Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal,   rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
Hallgassa a Hírháttér Rádiót! Klikk a hangszóróra!
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Diplomáciai úton a Hírháttér irányában deklarált: Ebergényi Németh Magda (emberjogvédő, költő), Fenyvesi Miklós (főszerkesztő, költő), Fenyvesi Theresa (író, tanár, Echelon-tanú), Figler Csaba (költő, újságíró), Jövőnk.info, Bokor Imre (ezredes professzor), Karancsi Tibor (olajrendőr, túlélő), a Magyar Családok Országos Szövetsége és Urbán Szabó József (elnök), Magyar Ifjúságért Mozgalom és Vass Szabolcs (ügyvivő), Kozenkay Jenő (kémelhárító), Kőrösi Imre (OGY-i képviselő, tényfeltáró), Lakatos Pál (újságíró, tényfeltáró), Magyar Néppárt és Sebők István (elnök), Magyar Sors Online és Varga Szibilla, Malomfalvi Szász Ágnes (biokémikus), MNÁSZ és Kőműves Géza (elnök), Mónus Áron (matematikus, író, tényfeltáró), Munkáspárt, Nagy Attila (orvos, közíró), Roma Jogvédő Újságírók, Athenagorasz (terjesztő), Czike László (közgazdász, publicista), Csizmadia Attila (Valóság.net), EFE Alapítvány, Szabadi Béla (minisztériumi államtitkár, közgazdász), Szász Lóránt (tudós, költő), Szemenyei-Kiss Tamás (újságíró), Szeszák Gyula (főügyész, olajügyész, túlélő), Terra Incognita és Audie Rácz Era (főszerkesztő), Torgyán József (miniszter), Tóth Tamás (Magyarok Szövetsége), Választópolgárok Szövetsége, Wennesz István (tengizi túlélő), Zsigai Klára (költő, aktivista) és sokan mások... Az állami bűnszervezeti koncepciós perek és bírósági perek Magyarországon legfőképpen az MSZP, a Fidesz és a Hit Gyülekezete vezetése részéről karakterizálódtak. Ezek egy közös vonatkozása meghatározó: Izrael és a MOSSAD!!!

   

Öldöklik hazánk fiait!2009-08-18.
Figler Csaba (költő, publicista)

Tartalom:
Figler Csaba keresztyén Testvérünk versei a cionista képmutatásról és becstelen bérenceik árulásáról, a parasztságról és a parasztságnak, az életről, továbbá más témakörökben.

 


Figler Csaba:
Fohász


Öldöklik hazánk fiait!
Számtalan módon, rejtve, csalárdul,
még szemük ránca sem rándul,
ahogy csalva, csenve
árad színtelen mérgük ragacsos enyve!
Elbújva jogalkotók háta mögött,
törik derékba jövőnk! És az életünk
pálcáját a fejünk fölött!

Halálra szánják e népet!
Legfőbb bűnünk, ha mondom,
néma a szánk a szólásra!
De buja zöld rétjeink, zubogó
vizeink forrása,
csalitos kis falvaink, tengernyi édes
gyümölcsünk
elég bűn ahhoz, hogy gyászruhát öltsünk!

Bizton mondom, hogy nekünk is kell
haladni a Hitben!
De hát, Jó Uram, oly nagy e vétkünk, hogy
meg kell halnunk itten?
Méltóbb népet találtál talán? Egy második
ígéret földjét a mi hazánkban?
Vagy egykori néped menekülvén
a süllyedő hajóról,
intelmeid elkerülvén
bűnös utain járva, a farizeusi hitnek hódol?!
És ígéreted keleti országát hátrahagyja,
hanyatt-homlok özönlik hozzánk apraja-nagyja?

Nem baj, jöjjön bárki! Megférünk!
De ne vegye el országunk, életünk
és gyermekünk jövőjét!
Ezernyi praktikával ne öldököljék
a magyart s rabolják a földjét!
Mert bár sok közöttünk a féreg!
A felsőbbség! A Tocsikoló politikus!
És pofájukon vastag a kéreg!
S lényükben gennyedző hurunkulus!
De mégis, a sok rothadék között ott a nemes!
A lélekben fénylő, szódra éhes, nyíltszívű, egyenes!

A kis falukban lakó
Kövecses, Szőke és Arató!
A Kis, a Nagy és a Csapó!
És valahol talán még… esetleg a Szabó.
Te tudod, Jó Atyám! Te látod a lelkeket,
Kérünk, hogy hajtsd el fölülünk ezt a
"savas eső" bélsáros, bűzgőzös felleget!
Ezen bűnhordó ocsmány térnyerőt!
Az ó-becsű álhitűt! A szókufár pénzzel érvelőt!
A gyengébbekkel erősködőt,
Zavarosban kavarót és abban kereskedőt!

Szabadíts meg minket!
De ha lehet, ne az életünktől!
Tisztíts meg minden bűntől!
A kapzsiságtól, a gyűlölségtől!
A nyerészkedők áruhitel hálójától,
politikus árulástól
és minden egyéb aljasságtól!
Mert öldöklik hazánk fiait!
Számtalan módon, csalárdul,
s még csak arcuk izma meg sem rándul !

A Sátánnak kilóg csűdös lába,
Még Ő maga belebújt a talárba:
ifjantos leányt saját apja gyaláz,
és hazugságtól zeng, visszhangzik a Ház!
Mert méltatlanná vált maga a Nép
és választottja, az a háromszáz!
És minden kisember igazsága aláhull!
Öldöklik fiaink szerfelett, számolatlan és csalárdul!
 

Figler Csaba:
Kérdés


El nem dönti mérés,
ha az a kérdés:
a pohár félig van tele,
vagy hiányzik a fele?

A válasz éppen olyan,
mint az időfolyam.
Sőt, ha benne e halmaz,
a megértésre felhatalmaz:
Így a kérdés már
azzá változott,
hogy milyen volt
az előző
és milyen lesz
a következő állapot.

A választ így éppen,
két állapot között,
a jelenben tetten értem.

Mert ha előzőleg
üres volt, s még
csak ez után lesz tele,
akkor most éppen: a fele!
Vagy ha tele volt előzőleg,
s ezután lesz üres az üveg,
úgy hiányzik az a tele rész,
ami most töltetlen üreg.


Figler Csaba:
Teher


Nehéz minden ember terhe!
S a tudat még rájön erre,
hogy az átlag ember azt belátja,
mindenkinek legnehezebb a sajátja!

Ha maga a tudat az igazi teher,
még szellemfényként fölemel,
de vad vágyként: buja gyom,
roppant súlyával összenyom!

   

Figler Csaba:
Mikor eljött a gonosz


Mikor eljött a gonosz, s kitépte részét,
nem talált rám semmi részvét.
Sem rokon, sem barát
mellettem nem állt!
Így vágytam a halált!

Mikor eljött a gonosz, megfagyott
hitem, erőm és a jövőm elhagyott.
Szétfoszlott a remény,
nem védett erény, csak a
kín volt az enyém!

Lehullt vértem, mint könnyű palást.
Csupaszon vártam a csapást.
Az idő semmivé vált,
a bing-bang félúton megállt,
mikor eltalált!


Figler Csaba:
Egy ismert út emlékére


Mikor megszületett
„egy párszor...”
de nem lett ám egy
jámbor pásztor...
csak egye inkább
emberek között a „ritkább”
Lázongó élte
sem emelte élre
..........................
Megfázott lélek,
köhögő,
önsorsán kesergő
értágult léghörgő
..........................
És hozzá jött
lázbeteg
szóözön rengeteg.
És némi villódzó
önrontó
hírmondó
rímrondó.
És valami ködös,
fellengzőn önös
gyilkos elmebaj,
de jaj!
Nyirkos őszben el ne halj!
Még ne........ jaj !
De hopp... s már sebaj...


Figler Csaba:
Csöppnyi lét


Lám, előttem
ez a parányi élet,
alig látszik,
s rajtam áll,
hogy meddig élhet,
meddig mászik.
Számára én vagyok
az oltalom,
a mindenség,
vagy ha akarom,
én vagyok a vég!
De Óh, micsoda
nagyszerű arány,
a végtelen Létezőnek én
vagyok a parány!


Figler Csaba:
Paraszt Sors,
Magyar Sors,


Mielőtt kiméne a paraszt a rétre,
sültös sapkát nyom a fejébe.
Sóhajt egy nagyot:
ez a liberális frázis
becs' dolgában foltot hagyott.
Elvitte pörge kalapunk.
Élhetésre se erszényünk
se piacos alapunk.
Ej, mily szégyenletes
ez a csorba,
mint koldusok, pályázatért
állunk sorba.
Közbe a rablótőke
belenyom a koporsóba.
Ej, parasztok, parasztok,
magyaroknak hírnökei
ti vagytok, ti vagytok:
utoljára kik még állnak,
mutassátok hát meg a világnak,
hogy bármily szegény,
még a magyar talpán legény.
Ez a Magyar Titok,
hogy sem ruszki macsalnyikok,
sem a szpáhik, sem a bégek,
sem a kánok,
sem pókhasú bankárok
nem vethetnek véget
jövőképes életének!

 

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a Hírháttér kapcsolódó alapirodalmából:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/

2009-01-15. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött
/Molnár F. Árpád/   /Zene: 8 zeneszerzőtől/   (Film, 97 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/   /Zene: Enigma - Touchness/   (Film, 16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/   KLIKK az oldalra! (12 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

2009-04-26. - A HAARP titkos alkalmazási területeiből, és a világuralom - A világ soha nem publikált titkaiból
/Molnár F. Árpád/

2009-05-14. - HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/   (Film, 92 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-05-20. - Nemzetbiztonsági csúcsbotrányok, Emberiség elleni terroristák - Kulisszatitkok
/Molnár F. Árpád/

2009-05-21. - A felrobbant katonai repülőgép: A Bajnai-Orbán Egypártkormány tömegmészárlásai Indonéziában
/Molnár F. Árpád/

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. - A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR - Rekordokat rekordokra 2009-06-05. -
A Világállam légi tömeggyilkosságairól - Katonai- és államtitkok az Emberiség ellen
/Molnár F. Árpád/

ALAPMŰ! : 2009-06-21. - Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón
/Molnár F. Árpád (Echelon-tanú)/

Lap teteje

Előző cikk:
2009-08-18. -
Rendszerváltó szabadkőművesek
/ Czike László (közgazdász, író, publicista)/
Részlet: Mostanra – bár rettenetes árat fizetve, de – „felnőtt” a társadalom egésze is arra, hogy szembenézzen a szomorú valósággal. Ha túl korán tartod a tükröt valaki elé, szükségtelenül vad dolgok történhetnek. Esetleg megölnek, vagy a bírált személy lesz „öngyil­kos”; - netán­tán, mint már annyiszor, az éretlen társadalom egésze sodródik egy öngyilkos forradalom­ba, ami az értel­metlen halál – az „EUtanázia” – egyfajta kollektív változata.

 

Következő cikk:
HÍRHÁTTÉR - A legfőbb út a valóságba 2009-08-19. -
HÍRHÁTTÉR TV:
A tapasztalásszkennelés és az agyirányítás alapjai
/Molnár F. Árpád (politikai üldözött tényfeltáró, Echelon-tanú)/
/Zene és hangeffektusok: Molnár F. Árpád/
(Film, 11 perc)
Tartalom: E filmünkben a gondolatrendőrség és az elme totális irányítása alapjaiba vezetjük a Nézőt - igyekezvén a legegyszerűbb módon elmagyarázni -, cáfolhatatlan tudományos bizonyítással arról, hogy ez a Rendszer már befejezetten és réges régen uralkodik. E 11 percesünkből csak a legszánalmasabbak nem értik meg, hogy amiről beszélünk, az regnál mindenhol, ahogy a Jelenések Könyve ezt 2000 éve Megírta! Gyorsfilmünket azoknak is ajánljuk, akik soha nem hallottak semmit a tökéletes elmekontroll, továbbá a totális lelki-testi uralom tudományos bizonyítékairól, sőt, akár a leghalványabb gőzük sincs arról, miről beszélünk!
(Megtekinthető és letölthető!)
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu