túl sokat mondott el nevéről, forradalmári mivoltáról, a Háttérhatalom létéről és működéséről, és azt a nép nem érti, ezért a nép szintjén kell kezdeni a tényfeltárást, tevékenysége pedig - az igazmondás miatt - többet ártott, mint használt. [Ezzel szemben a helyzet az, hogy Gálfalvy beírta nevét a Világtörténelembe, és ezt már senki, sehogyan nem tudja tőle elvenni.]

 

2008-10-26. - HÍRHÁTTÉR TV: Isten vagy a Sátán Izraele? (videoklippel)
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/
(Zene: Enigma)
Tartalom: Igaza van-e ama gyülekezeteknek, akik azt állítják, hogy Izrael Istené? A Moszad és a titokzatos Nagy Babiloni Szajha kapcsolata, valamint Izrael és a világ titkosszolgálatainak Babilon által biztosított tudatmódosító, időjárás- és földrengés-szabályozó eszközrendszere, bankrendszer, éhezés, média, ateizmus, szexualitás. (Film, 13 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2008-10-24. - HÍRHÁTTÉR TV: A hamis apostolok és a Sátán zsinagógája - Jelenések Könyve 2. Rész
/Tánczos Krisztina - Molnár F. Árpád/
(Zene: Enigma)
Tartalom: Dermesztő, mégis magával ragadó filmünkben, az Enigma sodró dallamaival a világ titkosszolgálatairól főleg a pártok és az egyházak vonatkozásában, a Háttérhatalom feltárásával. S miközben újabb kódokat adunk át, csaknem mindig szól a zene. Olyan dolgokba vezetjük be a kívülállókat, amelyek a Forrás felé vezetnek, akik pedig többet vagy mindent szeretnének, jöjjenek és döntsenek. Mert noha az Emberiség java számára nem létezik menekvés, ebben a világban mégis minden lehetséges. (Film, 46 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

 
Előző cikk:
2009-01-04. -
Seres Mária gyöngyöket hintett a disznóknak és felfröccsent a bélsár
/Seres Mária hírlevelére Molnár F. Árpád reagált/
Részlet: Ugyanis a kulturált viselkedés nem pártállás kérdése. Tudom, most nagyon sokan elcsodálkoznak, mondván: hát az meg hogy-hogy, hiszen az ember vagy Jobbikos vagy MSZP-s, mint a kommunisták mondták, hogy valaki vagy kommunista vagy fasiszta, de nem-nem, nem erről van szó.

Lap teteje

Következő cikk:
2009-01-05. -
A magyar haza a globális háttérhatalom irányításában
/Katalin Hosseinian (USA)/
Részlet: Így kerülnek háztartásunkba a titkosszolgálatok nyomozó eszközei és pusztító technológiája. (...) Minden betegség, ami elhalmozza az Emberiséget, elültetett, tervezett betegség... (...) Örülök, hogy van, aki tisztán látja, hogy a Magyar hazát már nem magyarok irányítják, hanem a globális háttérhatalom.

   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu