Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

***       JÉZUS KRISZTUS:       "Aki nincs velünk, ellenünk van!"       ***

   

Bajnai Gordonnak Király Béla vezérezredesről2009-07-08.
Prof. Dr. Bokor Imre (nyugállományú mérnök ezredes, a Magyar Justitia Bizottság elnöke, a FÚSZ elnökségi tagja, a Kárpáti Harsona munkatársa)
 

Király Béla emlékére

A kormányfő mély megrendüléssel értesült a vezérezredes halálhíréről Az 1956-os forradalom és szabadságharc egyik legnagyobb hősét, a XX. századi magyar történelem egyik nagy alakját veszítette el a nemzet.1956-ban páratlan hősiességgel küzdött Magyarország függetlenségéért, a szabadságharc leverése után már hazájától távol, de tovább küzdött ugyanezért. 1989-ben azonban hazatért, hogy részvételével megvalósuljon végre mindaz, amit 1956-ban tűztek ki célul harcostársaival. A magyar nemzet szabadságáért küzdött egy életen át - és végül győzelmet aratott. Minden magyar hálás lehet neki ezért. Király Béla vezérezredes katonaként, országgyűlési képviselőként, történészként emberségével, bölcsességével és higgadtságával sokat tett azért, hogy méltón és tisztességgel őrizhessük ’56 emlékét, a forradalmárok örökségét. Mostantól az ő emlékét és örökségét is ilyen méltón kell őriznünk tovább. Az egész nemzettel együtt fájdalommal hajtok fejet emléke előtt.

Bajnai Gordon,    a Magyar Köztársaság miniszterelnöke

      A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ILLEGITIM MINISZTERELNÖKÉNEK

 MINISZTERELNÖK(?)   ÚR!

        Mély megrendülését enyhítendő (tanúkkal, dokumentumok sokaságával, történészek, valamint  katonai szakértők kutatómunkájával igazolható) anyagokkal szeretném megvigasztalni és gyér történelmi ismereteit bővíteni.

         1/ Király Béla soha nem volt az '56-os forradalom és szabadság harc egyik hőse! 1956. október 28-án hagyta el a kórházat,  amikor már a Pesti Srácok ('56 igazi hősei) kikényszerítették a szovjet csapatok kivonását Budapest területéről. Aligha  cáfolható, hogy Király a kórházban nem harcolt és a Nemzetőrséget (szerte az országban) mások szervezték.

          2/ Nagy Imre  beleegyezett, hogy Király  legyen a Nemzetőrség tiszteletbeli elnöke (1956. október 28-án, az esti órákban), de ellenezte  főparancsnokság létrehozását.

          3/ A minisztertanács 1956. október 31-én KINEVEZTE(!) Király Bélát Budapest katonai parancsnokává, de Király semmit sem tett  ebben a pozíciójában, később sem emlegette,  mert  számon kérhették volna tőle, hogy mit tett (a dezertáláson kívül) a rendelkezésére álló katonai erőkkel Budapest védelméért. 1956. december 30-án - az USA-ba történő érkezés  után -, viszont azt nyilatkozta a The Providence Jurnal szerkesztőjének, hogy Nagy Imre 30 ezer katona és 26 ezer nemzetőr  parancsokságával bízta meg. Nyilatkozatában azt állította, hogy  október 28-án a nemzetőrök szabadították ki a rabkórházból (már szeptember végén szabadlábon volt, és október 14-én felajánlotta szolgálatait Bata István honvédelmi miniszternek a szocializmus építésére, majd  október 28-án Nagy Imrének a (már megalakult) nemzetőrök  vezetésére.

          4/ 1956. november 3-án, a délutáni órákban egy Forradalmi Katonai Bizottság  kikiáltotta Király Bélát  a Nemzetőrség Főparancsnokának (nemzetőr egy sem volt a rendezvényen),  kinevezést nem kapott a kormány részéről(!),  viszont másnap reggel 35-40 nemzetőrrel eltávozott a budai hegyekbe, majd Nagykovácsin át Ausztriába. 

         5/ Az USA-ban azt terjesztette magáról, hogy 8 harckocsival és 400 "emberével" (Sic!) törte át a szovjetek Budapest körüli "gyűrűjét", 50%-os veszteséget szenvedett, majd Ausztriába távozott. Valójában egyetlenegy(!) harckocsija sem volt, a szovjetekkel  sehol sem ütközött meg,  néhány  nemzetőr ugyan  tűzharcba keveredett Nagykovácsinál egy szovjet ezreddel(!), de 12-15 főt foglyul ejtettek a szovjetek, és a fogságba esett nemzetőrök azt vallották, hogy Király  Ausztria felé távozott.

         Távozása olyan  gyors volt, hogy a szovjet ezred felderítő főnökének vezetésével, a felkutatására indult gépjárműves és helikopteres csoport már "bottal üthette" Király nyomát. Tehát Király itt sem  harcolt a szovjetek ellen,  dezertált  a nemzetőreitől.

         Később több változatot "kreált" az általa elnevezett Nagykovácsi csatára,  egyszer zászlóaljnyi erőt, egyszer egy ezredet és végül néhány ezer(Sic!)  nemzetőrt emlegetett, akikkel Budapestről kivonult.  Ezeket az adatokat  napilapokban, folyóiratokba jelentette meg, valamint a Mindentudás Egyetem előadójaként is  elmondta a hallgatóságának,  illetve  három tv csatorna segítségével (m1, m2, Duna) ismertté lett  több százezer vagy millió tévét nézők számára.

          6/ Az Ön által, a XX. századi magyar történelem egyik legnagyobb alakjának "titulált" Király  Béla  Kőszeg védelmére önként jelentkezett Szálasi  "csapatába",  a szovjetek megjelenésekor harcra buzdította a zászlóalj tisztjeit, majd egy bajtársától ellopott gépkocsival, fehér zászlót lobogtatva  dezertált a helyőrségből, később  pedig az terjesztette magáról, hogy a kőszegi dandár parancsnokaként  átadta a várost a szovjeteknek, hogy  megóvja a pusztítástól, így (nyilatkozata szerint) Kőszegen egy puskalövés sem dördült el.

          Valójában viszont: Kőszegen nem volt dandár(!),  a kőszeget védő zászlóalj (tartva magát Király  eligazításához, mit sem tudva Király dezertálásáról) védte a várost és 173 ember vesztesége  volt, míg kiverekedte magát Ausztriáig.

           7/ "A XX. századi  magyar történelem  egyik legnagyobb alakja"(Sic!) 1945-ben belépett a Magyar Kommunista Pártba,  katonai szolgálatot vállalt,  négy év leforgása alatt őrnagyi, alezredesi és ezredesi rendfokozathoz jutott, majd Farkas Mihály tábornokká léptette elő, mert Sólyom László altábornagy, a vezérkar főnöke és a Hadiakadémia parancsnoka nem vállalta, hogy az 1950-es katonai díszszemlénél  jelentést adjon be a honvédelmi miniszter társaságában lévő szovjet katonai főtanácsadónak.

           Az újdonsült tábornok (Király Béla) viszont teljesítette  minisztere kérését.  Két hónappal később Sólyom  altábornagyot letartóztatták, koncepciós pert indítottak ellen és  néhány tábornok társa ellen.  Király Béla  "mellszélességgel"  kiállt minisztere mellett, elmarasztalta tábornok társait, "kígyót-békát kiabálva rájuk" teljesítette Farkas Mihály kérést, és mint  később nyilatkozta: "Nem is volt lelkiismeret furdalása"(Sic!).

          A perbe fogott tábornokokat felakasztották, Király  megkapta Sólyom altábornagy hadiakadémiai parancsnoki  beosztását, és a kivégzett Beleznay  tábornok lakását (ingóságaival egyetemben).

           8/ "A XX. századi magyar történelem egyik  legnagyobb alakja" magáénak tudhatta  Horthy, Mussolini, Hitler,  Szálasi, Rákosi (illetve  Farkas Mihály) kitüntetéseit, Nagy Imrétől kapott kinevezését, Göncztől  kapott vezérezredesi rendfokozatát, Gyurcsány kezéből a Nagy  Imre emlékérmet, tajvani, indiai, japán, maléziai, dél-vietnami, indonéziai, Fülöp-szigeti, szingapúri, hawaii, stb.,  stb., kitüntetéseit, az USA hat államának díszpolgári címét, és számos más elismeréseket (elnöki, elnökségi, tanácsadói, főtanácsadói,) funkciók sokaságát. Mindezeket  határozott fellépésének, hazugságai sokaságának és hiszékenyek tömegének köszönheti.

          Most pedig készülnek az ILLETÉKESEK, hogy végső (látványos) búcsúként  tovább dicsőítsék történelmük legnagyobb, legügyesebb és legszerencsésebb szélhámosát, a mindenkit kiszolgáló, eláruló, cserbenhagyó  és mindenkit félrevezető kaméleont,  hogy megcsúfolják a Pesti Srácok, a mártír tábornokok és főtisztek, a Kőszegen, Budapesten és Nagykovácsinál  elesett, valamint a kádári  megtorlásban kivégzettek,  a XX. századi  igazi magyar hősök emlékét.

         Ezt  segíti közvetve vagy közvetlenül  egy  illegitim  miniszterelnök megrendült állapotában  és tudatlanságában leledzett nyilatkozata is.  No comment!

                                                              (Prof. Dr. Bokor Imre nyugállományú mérnök ezredes))

                                                                                                       a Magyar Justitia Bizottság elnöke,

                                                                                     a FÚSZ elnökségi tagja, a Kárpáti Harsona munkatársa

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a Hírháttér kapcsolódó alapirodalmából:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/

2009-01-15. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött
/Molnár F. Árpád/   /Zene: 8 zeneszerzőtől/   (Film, 97 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/   /Zene: Enigma - Touchness/   (Film, 16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/   KLIKK az oldalra! (12 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

2009-04-26. - A HAARP titkos alkalmazási területeiből, és a világuralom - A világ soha nem publikált titkaiból
/Molnár F. Árpád/

2009-05-14. - HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/   (Film, 92 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-05-20. - Nemzetbiztonsági csúcsbotrányok, Emberiség elleni terroristák - Kulisszatitkok
/Molnár F. Árpád/

2009-05-21. - A felrobbant katonai repülőgép: A Bajnai-Orbán Egypártkormány tömegmészárlásai Indonéziában
/Molnár F. Árpád/

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. - A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR - Rekordokat rekordokra 2009-06-05. -
A Világállam légi tömeggyilkosságairól - Katonai- és államtitkok az Emberiség ellen
/Molnár F. Árpád/

ALAPMŰ! : 2009-06-21. - Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón
/Molnár F. Árpád (Echelon-tanú)/

Előző cikk:
2009-07-07. -
HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ
(cikk formában is!): Csurkától Vonáig - Molnár F. Árpád nyolc közéleti személyről mond véleményt
/Molnár F. Árpád/
/Zene: Molnár F. Árpád: K.1/
(Hallgassa meg a Hírháttér Rádióban, vagy töltse le (jobb klikk) MP3-ban!)

Tartalom: Molnár F. Árpád stílszerű zenéjével Molnár F. Árpádot hallják, sorrendben a következő személyeket elemezve: Áder János, Csurka István, Morvai Krisztina, Novák Előd, Orbán Viktor, Sebők István, Tamás Gáspár Miklós, Vona Gábor.
A tényfeltáró anyag elolvasásához és további információkért kattintson az alábbi feliratra!
KLIKK az oldalra! (33 perc)
(Elolvasható, meghallgatható és letölthető!)

Lap teteje

Következő cikk:
2009-07-09. -
Budaházy letartóztatásának valódi okai és kurucinfó-féregpatkány előzményei
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Így pl. Kőrösi Imre ellen a kurucférgek körbevizelték az egész Föld bolygót, hogy állítólag 2006-ban egyszer azt mondta, döntsük meg az Országgyűlést! Kőrösi Imre ezt még előttem, négyszemközt is tagadta, mondván, hogy ő nem úgy értette, ahogy - teszem hozzá - azok vádolják, akik ezt naponta megteszik a Barikádtól a Nemzeti Hírhálóig, miközben Kőrösi a Háttérhatalom és elmetechnológiai létéről színtisztán beszélt, tehát nemhogy nem tagadta, de természetesnek vette, hogy előttem nem kell megjátszania a hülyét. A kurucpatkányok viszont folyamatosan támadták... (...) Saját embereik hóhérai, saját általuk megfogalmazott céljaik legundorítóbb árulói! (...) A kurucokat kellene Budaházy és a Magyarok Nyilai helyett börtönbe juttatni, Budaházyékat pedig kártéríteni...
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu