Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

 

   

Még egyszer egy tudósításról – szakmailag…

2008-09-05.
Stoffán György

 


Ráckeresztúr temploma

A Ráckeresztúron megrendezett IX. Keresztúr-találkozóról írott tudósításom egy mérce volt mindössze. Mit hajlandó a magyar sajtó tudomásul venni, és mit nem. Míg a zsidó fesztivállal tele van a média, addig a kárpát-medencei magyarok találkozójáról egyetlen hang sem volt sehol (Duna TV HÍRTV, ECHOTV, MTV1-MTV2). Megyei szinten (Fejér Megyei Hírlap) az általam elküldött tudósítást kiherélték. No, de nem is ez a lényeg. Ez a tudósítás rövid, tényszerű, de "nincs benne semmi", ami felháborodást, megütközést, kurvaanyázást és egyéb megszokott indulatot váltana ki. Ergo: nem érdekes. Pedig egy ilyen találkozó építő lenne, értékeket hordoz és a legfontosabb dolog, amit el tudok képzelni a nemzeti összetartozás és eszmélés érdekében. Itt, a mariaorszaga.hu-n, (és a Fejér Megyei Hírlapban a lényegtől megfosztva) jelent csak meg... noha a Kárpát-medencéből huszonhárom településről érkeztek vendégek, koncertekkel, és például Wass Albert esttel fűszerezve a viszontlátás ünnepét. A magyar sajtó tehát, tokkal-vonóval aljas, gerinctelen és nemzetellenes - mindkét, avagy minden oldalon, néhány kivétellel! Legalábbis a fenti szonda (nem ipsos!) kimutatása szerint. Hasonlóképpen a határon túli sajtóhoz, hiszen az erdely.ma honlapnak is megküldtem az anyagot, de ott sem jelent meg a Keresztúrok találkozójáról semmi, noha Székelykeresztúr és Ördögkeresztúr is ott volt a találkozón, amelynek egyik védnöke – Duray Miklós és több más kiemelkedő személyiség mellett - Tőkés László volt.

Ha tehát a klasszikus újságírásnak, tudósításnak megfelelően nincs az írásban gyűlöletre uszító, önsirató, zsidózó, cigányozó és más hasonló elem, akkor a tudósítás értelmetlenné válik ma Magyarországon és a mindig síró, önsajnáló magyar nyelvterületen. Persze én is szívesen írnék és írok más eseményről, de most kíváncsi voltam hol tart a magyar újságírás erkölcsi, és tudati szintje... Itt, Kedves Olvasó. És ez elkeserítő. Cikket érdemel külön, amelyet hamarosan közreadok. Ugyanis olyan mélyen fertőzött ma a sajtó jobb és baloldalon egyaránt, hogy ennél mélyebbre nem lehet süllyedni. A jobboldalon a frusztráltság, az önkínzás és a (jogos) undor látható, a balon a gyűlölet minden ellen, ami nem vörös, cionista, és liberális, azaz, minden ellen, ami magyar. Objektív, tényközlő írások, amelyek az összetartozásról, a szeretetben való együttlétről és az egyetértésről szólnak, tehát az újságírás alapvető feladatát teljesítik, már a szerkesztőségekben elakadnak, vagy kiheréltetnek. Vajh hány nemzeti vagy nem nemzeti újságíró iskola figyel fel erre a drámai helyzetre, azaz, a társadalmat mételyező tényre? Egyik sem. Mert már ott kezdődik a félrenevelés és az objektivitás súlyos háttérbe szorítása. A magyarok találkozója tehát nem hír, ám a zsidó fesztivállal minden tele volt…

Ha azonban azt írtam volna, hogy: - a szemét kommunistabérenc gyurcsányista cionista, hazaáruló Gyenesei miniszternek volt pofája még térdet hajtani, keresztet vetni is és énekelni, imádkozni a templomban, no meg a Teremtő Istent emlegetni… - és így tovább, akkor a cikk bizonyára kiemelt helyen szerepelt volna. Ám, én csupán tudósítottam, szárazon, a tényeknek megfelelően, arról, amit láttam és tapasztaltam, majd a tudósítás végére odaillesztettem a saját véleményemet: - „mintha béke lenne Magyarországon és a Kárpátok gyűrűjében”… A többit eldönteni az olvasó dolga – lenne.

A magyar sajtó tehát már nem az újságírás alapvető értékeinek és követelményeinek felel meg, hanem állandó harcban áll még önmagával is. Meg kell tanulni a lapírást, a tudósítást, az objektivitást – újra. Ugyanis nem az olvasó alakítja a médiumokat, hanem azok az olvasót. A felelősség hatalmas, mert a sajtó tette olyanná a közvéleményt, az emberek gyűlölettel teli érzésvilágát (mindkét oldalon), amilyennek ma látjuk. Az állandó, cselekvés nélküli jobboldali siránkozás éppen úgy gyűlöletté aljasodott, mint a baloldali és liberális magyarellenesség. És mindkét oldalon azt gondolják a sajtó munkatársai, hogy amennyiben beállnak ebbe a gyülevész hadba, úgy a respektjük is nő az olvasó szemében (mindkét oldalon), noha csupán a pénzért írnak össze minden ostobaságot, járatják le magukat, és hiányos szalmai tudásukról tesznek tanúságot (a baloldalon). A jobboldalon a tehetetlenség dühe okozza a magából kifordultságot a sajtó munkatársainak „alkotásait” illetően. Igaz ezen az oldalon is vannak pénzért pártmegbízást teljesítők, de ezek is inkább hajlanak immár a primitívség és visszataszító munkálkodásra, mint a pallérozott, nehéz és követelményekkel teli újságírásra. Nincs tehát különbség az önjelölt, képzetlen tollnokok és a képzett és jól fizetett újságírók között –, néhány kivételtől eltekintve.

Összességében tehát az értelem, az érzés, a szeretet és az objektivitás hiányzik ma már az egész újságíró-társadalomból. Mi tükrözi ezt a leginkább?

Több a napokban megjelent hír: - például a Mazsihisz köszöntője Boros Péternek, amelyben ez az összeférhetetlen sziléziai jellemű vezetés a születésnapi levelében is fasisztázik, aljaskodik, indulatokat és antiszemitizmust kelt. A zsidó fesztivál, amelyről a baloldali sajtó nem az értékeket adja közre, hanem ajnározza a rendezvényt parttalanul dicsérve mindenkit aki azon részt vesz, közben a ráckeresztúri találkozóról egyetlen szó sem esik. A jobboldali sajtó azért nem közöl anyagot Ráckeresztúrról, mert ott egyetértés, béke és jó hangulat uralkodott három napig a Kárpát-medencei magyarok között. Ugyanakkor fejvesztve szidja a zsidó fesztivált, mert az, ami…

Mindkét oldalról hiányzik tehát az objektivitás, amelyet e cikkben annyit emlegetek, és amely bizony az alapja az újságírói, tudósítói munkának. Vannak különböző lehetőségek arra, hogy lapíró véleményt nyilvánítson, akár cinikusan, akár lelkiző stílusban, viccesen vagy éppen kikelve magából. Ám mára a glossza, a tárca stb… összeolvadt a hírközléssel, s mindenki azt gondolja, hogy ez így helyes.

Az újságírás hivatás, nem pedig foglalkozás. És a hivatást úgy kell tekinteni, és végezni, hogy annak az alapszabályai ne sérüljenek, mert az kihat az olvasóra, a társadalom egészére. Lehet persze a politikai újságírásban eltérő vélemény, hiszen mindig is volt jobb és baloldali sajtó, de volt idő, amikor a kormányok – Horthy Miklós alatt – igen szigorúan betartatták a lapírás szabályait, szakmai előírásait. Erre vonatkozólag még a Csendőrség kézikönyvében is volt útmutatás.

Summa summarum: Jó lenne értelemmel, szeretettel és objektivitással írt cikkeket olvasni, tényszerűen valós hírekről hallani, s kellő intelligenciával, hozzáértéssel megírt glosszákban, tárcákban olvasni a véleményeket. Ha azonban ezeket az elvárásokat megtapasztalnánk, akkor azt is észre kellene vennünk, hogy sok „újságíró iskola” bezárna, és igen kevesen űznék ezt a hivatást, amelynek szakmai feltételei és követelményei nem kisebbek és kevesebbek, mint a precíziós műszereken végzett munkáé.

Stoffán György

 

 


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2008-08-31. - HÍRHÁTTÉR TV és HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ:
Valamennyiünk ellenségei és a média felelőssége

/Molnár F. Árpád/
(Zene: Ákos, Harold Budd, Brian Eno.)
Tartalom: Teljesen egyedi, magyar nyelven soha nem hallott témákat sorakoztató filmünkben közös ellenségeinkről, a világ legerősebb titkosszolgálatainak vezetőivel szemben, a globális erejű titkosszolgálati (és katonai) projectekről, a világ újságíróinak valódi erkölcseiről. És az elmondás során végig szól a zene.
KLIKK az oldalra! (Film és hangfelvétel: 58 perc)
(Megtekinthető és meghallgatható, a film és a hangfelvétel egyaránt letölthető!)

 

2008-08-29. - HÍRHÁTTÉR TV: Az újságírói erkölcsökről - Lakatos Pállal
/Lakatos Pál - Molnár F. Árpád/
Tartalom: Korunk egyik legnagyobb újságírójával, Lakatos Pállal, a Vasárnapi Újság hajdani főszerkesztőjével beszélget Molnár F. Árpád az újságírók erkölcsi állapotáról, Lakatos Pál kirúgásának körülményeiről, az újságírók kapcsán lefizetésről, megvesztegetésről, zsarolásról és zsarolhatóságról, a kollaboráns sajtóról. (Film, 14 perc)

 

 

2008-08-23. - HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ: Bemutatkozó riport a Magyar Ifjúságért Mozgalom ügyvivőjével
/Vass Szabolcs (MIM-ügyvivő) - Molnár F. Árpád/
Tartalom: Vass Szabolcsot, a nemrégiben alakult Magyar Ifjúságért Mozgalom (MIM) ügyvivőjét Molnár F. Árpád interjúvolta. Oldalunkon Vass Szabolcs rövid önéletrajzát is elolvashatják.
KLIKK az oldalra! (6 perc)
(Meghallgatható és letölthető!)
 

 

2008-08-12. - Magyar feltámadás?
/Rozgics Mária (2008.08.08.)/
Részlet: ... vagy meg tudjuk menteni közösen a Hazát, s vele együtt Földünket, vagy pedig együtt pusztulunk. A Természetet szerencsére nem lehet korrumpálni, s hiába minden mesterkéltség, az élhető élet vagy mindannyiónknak az emberhez méltó életteret adja, vagy elpusztulunk mind egy szálig.

 

 

2008-08-02. - HÍRHÁTTÉR TV: Döntsük le a falakat! - Amikkel a legtöbb nézői üzenet foglalkozott
/Molnár F. Árpád/
A tartalomból: Titoktartási nyilatkozatról, a fogba ültethető poloskáról, az Isten Létezését igazoló filmről és sok egyébről, amikről egyelőre sehol másutt nem hallhat a 15 milliós magyarságból. (Film, 28 perc)

 

 

 

 

 
Előző cikk:
2008-09-04. -
HÍRHÁTTÉR TV:
Bátorság, rasszok, haza - A Hírháttér evangélikus filmje
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: E film prédikáció, evangelizáció, korunk magyarságának meghatározó kérdéseivel és problémáival, valamint természetesen olyan területek érintésével, amiket Magyarországon sem a médiában, sem a templomokban, sem a gyülekezetekben eddig szinte nem érintett senki. A szókimondás a Hírháttérről indult el. (Film, 41 perc)

Lap teteje

Következő cikk:
2008-09-05. -
A bárányok hallgatnak... - De meddig?
/Audie Rácz Era/
Részlet: És vajon mit gondolnak a Magyar Zsidók Világszövetségének tagjai erről? [A Regős-versről - a szerk.] (...) Ez idáig olybá tűnik, hallgatnak. S nem csak ők, hanem a sok millió ellehetetlenített magyar is hallgat, akik pedig kifosztottak és megalázottak. Hallgatnak nyugdíjasok, akiket már családjuk is - ha van - alig győz támogatni, s választaniuk kell a gyógyszer vagy számla kifizetése közt, egy ledolgozott élet után.

   
 

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu