Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Molnár F. Árpád:       "A pártgörény egy folyékony, likvidált, csordaösztönnel megvert massza arctalan egyede, gazdái érdek-haszonállata, aminek nincsen szüksége önálló személyiségre és arra, hogy gondolkodni tudjon, (...) sőt, szükségesnek tartja, hogy (...) állattá silányítva semmi mást ne tehessenek, minthogy a Pártnak és annak bálványainak bólogassanak (...)."   (2009.)

   

MNÁSZ: 1. A zsidóhatalom pártrendszer-átmentést folytat; 2. Új Magyar Vérszövetséget!2009-06-23.
Kőműves Géza (A Magyar Nádori Szövetség elnöke)

Nos kedves Magyar Testvéreim!

Így gondolkodik, nagyon helyesen az egyszerű, felnőtt magyar emberek túlnyomó többsége, mint az alábbi levélíró.

Az újabb szélhámosok, többek között a Jobbik vezetésének egy része is "halálra" van ítélve. Csak idő és egy kevés kellék kérdése. A tudatlan emberek azt hiszik, hogy az új csalárdságok a "jó" politikájuknak köszönhetik a népszerűségüket. Tévednek, mert csak a háttértámogatásnak, pénznek, okosan visszafogott médiának és annak, hogy per pillanat az igazaknak nem telik hatékony felvilágosításra, országjárásra, így könnyen megvezetik az embereket. A tipikus zsidóhatalom átmentés folyik, vagyis a zsidóhatalom reformja. Az egyik feladata a zsidóhatalom legbiztosabb bástyájának, a pártrendszernek átmentésével és az EU tagság fenntartásával próbálkozás, amíg a másiknak a pártokból kiábrándult, látszat- magyar, de ugyan úgy a mélymagyar, tettre képes hazafiak gyors összegereblyézése a látók elől, nemzetközi szinten is.

Minden módszer mögött ott húzódik a zsidóság iránti lojalitás fenntartása, hiszen ők diktálják a munkaterápiát. Feltérképezések, összeírások, begyűjtések, kézbevétel.

Egyébként ezek a patkányok valódi nemzetiekkel szövetséget nem kötnek, mert az nem bedarálás, hanem veszély a begyűjtött birkáikra nézve, hiszen oroszlán lehet belőlük.

A legalkalmasabb módszer azt vetíteni, amit hallani látni akar a nép, mert ez komoly szakma, nem himi-humi, majd remény szerint kezes lesz és jöhet az elterelés. Egyébként ez az egész tökéletes módszer a tettre kész magyarok ártalmatlanítására, hiszen pajzsként, becsapott magyart állítanak a gondolkodó magyarral szembe. Csak van egy - két nagy bibi: Eljő az ébredés és a bosszú ideje is.

Sajnos még nagyon csúnya időket fogunk megélni!

Üdvözlettel: Kőműves Géza

Az olvasói levél:

Adjon az Isten tisztelt Kőműves Géza,"elnök úr!Örülök,hogy végre valaki kiváncsi az ötleteinkre!Biztosan hajmeresztő némelyik,mint a helyzetünk.Hát válogasson kedvére!:
Az alapoknál kell kezdeni!(a párom kőműves!)
1.A jelenlegi politikai élet összes szereplőjét és családját örökre eltiltanánk a közszerepléstől,a Magyar népnek okozott károk árán felhalmozott javaikat visszavennénk,az általuk okozott károkért vagyoni és büntetőjogi felelősségre vonnánk.(Hazaárulás,hűtlen kezelés,súlyosbítva mint aljas indokból,anyagi haszonszerzés reményében,folytatólagosan elkövetett,...)
2.Minden magyar állampolgárnak és itt tartózkodó személynek nyilatkoznia kellene az alábbiakról:
-Kíván-e a Magyar nemzet tagjává,részévé válni(akármilyen származású is)ezáltal a neki rótt kötelességeket teljesíteni(család,Nemzet,Haza érdekeit szemelőtt tartva élni és munkálkodni...)Amennyiben igen, úgy megilletik a magyar állampolgári jogok is.(és nem fodítva!)
Amennyiben nem,úgy olyan életfeltételeket biztosítanánk részükre,hogy ne legyen vonzó az ittmaradásuk,ill.amennyiben bármely Magyarnak,a Nemzetnek,a Hazának kárt tesz,úgy szigorúan kétkezi kényszermunkával büntetnénk.(Van a Mi csodálatos országunkban feltöretlen termőterület,útjavítás,...)
3.Kiváló közgazdászainkkal fel kell méretni Mo.lakosságának 1 évi élelmiszer fogyasztási szükségletét,majd kiváló gazdaszervezeteinkkel fel kell méretni a termőföldek minőségét,felhasználhatósági paramétereit,és ezt egyeztetni!Elvileg a gazdajegyzőségek erre valók,vagy mi aszösz,nem?Mo.termőkapacitása több Mo.-nyi lakost eltudna tartani.

Amint újra lesz egy kis időm a családi gazdaság és 3gyermekem mellett,örömmel folytatom!
Nagy tisztelettel: Ruzicska Eszter Borbála
Zákány

Kőműves Géza: Új Magyar Vérszövetséget!

1920.június 4- én véglegesen halálraítélt és nemzettorzóvá csonkított hazánkat ma már az egész világra rátelepedő parazita démon brutálisan lökdösi az utolsó felvonás felé.

Azok, akik a nemzet közügyeit „képviselik”, vagyis parancsra kiszolgáltatják a fájdalmasan vonagló csonka nemzetet, kivétel nélkül e démon segítségével jutottak szerephez, tehát rájuk az egy- két helyezkedő kivételével, mint a nemzet ellenségei számíthatunk!

A Magyar Nemzetet meg kell mentenünk!

Tiszta szándékú, önzetlen, nemzetmentő összefogást akarunk!

Elég volt az újból s újból, bizonyos létszámú, egyazon pártállású, magyar, vagy éppen álmagyar összedugja a fejét és pártot, egyéb egyesületet, „összefogás lehetőségét” vetítő, valós, vagy hazug céllal szervezetet, szövetséget alapít (Amikor ráadásul már van egyéb, talán még jobb programmal rendelkező.) gyakorlatából! Elég volt az én akarok a „király” lenni, tessék, lehet csatlakozni gyakorlatból, mely ráadásul jellemzően úgy történik, hogy még szervezeti szinten is mellőzik a személyes felkérést, nehogy jelentőséget, beleszólási esélyt szolgáltassanak a felkért szervezetnek, szövetségnek! Tegyük félre az alapozatlan hitet, hiszen szinte a nullával egyenlő az esélye annak, hogy bármely csoportosulás önállóan végrehajthatná a nemzetmentő, nemzet újraépítő feladatot.

Mellőzzük a pártoskodást és a pártrendszert, civilek és civil csoportok összefogását akarjuk!

(Alapvető különbség az akár nem pártnak nevezett párt és civil összefogás között, hogy az előző elfogadja a pártrendszert, az elnyomásunkra kitalált játékszabályokat és önös érdekből fenn akarja tartani azokat, valamint a zsizsikek által tőlünk lenyúlt anyagiakból támogatást kap.)

Tegyen le esetleges szándékáról minden csoportosulás, hogy bármilyen tetszetős nemzeti céllal, ideológiával kizárólagosan magához ragadja a hatalmat, hiszen a nemzet teljes jóravaló részének összefogása esetén is komoly tényező az ellenség, másrészt, a szűk körben tetszetős ideológiának sok lesz az ellenzője!

A nemzet érdekében született, szakrális esküvel megerősített megállapodást, együttműködést,

vagyis eleinkhez és a közeljövőben újjászülető, erős és boldog Magyarországhoz méltó, sziklaszilárd alapot, vagyis Új Magyar Vérszövetséget akarunk!

(Ha jobban tetszik: Magyar Vérszövetséget akarunk!)

Nem egy bár minek nevezett újabb egylet létrehozására, hanem éppen a meglévő, de kizárólag a megalkuvást nem ismerő, teljesen zsizsikmentes irányítástól mentes szervezetek és egyének együttműködésre van szükség.

A nemzet torkig van a politikával jellemtelenül zsonglőrködő, a választókat üres szlogenekkel, csalárd ígéretekkel, milliárdokba kerülő reklámokkal sorozatosan becsapó, régi, vagy újdonsült hazaárulókkal, a hazai és nemzetközi kiszolgáltatottsággal, a tengődéssel és a reménytelenséggel, ezt mutatta az EP választók radikalizálódása és a nagy többség távolmaradása!

Kizárólag a nemzet mielőbbi felszabadítását, kérlelhetetlen kitakarítását, a pártrendszer eltörlését megalkuvást nem ismerő módon, akár az élete kockáztatásával is vállaló, sziklaszilárd jellemek együttműködését szeretnénk!

Feltétlenül elérkezett az ideje, hogy az előbbi jellemvonásokkal rendelkező hazafiak nemzeti integráló szervezetek minden eddigi, megalapozott, vagy megalapozatlan nézeteltérés félre tegyék és teljesen egyenrangú közreműködés keretében, kőbe vésett, mindenki számára érthető nemzeti minimum- akarat lásson napvilágot és nyomatékául szakrális, Új Magyar Vérszövetség köttessék! A nemzeti akarat elfogadására, vagyis a vérszövetség megkötésére lehetősége legyen minden becsületes hazafinak!

Merjünk nyíltan, nemzetközi szinten is megalkuvást nem ismerő módon szembefordulni elnyomóinkkal!

Lesznek elvbarátaink, támogatóink, de ellenségeink is.

Javaslatunk szerint a nemzeti akarat két részből álljon: Az első rész örök érvényű, míg a második rész, határozott időre, mondhatni határozott cél eléréséig szóljon!

A tiszta nemzeti ügy:

Új Magyar Vérszövetség

Ez a felhívás egyben alkalmas az állítólagos nemzetmentő, nemzetépítő szándékok tisztaságának felmérésére is! Az állítólagos nemzeti érdeket képviselni szándékozó szervezetek, média reakcióját közzé tesszük.

Ez egy csapat akarata, de nem mi egyedül akarjuk meghatározni a célt és közös akarattal, Önökkel, Nemzettestvérekkel együtt akarjuk a Haza megmentését kivitelezni!

A fentiek szellemében várjuk a maximum egy oldalas, két részből, az örökérvényű és a nemzet feltámasztásához elengedhetetlen, sürgős tennivalókat tartalmazó, az Új Magyar Vérszövetség alapját képező nemzeti akaratra tett egyéni javaslatokat, egyéb közreműködési szándékát és várjuk a szövetségek, mozgalmak, stb. együttműködési jelzését

            Kőműves Géza

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a Hírháttér kapcsolódó alapirodalmából:
ALAPMŰ! : 2009-06-21. - Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón
/Molnár F. Árpád (Echelon-tanú)/

A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/

2009-01-15. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött
/Molnár F. Árpád/   /Zene: 8 zeneszerzőtől/   (Film, 97 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/   /Zene: Enigma - Touchness/   (Film, 16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/   KLIKK az oldalra! (12 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

2009-04-26. - A HAARP titkos alkalmazási területeiből, és a világuralom - A világ soha nem publikált titkaiból
/Molnár F. Árpád/

2009-05-14. - HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/   (Film, 92 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-05-20. - Nemzetbiztonsági csúcsbotrányok, Emberiség elleni terroristák - Kulisszatitkok
/Molnár F. Árpád/

2009-05-21. - A felrobbant katonai repülőgép: A Bajnai-Orbán Egypártkormány tömegmészárlásai Indonéziában
/Molnár F. Árpád/

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. - A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR - Rekordokat rekordokra 2009-06-05. -
A Világállam légi tömeggyilkosságairól - Katonai- és államtitkok az Emberiség ellen
/Molnár F. Árpád/

Előző cikk:
2009-06-23. -
Gáz van!; Guantánamo; A győzelem felelőssége
/Thürmer Gyula (A Munkáspárt elnöke)/
Részlet: Köztársasági elnökünknek rendre elrontják a kedvét a parlamenti szavazásokkal. Ilyenkor, gondolom, elmereng a húsz évvel ezelőtti eseményeken, amikor az Ellenzéki Kerekasztalon éppen ő volt az egyik nagyágyú.

Lap teteje

Következő cikk:
2009-06-24. -
CIA: Hülyét csinálunk a magyarokból (És más népi barmi állati divattéboly)
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Ez a napokban hangzott el, kifejezetten olyan nyomatékos ráhatásra, melynek kimondott célja az volt, hogy a CIA avatkozzon be, és nyilatkozzon konkrét ügyek vonatkozásában, mégis mit művelnek és mi történik. A dolgot azóta sem cáfolta közülük senki - noha jócskán kaptak rá lehetőséget -, eszébe nem jutott egynek sem, hogy mosakodjanak, pedig kaptak ehhez maguk alá lovat, lovast és kocsit...
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu