Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Tánczos Krisztina (Echelon-tanú):       "Nagyon sok ember beavatott és beszervezett! Ismerik a Háttérhatalmat. Tudnak az Illuminátusokról, Echelonról, a HAARP-technológiáról, csak nem mernek beszélni... (...) Ők az Ördögöt szolgálják, a Sátánnak engedelmeskednek, eladták a lelküket, az egyéniségüket, a gondolataikat! (...) Ők kiszolgálják a hatalmat, ügynökökként az emberek lebutításával, az ismeretek visszatartásával okoznak kárt. Ők a Sátán ügynökei, a Sátánt szolgálják, mi pedig Istennek szolgálunk."   (2009.04.14.)

   

CIA: Hülyét csinálunk a magyarokból (És más népi barmi állati divattéboly)


2009-06-21.
Molnár F. Árpád

   - Hülyét csinálunk a magyarokból.

Ez a napokban hangzott el, kifejezetten olyan nyomatékos ráhatásra, melynek kimondott célja az volt, hogy a CIA avatkozzon be, és nyilatkozzon konkrét ügyek vonatkozásában, mégis mit művelnek és mi történik. A dolgot azóta sem cáfolta közülük senki - noha jócskán kaptak rá lehetőséget -, eszébe nem jutott egynek sem, hogy mosakodjanak, pedig kaptak ehhez maguk alá lovat, lovast és kocsit, hogy megtehessék, ami legalábbis messzemenően megerősíti a dolog hitelét, hogy ezt ők mondják, és megtehetik, hogy mondják, és éppen csak nem a legnyilvánosabb előadáson, ahogyan Simon Peresz jelentette be, hogy fölvásárolják Lengyelországot és Magyarországot stb.

Hogy a CIA ilyet ("Hülyét csinálunk a magyarokból.") - nyíltan kimondhat, egyrészt mindenképpen figyelmeztető, hogy idáig jutottunk, másrészt természetes, hiszen én sem teszek mást, mint évek óta előre elmondom, mi fog történni, hogyan szaladnak a magyarok a falnak, milyen ösztönök hatása alá fognak kerülni stb. - csupa olyan dolgot, amik előre nem láthatók, tehát nem egymásból következő folyamatok eredményei, következményei -, aztán - ahogy előre jelzem, hogy végrehajtják, és annyira le vannak csúszva, hogy ezeknek már bármit előre el lehet mondani, úgyis végrehajtják maguk ellen - szépen beteljesítik a jóslatokat, jövendöléseket, mert kb. annyira vannak képben, amennyire Drábik János mondotta George W. Bush-ról, aképpen, hogy aki ennyire elektromagnetikus és háttérhatalmi, programozott hatás alatt áll, és ennyire lefelé, az már azt sem tudja, mit csinál. Na most ahogy ezt a báburalomra elválasztott amerikai elnökkel természetesen meg kell csinálnia a Háttérhatalomnak -, attól Háttérhatalom, hogy technikai eszközeit, amelyekkel fél évszázaddal ezelőtt már bizonyítottan rendelkezett, használja is, és azzal olyan előre tolt idiótáit, amilyen Bush, mozgassa és bábozzon vele -, annyira természetes, hogy a teljes lakossággal is ugyanígy kell elbánni, hiszen az ég világon semmiféle technikai korlátja nincs a totális irányításnak, csak egy, az ISTEN! Aki viszont még nem fogta fel az ISTEN Létezését, az nem talál kibúvót az ellen, hogy ahol 50 évvel ezelőtt egyet irányítás alá tudtak vonni, ott ma, fél évszázaddal később már régen befejezetten mindenkit kontrollálnak! Mert ahogy Drábik János mondta ennek az idióta baromfajnak nem kevesebb, mint fél évtizeddel ezelőtt(!), 2004-ben(!), amiről az amerikaiak már évtizedek óta tudtak(!), hogy amikor a gondolatok irányításáról és leolvasásáról beszélünk, akkor befejezett technológiáról beszélünk. Márpedig ahol befejezett a technológia, ahol 50 évvel ezelőtt embereket irányítás alá vontak, ott fél évszázaddal később már mindenki totális kontroll alatt áll! Nem is lehet másként! Ha nem volnék keresztyén, én is megtettem volna! Egy politikusnak, multinacionális vezető bűnözőnek a világ minden pénze és összes háborúja sem elég nagy ár, hogy olyan személyként, aki ezt a technikát először kifejlesztette, megszerezze az abszolút teljhatalmat! Ráadásul akik általam beszervezésre kerülnek, azok erről személyesen győződnek meg, minthogy a Rendszer feltárja működését.

Olyanok a magyarok a Föld bolygón, mint a királyi udvarban az udvari bolond, a legpejoratívabb értelemben. A széthúzás és a gyűlölet mellett mórikáznak, vigyorognak, bohóckodnak, stílusukban moslékok, igényeikben mocskosak, tetteikben kizárólag nyavalygás és pótcselekvés, de semmi értelmes, semmi hasznos. Nem kívánok e hitvány nép primitív, maximum pár évente egy általuk kiszolgált program szerint változtatott divathóbortjaihoz aljasulni. Az örök igazságokat örök igazságokként, az állatvilág pillanatagymenéseitől mentesen kívánom hirdetni. Nem érdekel, hányan vesznek el emiatt. Nem érdekel, hányan vesznek el emiatt. A színes bőrűt nem hívom niggernek, a cigányt nem nevezem réti négernek, mert nem érdekel egy nép átmeneti fasizálódása és elbutulása. Népek és nemzetek származás és bőrszín szerinti megvetése mesterséges divathullámokként vettetik a népekre, amiből aztán van, hogy amilyen gyorsan rájuk vettetik, olyan gyorsan el is tűnik. Hitvány, antikrisztusi aljanép, amelyik kifogásolja fajtája ellen az igaz kritikát, de a moslékba és trágár szentségelő disznóólba, amilyen a kurucinfó, élvezettel borul. Az ilyenek ne keressék meg saját környezetüket, mert már megtalálták, ahogyan nekünk sincs hozzájuk semmi közünk, mert értelmesek nem valók bunkókhoz, erkölcsösek pedig nem valók disznókhoz. Ha egy keresztyén elé tükröt tartanak, belátja bűneit, és igyekszik azokon változtatni. Ha egy disznó elé tartanak tükröt, úgy bánik azzal, mint a gyöngyökkel: mocskos kuruccsülkeivel rárohan és összetapossa, hogy többet ne lásson és ne halljon.

Csak egy példa: Láthatjuk pl. az USÁ-ban, mekkora volt a rasszizmus. Azóta, hogy Kolumbusz megvetette lábait az amerikai kontinens Guanahani-szigetein, több évszázadon keresztül tartó gyökerei és hagyományai lettek a rabszolgatartó és tömeggyilkos fasizmusnak és apartheidnek. Az amerikaiak minél mélyebbre süllyedtek, annál jobban hittek saját fehér kurucinfós felsőbbrendűségükben. A '60-as években még megölték azokat, akik a fehéreknek fenntartott szórakozóhelyeken színes bőrűekként megjelentek. Meglincselték őket, a rendőrségen kivégezték a színes bőrű polgárjogi harcosokat és a vétlen civileket, a fehér emberjogvédőket bebörtönözték vagy agyonverték, máskor az FBI és a CIA stb. által megmérgezték.

Az USÁ-ból is hirtelen tűnt el az ösztönállati szociopata téboly. Hogyan? Mesterséges, felülről való beavatkozással, nyilvánvalóan közvetlenül az Istentől vagy a Teremtő által irányított erők közvetlen beavatkozása által. Amilyen természetesen emberi volt az évszázadokon át tartó tömeggyilkos fasizmus és apartheid - aminek kurucinfós, niggerező környezetében jól érzik magukat az alsóbbrendűek, amik nem méltók arra, hogy a közelünkbe kerüljenek -, olyan abnormálisan és hirtelen ért véget az, amiről mindenki azt mondaná, hogy az évszázadok alatt nem csak a társadalom egészét meghatározó mélybevésett nevelés -, amit nem lehet néhány év, hanem legalább több évtized alatt felszámolni, ahol a fasiszta apartheid már genetikai alkalmazkodás, ahogyan a kutyákat is - szabályozott körülmények között tenyésztve - házőrzésre, vakvezetésre, vadászatra vagy instabil, közveszélyes pszichopatákká mutáljuk, amiket aztán ki kell tiltani a fél Föld bolygóról. Az amerikaiakat évszázadokon át rabszolgatartásra, fasizmusra, fajgyűlöletre és apartheidre tenyésztették, korcsosították, amit maximum pár év alatt úgy tüntettek el egy varázsütésre, mintha sosem lett volna.

Az emberek nem bőrszín és rasszok, valamint nemi identitás, hanem tettek szerinti csoportosítása olyan értékrend, amely független hibbant és primitív, ösztönállati és csordaösztönnel megvert barom népek mesterségesen plántált, mint budin a lengőajtó csapódásai, oly' gyakran és hirtelen változó (változtatott) hóbortjaitól.

Mert nézve a politikai szinten glasszáló és őrjöngő Slota-féle neonácik hadoválásait és más nemzetbeli fajtársai (JÚDÁSFAJI) őrjöngéseit, tudjuk, hogy mind tudják, hogy létezik a Háttérhatalom, s hogy az nem zsidó üzletemberek, Rotschildok stb. birtokában van, nem is cionistáké, mert akkor ők régen nem járhatnának-kelhetnének zsidózva, niggerezve, cigózva, hanem már holtan, a Pokolban lennének. Viszont: ahogy Drábik János mondja a szélsőségesen látványos eseteket említve, amilyen Bush, hogy az ilyen Echelon-eszközökkel szétzilált személyekről az a véleménye, hogy azok már azt sem tudják, mit csinálnak. Az olyanok, mint Ian Slota és a többi zagyva ideológiájú, színtisztán marhaságokat világgá hajigáló pótcselekvők, akik éppúgy alkalmasak a bármiben való, nem az államot és a Háttérhatalmat kiszolgáló összefogásra, mint Csurka István, aki egész kompániájával már annyira betegesen ügynöki, hogy úgy bűzlik a gerinctelen ügynöki dögszagtól, mint Gyurcsány Ferenc az Apró-klántól, vagy Horn Gyula a pufajkától, hogy akik egyértelműen háttérhatalmi beszervezettek, azért játszanak össze Nagy Babilonnal, fedezve és rejtegetve azt, mert van közöttük, akinél domináns a Háttérhatalomtól való félelem (Drábikot idézve: aki annak nem engedelmeskedik, azon bosszút állnak), aztán ott van a pénz és a hírnév ígérete, lehetősége, biztosítása, ott van a szüntelen "affektálás", hogy Slota, hiszen tőlünk kaptál mindent, minden híred, minden vagyonod, minden védelmed, egészséged tőlünk való, más háttérhatalmi hazaárulóknál és Emberiség-gyilkosoknál a beszervezettség miatt mit sem titkolt kényszer (nagyon gyakori!), amikor tudják a politikus és ideológus nyomorult illuminátusok, hogy tetteik és szavaik pótcselekvések, semmit a valóságról, mindent annak játékszereiről elve és törvénye alapján beszélnek és cselekszenek, de képtelenek ebből az elveszett állapotból kiszabadulni. Olyanok az emberek, mint amit abban az időben, amikor még nem tudtam a Háttérhatalomról, ahogy én is, mindenki más is megtapasztalhatott akár iskolában, akár a munkahelyén: ha az embereket bármi éri, ha pl. a főnökük letolja őket, vagy valamiért hibáztatja őket, gyáván és hitvány gerinctelenségről tanúbizonyságot téve - minthogy a főnököt nem merik kritizálni -, a saját beosztottaik ellen fordulnak. Hitvány, jellemtelen, söpredék aljanép az ember, a kevesek pedig nem méltók ahhoz, hogy embernek nevezzék őket, hiszen ebben sem hasonlítanak rájuk és koszos fajtáikhoz. Ugyanezt láthatjuk egyébként politikai korrupciós stb. perek esetében is, amikor 100 vagy 500 perbe fogott politikusból (akik kiszámolásra kerültek az egypárti bűnszervezetből) jó, ha 1 meg meri nevezni azt az elkövetőt (pl. miniszterelnököt), akiről már mindenki, az egész lakosság tudja, hogy ő volt a valódi elkövető, de hátha megkönyörül az úr antikrisztus - gondolja a kiszámolt beáldozott -, inkább a beosztottaira kenem, és talán megúszhatom kevesebb büntetéssel, az úr antikrisztus hálájából.

Zuschlagot azért sem szoktam szapulni, ahogy ez divat, mert meg merte környékezni Gyurcsány Ferencet, sőt, az első pillanattól mondtam: ha tanúvallomást tenne róla, teljes védelmét garantálva kellene elengedni, Gyurcsány Ferencet pedig börtönbe juttatni.

Nem pont ide tartozik, de jellemző példája a lakossági igénytelenségnek és aránytévesztésnek: Gyurcsány Ferenc nem lesz attól hülye, hogy az ablaknál áll, és zenére elkezd táncolni, mint ahogy az sem mentális betegség jele, amikor gyerekek között (neki is vannak gyerekei) grimaszol és játékosan pózol. Amíg az embert az Echelon nem veri agyon, addig ha elég igényes, nem szokott ilyen súlyos aránytévesztésekbe esni, mert ez az igénytelenség jele, a megbízhatatlan értékítélet és az instabil véleményalkotás egyik feltétlen tanúságtétele. Ha valakit vádolunk, akkor konkrét dolgokkal vádoljunk, ne népi primitív, zsigeri állati ösztönökre ható, az ÁVH és a diktatúrák lejárató sötétségét idéző államdemagóg hülyeségekkel. Van Gyurcsány Ferencen éppen elég fogás, hogy még egy állami sajtóidiótának se kelljen lealjasulnia az államdemagóg pártgoj gerinctelen, csúsztató és simán, bizonyítottan törvénytelen színvonalára. Jellemző erre a szerencsétlen, a jót üldöző, a rosszat magasztaló primitív és alantas népi fajra, amit magyarnak neveznek, hogy Gyurcsány Ferenc pszichiátriai állapotát ama fenti két tényező alapján támadták a legtöbbször, aminek az ég egy adta világon semmi köze bármiféle mentális problémához, sőt, az ellenkezőjének, a kiegyensúlyozott, jó kedélyű, egészséges embernek az ismertető jegyei! Amikor Gyurcsány Ferencnél személyiségzavarokat keresünk (találunk bőven), akkor nem ott kell keresni, ahol ez a nyomorult pártállatnép felfedezni vélte, mert ehhez volt hangulata, az alsóbbrendűek pedig olyan hibbantak voltak, hogy még fel sem fogták: megint a tömeghatás csordaállati idiotizmusával borultak abba a moslékba, amit e nép kurucinfó-szintű Jobbikos legalja Európa közepére ürített, aztán látván ezt a magyar nemzeti csodát, olyan kedvet kapott a bőgatyás idiotizmus, hogy menten tömegével arra a dombra jártak székelni, mígnem - mondhatni - szabad szemmel is láthatóvá nem vált a világűrből, mekkora hülyeséget raktak már megint a magyarok.

Orosz József, a Nap-kelte riportere nemrégiben feltette a kérdést a sajtó kapcsán is: ki nem hazudik?

 


Az egyik, akiből folyamatosan hülyét csinálnak: Csurka István. Az aggkorára államügynöki múltjába és államügynökei közé pártrohadt Csurka István most is igyekszik alaposan szabaddá tenni tarkóját, hogy jól lehessen abba célozni. Ő tudja, hogy miről beszélek. A világ összes titkosszolgálatánál - globalizáció van - egyöntetűen használatos ez a jelkép. Azt jelenti: roppant kis energiájú (annál hatásosabb) elektromágneses hullámok az irányított cselekvésre serkentő hatás érdekében.
Vigyázz, Csurka, nehogy véletlenül bármelyikőtök is olyat tegyen, amit nem a titkosszolgálat rendel! Fülelj nagyon, nyuszifül, nehogy véletlenül akadjon bármi, amit saját kezdeményezésből és döntésből csinálsz!
/Molnár F. Árpád/

Furcsa volt a kérdés, mert bár én is disznók között élek nap mint nap, hiszen a világ szemete vesz körül, az, amiben a magyarok olyan pártjólérzik magukat, mégis meghökkentő a kérdésfeltevés egyértelműsítő evidenciája.

Egyszerű a válasz: van, aki nem hazudik. A Hírháttéresek - ahogy általában a keresztyének esetében ez alapnorma és alapelvárás - nem hazudnak. Tévedés, kapkodás előfordulhat, de tudatos hazugság aligha. Nem véletlenül vagyunk az egész bolygón D-Notice (központilag rendelt, rosszindulatú és tömegpusztító, államvédelmi elhallgatás) alatt. Az Isten Megadta, hogy akik egyedül mondhatták el a valóságot (így az Echelont, nem titkolva, hogy nem hallomásból, meg olvasásból, hanem személyesen, közvetlenül ismerik), azok nem hazudnak. Ez nem csak kivételes, de páratlan a magyar történelem során.

Viszont nem nehéz a titkosszolgálatoknak és a Háttérhatalomnak elbánni olyanokkal, akik - mint pl. a háttérhatalmi Für-Csurka- stb. vonal - eddig is ügynökök voltak, és a háttér minden titkának elrejtésére és a lakosság totális félrevezetésére élősködtek, vannak, akik szó szerint - mint Csurka - valamennyi általunk feléjük összefogásra tett segítőkészségünkre, az állam előtt mélyen meghajolva mocskos hazaárulókká váltak, eladva nemzetet és Emberiséget egyaránt, és nem nehéz elbánni olyanokkal, akik nem ügynöki, hanem egyéb mesterséges butasággal lábtörlőinkké tett Echelon-agyonvertekként még jó, hogy éppen kettőig el tudnak számolni, ha már az általános iskolás fizikakönyvhöz és az orruk elé letett történelemhez és annak legnagyobb botrányaihoz is olyan analfabéták, amik okvetlen címerért és zászlóért kiáltanak. Ezért idézzük megint a CIA-t, méltó zárásképpen, plusz egy gondolattal, hogy legyen min hasra esnie azoknak, akik már eléggé alsórendűek ahhoz, hogy levágásérett disznókként a fődisznók asztalán végezzék:

   - Hülyét csinálunk a magyarokból.

Ezt olvasván egy népi mondást idézzünk, mely ugyan nem törvény, viszont ebben a környezetben éppen ideális:

Aki hülye, az is marad.

Csiribú-csiribá.

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a Hírháttér kapcsolódó alapirodalmából:
ALAPMŰ! : 2009-06-21. - Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón
/Molnár F. Árpád (Echelon-tanú)/

A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/   KLIKK az oldalra! (12 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-05-20. - Nemzetbiztonsági csúcsbotrányok, Emberiség elleni terroristák - Kulisszatitkok
/Molnár F. Árpád/

2009-05-21. - A felrobbant katonai repülőgép: A Bajnai-Orbán Egypártkormány tömegmészárlásai Indonéziában
/Molnár F. Árpád/

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. - A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR - Rekordokat rekordokra 2009-06-05. -
A Világállam légi tömeggyilkosságairól - Katonai- és államtitkok az Emberiség ellen
/Molnár F. Árpád/

Előző cikk:
2009-06-23. -
MNÁSZ: 1. A zsidóhatalom pártrendszer-átmentést folytat; 2. Új Magyar Vérszövetséget!
/Kőműves Géza (A Magyar Nádori Szövetség elnöke)/
Tartalom: 1. Kőműves Géza MNÁSZ-elnök a pártok és az őket mozgató háttérhatalmi erők pártrendszer- és EU-átmentési műveleteiről, plusz egy olvasói levél idézése. 2. Kőműves Géza civil szervezetek és csoportok összefogását kezdeményezi, melyhez várja a véleményeket és a célok megfogalmazását, egyeztetését. Mint írja, ez egy vizsga is arról, ki akar valóban összefogást. A Hírháttér egyetért ezzel: vizsga.

Lap teteje

Következő cikk:
2009-06-25. -
A Talmud "tanításai"! (idézetekkel)
/Soós József (Kárpáti Magyar)/
Részlet: - Abodah zara 26b: A gójok legjobbjait is meg kell ölnötök! (...) - Gittin 57a: Jézus a pokolban van, és forró ondóban főzik. A keresztyéneket forró ürülékben főzik meg. (...) - Zohar 1, 160a: A zsidóknak mindig meg kell próbálniuk megvezetni a keresztyéneket.
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu