Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

 

   

Botrány a Magyar Gárda tagjával - Azaz a budiba is besütött a napfény, de ettől felszállt a büdös

 

Mottó és üzenet:
Vona! Végre vakard le rólunk a nácikat, a kirekesztőket, a gyűlöletkeltőket és a magyarverőket!

Vona! Egyszer és mindenkorra vakard le rólunk azokat az erkölcsi hulladékokat, akik a für lajos által lemészároltatott vétlen katonatisztek családjait megvetik, e családok pártfogóit pedig átkozzák, üldözik és kirekesztik, ráadásul állandóan rád, a jobbikra és a gárdára hivatkozva, mert mi nem vagyunk állatok!

Vona! Vakard le végre rólunk az általad kitermelt erkölcsi hulladékot és fasiszta, vérgőzös söpredéket, akik szüntelen egy tömeggyilkos, korrupt, az ország eladósításában is vezető szerepet vitt volt honvédelmi miniszter védelmében őrjöngenek a fájdalomtól síró és gyászoló családok temetetlen hozzátartozóinak hulláin taposva, gyűlölködve és uszítva!

Vona! Takarítsd el közelünkből a hazaáruló söpredéket, ezt a magyarverő és tömeggyilkospárti erkölcsi hulladékot, amelyet te és a hozzád hasonlók termeltek ki, és amelyet ti védelmeztek!

Ha valaki egy szervezet tagja, felel annak egészéért is.

A történet úgy kezdődött, hogy körlevélben elküldtem ezt a filmet, mely a maga kategóriájában, valamint a titkosszolgálati és állami struktúra feltárását illetően kétségtelenül egyedülálló, azt is mondhatnám, hogy a jobboldal egyik szeme fénye lehetne, hiszen leleplezi mindazt, amiről egyetlen médium és személy nem beszél, Az az igazság, hogy mind a Jobbikban, mind a gárdában tanítani lehetne.

Már az első óráktól betiltva!
2008-08-05.
HÍRHÁTTÉR TV: Karadžić-titkok, állami hazugságok
Amikről valamennyi politikus és médium hallgat

 

Nos, erre érkezett eddigi pályafutásom legbunkóbb levele, amit privátban valaha kaptam. Helyesebben egy állítólagos keresztyén volt, mégpedig egy egyház kinevezett tagjaként, valamint a kurucinfó egy szintén pártfogó levélre válaszul, aki életem során hasonló minőséget produkált privát levél formájában, baloldali politikusok ugyanis kerülik az ilyen bunkó formulát, de nem az erkölcstelenséget. Baloldalról régóta nem ért nyílt támadás, úgy látszik, ennél több eszük van, miközben a legkeményebb kritikájú filmeket publikáltam róluk, amiket valaha magyarok készítettek.

A primitív levél küldője egy Füzesi Tímea nevezetű ( timike_15@citromail.hu ), aki utóbb még azzal is elbüszkélkedett, hogy a Magyar Gárda tagja. Levele stílusából csak azt gyanítottam, hogy vagy szélsőgyurcsányista sortüzes vadállat, vagy szélsőjobboldali, embergyűlölő duracell, mert annyira indokolatlanul közönséges és érzéketlen volt az emberi jogok összes formáira és valamennyiünk alapvető életérdekei ellenében, egy szelíd filmajánlatra rögtön örök kirekesztéssel végezve és azonnal feljelentéssel fenyegetőzve. A tapasztalat mindig azt mutatta, hogy a legközönségesebbek vagy szélsőgyurcsányista sortüzesek, vagy szélsőjobboldali, primitív, minden észérvet megtagadó és azokat abszolúte annihiláló, semmibe vevő pszichopaták voltak. Utóbbiak között vannak azok is, akik a REBISZ hallgatásával szemben leggyakrabban hőzöngenek azzal, hogy nekik joguk van csuklyákban emberekre támadni az utcán, ha azoknál tüntetésen pl. kamera van, és aki ezt kétségbe vonja, jobban teszi, ha nem megy ki az utcára, mert még baja esik. Ezt a mélységesen és a II. Világháború óta nem tapasztalt mélymagyar - elnézést a kifejezésért - szart Vona Gábor termelte ki, minthogy minden erőfeszítésem is kevésnek bizonyult, hogy ebből a lesüllyedő fanatikus rosszindulatból, valamint pszichopátiás viselkedésből és őrjöngésből követőit egyetlen nyilatkozattal kijózanítsa. A gyurcsányistáknál - minthogy egy gyuradékról van szó - ugyanazt tapasztaltam, mint a szélsővonásoknál: hogy a botrányokért azokat is bármikor legázolják, akik nevében elkezdenek botrányozni, azaz sem Vonára, sem más jobboldali szószólókra nincsenek semmilyen tekintettel, akiknek nevében a botrányozásokat, a gyűlöletet és a kirekesztést elkezdik, mert az agresszió és az intolerancia mindig elsődleges ott, ahol érvek nincsenek, csak düh, harag és gyűlölet.

A levéltitokra vonatkozó törvények miatt csak saját leveleimből idézek, sajnálattal, hogy Füzesi Tímea, a Magyar Gárda tagjának leveleiből nem idézhetek, pedig érdemes volna, ugyanis érvet egy jottányit nem tudtam kicsikarni semmilyen téren, hogy tulajdonképpen mi is a problémája az üres gyűlöleten és a békés közeledésre reagált, vonás háttérre hivatkozott őrjöngésen kívül, avagy mit is takar ez a Vonára hivatkozó őrjöngés, így utóbb én tettem fel néhány kérdést, tippet adva, hátha meg tud felelni valamely kérdésre. Meg tudott, azzal, hogy egy újabb ugató és csaholó, szélsőgyurcsányista és szélsőjobboldali, embergyűlölő stílusú és igénytelenségű levelet küldött, természetesen minden érv nélkül, hiszen érvek nincsenek, csak a pártosság és a pártfasiszta gyűlölet. Annyi elhangzott, hogy én az ő pénzéből élek, mert szociális segélyen vagyok, ezért - ahogyan Vona Gábor tanította valamennyi politikai üldözésből és bármi egyéb, pokoli széles spektrumú okokból munkanélkülivé lett embertömegek ellenében, nyíltan ellenségeskedve, ezért azt a zsidó médiában ismételten bemutatva, hogy mindenki tudja és lássa - ő tart el engem, mint semmire kellő, hitvány léhűtőt. Így Vona Gábor kapcsán eme prognózisom is valóra vált:

a gárda tagjai közül ma már nyíltan osztják a kollektív bűnösség és a kollektív lealjasítás bélyegeit minden létező ember ellen, aki munkanélküli, igen, úgy, ahogyan azt előzetesen beharangoztam: faji alapon, minden cigányt, minden politikai üldözöttet, minden totálisan szegény és kifosztott falu, község és település teljes lakosságát egy az egyben, több százezernyi vagy milliónyi civilt megbélyegezve, mint a nyilasok és a nácik, megbélyegezve, mint hitvány, léhűtő csőcseléket, akiket ők, a felsőbbrendű, dolgos és szorgos nácik/kommunisták tartanak el. A következményei vona szemforgató gyűlöletbeszédeinek végig követhetők, mert minden nyilatkozata következményei halál pontossággal kiszámíthatók előre, és aki engem kérdez, konkrétan meg is mondom, mely nyilatkozatának milyen következménye lesz 3-6 hónapon belül a lakosság tömegeinek állapotváltozására nézve.

Füzesi Tímea, a Magyar Gárda tagja, aki büszkén visszhangozza Vona Gábornak a nép tömegeiben meglelni vélt bűnökről szóló gyűlöletbeszédeit, miután faji besorolását elvégezte, letiltotta az e-mail címet, amelyről írtam (van ám ügyvédkedésre ész és hajlandóság), így most cikkben követem meg Vona Gábort és a Magyar Gárdát, utolsó levelemet szó szerint közölve, várva a következő embergyűlölő, igénytelen, szegényeket és politikai üldözötteket százezerszám megvető pszichopata levelét, aki Vona Gábor visszhangjaként fel kíván lépni a jobbik és a magyar gárda ellen, a békére követelve fasiszta jogait valamennyi létező cigány megvetésére, für lajos, a tömeggyilkos honvédelmi miniszter bálványozására, és a Magyar Köztársaság összes létező, munkáját elvesztett ember kollektív bűnösökké bélyegzésére.

Idézem Füzesi Tímeának, a Magyar Gárda tagjának írt levelemet, mely nem érheti váratlanul, hiszen már első válaszomkor is közöltem, hogy stílusa miatt elgondolkodtató, hogy az ügy nyilvánosságot kapjon-e:

 

Ez esetben maga az első olyan gárdista azok közül, akikkel valaha találkoztam, aki egyszerre ostoba, buta és bunkó is.

A magukfajták miatt van ebben az országban háború és kirekesztés, gyűlölet és rosszindulat.

Az pedig nem érdekel, hogy aki támad, az szerb, cigány vagy színes bőrű, és nemcsak azért, mert a Világtörténelem legnagyobb békeapostolai egy zsidó (Jézus Krisztus) és egy cigány (Mahatma Gandhi) volt, hanem mert a tapasztalatunk is az, hogy amibe a gyurcsányista és a szélsőjobboldali, fasiszta magyarverők és cigánygyűlölők nyikkanni sem mertek, engem kivéve, kivétel nélkül külföldi állampolgárok mertek nem leplezve is megmozdulni.

Mert vannak a magukfajták: a cigánygyűlölők nem tettek, hanem faji összemosás alapján, a kötekedők, az intoleránsak, a gyűlölködők, mindegy az, jobb- vagy baloldali jelmezben, és vagyunk mi, a tudomány, a felvilágosítás és a für lajos-féle, szó szerint tömeggyilkos hazaárulókkal szemben a lakosságot megnyomorító és nyomorba döntő titkosszolgálati eszközök leleplezői.

Für Lajos beosztottai közül nagyon sokan vesztették életüket, mert a tömeggyilkos olajszőkítő és drogkereskedő honvédelmi miniszter napi politikai jattért és mosolyért megölette őket, aztán öngyilkosságnak álcázva államtitokká nyilvánította haláluk körülményeit. Ha ön nem fajfasiszta vagy ostoba féreg, akkor ezt azonnal megérti. Ha éppen annyira érdeklik az emberéletek, mint [Für Lajost] Lakitelek óta, akkor keressen csak kapcsolatot a disznóval, és kérdezze csak meg tőle, hogy-hogy ügynöközik egykori beosztottainak tízezreit, és hogyan haltak meg azok csőstől, akik magához hasonló buta pártosságuknál fogva életüket vesztették [Für irányítása alatt].

Amit, drága hölgyem, a maga für lajosa nem végzett el, hanem úgy inalt el a hírére is, mint akit puskából lőttek ki, nehogy pár szál haja közül valamelyik meggörbüljön, azt én végzem el és mi végezzük el. De egy sem mer sem a gárdából, sem a jobbikból megszólalni, aki tájékozott, mert nálunk már nem politizálás, hanem élet-halál az úr.

Majd megtanulja. És ezt is tudjuk.

Igen. Találgatom, miben nem érthetünk egyet, de mást nem találok, csak azt, hogy

     - nem vagyok valamennyi cigány ellensége, és 99 bűnöző között sem mosom össze az akár egyetlen becsületes embert,

     - bűnöm lehet, hogy fekete afrikaival, kongóival terveztem házasságot, ezért ért már fasiszta kurucinfós támadás fajgyalázás címén,

     - a titkosszolgálatnak dolgoztam, ahogy für lajos viszont azok élén (azóta sem leplezett le semmit, hanem eladta magát, mint Lakitelken az egész lakosságot), csak én nem pénzért és gyilkosságért, és a fürrel szemben előkészítjük a sokkal nagyobb Lakitelket, amiről für is tud, de a méretek miatt úgy iszkol, mint a farkasból lett gyáva nyúl,

     - és nem támogatom a válogatás nélküli magyarveréseket azon az alapon, hogy akinél kamera van, az legyen jobb- vagy baloldali, megérdemli, hogy riherongy fasiszta bűnözők összeverjék, mert ahogy gyurcsány emberei mondták: mé járt arra, meg mé vót ott.


Fel sem tudná sorolni, mely problémák azok tételesen, amikben közöttünk nézetkülönbségek lehetnek, mert vagy hazudnia és csúsztatnia kellene, vagy pedig le kellene aljasulnia a patológiás brutalitás és a fasizmus nyílt képviseletéhez.

Hadd kérdezzek csak valamit: a leugatott Karadzic-filmhez csak tizedannyi igazságot és elrejtett titkot hol és mikor tárt fel für lajos, a katonai és félig a polgári titkosszolgálatok egykori legmagasabb rangú embere? Márpedig kijelentem: maga számára már az is vérig sértő, hogy für titkosszolgálati vezető volt, azaz ügynök, mert azt kellene hazudnom, hogy nem ügynök. Hazudjon a fene! Ha pedig nemcsak fürt mosom le a palettáról, hanem az összes magyart, akik valaha tényfeltártak a témában, mi módon ugorhat rám a gárda címén? Mert a gárdát valami hülyéknek, alultájékozottaknak és a butaságot hamis és ördögi, tömeggyilkos für-bálványoknak az érdekében kellene működtetni?

Vagy a gárdát - mondja ki kereken - nem érdekli a cigánybűnözés totális felszámolásának egyszerű és szakszerű, továbbképzést sem igénylő módja? Íme: http://hirhatter.t35.com/a_ciganybunozes.htm . Netán bűnnek találja, hogy egy jóindulatú mozdulattal minden cigányproblémát és gárdaellenességet már az első pillanattól fogva felszámoltam volna, akkor azt mondja! A film bizonyíték. Sem Bencsik, sem für, sem Vona hallani sem akart megoldásokról, helyesebben a Vonával még telefonos kapcsolatig sem jutottam, mert ha valahol meg nem jelenik nyilvánosan, a közvetlen emberei is megközelíthetetlen félistenként kezelik, és azt mondják: saját költségre kell megkeresni, miközben szociális segélyből - igen, nem a füvet tépkedve a gödörben közmunka címén, mint a szkizofrének - tettem többet, mint bárki a 10 milliós magyarságból.

Netán azt kifogásolja, miért engem kerestek meg több ízben külföldről, hogy a gárdával kapcsolatba lépve azt több százmillió Ft-os juttatáshoz vigyék? Az én bűnöm talán, hogy senki meg nem mozdult, sőt, azt kérték számon, miközben a saját költségemre telefonálgattam gárdapénz ügyében, hogy miért nem egyes személyeknek való hódolással töltöttem az elmúlt hónapokat, miért nem oda írtam cikkeket. A gárda szerződéses támogatói is szarnak a gárdára, én meg szociális segélyen mobiltelefonálgattam, de a vonát elérni több százmilliós kilátás helyzeteiben sem lehetett, talán mert nem vagyok tömeggyilkos titkosszolgálati honvédelmi miniszter, és nem lettem milliomos a kábítószerkereskedelemből és az olajszőkítésből az elmúlt 20 év egyik legnagyobb és leghazugabb hazaárulójaként.

Sorolja csak a nézeteltéréseket, hátha lemaradtam valamiben, és kérdem, miben? Valahol nem borultam le? Melyik trónnál? De ha ehhez képtelen függetlenül gondolkodni, és azt mondja: hülyülj magyar, bele a párt fenekébe, ne gondolkozz, ötleteid se legyenek, mert ott vannak a hatalmasok, akik nem értenek semmihez, aki meg ért, annak ész nem, csak balhé kell, csak szalutálj, akkor azt mondom: köszönöm, sem a REBISZ-ből, sem ellenszalutáns szervezeteiből nem kérek.

Mi gondolkodással láttunk hozzá a minden eddiginél nagyobb Lakiteleknek, ahová azt szavazom, nem kellenek saját beosztottait napi politikai és anyagi érdekekben halomra gyilkoló álhonvédelmi miniszterek. Ha a gárdára hallgattam volna, nem tettem volna többet, mint amit bárki, valaha letett az asztalra, és a magyar történelem szegényebb lett volna és szegényebb maradna ama tényfeltárásokkal, melyek elhallgatásával lett für lajos miniszter, és kereste magát katonái hulláinak tömegén a magyar történelem egyik legundorítóbb vérszopójává.

Ez ellen lehet ágálni, de mindenki, aki ezt teszi, hasra fog esni, mert a jövő elkészült, és mind tudjuk titkosszolgálaton belül és minden értelmes, odafigyelt tudja titkosszolgálatokon kívül, hogy ami lett és ami lesz, nem lehet feltartóztatni.

Ha magát nem érdeklik a temetetlen hullák és a jajveszékelő családok, mit érdekli a becsületsértés? Ennyi hulla között engem is hidegen hagy.

A Molnár.

Molnár F. Árpád
30/919-6386 ; 76/320-450
6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b.

 


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2008-08-07. - Az őrjöngő Mussolini - A fasizmus tudatos gerjesztése Olaszországban
/Molnár F. Árpád cikke/
Részlet: Az én bizonyítékaimat is - nemzetközi hátterű robbantásos stb. merényletekről és a magyar miniszterelnökökről, így Orbán Viktor bűntetteiről - a berlusconi-féle politikai rendőri söpredék kobozta el, hamis papírt kiállítva arról, hogy nem volt nálam, ami a milánói rendőrség kamerái előtt, bevitelemkor jól láthatóan nálam volt, ahogy a díszkíséret az amerikai konzulátus bombabiztos bejárata elől, az amerikaiak orra előtt, 2003-ban elhurcolt. A tanúvallomásomat összetépték, engem pedig fogdába vágtak...

 

2008-07-29. - HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ: Minden újságíró és blogger leverni való söpredék? - Az egyre szaporodó újságíróverésekről Nyíregyháza Jobbik-alelnökével
/Lipusz Zsolt (Jobbik-alelnök) - Molnár F. Árpád/
(Offenbach Orpheuszával.)
Tartalom: Lipusz Zsolt Jobbik-alelnökkel volt és jelenlegi titkosszolgálati személyekről - így Für Lajosról -, a kamerával közlekedő, a szélsőségesek részéről rendre megtámadott jobb- és baloldali sajtósokról és bloggerekről beszélgetünk, mint fajokról, azt a magyar faj egyes bűnöző rétegei számára nem sok fejtörést okozó kérdést feszegetve, vajon helyes-e mindenkire rátámadni, aki az utcán kamerával közlekedik?
KLIKK az oldalra! (23 perc) A mikrofonnál: Molnár F. Árpád
(Meghallgatható és letölthető!)

 

2008-07-24. - HÍRHÁTTÉR TV: Magyarverő mélymagyarok - A jobboldal leghitványabb selejtjeiről
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: A közismert blogger, SoDI egyik filmjének adoptálásával, Molnár F. Árpád azonos tapasztalatairól, milyen magyarverő mélymagyarok is találhatók egy jobboldali tüntetésen. (Film, 11 perc)


 

 

2008-07-24. - HÍRHÁTTÉR TV: A cigánybűnözés végső megoldása - Újra mondjuk el, hogyan kell megszüntetni a (cigány)bűnözést
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: A sokadszor, hiába sulykolt megoldási alternatívákkal áll elő a Hírháttér Televízió a cigány- és egyéb települési bűnözés teljes felszámolása és megsemmisítése vonatkozásában. (Film, 11 perc)

 

 

2008-06-29. - Vona Gábor és a szociális segély - A tények, amikről senki nem beszél!
/Molnár F. Árpád/
Részlet: A szociális segély havi összege 25 ezer Ft, közmunka esetén viszont 45 ezer Ft, ami csaknem dupla költséget jelent a lakosságnak, ráadásul olyan munkákért, amik semmilyen hasznot nem hoznak, egyáltalán senkinek. (...) A közmunkára elpocsékolt összegek ezzel csaknem 100%-ban növelik a szociális segély közterheit, holott ha nem elpocsékolnák ezeket a pénzeket (...), akkor havonta ugyanebből az összegből tömegesen lehetne hajléktalanokat és hajléktalan családokat konténerekbe vagy rendes épületekbe költöztetni...

 

2008-06-22. - HÍRHÁTTÉR TV: Jönnek a politikai gyilkosságok - Jobbik- és Magyarerő-találkozó
/Kamera: Molnár F. Árpád/
Tartalom: A politikai gyilkossági kísérletet túlélt Gyöngyösi Zsuzsanna FÚSZ-elnök, Lipusz Zsolt, a Jobbik nyíregyházi alelnöke, Lukács Mária festőművész, Graholy Zoé és Kucsera Zsuzsa Székesfehérváron, 2008-ban. (Film, 11 perc+3kép)

 


 

2008-04-25. - HÍRHÁTTÉR TV: A betiltott Jobbik - A Hírháttér TV-ben beszélgetőpartner Varga Zsolt Jobbik-elnök
/Varga Zsolt (Jobbik-elnök) - Molnár F. Árpád/
Tartalom: Az MSZP és a Fidesz által betiltott Jobbik; Betiltó kapzsi és veérengző gyilkosok; A Hírháttér felhívásai rendőrök, volt rendőrök és informátorok felé; Családi bűnözés a politikában; Rendőrbűnözés; Magyar Gárda; Fidesz és lopakodó diktatúra; Volt rendőrök a politikai gyilkosságokról; Összefogás az Egypártrendszer ellen. (Film, 21 perc+kép)
 

2008-04-18. - HÍRHÁTTÉR TV: Tabukról is Varga Zsolttal, a Jobbik kecskeméti elnökével
/Varga Zsolt (Jobbik-elnök) - Molnár F. Árpád/
Tartalom: Tervek 2010-ig; pártok; politikusi bűntettek és médiafalazás Kecskeméten; Fibernet és más maffiaügyek; a tv2 frekvenciaeladása; elsöprő zsidó világtöbbségű média; nemzetbiztonsági törvény; ellopott 74 milliárd dollárunk; több ezer politikai gyilkosság; rasszizmus helyett egyéni felelősség; Putyin és a Moszad stb. (Film, 28 perc)


 

2008-03-10. - Lemondott a Jobbik három vezetője; indok: Baj van a Magyar Gárdával - elemzés
/Molnár F. Árpád/
Részlet: A Magyar Gárda az építő, cáfolhatatlan figyelmeztetésekre - melyek aztán szóról szóra beteljesedtek - még csak nem is válaszoltak (...). Alapvető hiányosság volt továbbá a polgári titkosszolgálatok kapcsolataival keresztülhálózott, iszonyú sok mindenről tudó Bencsik András, valamint a katonai és polgári titkosszolgálatok ölében üldögélő és belőlük a mai napig bűnügyi érdekszövetségben élősködő Für Lajos volt honvédelmi miniszter álrendszerváltó...

 

 

 
Előző cikk:
HÍRHÁTTÉR: Minden rekordot megdöntve
2008-08-09. - HÍRHÁTTÉR TV: 888 - A Kicserélt Emberiség - Molnár F. Árpád történelmi beszéde
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: E film önmagában is meg fogja változtatni egész gondolkodását. Soha a 15 milliós magyarságból senki nem merte elmondani mindazt, ami e filmben elhangzik. A magyar történelem során egyetlen személy volt, aki Molnár F. Árpádon kívül e dolgokról nyíltan is beszélni mert: Drábik János, 4 évvel ezelőtt. (Film, 83 perc)
(A film megtekinthető és letölthető!)

Lap teteje

Következő cikk:
2008-08-11. -
HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ:

Von a Gábor, von a moslékba -
Válaszok a brutalitás- és gyilkospárti söpredéknek
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: A békességre disznóröfögések válasza hozta kényszer okán a Hírháttér vissza-leereszkedik az aljatémákhoz, és nem ér rá a lényeges dolgokkal foglalkozni. Kiváltó ok a műsorban taglalt, terjedő, tudatosan plántált és terjesztett, agresszív és primitív, alsórendű erkölcsi analfabétizmus.
KLIKK az oldalra! (42 perc)
A mikrofonnál: Molnár F. Árpád
(Meghallgatható és letölthető!)

   
 

web counter
web counter

(Molnár F. Árpád honlapja)
Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu