Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Molnár F. Árpád:       "A titkosszolgálatok konspirációs szabályai nem azért vannak, hogy betartsuk, hanem hogy az Isten Erkölcse szerint leleplezzük és eltiporjuk őket!"   (2009.03.03.)

   

Bölcs Salamon Példabeszédeiből (2:1-15.) és további gondolatok

 

2009-04-04.
Soós József (Kárpáti Magyar)
 


Salamon királynak a Mindenhatót tisztelő, imádó és félő beszédei mind a mai napig nem Veérfröccsent és Echelon-vert, sokkos gyilkos utcadisznóknak valók, hanem olyan elválasztottaknak, akiket a Mindenható - Pál apostol szavaival - a Ház tisztességes, nem gyalázatra készített edényeinek Tervezett. Mert vannak edények, amelyek díszére válnak a Háznak, és vannak, amelyeket a Szajha gyártott, hogy a Megjövendöltek szerint létrehozott prostituált, sátáni rendszer CIA- és NASA-bilijei legyenek, és ebbéli vizelt minőségükben pusztítsák a Földet, pl. kurucinfóként díszére és büszkeségére válva, hogy úgy mondjam: homlokegyenesen összenövésre gyártva Jobbik nevű háttérhatalmi pártjukkal.
(Molnár F. Árpád)

Példabeszédek. 2:1 - 2:15

"Fiam, ha befogadod beszédeimet, és parancsolataimat kincsként őrzöd magadnál, hallgatva füleddel a bölcsességre, hogy szívedet tisztánlátásra késztesd, továbbá ha értelemért kiáltasz, és tisztánlátásért emeled fel szavad, ha folyton keresed azt, mint az ezüstöt, és folyton kutatsz utána, mint a rejtett kincsek után, akkor megérted az ÚR félelmét, és megleled Isten ismeretét. Mert a TEREMTŐ ad bölcsességet, az Ő szájából ismeret, és tisztánlátás származik. A becsületeseknek gyakorlati bölcsességet tartogat kincsként, és a feddhetetlenségben járóknak pajzs Ő, hiszen őrzi a jogos ítélet ösvényét, és védelmezi lojálisainak útját. Akkor megérted az igazságosságot, a jogos ítéletet és a becsületességet, minden útját annak, ami jó. Amikor bölcsesség kerül a szívedbe, és az ismeret kellemessé válik lelkednek, akkor gondolkodóképesség őrködik feletted, tisztánlátás védelmez téged, hogy megmentsen a rossz úttól, a romlottságot beszélő embertől, azoktól, akik elhagyják az egyenesség ösvényeit, hogy a sötétség útjain járjanak, azoktól, akik élvezettel művelik a rosszat, s örvendeznek a gonoszság romlottságai közepette. Akiknek ösvényei görbék, és akik csalárdan járnak."


Az előbbi "lecke" a BIBLIÁBÓL való volt; annyira tökéletes, hogy nem lehet ennél szebben és érthetőbben megfogalmazni, hiszen egyenesen a VILÁGMINDENSÉG TEREMTŐJÉTŐL jöttek ezek a gondolatok. Ezért nem kívánok sem hozzáfűzni, sem elvenni, sem "magyarázni", hiszen az mind bűn lenne, mert meg van írva, hogy a SZENTÍRÁS tanításaihoz sem hozzátenni, sem elvenni belőle nem szabad, mert aki azt megteszi, bűnt követ el.

De ez a kis lecke teljes egészében magyarázatot ad arra, hogy aki ISTEN AKARATÁT CSELEKSZI, és VÁGYIK A JÓRA, illetve SZERETNÉ AZT MEGISMERNI, ezért képes áldozatokat hozni, az VÉDELEMBEN RÉSZESÜL, hiszen a TEREMTŐNEK TETSZŐ DOLGOT CSELEKSZIK!

Érthető módon leírja azt is, hogy a JÓ és MINDEN JÓSÁG az Úrtól származik, és azt csakis, kizárólag Benne lehet megtalálni. Ezzel egyértelműen kijelentette, hogy a NAGY-BABILONI SZAJHA helytelen, Istennek nem tetsző dolgokat művel, illetve akik neki engedelmeskednek, vagy a "világi embereknek", azok mind-mind a ROSSZ ÚTON JÁRNAK!

Aki KERESI a TEREMTŐT, és SZÍVBŐL VÁGYIK RÁ, hogy MEGTALÁLJA, annak lehetősége nyílik, hogy megismerje; miután ez megtörtént, olyan ÉRTELEMMEL ruházza fel, halmozza el, ami MEGVÉDI a NAGY-BABILON (HÁTTÉRHATALOM) minden GONOSZSÁGÁTÓL!
Hiszen ezzel egyértelműen kijelenti, hogy az ISTEN ISMERETE, AZ ÉRTELEM a legnagyobb kincs az ember számára, mert az a KULCS a megmentéshez, az ÖRÖK ÉLETHEZ!!!

De ezen SZENT SOROKBAN világosan kiolvasható, és értelmezhető az is, hogy HONNAN, ÉS MIRŐL LEHET FELISMERNI MINDAZOKAT, akik nem Istennek tetsző dolgot tesznek! Mert az mind utálatos a TEREMTŐ előtt!

Ami pedig utálatos az ISTEN előtt, az mind a HÁTTÉRHATALOMTÓL jön! Továbbá mindenki, aki a Háttérhatalmat szolgálja, Isten ellen fordul, és az Emberiség árulója lesz!

A JELENÉSEK KÖNYVÉBEN meg lettek jövendölve az UTOLSÓ IDŐK TÖRTÉNÉSEI, mindenki számára világos, érthető módon ki lett nyilatkoztatva az, hogy MEGVALÓSUL egy NAGY-BABILONI >>>> HÁTTÉRHATALMI Rendszer! Amely a Világtörténelemben addig még soha nem látott PUSZTÍTÁST, és FIZIKÁLIS-ERKÖLCSI/MORÁLIS ROMLÁSBA TASZÍTJA az Emberiség nagy részét!

A NAGY-BABILON >>> HÁTTÉRHATALMI-rendszer FEGYVERE az ECHELON-technológia, amely a VILÁGOT URALMA ALÁ VONTA! Természetesen erre azért kerülhetett sor, mert a Teremtő erre ENGEDÉLYT adott neki! De bizonyos "keretek, játékszabályok" között azért igazgatja a dolgokat. Mert ha ezt nem tenné meg, akkor már régen elpusztult volna mindenki és minden! Mi lettünk volna az elsők, akiket kivégzett volna a HÁTTÉRHATALOM!

Rövid, vázlatos formában leírom mindazon dolgokat, amelyeket az ECHELON-fegyverrel irányítanak, illetve "manipulálnak"!

   - EMBERI ÉS ÁLLATI ELME PROGRAMOZÁSA, GONDOLATOK OLVASÁSA!
   - EMBERI ELME PROGRAMOZÁSA. Ez pl. az MK-Ultra Projekt, amikor személyeket teljesen átprogramoznak, azért, hogy különböző célokra felhasználják őket.

Ilyen lehet Pl.: HÍRSZERZŐK, KÉMEK, ADATHORDOZÓK, -TOVÁBBÍTÓK, CSELEKEDETEK, GONDOLATOK VÉGREHAJTÓI!!! (BŰN-cselekmények, gondolatok végrehajtói, elkövetői!!!)

   - TELJES KÖRŰ MEGFIGYELÉS! Totális-Globális személy ellenőrzés!!!

   - ÉLETVITEL, FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK, NEMZETI-NÉPI SZOKÁSOK MEGVÁLTOZTATÁSA!
(természetesen NEGATÍV vonatkozásban!)

   - KATONAI, POLITIKAI, STRATÉGIAI feladatok elvégzése, elvégeztetése!
(ide tartozik a HAMIS TANÚZÁS, gyilkosságok, merényletek, anyagi-gazdasági BŰNCSELEKMÉNYEK elkövetése/végrehajtása, -hajtatása!!!!!)

 


A Kárpáti Magyar Igehirdetése és további Istenáldotta gondolatai után csatoljuk ezt a pár nappal korábban készített rövid, 11 perces, széles spektrumú kijelentésről készült filmünket, mely a prófétaság lelke megértésének mélységeibe is bevezet. A Nox együttes zenei aláfestésével készült darab címe: "Temető felett a repülőgépek és a Holtak Városa". A mű erre a linkre klikkelve saját gépre is letölthető!
(Molnár F. Árpád)

   - A FÖLD BOLYGÓ ÉLŐVILÁGA EGYENSÚLYI ÁLLAPOTÁBA VALÓ BEAVATKOZÁS!!!
(születésszabályozás, szexuális vágy, erkölcstelen normák elfogadtatása/honosítása, betegségek létrehozása, járványok terjesztése: ide tartozik mindenféle szörnyű betegség, amely tizedeli a Föld Bolygó lakosságát!!!)

   - TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK!!!!!!!!!
(az IDŐJÁRÁS megváltoztatása, szökőárak, földrengések létrehozása!!!!)

Ezek az "al-projektek" voltak csupán, hiszen ezzel a FEGYVERREL a Föld Bolygó minden életformájába, és annak természetes menetébe beavatkozási lehetőség nyílik!!!

A legrettenetesebb az egészben az, hogy ezzel a TECHNOLÓGIÁVAL gyakorlatilag meg is lehetne MENTENI AZ EMBERISÉGET, mert ezen dolgok a JÓRA IS FELHASZNÁLHATÓAK LENNÉNEK, de mivel a HÁTTÉRHATALOM gonosz, és a TITOKZATOS Nagy-Babilon irányítója, a FENEVAD az Emberiség ellensége, ezért KIZÁRÓLAG az Emberiség ellen van felhasználva ez a szörnyű fegyver!!!

Nekünk azért van lehetőségünk erről beszélni, mert a VILÁGMINDENSÉG ALKOTÓJA, vagyis a LEGFŐBB HATALOM, az Isten nekünk erre LEHETŐSÉGET ADOTT azzal, hogy ÉRTELEMMEL LÁTTA EL A TUDATUNKAT, és a LELKÜNKET MEGVÉDI attól, hogy rossz szándék vezéreljen bennünket! Ez nagyon fontos! Mert a TUDATNAK, és a SZÁNDÉKNAK mindenképpen POZITÍVNAK, ISTENFÉLŐNEK kell lennie! Ha ez nem így lenne, akkor nem az Úrtól jövő áldás, hanem a HÁTTÉRHATALOMTÓL érkező ÁTOK lenne az egész!!! De mi az ISTEN KEGYELMÉBŐL kaptuk a TUDÁST, és ezt az EMBERISÉG JAVÁRA szándékozunk fordítani!!!

AZ ISTEN AKARATÁBÓL, AZ EMBERISÉG ELŐNYÉRE, A HÁTTÉRHATALOM KÁRHOZATALÁRA tevékenykedünk!!!!

Reméljük, hogy ezen kis "szellemi táplálék" elfogyasztása után az arra érdemesek további hasznos, és az ÉLETÜK MEGMARADÁSA érdekében nélkülözhetetlen kincsre tettek szert, amely kizárólag az ÚR kegyelme által vált lehetségessé!!!

Tisztelettel a HÍRHÁTTÉR Multimédia egyik szerkesztője.

Kárpáti Magyar
(A cikk megírása: 2009.03.29.)

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek első és kizárólagos magyar nyelvű leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450

*   *   *   *   *   *   *

Az Emberiség júdási ellenségei által aljas indokból és célból elrejtett Valóság pártmentes (tehát felsőbbrendű) megértéséhez néhány ajánlat a bevezető alapirodalomból:
HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Tehát: az égboltot homorú tükörként használják, amivel az USÁ-ban, Alaszkában, Oroszországban, Kínában stb. felépített HAARP-rendszerrel a világ távoli pontjára(!!!) történő fotonszórással személyeket, csoportokat, de egyszerre egy egész nemzetet is besugározhatunk úgy, hogy észre sem véve kerüljön alfa-befolyásolás, alfahullámú kontroll alá! De ébrenléti REM-állapotot (tudatos és nem tudatos ébrenléti álomállapotot) nem csak alfahullámokkal lehet előidézni. Amikor az MK-Ultra hivatásos elmeprogramozója...


HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/
Tartalom: Ez a cikk kétségtelenül az egyik legfontosabb, ami magyarul eddig valaha megjelent. A Hírháttér a későbbiekben ontani kívánja az ilyen anyagokat. Amiről ez a cikk valahol a háttérben szól, az az Emberiség tragédiája és hátralevő vesszőfutása. Akik pedig elég tájékozottak, tudják, hogy a kevesek számára van csupán menedék.
 

BETILTVA! - HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/
Tartalom: A titkosszolgálat legmélyébe beavatottak is megszólalnak eme történelmünkre hamarosan elkerülhetetlen reformhatást gyakorló dokumentumfilmünkben. Akikre nem méretik vakság, azok között lesznek, akiket magával ránt a mélység, akiknek pedig nem teljesen új a terület, mert már elindíttattak az úton, sokan elborzadnak majd attól, amit kapnak. Számos belsős pedig, akik számára az Echelon-rendszer, azaz Babilon napi beszédtéma, terített asztalra lelnek. (Film, 31 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

2009-03-08. - HÍRHÁTTÉR TV: Orbán Viktor, Molnár F. Árpád és az Új Világrend
/Molnár F. Árpád/
/Zene: Arvo Pärt (észt): Nunc dimittis/
(Film, 23 perc)
Tartalom: Orbán Viktor országértékelő beszédéről lebbentjük fel a fátylat, és mondjuk el, amiről mindenki tud, de csak egymás között mer beszélni, hogy miről szólt valójában a Fidesz elnöke, amikor Új Világrendről beszélt. A politikai életben mindenki tudja, hogy az Emberiség eddigi leggrandiózusabb világreformjának küszöbéhez érkezett, és ennek hátterében és kiváltó mozgatórugójaként mi állunk. A Történelem előre elvégeztetett.
(Megtekinthető és letölthető!)

Előző cikk:
HÍRHÁTTÉR - Háború az antikrisztusok ellen!
2009-04-03. -
A CIA és az FSZB programozott kurucpatkányai, amiket le kell vadászni! - Államtitkokkal
/Molnár F. Árpád/
Részlet: - Mit akarsz?
   - Fasizmust. Ha elengedjük a magyarokat, kicsúszik az ellenőrzés a kezünkből. A kurucinfó jó lesz.
A szemétládából való. Hívjuk pl. CIA-nak. És söpörjük ki az obamaférgeket a cionista, Moszados felforgatókkal együtt, akik kurucpatkányokat ültettek a nyakunkra, hogy azok az utolsó pillanatig a nemzet minden idők legnagyobbjait és a nemzet, valamint a világ legjobb védelmezőit üldözzék. Azok tették, akik azért tették Bush-t és fiát is az USA miniszterelnökévé, mert azok apja és nagyapja Hitler pénztárosa volt.

Lap teteje

Következő cikk:
2009-04-04. -
Hitler CIA-s elmeprogramozói és napjaink tudatmódosítása
/Nagy Levente (a kunhegyesi fogorvos)/
Részlet: Hitlernek voltak emberkísérletei, amiknek egy része a tömeges tudatmódosítással foglalkoztak. A kísérletező orvosokat soha nem vonták felelősségre, viszont őket is az USA-ba szállították a háború után azonnal, mint Werner von Braun kutatócsoportját. Ott a legkedvezőbb feltételek mellett folytatták a kísérleteiket...
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu