Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Molnár F. Árpád:       "Egy emberi tulajdonságokkal megvert nemzetben úgy tudunk Bibliai Szintű, pusztító disznópestisjárványt előidézni, ha annak vályújába az Élet Vizét öntjük."       (2009.05.01.)

   

A titokminiszter feladatai2009-06-08.
Soós József (Kárpáti Magyar)
 


Soós József (Kárpáti Magyar) temetőben készült felvétele.
(Felvétel: Molnár F. Árpád, 2009, Kecskemét)

Tisztelettel üdvözöljük a HÍRHÁTTÉR Multimédia Nézőit, Hallgatóit és Olvasóit. Egy olyan különlegeséggel szolgálunk ebben a kis leleplező cikkünkben, mely bemutatja, munkáját megismerteti azoknak a JÚDÁS-FÉREG-PATKÁNY párt-embereknek, akik a HÁTTÉRHATALOM ÁLTAL MŰKÖDTETETT VILÁGI KORMÁNYZATOK "ÉLÉN ÁLLNAK"!

A TÁRSADALOM nem is tudja azt, hogy ezek a FÉRGEK, vagyis az "ÁLLAMI VEZETŐIK" milyen aljas, GONOSZ, MEGRONTOTT személyek, kiknek a feladatuk az, hogy TELJESEN TÖNKRETEGYÉK AZ EMBERISÉGET, és PUSZTÍTSÁK A FÖLD BOLYGÓT! Vagyis ISTEN törvényeitől, Krisztus Jézus TANÍTÁSAITÓL minél jobban ELIDEGENÍTSÉK a világ lakosságát, annak összes népét/nemzetét!

A "miniszteri tálcák" némiképpen adnak csekély információt arról, hogy ezek az alantas féreg, pusztulásra ítélt KORCS, TORZSZÜLÖTT "emberek", (HÁTTÉRHATALMAT KISZOLGÁLÓ, ISTENT és KRISZTUST TAGADÓ, EMBERISÉGET ELÁRULÓ) senkiházi, bitang "világi vezetők" milyen "SZAKTERÜLETEN" végzik KÁRTÉKONY, ALJAS, és PUSZTÍTÓ tevékenységüket. Vagyis hozzávetőlegesen az általuk betöltött poszt, "titulus" nehezen, de értelmezhető!

Így aki a pénzügyminisztériumban a pénzügyi tárcát vezeti, arról mindenki azt képzeli és azt feltételezi, hogy a gazdaság és a nemzet irányításában ezt a feladatkört kapta... Aki a oktatás és egészségügyi tárcát irányítja, névlegesen, arról mindenki azt gondolja, hogy a névlegesen meghatározott "állami" intézményt vezeti!... És így tovább,így tovább....

DE!!!!! Arról kevesen tudnak, hogy vajon mi lehet a TITOKMINISZTER munkaköre, milyen feladatokat lát el??? Mik lehetnek azok a TITKOS DOLGOK, melyekről "senki sem tudhat"????? Egyáltalán miért vannak TITKOS, rejtélyes dolgok????

Mindenkinek el szeretnénk mondani azt, hogy az ÖSSZES VILÁGI INTÉZMÉNYT EGY KÖZPONTBÓL IRÁNYÍTJÁK, ÉS EGY TUDATOSAN ELŐRE ELTERVEZETT ESEMÉNY ÉS TÖRTÉNELMI FOLYAMAT ZAJLIK LE A FÖLD BOLYGÓN! ENNEK A JELENLEGI RENDSZERNEK A NEVE A BIBLIÁBAN MEGJÖVENDÖLT TITOKZATOS NAGY BABILONI HÁTTÉRHATALMI RENDSZER, MELYNEK AZ ÉLÉN A FENEVAD, MAGA A SÁTÁN ÁLL! Így nem meglepő az, hogy SEMMILYEN VILÁGI KORMÁNYZAT NEM FÜGGETLEN EGYMÁSTÓL, és MINDEN MINDENNEL SZOROS KAPCSOLATBAN VAN, mert az egész Rendszer egy gyökerű, egy célt szolgál, és egy lény irányítja!

Egy kicsit mégis "boncolgatva" a dolgokat, hogy mindenki előtt érthető legyen: a TITOKMINISZTER munkakörébe tartoznak azok a szörnyűségek, melyek az ECHELON-elmeirányító rendszerrel kapcsolatosak. A legfőbb feladata, hogy ezeket a nagy sokaság elől TITOKBAN, REJTVE tartsa.

De sok-sok feladat jutott annak, aki ezt a posztot tölti be, és ily módon árulja el az egész emberiséget. Ez a tárca tartja a kapcsolatot egyéb államok más TITKOS SZERVEIVEL! Aminek az elsődleges feladata az, hogy tökéletes lefedettségben legyen mindenki és minden! Vagyis ha egy másik ország adatokat kér ki valamilyen állami vagy vállalati, magánszemély és bármi más egyéb ügyben, akkor a TITOKMINISZTÉRIUM ad engedélyt a TITKOSSZOLGÁLATOKNAK arra, hogy a kért információkat kiadják. De ez fordítva is igaz, hiszen ha a "magyar államnak" van szüksége BIZALMAS INFORMÁCIÓKRA, akkor más államoktól segítséget kérve ez az intézményrendszer bonyolítja le a szükséges lépéseket!

Akkor tárgyilagosan leírva a MUNKAKÖRT, melyet a TITOKMINISZTÉRIUM betölt!

     - A MÉDIUMOK által a nagy sokaságnak leközölt INFORMÁCIÓKHOZ ez az intézmény adja meg, vagy tiltja be az engedélyt. Vagyis a CENZÚRA intézményét is ellátja. Mivel a D-NOTICE (titkosszolgálati kifejezés) jelentése: KÖZPONTI ELHALLGATTATÁS, KÖZPONTI TITOKTARTÁS, mely érvényes az egész FÖLD bolygóra!

Vagyis azok a TÉNYEK és INFORMÁCIÓK, melyek lelepleznék a HÁTTÉRHATALMI Rendszert, és annak "látható" illetve "láthatatlan" vezetőit, KÖZPONTI TITOKTARTÁSBAN állnak! Vagyis ez egy ÁLTALÁNOSAN ÉRVÉNYBEN LÉVŐ HÁTTÉRHATALMI TÖRVÉNY, mely minden "állam" TITKOSSZOLGÁLATI törvényeiben benne foglaltatik!

     - ÁLLAMI BŰNCSELEKMÉNYEK MEGSZERVEZÉSE, KIVITELEZÉSE!!! Minden olyan bűncselekmény, merénylet, mely a Háttérhatalom által megtervezésre, és az idő előre haladtával KIVITELEZÉSRE kerül, az mind a TITKOSSZOLGÁLATOK által, és a TITOKMINISZTÉRIUMOK vezetésével kerülnek "MEGALKOTÁSRA", egy FELSŐBB LÉNY, vagyis a FENEVAD tervei és utasításai következtében.

     - Állami bűncselekmények: NÉPTÖMEGEK, NEMZETEK ELLEN VÉGREHAJTOTT SZÖRNYŰSÉGEK, amik magukba foglalják a JOGFOSZTOTTSÁGOT, KISZOLGÁLTATOTTSÁGOT, NÉPIRTÁST, EGYÉNEK, SZEMÉLYEK ELLEN ELKÖVETETT EGYÉB GAZSÁGOKAT; ilyen a fizikális és szellemi/mentális csonkítás.

     - A TÁRSADALOM ÉLETFELTÉTELEIHEZ SZÜKSÉGES KÖRNYEZETI ÉS ÉLETTANI FELTÉTELEK KORLÁTOZÁSA, MEGSZÜNTETÉSE!!!!

     - ISTEN TÖRVÉNYEINEK, KRISZTUS TANÍTÁSAINAK ELTITKOLÁSA, vagyis ÁLLAMILAG SZERVEZETT, KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS ALATT ÁLLÓ NÉPIRTÁS!!!

     - TERRORCSELEKMÉNYEK, ÖNMERÉNYLETEK MEGSZERVEZÉSE, KIVITELEZÉSE, és a VALÓSÁG ELTITKOLÁSA!

     - HELYI, HELYKÖZI, ILLETVE REGIONÁLIS HÁBORÚK, BELVISZÁLYOK, POLGÁRHÁBORÚK KIROBBANTÁSA, VÉGHEZVITELE!

     - VALLÁSI, POLITIKAI, ETNIKAI ALAPÚ "TISZTOGATÁS", NÉPIRTÁS ELKÖVETÉSE!

     - EGYÉNI ÉS TÁRSADALMI SZEMÉLYISÉGJOGOK MEGSÉRTÉSE A TOTÁLIS KONTROLL, ÁTFOGÓ ELLENŐRZÉS ALÁ VETT FÖLD BOLYGÓN!!!

Ezek az előbb említett ISTEN- és EMBERISÉG ELLENES BŰNÖK mind-mind a HÁTTÉRHATALOM által irányított TITKOSSZOLGÁLATI Rendszer, és IRÁNYÍTÁSUKAT végző TITOK-minisztériumok feladata.

Vagyis nem kevesebb a munkájuk, mint hogy egy MESTERSÉGES SZÖRNYŰSÉGES ÁLOMVILÁGOT LÉTREHOZNI, MEGALKOTNI és FENNTARTANI. Melyben az IGAZSÁG, az IGAZ SZÓ, és ISTEN kiléte titokban marad. Ellenben a sok szörnyűség, mely a GONOSZTÓL jön, az ÉRVÉNYRE JUSSON, és KEDVÉRE PUSZTÍTHASSON az egész Föld bolygón.

Annak érdekében, hogy ez zavartalanul működhessen, olyan "vezetőket" állított a Rendszer a feladatok betöltésére, akik ELÁRULJÁK AZ EMBERISÉGET, MEGTAGADJÁK AZ ISTENT, ÉS CSÚFOT ŰZNEK JÉZUS URUNKBÓL!

De természetesen ez nem marad büntetés nélkül, mert mikor eljön a nap, és itt lesz az óra, akkor a TEREMTŐ elsöpri ezt a sok gonoszságot és szörnyűséget minden mocskával együtt a Föld színéről is.

Mivel INTÉZMÉNYES KERETEK KÖZÖTT, AZ EGÉSZ FÖLD BOLYGÓN TUDATOSAN SZEREVEZETTEN TARTJÁK TITOKBAN EZEKET A SZÖRNYŰSÉGEKET, ezért ki lehet jelenteni, hogy KOLLEKTÍVEN ISTEN- ÉS EMBERISÉG ELLENI BŰNÖKET, A LEGSÚLYOSABB SZÖRNYŰSÉGEKET KÖVETIK EL, amely a TEREMTŐ ÁLTAL VALAHA IS KIMÉRT LEGSÚLYOSABB BÜNTETÉSEKET VONJA MAGA UTÁN!

Mivel TUDATOSAN KÖZPONTI ELHALLGATATÁS ALATT VAN TARTVA AZ EGÉSZ FÖLD BOLYGÓ - ehhez az ELMEIRÁNYÍTÓ ECHELON FEGYVEREKET ALKALMAZZÁK -, így bátran ki lehet jelenteni, hogy mindenki, aki osztályrészt vállalt a NAGY BABILONI RENDSZER szörnyűségeiből, és nem határolódott el tőle, annak az osztályrésze a HALÁL LESZ!!!

Felelős Főszerkesztő: Molnár F. Árpád
Szerkesztő: Kárpáti Magyar (Soós József)

(Készült: 2009.06.06.)

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a Hírháttér kapcsolódó alapirodalmából:
HÍRHÁTTÉR - Rekordokat rekordokra 2009-06-05. -
A Világállam légi tömeggyilkosságairól - Katonai- és államtitkok az Emberiség ellen
/Molnár F. Árpád/

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. - A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből
/Molnár F. Árpád/

2009-05-21. - A felrobbant katonai repülőgép: A Bajnai-Orbán Egypártkormány tömegmészárlásai Indonéziában
/Molnár F. Árpád/

2009-05-20. - Nemzetbiztonsági csúcsbotrányok, Emberiség elleni terroristák - Kulisszatitkok
/Molnár F. Árpád/

2009-05-14. - HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/   (Film, 92 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-04-26. - A HAARP titkos alkalmazási területeiből, és a világuralom - A világ soha nem publikált titkaiból
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/   KLIKK az oldalra! (12 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/   /Zene: Enigma - Touchness/   (Film, 16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-01-15. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött
/Molnár F. Árpád/   /Zene: 8 zeneszerzőtől/   (Film, 97 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

Előző cikk:
2009-06-07. -
Tisztelt Hírháttér Nézők!
/Szemendri Sándor/
Részlet: Valahol belülről szerintem mindenki érzi, hogy a világban nagyon sok dolog nem stimmel, de egyszerűen nem tudtuk, nem volt honnan megtudni a teljes igazságot (...) olyan médiákból, újságokból, satöbbiből kellett kialakítanunk a világ történéseinek megértését, melyek enyhén szólva is elfogultak és egyértelműen irányítottak. (...) ...mindenki, aki még nincsen teljesen agyilag lerombolva, meg kell hogy tudja érteni, hogy semmi más magyarázat nincs a világ történéseire, mint amit maga a Hírháttér próbál vért izzadva megértetni velük.

Lap teteje

Következő cikk:
2009-06-08. -
HÍRHÁTTÉR TV:
A 300 milliós OTP-igazgató - Szeszák olajügyész maffia-csatáiból
/Szeszák Gyula (főügyész) - Nagy Sándor (Naleksz) - Molnár F. Árpád/
/Zene: Molnár F. Árpád/
(Film, 6 perc)
Tartalom: A nem létező "Rendszerváltást" követően a pártbizottságból került a hajdú-bihar megyei OTP élére az a személy, aki Szeszák Gyula megyei főügyész, olajügyész regnálása idején egy bűnöző cégnek 300 milliós hitelt fizetett, holott ezt a törvény 100 millióban limitálta. Szeszák Úr a maffia által védett igazgató őrizetbe vételét kezdeményezte. Az állami maffia nyugtalanná vált...
(Megtekinthető és letölthető!)
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu