Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Tánczos Krisztina:       "Nagyon sok ember beavatott és beszervezett! Ismerik a Háttérhatalmat. Tudnak az Illuminátusokról, Echelonról, a HAARP-technológiáról, csak nem mernek beszélni... (...) Ők az Ördögöt szolgálják, a Sátánnak engedelmeskednek, eladták a lelküket, az egyéniségüket, a gondolataikat! (...) Ők kiszolgálják a hatalmat, ügynökökként az emberek lebutításával, az ismeretek visszatartásával okoznak kárt. Ők a Sátán ügynökei, a Sátánt szolgálják, mi pedig Istennek szolgálunk."   (2009.04.14.)

   

Feljelentettük a Weyer Balázs-féle Origót és Videát Emberiség-elleni bűntettek stb. kapcsán (Betiltott filmünk is látható!)

 

2009-06-15.
A Hírháttér, Molnár F. Árpád, Soós József (Kárpáti Magyar)

Tartalom:
A Weyer Balázs origós főszerkesztő nevével fémjelzett Origó és Videa betiltotta az "A média és a pártok a Háttérhatalomban" című keresztyén tényfeltáró filmünket. Az Origo korábban is visszatérően azon filmjeink ellen bukott, amelyek az Emberiség-ellenes Echelon-technológiákról bármilyen formában megszólaltak. Weyer Balázs neve hallatán nem csodálkozhatunk ezen, hiszen Weyer - akinek ez már a sokadik Emberiség-ellenes diplomáciai bukása ellenünk - csak azért áll az Origo élén, mert az Origo-banda nagybefektetői, tömeggyilkos és Emberiség-ellenes titkosszolgálati bűnszervezeti köreit különösen aljas indokból és célból kiszolgálja. Mivel sokat látók és sokat elmondók vagyunk, úgy látjuk, hogy ennek hallatán ideges, és feljelentést motyog. Tőlünk meg is kapja, stabilizálva a továbbiakat is, hiszen sokadik-sokadik magvetésének bőséges és elévülhetetlenül nyilvánvaló gyümölcsöket kell hoznia! A Weyer-társaság ellen a Hírháttér Multimédia összesen nyolc paragrafus alapján tett feljelentést. És még csak erről az egy filmről van szó...

Feljelentők a betiltott filmben látható és hallható Soós József és Molnár F. Árpád.

 

Tisztelt Weyer Balázs [Az Origo főszerkesztője - a szerk.], Origo és Videa,

 

A Hírháttér Multimédia címére 2009 június 14-én, 10:30 órai érkezéssel az alábbi levelet küldték:

Kedves Videa-felhasználó!

A Videa.hu szerkesztőjéhez érkezett felhasználói kifogás alapján az általad feltöltött, "Média, pártok Háttérhatalomban" című videót a Videa.hu üzemeltetője, az Origo annak rasszista vagy emberi méltóságot sértő tartalma miatt eltávolította.

Üdvözlettel:

A Videa.hu szerkesztője
Origo Zrt.

 

Tisztelt Weyer Balázs, Origo és Videa,

 


A Weyer Balázs és bandája által betiltott tényfeltáró filmünk az Origo és valamennyi pénzesebb befektető bűnszervezeti körei által korlátlanul védett és propagált szexizmust és korlátlan brutalitást, a lakosság intellektuális és morális lealjasítását, valamint a média bűnszervezeti összefogását nem helyeslő, azt ellenző - nem pártszolgálatos - emberjogvédő művünk, melynek címe (napról napra híresebb lesz, Weyer Balázs Origós főszerkesztő pedig egyre megutáltabb és egyre szélesebb körökben undort kiváltó személy): "A média és a pártok a Háttérhatalomban". Ha pedig ide klikkel, akkor csodás nagy felbontásban az Emberiség JÚDÁSFAJA cenzúrái és az Emberiség elleni megsemmisítő terrorista bűntettei ellen azonnal saját gépére mentheti!

filmünk (melynek címe: "A média és pártok a Háttérhatalomban") helyreállításának megtagadása esetén a Büntető törvénykönyv (Btk.) alábbi paragrafusai és cikkelyei alapján önök ellen és az önök által nyilvánvalóan rosszindulatú és köztörvényes, valamint nemzet- és Emberiség-ellenes képviselt nézeteik miatt rejtegetett panaszt tevő(k) ellen feljelentést teszünk. A feljelentést az alábbiak alapján kívánjuk megtenni:

Filmünket - a hatályos törvények szerint (az Alkotmány paragrafusainak tömegeit most el sem kezdem sorolni, hogy ne írjak kortörténeti esszét) nem tilthatták volna be:

A büntethetőséget kizáró okok
22. § A büntethetőséget kizárja:
f) a jogos védelem.


A jogos védelem
29. § (1) Nem büntethető, akinek a cselekménye a saját, illetőleg a mások személye, javai vagy közérdek ellen intézett, illetőleg ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához szükséges.

Ez magyarul azt jelenti, hogy még a bűncselekményeket is annullálja, melyeket azért nem kell ez esetben annullálni, minthogy azokat kizárólag önök és a panaszt tevő(k) szegték meg!

KÜLÖNÖS RÉSZ
X. Fejezet
Az állam elleni bűncselekmények
Az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása
139. § (1) Aki olyan cselekményt követ el, amely közvetlenül arra irányul, hogy a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét erőszakkal vagy ezzel fenyegetve - különösen fegyveres erő igénybevételével - megváltoztassa, bűntettet követ el, és
öt évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.

Rombolás
142. § (1) Aki a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjének megzavarása céljából közművet, termelő-, közforgalmi vagy hírközlő üzemet vagy annak berendezését, középületet vagy építményt, termékkészletet, hadianyagot vagy rendeltetésénél fogva hasonlóan fontos más vagyontárgyat megsemmisít, használhatatlanná tesz, vagy megrongál, bűntettet követ el, és
két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A film tartalmát illetően mind a panaszos, mind önök erre kötelezhetők, és hogy ezzel nem éltek, már önmagában BŰNCSELEKMÉNY! :

Feljelentés elmulasztása
150. § (1) Aki hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása, az alkotmányos rend elleni szervezkedés, lázadás, rombolás, hazaárulás, hűtlenség, ellenség támogatása, kémkedés készül, vagy még le nem leplezett ilyen bűncselekményt követtek el, és erről a hatóságnak, mihelyt teheti, nem tesz jelentést, vétséget követ el, és
két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.


XI. Fejezet
Az EMBERISÉG ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK

Népirtás
155. § (1) Aki valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport teljes vagy részleges kiirtása céljából
c) a csoportot olyan életfeltételek közé kényszeríti, amelyek azt vagy annak egyes tagjait pusztulással fenyegetik,
bűntettet követ el, és
tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Aki népirtásra irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Itt tehát önök és a bejelentő jelenthetők fel azzal, hogy tömegeket olyan létfeltételek közé kényszerítenek, minden rendelkezésre álló eszközeikkel, amelyek az általunk képviselt tömegeket - beleértve minket is - pusztulással fenyegetnek. Itt nemhogy bármiféle rendőrterrorról beszélek, hanem a legfenyegetőbb terrorizmusról, az Echelon-technológiák elrejtéséről és tudatos, Emberiség-ellenes védelméről, a tényfeltárók módszeres és folytatólagos üldözéséről!

Apartheid
157. § (1) Aki az emberek valamely faji csoportja által az emberek egy másik faji csoportja feletti uralom megszerzése és fenntartása, illetőleg a másik faji csoport rendszeres elnyomása céljából
b) valamely faji csoportot vagy csoportokat olyan életkörülmények közé kényszerít, amelyekkel a csoport, illetőleg a csoportok teljes vagy részbeni fizikai megsemmisítésére törekszik,
bűntettet követ el, és
tíz évtől tizenöt évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Aki egyéb apartheid bűncselekményt követ el, bűntett miatt
öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Minthogy az alaptéma is a média és a Háttérhatalom összefonódása és az alkotmányos rendet bűnszervezetben megdöntő korrupciója, így a Btk. értelmében nem csak az büntetendő, aki az ilyen dokumentumot, az ilyen filmet megrongálja, hozzáférhetetlenné teszi vagy megsemmisíti, hanem az is, aki ennek tudomása ellenére sem tesz feljelentést.

A halottaknak nincsenek jogaik, az élőknek viszont igen. Kérem a film haladéktalanul(!) és azonnal(!) történő helyreállítását, és a betiltásért levelet írt személy vagy személyek illegális és köztörvényes bűncselekményeket kimerítő levelei tartalmának ismertetését, különben a Hírháttér Multimédia e panaszát és bejelentését már

 


A tojáshéj a fenekén, de már régen történelmi és elévülhetetlen Emberiség-ellenes gaztettekben remekel, ráadásul minden idők legjelentősebb rendszerreformja előtt, hogy hamarosan halmozottan legyen mit rajta számon kérni és a hatályos törvények értelmében büntetőjogilag végképp megtorolni. Amiket feltárnia kellett volna, mindazt üldözi, megszállottan és folytatólagosan, valamennyi sajtósával gondosan elkerülve a tényfeltárásnak még a látszatát is, hiszen abban nincsen szex és nincsen kéjelgő és gyűlölködő erőszak. Mi sem maradunk hálátlanok, akik vele szemben viszont keresztyének és az Emberiség védelmezői vagyunk és maradunk, akárhány weyert okádik fel a föld.
(Molnár F. Árpád)

F E L J E L E N T É S

formájában nyújtom be a Legfőbb Ügyészségnél, ismertetve annak teljes tartalmát az Internet fél tucat magyar és külföldi szerverű honlapján és blogján, a betiltás tényét és a betiltott film címét és letölthetőségi forrását pedig legalább több tucat Internetes poszton ismertetve!

Mint azt írják: a filmet "Videa.hu üzemeltetője, az Origo annak rasszista vagy emberi méltóságot sértő tartalma miatt" távolította el. Minthogy a fenti bűncselekmények valamennyilye kizárják a film elleni bármiféle betiltó fellépés esélyét is, sőt, éppen önök vádolhatók a jogos védelemmel való szembenállással, precízen állam elleni bűncselekményekkel, az alkotmányos rend elleni bűncselekményekkel, rombolással, feljelentés elmulasztásával, továbbá olyan Emberiség elleni bűncselekményekkel, melyek a népirtás és az apartheid körébe tartoznak, így nem érthető, és nyilván nem véletlenül nem magyarázták meg, miféle rasszizmusról és emberi méltóságról beszélnek, amikor az alkotmányos rend felszámolására törekvő erőkkel együttműködve, a legsúlyosabb Emberiség-ellenes bűntettek elrejtésére és azok feltárása ellen IRTÓHÁBORÚT és MEGSEMMISÍTŐ HADJÁRATOT folytatnak, miközben az ismeretlen személyektől származó szájba székelős és vizelős, brutális és pornográf, cigányellenes, rasszista és az emberi méltóságot a brutalitás és a pornográfia kategóriájában soha nem látott történelmi mélységekben és mennyiségben produkálják, ezen feltöltéseket - anyagi haszonszerzés végett, tehát aljas indokból vagy célból - abszolút érintetlenül hagyják, melyek teljes törlése érdekében bármikor kezdeményezhetünk feljelentést, mivel ahogy Önök az emberi méltósághoz és életben maradáshoz való jogot üldözik, úgy mi minden kiskorú és felnőtt korú szellemi és morális védelmében a szájba élvezésre és a szájba sz...ásra nem tartunk igényt, ahogyan szado-mazochista show-ikra sem, amelyekben teljesen ismeretlen bel- és külföldi személyek jogait életre szóló gyalázattal és szabadságvesztésre messzemenően méltóvá tétetve naponta, és tömegével megsértik! A holtaknak nincsenek jogaik, de önök az élőkét a brutalitástól a legszélsőségesebb szexuális perverziókig bezárólag folytatólagosan és - Bibliai Kifejezéssel - 'féktelen paráznasággal, valamennyi népnek és nemzetnek töltve' megsértik és megsemmisíteni törekszenek!

Így a Hírháttér Multimédia főszerkesztőjeként megkérdezem, kinek az ügyvédjeként jártak el pontosan, aki eléggé magatehetetlen (kiskorú, fogyatékos, meg van félemlítve vagy kurucinfos), hogy ne tudjon becsületsértésért panaszt tenni, amely egyébként olyan jelentéktelen tétel, ami miatt kizárólag az érintett személy kezdeményezésére indítható per. Kinek vagy mely népirtó és Emberiség-ellenes személy vagy bűnszervezet önjelölt felkent kérubjaiként tevékenykedve tiltják be az Origo példátlan nemzet- és Emberiségellenes intoleranciájával azoknak a filmeknek a sorát, amelyekben éppen az Origo-nak kellene tájékoztatnia és riportokat készítenie!

Filmünkben tömegével a 2006 október 23-i, a médiából bőven ismertté vált - igaz, nem az önök kedve szerint szexuális élvezeti célból idézett - rendőri erőszakból (érthetőbben, hogy az Origo is értse(!): szexuális élvezeti célokra használt testek elleni bűncselekményekről), továbbá a rasszisták és a kurucinfo által tiport és taposott szexuálisan molesztált, üldözött és megkínzott Echelon-áldozatok tényfeltárásainak képsoraiból citált részek láthatók, melyeket a világ egyetlen országának törvényei sem engednek betiltani, de sok állam hatályos törvényei szerint a betiltásért is halálbüntetés jár! Elmagyaráznák, mit védenek pontosan, amikor olyan dolgokat cenzúráznak, mint amikor jelen filmünkben a kurucinfo "nigger" kifejezését nehezményezzük? Pontosan mely rész az, amely rasszistának vagy emberi méltóságot sértőnek bizonyult, ha már feljelentést nem tesznek sem a Videán tömegével látható, hallható és olvasható niggerezés, cigózás, Isten-káromlás, becsületsértés és rágalmazás stb. esetén, melyeket ellenem is elkövettek. Elkezdjem végiglapozni mindazon filmeket, amelyeket az én vagy barátaim személyiségi jogai, valamint ismeretlen személyek életre megnyomorító folyamatos gyalázásai és lejárató anyagú, obszcén és szexuális feltöltései vonatkozásában valami hallatlan alkotmány-ellenes és köztörvényes, minden emberi méltóságot a legmocskosabb disznóól sarába négy csülökkel tipró, melldöngető mellszélességgel propagálnak és gyártanak, mint golyószórót a fegyvertelen és mind szellemileg, mind morálisan a magukfajták miatt teljesen analfabéta lakosság elnyomására és elfojtására?

Felhívom a figyelmüket, hogy az a tény, miszerint állam- és Emberiség-ellenes cenzúráikkal ismét rekordot döntve teljesen egyedül panaszolták meg e filmünket, indokolja sok egyéb mellett azt is, hogy amennyiben azon minutumban abba nem hagyják ezen bűncselekményeiket, az Internet legszélesebb fórumain és portáljain szólítsam fel mindazon befektetőket, viszont már fenyegetően lépve fel, akik ezekhez a pártszolgálatos és pártokrata, rosszindulatú és embertelen, bűnszervezeti népirtó és tömegpusztító cselekményekhez nevüket és cégüket merték és merészelik ezt követően biztosítani, szüntelen a színtiszta evangéliumi keresztyénséget támadva és cenzúrázva!

Tájékoztatom önöket, hogy a Hírháttér főoldalán és másutt (összesen nyolc oldalon(!)) már olvasható, hogy filmünket betiltották.

E levél nyilvános Internetforgalomban történő megjelentetésére és a Legfőbb Ügyészség (LÜ) címére

F E L J E L E N T É S

formájában történő postázására 2009 június 15-én, 0:00 óra után kerül sor (tehát hétfői nappal), amennyiben filmünket nem helyezik vissza.

Kérem továbbá a panaszt tevő vagy tevők levele tartalmának ismertetését, a további és elkerülhetetlen, tovább már nem halasztható jogi lépések megtétele céljából. Sem rasszisták, sem nőverő pszichopata bűnözők, sem nemi erőszakoló és népirtó eszmékkel rendelkező agresszív és gyűlölködő pártszolgálatos kisebbség nem terrorizálhatja büntetlenül és az állam minden elérhető büntetőjogi megtorlásától bűnszervezetben mentesítve az egész lakosságot és a Föld bolygóminden elérhető pontját, népét és nemzetét, rasszát és nyelvét!

Ü. Molnár F. Árpád, a Hírháttér Multimédia emberjogvédő, oknyomozó és tényfeltáró főszerkesztője

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.

Tisztelt Weyer Balázs, Origo és Videa,


a Hírháttér Multimédia pillanatok alatt kelt feljelentéstervezetéből kimaradt egy további paragrafus, mely alapján ugyancsak elmarasztalhatók, és melyet azért is ajánlok figyelmükbe, mivel nemrégiben a Ringier Média Kft. [Ringier Kiadó Kft. - utólag javítva a pontos elnevezés - a szerk.] ellen sikerrel kezdeményeztünk nyomozást hasonló esetből kifolyólag:

Segítségnyújtás elmulasztása
172. § (1) Aki nem nyújt tőle várható segítséget sérült vagy olyan személynek, akinek az élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.
(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a sértett meghal, és életét a segítségnyújtás megmenthette volna.
(3) A büntetés bűntett miatt három évig, a (2) bekezdés esetén öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a veszélyhelyzetet az elkövető idézi elő, vagy ha a segítségnyújtásra egyébként is köteles.


Ü. Molnár F. Árpád,
A Hírháttér Multimédia főszerkesztője

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
Az Emberiség ellenségeinek Júdásfaja által aljas indokból és célból, napi Júdásétekért elrejtett Valóság állampártmentes (tehát intellektuális nagyságrendekkel felsőbbrendű) megértéséhez néhány ajánlat a bevezető alapirodalomból, előzetesen készülve az Emberi Faj ellenségeinek végső és intézményesített eltakarítására:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

2009-01-15. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött
/Molnár F. Árpád/   /Zene: 8 zeneszerzőtől/   (Film, 97 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/   /Zene: Enigma - Touchness/   (Film, 16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/   KLIKK az oldalra! (12 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

2009-04-26. - A HAARP titkos alkalmazási területeiből, és a világuralom - A világ soha nem publikált titkaiból
/Molnár F. Árpád/

2009-05-14. - HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/   (Film, 92 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-05-20. - Nemzetbiztonsági csúcsbotrányok, Emberiség elleni terroristák - Kulisszatitkok
/Molnár F. Árpád/

2009-05-21. - A felrobbant katonai repülőgép: A Bajnai-Orbán Egypártkormány tömegmészárlásai Indonéziában
/Molnár F. Árpád/

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. - A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR - Rekordokat rekordokra 2009-06-05. -
A Világállam légi tömeggyilkosságairól - Katonai- és államtitkok az Emberiség ellen
/Molnár F. Árpád/

Előző cikk:
2009-06-15. -
Meghalt Ekrem-Kemál György - Zas Lóránt és Molnár F. Árpád megemlékezése (Ekremről készült korábbi Hírháttér-filmmel!)
/Zas Lóránt (költő, USA) - Molnár F. Árpád/
Tartalom: Zas Lóránt amerikai honban élő tudós és költő verse az egyik legnagyobb formátumú magyar, Ekrem-Kemál György három nappal korábban bekövetkezett halálára, valamint Molnár F. Árpád Ekrem-Kemál Györgyről szóló rögtönzött megemlékezése. Ráadásnak Ekrem egyik tüzes beszédét is láthatják-hallhatják, melyről a filmet a Hírháttér TV készítette.

Lap teteje

Következő cikk:
2009-06-17. -
Éhező, kicsi szájak, remegő, gyűrött kezek!
/Soós József (Kárpáti Magyar)/
Részlet: Hiszen lenne elég élelmiszer és gyógyszer a világban ahhoz, hogy ezeknek a kicsiny embereknek jobb életük legyen. Hiszen ők senkinek nem ártottak... (...) Én mondom nektek, ne féljetek, segítsetek mindenkinek, akiken csak tudtok, és lehetőségetek van rá, mert duplán térül az meg nektek, és bőségben lesz részetek hamarosan. Megnyugvás, orvosság az a léleknek, ha azzal a tudattal fekszel le este, hogy segítettél valakinek, bármilyen kicsi dologról is legyen szó.
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu