Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

 

   

Életem legszebb álma (1990) - Nagy Sándor kapott, a jövőt előre jelzett álma, magyarázattal

 

Nagy Sándor alábbi álmát, melyet élete legszebb álmának tart a magyarországi rendszerreform első országgyűlési választásai előtt kapta. Amikor megemlítette, elmondta, hogy az álombéli szigetre a magasból közeledve megláttatott, hogy a kövek nem szerteszét hevernek, hanem rendezettséget (értsd: struktúrát és logikát) mutatnak. Alábbi beszámolóját 1990 március 22-én vetette papírra. Kékkel Molnár F. Árpád kommentjeit olvashatják.

2008-11-04.
Nagy Sándor (Naleksz)

Legszebb álmom

1.
 

 


Nagy Sándor (Naleksz)
(Hírháttér-felvétel)

   Egy különleges sziget felett repültem. (A Teremtő Isten és a Háttérhatalom, azaz a titokzatos Nagy Babilon jelképrendszere rendkívül jelentős átfedést mutat. A sziget mindkettőnél a fogság és az elszigeteltség, illetve konkrét keresztyének jelképe. János apostol, aki Megkapta a Jelenések Könyvét, nem véletlenül volt Pathmos szigeti fogságában, maga is szigetként, és a Jelenések nem véletlenül Beszél arról, hogy Babilon végső összeomlása után 'szigetek többé nem lesznek'. Mert véget ér a keresztyének és mások elszigetelése, a Sátán gazságszolgáltatása, médiája stb. részéről való bűnszervezeti kirekesztése, üldözése és testi-lelki fogságba vetése. A sziget Nagy Sándor majdnem 20 évvel ezelőtti, kapott álmában az a sziget volt, melyen vagy mely kapcsán a Hírháttér létrejött.) Nyár volt, a tenger világoskék. Az égbolt tisztán fénylett, csak néhol világított hófehér habja.
 

   Lenéztem, s nagy fehérséget láttam magam alatt. (A fehérség meghatározó kapott jelkép: kinek megvadulást, kinek világosságra való ébredést jelent. Általános iskolásként egy alkalommal előttem fehérbe burkolózott minden, amikor hirtelen heves pulzussal megtapasztaltam valamit, ami megváltoztatta egész addigi világnézetemet, s melyről most nem beszélek. E linkelt cikk megírása napján pedig (mely cikk a témában alighanem a magyar történelem minden eddiginél jobb cikke), aznapi felkelésem utáni pillanatban, még csukott szemmel minden fehérbe borult, magamat is fehér fényben láttam, ahogy a gerincem közepére egy fehér fénycsóva irányíttatott. Az 1989-es magyarországi UFO-invázió legnagyobb jelenései szintén fehér fénygeometriájú alakzatokat és abszolút fényforrásokat produkáltak, és ennél sokkal többet tudunk. Aki a Hírháttér mélyére száll, valami nagyon fehér fénybe ereszkedik, ami egyeseket felemel, másokat minden addiginál jobban leépít és erkölcsileg lepusztít.) Kis idő múlva leereszkedtem. Amikor a lábam érte a földet, akkor tompa - de mindenütt hallható - moraj hullámzott végig a szigeten. (Igen: a Hírháttér - és annak nem látható hatalmi bázisai - valóban a szigetet formáló módon élték meg Nagy Sándor érkezését is, aki az elsők között van azok közül, akik az elrejtett Valóság feltárásához - eleve elrendelve - nevüket adták.) Ekkor vettem észre, hogy öt vagy hat ősi kőoszlop meredezik a magasba. (A kősziklák legtöbbször az Isten és a Jézus Krisztus alapjait, fundamentumait, belőlük épülő keresztyén közösségeit és gyülekezeteit jelképezik. A kövek oszlopként jelenthetnek pogány jelképeket is, így pl. a Nap kultikus jelképeit is (mint a Stone-Hange), mely kiválóan illeszkedik a Megjövendölt, Echelon-technológiákkal szennyezett keresztyénséghez, mely mikrohullámú sugárzásoknak az egész világon a Nap és annak fénye, valamint "Tesla-foltjai" a jelképei.) Két hatalmas és aránytalan test tetején egy harmadik kőtömb terült el. Minden fehérnek látszott. (A 3-as szám Istennél, a 3-as szám mellett pedig a háromszögesítés, valamint a piramisforma abszolút kultikus és meghatározó jelkép a Háttérhatalom (politikusi, nagyvállalkozói, médiaguruk és más beavatottak stb.) titkos társaságaiban is. Az Atya, Fiú és Szent Lélek hármasán kívül jelentik a Sátán, fenevad és hamis próféta, valamint egyéb, az Echelon-világprogram során eleve elrendelt hármas alakzatokat is. Az Echelon-drogokból épített, javarészt valamilyen módon a szexualitáshoz kapcsolódott titkos társaságokról sokat tudunk, azok gyakran részben átfedik egymást, de ezekről eddig nem sokat beszéltünk, mivel a magyarok - hála a viszont mindenbe beavatott bűnszervezeti, globalista médiának - az amerikai lakossághoz képest is jó, ha tizedannyit tudnak a titkos társaságokról, melyek puszta létéről sem hallottak sokan soha, semmit.)
 

   Göndör aranyhajam legyezve hűtötte rézbarna bőrömet. (A göndör haj kettős jelkép a Háttérhatalom berkeiben. Jelenti a népek visszhangját, hullámait, és lehet görög, azaz pogány, babiloni jelkép is. Nyilvánvaló, hogy azt, hogy egy ember inkább babilonista vagy keresztyén, mindig lelke és tettei, nem pedig álmai, látomásai stb. döntik el.) A fehér lepelben sokáig álltam, aztán elindultam. (A fehér ruha a Jelenések Könyvében a szentek igazságos cselekedetei. Aki a Valóság feltárásában úttörő keresztyénként, az elsők között részt vett, azok közé lépve, akik elsőkként beszélni mertek a Megprófétált Babilonról, evidens, hogy - Krisztusi Kifejezéssel - sokkal drágábbak Isten Előtt, mint sok veréb, azaz sok hétköznapi keresztyén. Előbbieknek még a haja szálai is mind számon vannak tartva Isten Előtt.) Először lassan lépkedtem, majd futni kezdtem, de úgy, hogy a babérkoszorú ne essen le a fejemről. (A babérkoszorú a Bibliában, a Jelenések Könyvében és a Háttérhatalom, azaz Babilon esetében egyaránt fontos elem. A cél természetesen az, hogy az ember ne Babilon, a világ cézári koszorúját, hanem az Istentől Kapott Dicsőséget Nyerje El. Azzal, hogy Nagy Sándor egyáltalán az elsők között lehetett, akik erre a szigetre eljuthattak, Isten Adománya, melyért Isten - ha az ember nem bukásra Rendeltetett - olyan Dicsőséget Biztosít, amelyet senki, aki nem cselekszik, nem kaphat meg soha.) Előttem fehér falak nyíltak, mutatták az utat. (Igen. Ahogyan már feltárhatjuk a nyilvánosság előtt: akik átlépik a küszöböt, azoknak - ha a konkrétan ismert minimális követelményeknek megfelelnek - nem csak a tárgyak fognak "megszólalni", de álmokat vagy egyenesen látomásokat és hangokat kapnak, azaz a háttér - legyen az hol Istentől, hol a Titkosszolgálattól, a Háttérhatalomtól, tehát a háttér - elkezdi kijelenteni magát.)
 

  Hirtelen megbénultak végtagjaim. Éreztem, hogy pontosan a sziget közepére

kerültem. (A helyesírási eltérés - hogy a "közepére" szó után Nagy Sándor akarata ellenére az új sorba írta a következő szót - ugyancsak okszerű. A Háttérhatalom jelképnek használja, és olyan baljóssá is lehető jelzést tartalmaz, amely a személyiség valamilyen megváltozását jelenti. A sor váratlan megszakadása, mondatvégi pont nélkül, majd a szöveg új sorban folytatása Babilon jelképrendszerében eddig mindig a változást jelentette. A sziget centruma kinek Isten Kegyelmét, kinek az Echelon, a titokzatos Nagy Babiloni Szajha közepét, szívét jelenti. A kettőt - ha pl. Babilon Istenként jelenti ki magát - lehetetlen megkülönböztetni egymástól, ahogyan Drábik is írta 2004-ben: a Háttérhatalom Isten Lelkét is hamisítja. Ez persze annak, aki Isten Akarata szerint való kijelentést kap, mégis Isten Áldása, hiszen azt teheti általa, ami helyes és erkölcsös.) A kövek is ezt mutatták nekem. Lassan felemeltem kezeimet. A csend és a fény harmóniájában kinyitottam a számat és egy hosszú, egyre halkuló kiáltást engedtem ki magamból.
 

   Több ezer fehér galamb szállt el a hangommal. (A galambok az emberi lények és a Szent Lélek, a fehér színük pedig az ártatlanság jelképei Isten Szentírásában. Az álmoknál is - mint Pál tanította minden látomásról is - vigyázni kell, hogy az ember Isten Erkölcsére hagyatkozzon, mert ha a jelzésben vírusok, azaz ártalmas beavatkozások vannak, a látszólagos rossz jelenthet a jótól való elriasztást, a látszólagos pozitívum pedig a gonoszság hívását. Nagy Sándor jövőbeni hangja ezreknek adhat életet.) A sziget zöld lett, mert már nem pihent rajta az a roppant galambtömeg. (A zöld szín a Háttérhatalom általunk ismert jelképei szerint ritkán jelent jót. A sziget lehet zöld színű, ha a babiloni fogság jelképe, ha pedig személyre vonatkoztatott, akkor nem kívánt személyiségváltoztatás következménye. Végül jelentheti azt, hogy a sziget életbe, zöldbe burkolózott, mert az élet szigete lett, ahonnan a szabadság és az Isteni Igazság békegalambjai szerterepülnek, hogy elvigyék a Jó Hírt, azaz a Gospelt, az Evangéliumot szerte a Földön.)
 
 

2.

   Aludtam. A kollégiumi szobába már besütött a nap. A szobatársam halk morajjal lecsúszott az ágyról. Az egyre erősödő szél zúgása a nyitott ablakon keresztül jól hallatszott. (A szél a Szent Lélek és a Szent Lélekkel Megáldott lények Bibliai, dokumentáltan Istentől Kijelentett Jelképe.) Majd szobatársam - mert fázott - becsukta az ablakot. Csönd lett, amit nemsoká kiáltásként vágott ketté egy hangos autó, amely az ablakunk alatt robogott el. A fal felé fordultam, így nem volt minden olyan világos. Zöld szín kezdett lebegni előttem. Ebben a pillanatban azonban felébredtem.

 

Debrecen, 1990. március 22.

 

 


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2008-10-05. - HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ (cikkel):
A magyarság elvégzett jövője

/Molnár F. Árpád/
Tartalom: Az emberek kifogásolják, miért nem mondták el nekik a '70-es-'80-as években, hogy lesz ún. "rendszerváltás", s hogy mi lesz az országgal és a magyarsággal. Akkor senki nem hozta nyilvánosságra, pedig mindenki tudta, de most igen. Az elvégzett történelem, a magyarság elkerülhetetlen jövője, amit hallhatnak, fölöttébb pontos útmutatásokkal. Tessék: itt van az, amire mindenki vágyott.
KLIKK az oldalra! (33 perc)
(Meghallgatható és letölthető!)

 

BETILTVA! - HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/
Tartalom: A titkosszolgálat legmélyébe beavatottak is megszólalnak eme történelmünkre hamarosan elkerülhetetlen reformhatást gyakorló dokumentumfilmünkben. Akikre nem méretik vakság, azok között lesznek, akiket magával ránt a mélység, akiknek pedig nem teljesen új a terület, mert már elindíttattak az úton, sokan elborzadnak majd attól, amit kapnak. Számos belsős pedig, akik számára az Echelon-rendszer, azaz Babilon napi beszédtéma, terített asztalra lelnek. (Film, 31 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2008-09-15. - Idegen a szobában - Találkozások egy hatalommal
/Athenagorasz/
Tartalom: Jelenések Istentől vagy az Echelon (Babilon) tervszerűen végrehajtott, mikrohullámú és egyéb technológiái által, melyekről (utóbbiakról) Drábik János közgazdász kezdett el először beszélni Magyarországon. Athenagorasz különleges, számunkra azonban hétköznapi történetét ő mondja el az "idegenről", akit/amit hasznos vagy rosszindulatú céllal küldött egy hatalom, hogy magvetése maradandó legyen. A Hírháttér kapcsolódó anyagaiban bőséges magyarázatokat kínálunk az ilyen jelenségek okára.

 

 

2008-09-11. -
Irányított elme - Egy a Hírháttér számára - 4 hónappal ezelőtt - eljuttatott levélből hozzuk nyilvánosságra
/Küldő nem publikus/
Részlet: Rendkívül fejlett eszközei vannak a "Rendszernek" arra, hogy szükség esetén korlátok, határok, fajok, távolságok, magasságok és mélységek semmilyen akadályt ne jelentsenek részükre az emberi agy bármilyen beavatkozása terén. Az egész emberiséget alá lehet vetni ezzel a "gyilkos módszerrel" egy totális agy mosásnak, sőt....


 

 

HÍRHÁTTÉR: Az elkészült jövő 2008-08-22. -
Az emberi elme totális kontrollja és a Központi Hatalom, azaz a megjövendölt Babilon
/Molnár F. Árpád cikke/
Részlet: ... ma már az USA állami, katonai hatalmának tudományos szférája sem titkolja - legfeljebb az összes magyar párt, az álrendszerváltó für lajosok és a média -, hogy Hitler előtt köztudott volt a tömegek felfogóképessége és életélményei, indulatai stb. mikrohullámokkal történő manipulációjának kézenfekvő tudománya, s hogy Hitler alatt már rendelkeztek a megvalósításhoz szükséges technológiai eszközökkel.

 

HÍRHÁTTÉR: Leszámol a virtualitással 2008-08-15. -
Egy majdnem végtelen végzete
/Nagy Sándor (Naleksz)/
Részlet: ... a fejünk fölött lebeg egy bármikorra valószínűsíthető, pofon egyszerű folyamat: robbanó erőcentrum bármelyik óceánban elég ahhoz ... (...) ... Babilon (vagy a Központ) fegyvere, az Echelon még tökéletesebb és sokkal jobban érthető. Sőt, annyira egyszerű, hogy nem lehet nem érteni.
 

 

HÍRHÁTTÉR: Amit ír, a Történelem
2008-07-28. - HÍRHÁTTÉR TV: A Globalizált Kozmosz - Ahol mindig volt a Hatalom
/Molnár F. Árpád által/
Tartalom: Meg fogjuk változtatni a világszemléletét. Meg fognak lepődni azon, amit hallanak. Felejtsenek el mindent, amit életük során tanultak, és lássák meg a legnyilvánvalóbb dolgokat. Aztán tegyék fel a kérdést: mi történt, hogy senki nem mondta? Mi történt, hogy a média mindent elhallgatott? (Film, 73 perc)
(A film megtekinthető és letölthető!)

 

HÍRHÁTTÉR: Amit ír, a Történelem
2008-07-26. - HUNGÁRIA TV: Tudatmódosítás (Drábik János történelmi előadása) (Film, 60 perc)
és HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ: Lépték Drábik János "lakitelki" előadásához - A könyvtárból a jövőért és a legnagyobb magyarokért
/Molnár F. Árpád által/
(22 perc)
Tartalom:
A neves és népszerű közgazdász, Drábik János amerikai állampolgárként is minden idők legnagyobb magyarjai közé írta be a nevét azzal, hogy beszélni kezdett olyasmiről, amiről ugyan rendkívül sokan tudunk a közéletből, de szinte senki nem mer mondani semmit a nyilvánosság előtt. Csakis a film megtekintése után célszerű meghallgatni a hangfelvételt, mely léptékül és további leleplező módon szolgál az előadáshoz, s melyhez a tapasztalásért nagyon ajánlott a fülhallgató.
(A film és a hangfelvétel egyaránt letölthető!)

 

 

 

 
Előző cikk:
2008-11-04. -
Mi a bal szemünkkel nézünk a világra
/Thürmer Gyula (a Munkáspárt elnöke)/
Részlet: Mi a bal szemünkkel nézünk a világra. Így sok mindent észreveszünk, amit csak a jobb szemünkkel nem látnánk. Másként is látjuk a világot, mondjuk úgy, balszemmel.

Lap teteje

Következő cikk:
2008-11-05. -
Rendőrbőség, pénzhiány, nemzeti ünnep, SZDSZ
/Thürmer Gyula (pártelnök)/
Részlet: Rendőrökből most már jól állunk! Lehet, hogy enni lassan nem lesz mit, de rendőr az van. Igaz, hogy nem az utcán, nem a hétköznapokban, hanem a tüntetéseken, az állami ünnepeke, de mit kicsinyeskedünk?

   
 

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu