Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, mp3-as, letölthető anyagokkal!
!ÍRJON A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBA!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

 

   

Lemondott a Jobbik három vezetője; indok: Baj van a Magyar Gárdával - elemzés

 

2008-03-10.
Molnár F. Árpád

A Jobbik Magyarországért Mozgalom három alapítója - Kovács Dávid, Nagy Ervin és Fári Márton - lemondott a Jobbikban betöltött funkcióiról arra hivatkozással, hogy zsákutcának tartják a Magyar Gárda megalakítását. Közleményük szerint "a Jobbik vezetői nem rendelkeznek, nem is rendelkezhetnek semmiféle hatékony eszközzel a Gárdába belépők megszűrésére, miként az is kérdéses, hogy hosszabb távon sikerülhet-e befolyást gyakorolni a jogilag teljesen különálló egyesületi formában működő Magyar Gárdára". Ezekben a szavakban világosan benne foglaltatik, hogy releváns az aggodalom a Magyar Gárda neonáci elemekkel és lobbikkal való bővülése és káros összegyógyulása, ezáltal fasizálódása terén.

Sosem tartottam negatívumnak, ha egy párttal vagy egy lobbival skinhead-ek, neonácik vagy kimondottan hitlerista fasiszták szimpatizálnak, hiszen ez számos okból megtörténhet, sokszor elég, ha van egy közös ellenség (amilyen pl. az MSZP és az SZDSZ), továbbá nem a hitleristák, hanem a másik fasiszták, a cionisták vannak túlsúlyban. Amíg ez az arány meg nem fordul - ami nem lehet senkinek célja, hiszen egyik rosszabb, mint a másik -, addig az ember számára sokkal jobban derogál, ha cionista nácikkal keveredik, hiszen a cionisták és rabszolgáik - amilyen Gyurcsány Ferenc, a szintén sortüzes Kuncze Gábor, a szintén súlyosan és legkevesebb, hogy hiszteroid patológiás Demszky Gábor - semmiféle emberi jogokat nem képviselnek, szemben a hitleristákkal. Ami negatívum, az az, ha az ember maga is fasizálódik - akár Hitler, akár Ben Gurion, Ariel Sharon, Gyurcsány Ferenc, Kuncze Gábor vagy Demszky Gábor, azaz a veérnácizmus és a sortüzes, mindent lelakó és elpusztító cionizmus irányába -, mert ezzel az ember elveszíti erkölcsét, emberszeretetét, és a világosság és egyetemes fajunk jövője helyett a brutális, elvadult ösztönök irányába menetel.

Mielőtt továbblépnék, e helyütt bővebb kifejtés nélkül csak annyit kell közölnöm, hogy természetesen nem érthetek egyet a Magyar Gárda betiltásával sem keresztyénként, sem demokrataként, sem világpolgárként, sem szocialistaként, sem liberálisként (ez nem vadkapitalizmust, hanem szólás- és gondolatszabadságot jelent), sem pedig kommunistaként (azaz egyenlőség- és testvériségpártiként). A felsoroltak közül mindegyik volnék. Ha a Magyar Gárda betiltásával egyetértek, csak akkor tehetem, ha előzőleg egyetértettem a betiltásával, sőt sikerült is betiltani a Magyar Köztársaság biztonságára és a nemzetbiztonságra, valamint a lakosság tömegeire kiemelt kockázatot jelentő és halmozottan, radikálisan közveszélyes, a Magyar Köztársaság Alkotmányát megsemmisítő Magyar Szocialista Pártot, a Szabad Demokraták Szövetségét, valamint a zsidó In-Kal Security-t (lássd a nemzetbiztonsági törvényt, be kell tiltani, nem létezik kibúvó), a Krav-Maga szervezetet és a hozzá hasonló szervezeteket, betiltva mindezek mellett a fegyvertelen tömegek elleni sortüzekre uszító, az ilyen állam és néphatalom-ellenes szörnytetteket a mai napig védő, bujtató és fedező, az intézményesített fasiszta brutalitást pártoló, továbbá bizonyítékeltüntető és bizonyíték-megsemmisítő módon fellépő Népszabadság és Népszava lapokat is.

A Magyar Gárdáról számomra két alapvető jellemző domborodott ki:

1) az amatőrség, a professzionalizmus és a legalapvetőbb stratégiai tehetség és képesség mindennemű hiánya,

2) valamint a Bencsik-Für-féle felelős, mindenről tudó, mindent ismerő, mégis gyáva módon megfutamodó, a lakosságot az álrendszerváltók (amilyen a Fidesz) módszereihez idomulva a marginális dolgokra vezetésével és beetetésével egyesített önérdekelvűség és - mint írtam - gyávaság.

Több esetben előfordult, hogy a Magyar Gárda vezetői felé egy-egy tervezett lépéseik alapvetően hibás voltára és maradandó, önpusztító következményeire vonatkozólag jó szándékú figyelmeztetést küldtem, hiszen mindannyiunk érdeke lett volna (és lenne) egy olyan önvédelmi mozgalom megszervezése, amely valódi segítséget tud nyújtani az ország, sőt a világ lakosainak. Azért beszélek a világ népeinek való segítségnyújtásról, mert semmi nincs, ami következmények és visszhang nélkül maradna, de azoknak, akik tételekben működnek - hívják őket Malina Hedvignek vagy Phillip Agee-nek (a CIA-ből kiugrott leleplezőnek) - nemcsak lokális, de világpolitika- és Világtörténelem-formáló hatásuk van. A Magyar Gárda az építő, cáfolhatatlan figyelmeztetésekre - melyek aztán szóról szóra beteljesedtek - még csak nem is válaszoltak; egyébként azok, akik egy korrekt vizsgálat esetén a börtönt sem kerülhetnék el velem kapcsolatban, hacsak nem azt hoznák fel mentségükre, hogy féltek az állami megtorlástól, azért nem tették, amit a Büntető Törvénykönyv (Btk.) számukra kötelező érvénnyel előír.

A cigányság elleni értelmetlen, teljesen hasztalan, semmiféle alternatívát és konkrét megoldásokat nem is kínáló felvonulások, ráadásul az önpusztító és megosztást, nem a nemzet egységes fellépését kiváltó SS-egyenruhákra emlékeztető, szándékosan választott uniformisok okszerűen nem építőleg, hanem destruktív módon hatottak és fognak hatni a Magyar Köztársaság lakosságának morális felfogóképességére, bel- és külföldi megítélésére, továbbá a magyar lakosság értelmére és önvédelmi képességeinek strukturálására és fejlesztésére. A ruházat csak egyetlen, de ékes momentum a szervezett dilettantizmus alátámasztására, hiszen ha az ember építkezni akar, nem léphet fel szünös-szüntelen provokátorként olyan kérdésekben is, melyeknek amúgy semmi jelentősége nincsen az elérni kívánt célok vonatkozásában, hacsak nem az, ha tényleg nem az a célja egyeseknek, hogy a későbbiekben Hitler SS-gárdájaként irtsák a cigányokat, a zsidókat, és aztán természetesen mindazokat is, akiknek ez nem tetszik. Egyenesen fogalmazva: ha céljaim vannak, nem lehetek ugyanakkor hülye, hogy egy marék ürülékért - így fekete SS-szerű uniformisért, illetve egy-két semmiféle pszichopata bűnöző cigánycsaládért - elpocsékoljak mindent. Azaz: ha a Magyar Gárda, mint szervezet, nem náci hátsó gondolatokkal cselekedett, akkor dilettantizmusból tette, és inkább hasonlítható egy taknyos kölyökre, amelyik még számolni sem tud az ujján háromig, hogy felmérné gyermeteg és infantilis tetteinek következményeit.

Alapvető hiányosság volt továbbá a polgári titkosszolgálatok kapcsolataival keresztülhálózott, iszonyú sok mindenről tudó Bencsik András, valamint a katonai és polgári titkosszolgálatok ölében üldögélő és belőlük a mai napig bűnügyi érdekszövetségben élősködő Für Lajos volt honvédelmi miniszter álrendszerváltó, konkrét ügyeket semmiféle szinten említeni sem merő tejtestvérisége. Bár rengeteg adathoz hozzáfértek - és ez több évtizedekre nyúlik vissza -, gyakorlatilag az ég egy adta világon mindent, de mindent lenyeltek, hogy ne essenek ki az NBH és az idegen államok pártfogó vagy megtűrő kegyeiből, és ne kerüljenek szembe bűnöző lobbikkal.

A legfontosabb bűnszervezetek közül (amihez hasonló bűnszervezet a cigányok zajos bolhacirkuszánál nem is létezik) zsidó maffiaügyekből, izraeli hátterű nacionalista (cionista, azaz fasiszta) nemzetbiztonsági beruházások tengeréből egyetlen ügyet sem említettek, egyetlen ügy feltárását sem készítették elő, holott ezek azok, nem a duhaj cigány alkoholisták, amik elevenen felzabálják az egész országot és az egész bolygót, s bár Füréknek - itt tehát már nem magáról a Gárdáról, hanem annak hangadóiról beszélek - mind a pénz, mind az emberi erő rendelkezésükre állt a küzdelemhez, ezt tehetségtelenséggel vegyes gyávaságuknál és kisszerűségüknél fogva egy nagy kerek nulla, azaz totálisan zéró, semmis, annihilatív módon használták ki. Egy egész hadsereg és egy nemzetközileg összetákolt vagyon is kevés volt ahhoz, hogy értelmes dologhoz hozzáfogjanak! Rendszerváltó szándékuk a Fidesz minőségéhez hasonló, ahol minden a politizálás és az üres beszédek szintjén zajlik, de az önzés és a kisstílű félelem totálisan leromboló minden eredményességre, illetve annak puszta lehetőségére vagy esélyére nézve is.

A Magyar Gárdában mind a korábban tapasztaltak miatt, mind a mai állapotokat elemezve nem látok semmiféle támogatni és beruházni valót. Az ilyen szervezeteket, amilyen a Magyar Gárda - mert nem kell attól tartani, hogy hasznos és a lakosságot építő, a nemzetközi hálózatokat és módszereket, valamint az államilag védett politikusi és más szervezett bűnözők (tehát az országot bekebelező, a lakosságot és annak jövőjét felélő és megemésztő szervezetek és személyek) tetteit leleplező tevékenységet folytatnának, olyan lobbik és idegen államok szokták támogatni, amelyek vagy fasiszta és hitlerista lobbikat tudnak magukénak, ezért gyakorlatilag mindent ész nélkül cselekszenek, vagy pedig izraeli hátterűek, így céljuk a Magyar Köztársaság területén is az eredményre nem vezető megosztottság, konfliktusok, továbbá a rasszizmus és az antiszemitizmus szítása, diffúziója, és de még mennyire, hogy tudatos elterjesztése annak érdekében, hogy erre hivatkozva további területeket lehessen elhódítani Izrael számára a magyar lakosság és a világ népei ellen az emberi jogok aláaknázására és a törvények Izrael számára kedvező megváltoztatására.

Amikor zsidó stratégákat, és az általuk "gójoknak", azaz "barmoknak" nevezett és alsóbbrendű állatoknak tartott nem zsidó fészkelődőket és kifejezetten zajos nácikat hasonlítunk össze, mindig azt találjuk, hogy bár velejéig gonosz és romlott a zsidó, amelyik cionista, viszont teljesen igaza van abban, hogy hozzá képest a nem zsidó hangoskodók nem többek értelemben és stratégiai tudásban az állatoknál.

Molnár F. Árpád
azoknezo@citromail.hu
30/919-6386 ; 76/320-450
6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b.

 


Kapcsolódó anyagok a Hírháttéren:
2008-01-05. - Az elhagyottak, és akikből még lehet valaki
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Tudnak arról - mindenki a megfelelő mélységig, amíg a katonai és állami titkosszolgálatok összezárnak -, hol élnek, s hogyan hullanak el a legjobbak, ami ellen nem tesznek semmit, hiszen félnek. Gyávák és kicsik. Szürkék és tehetségtelenek.

 

2007-12-14. - HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ: Egy kecskeméti cigánygyilkosságról
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: Kiss Norbert meggyilkolásáról, érintve az áligazságszolgáltatás totális megbízhatatlanságát, valamint beszélve a rasszizmusról és a helyes bűnüldöző stratégiák módszereiről. Üzenet az önmagát nemzetvédőként hirdető Für Lajos egykori "honvédelmi" miniszter olajvédőnek, fegyverkereskedőnek és többszörös gyilkosnak. KLIKK az oldalra! A mikrofonnál: Molnár F. Árpád
(Meghallgatható és letölthető!)

 

2007-12-12. - Zsidó bűnözés, cigánykérdés, a gárda és néhány nyakas vonalkód
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Miközben a zsidók, az oroszok, a németek, az amerikaiak leuralták az országot, elszedték a földeket, zabálják a közpénzeket, a jobb- és baloldal kezeivel törvényeket hoznak a saját védelmükben, 1990 óta nemzetközi szervezés és védelem mellett kiirtottak közelítően több ezer embert...

 

2007-08-25. - A Gárda és a rendszerváltozás: Lakitelkek, örök Fürök, örök módszerek; Villámelemzés
Részlet: Hogyan is ment egy politikai gyilkosság abban az időben, amikor Für Lajos Úr volt a Magyar Honvédség legnagyobb hatalmú ura?

 

 
Előző cikk:
2008-03-10. -
HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ: Az ügyvédmaffia hálójában - Schönfelder Józsefnével, a lakásmaffia áldozatával és Sebők Istvánnal, az MNP elnökével beszélgettünk
/Molnár F. Árpád műsora/

Részlet: ...azt válaszolták, hogy mehetek akárhova, mert őnekik van pénzük. [...] [Hazugságvizsgáló gépnek] szívesen alávetném magamat. (...) Bármikor. (...) Akármikor.
KLIKK az oldalra!

A mikrofonnál: Molnár F. Árpád
(Meghallgatható és letölthető!)

Lap teteje

Következő cikk:
2008-03-11. -
Jog és (bűn)szervezett jogalkalmazás a bűnözők bolygóján
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Ezt követően hónapokkal később is az NBH kötekedett velem az utcán, és megesett, hogy egy riherongy öltönyös-nyakkendős bűnöző vett fel a kocsijába, pofátlan nyíltsággal közölve, hogy a kecskeméti ügyvédi iroda érintett ügyvédje elleni kritikáim miatt (akinek ügyvédi irodája Kecskeméten a Kőhíd utcában volt) öngyilkosságot fogok elkövetni...

   
 

web counter
web counter

(Molnár F. Árpád honlapja)
Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu