Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal,  rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
Hallgassa a Hírháttér Rádiót! Klikk a hangszóróra!
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Tánczos Krisztina:       "Nagyon sok ember beavatott és beszervezett! Ismerik a Háttérhatalmat. Tudnak az Illuminátusokról, Echelonról, a HAARP-technológiáról, csak nem mernek beszélni... (...) Ők az Ördögöt szolgálják, a Sátánnak engedelmeskednek, eladták a lelküket, az egyéniségüket, a gondolataikat! (...) Ők kiszolgálják a hatalmat, ügynökökként az emberek lebutításával, az ismeretek visszatartásával okoznak kárt. Ők a Sátán ügynökei, a Sátánt szolgálják, mi pedig Istennek szolgálunk."   (2009.04.14.)

   

A virtuális világ2009-07-15.
Soós József (Kárpáti Magyar)

Tisztelettel üdvözöljük a HÍRHÁTTÉR Multimédia minden Nézőjét, Hallgatóját és Olvasóját. Arról szeretnénk beszélni most, hogy mi is valójában a VIRTUÁLIS VILÁG, de úgy is nevezhetnénk, hogy VIRTUÁLIS VALÓSÁG! Ennek a kifejezésnek a DEFINÍCIÓJA, értelme, jelentése az lenne, hogy a VALÓSÁG UTÁNZATA, NEM LÉTEZŐ DOLGOK AKÁR VALÓSNAK TÖRTÉNŐ ÉRZÉKELÉSE! Gyakorlatilag egy ÉRZÉKI CSALÓDÁS az egész, mert nem létező dolgokat valóságként hitet el. Szeretnénk rá példákat is mondani a gyakorlati életből, mert így könnyebb lesz megérteni a lényegét az egésznek.

A BANKSZÁMLÁRA átutalt bér-fizetés, mely gyakorlatilag egy nem létező dolog, hiszen KÉZZEL MEG NEM FOGHATÓ DOLOGRÓL VAN SZÓ, vagyis ,VIRTUÁLIS PÉNZ, melyet a VONALKÓD OLVASÓ az üzletekben, boltokban, bevásárló központokban egységként értelmezve LEVESZI AZ ELLENÉRTÉKET! A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a számok mögött semmilyen tényleges értékkel bíró dolog nem létezik!

De ilyen az új virtuális autópálya matrica is, melyet a szintén "virtuális bankkártyáról" a vonalkódolvasó segítségével a gép leveszi a semmit, és helyette ad egy szintén kézzel és fizikálisan megfoghatatlan dolgot a RENDSZER!! Igen, a HÁTTÉRHATALMI NAGY BABILONI RENDSZER! Így máris beteljesült a BIBLIA próféciája, hogy ember fia nem vehet, és nem is adhat el a FENEVAD SZÁMA NÉLKÜL!!
 


A Háttérhatalom bemutatta Gyurcsány Ferenc és Robert Fico miniszterelnököket, akiknek a Sátán adta az országot és a dicsőséget, mert ahogy a 2000 évvel ezelőtti Dokumentumokból megtudhatjuk: a Sátáné a Föld összes országa és annak minden dicsősége, mert neki adatott, és ő annak adja, akinek akarja. A Sátán ebben a két emberben bízott meg a leginkább, a buta lakosságát pedig Echelon-eszközeivel és a Föld bolygóra kirúgott szemétládáival rájuk szavaztatta az úgynevezett "szabad választásokon". A Sátánatya láthatóan jól választott sokkos gyilkos gyermekei közül. Mehetnek e söpredék, Veérengző, sortüzes, agresszív, gyűlölködő, szemkilövő, koponyacsonttörő moslék pártállatok a prostituált anyjukba, akinek neve a nevezetes, homlokán pecséttel bélyegzett, a Sárkányon nyargaló titokzatos, azaz titkosszolgálati Nagy Babiloni Szajha, aztán mehetnek jogos jussként e Veérengző, moslék gyilkosok a Pokolba és a kénkővel égő tüzes tóba, az örök kárhozatba, az örök szenvedésre, ahová az ördögöknek készítették el a következő helyet karrierjük és ostoba ön- és tömeggyilkosságaik méltó és bevégzett előléptetésére!
Ön mit gondol? 2010-ben kit választ a Sátán Ön által: pl. Orbán Viktort, MSZP-politikust, mást, netán Vona Gábort, vagy utóbbi még nem eléggé söpredék kurucszolgálatos ehhez? Vajon Ön is arra adja le szavazatát, akire a Sátán? S vajon a szavazásnál az Ön beteg elméje az úr Sátán moslék kurucféreg lelke által nyilvánul meg, vagy csak valamelyik himpellér ingyenélője programozza Önt erre a sötétségre az FSZB vagy a Moszad, netán a CIA valamely bázisán, ahonnan rakásra és computerek előtt ülve minimum évtizedek óta tömegével gyártják a magyarok címeres pártidiótáit is.

(Molnár F. Árpád)

Mindannyian rabszolgák vagytok, és egy ÁLOMVILÁGBAN, egy nem létező valóságban éltek, pontosabban RABSZOLGAKÉNT URALKODNAK FELETTETEK, és kihasználnak bennetek a végsőkig. Teszik ezt fizikális és szellemi-mentális értelemben is. Az ECHELON-ELMEIRÁNYÍTÓ FEGYVEREK ALKALMAZÁSBA VÉTELÉVEL, SAJÁT AKARATÁTÓL, CSELEKVŐKÉPESSÉGÉTŐL MEGFOSZTOTT, SZELLEMILEG MEGCSONKÍTOTT, FIZIKÁLISAN TÖNKRETETT ÉS KIHASZNÁLT RABSZOLGÁK LETTETEK!!! Akik az ÁLLAT ÉRTELMI KÉPESSÉGÉVEL megegyező szinten helyezkednek el.

Igen BUTÁK VAGYTOK, MINT A TÖK!!! Az igazságot nem ismeritek. Az Isten törvényeit megvetitek, ellenben szolgáljátok akaratotoktól függetlenül is a FENEVADAT! Az ő játéka a pénz, és annak ad belőle, akinek akar; a gondolkodásotok eltorzította, és mindent a pillanatnyi kicsinyes érdekek és érzéki csalódások oltárán eldobtok magatoktól, vagyis megtéveszt bennetek a Sátán, pillanatnyi örömök és jónak tűnő, de a Teremtő szemében utálatos cselekedetek miatt eldobjátok magatoktól az örök élet kulcsát!

Mennyit érsz te valójában a HÁTTÉRHATALOMNAK??? Megmondom a választ: a Fenevadnak semmit nem ér az életed; akinek valamit is jelentesz, az egyedül a TEREMTŐ ISTEN és KRISZTUS URUNK! Mert Bennük van a megmentés, és Beléjük kell a bizalmat és reményt fektetni! Mert nincs más lehetőség a túlélésre, csak a TÖRVÉNYEK, Isten szavának a maradéktalan betartása, lojalitás a Világmindenség Urának, és a Fiúnak!

Az agyadat kimosták, egy VONALKÓD vagy a SÁTÁN Rendszerében, minden mozdulatod figyelik, és minden cselekedetedről, sőt, gondolatodról tudnak. Ezt jobb, ha észben tartod, és mindig emlékezel rá! Dolgozol a SÁTÁN Rendszerében, elmész a munkahelyedre, ahol a MEGFELELÉSI KÉNYSZER MIATT a legnagyobb bűnöket és gyarlóságokat követed el, mert ELHITETIK VELED, hogy ha NEM ÁLLSZ BE A SORBA, és NEM HAJTASZ FEJET A RENDSZERNEK, akkor MINDENED ELVESZTED!!! Igen, részben igazuk van, mert egy VIRTUÁLIS ÁLOMVILÁGBAN ÉLSZ, elvehetik tőled azt, amit ők adtak, vagyis amit a RENDSZERTŐL KAPTÁL, de azt soha nem veheti el senki, amit a TEREMTŐ ÉGI ATYÁD ADOTT NEKED, és tudd, hogy az jelenti az ÖRÖK ÉLETET ÉS BOLDOGSÁGOT számodra, mert a gonosznak nincs hatalma a TEREMTŐ FELETT, és azok felett sem, akik az ÚRBAN VANNAK! Bár a Gonosz folyton megkísért és tévútra akar vinni téged, de ha ellenállsz, és eltaszítod magadtól, mint ahogy a KRISZTUS tette, akkor a legnagyobb jutalomban lesz részed, amit az ATYÁTÓL kapsz!

Az életedet elpazarolod a semmibe, haszontalan dolgokkal foglalkozol, mely egyedül arra jó, hogy a figyelmedet elterelje, és idődet lefoglalja, elrabolja azoktól a fontos dolgoktól, melyekkel foglalkozni kellenél, hogy életben maradj. Közben úgy rontanak meg, hogy észre sem veszed, mindent elkövetnek, hogy teljes sötétségben és tudatlanságban tartsanak, és olyan szörnyűséges dolgokra kényszerítsenek rá, amik a Mindenható szemében utálatosak!

Nézz körbe a világban; tudod, elmondom neked, hogy mit kaptam a hetekben:

"Hülyét csinálok az emberiségből, mert minden földi jó ott van előttük, de valójában mégsincs semmijük, mert mindent elzártam előlük!"

Vagyis minden adott lenne ahhoz, hogy ÉHEZŐ, FÁZÓ, NYOMORGÓ EMBER ne legyen a világban, de a PÉNZ, és annak szörnyű rendszere miatt minden el van zárva az emberek elől, és nem férnek hozzá ahhoz, amit a TEREMTŐ ATYA biztosított nekik, vagyis nem kellene hiányt szenvedni sem az ÉTELBEN, sem pedig a LAKHATÁSBAN! Ám pont az ellenkezője valósult meg, hiszen a VIRTUÁLIS VILÁG, melyet a HÁTTÉRHATALOM hozott létre, azt a célt szolgálja, hogy minden ember elől elvegye azokat a javakat, melyek ALANYI JOGON MEGILLETNÉK, aki pedig megkapja, az minden esetben úgy jut hozzá a mesés vagyonhoz, hogy azzal saját magát kirekeszti az ÖRÖK ÉLET LEHETŐSÉGÉBŐL!

Hiszen a FÖLDI-HÁTTÉRHATALMI VAGYON a Sátán tulajdonát képezi; ezt tudjuk abból is, hogy már 2000 évvel ezelőtt Krisztusnak kinyilatkoztatta a Sátán, hogy a VILÁG ÖSSZES KIRÁLYSÁGÁT, ÉS ANNAK MINDEN VAGYONÁT NEKI ADJA, CSUPÁN ANNYIT KÉR TŐLE, HOGY BORULJON LE A SZÍNE ELŐTT ÉS IMÁDJA! Természetesen ezt nem tette meg JÉZUS, hiszen akkor az ATYÁT tagadta volna meg, és az emberiséget árulta volna el; ezt nem tette meg, így értünk feszíttetett keresztre, ezzel mindenki bűnét megváltva; a mi MEGVÁLTÓ KRISZTUS JÉZUS URUNK A KIRÁLY, akinek minden hatalom megadatott ÉGEN és FÖLDÖN egyaránt! Hamarosan el fog jönni közénk a FIÚ, és véget vet a SÁTÁN HÁTTÉRHATALMI RENDSZERÉNEK, a NAGY BABILON ÖSSZEOMLIK!

Milyen szörnyűségesen gonosz a FENEVAD, hogy minden ember elől elveszi azt, amit a TEREMTŐ adott neki! Teljes megsemmisítésre törekedik a GONOSZ, az emberek életét, életminőségét teljesen tönkre akarja tenni, de ezzel nem éri be, addig nem nyugszik, nem nyugodhat, amíg a teljes megsemmisítésbe nem taszítja az embert/emberiséget. Ezt úgy éri el, hogy ELTÁVOLÍTJA ISTENTŐL, és ELLENE FORDÍTJA A MINDENHATÓNAK őket, a SZENT TÖRVÉNYEK megtagadása, figyelmen kívül hagyása már önmagában is elég ahhoz, hogy valaki az örök pusztulásba, vagyis a GYEHENNÁBA kerüljön, ahonnan már nincs visszaút soha többé!

Ébredj fel, EMBER, egy ÁLOMVILÁGBAN ÉLSZ, melyet a HÁTTÉRHATALOM épített ki a számodra, hogy a végső pusztulásodat okozza!!! HAZUGSÁG, SZÉGYEN, ISTENTAGADÁSNAK a rendszere ez, melyben ha nem vagy erős, akkor eltévedsz, és a pusztulásba jutsz! Semmi sem az, aminek látszik; ez a VIRTUÁLIS VILÁG, elhitetik veled, hogy amiben élsz, az a valóság, pedig köze sincs hozzá, és értelem nincs benne!

Ez lett a BIBLIÁBAN megprófétálva 2000 évvel ezelőtt, ez a TITOKZATOS NAGY BABILONI RENDSZER!!!! TITOKZATOS, mert ELREJTIK AZ IGAZSÁGOT AZ EMBERISÉG ELŐL, és így a pusztulásukat okozzák a legtöbbjüknek, ezért EMBERISÉG-ELLENES BŰNÖK MIATT A TEREMTŐ ATYA ELPUSZTÍTJA ŐKET!!!

Igen, MEG FOGSZ DÖGLENI, ROBERT FICO, JAN SLOTA, ORBÁN VIKTOR, GYURCSÁNY FERENC, BAJNAI GORDON, CIPI LIVNI, MORVAI KRISZTINA, VONA GÁBOR, DEMSZKY GÁBOR, FODOR GÁBOR, HORN GÁBOR, VEÉR ANDRÁS, LENDVAI ILDIKÓ, SZILI KATALIN és a többiek, mind-mind, akiknek a nevét nem írtam ki, bezárólag az AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK VEZETŐIVEL!!! Ez történik minden HÁTTÉRHATALMAT kiszolgáló féreg vezetővel!

Mondjátok el az embereknek, JAN SLOTA és VONA GÁBOR, hogy mit tesz velük az állam; az az állam, mely a HÁTTÉRHATALMAT szolgálja ki!!! Ha valóban nemzetiek lennétek, és a NÉPEK sorsával foglalkoznátok, akkor nem hagynátok, hogy 15 millió magyar, és 5 millió SZLOVÁK ember elvesszen...

De ti senkik vagytok, a JÚDÁS-fajba tartozó férgek, de rosszabbak, mint a 2000 évvel ezelőtt élt JÚDÁS, mert ő csak 30 pénzért árulta el JÉZUS URUNKAT, ti meg MOHÓN, KAPZSI AGYMOSOTT MIVOLTOTOK MIATT emberek millióit adjátok halálra csupán azért, hogy rövidke rongyos életetek alatt viszonylagos anyagi jólétben éljetek a SÁTÁN Rendszerében!

Üzenjük neked innen, JÁN SLOTA, hogy neked megváltás lenne, ha ELPUSZTULNÁL, mert azzal, hogy meghalnál, nem szaporítanád tovább bűneid tengernyi sokaságát, és emberek millióinak, az emberiségnek nem ártanál többet! Neked, és mindenkinek az lenne a legjobb, ha nem lennél, mert így nem okoznál több kárt a FÖLD bolygón, ezzel egy kicsit enyhítve a bűneid hatalmas mértékét! Azért hoztalak fel téged példának, mert a "magyarok és szlovákok" közelében te vagy az, aki jelen pillanatban a LEGNAGYOBB KÁROKAT OKOZZA AZ EMBERI ÉRTÉKEKBEN A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN! Nem személyes gyűlölet irányította az előbb leírtakat, hanem az emberiség védelmének érdekében le kellett írnom!

MERT MINDENKINEK TUDNI KELL ÉS LÁTNI, HOGY MOLNÁR F. ÁRPÁD és az általa alapított, motorként hajtott HÍRHÁTTÉR Multimédia az egyetlen kapaszkodó a SZENT BIBLIA után, hiszen az emberiségnek csak ISTEN SZAVA, vagyis a BIBLIA és a HÍRHÁTTÉR maradt egyedül, mert mindenki más hazudik, és félrevezeti az emberiséget! Molnár F. Árpád Úr az, aki a MOTOR a gépezetben, és az Ő megfeszített munkája, aminek köszönhető, hogy emberek ezreihez eljut a jó hír, és a lelket megnyugtató igazság, hogy SZABADULÁSA AZ EMBERISÉGNEK, de csak az részesül belőle, aki ISTEN törvényei szerint él és cselekszik!

Bátorság, testvériség, szeretet az, amely szükséges a túléléshez!

Láthatja mindenki, hogy MI VAGYUNK AZ ELSŐK, a legelsők, akik mertek beszélni, és prófétaként az emberiséget felvilágosítani arról, hogy mi zajlik körülötte, és mi az igazság valójában! Senki bennünket megelőzni nem tudott, és nem is fog soha, de megállítani sem lesz képes senki, mert MI NEM FÉLÜNK A HALÁLTÓL, és neked üzenjük, JAN SLOTA, hogy nyugodtan próbálj megölni bennünket, hiszen úgy sem fog menni, mert a Biblia leírja, Krisztus kimondja, hogy ne azt féljétek, aki a testet képes megölni, hanem azt, aki a LELKET is, és az örök életet el tudja venni tőletek, arra meg csak a TEREMTŐ képes! NEM TUDSZ TENNI ELLENÜNK SEMMIT, csupán tétlenül nézni, hogy bennetek leleplezünk, és az igazságot kimondva a BABILONI Rendszeretek összeomlását idézzük elő!

A HÁTTÉRHATALMI NAGY BABILONI Rendszer nem más, mint egy VIRTUÁLIS VILÁG; valóságosnak tűnik, és a legtöbben elhiszik, hogy létezik és helyénvaló; de az, aki a TISZTÁNLÁTÁS KÉPESSÉGÉT MEGKAPTA, az nyilvánvalóan tudja, és érti, hogy ez egy nagy hazugság, a FENEVAD átverése az egész!

A cél nem kevesebb, mint hogy minden ember elpusztuljon a Földön! Ezt minden erővel el akarja érni; valakit azzal tesz tönkre, hogy értelmetlenül, és érdem nélkül a babiloni javakkal felhalmoz, amit legtöbb esetben CSALÁSSAL és GONOSZSÁGGAL szerzett meg, ez volt a fizetsége a bűneiért, Sátán olcsón fizette ki, a vége a teljes pusztulása lesz!

Mert az, akinek van lehetősége, hogy segítsen másokon, és ezt nem teszi meg, az a LEGSÚLYOSABB ISTEN- ÉS EMBERISÉG-ELLENES BŰNÖKET KÖVETI EL, melynek a jutalma a HALÁL lesz!

Hiszen az, aki sok tízmilliós autókkal és pazar palotában lakik, de mégsem segít a rászoruló felebarátján, embertársán, az NEM RÉSZESÜL A MEGMENTÉSBEN! A GAZDAG EMBERNEK NEHEZEBB BEJUTNI A MENNYEK ORSZÁGÁBA, MINT TEVÉNEK ÁTJUTNI A TŰ FOKÁN! Ezt a SZENTÍRÁS, a TÖRVÉNY mondja ki, és amit az Isten kijelent, az úgy is van!

Virtuális, nem létező pénzel fizetnek ki, melyért haszontalan tevékenységet folytatsz a NAGY BABILONI RENDSZERBEN, és mindenféle rosszra, Isten szemében utálatos dologra kényszerítenek téged és önmagad is, hogy a VÉLT, de semmi esetre sem valós földi javaid megőrizd! Az álomvilágod, vagyis az egzisztenciád védelme miatt az örök életedtől fosztod meg magad, mert nem vagy képes ezek miatt betartani a törvényt, és EMBER maradni a fenevadak között!

Ez a VIRTUÁLIS VALÓSÁG!!! Hiszen te magad is egy IRÁNYÍTOTT BÁBU, virtuális személy vagy, aki meg van fosztva a saját akaratától, és nagy erőfeszítés, és még több bátorság, hatalmas akarat-kitartás, hogy képes legyél kitörni ebből az állapotból, és SZABAD lenni a BÖRTÖNBOLYGÓN, ahol mindenki rab, és megtévesztett agyamosott buta állat!!!

Isten áldásából íratott, az emberiség javára fordítva! Annak reményében, hogy minél több ember lesz képes kiszakadni a VIRTUÁLIS ÁLOMVILÁGBÓL, a hazugság és tudatlanság falát áttörve az ISTEN OLDALÁRA ÁLLVA, hogy segíthessen az emberiségen, annak érdekében, hogy minél kevesebben pusztuljanak el!

Mert az IGAZSÁG GYŐZNI FOG, te meg meg fogsz dögleni, ROBERT FICO és JAN SLOTA, hiszen az Isten, a Teremtő Atya meg fog ölni téged mindazért a gonoszságért, melyet elkövettél az emberiség ellen! Már az is elég a HALÁLODHOZ, hogy ELTITKOLTAD ISTEN LÉZETÉSÉT, ÉS A HÁTTÉRHATALOM KIÉPÜLÉSÉT AZ EMBERISÉG ELŐL; ezt csak tetézi a sok-sok emberölés, és a népek közötti konfliktus gerjesztése!

Még egyszer mondom én, KÁRPÁTI MAGYAR, hogy MEG FOGTOK DÖGLENI MINDANNYIAN, amiért az utolsó pillanatig az ellenségei voltatok az emberiségnek, és Isten tagadói! Öltetek és romboltatok, halál a jutalmatok!

Olvasd és rettegj HÁTTÉRHATALMI FENEVAD, mert bevégeztetik a Rendszer hamarosan, és nektek nincs tovább, nincs megmentés!

Ezért is mondtuk, hogy NEKTEK KEGYES HALÁL, EUTANÁZIA LENNE AZ, HA SAJÁT MAGATOK VÉGET VETNÉTEK A SZÁNALMAS ÉLETETEKNEK; ez rád is vonatkozik VONA GÁBOR és DRASKOVICS TIBOR, mert egyszerűen nem vagytok méltók arra, hogy éljetek, mert minden pillanatban a FÖLD BOLYGÓ ELLEN, ÉS ANNAK MINDEN LAKOSÁVAL SZEMBEN KÁRT ÉS ROSSZAT CSINÁLTOK!

Mi voltunk és vagyunk az egyetlen média, mely az IGAZAT mondja, és nem fél a HALÁLTÓL sem, mert mindegy nekünk, hogy élünk-e vagy halunk, hiszen nem érezzük jól magunk Sátán álomvilágában, mely már teljes egészében egy mesterséges VIRTUÁLIS VILÁG, olyan, mint a BANKKÁRTYÁRA utalt pénz, mely valójában nem is létezik, csak egy szemfényvesztés az egész! De akinek nem ad a HÁTTÉRHATALOM, az minden alapvető dologtól, mely egyébként járna neki, meg van fosztva!

Fenevadak, és Uratok kiszolgáló talpnyaló Júdás-férgei vagytok, akik a HÁTTÉRHATALMAT kiszolgálva, az emberiséget pusztítva éltek, de MEG FOGTOK DÖGLENI HAMAROSAN, mert eljön az IGAZSÁG NAPJA, és megmérettetik mindenki BŰNEI, és CSELEKEDETEI SZERINT!

(Írta: 2009 július 13.)

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét,  Reptéri út 15/b.,  fsz.2.


A Háttérhatalom léte és technológiái,  valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a Hírháttér kapcsolódó alapirodalmából:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom,  ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film,  31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/

2009-01-15. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött
/Molnár F. Árpád/   /Zene: 8 zeneszerzőtől/   (Film,  97 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton,  és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/   /Zene: Enigma - Touchness/   (Film,  16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/   KLIKK az oldalra! (12 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból,  belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

2009-04-26. - A HAARP titkos alkalmazási területeiből,  és a világuralom - A világ soha nem publikált titkaiból
/Molnár F. Árpád/

2009-05-14. - HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Alban Berg,  Sir Edward Elgar,  Lendvay Kamilló,  Ligeti György,  Reményi Attila/   (Film,  92 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-05-20. - Nemzetbiztonsági csúcsbotrányok,  Emberiség elleni terroristák - Kulisszatitkok
/Molnár F. Árpád/

2009-05-21. - A felrobbant katonai repülőgép: A Bajnai-Orbán Egypártkormány tömegmészárlásai Indonéziában
/Molnár F. Árpád/

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. - A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha,  sehol,  senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR - Rekordokat rekordokra 2009-06-05. -
A Világállam légi tömeggyilkosságairól - Katonai- és államtitkok az Emberiség ellen
/Molnár F. Árpád/

ALAPMŰ! : 2009-06-21. - Elmeprogramozás,  teljes kontroll: háttérhatalmi,  katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón
/Molnár F. Árpád (Echelon-tanú)/

Előző cikk:
2009-07-15. -
HospInvest; A fekete egyenruha; Szocialista pályázat
/Thürmer Gyula (A Munkáspárt elnöke)/
Részlet: Vona Gábor is csak a [tüntetés] végére ért oda, hogy osztozzon katonái sorsában, de főleg, hogy ingyen reklámra tegyen szert. Szeretett rendőrségünk most megint tett egy lépést, amivel erősítheti a Jobbikot. (...) ...az MSZP politikájában a magyar érdekek semmilyen szerepet se játszanak. (...) "...a zsidók túlreprezentáltak a magyarországi bankszektorban, üzleti életben."

Lap teteje

Következő cikk:
2009-07-16. -
HÍRHÁTTÉR TV:
Teremttettünk, hogy feltárjuk a Titkokat
/Molnár F. Árpád (tényfeltáró, emberjogvédő, Echelon-tanú)/
/Zene: Prokofjev: II. Zongoraverseny/
(Klip, 3 perc)
Tartalom: Az orosz Szergej Prokofjev ritkán játszott II. Zongoraversenyének elementáris taktusaival, majd Molnár F. Árpád hangeffektusaival zárva láthatják legújabb videoklipünket, mely amellett, hogy Hírháttér-promo, Hírháttér-reklám, Hírháttér-ajánló, valójában a világot lassanként magába nyelő Vallás, továbbá művészet, költészet és forradalom is.
(Megtekinthető és letölthető!)
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu