Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

"A titkosszolgálatok háttere elmondta, hogyan űzött csúfot a magyarokból: közölték: sikerült elérni, hogy a Molnár F. Árpád által hirdetett Igazság a romlás csapásaiként méressen a népre. Ellenségeink a Háttérhatalom mesterséges idiótái voltak."

   

Morvaiék és a kurucbűnözők által rejtegetett és pártolt nemzetközi tömeggyilkosságok védelmében igazolhatóan a kuruc.info vagy közvetlen körei feltörték a hirhatter.com-ot. Feljelentés az NBH-nál és számos bel- és külföldi állami szervezetnél

2009-06-02.
Molnár F. Árpád
 

IDÉZET A KORÁBBI OLDALAKRÓL:
Morvai Krisztina, aki olyan titkosszolgálati személyekkel töltötte a fél életét, mint Bánó András és Baló György, még azt is letagadja, hogy ismeri a titkosszolgálatokat, és az állam konspirációs pártfegyelmének örök hű szolgálója és követője a mai napig. Vona Gáborral és Gaudi-Nagy Tamással azokat a lapokat reklámozzák, amelyek ellenségeinkként halálos ellenségei minden tényfeltárásnak és az Emberiség puszta túlélési érdekeinek, bezárva a legsúlyosabb vészhelyzetek, az Echelon-eszközök totális elrejtésével, azok feltáróinak üldözésével, mindenen taposva, ami szent és az Igazság feltárására szolgál. A hazugságon híznak és dagadnak ezek a bitang haza- és Emberiségáruló ügynöki paraziták, az Emberiség borzalmaiból zabálva, lakomáikon a magyarság történelmének legutolsó ördögeivel tobzódva és dorbézolva, e faj leghitványabb árulóival egy tányérból élősködve a világ népeinek testén. Morvai Krisztina megülte a Bibliai Titokzatos Veres Fenevadat, amelynek fejein a káromlásnak nevei. Hordozza a vörös fenevad, ő pedig vörös ruhába öltözve kínálja és nyomja, nyomja, nyomja le a torkunkon saját tisztátalanságának és antikrisztusi sötétségének mocskos gyümölcseit. A Sátán fiainak minden felöklendezéseit. De ebből elég volt! Sokak kérésére most már kezdjük el tényfeltárni, kicsoda Morvai Krisztina. Gyía!


Tekintsék meg korábbi filmünket arról, milyen az a veres fenevad, amelyen Morvai Krisztina nyargal, szégyellve az Igazságot, ügynöki JÚDÁSFAJI antikrisztusként elbujdosva a Valóságtól, egy tálból zabálva hazug és szemfényvesztő árulóként a JÚDÁSFAJ tömeggyilkosainak már kiselejtezett korcsaival és szörnyszülötteivel, a Párt legfőbb ideológiai tálentumaiként hirdetve úton-útfélen a kurucinfós és fajtabeli árulókat, ellenségeinkkel, az Emberiség JÚDÁSFAJI, Veérfasiszta ellenségeivel, a kurucinfóval közös temetkezési gödörben, de még mindig ásva és ásva és ásva egyre mélyebbre! Arról a kurucinfóról láthatnak, amely kérkedett azzal, hogy az elmetechnológiai Echelon-eszközök világméretű pusztításait elrejti és kérkedett azzal, hogy hadd hulljanak annak áldozatai az egész bolygón. Igen: Az Emberiség kipusztítására.
Ne feledjétek a szentek, az igazak és mindenek vérét, akiké kiontatott a Földön, és akarjátok a nürnbergi pereket az Emberiség e leghitványabb ellenségei ellen!
(Molnár F. Árpád)

Feljelentés nemzetközi terrorizmus támogatásáért és tömeggyilkosságok védelméért és más bűncselekményekért (nem az én hatásköröm a felsorolás, de a bejelentés állampolgári és büntetőjogi kötelezettség!)

FELJELENTÉS

Feljelentő: Molnár F. Árpád (Született: 1972.11.13., Kecskemét)
Levelezési és lakcím:
6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Anyja neve: Retezár Mária

A Legfőbb Ügyészség kedvéért - amely következetesen nem tudja olvasni a legtöbb formátumot - csatolva a következő kiterjesztésekben: txt, docx, htm .

Tisztelt NBH,

számos alkalommal figyelmeztettem önöket és az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumot, valamint az amerikai NSA-t a kuruc.infó nemzetközi bűntetteire és a világ csaknem valamennyi népe és nemzete, valamint rassza elleni nyílt gyűlöletszítására és uszítására, de nem tettek semmit, sőt, Barack Obama a terrorizmusnak, amely kezd a fejére nőni, és tudjuk, hogy túl is fog nőni azon, a nem létező hatályos törvényekre hivatkozva engedett utat a magyarság és ezzel az Egyesült Államok elleni destabilizációs törekvéseknek, mely esetében is hazaárulásként értelmezendő, ráadásul utóbb le sem fogja tudni tagadni.

Az alábbi három levél kuruc.infónak is történő elküldését követően a hirhatter.com domainen az általam már digitális videorögzítő berendezésen elmentésre és tárolásra került kicsiny fotó jön be, mert az oldalt feltörték. Nem véletlenül a képen Soós József és én vagyok látható, minthogy a kuruc.infó nemzetközi terrorista portál minden előzetes ok és indok nélkül kettőnk ellen kezdeményezett lejárató hadjáratot, hogy a Hírháttéren megjelenő, az Emberiség védelmében született leleplező anyagokat valamiképpen negligálja, és a tömeggyilkosságoknak további utat biztosítson, láthatóan amerikai nemzetbiztonsági segédlettel. Azaz - a helyzetből és a bűncselekménnyel kérkedő, szándékosan önleleplező fotó kitételével - az elkövetői forrás és környéke már az IP-címek rutinellenőrzése nélkül is azonnal tetten érhető, mint ahogy a kérkedéssel az is, hogy az elkövetők szemmel láthatóan maguk mögött érzik az Egyesült Államok védelmét és a Magyar Köztársaság állami szerveit és titkosszolgálatait. Azaz a bűntett állami hátterű, és önök nyújtják a fedezéket, amit pedig Draskovics Tibor miniszter tálalt a kuruc.infó védelmében, hogy ők még azt sem tudják, kik az elkövetők, mikor egy rutin IP-cím ellenőrzésből és az NBH-nál vagy a telefontársaságnál egy gombnyomásra ellenőrizhető az előfizető és a bekötési telephely, ahonnan az anyagokat az Internetre helyezik, csak a kuruc.infó és az MSZP honlapjának lebutított olvasói számára nem érhető azonnal tetten az összejátszás és a köztörvényes bűntettek közös védelme.

A hirhatter.com domain tehát meg lett bénítva, de a www.hirhatter.com címet nem sikerült feltörniük.

Tekintettel a bűncselekmény kérkedő mivoltára, és arra, hogy a kuruc.infonak is megküldött leveleimben tömeggyilkosságokról és nemzetközi terrorcselekményekről beszéltem, amikre nem véletlenül jött az azonnali bűncselekmény gyors válasza, mely kérkedően bizonyította az elkövetői és motivációs hátteret is, haladéktalan cselekvésre és azonnali hatósági fellépésre szólítom fel önöket.

Levelemet megküldöm a tömegmészárlások eltussolásában halmozottan terheltté és érintetté vált, valamint az interkontinentális terrorista, tömeggyilkos bűntettek általam halmozottan előre bejelentett hullámaival és dominóeffektusával végérvényesen egybefonódott Morvai Krisztina "büntetőjogász"-nak és Gaudi-Nagy Tamás "ügyvéd"-nek, a teljes és mindenre kiterjedő, azonnali vizsgálat megkezdését követelve! Levelemet továbbá publikálom az Internet legalább fél tucat webhelyén, majd addig hivatkozunk rá kvázi naponként, amíg végérvényesen pontot nem tesznek a kuruc.infó és bűntársai gyűlöletterrorizmusának és tömegmészárlási védelmeinek és ilyetén építkezéseinek végeláthatatlan lajstromára azzal, hogy a lapot végleg és örök időkre betiltják, az elkövetőket pedig őrizetbe vétel mellett bíróság elé nem állítják.

Minthogy bármely hatóság akár csak átmeneti passzivitása is vaskosan a katonai bűncselekmények kategóriájába tartozik, így e gyorsan kelt feljelentés megküldését a Legfőbb Ügyészségnek, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnak, valamint a Katonai Főügyészségnek vegyék nyugodtan az önök elleni előzetes feljelentésnek is, minthogy tekintettel a kuruc.infó terroristaszervezet védelmére, előzetesen feltételezem az állam részéről a teljes körű védelmet és az emberéletek további kiterjedt, diffúzált és bűnszervezetben történő pusztítását a Föld bolygó egész területén.

Ismételten követelem továbbá a kuruc.infó egész Föld bolygón történő végérvényes betiltását, és az elkövetők elleni legszigorúbb törvényi büntető intézkedések érvényesítését. Ellenem csak azért, mert 2007 október 26-án a járdán álldogáltam, bírósági ítélet fenyeget börtönbüntetéssel. Az állami védelem alatt az egész Föld bolygót pusztító kuruc.infó kiterjedt gyűlöletbűntettei és az Emberiség elleni bűncselekményekkel való nyílt kérkedés ellenére demokráciáról és a bűnözés szólásszabadságáról beszélnek, ami elfogadhatatlan, ön- és közveszélyes, valamint köztörvényes.

Újfent és sokadszorra tájékoztatom önöket arról is, hogy bőséges információkkal rendelkezünk afelől, hogy amennyiben a kuruc.infó végérvényes betiltására nem kerül sor, úgy Magyarországon a polgárháborús helyzet kiépítése és a tömeggyilkosságok nem kerülhetők el. Nem akarom ezt újra elmondani, ahogyan Burma és Sichuan esetében. Passzivitásuk nem pusztán katonai bűncselekményként, de az egész Emberiség elleni elévülhetetlen bűntettekként értékelendők, amelyekért el kell nyerniük a teljes büntetést.

Én előre szóltam.

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.

 


Az Emberiség ellenségeinek Júdásfaja által aljas indokból és célból, napi Júdásétekért elrejtett Valóság pártmentes (tehát intellektuális nagyságrendekkel felsőbbrendű) megértéséhez néhány ajánlat a bevezető alapirodalomból:
2009-05-21. - A felrobbant katonai repülőgép: A Bajnai-Orbán Egypártkormány tömegmészárlásai Indonéziában
/Molnár F. Árpád/

2009-05-20. - Nemzetbiztonsági csúcsbotrányok, Emberiség elleni terroristák - Kulisszatitkok
/Molnár F. Árpád/

2009-05-14. - HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/   (Film, 92 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

2009-02-08. - HÍRHÁTTÉR TV: A Kárpáti Magyar - Nyitány helyett a Való Világról
/Soós József (A Kárpáti Magyar) - Molnár F. Árpád/   (Zene: Enigma: Shadows In Silence)   (Film, 17 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/   KLIKK az oldalra! (12 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/   /Zene: Enigma - Touchness/   (Film, 16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

Előző cikk:
2009-06-02. -
Morvai Krisztina és Gaudi-Nagy Tamás megbuktatására - Nyílt levél Gaudi-Nagy Tamásnak
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Elhallgattatok, eltitkoltatok, a nevemet is suttogva mondtátok ki, mint a Rákosi rendszerben a maradék hősök nevét, mert ezt követelte az állam Pártja, az Egypártrendszer, a titkosszolgálati diktatúra! Eltitkoltátok minden ismereteteket, hogy mi irányítja a világot, eltitkoltátok még azt is, hogyan működik a rendőrség, a titkosszolgálatok, milyen eszközökkel és módszerekkel konspirálnak és dolgoznak a lakosság és az Emberiség ellen! (...) Ne kerülj a kezembe, te nőgyalázó, gyáva, fasiszta állat, te utolsó Állampártparazita pártgörény, mert lepofozom rajtad mocskos Veérállataid minden Cathy O'Brieneken való gyalázkodásait és a kínzással és gyilkolással kérkedő kurucinfós förtelmeit és moslékjait!

Lap teteje

Következő cikk:
2009-06-03. -
Apokalipszis ma - Zas Lóránt válogatott verseiből
/Zas Lóránt (Kalifornia, USA)/
Tartalom: Zas Lórántnak a magyar versirodalomban úttörő tartalommal is gazdagított, egyebek mellett Istenes verseiből.
A versek: Mennénk; Valami; Fellázad; Meg ne mondjuk; Úristen; És felszáll; A tiszta ég alatt
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu