Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal,  rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Tánczos Krisztina:       "Nagyon sok ember beavatott és beszervezett! Ismerik a Háttérhatalmat. Tudnak az Illuminátusokról, Echelonról, a HAARP-technológiáról, csak nem mernek beszélni... (...) Ők az Ördögöt szolgálják, a Sátánnak engedelmeskednek, eladták a lelküket, az egyéniségüket, a gondolataikat! (...) Ők kiszolgálják a hatalmat, ügynökökként az emberek lebutításával, az ismeretek visszatartásával okoznak kárt. Ők a Sátán ügynökei, a Sátánt szolgálják, mi pedig Istennek szolgálunk."   (2009.04.14.)

   

A szlovák fenevadnak címezve!2009-07-12.
Soós József (Kárpáti Magyar)

A HÍRHÁTTÉR Multimédia minden Nézőjének és a JÚDÁS-fajba tartozó TITKOSSZOLGÁLATOKNAK címezve, nagy nyomatékkal a "magyar" és a "szlovák" titkosszolgálati PATKÁNYOKNAK!!!

Háttérhatalmi fenevadak, EMBERISÉG ELLENES BŰNÖZŐK, hitvány féreg Isten-ellenes JÚDÁS-patkányok, (ROBERT FICO, JÁN SLOTA)!

Az EMBERI MÉLTÓSÁGHOZ MINDENKINEK JOGA VAN! Ezt jobb, ha te, szemét féreg Szlovák-Júdás fenevad megjegyzed, és agyadba vésed! Itt különösképpen az ANYANYELV és a NEMZETI SZOKÁSOK, KULTÚRÁK szabad gyakorlását értjük! Neked és féreg mocskos HAZUG, Sátánt kiszolgáló alantas bandádnak semmi joga nincs ahhoz, hogy ily' mélységekben beleavatkozz egy nemzet, és egyének SZUVERÉN MAGÁNÉLETÉBE! Azon egyszerű oknál fogva, hogy a TEREMTŐ ISTEN nem nemzetek és népek, népcsoportok szerint különbözteti meg az emberiséget, és egyéneket sem, hanem tettei, cselekedetei szerint ítélkezik felettük! Mocskos féreg Júdás JÁN SLOTA patkány, te egész életedben egy alantas féreg BŰNÖZŐ voltál, és semmi hasznosat nem tettél az EMBERISÉG javára, sem a szűkebb nemzetedben, sem pedig a világ népeit tekintve példának!
 


A "Csurkától Vonáig - Molnár F. Árpád nyolc közéleti személyről mond véleményt" című filmdemónk a Hírháttér oldalain itt és most debütál először. A fenti címen nagy sikerű cikkünk elolvasható, és azonnal Föld-szerte nagy sikert aratott, magas színvonalú Hírháttér Rádiós műsorunk ide kattintva elérhető és MP3-ban letölthető; a cikk és az MP3 tartalma ugyanaz, amit itt filmdemó formában hallhatnak. Jelen filmdemónkat ide klikkelve saját gépükre is letölthetik! (A filmdemó a Hírháttér nyelvújítása; azt jelenti: javarészt rendszeres időközönként ismétlődő klisékből álló filmfolyam, azaz műfaját tekintve inkább a hanganyag háttérkíséretéhez szolgál, de nem tekinthető önálló filmnek.)

(Molnár F. Árpád)

Milyen jogon KORLÁTOZTOK ti valakit is SZABAD AKARATÁBAN; bár börtönbolygón élünk, ahol semmilyen emberi jog, és ISTENTÖRVÉNY nem érvényesül; de ez téged, pontosabban bennetek nem mentesít fel az általatok elkövetett HALÁLOS BŰNÖK ALÓL!

A HÁTTÉRHATALOM felhasznál benneteket arra, hogy NEMZETEK, NÉPEK között viszályokat szítsatok, GYŰLÖLETET GENERÁLJATOK,  így egymás ellen hangolva TUDATLAN TÖMEGEKET, nemzeteket, népeket! A bűnötök nem kevesebb, mint ISTEN ÉS EMBERISÉG-ELLENES TEVÉKENYSÉG! Mely jutalma a HALÁLBÜNTETÉS, A MEGSEMMISÍTÉS LESZ, melyet a Teremtő Atya rátok fog mérni abban a nagy órában, mikor eljön az IGAZSÁG A FÖLDRE!!!

Szándékosan PUSZTULÁSBA taszítjátok a SAJÁT NEMZETETEKET, mert elvetitek bennük a GYŰLÖLETET, az ISTEN-ellenes magot, mely beláthatatlan következményekkel fog járni! Ezen felül NEMZETKÖZI BOTRÁNYOKAT, VISZÁLYOKAT szítotok a HÁTTÉRHATALOM rátok mért programja szerint, melyet ti FELTÉTEL NÉLKÜL VÉGREHAJTOTOK, hiszen erre lettetek teremtetve (Predesztinálva!!!) >>> eleve elrendelve!

A Kárpát-medencében ti vagytok azok, akik a legnagyobb viszályt szítják, és legjobban elhintik a GYŰLÖLET MAGJÁT! Mindezt teszitek bátran, mert az ELMEIRÁNYÍTÓ ECHELON-FEGYVEREK alkalmazásba vételével a "program rá van irányítva a népekre"!

Lehúzzuk rólatok a leplet, mocskos féreg ANTI-KRISZTUSOK, szánalmas Fenevadak! Meg fogtok dögleni, mert EMBEREK SOKASÁGÁNAK A VÉRE TAPAD KEZETEKHEZ, sérelem és bánattenger, mely a működésetek következtében bekövetkezett.

A SZLOVÁK és a MAGYAR nemzetben okozott KÁROK, és az általatok az ECHELON-fegyverek által INDUKÁLT, létrehozott MESTERSÉGES GYŰLÖLET magvai elvetéséért, és az ISTENTŐL, illetve TÖRVÉNYEITŐL való eltávolodás, és néptömegek megrontása miatt KOLLEKTÍVEN BŰNÖSEK VAGYTOK EMBERIRTÁS BÜNTETTE ELKÖVETÉSBEN!!!

A HÁTTÉRHATALOM kiszolgálói, rongyos kutyái vagytok, és ezzel együtt az Isten, illetve emberiség legnagyobb ellenségei! Szemét férgek, ezt neked mondom, FICÓ komám, te patkány autótolvaj bajkeverő senkiházi; mit képzelsz te magadról tulajdonképpen! Örvendeni kellenél annak, hogy még élsz; bár neked MEGVÁLTÁS LENNE A HALÁL, mert azzal, ha ELPUSZTULNÁL, több kárt nem okoznál az emberiségnek, és nem tennél több utálatosságot az Istennek sem! Neked EUTANÁZIA (kegyes halál) lenne az, ha MEGDÖGLENÉL, mert te nem tudsz halni, mert arra nem vagy méltó!


Vladimir Meciar háborús bűnös, levadászott háttérhatalmi echelonista illuminátus tömeggyilkos féregfajzat hulla, népe egykori legfőbb hazug, álnemzeti, a Sátán által kiállított bálványidiótája, és Jan Slota, a szintén nemzeti gyűlölködő fasiszta, háttérhatalmi, velejéig korrupt, hazug és gyilkos, népe nagy átverője és megrontója, ezért értelemszerűen Robert Fico szlovák miniszterelnök és antikrisztus haverja és bűnszervezeti illuminátus, háttérhatalmi echelonista bűntársa, a szlovák nép legfőbb átverői és idiótásítói. Mert a magyarságnak van igazmondója és világreformere, mert van az Isten Kegyelméből Elkészített világtörténelmi jelentőségű és sorsfordító Hírháttér és annak hősei, Szlovákiának meg csak fasiszta, gyűlölködő, illuminátus, háttérhatalmi idiótái vannak. A Sátán országa, ahol az ördögök az ördögökkel kötnek szövetséget, a keresztyéneket és az igazmondást pedig úgy gyűlölik, mint Robert Fico náci-fasiszta JÚDÁSFAJI hentes és Freddy Krueger a szentelt vizet.
(Molnár F. Árpád)

 

Sajnos tudatában vagyok annak, hogy amit most leírok, az miatt a határon túli magyarság, és úgy általában az "uralmatok alá tartozó" szerencsétlen, tudatlan embertömegek szenvedését idézhetem elő! DE!!!! NE merd megpróbálni, ne merjétek megtenni azt, hogy az IGAZSÁG miatt ártatlan néptömegeken álljatok bosszút! Mert azzal még tovább növelnétek a bűneitek tengerét!

Most megölnétek bennünket, HÍRHÁTTÉR szerkesztőket??? Azt szeretnétek mi??? TEGYÉTEK MEG, MI ÖRVENDENÉNK NEKI, MERT AZZAL MÁRTÍRHALÁLT HALNÁNK, Isten szemében kedvesek lennénk! MI NEM FÉLÜNK A HALÁLTÓL!!! Ez egy szemét, ami itt van most, a TI TETVES FÉREG RENDSZERETEK, MELYBEN URATOK A SÁTÁN!! Nekünk semmi közünk nincs egymáshoz, teljesen más célok és értékek vezérelnek bennünket, és a céljaink is különbözőek!!

TEDD MEG, SLOTA-patkány, ÖLJ MEG, te féreg, csinálj egy balesetet, vagy egyszerűen egy szívmegállást idézzetek elő, amit akarsz, tedd meg, mocskos féreg! Nekem megváltás lenne és megkönnyebbülés, ha nem kellene köztetek lenni, mert itt szenvedek, és sokszor erőm végéhez közeledek, mert nehéz a teher, és sok a munka, melyet rám, illetve ránk méretett ki!!!

Senkiházi, JÚDÁS-háttérhatalmi fenevad, mit képzelsz magadról??? ÖLHETSZ, NYOMORBA DÖNTHETSZ, JOGOT TIPORHATSZ mindenféle következmény nélkül???? Bűneitek és aljas cselekedeteitek nem merülnek feledésbe, és a méltó kegyetlen büntetéseiteket meg fogjátok kapni!! MEG FOGTOK DÖGLENI, EL LESZTEK ISTEN AKARATA ÁLTAL PUSZTÍTVA!!!

Most elmondtam a gyászos jövőtöket, ez vár rátok, aljas emberiség-ellenes JÚDÁS-patkányokra!

De mivel egy HÁTTÉRHATALMI programterv szereplői vagytok, ezért véghez viszitek azt, amit rátok mért a Rendszer, még akkor is, ha tudatában vagytok annak, hogy az alagút végén a jutalmatok, a halál vár rátok!!!! Ilyen AGYMOSOTT, ECHELON által agyonvert szánalmas patkányok vagytok, akik a Fenevadat feltétel nélkül kiszolgálják! A munkátok következménye NEMZETEK és EGYÉNEK PUSZTULÁSA!!!

Szeretném végre, ha ismét HELIKOPTER röpködne felettem, ha valakinek beszélek az ELMEURALMI TECHNOLÓGIÁKRÓL és ISTENRŐL!!! Nem tetszik az, hogy látványosan nem mutatjátok ki, hogy mennyire figyeltek! Szeretném, ha minden esetben LÁTVÁNYOSAN megmutatnátok magatok nekem!!! Féreg senkik, mit gondoltok magatokról???

Mindent elmondunk rólatok, szarházi patkányok!!! Egy az URATOK, azonosak a CÉLJAITOK, és megegyezik a feladat, melyet rátok bízott a HÁTTÉRHATALOM! Ez pedig az EMBERISÉG ELPUSZTÍTÁSA, MEGRONTÁSA, és a FÖLD BOLYGÓ PUSZTÍTÁSA!!! Mindegy az, hogy milyen nyelven beszélsz, milyen bálványokat imádsz, milyen országhatáron belül élsz, akkor is egy rendszert szolgálsz, és ugyanannak a HATALOMNAK a rabszolgája vagy!!

Közleményben hívjuk fel a figyelmét minden MAGYAR és SZLOVÁK ember, keresztyéni értékrendeket valló, Istenfélő figyelmét arra, hogy NE HIGGYE EL AZT, AMIT A POLITIKUSAIK HAZUDNAK, mert a GYŰLÖLET és a HAZUGSÁG árad minden szavukból, mely a PUSZTULÁSBA VEZETŐ ÚTRA VEZET BENNETEK!

A feladatuk az, hogy ISTENTŐL és TÖRVÉNYEITŐL eltávolítsák a nemzetek sokaságát, amivel a pusztulásotokat idézik elő!

NE HIGGYÉTEK EGY SZAVUKAT SEM, HELYETTE A BIBLIA IGAZSÁGÁT tanuljátok, tegyétek magatokévá, mert az jelenti a kulcsot az örök életbe!!! Robert Ficó >>>>> JÁN SLOTA hazudik nektek, mert minden szavukból a gyűlölet és a hazugság árad; az igazság a Teremtőtől jön, és azt kell nektek ismerni, megismerni!! A JÚDÁS-fajba tartozó, HÁTTÉRHATALMAT kiszolgáló politikusok mind a VESZTETEK, és NYOMORÚSÁGOTOK akarják, ezért Ismerjétek meg az IGAZSÁGOT, és kössetek békét egymással! Testvér a testvérre ne tekintsen gyűlölettel!!! NE féljetek, harcoljatok, és menjetek neki a HÁTTÉRHATALOMNAK, mert nem élhettek hazugságban! Az igazság mindennél többet ér, és aki azt követi, esélyt kaphat az örök életre!

Nektek meg - mocskos féreg Szlovák és Magyar háttérhatalmi vezetők - azt üzenjük, hogy minden tettetek, melyet elkövettek, napvilágra fog kerülni, mert az IGAZSÁG GYŐZNI FOG!!!

Soós József (2009 július 8.)

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét,  Reptéri út 15/b.,  fsz.2.


A Háttérhatalom léte és technológiái,  valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a Hírháttér kapcsolódó alapirodalmából:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom,  ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film,  31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/

2009-01-15. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött
/Molnár F. Árpád/   /Zene: 8 zeneszerzőtől/   (Film,  97 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton,  és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/   /Zene: Enigma - Touchness/   (Film,  16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/   KLIKK az oldalra! (12 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból,  belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

2009-04-26. - A HAARP titkos alkalmazási területeiből,  és a világuralom - A világ soha nem publikált titkaiból
/Molnár F. Árpád/

2009-05-14. - HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Alban Berg,  Sir Edward Elgar,  Lendvay Kamilló,  Ligeti György,  Reményi Attila/   (Film,  92 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-05-20. - Nemzetbiztonsági csúcsbotrányok,  Emberiség elleni terroristák - Kulisszatitkok
/Molnár F. Árpád/

2009-05-21. - A felrobbant katonai repülőgép: A Bajnai-Orbán Egypártkormány tömegmészárlásai Indonéziában
/Molnár F. Árpád/

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. - A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha,  sehol,  senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR - Rekordokat rekordokra 2009-06-05. -
A Világállam légi tömeggyilkosságairól - Katonai- és államtitkok az Emberiség ellen
/Molnár F. Árpád/

ALAPMŰ! : 2009-06-21. - Elmeprogramozás,  teljes kontroll: háttérhatalmi,  katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón
/Molnár F. Árpád (Echelon-tanú)/

Előző cikk:
2009-07-11. -
HÍRHÁTTÉR TV:
Cigánygyűlölet 140 milliárd dollárért
/Molnár F. Árpád (főszerkesztő, emberjogvédő, Echelon-tanú)/
/Zene: Bánkövi Gyula: Lux Aeterna/
(Film, 14 perc)
Tartalom: Egy cigányasszonnyal készült interjúra azt mondták a pártszolgálatosok, hogy magyargyűlölő, ezért be kell tiltani az egész Föld bolygón. Ugyanis a cigányasszony - akinek gyermekét lopásért egy évre intézetbe zárták - azt nyilatkozta, hogy az elnökök is lopnak. A törvények egész serege alapján börtönbe vethetők ismét tanúsították, hogy a világ minden pénze és emberélete is csekély ár, ha csupán egyetlen cigány elleni gyűlöletnek teret engedhetnek. Ismét sokkoló és nyomasztó filmet láthatnak, melyben azt is feszegetjük, a kurucinfó és kegyetlen, gyilkos szándékú csőcseléke hogyan juttatták börtönbe Vona Gábor vélt védelmében, valamint másokkal szembeni esztelen gyűlöletük kiéléséért Budaházy Györgyöt, és milyen szabadságvesztéssel büntetendő folytatólagos bűnszervezeti összejátszások tetten értek Draskovics Tibor és a kurucinfós terroristák között. Megoldások is felmutatásra kerülnek a kollektív gyűlölettéboly felszámolására.
(Megtekinthető és letölthető!)

Lap teteje

Következő cikk:
2009-07-13. -
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA:
Szeszák Gyula, Kroko tanár úr és Kőrösi Imre gondolatait kommentálja Molnár F. Árpád
(Filmdemó és MP3 formátumban egyaránt!)
/Molnár F. Árpád/
/Zene: Karol Szymanowski (lengyel)/

Tartalom: Sorrendben a következő három személy napokban publikált gondolataiból idéz és kommentálja Molnár F. Árpád: Szeszák Gyula főügyész, Kroko tanár úr (Kalmár László), Kőrösi Imre (Magyar Világ). Az idézetek és a kommentárok témája a zsidóság és a cionizmus, a mesterséges terrorcselekmények, ugyanilyen balesetek, katasztrófák és háborúk, a cigánybűnözésnek nevezett jelenség és háttere, a Fidesz, a kurucinfo, a Jobbik - említve Vona Gábor és Morvai Krisztina nevét -, és kvázi vagy mindezekkel egybeforrva a Háttérhatalom és annak elmetechnológiai globális uralma, továbbá az Emberiség hátralevő, előre eltervezett jövője.
KLIKK az oldalra! (19 perc)
(Megtekinthető, meghallgatható és MP3-ban is letölthető!)
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu