Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

 

   

Seres Mária gyöngyöket hintett a disznóknak és felfröccsent a bélsár


 

2009-01-04.
Seres Mária hírlevelére Molnár F. Árpád reagált

Négy lábú és szőrös, a békés közeledésre, az emberi jogokra, mások életének védelme érdekében tett felhívásokra stb. ugató és röfögő hangokat hallat.
 
Így is lehetne jellemezni azokat a kapitalizmus által kinevelt szépen fejlett vágódisznókat, amelyek a békés levelekre vagy bármikor, ismétlem: bármikor lemondható cikk-, filmajánlatokra olyan állatokként lódulnak meg éktelen röfögéssel és ugatással, mint akiket egész létükben erre idomítottak.
 


Kétirányú kezdő sertés: A kék tükör a Hírháttér tükre, mely megmutatja a szörnyet. A másik tükör - mint a Sátán színe a Bibliában - vörös színű. Egy kicsit is nívósabb keresztyén naponként szeretné meglátni önmagát. Az ördöglelkek viszont a Sátán hazugságait választják.
(Hírháttér)

 
Seres Máriát, aki azzal a kérdéssel indított népszavazási kezdeményezést, hogy "Egyetért-e Ön azzal, hogy az országgyűlési képviselőknek csak a bizonylattal alátámasztott elszámolható kiadásai után járhat költségtérítés?", ugyanilyen népi és állami tenyész-vágódisznók röfögik és ugatják, akik Seres Máriától egy általuk bármikor lemondható levelet kapnak, ugyanis fenséges négylábúságuk méltóságteljesen vágómarha tudatában úgy érzik, valami hihetetlen és tolerálhatatlan szentségtörés érte mocskot felhalálhörgő testi és okádott állatlétüket azzal, hogy valaki olyan levelet küldött a postaládájukba, amit
 
     a) ha akarnak, meg sem nyitnak,
     b) ha akarnak, el sem olvasnak,
     c) ha pedig zavarja őket a látvány, hogy aki írt, az pl. nem négylábú vágódisznó, melyet viszont tükörbe nézvén a reklamáló bármikor megcsodálhat,
 
akkor bármikor lemondhatják a levelet.
 
Ugyanis a kulturált viselkedés nem pártállás kérdése. Tudom, most nagyon sokan elcsodálkoznak, mondván: hát az meg hogy-hogy, hiszen az ember vagy Jobbikos vagy MSZP-s, mint a kommunisták mondták, hogy valaki vagy kommunista vagy fasiszta, de nem-nem, nem erről van szó. Hanem arról, hogy az ilyen esetekben, amikor akár jobbról, akár balról bárki hírlevelet küld - aminek nem az a célja, hogy a disznó disznólétébe betörjön és megrontsa őröfögiségét, hanem az, hogy segítsen, tájékoztasson, számára fontosnak vagy értéknek tartott dolgokat méltasson -, az ember nem, csak a disznó kezdjen el mocskos csülkeivel éktelenül trappolva és közben valóban maga alá eresztve, saját sarát és bélmocskát legelőször is saját magára szétfröcsögtetve röfögni, mint aki disznóvágáson érte magát tetten, mégpediglen disznóként.
 
Nem úgy, ahogyan a Jobbik (nem szavazói, mert közöttük sokféle van, hanem) pártgörényei teszik, ugyanis szükségtelen a szentségelés és a disznóröfögés csak azért, mert a jószág emberi jogokkal vagy emberéletek képviseletével, védelmével vagy bármi egyéb olyan dologgal találkozik, ami alsóbbrendű pártértelmét oly' roppant különbséggel meghaladja. Nem is úgy, ahogyan az államilag talpnyalásra kiválasztott romák, melyek köztörvényes bűnözőkként a cigányok jogai helyett (közismerten roma jogvédő vagyok) a közpénzeken való öltönyös-nyakkendős élősködést választották (sajnos nem ismerek olyan cigányvédő szervezetet, amely egy szikrányit különbözne ettől). Ugyanis ha valaki akár pártdisznó, akár öngyilkos módon röfögő, állami bűnözők által fizetett megélhetési cigány, és ezzel a teljes cigányság ellensége, nem okvetlenül szükséges, hogy jellemtelenségét, buta és primitív pártgörénylétét vagy éppen a cigány áljogvédőkre jellemző, az őket kitartó politikusok iránti mindent überelő talpnyalását felhörögje és örök csúfságára világgá okádja. Egy médium meg sem tehetné, hogy lemond egy hírlevelet, mert akkor mitől médium? Ha pedig magánszemélyről van szó, ezen belül pedig nem valami visszataszító, undorító pártgörény minőségben, akkor a hisztérikus őrjöngés helyett megteszi helyette pl. ennyi: "Köszönöm, nem kérek több hírlevelet." Vagy: "Leiratkozás."
 
Újra és továbbá: Egy médium viszont nem teheti meg, hogy lemond egy hírlevelet, mert akkor nem médium. Ez nem pártidentitás kérdése, pártidiotizmusnak ilyen téren helye sincs, mert az információ mindig információ, aki pedig bármiféle információt szolgáltat, azt nem megröfögöm, ahogyan álszentséges baromként és disznólétű vágómarhaállatként kétségtelenül ezt tenném, ahogy a kuruc.info vagy a magyar.film.hu (amikor pl. nem milliókból, hanem az üldöztetések ellenére, a kapzsiság hiánya és a szakértelem kvalitása végett fillérekből és professzionális módon készült, ráadásul művészi értéket is képviselő magyar filmet ajánlanak a figyelmébe egy levelezőlista egyik tagjaként), hanem médiaként megnézem, mi érkezett, ugyanis az a dolgom. Ha mégis inkább röfögök, mint a kuruc.info vagy a magyar.film.hu, akkor lehet, hogy korlátlanul magyar vagyok, de ember már biztosan nem, ugyanis ez esetben korlátlanul magyarnak lenni annyit jelent, mint korlátlanul disznónak lenni, ezt pedig semmiképpen nem akarom, és ebbéli szándékom máris felsőbbrendűvé tesz a korlátlanul disznókhoz képest, akik kifejezetten ügyelnek arra, hogy semmi, ami nem pártgörénylétű, de valóságtartalma miatt kellemetlen, ne jusson el vágóbarom létükhöz, mert nem tudnak ellenében tenni semmit. Az ember, ha pártgörény, minimum, hogy kedvetlenül fordul el az igazságtól, mert pártgörényléte mindennél fontosabb számára. Az olyan lapoknak, mint a kuruc.info és bizonyos szempontokból lelki rokonsága, a romaweb.hu Szűcs Erika miniszter által a pénzünkön kitartott lapjának a pártgörénylét és a gerinctelen, igénytelen, nem az igazságra és az objektív tájékoztatásra, hanem a fenntartható disznólét kollektív bűnöző és pártgörény társadalmának kiépítése a lételeme és a célja, ezért ők megtehetik - meg is teszik -, hogy egy hírlevelet, melyet tanulmányozniuk, aztán általa a világ népei vagy a magyar lakosság, máskor a romák érdekeit képviselve a mi pénzünkön (merthogy az nem a Szűcs Erikáé) megszólalniuk, publikálniuk kellene, nem - mint egyes korcsmédiumoknál - ordenárébbnál ordenárébb stílusban és minőségről tanúbizonyságot téve tiltakozniuk még az ellen is, hogy hozzájuk bármi eljusson. De ettől nem valódi médiumok, ettől pártszolgálatosok, a romaweb.hu pedig ettől megélhetési cigány; mondom ezt roma jogvédőként, vissza-visszatérően emlékeztetve Szűcs Erikára, aki az MSZP szociálisnak nevezett munkaügyi minisztereként közpénzünkön nem a romák jogait képviseli, hanem talpnyaló, gerinctelen, megélhetési cigány bűnözőket ültet a nyakunkra, akik azt hiszik, hogy a röfögéssel kellő védelmet biztosítanak maguk számára, hiszen miniszterük és kormányfőjük ezt, nem pedig az emberi jogok vagy a romák jogainak védelmét várja tőlük.
 


Balról: ún. "dr." Herjeczki Géza, a Nagy Babiloni Szajha dúsgazdag ügynöke, a Cathy O'Brieneken és minden Echelon-üldözötteken taposó Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség alelnöke, a Magyar Baptista Világszövetség soros elnöke a hívők pénzén tett interkontinentális utazáson más államok állami baptista vezetőivel éppen egymásnak osztogatnak előléptetéseket. Herjeczki, mint detroit-i, fehérre meszelt sír és megjövendölt barom a vágóhídra. Eldöntheti, hogy megjövendölt fajának, a Júdásfajnak ki osztja vissza az életnyi árulása miatt cserben hagyott megölöttek és miatta elkárhoztatottak lelkeit. Herjeczki: vajon Isten vagy a felettesed, a Babiloni Szajha fizet? Lehet, mindkettő egyszerre, hiszen az ördögöket minden hatalom ugyanoda szánja, és végül mindig egy a sorsuk.
(Hírháttér, Herjeczki-első rész)

 
Valahogy úgy, ahogyan a - Biblikus Kifejezéssel és már minden szatirikus tónust félre téve - égig érően botrányos módon túltájékozott és a politikai-titkosszolgálati üldözötteket utolsó, de annál képmutatóbb sátáni ügynökökként saját mocskos anyagi és egzisztenciális hasznuk reményében bukásukig elhajtó öltönyös-nyakkendős észak-amerikai baptista vezető "lelkész" bűnözők és más herjeczki gézák, a hulláktól és Echelon-áldozatoktól hemzsegő, dögbűzös és Echelon-rothadó, milicista Chicago-tól Detroit-ig. A Cathy O'Brienek, a Mark Phillips-ek és a Babilon titkait feltáró magyarok, amerikaiak, fehérek és színes bőrűek osztatlan ellenségei, akik a hívőktől rabolt pénzeken markentingelt interkontinentális utazásaik (ördögi és testi pocsékolásaik) során egymást jutalmazzák és tüntetik ki, léptetik elő herjeczki gézákként, megjövendölten minden látomást és bejelentést ostoba óldisznókként beteljesítve, a Sátán parazitáiként és az Isten Által Gyűlölt, pusztító, globalista-terrorista bűnözőkként. Hogy torkomat kezdő lépésben megköszörüljem, Herjeczki Géza, a Háttérhatalom ellenséges ügynöke abban a világban, amelynek szovjet érájáról kirobbant botrány során a Mitrohin-aktákban is megemlékeztek róla, hogy a Szovjetunió a papság 100%-át kényszerítette az együttműködésre. Hát mi ellen is tiltakozol az Egyesült Államok ügynöki és sátáni bűnözőjeként, Obamát, a Bush-okat és a Clintonokat (kik csak apró panelek) egyszerre képzelve a hátad mögött, Herjeczki Géza, aki Krisztus Parancsai ellenére "doktor"-nak mered nevezni magadat, minden keresztyének, minden ember, minden igazság és minden Cathy O'Brien vak, menthetetlen és sárkánysötét ellenségeként!
 
A herjeczkik antikrisztusi halálgyárából a szatirikus hangvételre visszatérve idézzük Seres Mária hírlevelét, aki szokatlanul türelmesen reagál a magyarság saját disznóállati moslékjában halálhörögve és éktelen mocskolódással fetrengő söpredékére, melyről mondjuk el újra a leggyengébbek kedvéért: nem érdekel engem sem, hogy jobb- vagy baloldali, mert a disznó az korlátlanul disznó, boruljon bal- vagy jobboldalával saját bélsarába.
 
Seres Mária hírlevele:
 
 
Tisztelt Címzettek!
 

 
Még egyszer megkérnék minden érintettet, hogy a felesleges levelezgetés és az értelmetlen trágárkodás helyett aki nem szeretné a népszavazási kezdeményezésről szóló hírleveleket megkapni, az csak annyit tegyen, hogy ezen levél bal alsó sarkában található Leiratkozás a hírlevélről szövegre (linkre) rákattint, és ezzel automatikusan törlődik a rendszerből.

Akinek pedig emiatt volt valamilyen kellemetlensége, elnézést kérünk érte, de ez rajtunk kívülálló okok miatt történhetett, mivel a levelezőlistára az ismerősei vagy levelezőpartnerei is felírhatták vagy ajánlhatták a tudtán kívül. A szemrehányó levelek növekedése miatt jó okom van feltételezni sajnos azt is, hogy a honlapomon keresztül rosszakaróink szándékosan mások címeit megadva mérgezik meg a levelezőlistánkat, hogy feljelentést tegyenek a címzettek.

Mivel vétlenek vagyunk, a békesség kedvéért és a gyakoribb hírlevél küldések miatt arra kérünk mindenkit, hogy belátása szerint döntsön inkább egy kattintással, mintsem fenyegető, számonkérő vagy gyalázkodó leveleket írogasson nekünk érdemtelenül.

Mennyivel jobb lenne, ha mindenki egyetértene azzal, hogy az országgyűlési képviselőknek is csak a bizonylattal alátámasztott elszámolható kiadásai után járjon költségtérítés, ahogyan a többi 10 millió állampolgárnak. Máris nagyobb lépést tehetnénk afelé, hogy az ellenségeskedés helyett inkább összefogjunk egy mindenkit bosszantó témában, a vezetőink erkölcsi megtisztuláshoz vezető út egyik első lépcsőjeként…


A http://www.seresmaria.hu honlapon innentől egyre gyakrabban és egyre több információ fog megjelenni, hogy segítsük a munkát és az egymás közötti kapcsolatot. A BEÉRKEZETT LEVELEK VISSZAELLENŐRZÉSE gomb (http://www.seresmaria.hu/pl.php?tid=40) segítségével most már mindenki önállóan le tudja ellenőrizni, hogy megérkezett-e a levele.

Ezen kívül azt kérném még minden aláírásgyűjtőtől, feltétlenül regisztráljon be, hogy ott legyünk minden településen, és a gyűjtési adatokat rendszeresen frissítse, illetve most már ha belép, akkor önállóan is megadhatja azt, hol és mikor tart gyűjtést, amit bárki megtekinthet a HOL ZAJLIK MOST ALÁÍRÁSGYŰJTÉS gombra kattintás után (http://www.seresmaria.hu/alki.php). Ezzel ésszerűen bánjunk, csak azt és olyan adatot adjunk meg, amiből bárki megtudhatja, hogy hol és mikor tud az adott helyen aláírni.

Egy szebb, jobb és főleg boldogabb újesztendőt kívánok mindenkinek!

Üdvözlettel: Seres Mária
 
Leiratkozás a hírlevélről
 

A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2009-01-01. - Szövetségeseink és ellenségeink - A Hírháttér első gyorsmérlege 2008-ról
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Minden megfigyelés és statisztika szerint a Hírháttért a tudásra és tudományra, valamint az erkölcsökre és a Jézus Krisztusra leginkább éhesek és igényesek látogatták, azaz a Hírháttér a 2008-as esztendő során afféle szellemi, erkölcsi és keresztyén gyűjtőhely lett, amely a politika iránt érdeklődők közül is releváns arányban a kvalitásosabban szublimált késztetésekkel és igényekkel rendelkezőket integrálta.

 

 

2008-12-30. - HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ: Moslékosok a vályúnál - Élelmezési szokásainkról
/Molnár F. Árpád/
/Zene: Vangelis: Angelicus/

Tartalom: Vangelis dinamikus dallamai közben komikusan az emberi önzésről és költséges takarmányozásáról, Jézus és a normál emberi erkölcsök nyomán. Szintén a vályú kapcsán Gaskó István és a vasutassztrájk, és Francis Ford Coppola "Apokalipszis most" című filmje.
KLIKK az oldalra! (15 perc)
(Meghallgatható és letölthető!)

 

HÍRHÁTTÉR: Ahol a kapuk mindig nyitva állnak
2008-12-29. - HÍRHÁTTÉR TV: Okos HVG, buta pártszolgálatosok és a Csillagok
/Molnár F. Árpád - Nagy Sándor (Naleksz) - Tánczos Krisztina/
/Zene: 5 zeneszerzőtől/
(Film, 28 perc)
Tartalom: Rengeteg cikk jelent meg arról még magyarul is, hogyan lehet olvasni az ember gondolatait, de a buta magyarok még mindig nem értik, sőt, pártszolgálatosságuk adta őrült fanatizmus miatt üldözni is kezdték a tudást. Amit azonban Vona Gábor médiumai is üldöztek, arról - csak egy a tengerből - a HVG is beszélt már esztendőkkel ezelőtt.
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2008-12-27. - A legnagyobb magyarok között: Vitéz Gálfalvy Gallik Béla
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Az eset azóta történelem, a betiltók az Emberiség söpredékének kijáró szégyenpadra kerültek, Gallik Béla pedig az Emberiség legnagyobb és legfontosabb problémájának kihirdetésével azonnal az egyik legfőbb - a jövőben elismert - nemzeti ereklye, és a világörökség eleven és halhatatlan kincse lett.

 

 

2008-12-17. - Jobb a malacokat disznóknak nevelni - Babiloni történetek
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: Rövid tantörténet, történelmi tanulságokkal, mielőtt az Emberiséget nyíltan porig alázták.

 

 

 

2008-12-15. - Korunk és minden idők legnagyobb és legutolsó magyarjai
/A Hírháttér/
Bevezető: A legnagyobb magyarok listájánál sem ideológia, sem a felsorolható személyek száma nem lehetett korlátozó tényező. Érdemes kiemelni, hogy a magyar honvédség (...), 1956 óta egyetlen árva embert nem sok, annyi tényfeltárót sem tudott felmutatni több, mint fél évszázad alatt. A lista...

 

 

 

 
Előző cikk:
2009-01-04. -
A vérebek - Emlékezés Faludy Györgyre
/Szemenyei-Kiss Tamás/
Részlet: 1949-ben hamis vádak alapján 3 évre a recski kényszermunkatáborba - a köznyelvben haláltábornak nevezett megsemmisítő lágerba - zárták.

Lap teteje

Következő cikk:
2009-01-05. -
Babilon bűvkörében: a Magyar Baptista Világszövetség és az amerikai magyar baptista mozgalom
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: Az amerikai és amerobaptista pénzimádatról, az interkontinentális baptista vezetők gerinctelenségéről és gyáva, tömeggyilkos korrumpáltságáról, az MK-Ultra és más elmeproject-ek általuk való gátlástalan és jellemtelen fedezéséről, a hívek testének és lelkének babilonista módon történő adás-vételéről. Szemtől szemben a Hírháttéren korunk amerobabilonista egyházi borzalmáról.

   
 

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu