Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

 

   

A kormány 23 milliárdos rablása és tömegmészárlásai, feljelentéssel

 

 


Az élő Auschwitz, az élő Szibéria -
A Sátán kormányának tömegsírjaiban az állami bűnszervezet névtelen halottainak tömkelege.

2008-08-26.
Molnár F. Árpád

Nyílt Feljelentés

 

LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

Székhely: 1055 Budapest, Markó u. 16.
Postacím: 1372 Budapest, Pf. 438.
T.: 354-5500
E-mail: info@mku.hu
Honlap: www.mklu.hu
Tárgy: Feljelentés

 

Tisztelt Legfőbb Ügyészség! Tisztelt Uram/Asszonyom!

 

Én, Molnár F. Árpád, Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.sz. alatti lakos (Anyám neve: Retezár Mária), élve a törvényben biztosított jogommal, a Magyar Köztársaság kormánya ellen, és főként ezen belül ismeretlen tettesek tömege ellen, a Btk. 319.§ (1) és (3) bekezdése d) pontja értelmében,

különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének vádjával

F E L J E L E N T É S T

teszek.

 

INDOKLÁS:

A Magyar Köztársaság kormánya kormányzati kommunikáció címén

a)      a média gyakorlatilag egészében biztosított irdatlan mennyiségű megjelenésein és

b)      bármikor, kérésre megjelenhetőségén túl

közpénzek tízmilliárdjaiból folytatott köztörvényes és abszolút öncélú és önérdekű ún. kormányzati kommunikációt, melynek jelentős része ráadásul bizonyítottan az ország megtévesztésére és átverésére szolgált. Az eltelt 6 esztendő alatt (2002-től 2008-ig) ilyen köztörvényes, ún. kormányzati kommunikációk során 23 milliárd Ft-ot költött el, melyből nem kevesebbszer, mint 6-szor(!!!) lehetett volna az ország teljes hajléktalanságát felszámolni, a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglalt alaptörvények megsemmisítésével hajléktalanná tett tízezreknek, összesen 30 ezer hajléktalan embernek a következő 30 esztendőre, 1 fő / 1 konténer elszállásolását lehetett volna biztosítani és megoldani!!! A kormány Alkotmányban foglalt kötelezettségei elmulasztásával, melyet a Btk. 319.§ (1) és (3) d) –ben foglaltak tudatos és tervszerű, hosszú időn keresztül, folytatólagosan elkövetett bűnszervezeti bűntetteivel súlyosbított, tömegek közvetlen halálát és fagyhalálát idézte elő az eltelt 6 esztendő során!

Felhívom a tisztelt Legfőbb Ügyészség konkrétan felelős személyeinek a figyelmét, hogy a Btk. lehetőséget biztosít a saját vagy mások testi épsége vagy élete védelmében való erőszakos fellépésre, felülírva csaknem az összes egyéb törvényt és paragrafust, beleértve az emberölésre vonatkozó paragrafusokat is.

A kormány bűntettei az aljas indok vagy cél kategóriáján túl egyértelműsítik a nem jogi kategória, hanem a reális helyzet szerinti Emberiség elleni bűnök megvalósulását is. A kormány a 23 milliárd Ft elherdálásával számos ártatlan ember és hajléktalanná tett szavazópolgár tömeges fagyhalálát idézte elő, akikért nemhogy az Alkotmány, de a józan emberi erkölcsök és hivatalosan képviselt szolgai titulusa szerint is kötelessége lett volna gondoskodnia, így azonban FELELNIE! Megesett, hogy egyetlen hét leforgása alatt 10 ember közvetlen fagyhalálát okozták, melyek mind elkerülhetők lettek volna, ha a hat esztendő alatt akár csak egy évre eső kormányzati kommunikációra fordított összeget 30 ezer ember élete tönkre tétele és sokak halálának közvetlen előidézése helyett a 30 ezer ártatlan ember elszállásolására fordították volna, fő/konténer.

Felszólítom a tisztelt Legfőbb Ügyészséget, hogy ne adjon utat a további, aljas indokból vagy célból, egyéni haszonszerzés végett elkövetett gyakorlatilag nyílt és abszolút egyértelmű, fasiszta tömegmészárlásoknak, hanem a Magyar Köztársaság Alkotmányában tengernyi helyen kötelezettek szerint a nem titkoltan csak ebben az esetben is látványos bűnszervezetként működő kormánnyal szemben a törvény leghatározottabb erejével, több tízezer, valamint 10 millió ember élete védelmében lépjen fel és sújtson le! Vegye figyelembe a tisztelt Legfőbb Ügyészség konkrétan felelőssé lett valamennyi személye, hogy a törvények nem javaslatokat tesznek a közpénzek védelmére, a bűnszervezetek felszámolására és az elkövető bűnözők fegyházban történő elszállásolására, hanem kötelezettségeket írnak elő, melyek megszegése esetére hosszú esztendőkig tartó fegyházbüntetés letöltését követelik.

Az Alkotmány XII. Fejezete 54. § (1) kimondja, hogy: „A Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.”

Ezt a törvényi kitételt a kormány jelen bűntettével 30 ezer ember élete ellenében közvetlenül megsemmisítette, 10 millió emberrel szemben pedig végzetes hátrányt okozott, minthogy

a)      senki ebben a kötelezően egyenlő személyi jogokkal bíró országban nem teheti meg, hogy 23 milliárd Ft-ot költsön saját cége vagy személye mondandójának külön kommunikálására, túl azon, hogy

b)      ember és cég nincs az országban, akinek annyi helyen és módon nyílik lehetősége pillanatonként a kommunikációra, ráadásul tengernyi apparátussal és mozgatható pártemberrel, mint a Magyar Szocialista Pártnak és a Szabad Demokraták Szövetségének. Így a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette ezen pontokon is messze halmozottan abszolút bizonyítást nyer.

Az Alkotmány XII. Fejezete 54.§ (2) kimondja: „Senkit nem lehet kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó elbánásnak vagy büntetésnek alávetni, és különösen tilos emberen a hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos kísérletet végezni.”

A kormány 30 ezer embert olyan körülmények között tart, helyesebben tárol, aminél rosszabb emlékeket csak a szibériai munkatáborokban lévő rabok életkörülményei és a náci koncentrációs táborok auschwitzi téli mocska és – a kormány tevékenységéhez hasonlóan – nem ritka fagyhalála idéz, megsemmisítve ezzel az Alkotmányban foglalt alaptörvényeket és a legalapvetőbb kötelességeket, tömegek elhalálozását közvetlenül, az Emberiség ellenségeként előidézve és okozva.

Alkotmány, XII. Fejezet, 55. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabadságra és a személyi biztonságra, senkit sem lehet szabadságától másként, mint a törvényben meghatározott okokból és a törvényben meghatározott eljárás alapján megfosztani.

A kormány bűnszervezeti bűntettei csak a fenti Btk. paragrafus értelmében megsemmisítették az Alkotmányban a személyi biztonságra vonatkozó törvényi kötelezvényeket, 30 ezer embert kilátástalanságra, lassú, betegség általi halálra, sokakat közvetlen fagyhalálra ítélve hasonlóan emberséges és demokratikus, valamint alkotmányos elvek szerint, amilyeneket a a hitleri nácik és Sztálin tömeggyilkos alkalmazottai (a gyurcsányi terminológiával: „rendzavarói”) cselekedtek.

 


Az egyik oldalon királyi kényelem, dőzsölés, pompa, a másikon kilátástalan nyomor vagy fagyhalál - A gyurcsányi és a hitleri érák közötti hasonlóságok kétségbe vonhatatlanok
.

 

BIZONYÍTÉKOK:

Az Echo Televízió 2008 augusztus 26-a 12 óra 00 perces Híradójában és a Fidesz vezető politikusától elhangzottak, valamint az elektronikus és nyomtatott médiumok megannyi közlése.

Kérem, hogy feljelentésem ne kallódjon el és ne essen véletlenül a szekrény mögé, a tömegmészárlások ellen szíveskedjenek határozottan és a jog minden eszközével azonnal fellépni, jelen feljelentésemet pedig a törvényes határidőn belül elbírálva, s az eljárás eredményéről a jogszabályban megadott módon engem a fenti címen értesítve reagálni, hogy az valamennyiünk érdekében a lehető legkevésbé emlékeztessen a kormányzati kommunikációk színvonalára.

 

Kecskemét, 2008-08-26.

Molnár F. Árpád

Levelezési címem és egyéb adataim:
Molnár F. Árpád
6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b.
Mobil és vezetékes telefon: 30/919-6386 ; 76/320-450
E-mail cím: molnarfarpad@gmail.com
Honlap:
http://hirhatter.t35.com

Molnár F. Árpád
30/919-6386 ; 76/320-450
6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b

 


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2008-08-25. - HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ: Vért Adtál nekik inni, mert méltók rá - Egyedülálló prédikációk Babilon titkaival és az élő Jelenések Könyvével
/Molnár F. Árpád/
(Handel Messiásával.)
Tartalom: Magyar nyelven eddig soha, sehol nem hallható, a valósághoz ragaszkodó prédikációkat hallhatnak innen, a Hírháttérről diffúzálva. Lépésenként leszámolva az államtitkokkal mondjuk el a globalizáció valóságát, melyet több ezer évvel ezelőtt Megprófétáltatott az Isten.
KLIKK az oldalra! (44 perc) A mikrofonnál: Molnár F. Árpád
(Meghallgatható és letölthető!)

 

2008-08-19. - Elrejtett tömegmészárlások - A Legfőbb és Katonai Főügyészségnek, valamint más intézményeknek elküldött levél nyilvánosságra hozatala
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Most álljon itt teljes terjedelmében, amiről számos egyéb mellett kizárólag a Hírháttér képes és mer beszélni, mert az utóbbi esztendőkben e téren is a Kádár-rendszer hallgatásának és bűnpártolásának színvonalára zuhant vissza a jobb- és baloldali média egyaránt... (...) A Hírháttér vadászni kíván mindazokra, akik a megnyomorítottak és a politikai gyilkosságok áldozatai ellenségeiként pártfogásukat bármi módon kifejezni merészelik a pszichiátriákon Adolf Hitler óta a mai napig megnyomorított és lemészárolt ártatlan tömegek ellen, igen, az EMBERISÉG ELLENSÉGEIKÉNT.

 

2008-08-12. - Magyar feltámadás?
/Rozgics Mária (2008.08.08.)/
Részlet: ... vagy meg tudjuk menteni közösen a Hazát, s vele együtt Földünket, vagy pedig együtt pusztulunk. A Természetet szerencsére nem lehet korrumpálni, s hiába minden mesterkéltség, az élhető élet vagy mindannyiónknak az emberhez méltó életteret adja, vagy elpusztulunk mind egy szálig.

 

 

2008-07-29. - Kettős mérce a gazságszolgáltatásban - Szabálysértésért, ha civil, 20 ezer Ft büntetés, ha rendőr, feljelentésre is csak figyelmeztetés
/Gőbl György (KJE-titkár)/
Tartalom: Gőbl György soproni emberjogvédőt közhasznú tevékenysége során 20 ezer Ft-ra büntették, mert civil. Eközben a rendőrbűnözők szintén szabálysértést követtek el, de mert rendőrbűnözők, ezért faji felsőbbrendűségük miatt feljelentésre is csak figyelmeztetést kaptak (A képen: Gőbl György)


 

2008-07-24. - HÍRHÁTTÉR TV: A cigánybűnözés végső megoldása - Újra mondjuk el, hogyan kell megszüntetni a (cigány)bűnözést
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: A sokadszor, hiába sulykolt megoldási alternatívákkal áll elő a Hírháttér Televízió a cigány- és egyéb települési bűnözés teljes felszámolása és megsemmisítése vonatkozásában. (Film, 11 perc)

 

 

2008-07-17. - HÍRHÁTTÉR TV: Tudatosan idegen érdekek szerint - Kőrösi Imre, volt országgyűlési képviselő
/Kőrösi Imre - Molnár F. Árpád/
Tartalom: Magyarország tönkre tétele, tudatos kiszolgáltatása és eladása. A politikai bűnözés, azaz a maffia globalizált. Elvtelen globalizációs hatalom, a mammon birodalma, ahol minden döntés a pillanatnyi üzleti szempontok szerint, következetlenül és embertelenül zajlik. (Film, 10 perc)


 

Az angol szerverről betiltva:
2008-07-05. - HÍRHÁTTÉR TV: Mindőtöknek fegyházban a helye - 2006 őszén innen és túl
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: Hogyan kezeljük a diffúzált és manifesztált rendőrségi- és lakossági sortüzes pszichopátiát, mely örvendez az ártatlanok megnyomorításán? Rendőri szexualitás. Sehol fel nem tárt titkosszolgálati módszerek, bizonyítottan életfogytos bűnszervezeti vezetés. (Film, 19 perc)


 

2008-02-18. - Gőbl György és Molnár F. Árpád feljelentései az SZDSZ választási csalása ügyében
/Gőbl György - Molnár F. Árpád/
Részlet: ...én is külön feljelentéssel kívánok csatlakozni a hatékonyabb eredményesség elérése érdekében, hiszen ügyészségeink és bíróságaink mindenekelőtt tekintik az erőviszonyokat és a megbízásokat egy-egy határozat meghozatala előtt, melynek során sajnos nem ritkán legutolsó helyre kerül az igazság.

 

 

 

 
Előző cikk:
2008-08-26. -
HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ:

A zsidó bírói összefogás az öngyilkosság szélére sodorta

/Vanilia - Molnár F. Árpád/
Tartalom: A Tánczos-ügy védelmében is nevet szerzett közismert emberjogvédő, Vanilia 12 év zsidó bírói összefogást követően a halál szélére sodródva a magyarság nyamvadt állapotáról, a tudatos bírói bűnözésről, politikai gyilkosságokról, a gárdáról és egyebekről. Riport: Molnár F. Árpád.
KLIKK az oldalra! (46 perc)
(Meghallgatható és letölthető!)

Lap teteje

Következő cikk:
HÍRHÁTTÉR: Érintve, amiről senki nem mer beszélni
2008-08-28. -
HÍRHÁTTÉR TV:
Szaakasvili és a többi bafometkirályok
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: Dél-Oszétia és Abházia lakosságának Grúziától való önállósági törekvéseit Grúzia nem ismerte el, hanem öngyilkos támadást indított ellenük, amivel azonnal kiváltotta Oroszország elsöprő villámháborúját. A világ cionista tömeggyilkosainak felbujtására az öngyilkos biorobot Szaakasvili értelmetlen és kilátástalan ámokfutása és az össze-vissza hazudozó média. (Film, 10 perc, videoklippel és cikkel)

   
 

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu