Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Soós József (Kárpáti Magyar):       "...azért vagyunk, hogy az emberiség figyelmét felhívjuk azon fontos dolgokra, amelyek az életben maradásuk elengedhetetlen feltételei. És leszámoljunk mindazon áruló férgekkel, akik az Isten és az egész Emberiség árulói, Júdásai!!!! Ehhez bármilyen módszert felhasználhatunk, amit ISTEN megenged, hiszen a TEREMTŐ erre hatalmat adott nekünk!"   (2009.03.)

   

Csurkától Vonáig - Molnár F. Árpád nyolc közéleti személyről mond véleményt

 

 

HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ (alább cikk formában is!)
Zene: Molnár F. Árpád: Párhuzamos események: Babilon gyászmenete >< A Lény nyomában (K.1)
A cikket írta, elmondja és zenei szerkesztő: Molnár F. Árpád
A cikk készült: 2009 július 6.  -  Hangfelvétel: 2009 július 6.  -  Zenei szerkesztés: 2009 július 7.
(Hallgassa meg a Hírháttér Rádióban, vagy töltse le (jobb klikk) MP3-ban!)

Tartalom: Molnár F. Árpád stílszerű zenéjével a szerzőt hallják, sorrendben a következő személyeket elemezve: Áder János, Csurka István, Morvai Krisztina, Novák Előd, Orbán Viktor, Sebők István, Tamás Gáspár Miklós, Vona Gábor.

V MP3 V MP3 O
A hangfelvétel letöltéséhez (jobb klikk) ide kattintson! (33 perc)
(Az MP3-ra mutató link frissítése: 2011.11.28.)

***       JÉZUS KRISZTUS:       "Aki nincs velünk, ellenünk van!"       ***

2009-07-07.
Molnár F. Árpád
(Orbán Viktor fotómontázs: Molnár F. Árpád. Az oldalon látható Morvai Krisztina, Sebők István és Vona Gábor-felvételeket a Hírháttér Multimédia készítette.)

   - Áder János (Fidesz): Valamikor tehetséges szónok volt, mint Orbán Viktor. Erkölcsös sosem volt, 1990-től kezdődően biztos nem, amikor minden addiginál jobban vonták be a Háttérhatalomba, hanem tehetséges szónok. Óriási különbség! Mára már évek óta megkopott, kiürült, élettelenné vált. Szürke eminenciása lett a Fidesznek is. Egy politikus a sok közül.

   - Csurka István (MIÉP): Egy gyenge, nem kora, hanem morális és lelkiállapota miatt idős ügynökember, minden stratégiai tudásától és maradék erkölcsi ereje javától is megfosztva. Az egyik legtehetségesebb publicista a mai napig is, ha az ország helyzetét kell elemezni, és az egyik legátlátszóbb demagóg, amikor egyes ellenségeiről írott kritikáival találkozunk. Ha ugyanazon személyekről írott elmarasztaló anyagokat vesszük Csurka és köztem, akkor azt láthatjuk, hogy Csurka tudatosan demagóg és tudatosan hazudik, a Molnár ellen pedig nincsenek érvek, mert amit ír, az úgy is van. A MIÉP ügynökbotrányai sem használtak semmit, sem a pártnak, sem Csurkának és embereinek. Csurka beférkőzött ellenségekre mutogatott, miközben ő maga volt - feltehetően a háttérből irányító Papolczi Gizellával - a legnagyobb belső ellenség, annyira, hogy mára már csaknem vagy kizárólag besúgókat és államügynököket tűr meg maga körül. A MIÉP egy olyan ügynökpárt lett, amelyik annyira elügynökösödött, hogy már a látszatokra sem igényes, és mára inkább csak saját magának produkál; ahogy Jézus Mondja a farizeusokról: bizonyságul maguknak; minthogy másokat megtéveszteni már nem tudnak. Az erejét és becsületét vesztett Csurka szövetségeseit elüldözte és az állam apró, el nem nyert kegyeiért gyáván elüldöztette, lehetőségeit a gyalázatra cserélve eladta, az egész életén át rejtegetett lakosság elleni állami és titkosszolgálati módszereket és eszközöket az egész Emberiség ellen - mint Morvai Krisztina és Gaudi-Nagy Tamás - elrejtette, a tényfeltárást - mint az előbbiek - száműzte, de Csurkánál ezek az Emberiség-ellenes meghunyászkodó, szervilis, és a történelem selejtraktárába kárhoztatott árulások nem csak személyisége elválaszthatatlan részévé váltak, hanem magává Csurka Istvánná, közvetlen környezetévé és a MIÉP-pé formálódtak. Így hiába a hasznos és zengzetes szónoklatok is, amelyeket a párt szimpatizánsai is tanúsítanak. Csurka belső kesergéseit az ország sorsáról és a nemzet, valamint saját pártja és önmaga temetéséről tehetséges és hatásos előadások formájában prezentálja. Ezen a téren ma is az egyik legnagyobb. Szavainak tartalma mögött azonban a gyászos realitás: áruló itt mindenki, eladott itt mindenki, mindent; volt egy MIÉP, mára nincsen, volt egy nemzet, amely - mondja Csurka - a végét járja, és meg fog semmisülni, és volt egy szép reményű Csurka - ezek is a szavaiban vannak a háttérben -, aki búslakodással és szintén megalkuvóként, ügynöktársaival egy lankán és lejtőn veszett el. A belső ellenség eközben végig ő volt és ő is maradt. A teljes környezete csak ehhez alkalmazkodott, illetve eszerint - hogy ügynök legyen és besúgó - alakíttatott ki. A hajdani klikkből, amelyről mindig, mindenki tudta, hogy mind államot kiszolgáló ügynökök - így Csurka István, Grespik László, Kovács Géza MÖM-elnök, Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, Morvai Krisztina -, az utóbbi kettő - a közös munkából - sikerrel kivált, ügynökökként magasabb erkölcsi szintre léptek, Csurkáék viszont olyan gyengék voltak, hogy nem volt nekik gerincben és tartásban, csak lefelé. Olyan párt a MIÉP, amelyen szívesen segítene az ember, de lehetetlen, annyira elnyelte az állami megfelelés sóvár és egy élet árulásban eltöltött végzete. Mindezen gyászos eseményektől függetlenül Csurka szavai, előadásai, mára kialakult kesergései ma is élménydúsak és tanulságosak, sok igazsággal, és egy meghalt tehetség utolsó szavaival. Ha a nemzetnek rendeznének egy hivatalos temetést, akkor Csurka Istvánt hívnám a koporsó mellé gyászpapnak. De Csurka temetése is ez, akiről azt mondta az Orbán Viktor-féle demeteri titkosszolgálat 2001-ben, ne is forduljak hozzá a politikai üldözések ellen, mert az állam, a titkosszolgálat megvette. Azt is ide kell írni, hogy már akkor nyilvánvalóvá tették, halmozottan elmondták és bizonyították (mármint a nemzetbiztonsági szervek és ügynökeik), hogy a titkosszolgálat a világon mindenkit megvett és engedelmességre bírt, aki bármit is számított vagy akármi ismertségre szert tett. Tehát ez a demokráciák valódi arculata, amelyet Csurka, Morvai Krisztina, Vona Gábor, Für Lajos, Orbán Viktor, Gyurcsány Ferenc és a többiek olyan terebélyesen és egyöntetű egypártrendszerben elrejtenek, mi meg - ahogy előttem volt az éppen dicsősége miatt csakis általam terjesztett és pártfogolt akkori legnagyobb magyar: Kopács Miklós - vagyunk a végzetes kivétel, akik bármelyik pillanatban a rendszer lefagyását és/vagy reszetálását, tehát újraindulását okozhatják. Ez az egyik fő oka a totális és kollektíven bűnös, nemzet- és Emberiség-elvesztő söpredék általi üldözésünknek is, és ettől is vagyunk olyan riasztóak mindenütt, ahol az államnak való megfelelés a világon minden más szempontot felülír, mert senki nyíltabban és többet elmondani nem mer, mint mi, és mindenki fél a betegségtől, a börtöntől, a haláltól, rajtunk kívül, akik szó szerint semmitől sem félünk! Mi elvisszük a dicsőséget, mindenki más pedig megszégyenül.

   - Morvai Krisztina (Jobbik): A nők közül a jelenkor magyarságának a legjobb szónoka. Fogyatékossága, hogy csak egy nagyon is érzékelhető pontig mer elmenni a kritikában; régi-régi ügynökként (lásd a Csurka István címszót is!), állami kiszolgálóként - mint mindenkinek - alaposan beléje vésték, hogy ami már nem párt, hanem a titkosszolgálat, arról semmit: sem módszereket, sem a létét, sem annak méretét és működését, sem annak eszközeiből semmit, sem az állam által az egész világon elkövetett, és a sajtóban ma még nem vagy csak lassanként nyilvánossá vált üldözési és gyilkossági módszereket és eszközöket, valamint a magyar történelem során elkövetésre került és jelenleg is gyakorolt állami üldözések, módszerek és eszközök, valamint állami gyilkosságok létét nem tárja fel. Amint a titkosszolgálattal szemben kellene megnyilvánulni, rögtön és azonnal elad embert, hazát, Emberiséget és az ISTENT egyaránt. Eddig megtartott erénye, hogy Gaudi-Nagy Tamással együtt nem kezd nyílt perbe a médián keresztül, hanem amikor korlátaival szembesül, csendben elsomfordál. Ugyanakkor a nők közül a legragyogóbb szónok, és a hozzá képest alsóbbrendű erkölcsű személyeket olyan frappáns és velős, találó stílusban ki tudja belezni, ahogy a férfiak közül sem talán senki. Részleges feltámadása ahhoz kapcsolt, hogy 2006-ban kapott a könnygázból, és úgy megharagudott, hogy Baló György feleségeként élete legmorálisabb útjára lépett. Kapnia kellett volna a könnygázon kívül mindabból is, amivel azokat adta és adja változatlanul hóhérkézre, akiket így a magyar történelem legundorítóbb szemetével, a teljes bandát életfogytig tartó fegyházbüntetésekkel megtorlandó kurucinfós bűnbandákkal üldöztet, az Emberiség ellenségeként. Ugyanis alapvető élet- és túlélési érdekeket másképp nem lehet üldöztetni, és hóhérokat másképp nem lehet védeni, csak a bolygó és annak összes embere ellenségeként. Morvai jelenleg nem a KGB-t, vagy az NBH-t szolgálja ki és védelmezi annak minden nem eléggé nyilvános gaztetteivel és ártatlanok elleni gyilkosságaival stb. egyben, hanem általában az államot és a titkosszolgálatot, valamint a Háttérhatalmat, mely mindezeket megtestesíti és integrálja. Ez egy általános közéleti tulajdonság: Gaudi-Nagy Tamás is ezt csinálja, sokan mások is: az államot és a háttérhatalmat szolgálják ki, nem egy konkrét titkosszolgálatot, hanem az egészet, azaz a mozdulatlan Rezsimet.

   - Novák Előd (Jobbik): Annyira népi szónok, és annyira követhető eszménykép, amennyire egy halk szavú, dúsgazdag családból való állambiztonsági arisztokrata lehet, aki mindig öltönyben és nyakkendőben jár, mint a politikusi zombik és múltrendszeri maradványkövületek, aki beszédében még az MSZMP hetvenes, nyolcvanas évekbeli kádereit is alulmúlja, olyan élettelen és kifésült. Szónoki képességei alacsonyak, hangszíne stílustalan és egysíkú, kisugárzási rátája nulla, sármja (charme) nemhogy nincs, hanem fordított tendenciájú, akcióiban, tetteiben és mozgásában gyerekes. Mindennel rendelkezik, ami normális esetben - Echelon-eszközök nélkül - még egy (elnézést a kifejezésért) hullaházban szemlélődő számára is észrevétlenné tenné. Ha a kurucinfónak a magyar történelemben példátlanul ocsmány stílusát vesszük alapul, amellyel soha, senki ilyen látványosan nem védte az államtitkosszolgálati módszereket és eszközöket, soha ilyen nyílt, egyszerre hazug és obszcén üldözést nem folytatott senki a tényfeltárás ellen, annak eltörlésére, mint a kurucinfó, akkor már ebből is leszögezhetjük: Novák Elődről, mint a kurucinfó újságírójáról elmondhatjuk, hogy az eltelt 20 évben nem igen volt ennyire sunyi, kétszínű, számító és gerinctelen politikus, mint ő, a kurucinfó bujkálva rágalmazó és notórius hazudozó, gyűlölködő firkásza. Kategóriáját tekintve senki ennyire kettős, képmutató, gyáva és farizeusi életet nem él, mint ő. Hogy egy magát rendszerváltónak képzelő vagy elhitetni akaró utcai réteg mindezt követendő nemzeti bálványnak hallucinálja, azt bizonyítja, hogy keményen tönkreverték ezt a népet a Háttérhatalom elektromágneses eszközeivel, annyira, ahogyan az álatokat lehet: nem tartván be semmiféle konspirációs szabályt, és a látszatok fenntartására sem ügyelve semmit, mert minek, attól állat a nép, hogy azt tegyünk vele, amit akarunk, sőt, még mondjuk is el nekik, mit teszünk velük, aztán röhögjünk a képükbe. Novák egy hadseregnyi olyan tulajdonsággal rendelkezik, ami Echelon-eszközök nélkül úgy penderítené ki használhatatlan és zombi, gyáva arisztokrata hazaárulóként a jobboldalból, mintha kirobbantották volna. Az, hogy ugyanakkor ennek a bamba, buta és lealjasult népnek az orra előtt - hogy csak egy példát mondjak - a Kurucz Péter által főszerkesztett ATV Híradója rendszeresen üzengetett a híradón keresztül a Novák Elődnek és operatív környezetének, továbbá miközben a hatályos törvények értelmében is Draskovics Tibor volt igazságügyminiszterként, aki kezdettől aláírta a kurucok megfigyelését és betechnikázását (mert ez a törvény!), és eközben cinikusan összekacsintva Draskovics azt hazudozta a médiában, hogy nem tudják, kik a kurucok és hol vannak, a kurucok meg folyamatosan megvezetve mindenkit arról, mi történik, azt hazudozták mindenhol, hogy Draskovics és Szilvásy, meg a többiek nem találják őket, olyan pofátlan hazaáruló, gerinctelen és jellemtelen konspiratív összejátszás és bilaterális bűnpártolás, olyan a lakosság legalapvetőbb ismereteinek megszerzésével ellenséges lebutító akciósorozat, amire csak egy Novák Előd-szintű, kikent-kifent, túlöltözött képmutató és minden ízében hazaáruló államvédelmi ügynök alkalmas, kapható és használható. A lakosság fel fog ébredni, mint mindig, és akkor majd azt mondja: hát őket (mármint a népet) már megint megtévesztették. Pedig a felelősséget az ISTEN nem fogja letörölni erről a népről soha! Amely nép saját hóhérait és árulóit magasztalja, az igazmondást pedig a kurucinfó gyáva és bujkáló államügynökeivel és szolgalelkű kiszolgálóival közös disznóólba borulva, saját bélsarában és hányásában, otromba és moslék stílusban üldözi, az életükre törve, az olyan nép nem méltó a túlélésre. Disznó népnek nem istene, hanem ördöge, bafometje és antikrisztusa van. Novák Előd népnek történő eladhatóságban az alább Vona Gábor kapcsán írottakra is utalok.

   - Orbán Viktor (Fidesz): Nagyon tehetséges politikus volt és maradt. Orbán ragyogó szónok volt és maradt. Ritka jó kisugárzása van; az embereket hatása alá keríti. Általában igyekszik kerülni a hazugságot; gyakran kerüli az olyan témaköröket, amikben hazudni kellene, a piszkos munkát pedig ügyes háttérhatalmi gengszterként legprimitívebb és ostoba, erkölcstelen trógereivel végezteti el. Nyilvánvaló tehetsége, amivel el tudja magát adni, természetes körülmények között is - tehát az Echelon nélkül - alkalmassá teszi arra, hogy széles tömegeket megtévesztő, sikeres vezér lehessen. Iszonyú hazaárulásait, horribilis korrupciós ügyeit, politikai üldözéseit és gyilkosságait úgy követi és követte el, hogy közben milliókból csinált hülyét. Gerince gyurmaként formálható, ő maga alamuszi, sunyi, aki vesztes helyzetben - mint Morvai Krisztina - nem támad, hanem embereivel végzi el a piszkos munkát: gyakran nem megbízással, hanem cinkos lapítással, ahol alantas bűnözőként előre tessékeli fogyóeszközként azokat, akik mellette kiállva csinálnak magukból örök időkre utolsó férget. Bűntetteiben olyan agyalágyultakkal dolgozik, amilyen pl. a Hír tv-s áltényfeltáró Pesty László, a Kövér László-féle titkosszolgálati banda tősgyökeres hazaárulója és ügynökhaveri fogyóeszköze. Politikai mészárlásait igyekszik csendben intézni, a megbízásokat a végrehajtóknak nem közvetlenül szokta adni, hogy azok utóbb ne hivatkozzanak rá, és ezzel nehezebben lehessen elkapni. Ugyanakkor az egypárti védelem, és a legsúlyosabb Fideszes bűnöző elkövetők bűntetteinek közepette és utána - a legnagyobb háborús helyzetben - végrehajtott pánikszerű előléptetései és felfuttatásai olyan szemérmetlenül nyíltak (és ez kezdettől így volt!), amivel csak a legnyomorultabb értelmi képességű szerencsétlenek számára nem evidens a tudatosan épített bűnszervezeti, a Btk. értelmében életfogytos egységszándékú maffializmus.

   - Sebők István (a Magyar Néppárt elnöke): Ő jól indult. Az egyetlen párt volt, amely a bírói bűnözést kikezdte. Úgy is volt eltervezve, hogy én fogom ismertté tenni, és ennek eszköze a Hírháttér lesz. Ahogy az ISTENTŐL eleve elvégezve minden, mindig előre elkészül, a "rendszerváltásoktól" a családalapításokig, úgy ez is előre elkészült, és nekem szóltak is, hogy ez lesz, én meg szóltam másoknak, mielőtt meglett. Sebők István programozott levitézlése szintén előre meg volt határozva, általam pedig szétpostázva, ahogy az ezt követők is. A pártelnök félénken indult: nem merte nagyon kritika tárgyává tenni még a pártokat sem, de még a Fideszt sem. Rám nem hallgatott, de később mégis jól megtanulta, hogy a mai közéletben nyugodtan be lehet mosni a politikusoknak, nem attól írja ki magát az ember a hősök közül, hanem akkor, ha ezt nem teszi. Gyengesége volt, és ez roppant mód elnyomó módon fölébe terpeszkedett, legyőzve őt és pártját, hogy a világon minden a környezetében felbukkant ügynök és ezek által megtévesztett, totál marhára butított idiótákra hallgatott. Egy gyereket lehet ilyen könnyen megvezetni és ilyen súlyosan hátrányosan befolyásolni, ahogy vele sikerrel tették, de minden szinten és átjátszóadón keresztül. A pártra rájár a rúd: mivel egy nagy párt tett feljelentést, mondván: a "Magyar Néppárt" név már foglalt, mert benne van a KDNP vagy Fidesz nevében, ezért változtassa meg, vagy betiltják, ezért azonnal hasra esett a pártos és számító ügyészség előtt, ahogy az SS vezeti a zsidót saját kivégzésére. Szépen, mindent, amit az állam és annak ügynökei mondanak, végrehajt önmaga ellen. Amiből bárki sikeres botrányokat csinálna, azt mindet elhallgatja. Fordítva kötötték be. Az extra pont hu tárhelyszolgáltató pedig egy névtelen feljelentésre betiltotta az egész párt honlapját, holott azon kritikában maximum egy középszerű honlap színvonala jelent meg. Azaz ha azt betiltják, be kellene tiltani az összeset. Ez is rendkívüli botrány, betiltani egy párt nevét egyik oldalról, betiltani annak egyszerű tartalmú honlapját egy másik oldalról, ilyenekkel tüntetéseket és nemzetközi botrányokat lehet kirobbantani, de nem tett semmit a mély meghajláson kívül. Mindezeket is tudomásul vette, mert fordítva működik, ahogyan kellene, és ahogyan bármely életre valóbb párt működne. Médiáját is maga számolta fel, már csak rövid múltjából él, amelyet a Hírháttér által én magam építettem ki. De így is volt eltervezve, ő meg volt a járőrrobot, akinek a feje felett szépen elintézték az életét, amely az ismertté válást illetően ugyanakkor még nem befejezett ügy.

   - Tamás Gáspár Miklós (TGM): Pár éve még vezető gondolkodónak számított az állambiztonsági közéletben (ugyanis csak ilyen közélet létezik). A társadalom számára a legfőbb véleményformáló hatású személyek közé tartozott. Szavára - attól függetlenül, mit tartottak felőle - odafigyeltek jobb- és baloldalon egyaránt, mert olyan állapotokat és összefüggéseket tárt fel, amiket senki a nyilvánosság előtt, és olyan evidenciákra hívta fel a figyelmet, amiket mások észre sem vettek. A jobb- és a baloldal önkritikáját egyaránt megmozgatta. Cikkeit és gondolatait minden oldalon idézték, szavai nagy viharokat váltottak ki, mert olyan találóak és nehezen cáfolhatók, illetve cáfolhatatlanok voltak, amik mellett nem lehetett szó nélkül elmenni. Sehova nem lehetett radikálisan besorolni, mert az adott korban - SZDSZ-es vonzalmai ellenére - egyetlen pártcsőcselékbe sem integrálódott feltétel nélkül, ahogy a Jobbik kvázi teljes sajtója viszont totális igénytelenséggel és arctalansággal, hanem - mint Morvai Krisztina, persze Morvai végül nagyobb lett - egy adott korlátig éles és találó kritikákat tett közzé saját választott pártjával szemben is. Persze Morvai - ennyivel rosszabb a mai TGM-hez képest is - semmiféle kritikát nem alkalmaz választott vagy drukkerpártja és annak legpusztítóbb hatású, legrosszindulatúbb sajtója ellen sem, ellentétben TGM, az ő mindenkori állami megfelelése ellenére. Ugyanis a Jobbikban már több éve (most 2009 nyarát írjuk) be van tiltva a nyílt és a burkolt kritika összes formája, és aki bármiben nem ért egyet, vagy jobbítani akar bármin is, az akkora ellenséggé kiáltatik ki, hogy általában volt Jobbikos, de többet nem Jobbikos. A Jobbik szimpatizánsai közé tehát jelenleg csak személyiségüktől megfosztott pártszolgálatos droidok valók, ahogyan a rendőrség is kizárólag ilyeneket foglalkoztat, aki pedig nem ilyen, azt kollektív üldözés alá veszik. Ettől olyan alacsonyrendű mind a rendőri állomány, mind a Jobbik szavazótábora. Aki nem érzékeny a demokratikus minimumra sem, alkalmatlan a szabadság bármilyen formájára. Tamás Gáspár Miklós pár évvel ezelőtti előnye elhalványult, megkopott. Újítani, alkalmazkodni a korábbiakhoz képest sokkal több ismerethez hozzáférő, sokkal nyíltabban leleplező társadalmi közeghez nem tudott, az információkkal sokkal bővebben rendelkező környezetet hatékonyan megmozgatni már nem tudja; szamizdatosba hajló gondolatai elvesztek, újságírásban jóval a középszerű szint alá süllyedt, ezért eltűnt mind a jobb-, mind a baloldal kommunikációjából és a társadalom értékrend-alakító és véleményformálásából. Ha nem látja meg, hogy ma már sokkal többet elmondhat állami megtorló következmények nélkül, mint korábban, de főleg nem tudja mára avitt és használhatatlan gondolatait felfrissíteni vagy inkább újraindítani, a periférián marad (persze ha csak a Háttérhatalom vagy a Teremtő mesterségesen nem tolja előre a tulajdonképpeni semmit és az eladhatatlant, ahogyan pl. Novák Előd esetében tette).

   - Vona Gábor (Jobbik): Novák Elődhöz hasonlóan a Háttérhatalom ama kreatúrája, aki esetében a konspirációs szabályok semmi szín alatt nem érvényesültek, ugyanis ilyen kiállással és karakterrel normális körülmények között - tehát Echelon-eszközök nélkül - lehetetlen lenne nemzeti nimbuszként befutni. Tudniillik Vona Gáborból először is hiányzik az a sárm, ami pl. Orbán Viktort automatikusan eladható népvezérré tette. Nincs egyéni, karakterisztikus stílusa sem; arcmimikája olyan szegényes, mint aki valamilyen arcizom-bénulásos betegségben szenved. Mozgásában seszínű, élettelen, a dinamizmus és az életerő teljes hiányával. Vonásaiban semmi markáns, semmi férfias; babaarcú, gyerekes. Beszédeiben tehetséges, de előadásmódja minimum a középszerű, szürke eminenciások közé sorolja, amivel egy rádióban sem kaphatna munkát, nemhogy a tüzes, valódi nemzeti rétegtől kiindulva egészen az ennek túloldalán glasszáló nem hazafi, hanem tébolyult szélsőjobboldali, fanatikus őrjöngők között, akik a fentieket (mint pl. élénk gesztusok, színes, kolorizált, tüzes és erőteljes hanghordozás, heroikus és bátor habitus stb.) normális körülmények között - tehát Echelon nélkül - alapból elvárnák. Vona Gábornál szinte minden ízében tetten érhetők a Háttérhatalom durva szabályszegései, amelyekkel egyáltalán nem formáltak igényt arra, hogy olyasmit adjanak el a tömegkijelölt csordanépnek, ami mögött a rajongást előidéző tartalom is megtalálható. Sőt: valaki legfelülről mintha éppen azért tervezte volna, hogy kimutassa, mennyire hülyét lehet csinálni mindenkiből, és mennyire nem kell ahhoz semmi, hogy ezzel a lakossággal azt tegyünk, amit csak akarunk. Vona Gábor hangjának kolorizáltsága szegényes, tompa és erőtlen. Egész alkatát illetően alkalmatlan tömegek befolyásolására és vezetésére. Hogy ezt a CIA-val és a mögöttük álló vezető titkosszolgálati erőkkel mégis keresztülvitték, a hatalmi arrogancia hallatlan kérkedő és leplezetlen pofátlanságának posztulátuma. Hitlernél minden szabály fellelhető volt, ami egy népvezérnél szükségeltetik: markáns, erőteljes szónok, személyes kisugárzással, látható elrettentő erővel, akitől félni és tartani lehet, mégis vonzza a veszélyt szeretőket; olyan, aki mellé elég beállítani a téren egy elnagyolt tervezésű frekvenciás jeladót, egy autóba helyezve vagy egy villanypóznára álcázva, aztán bekapcsolva máris extázisban a nép. Nem egy szobor elé állítjuk a bamba tömeget, és jókat röhögünk az operátori bázisokon, hogy őrjöng a nép egy kőszobor előtt, hanem - mint Hitler esetében - először is készítünk egy alakot, aki a nép előtt Echelon nélkül is egy élettel és erővel, bátorsággal és abszolút tervekkel felfegyverzett karakter. Ezekhez tehát - csak példát mondtam - felhasználtak egy Hitlert, akinek olyan stílust terveztek, amihez a konspirációs szabályok megtartásával lehetett rádiófrekvenciás tébolyt szórni a lakosságra. De Vonánál a világon semmiféle ehhez szükséges háttért nem készítettek. Sőt! Mintha valaki nagyon hülyének nézné a lakosságot...

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a Hírháttér kapcsolódó alapirodalmából:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/

2009-01-15. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött
/Molnár F. Árpád/   /Zene: 8 zeneszerzőtől/   (Film, 97 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/   /Zene: Enigma - Touchness/   (Film, 16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/   KLIKK az oldalra! (12 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

2009-04-26. - A HAARP titkos alkalmazási területeiből, és a világuralom - A világ soha nem publikált titkaiból
/Molnár F. Árpád/

2009-05-14. - HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/   (Film, 92 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-05-20. - Nemzetbiztonsági csúcsbotrányok, Emberiség elleni terroristák - Kulisszatitkok
/Molnár F. Árpád/

2009-05-21. - A felrobbant katonai repülőgép: A Bajnai-Orbán Egypártkormány tömegmészárlásai Indonéziában
/Molnár F. Árpád/

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. - A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR - Rekordokat rekordokra 2009-06-05. -
A Világállam légi tömeggyilkosságairól - Katonai- és államtitkok az Emberiség ellen
/Molnár F. Árpád/

ALAPMŰ! : 2009-06-21. - Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón
/Molnár F. Árpád (Echelon-tanú)/

Előző cikk:
♪♫ 2009-07-06. - ♪♫
HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ:
Molnár F. Árpád szerzeményeiből: Fokozatos kibontakozások (K.2) - A zenéhez írt magyarázattal
/Molnár F. Árpád/
/Zene: Molnár F. Árpád/
(Hallgassa meg a Hírháttér Rádióban, vagy töltse le (jobb klikk) MP3-ban!)

Tartalom: A zenéhez írt magyarázathoz kattintson az alábbi feliratra!
KLIKK az oldalra! (6 perc)
(Meghallgatható és letölthető!)

Lap teteje

Következő cikk:
2009-07-08. -
Bajnai Gordonnak Király Béla vezérezredesről
/Prof. Dr. Bokor Imre (nyugállományú mérnök ezredes, a Magyar Justitia Bizottság elnöke, a FÚSZ elnökségi tagja, a Kárpáti Harsona munkatársa)/
Részlet: A Magyar Köztársaság illegitim miniszterelnökének
Miniszterelnök(?) Úr!
Mély megrendülését enyhítendő (tanúkkal, dokumentumok sokaságával, történészek, valamint  katonai szakértők kutatómunkájával igazolható) anyagokkal szeretném megvigasztalni és gyér történelmi ismereteit bővíteni.
1/ Király Béla soha nem volt az '56-os forradalom és szabadság harc egyik hőse!
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu