Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal,   rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
Hallgassa a Hírháttér Rádiót! Klikk a hangszóróra!
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Diplomáciai úton a Hírháttér irányában deklarált: Ebergényi Németh Magda (emberjogvédő, költő), Fenyvesi Miklós (főszerkesztő, költő), Fenyvesi Theresa (író, tanár, Echelon-tanú), Figler Csaba (költő, újságíró), Jövőnk.info, Bokor Imre (ezredes professzor), Karancsi Tibor (olajrendőr, túlélő), a Magyar Családok Országos Szövetsége és Urbán Szabó József (elnök), Magyar Ifjúságért Mozgalom és Vass Szabolcs (ügyvivő), Kozenkay Jenő (kémelhárító), Kőrösi Imre (OGY-i képviselő, tényfeltáró), Lakatos Pál (újságíró, tényfeltáró), Magyar Néppárt és Sebők István (elnök), Magyar Sors Online és Varga Szibilla, Malomfalvi Szász Ágnes (biokémikus), MNÁSZ és Kőműves Géza (elnök), Mónus Áron (matematikus, író, tényfeltáró), Munkáspárt, Nagy Attila (orvos, közíró), Roma Jogvédő Újságírók, Athenagorasz (terjesztő), Czike László (közgazdász, publicista), Csizmadia Attila, EFE Alapítvány, Szabadi Béla (minisztériumi államtitkár, közgazdász), Szász Lóránt (tudós, költő), Szemenyei-Kiss Tamás (újságíró), Szeszák Gyula (főügyész, olajügyész, túlélő), Terra Incognita és Audie Rácz Era (főszerkesztő), Torgyán József (miniszter), Tóth Tamás (Magyarok Szövetsége), Wennesz István (tengizi túlélő), Zsigai Klára (költő, aktivista) és sokan mások... Az állami bűnszervezeti koncepciós perek és bírósági perek Magyarországon legfőképpen az MSZP, a Fidesz és a Hit Gyülekezete vezetése részéről karakterizálódtak. Ezek egy közös vonatkozása meghatározó: Izrael és a MOSSAD!!!

   

Az állami bűnszervezeti koncepciós perek és bírósági perek Magyarországon ellenünk legfőképpen az MSZP, a Fidesz és Németh Sándor, valamint a Hit Gyülekezete vezetése részéről karakterizálódtak. Ezek egy közös vonatkozása meghatározó: Izrael és a MOSSAD!!!

Püski Sándor halálára - egy-egy cikk pro és kontra
   1. Emléksorok (Püski Sándor)
   3. Vérvád és ítélet

 

Emléksorok (Püski Sándor)2009-08-12.
Nagy Attila (orvos, közíró)

Püski Sándor és a hét emberöltő – ez lett volna a hosszúra sikerült címe az írásnak, ami Emléksorokká rövidülve várhatóan Sándor bácsi temetése napján jelenik meg nyomtatásban. Magam csaknem két generációval vagyok fiatalabb nála, és már utánam is született további kettő, aki még életében megismerhette őt, a magyar könyvkiadás fejedelmét. A kilencvennyolc éves korában elhunyt Püski Sándor kiadta kortársainak, de az előtte járó másik két generációnak a könyveit is, így adódik össze a hét emberöltő. A mélyen gyökerező életmű azonban még több évtizedre is megmarad útmutatónak magyarságból, emberségből, tisztességből.

A paraszti családból jövő Püski Sándor éppúgy nem „könyves” házba született, mint Sinka István és sokan mások. Gazdag tevékenységének bizonyítékait ő maga foglalta írásba a Könyves sorsban, amihez immár csak személyes élményeket lehet fűzni. Sokan vagyunk, akiknek ez íratlan kötelessége, mert részesülhettünk mindabból, ami a Püski család életét jelentette. Nekem is jutott az a megtisztelő támogatás, hogy Sándor bácsi egy esten mutatta be könyvemet a Krisztina körúti bolt talán szűkös, de gazdagon megrakott polcai között. Róla egyébként még halálakor sem lehet nyilatkozni a szeretett feleség, életének hosszú időn át társa, Ilus nénire való emlékezés nélkül. Ők ketten voltak egy, a Püski házaspár, ahogyan a Magyar Örökség díjat is kapták, és túlélnek Nagy Gáspár versében, mint Sándor bátyám, Ilus néném. Ez utóbbit kell most többes számba tennünk, ők a mi Püskijeink. Ahogyan felejthetetlen Sándor bácsi embersége, igazságkeresése, ugyanúgy marad meg Ilus néni mosolygó szeretete, és amit már első találkozásunkkor kimondott: nekünk magyarságban kell összefogni. Kölcsey szavai is ugyanezek, a reformkor pátoszával, de ez Ilus néninél köznapi egyszerűséggel, nem idézetként, élő valóság volt.

Püski Sándor életéről, hitéről, a magyarságba vetett reményeiről, a családból kiáradó szeretetről Hegedűs püspök mond majd a vigasztaló végszavakat. Addig Sinka István Hazátlan Sallai sorai mellett gondolkozhatunk mindarról, ami a XX. század igaz magyarjainak jutott. Sándor bácsinak is volt része külföldi száműzetésben, de ezt abban élte meg, hogy lesz még egyszer magyar feltámadás. Két évtizede, hazatérésekor megvolt ennek a földi lehetősége, ereje szerint megtett mindent a megvalósításáért. Ha ma megkérdeznénk, érdemes volt-e, lehet hogy a tények, a magyar valóság nem ezt igazolná. Mégis azt kell felvetnünk, hol lenne ez az ország a Püski házaspár munkálkodása nélkül.

Dr. Nagy Attila
orvos, közíró
 


Vérvád és ítélet

2009-08-12.
Szemenyei-Kiss Tamás
 


Ifj. Hegedűs Lóránt református lelkész Kecskeméten, a Magyarok Házában, a Hírháttér Multimédia felvételén.
(A teljes mérethez a képre kattintson!)

2009. augusztus 13.-án, amikor majd az invokáció után dr. Hegedűs Lóránt református püspök búcsúbeszédet mond és felsorolja az augusztus 2-án elhunyt Püski Sándor (a gyűlölet technológusa) nemes tetteit és érdemeit, bizonyára nem feledkezik el arról, hogy az egyháza hívei számára a haláluk utáni jövendőjük már e világban, azaz ebben az életben, eldől… Ha e földi életben nem változtattak életük folyásán, cselekedeteiken, akkor haláluk után többé már nincs lehetőségük arra, hogy haláluk utáni sorsukon változtassanak… Földi életünk ugyanis – így szól a keresztény egyház tanítása – a túlviláginak az előszobája. Nem közömbös (a társadalom számára sem), hogy miként élünk, cselekszünk, gondolkozunk, döntünk és beszélünk, mert „elvégzett dolog, hogy az emberek meghaljanak, és utána az ítélet következik”… Az ítélet következik.

A politikától független reformátusok felfogása szerint imádkozni az élőkért kell.

„Kit gyászolunk?” – tettem fel a kérdést augusztus 2. után, mikor a demokratának tűnő orgánumok mellett, a radikális (és immár kétségtelenül fegyverkező) nacionalisták internetes honlapjainak cikkeit olvastam s köztük dr. Ablonczy Balázs történész, egyetemi adjunktus méltatását arról a könyvkiadóról, aki a háborús években jelentősen hozzájárult a zsidóellenes propagandához, a magyarországi zsidók százezreinek deportálásához, elpusztításához. – A jelesnek mondott történész kissé mogorván válaszolt felvetésemre, és konkrét válasz helyett szememre lobbantotta, hogy nem segítem munkáját, hiszen, mint írta: „csaknem két évvel ezelőtt kértem Öntől, hogy Szitnyai Zoltánnal kapcsolatos, az OSZK Kézirattár 567-es fondjában található információkat ossza meg velem (kérésemet hosszas huzakodás után írásban is elküldtem) – de levelemre a mai napig nem kaptam választ.”
Ennyi állt levelében a tisztességes emberek millióihoz intézett kérdésemre így reagált, egyúttal jelzést adott arról is, hogy Püski Sándor esetében talán felesleges volt felemlegetnem a hazafi két emberöltővel ezelőtt elkövetett ténykedéseit.

Emlékeztetőűl és rámutatva arra, hogy miről feledkeztek el demokratáink a „nemzetben gondolkodó” könyvkiadó méltatása kapcsán, a koncentrációs táborok ideológiáját megalapozó történelmi múltba kalauzolom el olvasóimat néhány sor erejéig

Az 1882-ben történt – „vérpatakból vérfolyó gyúlt” – tiszaeszlári tragédia, Solymosi Eszter halála kapcsán koholt bűnper, körülményeit a korszak nemzetiszocialista légkörében Bary József dolgozta fel 1936-ban az elsők egyikeként az Egyetemi Kiadó gondozásában megjelent „A tiszaeszlári bűnper” című munkájában. E művet később, immár a háború éveiben, a zsidók magyarországi deportálásának előestéjén 1942-ben, majd a honi történelem egyik legsötétebb évében, 1944-ben Püski Sándor könyvkiadó több utánnyomásban is megjelentette, melyben segítségére volt a szerző fia, az akkori főügyész, dr. Bary Zoltán – akinek ugyan hivatali kötelessége lett volna megakadályozni az egyértelműen zsidóellenes, gyűlöletkeltő könyv kiadását és terjesztését, de (ahogy arra Standeisky Éva történész is rámutatott a 2002-ben közzétett esettanulmányában), a „főügyész nem cenzúrázott, a Magyar Élet kiadója, Püski Sándor a vele történt egyeztetés után jelentette meg a könyvet”.

Püski vállalkozása ugyanebben az időszakban, 1942 után virágzott fel igazán, amikor a Nemzeti Bank egyik tisztviselője révén megismerkedett egy földbirtokossal, aki kezességet vállalt egy akkor hatalmas összegnek számító kölcsön, 250 000 pengő felvételében – melyet csak a háború után (!), 1945 végére sikerült az addigra elértéktelenedett pengővel kiegyenlítenie. A Magyar Élet Könyvkiadó népszerűsítette Erdélyi József „Solymosi Eszter vére” című hírhedt versét is, melyet a költő először a hungarista Virradat című folyóiratban tett közzé 1937. augusztus 2-án. Erdélyiről tudni kell: ő volt a szerzője a Hungarista Mozgalom – Nyilaskeresztes Párt indulójának, a „Riadónak” (a Giovinezza és Horst Wessel „Die Fahne hoch!” katonai marsa megfelelőjének).

A Rákosi-korszakban Püski Sándornak három rendőri ügye volt. Közveszélyes munkakerülésért, üzérkedésért és röplapozásért került az államvédelmi hatóságok látókörébe. Az antiszemita propagandáért nem vonták felelősségre, Erdélyi József pedig egyenesen karriert csinált, kivételes jómódban élt: Rákosit és Sztálint dicsőítő versei biztonságos egzisztenciát teremtettek számára.
1949 nyarán, biztonságban érezve magát, barátaival-üzlettársaival röpiratban szándékoztak szóvá tenni a rendszer hibáit… Püskit több mint fél év múltán tartóztatták le, saját bevallása szerint ekkor szervezték be. Állítása szerint az Andrássy út 60-ban, az ÁVH köpontjában folyt kihallgatás alkalmával csak azért vállalta el a felkínált munkát, hogy hazajuthasson családjához és elmondhassa: ha egyszer eltűnne, akkor tudják hol keresni… „A kihallgató ijesztgetett Faust Imre könyvkiadó sorsával, akit fél évvel korábban már lefogtak, és azóta sem tudunk róla semmit” – említette a 2002-ben megjelent emlékiratában. Szintén Püski adja elő: megbízták azzal, hogy Veres Péterről írjon jelentéseket, de ő azonnal közölte a történteket a célszeméllyel.

1956 őszén, a forradalom és a szabadságharc idején, az ún. Petőfi Párt Szellemi Irányító Testületét szervezte, majd 1957 folyamán a Magyar Írás Szövetkezet megalapításával kísérletezett – ez utóbbiban szándékozott (emlékiratai tanúsága szerint) a népi írókat tömöríteni. Szellemi köre – Veres Péter, Szabó Pál, Németh László, Erdélyi József, Sinka István, Illyés Gyula, Tamási Áron („a népieket nem lehet reakcióval vádolni”) – kiegyezett a hatalommal, így átmenetileg légüres térbe került.

1962-ben – állítása szerint koncepciós ügyben, de soha nyilvánosságra nem hozott okok miatt – büntetőeljárást indítottak ellene. Miközben büntetését töltötte, a börtön operatív (nyomozó) tisztjének kérésére írásba foglalta a népi mozgalomról vallott nézeteit, melyek csak kis mértékben, pl. a zsidóellenesség visszafogottabb megfogalmazásában, tértek el a korábbiaktól. Óvatosan bár, de a nyomozóknak írott dolgozatában is felvetette Trianon revíziójának kérdését…

A magyarországi zsidóságról – hasonlóan Wass Albert grófhoz – úgy vélekedett, hogy mint 1956 előtt, úgy a forradalom után is elfoglalták a politikai, gazdasági és kulturális vezető posztokat, s ezzel a nehezen elviselhető társadalmi átalakulásokat még nehezebbé tették. „Nem magyar, hanem szovjet érdekeket képviselnek” – közölte barátaival – „átnézve az Élet és Irodalom legutóbbi számát, megállapítható, hogy a 32 szerzőből 28 zsidó”. Közvetlen környezete is hozzá hasonlóan gondolkozott, de Püskit foglalkoztatta leginkább a „zsidókérdés”, számon tartotta az emberek származását.
A zsidó polgártársainkról elmélkedve kifejtette: „Vegyék már egyszer tudomásul ők is és mások is, akiket illet, hogy vendégek ebben az országban s csak akkor láthatjuk őket szívesen, ha nem avatkoznak be túlságosan belügyeinkbe, s nem akarnak mindenáron vezetni bennünket. „Legyenek szerényebbek, s elégedjenek meg azzal, hogy helyzetüknél fogva általánosságban mindenképpen társadalmunk felső szintjén élhetnek…” – írta 1957 nyarán, majd később, 1962. március 21-én feltett kihallgatói kérdésre, ti. hogy kitől vagy mitől féltik Püskiék a magyarságot, Püski így válaszolt: „A közelmúltban a németektől, jelenleg az oroszoktól féltettük, illetve féltjük a magyarság létét és a nemzet érdekeit, a magyarság ízlését és kulturáját pedig a zsidóságtól”.

Ennyit röviden – emlékeztetőül is – mindenképpen le kellett írnom az elhunytról, aki immár a hite szerinti Teremtő Isten ítélőszéke előtt áll és halottként már semmit sem tehet a halál utáni sorsa változtatásért… Az ítélet következik.

Szemenyei-Kiss Tamás
magyarorszag.ma

2009. augusztus 9.

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a Hírháttér kapcsolódó alapirodalmából:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/

2009-01-15. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött
/Molnár F. Árpád/   /Zene: 8 zeneszerzőtől/   (Film, 97 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/   /Zene: Enigma - Touchness/   (Film, 16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/   KLIKK az oldalra! (12 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

2009-04-26. - A HAARP titkos alkalmazási területeiből, és a világuralom - A világ soha nem publikált titkaiból
/Molnár F. Árpád/

2009-05-14. - HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/   (Film, 92 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-05-20. - Nemzetbiztonsági csúcsbotrányok, Emberiség elleni terroristák - Kulisszatitkok
/Molnár F. Árpád/

2009-05-21. - A felrobbant katonai repülőgép: A Bajnai-Orbán Egypártkormány tömegmészárlásai Indonéziában
/Molnár F. Árpád/

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. - A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR - Rekordokat rekordokra 2009-06-05. -
A Világállam légi tömeggyilkosságairól - Katonai- és államtitkok az Emberiség ellen
/Molnár F. Árpád/

ALAPMŰ! : 2009-06-21. - Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón
/Molnár F. Árpád (Echelon-tanú)/

Lap teteje

Előző cikk:
HÍRHÁTTÉR - A Predesztinált Jövő 2009-08-11. -
HÍRHÁTTÉR TV:
Pokol előtt a félelem (Katonáknak, keresztényeknek stb. - a rettenthetetlenségért)
/Molnár F. Árpád (főszerkesztő, Echelon-tanú)/
/Hangeffektusok: Molnár F. Árpád/
(Film, 6 perc)
Tartalom: Ékesen szóló felkészítő beszéd keresztyéneknek és (még) nem keresztyéneknek a Jelenések Könyvében Megprófétált Rendszer közeljövő poklaira, épülés az üldözés, a félelem és a halál megvetésére és élvezésére, és a titkosszolgálatok magjából (...) ismert valami más. Harcedzett katonáknak (...). Azoknak, akik nem félnek semmitől, és azoknak, akik nem akarnak félni semmitől. Vietnam és a forró dzsungel, az állandó életveszély csak azoknak Pokol, akik nem szeretik a próbatételeket és a kiképzést. De Te gázolj át Kambodzsa csodálatos poklán, élj és halj benne, imádd azt, és élvezd a gonoszok minden téblábolását, kínját és rettegését (...). És hallhatnak az eleve elrendelésről, amelyben a példaként említett Augusto Pinochetet (...) csodálatos túlélései, menekülései, látomásai és a világ fölött uralkodó erőktől származó álmai kísérték egészen a hatalomig, aki (Pinochet) tapasztalta - mint a keresztyének Krisztus óta az ISTEN-t és lényeit - az elválasztottság titokzatos vezetését.
(Megtekinthető és letölthető!)

 

Következő cikk:
2009-08-12. -
"Itt a tizedelés csúf évada" - Tánczos Krisztina legújabb hatalmi kijelentése
/Tánczos Krisztina (keresztyén prédikátor, Echelon-tanú)/
Tartalom: Tánczos Krisztina prédikátor és Echelon-tanú 2009 augusztus 10-én kapott meghatározatlan eredetű felsőhatalmi kijelentése, melyet verses formában kapott, s amely leírása közben legalább java részben - mint ilyen esetekben gyakran ekképp adatik - nem tudta, nem értelmezte, mit ír. A kijelentés mindenkire riasztó, és sokaknak személyre ható főhatalmi üzeneteket tartalmaz. Halálos méreg ez minden politikusra és államvédelmi szörnyszülöttre. Minden szava örök, elmúlhatatlan rettenetes kínként fog sajdulni bennük az örökkévalóságon át. Olvassák csak, és fogyassza az illuminá(tus)lt Elme-Bajnai Gordon is, mert metsző az rá és minden követőjére! A legadekvátabb információkért és bejutásért keressék a Hírháttért.
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu