Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Molnár F. Árpád:       "... minden, ami Magyarországon és a Földön a már jó ideje érzékelhető magyar változások kapcsán Háttérhatalom- és Echelon-ügyben - a tényfeltárást illetően - megvalósult, kizárólag annak az eredménye, hogy előre tervezetten és Istentől előre és eleve elvégezve hozzákezdtünk a világot irányító erők létezésének, szerkezetének, működésének, valamint az élővilág és az Emberiség jövőjének leleplezéséhez."   (2009 április)

   

Magyar kérdés?2009-04-24.
Soós József (Kárpáti Magyar)
 


Legújabb filmünk nem szűkölködik sem a szenzációkban, sem a kiérdemelt szörnyűségekben. Amíg a minden idők egyik legáldottabb személye, a Titán Soós József cikkét olvassa, erre a linkre kattintva filmünket saját gépére mentheti.
(Molnár F. Árpád)

Szeretettel üdvözöljük a HÍRHÁTTÉR Multimédia Nézőit, Hallgatóit és Olvasóit. Egy olyan témakörrel foglalkozunk ebben a cikkben, ami egy magánjellegű telefonos beszélgetés során hangzott el, a SZÖVETSÉGEK Árpádja és szerény személyem között. A Föld bolygó egyik legnagyszerűbb emberével, a Hírháttér Multimédia megalkotójával, és az Emberiség védelmezőjével, Molnár F. Árpáddal beszélgettünk arról, hogy a MAGYAR NEMZET és a megmaradt CSONKAORSZÁGA hova fog jutni, milyen sors vár reá!

Hogy mindenki megértse és tisztán lássa, itt arról van szó, hogy a MAGYAR NEMZET teljes sárba tiprása zajlik azóta, mióta az ECHELON elmeuralmi-elmeirányító technológiákat felfedezték, és alkalmazzák. Természetesen mindannak az állapotnak, ami kialakult itt, a HÁTTÉRHATALOM (Titokzatos Nagy Babilon) a kiváltója.

A VILÁGTÖRTÉNELEM, de pontosabban fogalmazva az EMBERISÉG történelme folyamán mindig voltak NÉPEK és NEMZETEK, melyek az Isten szemében kedvesek voltak, és örömét lelte bennük. Azokat a Nemzeteket felemelte, és a korszak legnagyobb és legerősebb, legbefolyásosabb államát valósította meg bennük.

De ugyanakkor azokat a NEMZETEKET, NÉPEKET, NÉPCSOPORTOKAT, amelyek UTÁLATOSAK voltak, vagy azzá váltak a TEREMTŐ szemében, megbüntette, de sok esetben el is pusztította! Eltörölte a Föld színéről az ORSZÁGOT, BIRODALMAT, mely UTÁLATOS lett a színe előtt! Az Emberiség 6000 éves történelme során ezt többször is megtette, és olyan nemzeteket is MEGBÜNTETETT, amelyek előtte a VÁLASZTOTT, és SZERETETT NÉPEI közé tartoztak.

A MAGYAR NEMZET esetében is megfigyelhető az a folyamat, hogy a PUSZTULÁSA felé közeledik, és teszi ezt egyre gyorsabban, és nagyon látványosan. Láthatók azok a jelek, amelyek ezt egyértelműen bizonyítják. Hiszen csírájában úgy lehet MEGÖLNI egy NEMZETET, ha annak az ERKÖLCSEIT, MORÁLIS TARTÁSÁT, KERESZTÉNYI ÉRTÉKRENDJÉT teljesen tönkreteszik. Mondhatnánk azt is, hogy ÁLLATI TUDATLANSÁGBA, és UNDORÍTÓAN SZENNYES ERKÖLCSTELENSÉGBE sodorják!

Ennek kiváló eszköze a NAGY BABILON által használt ECHELON-elmeirányító fegyver, melynek segítségével NEMZETEKET a legsötétebb mélységekbe lehet taszítani úgy, hogy semmilyen érdemleges ellenállásba nem kell ütköznie a HÁTTÉRHATALOMNAK!

Keresztyén TESTVÉREMMEL, BARÁTOMMAL, a Szövetség Árpádjával beszéltük, hogy milyen tudatlan és BUTA, az ÁLLAT ÉRTELMI SZINTJÉN elhelyezkedő népség a MAGYAR! Hiszen az orra előtt viszik véghez mindezen súlyos Emberiség-ellenes bűnöket és nem veszi észre.

Teljesen AGYONVERTÉK a MAGYAR emberek elméjét az ECHELON-fegyverekkel!

Talán nincs is olyan erkölcsi fertőben egy nemzet sem, mint a magyar. Mert egyértelműen, és cáfolhatatlanul rá lehet mondani, hogy NEMZET-, HAZA-, és LEGFŐKÉPPEN ISTEN-ELLENES népség! Ezt nem hagyhatja a TEREMTŐ büntetés nélkül, sőt, hagyja, hogy a NAGY BABILONI SZAJHA teljesen TÖNKRETEGYE, KIZSÁKMÁNYOLJA, A TÉRKÉPRŐL is eltüntesse!

Utálatos a MAGYAR nép az ISTEN SZEMÉBEN, hiszen minden jelentősebb tettével ISTEN TÖRVÉNYEI ellen cselekszik! Már azzal is, hogy magyar a magyarnak a legnagyobb ellensége! Hamis tanok, és BÁLVÁNYIMÁDÁS jellemzi ezt a népet! A Temető Atya szemében UTÁLATOS, GYŰLÖLETES minden nemzet, mely saját maga által koholt és "gyártott" bálványok, jelképek IMÁDATÁBA helyezi HITÉT, bizalmát!

NAGY LEHETNE NEMZETEM ERKÖLCSILEG, ÉS TERÜLETILEG IS! Ehhez annyit kellene tennie, hogy ISTEN TÖRVÉNYEIT BETARTJA, AZT HELYEZI ELSŐDLEGES HELYRE, továbbá a TEREMTŐ AKARATÁT CSELEKSZI mindenben.

Ha NEMZETI szinten ELLENE FORDULNA A NÉP A HÁTTÉRHATALOMNAK, és a vezetőjének, a FENEVADNAK, akkor ISTEN KEGYELEMBEN RÉSZESÍTENÉ, és ha úgy látná jónak, akkor MINDEN NEMZETEK FÖLÉ EMELNÉ!

KIZÁRÓLAG ISTENBEN, ÉS A SZENT SZÓBAN-TÖRVÉNYEKBEN LEHET MENEDÉKRE, ÉS IGAZSÁGRA TALÁLNI! Emberben, PÁRTOKBAN NE BÍZZ! Gyarló, tudatlan, buta az a nép, és az az egyén, aki abba helyezi a bizalmat, és a megmentést attól várja!

TRIANON TRAGÉDIÁJA sem volt véletlen: már akkor MŰKÖDÖTT, és ÉLETKÉPES VOLT A HÁTTÉRHATALOM ECHELON-Rendszere. Minden jel azt bizonyítja, és a történelem legszörnyűbb pusztításaiért is ez tehető felelőssé! HAZÁNK MEGCSONKÍTÁSA egy tudatos cselekmény volt, a HÁTTÉRHATALOM egyik GAZTETTE, hiszen ezzel milliók életét tette tönkre, és ÉVTIZEDEKIG, sőt 150-200 ÉVRE előre egy olyan KONFLIKTUSHELYZETET alakított ki, melyből pillanatok alatt egy újabb vérengzés, szörnyűséges háború alakulhat ki!

Én kérem a KRISZTUS Urunkat, hogy vezesse kezem, és a Szövetségek Árpádjának munkáját, mert MI TÖRTÉNELMET ÍRUNK, mert a LEGNAGYOBB EMBEREK VAGYUNK A FÖLD BOLYGÓN, hiszen Istennek tetsző dolgot cselekszünk, hirdetjük az igaságot, és az Emberiség megmentésén munkálkodunk!

Minden TISZTELETEM Molnár F. Árpád úr előtt, hiszen ő nélküle ez nem valósulhatott volna meg! Természetesen mindez Isten kegyelméből működhet és létezhet! Ezért vagyunk mi sérthetetlenek!

Kimondjuk, bármennyire is FÁJ, és SZÖRNYŰSÉGES ESEMÉNY-SOROZATOT INDÍTHAT EL, hogy a MAGYAR NEMZET saját maga ellen vívta ki a TEREMTŐ HARAGJÁT, ami következtében számolni kell a súlyos következményekkel is!

Hogy ne legyenek hiú ábrándok, mindenkivel közöljük, hogy még a "kicsíny, CSONKA MAGYARORSZÁG" is ELVESZETT, MEGSZŰNT LÉTEZNI! Elveszett, elveszett, elveszett, elveszett, elveszett; ezt azért írjuk le ilyen sokszor, mert így adunk hangsúlyt a dolgok nyomatékának! NINCS ORSZÁGA A MAGYAR NÉPNEK, MERT HITVÁNY LETT, és Istentagadóvá, Emberiség-ellenes bűnössé vált! Egyszerűen arról van szó, hogy a TEREMTŐ ATYA hagyja azt, hogy LEIGÁZZÁK, GYÖTÖRJÉK, BÜNTESSÉK idegen népek a MAGYART! Megengedte a HÁTTÉRHATALOMNAK, hogy olyan VEZETŐKET HELYEZZEN az állat szintjén lévő magyarság fölébe, amely az orra előtt ADJA EL, TESZI TÖNKRE, ÁRULJA EL! Mindezt az IGAZSÁGOS MINDENHATÓ beleegyezésével teheti a HÁTTÉRHATALOM! Alávaló söpredék lett a MAGYAR, és saját FAJTÁJÁNAK IS AZ ÁRULÓJA, TAGADÓJA/MEGTAGADÓJA!

EZT ÉRDEMLI, SEMMI MÁST! Szenvedést és pusztulást!

Kemény szavak ezek, de a BŰN az NEM MARAD ISTEN ELŐTT BÜNTETÉS NÉLKÜL!

Jelen pillanatban egy úgynevezett ÚJ HONFOGLALÁS történik a KÁRPÁT-MEDENCÉBEN! Egy másik NEMZET fiai lehetőséget kaptak arra, hogy a Magyarokat kisemmizzék a saját földjükről. De senki ne feledje el, hogy a más, illetve a másik nép is sokat szenvedett bűnei, Isten-ellenes bűnei miatt, hiszen több, mint 2000 évig nem volt országuk, és most lett, sőt, KETTŐ LETT NEKIK EGYSZERRE! Megtehetik, hiszen Isten erre engedélyt adott a HÁTTÉRHATALOMNAK, mert alávaló Nemzet lett a MAGYAR, nem érdemelte meg a NAGY, KÁRPÁT-MAGYAR HAZÁT! Ezért lett Trianon, és most még súlyosabb büntetés jön a sokkal súlyosabb bűnökért!

Már csak "nyelvében él a nemzet", és kicsíny terület a térképen a magyar hon! De HAMAROSAN ELJÖN AZ IDŐ, mikor még ez sem lesz, mert eltöröltetik a föld színéről is. A VILÁGTÖRTÉNELEM LEGMOCSKOSABB, LEGÁRULÓBB, LEGUNDORÍTÓBB FÉRGEI IRÁNYÍTJÁK, URALKODNAK MOST A MAGYAR NÉP FELETT! Teszik ezt a HÁTTÉRHATALOM által, Isten beleegyezésével. Egyszerűen HITVÁNY, MAGASZERETŐ, FÉREG-KORCS, ISTENTAGADÓ, BÁLVÁNYIMÁDÓ, hamis ÉRTÉKRENDEKBEN HÍVŐ, REMÉNYTELENSÉGBEN MEGOLDÁST KERESŐ, ECHELON-fegyverrel AGYONVERT, alávaló NEMZETTÉ vált a MAGYAR!

A MAGYAR NEMZET SORSÁT KEDVEZŐBBRE FORDÍTANI CSAK A TEREMTŐ TUDJA, DE AHHOZ A NÉPNEK KOLLEKTÍVEN ALÁ KELLENE VETNI MAGÁT A MINDENHATÓ AKARATÁNAK, ÉS ISTENFÉLŐ, PARANCSOLATAIT MEGTARTÓ NEMZETTÉ KELLENE VÁLNIA!

Abban az esetben KEDVESSÉ VÁLNA a színe előtt NEMZETÜNK, és ha úgy látná jónak az ÚR, akkor KIVÁLASZTOTT NÉPKÉNT, minden nemzetek fölé emelné! Olyan lehetőségek adatnának meg, amelyet fel sem foghatnánk!

De mivel a HÁTTÉRHATALOM egyik legundorítóbb kiszolgálója, a melegágya minden olyan UTÁLATOSSÁGNAK, mely Istennek NEM TETSZŐ, ne is várja ez a nép, hogy jobbra fordul a sorsa!

Egy vigasz lehet mindenki számára: hogy HAMAROSAN ITT A SZABADULÁS, MERT A TEREMTŐ BEVÉGEZTETI A HÁTTÉRHATALOM SZÖRNYŰ, ÉS IGAZSÁGTALAN RENDSZERÉT!

"Kis idő még, és nincsen gonosz, keresed a helyét, de nem leled sehol!"

Isten áldásával íratott!

FELELŐS SZERKESZTŐ: Molnár. F. Árpád
Szerkesztő: Kárpáti Magyar

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.

A Hírháttér kapcsolódó - pártmentes, tehát erkölcsi és igazságalapú - irodalmából:
2009-04-19. - HÍRHÁTTÉR TV: Orbán Viktor, a Fidesz és a Hír tv felhalálhörgése
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Lendvay Kamilló: Chaconne/   (Film, 19 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-04-18. - Nem komoly, aki nem tájékozódik naponta, mi jelent meg a Hírháttéren  (cikkünk főleg azoknak, akiknek nem kell az első két betűt magyarázni)
/Molnár F. Árpád/

2009-04-07. - HÍRHÁTTÉR TV: Megbénult egyházak és Háttérhatalom - Hol az Isten Ereje?! (Ésaiás Könyve 63. Rész, 1-6. Versek)
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Dubrovay László: Hangszín-szimfónia/   (Film, 26 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-02-08. - HÍRHÁTTÉR TV: A Kárpáti Magyar - Nyitány helyett a Való Világról
/Soós József (A Kárpáti Magyar) - Molnár F. Árpád/   (Zene: Enigma: Shadows In Silence)   (Film, 17 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-01-05. - A magyar haza a globális háttérhatalom irányításában
/Katalin Hosseinian (USA)/

Előző cikk:
2009-04-24. -
"Gerincedet megtörte a Gonosz" - Ebergényi Németh Magda verseiből
/Ebergényi Németh Magda (Léna)/
Tartalom: Németh Magda erkölcsi és magasztos környezeti igényét megjelenítő, valamint a magyarság tisztaságot és igazat megvető, keserű és alávaló morális helyzetéről írott legújabb verseiből, melyek címe:
1. Mások útján;
2. Érdeked csak egy lehet;
3. Mérték.

Lap teteje

Következő cikk:
2009-04-25. -
Az orbáni elektrosokk terápiák tenyészállati pártfarmján halálos járvány tombol
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Orbán párttrógerei, az antikrisztusok, a gyilkosok, amiket embernek sem lehet nevezni, amik egy hóhér pártvezér és a vétlenek kínhalála között azonnal a további mészárlásokra, és az összes eddigi elrejtésére szavaznak (...), nem értik, hogy keresztyének vagyunk, nem a szentek és a világi igazak gyilkosai. Aki ezen moslék férgek közül bármelyik Orbánhoz hasonlítja bármelyikőnket, az összekeverte az ördögöt az angyalokkal. A keresztyén nem pártgörénylétben és hazugságban, hanem erkölcsben és igazságban keres életet.
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu