Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Tánczos Krisztina:       "Nagyon sok ember beavatott és beszervezett! Ismerik a Háttérhatalmat. Tudnak az Illuminátusokról, Echelonról, a HAARP-technológiáról, csak nem mernek beszélni... (...) Ők az Ördögöt szolgálják, a Sátánnak engedelmeskednek, eladták a lelküket, az egyéniségüket, a gondolataikat! (...) Ők kiszolgálják a hatalmat, ügynökökként az emberek lebutításával, az ismeretek visszatartásával okoznak kárt. Ők a Sátán ügynökei, a Sátánt szolgálják, mi pedig Istennek szolgálunk."   (2009.04.14.)

   

Morvai Krisztina és Gaudi-Nagy Tamás megbuktatására - Nyílt levél Gaudi-Nagy Tamásnak

2009-06-02.
Molnár F. Árpád
 

Morvai Krisztina, aki olyan titkosszolgálati személyekkel töltötte a fél életét, mint Bánó András és Baló György, még azt is letagadja, hogy ismeri a titkosszolgálatokat, és az állam konspirációs pártfegyelmének örök hű szolgálója és követője a mai napig. Vona Gáborral és Gaudi-Nagy Tamással azokat a lapokat reklámozzák, amelyek ellenségeinkként halálos ellenségei minden tényfeltárásnak és az Emberiség puszta túlélési érdekeinek, bezárva a legsúlyosabb vészhelyzetek, az Echelon-eszközök totális elrejtésével, azok feltáróinak üldözésével, mindenen taposva, ami szent és az Igazság feltárására szolgál. A hazugságon híznak és dagadnak ezek a bitang haza- és Emberiségáruló ügynöki paraziták, az Emberiség borzalmaiból zabálva, lakomáikon a magyarság történelmének legutolsó ördögeivel tobzódva és dorbézolva, e faj leghitványabb árulóival egy tányérból élősködve a világ népeinek testén. Morvai Krisztina megülte a Bibliai Titokzatos Veres Fenevadat, amelynek fejein a káromlásnak nevei. Hordozza a vörös fenevad, ő pedig vörös ruhába öltözve kínálja és nyomja, nyomja, nyomja le a torkunkon saját tisztátalanságának és antikrisztusi sötétségének mocskos gyümölcseit. A Sátán fiainak minden felöklendezéseit. De ebből elég volt! Sokak kérésére most már kezdjük el tényfeltárni, kicsoda Morvai Krisztina. Gyía!


Tekintsék meg korábbi filmünket arról, milyen az a veres fenevad, amelyen Morvai Krisztina nyargal, szégyellve az Igazságot, ügynöki JÚDÁSFAJI antikrisztusként elbujdosva a Valóságtól, egy tálból zabálva hazug és szemfényvesztő árulóként a JÚDÁSFAJ tömeggyilkosainak már kiselejtezett korcsaival és szörnyszülötteivel, a Párt legfőbb ideológiai tálentumaiként hirdetve úton-útfélen a kurucinfós és fajtabeli árulókat, ellenségeinkkel, az Emberiség JÚDÁSFAJI, Veérfasiszta ellenségeivel, a kurucinfóval közös temetkezési gödörben, de még mindig ásva és ásva és ásva egyre mélyebbre! Arról a kurucinfóról láthatnak, amely kérkedett azzal, hogy az elmetechnológiai Echelon-eszközök világméretű pusztításait elrejti és kérkedett azzal, hogy hadd hulljanak annak áldozatai az egész bolygón. Igen: Az Emberiség kipusztítására.
Ne feledjétek a szentek, az igazak és mindenek vérét, akiké kiontatott a Földön, és akarjátok a nürnbergi pereket az Emberiség e leghitványabb ellenségei ellen!
(Molnár F. Árpád)

A Hírháttéresek akaratából, reagálva, mint utolsó cseppre a kurucinfó Emberiség-pusztító őrjöngéseire, most már elkezdünk megbuktatni titeket:
 

Leleplezés, első lépés, számos lapra klónozva Gaudi-Nagy Tamásról és bandáiról

Gaudi-Nagy Tamás!

Elhallgattatok, eltitkoltatok, a nevemet is suttogva mondtátok ki, mint a Rákosi rendszerben a maradék hősök nevét, mert ezt követelte az állam Pártja, az Egypártrendszer, a titkosszolgálati diktatúra! Eltitkoltátok minden ismereteteket, hogy mi irányítja a világot, eltitkoltátok még azt is, hogyan működik a rendőrség, a titkosszolgálatok, milyen eszközökkel és módszerekkel konspirálnak és dolgoznak a lakosság és az Emberiség ellen! Morvait néztem a napokban, hogyan merül egyre és egyre mélyebbre a hazugságban, amikor profi titkosszolgálatisok feleségeként, állami ügyvéd ágyasaként azt hazudozza, hogy nem tud ő a titkosszolgálatokról semmit! Eltitkoltátok, és aki mondta, elsőként a magyar történelemből, ahogyan megtettem, az ellen pártkutyáitokkal indítottatok véget nem érő, szüntelen és szűnhetetlen támadásokat. Morvai Krisztinával megültétek a keresztyének és minden népek ellenségének nagy vörös fenevadját, amelynek fejein a káromlások nevei, és úgy nyargaltatok, koszos állampártügynöki, JÚDÁSFAJI haza- és Emberiségárulókként körbe-körbe a Földön, hogy gyalázatból, hazugságból, titkolózásból és egy egész bolygó folyamatos halálából és gyászából találjatok a mi vérünk árán magatoknak sátáni, hazug dicsőséget!

De ebből elég volt, áruló JÚDÁS, aki a gyalázatot és a sötétség fiait kerested meg, hogy a mi lelkünkön és vérünkön áruld el - továbbra is kiszolgáltatva - a Földet, eladva minden testet és lelket, ahogyan az ilyen államtitkosszolgálati, áruló ügynöki JÚDÁSOKNAK mindig ez volt a sorsa a Földön!

Most már fizess te is, JÚDÁS, fizesd meg az árulás árát! Fizess, ügynök! Ügynök, fizess! Árában fizess minden titokért, minden elhallgatásért, az államnak való minden szolgálatért, minden rendőrségi, politikai és titkosszolgálati bűnügyi módszer rejtegetéséért, és sírodat ássa tovább, ahogyan eddig tette, a Jobbik, a kurucinfó, minden magyar idők legundorítób stílusú és legigénytelenebb erkölcsű pártszemete, ássa sírodat tovább a Barikád, az elektrosokkos Harc Tér, és mindazon áruló, káromló homlokú Veérállatok, akik mocskukkal beszennyezték az egész bolygót, hazugságaikkal elhitették az egész világot! Te utolsó parazita, aki mindig a magyargyilkosok és az egész világ ellenségei között érezted magad jól, elárulva és kiárusítva minden kicsinyt és nagyot, az államtól kapva a megrendeléseket hazug JÚDÁSI bűnözőként, és gerinctelen államügynökférgi hazaárulóként!

Csak az Úr Isten Adja Meg, hogy ezen az úton maradjatok, és beteljesítsétek vak végzeteteket, ahol nemhogy vak vezetett világtalant, hanem a Sátán vezette a legocsmányabb ördögöket és a legmocskosabb szájú, legigénytelenebb Veérfasiszta, rendőrvédelmi és államvédelmi, titkosszolgálati talpnyaló és Echelon-kiszolgáló áruló tolvajokat és gyilkosokat!

Fizesd meg az árát, ügynök, fizess, hazaáruló, aki a nemzet hóhérait kiszolgálva a titkosszolgálat felé, a nemzet hóhéraival szövetségre lépve a Jobbik és államvédelmi pártbűnbandáik felé, volt képed eladni, te rongyos, utolsó áruló, farizeusi, gerinctelen és gyáva ügynökpatkány, minden gyermeket, minden felnőttet, kicsinyt és nagyot, fiatalt és aggastyánt, csak hogy a Nagy Demagóg Állampárt részéről kicsiny, napi könyöradományokban részesülhess a fajtádból való bitang árulókkal. És eközben pártmocskod, a kurucinfó Cathy O'Brienen gyalázkodott és taposott!

Ne kerülj a kezembe, te nőgyalázó, gyáva, fasiszta állat, te utolsó Állampártparazita pártgörény, mert lepofozom rajtad mocskos Veérállataid minden Cathy O'Brieneken való gyalázkodásait és a kínzással és gyilkolással kérkedő kurucinfós förtelmeit és moslékjait! Én nem vagyok Jobbikos kurucinfós pártmoslékod, hogy elbujdossak a felelősség elől, mint ti egytől egyig tettétek, és cseppet sem érdekelt soha sem börtön, sem halálos betegség, sem azonnali és bármikori halál! Mert én Isteni Áldásokat az ISTENTŐL, te pedig sátáni átkokat uradtól, a Sátántól és annak gyűlöletállataitól kaptál! Vessz el a kurucinfó és Államtitkosszolgálati Egypártrendszered sötétségében, árul JÚDÁS! Azt a vért is rád fajodra fröcskölöm vissza, amivel kurucinfós Veérállataid a Cathy O'Brienek és a magyarság maradék igazainak vérét akarták tovább és tovább és tovább, végeérhetetlenül a fasizmus sötétségében ontani és ontani és ontani, eddig éjjel, amikor csak a hozzád hasonló utolsó államvédelmi féregpatkányok tudták, mi történt és történik a Földdel, aztán amikor már nem lehet titkolni tovább, hogy hazudtatok és hazudtatok és hazudtatok éjt nappallá téve, akkor már nyíltan a Sátán oldalán, minden népek ellenségeként, megpróbálva a lehető legtöbb embert fajtáitok, a JÚDÁSFAJ aljához aljasítani!

Gyere csak a közelembe, JÚDÁSFÉREG, hogy kamerák előtt kiálthassam a szemedbe mindazt, amit elrejtettél mindenki elől, mert azt tetted, hogy sötétségben pusztuljanak és haljanak az igazak, a vétlenek, a keresztyének és minden nemzetek, és úgy vesszen el a föld, napi JÚDÁSBÉREDÉRT cserébe! Gyere csak a közelembe, áruló JÚDÁS, államügynöki Pártféreg, és nyíltan, kiáltva kapod meg, és ha ez kevés, neked rontok a kamerák kereszttüzében, hogy bukj és borulj, és az kapjon nyilvánosságot, te bitang, gerinctelen, jellemtelen, JÚDÁSI és farizeusi haza- és Emberiségáruló, aki el akartad titkolni az igazságot, hogy mindenki gyávaságod és gerinctelen kapzsi alamusziságod árát fizesse meg! Kamerák előtt vágok ököllel az arcodba, te szemfényvesztő, gerinctelen államügynöki Pártszemét, hogy egy mozdulattal romboljam le mindazon gyávaság és hallgatás falát, amit az Emberiség kipusztítására mocskos, gerinctelen, JÚDÁSFAJI hazaáruló állampártügynökeitekkel felépítettetek, napi étekért, a JÚDÁSOK étkeiért!

Az alábbi egyik legújabb cikk az általam nyilvánossá tett, általatok elhallgatott és üldözött csepp a tengerből, hogy arcodba öklözéssel, és annak nyilvánosságával mi minden borul ki a világ elé, amit ti, fasiszta állampártpatkányok, nemcsak elrejteni  akartatok, suttogva kiejtve a nevemet, de még meg is öltétek volna mindazokat, akik bármi igaz szót szólni mertek! De ennek vége, JÚDÁS! Mert akiket ti átkoztatok és gyűlöltetek, hozzám fordulhatnak! Egyet sem engedek el, mocskos kurucinfós VEÉRÁLLAT! És az eddigi áldozatok véréért meg kell fizetnetek!

Molnár F. Árpád, a beígért adu ász

A csepp a tengerből:
 

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. -
A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


Molnár F. Árpád felvétele, aki hegyként járult az ügynöki hazaárulók elé ingyenes szolgálatra, ahogyan Krisztustól tanulta.
Morvai Krisztina és Gaudi-Nagy Tamás, valamint hasonszőrű áruló pártidiótáik bizonyára elvárnák, hogy tovább szolgáljunk nekik egyoldalúan, míg ők kezdettől fogva, folyamatosan és egyfojtában elárulnak minket, mert a magyar történelemben - egyébként minimum az egész európai kontinensen is - példátlan mélységű és bőségű tényfeltárást folytatunk, leleplezve az általuk elrejtett államvédelmi és titkosszolgálati módszereket és eszközöket, amely alkalmas az egész bolygó elpusztítására is! Ön szerint is tovább szolgáljunk az árulóknak és saját hóhérainknak, abban reménykedve, hogy egyszer csak - egy életen át tartó államvédelmi szolgálkat és hazaárulás után - megtáltosodnak, felbátorodnak, és átállnak a Sátán védelmének pártjáról legalább valamelyest az igazak és fajtájuk által üldözöttek és megölöttek oldalára? Tényleg ennyire tollas lenne a hátunk, hogy a Jobbik és a kurucinfó embertelen, igénytelen bűnbandáinak szolgáljunk, akik naponta, egyre nagyobb és látványosabb lelepleződéssel, már csak a szemét és a selejt pártfogása mellett pusztítják a Földet? Vagy rúgjunk beléjük, ahogyan ők tették velünk és az Emberiséggel az első naptól kezdve, és tapossuk, tapossuk, tapossuk őket, valamennyi férget, akik elárulták a Földet és kifosztották volna hazugságaikkal, árulásaikkal és gyalázkodásaikkal az utolsó emberig, minden lelket a kárhozatba juttatva! Én azt mondom: lökd az árulót, lökd a gyilkost! És ha ez kevés ahhoz, hogy az igazság napvilágra kerüljön - mert a JÚDÁSFAJ férgei elrejtenék, ha lehetne, az örökkévalóságon át a Valóságot -, akkor kamerák előtt üsd az árulót, vágd a gyilkost! És üsd az árulót és vágd a gyilkost!
(Molnár F. Árpád)


Az Emberiség ellenségeinek Júdásfaja által aljas indokból és célból, napi Júdásétekért elrejtett Valóság pártmentes (tehát intellektuális nagyságrendekkel felsőbbrendű) megértéséhez néhány ajánlat a bevezető alapirodalomból:
♪♫ 2009-05-27. - ♪♫   A HÍRHÁTTÉR bemutatja: Párhuzamos események: Babilon gyászmenete >< A Lény nyomában (K.1)
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Molnár F. Árpád/   KLIKK az oldalra! (15 perc)   (Meghallgatható és letölthető!)

2009-05-21. - A felrobbant katonai repülőgép: A Bajnai-Orbán Egypártkormány tömegmészárlásai Indonéziában
/Molnár F. Árpád/

2009-05-20. - Nemzetbiztonsági csúcsbotrányok, Emberiség elleni terroristák - Kulisszatitkok
/Molnár F. Árpád/

2009-05-14. - HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/   (Film, 92 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-03-15. - Menetelés a vágóhídra, rendezetten, zárt sorokban!
/Soós József (Kárpáti Magyar)/

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

Előző cikk:
2009-06-02. -
Ugass, kutya, röfögj, disznó! - Válasz a Kuruc.infó gyalázkodásaira
/Soós József (Kárpáti Magyar)/
Részlet: Röfögj arról is, te féreg, hogy kiket, hogyan, miért, milyen módszerrel csonkítottak meg, tettek tönkre, és tesznek tönkre a mai napig is, az államilag elrendelt elektrosokk terápiákkal és kényszer-kezelésekkel! Ti az alapvető törvényeket sem tartjátok be! Itt az Isten törvényeire gondolok, mely mindenek felett áll! Az "emberi méltóság", lelkiismeret törvényeit sem ismeritek...

Lap teteje

Következő cikk:
2009-06-02. -
Morvaiék és a kurucbűnözők által rejtegetett és pártolt nemzetközi tömeggyilkosságok védelmében igazolhatóan a kuruc.info vagy közvetlen körei feltörték a hirhatter.com-ot. Feljelentés az NBH-nál és számos bel- és külföldi állami szervezetnél
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Azaz - a helyzetből és a bűncselekménnyel kérkedő, szándékosan önleleplező fotó kitételével - az elkövetői forrás és környéke már az IP-címek rutinellenőrzése nélkül is azonnal tetten érhető, mint ahogy a kérkedéssel az is, hogy az elkövetők szemmel láthatóan maguk mögött érzik az Egyesült Államok védelmét és a Magyar Köztársaság állami szerveit és titkosszolgálatait. Azaz a bűntett állami hátterű, és önök nyújtják a fedezéket, amit pedig Draskovics Tibor miniszter tálalt a kuruc. info védelmében, hogy ők még azt sem tudják, kik az elkövetők, mikor egy rutin IP-cím ellenőrzésből és az NBH-nál vagy a telefontársaságnál egy gombnyomásra ellenőrizhető az előfizető és a bekötési telephely, ahonnan az anyagokat az Internetre helyezik, csak a kuruc. info és az MSZP honlapjának lebutított olvasói számára nem érhető azonnal tetten az összejátszás és a köztörvényes bűntettek közös védelme.
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu