Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
 

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

   

Egy kommunista naplója (Kivonat)

 

2009-05-21.
Bokor Imre professzor (a Justitia Bizottság (JB) elnöke)


MAGYAR JUSTITIA BIZOTTSÁG  (MJB) POSTALÁDÁJA  
(2009. 05. 19.)
  
EGY KOMMUNISTA NAPLÓJA

(KIVONAT)
 

1945

        Földhözragadt munkás(proli)-paraszt szülők ivadéka vagyok. Már az óvodában is a fejlett szocialista társadalom homokvárának alapját építgettem. Mérhetetlenül utáltam a spenótot, az imperialistákat és Marx által is elmarasztalt: mocskos tőkét.

Ma már sajnálom, hogy cserkész voltam, majd leventeként segítettem az átkos horthysta rendszert, de a Nyilaskeresztes Párt tagjaként eredményesen bomlasztottam a hungarista mozgalmat.

Elsajátítottam a lakatos szakmát, bár munkát nem vállaltam, mert nem voltam hajlandó dologozni a kizsákmányló osztálynak. 

„Felszabadulásunkat” követően azonnal beléptem a Magyar Kommunista Pártba, RÁKOSI MÁTYÁST tartom a legnagyobb magyarnak, de nálánál is jobban szeretem SZTÁLIN elvtársat, a világ dolgozóinak lángeszű vezérét.

     1948

Megnyugvással tölt el a kitelepítések és az államosítás beindítása, valamint a klerikális reakcióval és kulákokkal szembeni határozott (erélyes) fellépés hatékony megszervezése. Büszke vagyok arra, hogy június 12-től kezdve tagja lehetek a Szociáldemokrata Párt és a Magyar Kommunista Párt egyesülésének következtében létrejött Magyar Dolgozók Pártjának (MDP).

1949

A proletárdiktatúra bevezetésének, Rákosi elvtárs éberségének, KÁDÁR JÁNOS, Farkas Mihály, Péter Gábor, elvtársak közreműködésének köszönhető, hogy leleplezték RAJK LÁSZLÓ és bandája államellenes tevékenységét (június 19-én). Az MDP, a kormány és a bűnüldöző szervek hatékony munkáját fémjelzi, hogy Rajk és társai már október 15-én elnyerték méltó büntetésüket.

1951

Kitörő örömmel fogadtam, hogy Kádár János is megkapta azt, amit megérdemelt: május 14-én letartóztatták! Nem tudott túljárni RÁKOSI elvtárs eszén, még az sem mentette meg, hogy Rajk barátját a hóhér kezére juttatta!

1953

Eljött a világ vége! Eltávozott köreinkből SZTÁLIN elvtárs, a tudós, hadvezér, politikus, nyelvész, közgazdász, forradalmár, az emberiség védszentje, a béke legfőbb őre, békeharcosunk, napsugarunk, oxigénünk, kenyerünk és vodkánk. Sírjunk, zokogjunk, szomorkodjunk, gyászoljunk, keseregjünk, búslakodjunk és emlékezzünk! RÁ! ŐRÁ! A HALHATATLAN HALOTTRA! AZ ÚJ MÚMIÁRA! LENIN TÁRSBÉRLŐJÉRE!

1956

(október)

SZTÁLIN és Rákosi elvtárs letértek a lenini útról, a személyi kultusz posványába süllyedtek, amelyet határozottan elítélek és harcolok ellene. Éljen NAGY IMRE, a forradalom miniszterelnöke, aki menesztette a sztálinista-rákosista önkény főkolomposait, és Kádár, Münnich, valanint Apró, Marosán, Biszku, Révész elvtársakkal együtt kivívta hazánk függetlenségét. A Nemzetőrség sorait erősítve küzdök a rend helyreállításáért, a szovjet csapatok teljes kivonásáért.

1956

(november)

Mint az MSZMP és a pufajkások tagja, részt veszek az ellenforradalmi elemek felkutatásában és likvidálásukban. Éljen a baráti segítséget nyújtó Szovjetunió, a bölcs és szeretett HRUSCSOV elvtárs, éljen KÁDÁR JÁNOS, aki kivezette népünket a káoszból és megakadályozta a kapitalizmus restaurálását.

1962

Megnyugvással tölt el, hogy NAGY IMRÉT és társait felakasztották, mert  vissza akarták forgatni a történelem kerekét, ki akartak lépni a Varsói Szerződésből, felléptek a HRUSCSOV elvtárs vezette dicsőséges Szovjetunió ellen, és kiszolgáltatták volna Magyarországot az agresszív NATO-nak.

1964

Éljen sokáig szeretett BREZSNYEV elvtárs, a Szovjetunió ötszörös hőse, a „Kisföld” egykori rettenthetetlen harcosa, aki leváltotta azt a pojáca Hruscsovot, aki még Sztálin elvtársat is kritizálta és kipateroltatta szeretett Lenin elvtársa mellől a LENIN-SZTÁLIN mauzóleum szentélyéből. Éljen KÁDÁR elvtárs, a Szovjetunió hőse, Lenin-díjas vezérünk, akinek a vezetésével megkezdtük a fejlett szocialista társadalom alapjainak lerakását.

1982

Brezsnyev elvtárs is búcsút mondott nekünk. Kivel fog ezután csókolózni Kádár elvtárs? Gyászoljunk és (egyben) köszöntsük ANDROPOV elvtársat, a Szovjetunió új vezetőjét, aki már 1956-ban is „segítette” hazánkat az ellenforradalom felszámolásában, és az is közismert, hogy ő szöktette ki KÁDÁR és Apró elvtársakat a Nagy Imre vezette ellenforradalmárok karmaiból. Mint a KGB vezető beosztású tagja, oroszlánrészt játszott Maléter (és társai) letartóztatásában is.

1984

Miközben egyik szemem sír Andropov halála miatt, a másik viszont nevet, mert CSERNYENKO elvtárs személyében egy igaz barátra leltünk a hatalmas Szovjetunió első számú vezetőjévé kinevezett politikus személyében. Kádár elvtárs az elsők között köszöntötte kinevezése alkalmából Csernyenkot, mi is vörösre tapsoltuk a tenyerünket a mai rendkívüli taggyűlésen.

1985

Csernyenko elvtárs megtért a Kreml falához Sztálin, Brezsnyev, Andropov és társai mellé! Könnyes szemmel búcsúzunk tőle, éltetvén GROMIKOT, aki már a sztálini időkben is kimutatta, hogy a bolsevizmus a legszentebb számára, és új pozíciójában is sokat fog tenni az elmélet és a gyakorlat összhangjának megteremtéséért. KÁDÁR elvtárs nem is késlekedett az üdvözlő távirat feladásával, kifejezvén töretlen hűséget a Szovjetunió iránt.

1988

Miután Gromiko is eltávozott köreinkből, GORBACSOV vette át elődei stafétabotját, és nekilátott a régen várt, naponta megígért reformok megvalósításához. Szívből köszöntöm GORBACSOV elvtársat, taggyűlésünkön is nagy volt a lelkesedés, és a tapsikolás, mint a bizalom kimutatásának legfrappánsabb kinyilvánításai.

1989

Minden erőmmel támogatom GRÓSZ KÁROLY elvtársat, aki az elhülyült Kádár helyére lépett és kivezeti pártunk, valamint országunk megroggyant szekerét az erkölcsi és gazdasági kátyúból.

1990

Minden tiszteletem HORN GYULA elvtársé, aki a szociáldemokratává vált MSZMP utódpártjának, az MSZP-nek az élére állt, és már az ellenforradalom alatt – (pufajkásként is) megmutatta, hogy „legény a talpán”, tehát képes győzelemre vinni a szocializmus és internacionalizmus zászlaját kicsiny hazánkban.

1994

Felzárkóztam KOVÁCS LÁSZLÓ elvtárs mögé, hogy elejét vegyük a kapitalizmus burkolt visszaállításának, megvalósítsuk a hiteles baloldal által képviselt szocialista társadalmi rendet hazánkban.
 

2002

Nem képezheti vita tárgyát, hogy MEDGYESSY PÉTER vezetésével győzelemre visszük a piacgazdaságot hazánkban, megbízható szövetségesei leszünk a NATO-nak, az EU-nak, és 2006-ban - végre – (mint a boldog Kádári-érában) ismét 3,60-ba fog kerülni egy kiló kenyér, természetesen Euróban -ban számolva…

2004

Itt az ideje, hogy GYURCSÁNY FERENC-et támogassa az egész ország, hiszen Medgyessy csak „rongyos” néhány százmillió gazdája, viszont GYURCSÁNY (zsenge kora ellenére) a milliárdosok kasztjába tartozik, tehát ért a tőke halmozásához.

Az Euró bevezetésével még gondok vannak, László Csaba 2007-re ígérte, Draskovics Tibor, Veres János és GYURCSÁNY Ferenc 2008-ra, hagyni kell őket, hiszen felelős politikusok és vagyonuk gyarapodása is arra utal, hogy értik a dolgukat.

2006

Éljen GYURCSÁNY Feri és Kóka Jani, a dübörgő gazdaság kiagyalói, valamint a ”lassan beszélő” Lendvai Ildike, Aczél elvtárs egykori jobbkeze, akik némi (kegyes) csalással,- de megnyerték számunkra a választásokat! A fanyalgók pedig, gondoljanak híres bűvészünkre, Rodolfóra, aki szintén csalással verekedte be magát a legnagyobb bűvészek közé, bár GYURCSÁNY mellett kisinas sem lehetne!

GYURCSÁNY bátorságát fémjelzi a meghitt öszödi elvtársi körben felvázolt mondókája, miszerint:  éveken át nem dolgoztak semmit, de hazudtak szüntelen,- reggel, este és éjjel! Köztudott, hogy  Lenin elvtárs is sokat hazudott, és azt is megállapította, hogy csak az nem hibázik, aki semmit sem „csinál”! Egyértelmű tehát, hogy a mi Ferink és csapattársai sem hibázhattak, ha nem dolgoztak! Akkor meg mit kifogásol az ellenzék?

Helyes volt az is, hogy szétverték a GYURCSÁNY és kormánya ellen tüntetőket, több vízágyú, több vipera, több lovas rendőr , több könnygázpatron és több véreb kellett volna a tömegek ellen, érezzék a „proli-milliárdosok erejét! Ha Demszky helyében lettem volna, akkor öt kitüntetést tűztem volna Gergényi főrendőr lajbijára.

2009

Éppen ideje, hogy bevezessék az új vagyonadót, hadd pukkadozzanak az EU tagállamai, hiszen eddig is toronymagasan az élen álltunk az adónemek sokfélesége és a kivetett adók nagyságrendje területén, soha nem fognak bennünket megelőzni!

Ennek a feladatnak az elvégzéséhez kellett BAJNAI GORDON, aki végre megszabadított minket a félnótás Gyurcsánytól! Ő már a libatenyésztés területén is bizonyított, most is jó tanácsokat ad azoknak, akik nem képesek a meglévő lakásuk után adózni: költözzenek kisebb lakásba vagy sátorba. A sátrak mobil eszközöknek számítanak (adómentesek) tehát nem tartoznak az ingatlanok kategóriájába, és honfoglaló elődeink is ilyenekben .

Naplóm folytatásra az EU parlamenti választások után kerül sor, bízom elsöprő győzelmünkben, az MSZP sikeres szereplésében, BAJNAI zseniális képességében és - főként – elmegyógyászaim szakértelmében.

              Lejegyezte:

                                          (Prof. Dr. Bokor Imre)

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


A Hírháttér kapcsolódó irodalmából:
2009-05-07. - Egy háttérhatalmi Fideszes őszinte vallomása (További bírósági ajánlatok Orbán Viktornak)
/Molnár F. Árpád/

2009-05-07. - Bennünket soha!
/Soós József (Kárpáti Magyar)/

2009-05-05. - Egy háttérhatalmi vezető reális önéletrajza
/Soós József (Kárpáti Magyar)/

2009-05-03. - HÍRHÁTTÉR TV: Büntetendő legyen a Holocaust-tagadás?
(Cikk helyett ráadás dolog Pesty Lászlónak, Orbán Viktornak és Lázár Jánosról)
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Enigma: Between Generations/
(Film, 11 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

Előző cikk:
2009-05-20. -
Nemzetbiztonsági csúcsbotrányok, Emberiség elleni terroristák - Kulisszatitkok
/Molnár F. Árpád/
A szenzációs és rémisztő tényfeltáró glosszában említett személyek és szervek között: Mahmúd Ahmedinezsád, Bali Gábor (NBH), Barikád, Borbély József (pártelnök), George W. Bush, Drábik János, Fidel Castro, Csurka István, Demeter Ervin, Echo tv, Adolf Eichmann, Ficsor Ádám, Grespik László, Gyurcsány Ferenc, Harc Tér, Hazai Vera, Horn Gyula, J. F. Kennedy, Igor Korol, Kovács Géza (MÖM), Kozenkay Jenő, Kőrösi Imre, Jézus Krisztus, kurucinfo, Laborcz Sándor, Medgyessy Péter, Szemjon Mogiljevics, Nemzeti Hírháló, Orbán Éva (író), Orbán Viktor, Simon Peresz, Pesty László, Mark Phillips (CIA-s elmeprogramozó), Pintér Sándor, Wilhelm Conrad Röntgen, Sághy Réka, Sebők István (pártelnök), Szeszák Gyula (olajügyész), Szilvásy György, Szögi Lajos (tanár), Tánczos Gábor, Tánczos Istvánné, ÚDK, Paul Wolfowitz, Adorján András (sakkozó).

Lap teteje

Következő cikk:
2009-05-21. -
A felrobbant katonai repülőgép: A Bajnai-Orbán Egypártkormány tömegmészárlásai Indonéziában
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: Az indonéz katonai Hercules repülőgép a levegőben felrobbant és a földbe csapódott. Kb. százan meghaltak. A katasztrófa előjelei napokkal korábban kezdődtek, míg végül - a vészhelyzetek dominóeffektusa elhárítására - Molnár F. Árpád - egy nappal a katasztrófa előtt - megjelent a Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) kecskeméti kirendeltségénél...
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu