Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

A tv2 ORTT-vel, APEH-hal stb. üldözendő és levadászandó Emberiség-ellenes tulajdonosi körei és hírigazgató cselédjeik ennek az asszonynak a megsokkolását és az elkövető rendőri és állami bűnözőket támogatják! Az 5 perces összeállításhoz KLIKK a feliratra!

   

Király Béla - Perben a történelemmel2009-07-11.
Szemenyei-Kiss Tamás
 

KIRÁLY BÉLA (1912-2009)

Perben a történelemmel

Az Irakban, Afganisztánban és az afrikai államokban „nemzetvédelmet” folytató magyar zsoldoshadsereg Honvédelmi Minisztériumának jelentése szerint 2009. július 4. napján, életének 97. évében elhunyt dr. HC. Király Béla amerikai-magyar kettős állampolgár, vezérezredes, hadtörténész, politikus és a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. Rendkívüli életútja során Horthy Miklós kormányzótól a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét, Benito Mussolini diktátortól az Olasz Koronarend Lovagkeresztjét, Adolf Hitler kancellártól a másodosztályú Vaskeresztet, Szálasi Ferenc „Nemzetvezetőtől” a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét, Farkas Mihály honvédelmi minisztertől a Kiváló Szolgálatért Érdemrendet, Göncz Árpád köztársasági elnöktől a Magyar Köztársasági Érdemrendet, Mádl Ferenc köztársasági elnöktől a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztjét, Medgyessy Péter miniszterelnöktől a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét elnyert négycsillagos tábornokot – amint arról hírt kaptunk – a Honvédelmi Minisztérium saját halottjának tekinti, temetésének időpontjáról később intézkednek.

„A KIRÁLY MEZTELEN”
Leslie B. Bain amerikai író, újságíró – a The Reporter tudósítója –, az 1956-os forradalom és szabadságharc idején Magyarországon tartózkodott, több munkájában hangsúlyozta ki, hogy „az újabb-kori történelemben nem volt olyan esemény, amelyről annyit hazudtak volna, amelyet annyira eltorzítottak és beszennyeztek volna, mint az 56-os magyar forradalmat.”
Lényegében ugyanezt állapította meg prof. dr. Bokor Imre mérnök ezredes, a hadtudományok doktora, egyetemi tanár – aki tényfeltáró írásaiban nem csupán a szabadságharc történelme utólagos „hőseinek”, hanem az utóbbi hat évtized történelemhamisítói, legendagyártói egy részének is leleplezője volt.
Az emeritus professzor előbb 1996-ban a Heraldika Kiadó gondozásában megjelent Vörös Vírus című könyvében, majd a budapesti II. és III. Kerületi Bíróságon – bírósági levéltári anyagok szerint „dr. Lengyel Alfonz prof. (USA, Sarasota), Kenessey Csaba (Svájc, Thalwil), Boros Béla (Ausztrália, Sydney), Szemenyei-Kiss Tamás (Budapest), dr. Vincze János (Budapest) és dr. Frank Veronika (Budapest) felhatalmazása birtokában” – 2001 júniusában kezdeményezett bírósági eljárást Szalai Róbert alezredes (Szálasi dicsőítője), a botrányt okozott „1956 Igaz Története” szerzőjének ügyében, dokumentumokkal alátámasztva az amerikai író idézett véleményét az 1990 utáni évek példa nélkül álló történelemhamísításáról.

Prof. dr. Bokor Imre nyá. hadmérnök dr. Király Béla 2009. július 4-én bekövetkezett haláláig perben állt az 56-os forradalom budapesti városparancsnokával is, aki a „Király meztelen” című írása miatt jelentette fel őt és igyekezett a leleplező publikáció állításai miatt jogorvoslatot keresni – de mindhiába. Az említett történelmi tanulmány szerzője nemcsak az ünnepelt „ötvenhatos hősről”, hanem az 1990 utáni demokráciáról, a sokat emlegetett történelmi igazságtétel visszásságairól is bizonyítványt állított ki…
„- Király Bélát, aki légből kapott történeteivel szinte a fél világot, de legalábbis annak politizáló részét, az orránál fogva vezette, és amelyek révén kitüntetések, díszpolgári oklevelek, tiszteleti tagságok, tisztségek és más elismerések brezsnyevi méreteket megközelítő halmazát mondhatja magáénak – etalonként lehet említeni.” – írta egyik dolgozatában.

A TÖRTÉNELEMÍRÁS LEGENDÁI…
Dr. Wágner László  (K.B, jogi képviselője), ragaszkodva az immár iskolai tankönyvekben is olvasható legendákhoz, kifejtette hogy védence hosszú élete során számtalan történelmi eseménynek volt aktív részese – érdeme volt egyebek között Kőszeg városának a megmentése is, neki köszönhető, hogy a szovjet hadsereg egységei nem rombolták le a híres történelmi várost.
A Rákosi-rendszerben halálra ítélték, majd több mint öt évig ezzel az ítélettel élt a börtönben (Király vezérezredes állítása szerint a „halálos zárkában”.)
1956-ban a forradalom alatt az újonnan megalakult Nemzetőrség főparancsnoka volt, a forradalom leverése után az elnyomó rezsimmel szemben nemzetközileg is nagy tekintélyt szerezve szervezte az ellenállást, illetve gondoskodott arról, hogy a világ közvéleménye a valóság alapján ismerje meg a forradalom eseményeit, történéseit.
Király Béla életében az Amerikai Egyesült Államok New York város egyetemének emeritus professzoraként tevékenykedett, tiszteletbeli tagja volt az USA Legfelsőbb Katonai Kiképző Intézete parancsnokságának és oktatói karának.

…ÉS A TÉNYEK
Király Bélát 1956-ban nem nevezték ki a Nemzetőrség főparancsnokának! – A forradalom kitörésének első óráiban kórházba vonult, ahol aranyér-műtétet végeztek el rajta, majd a (másoknál huszonnégy órás) kórházi ápolás végeztével október 29-én, a harcok elültével jelentkezett Nagy Imre miniszterelnöknél. Nem ő hozta létre a Nemzetőrséget, hiszen azt spontán szervezéssel már október 24.-től megalakították a főváros és az ország minden pontján, ezekben a napokban a szovjet egységeket is folyamatosan kivonták Budapestről.
Október 29-én este, a Forradalmi Katonai Tanács létrehozásakor, tiszteletbeli elnökké választották, majd a megválasztott elnökségi tagok elmentek Nagy Imréhez – ahol Király Béla kérte a miniszterelnököt, hogy őt bízzák meg a forradalmi szervezet vezetésével. – Nagy Imre elzárkózott e kérés teljesítésétől, sőt, október 30.-án is csak egy előkészítő bizottság létrehozását hagyta jóvá. A hivatalos kormánynyilatkozat szövege szerint: „A forradalmi harcokban részt vett egységek megbízottaiból, a honvédség , a rendőrség képviselőiből, a megalakulás alatt álló munkás és ifjúsági egységek képviselőiből alakuló Forradalmi Karhatalmi Bizottság Előkészítő Bizottságának a mai napon történt megalakulását a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa nevében tudomásul veszem és megerősítem.” (Nagy Imre, 1956. október 30.)

Az Előkészítő Bizottság október 31-én ülésezett a Kilián-laktanyában, ahol foglalkoztak a Nemzetőrség szervezési kérdéseivel is, de szavazás ebben a témában nem volt, és határozatot sem hoztak. (Megjegyzendő: Király Béla rangjától megfosztott tábornokot ezen a napon rehabilitálták és vezérőrnagyi rangot kapott a honvédelmi minisztertől, a később mártírhalált halt Maléter Páltól. – A kinevezések körülményei Kiss József vezérőrnagy a tényfeltáróknak is elküldött feljegyzéseiben megtalálhatók.)
Az október 31. további eseménye még, hogy a vezérőrnagyot a Minisztertanács kinevezte Budapest katonai parancsnokává (tkp. városparancsnokká) – ezt a hírt először 1956. nov. 1-én a Szabad Kossuth Rádió 04:30 órakor sugárzott híreiben közölte az ország lakosaival.

November 3-án a Kilián-laktanyában ismét ülésezett a Forradalmi Karhatalmi Bizottság – és a kora délutáni órákban megválasztotta Király Béla vezérőrnagyot a Nemzetőrség parancsnokává, de a Bizottságban a nemzetőröket nem képviselte senki, a Bizottság jogosítványai között nem szerepelt a nemzetőr főparancsnok választása – a választás ugyanakkor ellentétes volt Nagy Imre álláspontjával, ebből következően nem is rendelkezett minisztertanácsi kinevezéssel, tehát de jure nem lett a Nemzetőrség főparancsnoka. (Amint az ismert, akkor már csak órák választották el Budapestet a mindent elsöprő szovjet inváziótól…)

A „nagykovácsi csata”, a „nemzetőr ezreddel Budapestről történt kivonulás” már a legenda részét képezi.
Nemzetőr ezred ugyanis nem létezett – mert ezeket az egységeket a fővárosban zászlóaljakban szervezték – és sem közös objektumokkal, sem pedig szállító járművekkel nem rendelkezett az órákkal korábban létrehozott (?) állítólagos nemzetőr ezred. – A szovjet invázió hírére, mint néhány „főparancsnok”, többek között Pongrátz Gergely is, egyszerűen dezertált a fővárosból, sorsára hagyva katonáit, bajtársait és a harcot folytató munkásságot.
A „nagykovácsi csata”, amely immár bevonult a történelemkönyvekbe, egyáltalán nem létezett!
Király Béla legendáriumában Nagykovácsinál a kitörést végrehajtó nemzetőr ezredet „tüzérséggel bekerítették”…
A közlésből következően ő maga a bekerített területen kívül lehetett – ezért kerülhette el a fogságot – vagyis a csatának nem nevezhető összetűzésben nem lehetett jelen. A hadtudományok doktora, prof. dr. Bokor Imre, vélekedése szerint megkérdőjelezhető a bekerítés ténye is: hiszen tűzérséggel a hadtörténelemi munkák tanúsága szerint még soha nem kerítettek be senkit és semmit! – Folytatva az Amerikában megjelent nyilatkozatai vizsgálatát, a „Nemzetőrség főparancsnoka” azt is közölte az ámuló olvasókkal, hogy „csata befejeztével több ezer nemzetőrrel (!) laza menetben vonultak Ausztria felé, de ebben ugyanannyi igazság lehetett, mint a Főparancsnok korábbi előadásaiban – hiszen több ezer nemzetőr és a fővárosban harcolók már a siker reményében vehették volna fel a harcot a Szovjet Hadsereggel.

Ténylegesen a Nagykovácsi környékére érkezett szovjet 97. gépesített ezred kb. száz nemzetőrrel vette fel a harcot – ebből 10 nemzetőr életét vesztette, 13 fogságba került. Király Béla vezérőrnagy a harcérintkezés előtt a Kopasz-hegyi kilátóhoz ment egy dorogi küldöttséggel történő tárgyalás céljából, majd onnan nyoma veszett…
A Főparancsnok állítását, hogy Nagykovácsinál nem légvédelmi üteg volt, hanem egy légvédelmi tüzérosztály, a Bokor Imre ezredessel éveken át zajlott bírósági eljárásban önmaga cáfolta meg: a bíróságnak átadott vázlatában Budapest légvédelmi tűzrendszere van feltüntetve – és a Nagykovácsi felírat mellett ott látható a légvédelmi üteg egyezményes jele. (A továbbszolgáló katona vagy őrvezető szakismerete bőven elegendő a különbség megállapításához, hiszen az üteg az egy tüzér harcászati-tűzvezetési alegység megnevezése, amelyhez 6-8, egymástól bizonyos távolságra lévő ütegek tartoznak…)

Az 1951-ben lezajlott Sólyom-perben Farkas Mihály honvédelmi miniszter útmutatásai alapján Király Béla vezérőrnagy tett tanúvallomást. Szolgálatait később azzal honorálta a honvédelmi miniszter, hogy szolgálati vonalon megkapta Sólyom László altárbornagy beosztását és beköltözhetett Beleznay István budai lakásába is (a lakás bútorait a hálás honvédelmi vezetés szintén Király Bélának ajándékozta...) Nagykovácsinál, eddigi vizsgálataink szerint, nem volt 100 nemzetőr sem, csupán 35-40, ugyanis a szovjet levéltárak adatai szerint a halottak és sebesültek száma is olyan alacsony volt, hogy a Király Béla emlékirataiban szereplő „több ezres" nemzetőr-sereg esetén az összecsapás alkalmával a halottak és sebesültek, valamint fogságba esettek száma lényegesen nagyobb lett volna. A nagyobb létszámú csoport, tömeg kimenekülése azért sem valószínű az ún. „nagykovácsi csatából”, mert a dezertált vezérőrnagy rendelkezésére álló technika mindössze három gépkocsiból, némi felszerelésből és helyigényes rádió adó-vevő készülékekből állt.

A kérdés úgy is feltehető – főleg ha Nagy Imre miniszterelnök november 4.-i hajnali rádiószózatára gondolunk – hogy az élethalálharcát vívó magyar főváros védelmének a megszervezése, irányítása helyett Budapest katonai parancsnoka mit keresett Nagykovácsiban?
„Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság miniszterelnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. – Csapataink harcban állnak! A kormány a helyén van! – Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével!”
Hol volt, megtette kötelességét Budapest katonai vezetője?
Évtizedeken át visszacsengett-e fülében a mártír miniszterelnök utolsó rádiószózata?

SZÁLASI FERENC KATONÁJA
Király Béla honvéd százados az 1944-es Horthy-proklamáció után, Szálasi Ferenc és a Nyilaskeresztes Párt hatalomátvételét követően is elsőrendűen a katonai előmenetelével foglalkozott. – Önként jelentkezett Kőszeg városa, a Szálasi-bunker védelmére (1990 után olyan nyilatkozata is volt számtalan fórumon, hogy a kőszegi dandár parancsnoka volt!).
Igaz ugyan, hogy Kőszeg védelmében nem volt semmiféle dandár, sőt, a Magyar Királyi Honvédségben sem létezett ilyen szervezet a II. világháború idején – de nem ez a lényeg…

Az Amerikai Egyesült Államok és nem kevésbé Magyarország dísztábornoka a Honvédségi Rendeletek 1945. január 15.- számában olvashatóan: „A Nemzetvezető Király Béla vezérkari századosnak a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét hadidíszítményekkel és kardokkal adományozta”. – Az sem feledhető el, hogy Szálasi Ferenc, a hungarista állam vezetője működése utolsó óráiban, 1945 márciusában, még vitézi címet is adományozott a kiváló és hűségesnek tartott katonájának. Az egyéb kitüntetéseiről a bevezetőmben már említést tettem.

A kommunista önkényuralom leendő tábornoka néhány hónap múltán belépett a Magyar Kommunista Pártba, Farkas Mihály nevezte ki tábornokká (vezérőrnaggyá) – cserébe Beregfy Károly vezérezredesre, Kozma István altábornagyra, Czebe Jenő és Berkó István alezredesekre kellett terhelő vallomást tennie.

A személyi kultusz idején, mikor 1952. január 12-én őt is halálra ítélték, azt állította, hogy 5 évig volt ún. „halálos zárkában” – amely természetesen nem fedi a valóságot: az első fokú bírósági határozatot követő két hét múltán, január 29-én, ítéletét életfogytig tartó börtönbüntetésre változtatták, 1956. október 16-án (!…) helyezték szabadlábra.
Még aznap levélben fordult Bata István honvédelmi miniszterhez, imígyen:
„– A börtönéveimet nem gyűlölködő pesszimizmusban, hanem derűs optimizmusban töltöttem, minden időmet általános műveltségem növelésére fordítottam… és ismét változatlan lelkesedéssel kész vagyok munkába állni a szocializmus építésében és a magyar nép szolgálatában.”

2009.07.09.

Szemenyei-Kiss Tamás (1945, Budapest – Szeghalom – Düsseldorf – Budapest)

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a Hírháttér kapcsolódó alapirodalmából:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/

2009-01-15. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött
/Molnár F. Árpád/   /Zene: 8 zeneszerzőtől/   (Film, 97 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/   /Zene: Enigma - Touchness/   (Film, 16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/   KLIKK az oldalra! (12 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

2009-04-26. - A HAARP titkos alkalmazási területeiből, és a világuralom - A világ soha nem publikált titkaiból
/Molnár F. Árpád/

2009-05-14. - HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/   (Film, 92 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-05-20. - Nemzetbiztonsági csúcsbotrányok, Emberiség elleni terroristák - Kulisszatitkok
/Molnár F. Árpád/

2009-05-21. - A felrobbant katonai repülőgép: A Bajnai-Orbán Egypártkormány tömegmészárlásai Indonéziában
/Molnár F. Árpád/

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. - A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR - Rekordokat rekordokra 2009-06-05. -
A Világállam légi tömeggyilkosságairól - Katonai- és államtitkok az Emberiség ellen
/Molnár F. Árpád/

ALAPMŰ! : 2009-06-21. - Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón
/Molnár F. Árpád (Echelon-tanú)/

Előző cikk:
♪♫ 2009-07-09. -  ♪♫
HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ
(olvasható formában is keresztyénség és Háttérhatalom témakörben!): Mentalista és más halálos létformák az ISTEN halhatatlanjainak kerti fontánájában (K.6)
/Molnár F. Árpád/
/Zene: Molnár F. Árpád: K.6/
(Hallgassa meg a Hírháttér Rádióban, vagy töltse le (jobb klikk) MP3-ban!)

Tartalom: Többek között művészet, keresztyénség és Háttérhatalom témakörben Molnár F. Árpád szerzeményét a szerző magyarázatával együtt hallgathatják meg, a zene rövidebb szöveges magyarázatát - melynél a műsorban több hangzik el - az alábbi linkre kattintva el is olvashatják.
KLIKK az oldalra! (11 perc)
(Elolvasható, meghallgatható és letölthető!)

Lap teteje

Következő cikk:
2009-07-11. -
HÍRHÁTTÉR TV:
Cigánygyűlölet 140 milliárd dollárért
/Molnár F. Árpád (főszerkesztő, emberjogvédő, Echelon-tanú)/
/Zene: Bánkövi Gyula: Lux Aeterna/
(Film, 14 perc)
Tartalom: Egy cigányasszonnyal készült interjúra azt mondták a pártszolgálatosok, hogy magyargyűlölő, ezért be kell tiltani az egész Föld bolygón. Ugyanis a cigányasszony - akinek gyermekét lopásért egy évre intézetbe zárták - azt nyilatkozta, hogy az elnökök is lopnak. A törvények egész serege alapján börtönbe vethetők ismét tanúsították, hogy a világ minden pénze és emberélete is csekély ár, ha csupán egyetlen cigány elleni gyűlöletnek teret engedhetnek. Ismét sokkoló és nyomasztó filmet láthatnak, melyben azt is feszegetjük, a kurucinfó és kegyetlen, gyilkos szándékú csőcseléke hogyan juttatták börtönbe Vona Gábor vélt védelmében, valamint másokkal szembeni esztelen gyűlöletük kiéléséért Budaházy Györgyöt, és milyen szabadságvesztéssel büntetendő folytatólagos bűnszervezeti összejátszások tetten értek Draskovics Tibor és a kurucinfós terroristák között. Megoldások is felmutatásra kerülnek a kollektív gyűlölettéboly felszámolására.
(Megtekinthető és letölthető!)
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu