Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Tánczos Krisztina (Echelon-tanú):       "Nagyon sok ember beavatott és beszervezett! Ismerik a Háttérhatalmat. Tudnak az Illuminátusokról, Echelonról, a HAARP-technológiáról, csak nem mernek beszélni... (...) Ők az Ördögöt szolgálják, a Sátánnak engedelmeskednek, eladták a lelküket, az egyéniségüket, a gondolataikat! (...) Ők kiszolgálják a hatalmat, ügynökökként az emberek lebutításával, az ismeretek visszatartásával okoznak kárt. Ők a Sátán ügynökei, a Sátánt szolgálják, mi pedig Istennek szolgálunk."   (2009.04.14.)

   

ALAPMŰ!
Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón

A cikket a Hírháttér Rádió feldolgozásában, zenei kísérettel meghallgathatja, ha ide kattint, és letöltheti MP3-ban, ha (sok gépen az egér jobb gombjával) ide klikkel! (A cikk készült: 2009 június 20. A Hírháttér Rádió zenés feldolgozása: 2009 június 24. Írta és felolvassa, valamint vágó és zenei szerkesztő: Molnár F. Árpád. Zene: Bozay Attila: Intervallumok (Körmendi Klára - zongora); Durkó Zsolt: Altamira (Km. a Magyar Rádió Kamarakórusa, Az MR Szimfonikus Zenekara; vezényel: Lehel György); Bruckner: Libera me (A Francia Rádió Énekkara, Denis Comtet - orgona; vezényel: Donald Palumbo).)

Fontos:
Cikkünk elhallgatását a törvény bünteti! : Btk. 150. § (1), 155. § (1) c), (2).
A tényfeltárások és a velük összefüggésben megvalósításra került speciális eljárások alapján a tényfeltáró a Btk. 22. § f), 29. §, 30. § miatt nem büntethető!
A cikk írójának
további tényfeltárásai megzavarását, megakadályozását, vagy a Hírháttér blokkolását a Btk. 139. § (1), 139/A. § (1), 142. § (1), (2), (3), 155. § (1) b), c), (2), 172. § (1), (2), (3) alapján a törvény bünteti!

Előadás-ajánlatunk: Hírháttér TV: Bevezetés a Világ titkaiba

2009-06-21.
Tényfeltáró: Molnár F. Árpád Echelon-tanú

Az állami és titkosszolgálati, valamint hadászati elmeprogramozás ténye és részletei a II.Világháborúig visszamenően már olyan halmozottan dokumentáltak és annyi a kimagasló egzisztenciával rendelkező és hiteles tanúk száma, ami kétségtelenné teszi (egyébként aki valamelyest ért a fizikához, és nem címeres idióta, az akkori fizikatudásból is azonnal le tudja vezetni), hogy a '40-es években már világszerte folytak elmeprogramozó állami és katonai project-ek. A lakosság számára elérhető legtöbb dokumentum - jelen pillanatban - alighanem a II.Világháború hitleri koncentrációs táborbeli, de messze főleg az USA mentáltechnológiai projectjeiből állnak rendelkezésre, melyek közül az utóbbi, az amerikai államvédelmi (valójában háttérhatalmi) emberirányító kutatások és fejlesztések különböző néven futottak: Bluebird (1950-1951), Artichoke (1951-1955), MK-Ultra (1953-1965), MK-Search (1964-1972) stb.

Tekintettel az irdatlan mennyiségű hozzáférhető anyagra, most is csak egyetlen személyen keresztüli eseti halmazról fogunk szólni, a lehető legrövidebben.


Valerie B. Wolf, név szerint A Zsidó Nők Nemzeti Tanácsának elnöke, Echelon-tanú.
(Molnár F. Árpád)

 

Egy hölgyemény, Valerie B. Wolf (élt: 1948-2002) az embereken végzett elektromágneses, elektromos és kábítószeres vizsgálatok egyik tanúja, aki az 1995-ben létrehozott Advisory Committee on Human Radiation Experiments, szinte vagy egészében nemzetbiztonsági hátterű személyekből álló, az embereken végzett lézeres, fotontechnológiás és drogos állami kísérletekről szóló tanácskozás egyik fontos résztvevője és tényfeltárója volt. (Mindig tudni kell, hogy aki ilyesmikkel foglalkozni kezd, vagy kiemelt társadalmi pozícióba helyeztetik, feltétlen beszervezésre kerül a titkosszolgálatba a világ egész területén!) Valerie B. Wolf egyébként többek között neves és jó pár évtizedes gyakorlattal bíró terapeuta volt, aki a diplomáit cyracuse-i egyetemen és az Ithaca College-ban szerezte, elnöke volt továbbá az "A Zsidó Nők Nemzeti Tanácsának", a "The National Council of Jewish Women"-nek. Igen bátor asszonynak ismerték, aki viszont sosem merészkedett egy pontnál tovább.

 


Molnár F. Árpád Echelon-tanú sem könyvekből és cikkekből szerezte ismereteit, ahogyan azok sem szorulnak erre, akik azért fordulnak hozzánk, hogy személyesen tapasztalhassák meg, és mondhassák el bárkinek: a Háttérhatalom (ami a Megjövendölt Nagy Babilon) felépült, és mindenkibe képes beavatkozni. Léte hamarosan az egész Emberiség előtt nyilvánvalóvá lesz, cikkünk pedig történelemmé válik, amelyet olvasva mindenki látni fogja: íme, megmondtuk előre.
/Nagy Sándor (Naleksz) felvétele/

Ahogy én sem könyvekből, folyóiratokból és egyéb médiaorgánumokból (médiumokból) szereztem az ismereteimet, hanem közvetlenül, sem a HAARP-ról, sem egyéb időjárásszabályozó és mentáltechnológiai ismeretekről soha egyetlen cikket végig nem olvastam, úgy általános, hogy aki ezekről az ügyekről legalább valamelyest szakértő módon meg tud szólalni, szinte vagy egészen biztos, hogy mélységi beszervezett (sokan a "beavatott" kifejezést szeretik). Wolf asszony, aki maga is háttérhatalmi beszervezett személy volt - csak éppen Isten Áldásából megfelelő nem azonosított közvetlen hatalmi háttérrel is, ami lehetővé tette, hogy egy pontig el merje mondani a szörnyű valóságot -, aki természetesen beszámolt arról, hogy az elmeprogramozási állami és félállaminak szimulált-mutatkozó konferenciákon más kutatók és tanúk, valamint áldozatok részéről elhangzott szörnyűségek saját tapasztalatait igazolják. Ez - nagyon fontos megjegyezni - természetes, hiszen valamennyien, akik bejáratosak vagyunk az ismeretekbe, a terület kapcsán a világ minden részéből ugyanazokkal a technológiai és bevetési (alkalmazási), valamint tapasztalati és áldozati ismeretekkel találkozunk, hiszen a fizika, amely Niels Bohr dán kvantumfizikussal alig 1900 után nyilvánvalóvá tette az emberi gondolkodásra, érzelmekre és ösztönökre, emlékekre és testi, fizikai, vegetatív működésre való elektromágneses beavatkozások és konfigurációk evidenciáját, tehát ez a fizika nem változott, a törvényei ma is érvényesek, nyilván eztán is így lesz, továbbá a Föld bolygónak soha nem volt állama a történelem során, amely bármiféle tömegpusztító vagy a lakosságot bármennyire, illetőleg végre teljesen irányíthatóvá tevő technológiát azonnal, mindenki előtt gőzerővel ki ne akart volna fejleszteni saját hatalmi és oligarchikus, illetve egyetlen vezető személye hatalmának maximalizált kiépítésére. A jóindulatú államról alkotott paranoiás téves eszme híveinek, akik szerint az állam és annak pénzügyi stb. háttérfigurái készségesen engedik át a hatalmi potenciált más államok és diktátorok számára, mondván, hadd szerezze meg más, uralkodjon más, és hadd pusztítson el nyugodtan mindenkit, akihez kedve van, és akiről azt feltételezi, hogy bármi veszélyt jelenthet hatalma megszilárdítására és egyeduralma biztosítására, tehát akik az ilyen jóindulatú államban gondolkodnak, azoknak javasoljuk a Miniszterelnöki Hivatal (MeH) vagy a jóságos pártok honlapjait demokráciánk, szabadságunk és függetlenségünk biztosításáról folytatott tudatosan hazug és tömegpusztító meséivel.

A tudatminőséget, az értelmi állapotot és az ösztönöket befolyás, illetve totális irányítás alá vonó fejlesztések publikussá vált dömpingje mind a hitleri Harmadik Birodalom koncentrációs táborait, mind az azt követő amerikai, szovjet, kínai stb. emberkísérleteket és mészárlásokat illetően kifejezetten a hadseregre, valamint főleg az orvosokra, ezen belül is halmozottan a világ pszichiátriai és elmegyógyintézeteire halmozódik. Magyarországon - magyarul erről is én beszéltem először - ennek tetten érhető székhelye az OPNI és az IMEI voltak, az OPNI bezárását követően pedig az IMEI maradt. Veér András professzor, aki a szocialistának nevezett éra óta csak a kirekesztett népi szerencsétlenek számára nem köztudottan a politikailag nem kívánatos személyek elmegyógyintézetekbe zárásáról és elektrosokk terápiáiról, valamint gyilkosságairól volt hírhedt, az engedélyezett és illegális állami fejlesztésű titkosszolgálati drogokkal végzett memóriatörlésekről és emberkísérletekről, valamint az általa elkövetett és elkövettetett zárt intézeti gyilkosságokról nevezetes. 1990-t követően, a hazug lakitelki államvédelmi tanács és későbbi összes csatlósai által éppen ezért, a rendszer teljes átmentésének zálogaként került ő is átörökítésre, és folytatta főleg MSZP-s és SZDSZ-es, KGB-s, Moszados és CIA-s, valamint az Orbán-kormány és a Dávid Ibolya-féle MDF-es bűnszervezet Egypártrendszere(i) alatt korábbi tevékenységét, valamennyi titkosszolgálat és párt (tehát titkosszolgálat) totális fedezékében, az összes módszerrel, kínzással, csonkítás és gyilkosság abszolút elrejtésével egyben, ahogyan a következő megváltó párt, a Jobbik és cselédsajtói is mindent elkövettek a Világtörténelem összes államában elkövetett valamennyi ilyen jellegű visszaélés és elkövetői, valamint a módszerbeli hátterek teljes elfedésére, a maradék tényfeltárás ellen indítva azóta sem fékezett pusztító célú rohamokat.


Mark Phillips (balról) a CIA elmeprogramozó alvállalkozója. Ő programozta Alaszkában újra Cathy O'Brient (a képen jobbról), akit munkaadói tönkre tettek és cserben hagytak. Cathy O'Brien az 1953-1965 között működött CIA-s Mk-Ultra lakosságprogramozó projectjének hivatásos elnöki modellje volt. Feladatkörébe tartozott, hogy rendszeresen mikrohullámokkal és egyebekkel az agyába programozott titkos állami és nagyhatalmi információkat elfeledve, csak a célország állami vezetői előtt dekódolva átadhassa, valamint szintén programozás szerint szexuális szolgáltatásokat végezzen a Reagan-kormányzattól egészen az Obama-kormány külügyminiszteréig, Hillary Clintonig.
(Molnár F. Árpád)

 

Valerie B. Wolf zsidó elnökasszony és terapeuta beszámolóiban elmondta, hogy az ország minden részéből ugyanazokkal a panaszokkal keresik meg, ugyanolyan hátteret és tüneteket lepleznek le, amikor az embereken engedélyükből és engedélyük nélkül végzett elektromágneses, tehát fotontechnológiai, sugárzásos mentális és biofizikai kísérleteket és szándékos önszórakoztató, általában szexuális hátterű kínzásokat végeznek. Ugyanez a mesterséges beavatkozás az oka, hogy csak a mesterséges hibbantottak nem fogják fel ezt a kézenfekvő és sok évtizede kiépített technológiát, mert mióta elkezdtem a mentáltechnológiai leleplezéseket, azóta csőstől kerestek és folyamatosan keresnek meg engem is olyanok, akik - mint a világ összes leleplezője esetében - annak ellenére hajszál pontosan ugyanazokról a beavatkozásokról és háttérről számolnak be - azok is, akik soha életükben nem találkoztak magukhoz hasonló személlyel, sőt, még ilyen irányú tényfeltárásról sem hallottak soha(!) -, amikről a világ valamennyi részén élő szakértők, tényfeltárók és "kiugrott", főleg CIA-s titkos ügynökök és tisztek részletes beszámolókat adnak! Ne feledjük el, hogy a Molnár F. Árpádig arról, hogy ez létezik, magyarul sehol, egyetlen médium sem mert megszólalni. Az Echo tv már kifejezetten a Molnár hatására törte meg a csendet, és került néhány műsor a képernyőre, melyben a befejezett és kiépített, az egész világot leuralt technológiákról eképpen is beszéltek, azaz hogy már kiépült, és mindent ez a Háttérhatalom irányít, a Rendszer pedig az, ami a Jelenések Könyvében 2000 évvel ezelőtt ím-ígyen Prófétáltatott Meg!

Ne feledjük azt sem, hogy Wolf elnökasszony (tehát az államvédelmi, bujkáló és mindent rejtegető Morvai Krisztinák kvázi egészében fordítottja) begyűjtött beszámolói a mentális emberkísérletekkel és irányítási projectekkel több évtizedre nyúlnak vissza! Azaz - mint az összes ilyen tényfeltárás - önmagában a Wolf-project terén is tetten ért, hogy a világon minden mentális, értelmi, logikai, érzelmi és emocionális, szexuális vonatkozású mikrohullámú beavatkozások a '70-es években már régen kiépültek! Már megvolt minden! Ne feledjük, hogy azóta újabb 40 esztendő telt el! Majdnem fél évszázad! Minden idők talán legnagyobb ilyen jellegű botrányai óta, amelyeket Cathy O'Brien programozott CIA-s elnöki modell, adattároló és adathordozó, az arisztokrácia politikai-hatalmi és szexuális céljaira programozott Echelon-áldozata, valamint Mark Phillips, a CIA MK-Ultra állami-katonai projectjének hivatásos elmeprogramozója botrányai pedig már két évtizedre nyúlnak vissza! Majdnem negyed évszázadosak, amik Magyarországra szinte semmilyen formában nem jutottak el, mert a világ bűnszervezeti államhatalma és médiamaffiája D-Notice keretében (titkosszolgálati kifejezés: központilag rendelt elhallgatást jelent) mindent elrejtettek a lakosság elől! Ennyi évtized egy korlátlan hatalmi technológiát illetően, amivel szólóban meg lehet szerezni és minden emberi lényre kiterjeszteni a totális kontrollt és a világuralmat, önmagában is abszolút egyértelművé teszi, hogy nincs az a kormány, nincs az a háttérhatalmi bankári stb. elit, amely ezt meg ne tenné, hiszen ha nem teszi meg ő, megteszi helyette más! Azaz már késő: a Világuralom befejezett, a még láthatatlan, majdan nyíltan színre lépő Világkormány felépült, és számunkra - akik megértik, hogy mindefölött Létezik az ISTEN - a Világkormány személyi háttere, struktúrája és módszerei leleplezése, valamint az embereknek a Mindenható ISTENHEZ vezetése marad, azzal a jutalommal, amit az elsők, akik az ISTEN szolgálatában végeztek igazságtevékenységet, a feltétlen ígéret szerint Megkapnak! Azon maradék átmentése és átörökítése ez az Új Világkorszakba, akik erre rendeltettek el az ISTENTŐL Szervezett Predesztináció útján.

 


Ne feledjük!: Cathy O'Brien MK-Ultra-áldozat, márpedig az MK-Ultra project 1951-től 1965-ig tartott! Azaz az USÁ-ban már fél évszázaddal ezelőtt is komplett CIA-s és hadászati emberprogramozás folyt, melynek keretében Cathy O'Brient is kényelmesen sikerült az arisztokrácia tagjává programozva, státuszának megfelelően miniszterelnökök és háttérhatalmi vezetők folyamatosan programozott titkosszolgálati adattárolójává és nemzetközi dokumentumhordozójává, valamint az "elit" legváltozatosabb szexuális céljai kielégítésére programozni, a Hillary Clintonnal folytatott leszbikus aktusoktól a Nobel Béke-díjas stb. személyekkel folytatott biszexuális orgiákon át a szado-mazoig!
(Molnár F. Árpád)

Wolf munkássága során az Egyesült Államok legkülönbözőbb részeiről nála jelentkezett és feltárt esetek kapcsán publikussá tette, hogy közel félszáz kollegájával konzultált, akik szintén ezzel foglalkoztak (és akiket a média szinte minden ízében elhallgatott, ahogy a népi barmoknak kitartott összes politikai párt is), és ők - természetesen - ugyanúgy és ugyanezekről számoltak be pácienseik és a technológiai, tudományos és emberkísérleti és -projecti háttér vonatkozásában. Ahogyan Cathy O'Brien annak ellenére, hogy Ronald Reagan-től egészen Hillary Clintonig, a most regnáló Barack Obama-kormány külügyminiszteréig bezárólag végzett szexuális szolgáltatásokat, a legkiemeltebb pozíciókban utaztatott az agyába programozott titkos állami adatokat és dokumentációkat idegen államok legfelsőbb vezetőinek, mégis az MK-Ultra CIA-s Echelon-áldozata, úgy nagyon sok olyan személy került Wolf látókörébe is, akik valamely titkosszolgálatnak, főképpen a Pentagonnak, az FBI-nak, a CIA-nak és/vagy a Moszadnak az ügynökei, különleges ügynökei stb. voltak, természetesen azon üldözöttek dömpingjével, akik nem alkalmazottai, hanem elszenvedői voltak az "elit" gyakran nem kísérleteinek, hanem emocionális és szexuális késztetéseinek. Kozenkay Jenő III/II-es kémelhárító valójában erről beszélt médiumunkban, a Hírháttér Televízióban, amikor vendégünk volt, mondván, hogy a titkosszolgálatba kerülvén "nem sokan vannak, akik nem torzulnak" a személyiségüket illetően (a homlokra sütött pecsét), de kamera előtt persze nem beszélt olyan világosan, mint négyszemközt, valamint Kőrösi Imre jó ideje csak néha tényfeltáró, volt MDF-es országgyűlési képviselő jelenlétében, aki ugyancsak bejáratos volt és maradt a katonai titkosszolgálatokba. De - ezt itt is el kell mondani - én sem tőlük tudok a Rendszerről, és ők is csak azzal a természetességgel kommunikálták ezt előttem, amivel minden pozícionáltabb közéleti személy tette és teszi házon belül, aki nem olyan alacsonyrendűen gyáva és gerinctelen, hogy megjátsza a tájékozatlant, mondván: jaj, még valami bajom esik!

Az Echelon sokkal régebbi és grandiózusan adekvátabb, mint amiről itt beszélünk. Tudjuk ezt.

Rövid és hasznos kitérő: ahogy az USÁ-ban sokan indítottak pert bíróságokon azzal, hogy a CIA poloskát tett a fogukba, engem is többen megkerestek ezzel, amióta az Echelon-tényfeltárást elkezdtem. A fogpoloskáról abban a bosszantón pártmentes, korai filmünkben beszélünk először, amelynek címe: "Gazságügyi és szexuális világreform". A fogpoloska kapcsán most csak annyit - mert nem ez jelen tényfeltárásunk témája -, hogy aki figyelmes, emlékezhet pl. arra, amikor az MTV politikai műsorában, már 2001-ben vagy 2002-ben az egyik mobiltársaság képviselője élő műsorban mutogatott a fogára, mondván: lehet, néhány év múlva már a fogra csatolt mikrofonnal fogunk telefonálni. Mindenki megcsodálhatta, ahogyan Bánó András arca eltorzul az ijedtségtől, és idegesen próbál továbbsiklani azon, hogy itt élő műsorban elhangzott az, amiről amúgy valamennyien tudunk, sőt, Bánóék lelkiismerete is rossz, mivel ők egyes területeken - nem saját magukba helyezve - használják is a fogpoloska nem éppen ildomos és a legkevésbé sem perverziómentes fordított áldásait. A lakosság viszont még ma sem tudja, hogy ezek évtizedek óta alkalmazásban vannak, és Magyarországon régóta használatosak.


A Háttérhatalom perdöntően programozza a hatalmi funkciókra választottaiba a pszichopátias személyiséget. A roppant erősen háttérhatalmi kapcsolati illuminátus Hillary Clinton mesterségesen programozott élénk és változatos arcmimikája tudatos színészi alakításai, melyek evidensen személyes élvezeti forrást jelentenek számára. A meghatározott okokból máig külön figyelemben részesült Bill Clintonné szeret játszani.
(A teljes méret letöltéséhez a képre kattintson!)
(Molnár F. Árpád)

 

Amiről e leleplező cikkünkben említett bizottságban az előadók, köztük Wolf asszony beszámolt, abszolút közismertek az azonosítatlan hatalmi háttér (gyakran lehet közvetlenül az ISTEN), továbbá a Háttérhatalom (Nagy Babilon) és a titkosszolgálatok (Babilon alprojectjei és alvállalkozói) emberei előtt. A titkosszolgálatok már azon alsó szint, ahol nem minden ügynök tud a technológiákról, helyesebben azt hiszi, valami mást lát, amikor azt látja (erre most nem érünk rá kitérni). Így Wolf - közel félszáz kollegájának tapasztalataival is felvértezve - a megszólaló előadókkal szinkronban elmondta, hogy az alanyok, akik közül sokan beleegyezésükkel vettek részt titkos állami és katonai elmeprogramozói projectekben (sokkal többen abba nem adták semmiféle beleegyezésüket), mind gyakorlatilag ugyanolyan tünetekről számoltak be, melynek kiemelkedő hányadában nemhogy "csupán" az értelmi és logikai képességek megváltoztatása és irányítás alá vonása állt, nem csak alvásmegvonási és érzelmi módosítások stb., hanem a kifejezetten jutalmazás és büntetés rendszerű fájdalomokozás, valamint a nemi erőszak és a kínzás legabszurdabb formái. Ezek jó része látványát tekintve is annyira ellentmond a megszokott szexuális aktusoknak, hogy csakis olyanok előtt fedetik fel, akik ismerik ezen technológiákat. Arról beszélek, hogy természetes állapotban olyan körülmények között nem létezik pl. magömlés vagy fájdalomtűrés, olyan mozdulatokat lehetetlen végrehajtani (az egész bolygón kiemelkedő, Wolf által is kiemelt tett a végtagok - minden utólagos károsodástól mentes - szélsőséges kicsavarása), különösen úgy, hogy elektromágneses hullámok által megvalósított bioelektromos irritációkkal úgy kapcsolják ki és be a fájdalomérzetet egyik pillanatról a másikra bárkiben, akármekkora fizikai megterhelés ellenében, ami az emberi test esetében kizárólag külső technológiai és hatalmi beavatkozásokkal létezik. Egyre több keresztyén fordul hozzám azzal, hogy a Háttérhatalom létének bennük való fokozatos tudatosítása által (megtudják, hogy akármekkora százalékban nem Isten avatkozott be a lelkükbe és tapasztalásaikba) egyre több parázna és perverz bevetítéseket élnek meg, ellenállásuk pedig csökken. (A Jelenések Könyve halál pontosan erről Számol Be: "harcol a szentekkel és legyőzi őket".)

Mindenki, aki ismeri ezeket a technológiákat és eleget tud a Háttérhatalom személyi és motivációs, vagy perszonális és végrehajtói hátteréről, tudja, hogy ezek szörnyetegek. Ezt azért is írom ide, hogy - és a jövőben ez egyre fontosabb lesz - senki ne képzelje, hogy ha bárhol és bármilyen látható és nem látható helyzetben aláveti magát pl. egy szexuális beavatkozásnak, azt nem követheti bármikor a legbrutálisabb erőszak, kínzás, mesterséges öngyilkosság vagy bármi más!

Lásd a most elhunyt amerikai filmsztár, az illuminátus David Carradine (a "Kill Bill" című film sztárja) esetét, aki 72 évesen bangkoki hotelszobáját belülről bezárva, a szekrény rácsához kötözve, nemi szervét átkötve, nyakán hurokkal, meztelenül vesztette életét. A biztonsági kamera azon kapott információnkat igazolta, hogy senki nem ment be és nem jött ki a szobából a színész halála idején. Ennél jóval többet is tudunk a dolog hátteréről, csak azt ma még nem mondhatjuk el, kizárólag beavatottak előtt. Egyébként minden titkosszolgálati előtt kézenfekvő volt az eset.

Soha nem szabad a farkassal, soha az ellenséggel, soha a fenevaddal, a Sátánnal egy ágyba feküdni! A magyar titkosszolgálatoknál sem véletlen az a sok deviáns, amik a világon képben nincsenek arról, hogy mit művelnek, és képtelenek akár egy napra is előre gondolkodni! Úgy élnek és olyan következetesek, mint az állatok! Ahogyan Drábik János közgazdász mondta a tömeggyilkos ámokfutó George W. Bush-ról, hogy neki az a véleménye, hogy az ilyenek már azt sem tudják (az elektromágneses és egyéb beavatkozásokkal eltorzított személyiségük és gondolkodásuk miatt), hogy mit csinálnak! Ahogyan Drábik mondta, úgy is van: képtelenek belátni tetteik súlyát és következményeit. Felteszem, hogy Drábik valami mást is közölhet, amikor ilyesmit mond, mégpedig az abszolút legfelsőbb háttér vonatkozásában, csak netán azt már nem meri vagy tudja kifejteni. Mostanában egyre többször utal az Emberi Faj kozmikus hátterére. Itt most egy 2006-os csodálatos álmom jut eszembe, amikor egy másik világban egy befolyásos istennő vidáman kalauzolva adott beszámolót az ő világukról és azok hatalmairól, és amikor kiejtettem a szót: "ISTEN", félrenézett, szemei elkerekedtek a rémülettől, és tapasztaltam a belevetített összegzést, zipet, megtapasztalást, ama lelki ébredést (mely aztán benne másodpercek alatt hamvába hullott), amely ráébreszti a teremtett entitást a Legfelsőbb Uralkodó Rettenetes és Elborzasztó Hatalmára, amellyel bármit, és az Erkölcs szerint a végtelen boldogságot vagy a végtelen, örökké tartó legnagyobb szenvedést Vetheti arra, akire akarja, és nincs semmi, ami korlátozhatná!

A halmozottan Echelon-áldozatoknál - itt most elsősorban az al-alprojectek beavatkozásaira gondolok - gyakori az alvásmegvonás, a mesterséges vagy nem egészségbiztos kísérletek során kialakult rák, ödéma, szklerózis multiplex és más izombetegségek, amnézia, rengeteg a teljesen azonosítatlan és rejtélyes megbetegedés, továbbá az életre szóló pajzsmirigybetegségek és megbetegítések, melyekről Wolf és a többi tanú is beszámolt. (Ugyanis kísérleteket csak ott végeznek, ahol van mivel kísérletezni. Ahol már minden adott, ott már nem kísérletezés, hanem a személyes boldogság és élvezet legelképesztőbb és legaberráltabb formái kerülnek megvalósításra.)

Csak egy példa pl. a pajzsmirigybetegségeket okozó állami merényletekre: magam is találkoztam Olaszországban olyan áldozattal - amikor még nem tudtam a Háttérhatalomról, a kifejezést sem hallottam soha -, aki évtizedek óta azért küzdött, hogy pert tudjon indítani Tunézia ellen, mivel a tunéziai titkosszolgálat egy zsidó érdekképviselete kapcsán megtorlásból az utcán lézersugarat vagy szórtabb sugárzást alkalmazó kézifegyverrel bosszúból rálőtt, és életre szóló pajzsmirigykárosodást idézett elő; szándékosan nem ölték meg. Dokumentációinak irdatlan tömegeivel rendelkezett arról, hogy bárhol próbálkozott a bolygón, valamennyi állam és az összes média elutasította. Sem Brüsszel nem volt hajlandó segíteni, sem az olasz kormány és a Silvio Berlusconi miniszterelnök tulajdonában álló RAI médiabirodalom sem (találkozásunkkor Berlusconi volt az elnök). Aki csak megtudta, milyen eszközről van szó, mindenki elsápadt, padlót fogott az ijedtségtől és a rémülettől, és mindenki elzárkózott a további segítség bármiféle lehetőségétől. Ez az ember honlapot működtetett Itáliában, és saját nyomtatású bűnszervezeti leleplező lapot nyomtatott, ingyenesen osztogatva az utcán. Milánóban találkoztam vele. Az olaszok sokkal felvilágosultabbak voltak már akkoriban is (2003-ban), így a világon senki nem volt, aki ezen meglepődött volna. Magyarország elképesztő sötétségéért és elmaradottságáért végletesen ratifikáltan Emberiség-ellenes felelős bűnszervezeti bűnözők Antall Józseftől és Boross Pétertől, Horn Gyulán, Orbán Viktoron, Medgyessy Péteren és Gyurcsány Ferencen át Bajnai Gordonig valamennyien, beleértve a sunnyogó Csurka István és Vona Gábor államügynököket is, akik számos tekintetben úgy hasonlítanak egymásra minőségüket, bujkálásukat és állambiztonsági hátterüket illetően, mint két tojás.

Mennyire jellemző, hogy amikor a Nemzeti Nyomozóiroda (NNI) fogdájából egy hamisított dokumentum alapján ellenem államtitoksértés bűntette címén indított eljárásban kihallgatásra vittek, és elhangzott, hogy nekem múlt időben volt politikai védettségem és hátterem, mennyire nem voltak tisztában azzal, hogy a hamis tanúkkal - akiknek vallomásaikat a szájukba adták - valójában mit hajtanak végre. Hiszen a tevékenységem még el sem kezdődött, és ez most is igaz, miután már evidens, hogy tényfeltárásban és állambűnszervezeti leleplezésben már régen elmostam mindenkit, minden valaha élt magyart megelőzve, csak az állami egypártrendszerű bűnözés (a maffia) miatt ez még agyonhallgatott és nem nyilvánvaló a lakosság teljes széles tömegei előtt. Amikor az NNI koncepciós perét követően a Fővárosi Főügyészségen közöltem, hogy nem lehet eltussolni az ügyet, mert már el van döntve (nem hivatkozhattam ördögök között az Istenre), úgy csináltak hülyét a Veérügyvédből (megtévesztve őt), hogy ő volt az, akit az NNI-sekhez hasonlóan megvezettek, és én voltam, aki bámulta, hogyan verte át a háttér, amiben vakon bíztak, és aminek vakon engedelmeskedtek. A gonosz mindig fogyóeszköz: a világot nem a sötétség irányítja. Aki ezt a konstrukciót nem képes felfogni, ráadásul gyáva, hitvány, gerinctelen vagy megalkuvó is, az a szervilis selejt és a hitványak JÚDÁSI és JÚDÁSFAJI sötétségében vész el.

Mások védelmében szólva: senkit, sehol a bolygón nem lehet kikezdeni államtitoksértésért, ha Echelon-technológiákról ad számot. Aki mégis - akár rendőrként, akár ügyészként, akár katonaként stb. - bárki mást ezért kikezd, azt Emberiség ellen elkövetett elévülhetetlen bűncselekményekért kell halállistára vetni, és mindenképpen levadászni! Feltétlen le kell vadászni mindet, aki ilyet tesz! Itt konkrétumokra gondolok, de mások lelki üdvéért nem írom körül pontosabban. Azt tehetjük fel, nincs is rá szükség.

Előadás-ajánlatunk: Hírháttér TV: Bevezetés a Világ titkaiba

(Készült: 2009.06.20.)

   - Tényfeltárásunkat a világ egyetlen állami titkosszolgálata és pártja sem támogatta; halmozott ellenségességet változatlanul élen az NBH és a CIA részéről deklaráltunk; a Moszad, mint szinte mindig, igyekszik kerülni a szemből támadást, az FSZB pedig bujkál.
   - Tényfeltárásunkkal - és ezzel a magyarság minden népek fölé emelésével - a leghangosabban ellenséges ismét a Jobbik volt. [KLIKK!]
   - Tényfeltárásban való bármiféle együttműködést és ezzel a magyarság minden népek fölé emelését utoljára a Csurka István vezette MIÉP tagadta meg. [KLIKK!]
   - Az MSZP és az SZDSZ - változatlanul a legnagyobb bölcsességről tanúbizonyságot téve - most is tartózkodott a támadásoktól.
   - Pártfogóink java változatlanul minden párttól és egyháztól független keresztyénekből tevődik össze.
   - Tényfeltárásaink buzdításában továbbra is aránytalanul magas a külföldön élő magyarok és magyarul tudók száma, ami tapasztalhatóan inicializált a magyarországi magyarok katasztrofális technológiai és tudományos elmaradottságával, valamint ezt tetéző antiszociális rosszindulatával.
   - Echelon-tényfeltárásaink pártfogásában és terjesztésében továbbra is kitűnik a cigányság.

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a Hírháttér kapcsolódó alapirodalmából:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/

2009-01-15. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött
/Molnár F. Árpád/   /Zene: 8 zeneszerzőtől/   (Film, 97 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/   /Zene: Enigma - Touchness/   (Film, 16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/   KLIKK az oldalra! (12 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

2009-04-26. - A HAARP titkos alkalmazási területeiből, és a világuralom - A világ soha nem publikált titkaiból
/Molnár F. Árpád/

2009-05-14. - HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/   (Film, 92 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-05-20. - Nemzetbiztonsági csúcsbotrányok, Emberiség elleni terroristák - Kulisszatitkok
/Molnár F. Árpád/

2009-05-21. - A felrobbant katonai repülőgép: A Bajnai-Orbán Egypártkormány tömegmészárlásai Indonéziában
/Molnár F. Árpád/

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. - A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR - Rekordokat rekordokra 2009-06-05. -
A Világállam légi tömeggyilkosságairól - Katonai- és államtitkok az Emberiség ellen
/Molnár F. Árpád/

Előző cikk:
2009-06-20. -
Minimum százmilliós kártérítési perekre készül a Hírháttér és Molnár F. Árpád
/Molnár F. Árpád/
Részlet: A Hírháttér Multimédia politikai üldözés során szociális segélyre került oknyomozó és tényfeltáró, nonprofit emberjogvédő főszerkesztője, Molnár F. Árpád örömmel jelenti be az MSZP-nek, Orbán Viktornak, Zombor Gábor kecskeméti Fideszes polgármesternek és bűntársainak stb., akik 8 éven keresztül szakadatlanul gyártották a koncepciós eljárásokat és a hamis dokumentumokat ellenem, hogy csupán a következő anyagi elmaradásaik vannak a kártérítésem vonatkozásában: ...

Lap teteje

Következő cikk:
2009-06-22. -
Hírháttér Multimédia:
Uralható minden gondolat - Ebergényi Echelon- és keresztyénverse, és Molnár egy zenei darabja
/Ebergényi Németh Magda - Molnár F. Árpád/
Tartalom: Ebergényi Németh Magda (Léna) keresztyéni, valamint legújabb Echelon-verse, és Molnár F. Árpád egyik (4 perces) zenei szerzeménye, melynek címe: Improvizáció 12 szólamban népi és más hangszerekre (K.5). MP3-ban letölthető!
KLIKK az oldalra!
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu