Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal,   rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
Hallgassa a Hírháttér Rádiót! Klikk a hangszóróra!
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Tánczos Krisztina:       "Nagyon sok ember beavatott és beszervezett! Ismerik a Háttérhatalmat. Tudnak az Illuminátusokról,  Echelonról,  a HAARP-technológiáról,  csak nem mernek beszélni... (...) Ők az Ördögöt szolgálják,  a Sátánnak engedelmeskednek,  eladták a lelküket,  az egyéniségüket,  a gondolataikat! (...) Ők kiszolgálják a hatalmat,  ügynökökként az emberek lebutításával,  az ismeretek visszatartásával okoznak kárt. Ők a Sátán ügynökei,  a Sátánt szolgálják,  mi pedig Istennek szolgálunk."   (2009.04.14.)

   

Máté evangéliuma 24:9.2009-07-24.
Soós József (Kárpáti Magyar)

Máté evangéliuma 24:9.:
"Akkor nyomorúságra adnak titeket, és megölnek benneteket, és gyűlölet célpontjai lesztek minden nemzet előtt az én nevem miatt!"

Mivel a jelenlegi VILÁGRENDSZER a FENEVAD irányítása alatt áll, ez magyarázatot ad arra, hogy miért történik annyi szörnyűség a világban mindenfelé. Hiszen a GONOSZNAK és az általa működtetett VILÁGRENDSZERÉNEK a célja, hogy MINDEN EMBERT MEGRONTSON, ÉS A PUSZTULÁSBA TASZÍTSON, HALÁLRA ADJON! Ennek érdekében mindent elkövet, és a lehető legszélesebb körben felhasználja azokat a lehetőségeket, melyek a rendelkezésére állnak! Szerencsére KORLÁTLANUL MÉGSEM TEHET MEG MINDENT, mert ha ez így lenne, akkor MI SEM LENNÉNK MÁR ÉLETBEN!

Így most ezzel a kijelentésemmel választ adtam arra, hogy a HÍRHÁTTÉR Multimédiának és annak tagjainak miért van lehetőségük olyan dolgokat leírni, kijelenteni, amiket senki ez idáig nem volt képes a Világtörténelem folyamán!

Ha nem lennénk védelem alatt, és a TEREMTŐ ISTEN védő tekintete nem lenne rajtunk, akkor már régen halottak lennénk, de mivel CÉLJA van velünk az Úrnak, és a VILÁGRENDSZER ÖSSZEROPPANTÁSÁNAK munkájában feladatot kaptunk, ezért életben tart bennünk. Természetesen nem tudjuk, hogy meddig van és lesz ez így, és ha a Mindenható úgy látja jónak, hogy nem tart igényt többé ránk, akkor attól a pillanattól kezdve bármi megtörténhet velünk, és a HÁTTÉRHATALOM azonnal lehetőséget kap arra, hogy végezzen velünk!

De a VÉDELEM ALATT ÁLLÁS nem jelenti azt, hogy "BUROKBAN VAGYUNK TARTVA", mert gyakran előfordul olyan eset, hogy ellenünk NEGATÍV VISELKEDÉSI CSELEKVÉST hajt végre valaki; ezt bármelyikünk ellen elkövethetik, és meg is valósítja ezt a HÁTTÉRHATALOM!

A magam példáját említve számtalan olyan eset volt, hogy számomra közömbös személyek, akikkel soha nem kerültem közelebbi kapcsolatba, MEGMAGYARÁZHATATLAN OKBÓL KIFOLYÓLAG ELLENSZENVET TÁPLÁLNAK IRÁNTAM, és olyan tetteket hajtottak végre ellenem, ami méltatlan, és semmi esetre sem volt jogos! Ilyen a méltatlan bánásmód, agresszív viselkedés, csúnya szavak, rágalmak szórása személyem ellen, esetleg valamilyen "értéktárgyamban" okozott kár, szándékos rongálás! Ezek a dolgok érthetetlennek tűnnek egy "átlagos ember" esetében, mert azzal elintézi a megmagyarázást, hogy ... "NEM VAGY NEKI SZIMPATIKUS, NEM KEDVEL TÉGED ÉS ÖSSZESEN ENNYI...". De még hozzáteszi, hogy: "...mindenki nem kedvelheti egymást...".

A teljes méretért klikkeljen a képre!Sokszor előfordult már olyan, hogy TELJESEN KÍVÜLÁLLÓ, IDEGEN SZEMÉLYEK követnek el olyan tetteket, melyekre semmilyen értelmes válasz nincs az ELMEIRÁNYÍTÓ ECHELON-fegyvereken kívül! Az utcán járókelő emberek a legkülönfélébb dolgokat, apró bosszantásokat cselekszik meg, és mindez úgy látszik, mintha ők maguk csinálták volna. Pedig ez nem így van, mert ezeket a tetteket IRÁNYÍTOTT CSELEKEDET FORMÁJÁBAN HAJTATJÁK VÉGRE VELÜK!!! Vagyis SZABAD SAJÁT AKARATUKTÓL FÜGGETLENÜL teszik meg! Ők csak a VÉGREHAJTÓ KÖZEGET jelentik a konstrukcióban! Ezzel a módszerrel tudnak beférkőzni a legbelsőségesebb családi életbe, a magánszférájába, közegébe egy személynek! A MUNKAHELYEN is szándékosan és gyakran használják ezt ZAKLATÓ MÓDSZERKÉNT, így tönkretéve, az őrületbe hajszolva a szerencsétlen áldozatot! NEM LESZ NYUGALMA EGY PILLANAT SEM, MERT A RENDSZER MINDEN MOZDULATÁT FIGYELI ÉS KONTROLLÁLJA!

Ezzel meg is lett adva a válasz azokra a dolgokra, melyek eddig mindenki számára érthetetlenek voltak! Azt tanulják meg, hogy semmi sem történik véletlenül, és mindenre megvan az értelmes válasz!

A CSALÁDI ÉLET teljes szétzüllesztése könnyűszerrel kivitelezhető az ELMEIRÁNYÍTÓ-ELMEMANIPULÁCIÓS fegyverek segítségével. Az ORVOSOK és a MÉDIUMOK által NÉPBETEGSÉGNEK HAZUDOTT STRESSZ-ZAKLATOTTSÁG sem véletlen, és nem magától kialakult állapot! Ezt MESTERSÉGESEN OKOZZÁK, aminek több oka van: az egyik a GYÓGYSZERIPAR-GYÓGYSZERKERESKEDELEM, mert a HÁTTÉRHATALOMNAK nagyon jól jövedelmező üzletága ez; de ebbe most ne menjünk bele, mert más témakör, így soha nem végzünk...

A MUNKAHELY (akinek még van...) tökéletes lehetőséget biztosít a HÁTTÉRHATALOMNAK arra, hogy az embereket egymás ellen fordítsa, megrontsa és zaklassa! Mindezt teszi úgy, hogy fel sem merül a kétely senkiben, hogy ezért egy "FELSŐBB SZINTŰ" INTELLIGENCIA A FELELŐS...

... mint ahogy azért is, hogy a világban a TECHNIKA ilyen mértékben képes volt az utóbbi évtizedekben kialakulni! Mert ezt nem az EMBER elméje építette ki, hanem az UTOLSÓ IDŐKRE LETT A KONSTRUKCIÓ ÍGY KIALAKÍTVA! Ez miatt nem évszázadokkal ezelőtt "fejlődött" erre a szintre a tudomány! Mert az utolsó időkre volt ez meghatározva, így kellett ennek lennie!

Vagyis a munkahelyen számtalan sérelem éri az embert. Ez minden irányból jön, már ami az alá- és a fölérendeltségi viszonyt illeti. Sokszor megmagyarázhatatlanul történnek meg ezek az emberrel, pedig nagyon tudatosan, és mérnöki pontossággal alakították ezeket ki. Az ÁLDOZAT észre sem veszi azt, hogy AMIT TESZ vagy MOND, az nem a SAJÁT GONDOLATAIT tartalmazza. Ilyen mértékben képesek befolyásolni az események menetét, és kialakítani a folyamatokat!

Ez így volt velem is nagyon sok esetben, mikor ok és indok nélkül NEKEM TÁMADTAK, MÉLTATLANUL BÁNTAK VELEM. Volt olyan is, hogy egy jól szervezett (HÁTTÉRHATALMI szervezés folyamán...) előidézett eseménysorozatban GYILKOSSÁGI KÍSÉRLETET ELSZENVEDŐ ALANYA VOLTAM, és akkor nem is egyedül, mert az AUTÓBAN MÁS IS TARTÓZKODOTT! A TEREMTŐ védő keze mentett meg attól, hogy hatalmas teherautókkal összelapítsanak bennünket, és halottak legyünk!

Ismeretségi körben és azon túl számtalan olyan eset volt, hogy SZEMÉLYEM ELLEN mindenféle valós ok nélkül támadás és GYŰLÖLET célpontja lettem. Ezen az sem változtatott, hogy az illetővel JÓT TETTEM, és HÁLÁVAL, KÖSZÖNETTEL TARTOZOTT VOLNA! De éppen az ellenkezője történt meg, mint ahogy a világban minden helyzetben a DOLGOK FORDÍTOTT MENETBEN MENNEK VÉGBE! Éppen a HELYES, "normális" folyamattal szöges ellentétben! Így bármit nézhetünk, mindenben a helytelen dolgok kerekednek felül, a jó alul marad. De ez csak a jelenlegi állapot, mely hamarosan meg fog változni, mert a MINDENHATÓ helyreállítja a dolgokat a Világegyetemben!

Érezhető az, hogy amíg olyan dolgot tesz valaki, ami a FENEVAD és kiépített TITOKZATOS NAGY BABILONI HÁTTÉRHATALMÁVAL egységben van, addig a KÍNZÁS és ZAKLATÁS alábbhagy, de ha az "ember" ellene megy a RENDSZERNEK, akkor egyből erősödik annak NEGATÍV és KÁROS ELLENÁLLÁSA! Így könnyen lehet tudni, hogy mikor cselekszik az ember a TEREMTŐ AKARATÁVAL EGYSÉGBEN, mert ha ezt megteszi, akkor a VILÁG, és annak GONOSZ URA egyből ZAKLATNI, PUSZTÍTANI KEZDI!

Sajnos nagyon kevés embernek adatott az meg, hogy a TISZTÁNLÁTÁS KÉPESSÉGÉVEL rendelkezzen, de aki ezt a lehetőséget megkapta, és a VILÁG NÉPEI hasznára fordítja Istennek tetsző módon, az a saját üdvösségét is megszerzi!!! Nagyon kevés olyan ember van, aki állja a harcot, és bírja a megpróbáltatásokat, mert a legtöbben feladják, és beállnak a sorba az ÁRULÓK közé, vagy egyszerűen hagyják, hogy megrontsák őket! Ez minden esetben a HALÁLUKHOZ vezet ezeknek a személyeknek.

"GYŰLÖLET CÉLPONTJAI LESZTEK": szinte mindenki az ellensége annak, aki a TEREMTŐ AKARATÁVAL ÖSSZHANGBAN VAN, és nehéz terhet kell cipelnie a vállán a kiválasztott személynek; erre nagyon kevés ember képes! Éppen ezért keveseknek adatott meg az a KIVÁLTSÁG, hogy a TISZTÁNLÁTÁS, és a JÓ SZÍVÁLLAPOT ajándékát megkapja. Ennél nagyobb kincset nem tudhat magáénak senki sem, mert a NAGY BABILONI RENDSZERBEN minden MÚLANDÓ, és semminek nincs ÖRÖK, de még ÁLLANDÓ ÉRTÉKE sem, kizárólag az számít kincsnek, ami az ÉGI ATYÁTÓL ÉRKEZIK; azt kell megóvni, védeni, és a lehetőségekhez képest az EMBERISÉG JAVÁRA FORDÍTANI, ezzel is előidézni a HÁTTÉRHATALMI Rendszer pusztulását!

Már a GYÖTRŐ FÁJÁSOK ÁLLAPOTÁBAN VAN A RENDSZER, VAJÚDIK ÉS EGYRE JOBBAN VONAGLIK a férgese. De ez még nem a vég; az még csak ez után jön majd. Nem kell soká várni már rá, mert itt lesz az, úgy jön el az ..., mint éjnek idején a tolvaj: váratlanul, és gyorsan fog megérkezni!

Mi érezzük a jelenlétét a HÁTTÉRHATALOMNAK, tudjuk, és belső érzékünk tudatja velünk, hogy MINDEN PILLANATBAN FIGYELNEK BENNÜNKET. Teszik azt a dolgot, ami a próféciákban le lett írva; be fog teljesedni minden, mert annak úgy kell lennie!

Felelős főszerkesztő: Molnár F. Árpád
Szerkesztő: Kárpáti Magyar (Soós József)

(Írta: 2009 július 15.)

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét,   Reptéri út 15/b.,   fsz.2.


A Háttérhatalom léte és technológiái,   valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a Hírháttér kapcsolódó alapirodalmából:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom,   ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film,   31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/

2009-01-15. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött
/Molnár F. Árpád/   /Zene: 8 zeneszerzőtől/   (Film,   97 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton,   és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/   /Zene: Enigma - Touchness/   (Film,   16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/   KLIKK az oldalra! (12 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból,   belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

2009-04-26. - A HAARP titkos alkalmazási területeiből,   és a világuralom - A világ soha nem publikált titkaiból
/Molnár F. Árpád/

2009-05-14. - HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Alban Berg,   Sir Edward Elgar,   Lendvay Kamilló,   Ligeti György,   Reményi Attila/   (Film,   92 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-05-20. - Nemzetbiztonsági csúcsbotrányok,   Emberiség elleni terroristák - Kulisszatitkok
/Molnár F. Árpád/

2009-05-21. - A felrobbant katonai repülőgép: A Bajnai-Orbán Egypártkormány tömegmészárlásai Indonéziában
/Molnár F. Árpád/

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. - A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha,   sehol,   senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR - Rekordokat rekordokra 2009-06-05. -
A Világállam légi tömeggyilkosságairól - Katonai- és államtitkok az Emberiség ellen
/Molnár F. Árpád/

ALAPMŰ! : 2009-06-21. - Elmeprogramozás,   teljes kontroll: háttérhatalmi,   katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón
/Molnár F. Árpád (Echelon-tanú)/

Előző cikk:
2009-07-22. -
HÍRHÁTTÉR TV:
A Tétel (K.7) - Molnár F. Árpád legújabb zenei szerzeménye a Szeszák-filmekhez készült
/Molnár F. Árpád (zeneszerző, tényfeltáró, Echelon-tanú)/
/Zene: Molnár F. Árpád: K.7/
(Zene, 4 perc)
Tartalom: Szeszák Gyula megyei főügyésszel, olajügyésszel, ügyvéddel készült filmjeinkhez készült Molnár F. Árpád szerzeménye, melyet gyorsklipként megtekinthetnek és letölthetnek. A darabhoz írott szerzői kommentárt oldalunkon elolvashatják.
(Megtekinthető (meghallgatható) és letölthető!)

Lap teteje

Következő cikk:
2009-07-24. -
HÍRHÁTTÉR TV:
Állambűnözés az autómaffiáért - Szeszák főügyész bűnüldözési harcaiból
/Szeszák Gyula (megyei főügyész) - Molnár F. Árpád (főszerkesztő, emberjogvédő, tényfeltáró)/
/Zene: Molnár F. Árpád/
(Film, 7 perc)
Tartalom: Az ügyészek királya, Szeszák Gyula hozza nyilvánosságra egyik, az állami bűnözéssel szemben folytatott csatáját, amikor egy autókereskedő maffia megbuktatását egy országgyűlési képviselő akarta eltussoltatni. Előbb belefolyt a rendőrség, majd a bűnözés érdekében bűnszervezetként bűnpártoló beteges bűnözési hajlamait dokumentálta a Magyar Köztársaság Országgyűlése, akik beteges bűnözési hajlamaik miatt közjogi méltóságoknak is elnevezték magukat: amihez a buta nép sokáig mit sem sejtve bólogatott.
(Megtekinthető és letölthető!)
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu