Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Tánczos Krisztina:       "Nemzetünk lealjasulásáért az ország magukat elitnek nevező irányítói felelősek, akik tetteikkel, hazugságokkal, a Háttérhatalomnak engedelmeskedve sötétségben tartották és tartják a mai napig is a lakosságot."   (2009.04.12.)

   

Cionisták: Kárhozatra választottak

 

2009-06-26.
Soós József (Kárpáti Magyar)


Tisztelettel üdvözöljük a HÍRHÁTTÉR Multimédia minden Nézőjét, Hallgatóját és Olvasóját! Egy olyan témával fogunk most foglalkozni, amivel nagyon kevesen mertek ez idáig; és ilyen nyíltan, és egyenes szókimondással rajtunk kívül szinte senki!

Ez pedig a KIREKESZTÉS, RASSZIZMUS, FAJELMÉLET, FELSŐBBRENDŰSÉG, KIVÁLASZTOTTSÁG!!!

A legtöbb ember ezt a NEMZETI SZOCIALISTA IDEOLÓGIÁHOZ (náci-fasiszta eszmékhez) köti, és ahhoz vonatkoztatják el. Valóban volt a SZÉLSŐJOBBOLDALI POLITIKAI GÉPEZETNEK ilyen jellegű "propagandája" (reklám hazugsága), de a legnagyobb mértékben, és legrégebbi szálakhoz a CIONISTA-JUDEO-IZRAELITA világnézetben mutatkozott meg és öltött testet! Napjainkban erről "NEM SZABAD BESZÉLNI"!!! Mivel a HÁTTÉRHATALOM irányítja a Föld bolygót, a Fenevadnak pedig az az ideológiai nézet, és faji hovatartozás, melyet a CIONISTA-HAZUG-TALMUDISTA-IZRAELITA népség képvisel, lett a KIVÁLASZTOTT NÉPE! Vagyis a Háttérhatalom ezt a csoportot jelölte ki, és a SÁTÁN minden népek fölébe helyezte, mind HATALMILAG, mind pedig GAZDASÁGILAG! Ez egyértelműen KIOLVASHATÓ, és ÉRTELMEZHETŐ a TALMUD tanításaiból, melyek teljes egészében ISTEN- és EMBERISÉG-ELLENES TANOKAT hirdetnek!
 


Soós József Úr cikkéhez nemrégiben készült az Enigma dallamaival kísért, igen népszerű filmünket ajánljuk
, melynek címe: "Büntetendő legyen a Holocaust-tagadás?". A film eredeti oldalát ide klikkelve láthatják, ha pedig ide kattintanak (jobb egérgombbal), az anyagot saját gépükre menthetik.
/Molnár F. Árpád/

Azt mindenkinek érdemes tudni, hogy HALÁLOS BŰNT KÖVET EL AZ A NEM ZSIDÓ SZEMÉLY, aki elolvassa az "IZRAELITÁK" szent könyvét! Ennek egyértelmű magyarázata van, mégpedig az, hogy akkor "felvilágosodik" valamelyest, és rájön olyan dolgokra, melyeket addig még álmában sem gondolt volna!

Az előbb "helytelenül" EMBERT mondtam, pedig a "szent Talmud" egyértelműen megfogalmazza, és behatárolja, hogy KIK MINŐSÜLNEK EMBERI LÉNYNEK! A definíció így hangzik: "aki Zsidó szülők gyermeke, és visszamenőleg a nagyapai szálakig tudja ezt igazolni", az pedig további előny, ha esetleg a "szent földön" született, mert akkor már NEMZETZSIDÓNAK számít a "titulusa"!!!! Sajnos a "szent" TALMUD szerint minden olyan embert, aki ezeknek a feltételeknek nem felel meg, az GOJ-nak minősül, vagyis "BARBÁR népcsoport tagjának", akik NEM MINŐSÜLNEK EMBERI LÉNYNEK!!!

Ezek után megkérdezzük a kedves magyar politikai vezetőket, hogy saját magukat hova sorolják????? Ezen felül az is érdekelne minket, hogy MIÉRT HARCOLNAK ANNYIRA A CIONISTA-TALMUDISTA-IZRAELITA népek FELSŐBBRENDŰSÉGÉÉRT!!! Minden erővel azon munkálkodnak, hogy azt, aki MEGTAGADJA, vagy csak RÉSZBEN ISMERI EL A HOLOCAUSTOT, és egyéb más ezzel kapcsolatos vonatkozásokat, az BŰNCSELEKMÉNYT KÖVET EL!!!! Ez nagyon hasonlít arra a rendszerre, mely a HITLERI harmadik birodalomban működött 1932-1945 között! Mert ott hasonló ELŐJOGOKAT BIZTOSÍTOTTAK A "FAJTISZTA" NÉMETEKNEK, és mindenki más ALSÓBBRENDŰNEK VOLT ÍTÉLVE!!!

???? De kik azok a hitvány férgek, Sátánista Antikrisztusok, akik veszik a bátorságot ahhoz, hogy embereket, népcsoportokat elítéljenek, leminősítsenek, és felmagasztaljanak?????

A válasz adott és egyértelmű: mindazok a FÉRGEK, JÚDÁS PATKÁNYOK, akik eladták a lelküket a HÁTTÉRHATALOMNAK, és TRANSZÁLLAPOTBAN IMÁDJÁK A FENEVADAT!!!!

Nem akarunk annyira belemerülni a témakörbe, mert cikkek százait tudnánk elkészíteni ebben a témakörben is, de azt nyomatékosan kijelentjük, hogy a CIONISTA-TALMUDISTA-SZABADKŐMŰVES JUDEOIZMUS nagyban hasonlít a FASISZTA ESZMÉKHEZ, és rokonságot mutat a LENINISTA-SZTÁLINISTA KOMMUNISTA PÁRT ESZMÉIVEL is. Mert abban az esetben meg azok voltak az alsóbbrendű, eltaposni való személyek, akik NEM AKARTAK LENIN ÁLTAL KIJELÖLT ÚTON JÁRNI, aminek a következtében SOK MILLIÓ ÁRTATLAN ÁLDOZAT LETT!!!

Mivel mi KERESZTYÉNI ÉRTÉKRENDEK szerint élünk, és ISTENBE helyezzük bizalmunk, és KRISZTUSBA reménységünk, soha, senkit nem gyűlölünk, és semmi esetre sem ítélünk BŐRSZÍN, NEMZETI HOVATARTOZÁS, NÉPI IDENTITÁSTUDAT, KULTÚRA, NYELV alapján! Soha nem ezek szerint a "mértékek" szerint mérlegelünk, hanem az szerint, hogy MILYEN MINŐSÉGŰ AZ EMBER, ÉS MIT MOND, HOGYAN CSELEKSZIK!!! Vagyis teljesen azok az ÉRTÉKEK szerint mérlegelünk, amelyet a KRISZTUS tanított az emberiségnek, így mi NEM ÍTÉLÜNK, azt meghagyjuk a TEREMTŐ ISTENNEK! Nekünk mindenki EGYENRANGÚ ember, és nem NÉP, NEMZET, CSOPORT, hanem kizárólag a TETTEI és VISELT DOLGAI alapján minősítünk és az egyént/egyéneket! Nem is tehetünk mást, mert ezt követeli meg a TEREMTŐ minden keresztyéni embertől!!!

Láthatja mindenki, és érezheti a bőrén a HÁTTÉRHATALOM egyre nagyobb erővel, és intenzitással véghezvitt gonoszságait. Amibe beletartozik a HAZUGSÁG is, hiszen mindig HAZUDNAK, igazat mondani nem tudnak! Ezért is TITOKZATOS NAGY BABILONI SZAJHA a neve a rendszernek, mert ez a legjobban KIFEJEZŐ hasonlat a létezésére és működésére, amit kizárólag a BIBLIÁBAN lehet megismerni!

Nagyon kemény dolgok vannak leírva a "szent TALMUDBA"; úgy is nevezhetnénk az írást, hogy a SÁTÁN BIBLIÁJA!!!! Olyan szörnyűségek vannak benne leírva, és ENGEDÉLYEZVE azoknak, akik ezek a tanok és értékrendek szerint élnek, amik ÖNMAGÁBAN A VILÁGI TÖRVÉNYEK SZERINT IS BŰNCSELEKMÉNYNEK MINŐSÜLNEK! Tudomásunk szerint a 3 éves gyermekkel történő KÖZÖSÜLÉST és FAJTALANKODÁST a törvény bünteti, még a világi értékrendek szerint íratott törvénykönyvek is!!! Mint ahogy a LOPÁST, SZÉLHÁMOSSÁGOT is "szankcionálják" még a BTK. paragrafusai is, pedig azok aztán tényleg nem állnak a helyzet magaslatán, de még a VILÁGI TÖRVÉNYEK SZERINT is elítélendő BŰNCSELEKMÉNYNEK MINŐSÜLNEK, mely komoly büntetési tételeket von maga után!!!

Ellenben a "szent TALMUD" BIZTAT, BÁTORÍT ezeknek a cselekedeteknek a végrehajtására, és több másik részben pedig "felmentő igéket hirdet", melyekben igyekszik tisztára mosni az elkövetett bűnök mérhetetlenül nagy gonoszságait! Mert ezek a sorok a FENEVADTÓL származnak, akinek az érdeke az, hogy minden EMBERT TÖNKRETEGYEN és ELPUSZTÍTSON!!

Azt látjuk, hogy a VILÁGBAN a POLITIKUSOK egyre nagyobb VÉDELEM ALÁ VESZIK ezeket az EMBERISÉG-ELLENES BŰNÖKET, beleértve a NÁCI illetve a TALMUDISTA-JUDEO-CIONISTA eszméket, és SZANKCIONÁLNI kívánják azt, ha valaki MEGTAGADJA ezeket!!! Így KOLLEKTÍVEN EMBERISÉG-ELLENES BŰNÖKET KÖVETNEK EL, melyek a TEREMTŐ ISTEN szemében MÉRHETETLEN SZENVEDÉST és HALÁLBÜNTETÉST vonnak maguk után! Tolják a szekerét, hajtják a holocaust-lobbyt, és FELSŐBBRENDŰ POZÍCIÓBA helyezik a CIONISTA-SZABADKŐMŰVES-TALMUDISTA eszméket! Melyek egyértelműen ISTEN- és EMBERISÉG-ellenes TANOKAT hirdetnek, és GYŰLÖLETET árasztanak magukból!

Vagyis a "SZÁJZÁR" törvényekkel hasonló SZANKCIÓKAT léptettek életbe és tevékenységeket indítottak el, mint a HITLERI Németország 1932-1945 közötti időszakban!

De sokkal nagyobb bűnt követtek el, mint 70 évvel ezelőtt a NÁCI-német eszméket valló FÉRGEK, ugyanis ők megelégedtek azzal, hogy a mindenkori NÉMET HATÁROKON BELÜL, és az URALMUK, IRÁNYÍTÁSUK ALÁ VONT TERÜLETEKEN szankcionálták a HELYTELEN ANTIKRISZTUSI ESZMÉIKET, addig a SZABADKŐMŰVES-CIONISTA-TALMUDISTA-JUDEO-NÁCIK az EGÉSZ VILÁGRA SZERETNÉK KITERJESZTENI A HATALMI FÖLÉNYÜKET, ÉS FELSŐBBRENDŰSÉGI ESZMÉIKET!!!!

Az "ÚJ VILÁGREND" kialakításában ez a NÉPCSOPORT helyezkedik legfelül a ranglétrán SÁTÁN és kiépített HÁTTÉRHATALMI rendszere által, mindenki más pedig ALSÓBBRENDŰ CSŐCSELÉK, akiket akár kiirtani is szabad! Hiszen a "szent TALMUD" még a GYILKOSSÁGOT sem tiltja: abban az esetben, ha a Cionista érdek úgy kívánja, akkor engedélyezett ÖLNI is!!!

Ezt tanítja a SZENT KÖNYVÜK, mely egyértelműen ISTEN-, KRISZTUS- és EMBERISÉG-ellenes, de összegezve egy szóval, egyszerűen a SÁTÁNTÓL eredő gondolatokat tartalmazza, és aki ezek szerint az értékrendek szerint él, az NEM MÉLTÓ AZ ÉLETRE!

Az pedig, aki ezeket a SZÖRNYŰSÉGEKET védi és BŰNPÁRTOLJA, illetve rákényszeríti más emberekre, az ISTEN- és EMBERISÉG-ELLENES HALÁLOS BŰNÖKET KÖVET EL!!!

Tisztelettel íratott Krisztus nevében, és óvjon minket minden pillanatban a GONOSZTÓL! Ámen!

Felelős főszerkesztő: Molnár F. Árpád Úr
Szerkesztő: Kárpáti Magyar (Soós József)

(Cikk: 2009 június 21.)

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a Hírháttér kapcsolódó alapirodalmából:
ALAPMŰ! : 2009-06-21. - Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón
/Molnár F. Árpád (Echelon-tanú)/

A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/   KLIKK az oldalra! (12 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-05-20. - Nemzetbiztonsági csúcsbotrányok, Emberiség elleni terroristák - Kulisszatitkok
/Molnár F. Árpád/

2009-05-21. - A felrobbant katonai repülőgép: A Bajnai-Orbán Egypártkormány tömegmészárlásai Indonéziában
/Molnár F. Árpád/

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. - A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR - Rekordokat rekordokra 2009-06-05. -
A Világállam légi tömeggyilkosságairól - Katonai- és államtitkok az Emberiség ellen
/Molnár F. Árpád/

Előző cikk:
2009-06. -
HÍRHÁTTÉR TV:
Az "Elmeprogramozás, teljes kontroll" című történelmi súlyú cikkünk és műsorunk filmdemója
/Molnár F. Árpád (tényfeltáró, Echelon-tanú)/
/Zene: Bozay Attila, Durkó Zsolt, Bruckner/
(Film, 34 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

Lap teteje

Következő cikk:
2009-06-26. -
Figler Csaba állami levelezései a bírák kinevezéséről és mentelmi joguk felfüggesztéséről
/Figler Csaba/
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu