Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Tánczos Krisztina:       "Nagyon sok ember beavatott és beszervezett! Ismerik a Háttérhatalmat. Tudnak az Illuminátusokról, Echelonról, a HAARP-technológiáról, csak nem mernek beszélni... (...) Ők az Ördögöt szolgálják, a Sátánnak engedelmeskednek, eladták a lelküket, az egyéniségüket, a gondolataikat! (...) Ők kiszolgálják a hatalmat, ügynökökként az emberek lebutításával, az ismeretek visszatartásával okoznak kárt. Ők a Sátán ügynökei, a Sátánt szolgálják, mi pedig Istennek szolgálunk."   (2009.04.14.)

   

Éhező, kicsi szájak, remegő, gyűrött kezek!2009-06-17.
Soós József (Kárpáti Magyar)
 


Afrika megszállása a Sátántól származó, a Háttérhatalom és annak alvállalkozói, amilyen a Moszad és a CIA által elkövetett apartheid, ahol a színes bőrűeket eláruló bafometállat Barack Obama Hitler unokájának, George W. Bush-nak a szellemi, kulturális és ösztönállati örökségét vette át, Echelon-eszközeivel pedig nem csak Afrikát és csaknem az egész világot, hanem Magyarországot is pusztítja, gyártva a fehér fasiszta faj (a JÚDÁSFAJ) kurucinfós férgeit, akik nem csak az afrikai éhhalált halt milliókon, de a maradék fehér bőrű igazakon és tényfeltárókon is kéjjel és nagy jobbikos pofával taposnak. Azokon, akik - mint Cathy O'Brien, akit nyíltan gyaláztak, ahogy az éhhalált haló afrikaiakat szokták - mindenkinél többet mertek elmondani azokból az igazságokból - képviselve ezzel az Emberiség maradékának átmentését -, amelyekről a fehér fasiszta faj e JÚDÁSFÉRGEI is tudtak, és tudatosan pusztították mocskos pártcsülkeikkel az egész világot. Tartsa ki őket a Sátán, emléküket a pokol férgei őrizzék, e világ utolsói, jó hírüket - mint Vona és Morvai - keltsék azok, akik maguk is tömeggyilkosok és latrok ölebei, és az egész Emberiség hazaáruló és globális kiirtó ellenségei.
(Molnár F. Árpád)

Tisztelettel üdvözöljük a HÍRHÁTTÉR Multimédia Nézőit, Hallgatóit és Olvasóit! Szívszorító, szomorú dolgokról fogunk most beszélni ebben a cikkben. A téma a gyermekek éhezése, alultápláltsága, és az idősebbek kiszolgáltatottsága, félelme, bizonytalansága.

Jelen pillanatban még a BIBLIÁBAN megjövendölt és TITOKZATOS NAGY BABILONNAK (Háttérhatalomnak) nevezett Rendszer, és annak az "ura", a FENEVAD kezében van az EGÉSZ FÖLD BOLYGÓ irányítása. De mindenki szerencséjére már az UTOLSÓ IDŐK LEGVÉGÉN JÁRUNK, ezért már nincs sok hátra. De addig a kevés ideig, amíg még NÉLKÜLÖZNI, SZENVEDNI KELL, sajnálatos módon sok ember, és közötte rengeteg GYERMEK hal meg értelmetlenül.

Ha körbenézünk magunk körül, azt láthatjuk, hogy a világ hanyatlóban, pusztulóban van. Megmagyarázhatatlan dolgok történnek világszerte; számomra ilyen dolog a GYERMEKÉHEZÉS is. Hiszen lenne elég élelmiszer és gyógyszer a világban ahhoz, hogy ezeknek a kicsiny embereknek jobb életük legyen. Hiszen ők senkinek nem ártottak, semmiről sem tehetnek, de ennek ellenére mégis ők szenvednek a legtöbbet mindenki közül. Mert amíg egy felnőtt ember, ha ép ésszel rendelkezik, megérti azt, ha nélkülözni kell; a kisgyermek ezzel másképpen van. Ő nem tudja, miért, milyen okból kell neki fázni és éhezni napról napra. De mindezek ellenére mégis tiszta a tekintete, és őszinte a mosolya, szinte vágyik arra, hogy valakitől SZERETETET és KEDVESSÉGET kapjon. Szeretné érezni a BIZTONSÁGOT, a melegséget, azt a légkört, melyben nevelkednie kellene. Ezt úgy is mondhatnánk, hogy Ő egy "kicsi virág", és csak úgy tud egészségesen nőni, fejlődni, ha minden körülmény, mely a fejlődéséhez kell, rendelkezésre áll!

Ellenben azt láthatjuk mindenfelé, hogy "csonka családokban", veszekedésben, félelemben kell növekednie ezeknek a kicsi csöppségeknek! Ami az életük későbbi szakaszában negatív hatásokban jelentkezni fog, hiszen a gyermek sérült lett! A TESTI TÁPLÁLÉKNÁL talán csak a

LELKI TÁPLÁLÉK, a SZERETET fontosabb, mert nélküle NEM LEHET ÉLNI!!!

De azt kell látnunk, hogy MINDKETTŐBŐL egyre nagyobb hiány van világszerte, és ez hatványozottan jelentkezik a felnövekvő nemzedék MINŐSÉGÉBEN!!! Vagyis egyre kisebb értékű embereket nevel ki magából a Rendszer, holott az ALAP, vagyis a KISGYERMEK semmit sem változott az évezredek folyamán! Mert mindig tiszta és őszinte volt, KRISZTUS JÉZUS a tanítványainak többször hozta fel KÖVETENDŐ PÉLDÁNAK az ŐSZINTE GYERMEKET!!!! Egyre fogy az emberekből a SZERETET, kiölik, kipusztítják belőlük az ELMEIRÁNYÍTÓ fegyverek segítségével, gátlástalan, féktelen, gonosz, érzéketlen TÁRSADALMAT nevel ki magából a BIBLIÁBAN megjövendölt TITOKZATOS NAGY BABILON!

Gondoljunk csak bele, hogy milyen EGYENLŐTLENÜL és IGAZSÁGTALANUL osztotta szét a HÁTTÉRHATALOM a Föld bolygón rendelkezésre álló anyagi javakat. Nézzék meg, kik azok, akik a legtöbb vagyonnal rendelkeznek, és milyen emberek azok!!!! Segíteni nem képesek, érzés nincs bennük, ellenben a KÖZÖNY, KÉPMUTATÁS, KAPZSISÁG, ÖNIMÁDÁS, ISTENTAGADÁS, SZEGÉNYEK MEGVETÉSE egyaránt mindegyikre jellemző. Semmiből nem állna nekik, hogy rászoruló gyermekeken segítsenek, hiszen attól nekik nem lenne kevesebb pénzük, és az életminőségük sem romlana! De mégsem teszik ezt meg, hiszen NEM KÉPESEK RÁ, mert eleve PUSZTULÁSRA TEREMTETTEK, mivel az EMBERISÉG ELLENSÉGEI VOLTAK! Minden TÖRVÉNY őket VÉDI/BEVÉDI, az összes világi-babiloni intézmény a kezükben van, éppen ezért sérthetetlennek érzik magukat, pedig nem azok!

Én mondom nektek, NE FÉLJETEK, SEGÍTSETEK MINDENKINEK, AKIKEN CSAK TUDTOK, és LEHETŐSÉGETEK van rá, mert duplán térül az meg nektek, és BŐSÉGBEN LESZ RÉSZETEK hamarosan. Megnyugvás, orvosság az a léleknek, ha azzal a tudattal fekszel le este, hogy segítettél valakinek, bármilyen kicsi dologról is legyen szó. Természetesen a segítséget annak kell biztosítani, aki azt megérdemli, és arra rászorul, mert ellenkező esetben visszaélnek, kihasználnak és tönkretesznek bennetek mindazok, akik ezen gonosz világhoz tartoznak!

A gyermek - mivel vételen és gyámoltalan - minden esetben segítségre szorul, éppen úgy, mint az idős ember, aki már nem képes magán gondoskodni! Mert aki egyet is megment közülük, az a világot mentette meg, és cselekedete nem marad jutalom nélkül. A TEREMTŐ a megfelelő időben megemlékezik róla, és jóságáért megkapja azt, amit megérdemelt!

Legyen mindenki számára KÖVETENDŐ PÉLDA Krisztus Jézus élete, tanítása, irányadó mértékei! Mert azok a cselekedetek a JÓSÁGBÓL valók, és az ÖRÖK ÉLETBE vezetnek!

Bizonyára mindenki elgondolkodott már azon, hogy miért élnek emberek olyan szörnyű körülmények között, és abba is belegondolt már, hogy Ő semmi esetre sem szeretne ilyen helyzetbe kerülni. Pedig a SÁTÁN által vezetett világban mindenki "feje fölött" ott lebeg ez a rettenetes szörnyűség, hogy egyik pillanatról a másikra a nincstelenségben és a reménytelenségben köt ki. De ne feledjétek, hogy a MINDENHATÓBA vetett hit és bizalom, reménység meghozza a gyümölcsét. Minden körülmények között azon az úton kell maradni, melyet a SZENT SZAVA, a BIBLIA jelölt ki az emberiség számára!

Ne féljetek, hiszen az "ég madarainak is van mit enniük, pedig ők nem szántanak, vetnek, mégis megadatott nekik!" Ez a csodálatos Istentől jövő, bíztató ige legyen mindenkivel, és töltse meg a szívét a reménységgel, hogy az Úr gondoskodik azokról, akik Neki szolgálnak, és a törvényei szerint élnek. De aki a törvényei szerint él, az nem IRIGY, nem GŐGÖS, és semmilyen SÁTÁNI szörnyűséggel nincs megfertőzve, de mindig ellent kell állni, mert a FENEVAD folyton megkísért, soha nem enged, és nem enged el!

De éppen ezért, mert követjük a törvényt, KÖTELESSÉGÜNK SEGÍTENI a rászoruló embereken, köztük különösképpen a gyámoltalan GYERMEKEKEN és a magatehetetlen IDŐS EMBEREKEN! Aki ezt nem teszi meg, az nem követi az Úr szavát, és nem tartja meg a törvényeit sem! A Biblia gyönyörű hasonlatot tesz arra is, hogy a gazdag ember milyen reménytelen helyzetben van, és milyen távol áll az örök élettől, hiszen KRISZTUS JÉZUST nem fogadta be, és nem tartotta meg a törvényt sem!!! "A GAZDAG embernek nehezebb bejutni a mennyek országába, mint TEVÉNEK átjutni a TŰ FOKÁN!" Ezzel a hasonlattal egyértelműen kijelentette, hogy a lehetetlennel egyenlő a bűnös, önimádó, kapzsi, haszonleső embereknek az örök életbe való bejutás. Nekik csak ez az egy rövidke és hitvány életük van, melyet szennyes, undorító, NAGY BABILONI mocsokban, fertőben élnek le. Nincs nevük beíratva az örök élet tekercsébe, mert nem méltóak rá, senki sem fog megemlékezni róluk, osztályrészük az örök, második halál, a GYEHENNA lesz!

Az ÚR Nevében kérünk mindenkit, hogy lehetőségeihez képest segítsen az elesett embereken, különösképp a GYERMEKEKEN és az IDŐS EMBEREKEN, mert nekik van szükségük leginkább a támogatásra, hiszen ők a legvédtelenebbek, és legjobban kiszolgáltatottak a HÁTTÉRHATALMI Rendszernek!

Minden élet ÉRTÉK, és még egy veréb sem eshet le a földre a TEREMTŐ AKARATA NÉLKÜL! Éppen úgy, ahogy minden jó és rossz cselekedetet emlékében őriz, és mikor eljön a nap, akkor MEGMÉRETTETIK MINDENKI!

Nincs a Világegyetemben olyan dolog, mely elkerülné a MINDENHATÓ figyelmét, így még a valaha a Földön élt emberek haja szálát is emlékében őrzi meg!

Köszönöm szépen az Úrnak, hogy volt lehetőségem ezt a levelet megírni, és minden rászoruló ember számára szeretettel felajánlom, Krisztus Nevében!

Dicsőség az Istennek, mindörökké!

Felelős főszerkesztő: Molnár F. Árpád
Szerkesztő: Kárpáti Magyar (Soós József)

(Készült: 2009.06.01.)

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a Hírháttér kapcsolódó alapirodalmából:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

2009-01-15. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött
/Molnár F. Árpád/   /Zene: 8 zeneszerzőtől/   (Film, 97 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/   /Zene: Enigma - Touchness/   (Film, 16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/   KLIKK az oldalra! (12 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

2009-04-26. - A HAARP titkos alkalmazási területeiből, és a világuralom - A világ soha nem publikált titkaiból
/Molnár F. Árpád/

2009-05-14. - HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/   (Film, 92 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-05-20. - Nemzetbiztonsági csúcsbotrányok, Emberiség elleni terroristák - Kulisszatitkok
/Molnár F. Árpád/

2009-05-21. - A felrobbant katonai repülőgép: A Bajnai-Orbán Egypártkormány tömegmészárlásai Indonéziában
/Molnár F. Árpád/

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. - A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR - Rekordokat rekordokra 2009-06-05. -
A Világállam légi tömeggyilkosságairól - Katonai- és államtitkok az Emberiség ellen
/Molnár F. Árpád/

Előző cikk:
HÍRHÁTTÉR - A betiltott ÉLET 2009-06-15. -
Feljelentettük a Weyer Balázs-féle Origót és Videát Emberiség-elleni bűntettek stb. kapcsán (Betiltott filmünk is látható!)
/A Hírháttér, Molnár F. Árpád és Soós József (Kárpáti Magyar)/
Részlet: A Weyer Balázs origós főszerkesztő nevével fémjelzett Origó és Videa betiltotta az "A média és a pártok a Háttérhatalomban" című keresztyén tényfeltáró filmünket. Az Origo korábban is visszatérően azon filmjeink ellen bukott, amelyek az Emberiség-ellenes Echelon-technológiákról bármilyen formában megszólaltak. Weyer Balázs neve hallatán nem csodálkozhatunk ezen, hiszen Weyer - akinek ez már a sokadik Emberiség-ellenes diplomáciai bukása ellenünk - csak azért áll az Origo élén, mert az Origo-banda nagybefektetői, tömeggyilkos és Emberiség-ellenes titkosszolgálati bűnszervezeti köreit különösen aljas indokból és célból kiszolgálja. (...) A Weyer-társaság ellen a Hírháttér Multimédia összesen nyolc paragrafus alapján tett feljelentést. És még csak erről az egy filmről van szó...

Lap teteje

Következő cikk:
2009-06-19. -
Fejünk felett kőművesek
/Nagy Attila (orvos, közíró)/
Részlet: Kende ugyanúgy szabadkőműves, mint az első sorban ülő Lomniczi Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke. Az elnökség tagja és előadó volt még Bihari Mihály, Boros Péter, Rainer M. János. Ők és sokan mások mindannyian 1956-nak a volt kommunista igények szerinti utóéletét biztosítják. (...) Ha valaki még most sem érti a szabad demokraták szájából húsz éve jól hangzó antikommunista jelszavakat, az még további húsz év múlva sem jön rá arra, hogy a szintén jól hangzó Jobbik reklámok (Magyarország a magyaroké) mögött is ugyan az álságos idegen érdek munkál.
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu