Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal,   rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
Hallgassa a Hírháttér Rádiót! Klikk a hangszóróra!
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Diplomáciai úton a Hírháttér irányában deklarált: Ebergényi Németh Magda (emberjogvédő, költő), Fenyvesi Miklós (főszerkesztő, költő), Fenyvesi Theresa (író, tanár, Echelon-tanú), Figler Csaba (költő, újságíró), Jövőnk.info, Bokor Imre (ezredes professzor), Karancsi Tibor (olajrendőr, túlélő), a Magyar Családok Országos Szövetsége és Urbán Szabó József (elnök), Magyar Ifjúságért Mozgalom és Vass Szabolcs (ügyvivő), Kozenkay Jenő (kémelhárító), Kőrösi Imre (OGY-i képviselő, tényfeltáró), Lakatos Pál (újságíró, tényfeltáró), Magyar Néppárt és Sebők István (elnök), Magyar Sors Online és Varga Szibilla, Malomfalvi Szász Ágnes (biokémikus), MNÁSZ és Kőműves Géza (elnök), Mónus Áron (matematikus, író, tényfeltáró), Munkáspárt, Nagy Attila (orvos, közíró), Roma Jogvédő Újságírók, Athenagorasz (terjesztő), Czike László (közgazdász, publicista), Csizmadia Attila, EFE Alapítvány, Szabadi Béla (minisztériumi államtitkár, közgazdász), Szász Lóránt (tudós, költő), Szemenyei-Kiss Tamás (újságíró), Szeszák Gyula (főügyész, olajügyész, túlélő), Terra Incognita és Audie Rácz Era (főszerkesztő), Torgyán József (miniszter), Tóth Tamás (Magyarok Szövetsége), Wennesz István (tengizi túlélő), Zsigai Klára (költő, aktivista) és sokan mások... Az állami bűnszervezeti koncepciós perek és bírósági perek Magyarországon legfőképpen az MSZP, a Fidesz és a Hit Gyülekezete vezetése részéről karakterizálódtak. Ezek egy közös vonatkozása meghatározó: Izrael és a MOSSAD!!!

   

agy-Baj-nainak, Draskovicsnak és maffiatársaiknak; családok kilakoltatása2009-08-09.
Soós József (Kárpáti Magyar)

Az ISTEN TAGADÓINAK,emberiség ellense Júdás férgeknek címezve!

Szeretettel üdvözöl mindenkit a HÍRHÁTTÉR Multimédia! A mostani cikknek több célja is van. Az egyik, hogy a társadalmat szerte a nagyvilágban azokról a tényekről és titkokról informáljuk, melyeket a HÁTTÉRHATALOM ÁLTAL KÖZPÉNZEKEN FINANSZÍROZOTT MÉDIA-BIRODALOM NEM TESZ MEG! Ellenben sok-sok millió-százmillió-milliárd forint/euró/dollár veszik kárba az miatt, hogy a HAZUGSÁG RENDSZERÉT ÉLETBEN TARTSA azáltal, hogy a lakosságot minden információtól és ÉLETET MENTŐ nélkülözhetetlen TUDÁSTÓL megfossza! Ezáltal EMBERISÉG-ELLENES BŰNÖKET KÖVET EL, HISZEN FELSŐBB ÁLLAMI-HÁTTÉRHATALMI UTASÍTÁSRA KÖVET EL PERCRŐL-PERCRE, NAPRÓL-NAPRA BŰNPÁRTOLÁST, és segédkezet nyújt az emberiség-ellenes bűnök kivitelezésére, és az azt követő ELTITKOLÁSÁRA!!!

Az egyik fő tevékenységi körünk az ÁLLAMI BŰNÖZÉS, ÁLLAMMAFFIA-rendszer működésének TÉNYFELTÁRÁSA, amely magával VON...j...A (gábor) az ELMEIRÁNYÍTÓ-ELMEMANIPULÁCIÓS ECHELON-rendszerek széleskörű megismertetését a lakossággal! Ebből pedig EVIDENSEN mindenki számára nyilvánvalóvá téve azt a TÉNYT, hogy ISTEN LÉTEZIK, és JÉZUS KRISZTUS URUNK az emberiségért ÁLDOZTA FEL SZENT ÉLETÉT!!!!

A másik fontos tevékenységi körünk, hogy a HÍRHÁTTÉR Multimédia TÉNYKÉNT leközölt anyagait a VILÁG MINDEN TITKOSSZOLGÁLATA FIGYELI. Így lehetőség van arra, hogy a HALÁLRA ÍTÉLTEKNEK (ISTEN- ÉS EMBERISÉG-ELLENES JÚDÁS FÉRGEKNEK) elmondjuk azt, ami rájuk vár! A SZOMORÚ JÖVŐJÜKET, mely nagyon hamar be fog következni, hiszen az UTOLSÓ IDŐK LEGVÉGÉN JÁRUNK! Az emberiség történelmének az egyik szakasza most fog hamarosan befejeződni, és a TEREMTŐ közbeavatkozik, mert ha ezt nem tenné meg, akkor SENKI SEM MARADHATNA ÉLETBEN, MÉG A KIVÁLASZTOTTAK KÖZÜL SEM!:

"Ha azok a napok meg nem rövidíttettek volna, senki sem maradhatott volna életben!"

Ezúton szeretnénk üzenni a HÁTTÉRHATALOMNAK, és minden "őt" kiszolgáló EMBERISÉG-ELLENES BŰNÖZŐNEK, hogy EL FOGNAK PUSZTULNI, mert a TEREMTŐ IGAZSÁGOT HOZ A FÖLDRE, a GONOSZAK PEDIG KIVÁGATTATNAK ABBÓL MINDÖRÖKRE!!!

agy-BAJ-NAI GORDON háttérhatalmi szolga, DRASKOVICS TIBOR emberiségellenes bűnöző, ezúton is üzenjük nektek, hogy hamarosan lejár az időtök, de addig is minden pillanatban legyen az eszetekben, hogy amíg KÁRPÁTI MAGYAR él, addig nektek nyugtotok nem lesz, a HAZUGSÁG VÁRÁT, BABILON PALOTÁJÁT FOLYAMATOSAN OSTROMOLNI FOGJUK, és eljön az idő, mikor ÖSSZEDŐL A HAZUGSÁG VÁRA, RÁTOK DŐL NAGY BABILON UNDORÍTÓ FALA, mely a KÍNOK, FÁJDALMAK, HALÁL, IGAZSÁGTALANSÁG tengeréből építtetett meg az EMBERISÉG VESZTÉRE!

IGEN, keveseknek adatik meg, hogy ÉLETBEN MARADJANAK, mert: széles az az út, mely a pusztulásba vezet, és sokan járnak rajta, ellenben KEVESEKNEK adatik meg, hogy MEGLELJÉK az IGAZ ÖSVÉNYT, mely az örök életbe vezet!

A NEVEITEK NINCSENEK BEÍRVA AZ ÉLET TEKERCSÉBE, hiszen az EMBERISÉG eddigi történelme során soha ILYEN GÁTLÁSTALAN, LELKETLEN, HAZA- ÉS EMBERISÉGÁRULÓ HITVÁNY FÉRGEK MÉG NEM KERÜLTEK OLYAN POZÍCIÓBA, HOGY TÖBB EZER-SZÁZEZER-MILLIÓ és..... AZ EGÉSZ EMBERISÉG FELETT PUSZTÍTSANAK! Minden nap, melyet megértek, és nem pusztultok el, egy KATASZTRÓFA A FÖLD BOLYGÓNAK, ÉS AZ AZON ÉLŐ MINDEN NEMZETEKNEK IS!!! A halálotok megoldás lenne arra, hogy legalább több kárt és bajt nem okoznátok másoknak, az EMBERISÉGNEK! Mert nektek már MINDEGY: kárhozottak-átkozottak vagytok!

Az OKA, és a MAGYARÁZATA annak, hogy ezt a TÁRSADALOM SZÉLESEBB RÉTEGEI NEM TUDJÁK, NEM ÉRTIK, NEM KÉPESEK ELHINNI..... AZ ELMEIRÁNYÍTÓ TECHNOLÓGIÁK EGYENES KÖVETKEZMÉNYE, hiszen olyan szinten el vannak butítva, le vannak tompítva az emberek, hogy SEMMIT NEM VESZNEK ÉSZRE, ami körülöttük van! Azt is mondhatnám, hogy a TRANSZÁLLAPOT azon szegmensébe vannak bezárva, mely legjobban az ÉBER KÓMÁRA HASONLÍT!

Gyakorlatilag az ÉLETFUNKCIÓK működésén kívül semmi nem működik normálisan!

Az ÉRTELMI KÉPESSÉG, GONDOLKODÓ KÉSZSÉG, MENTÁLIS TUDAT az ELMEIRÁNYÍTÓ FEGYVEREK ÁLTAL BÖRTÖNBE VAN ZÁRVA! Ezt kihasználva BÁRMIT MEG LEHET TENNI A VILÁG TÁRSADALMAIVAL, az egyedüli gátat az szabja meg, amit a TEREMTŐ ISTEN megtilt! Hiszen ő van legfelül, és így ez miatt a FENEVAD, és az általa "megalkotott" HÁTTÉRHATALOM NEM TEHET MEG MINDENT! Mert ha ez nem így lenne, akkor már MI SEM LENNÉNK ÉLETBEN!!

Üzenem a "magyarországi" HÁTTÉRHATALMI szolgáknak (helytartóknak...): azzal az embertelen tettükkel, hogy a BANKI HITELEK MIATT EMBEREK ÉS CSALÁDJAIK, ÍGY ÁRTATLAN KISGYERMEKEK, NŐK, IDŐSEK KERÜLNEK FEDÉL, ÉS AZ ÉLETBEN MARADÁSHOZ ELENGEDHETETLEN SZÜKSÉGLET NÉLKÜL UTCÁRA, EMBERISÉG ELLENES BŰNÖKET KÖVETNEK EL!!!! GYILKOSOK, KÍNHALÁLRA ÍTÉLNEK CSALÁDOKAT, A REMÉNYTELENSÉGÜK KÖVETKEZTÉBEN ÖNGYILKOSOKKÁ VÁLNAK, ÍGY KÖZVETLENÜL VÉR TAPAD A KEZÜKHÖZ!!!!

Az "ÁLLAMI ALKOTMÁNYOS JOG" kimondja, hogy MINDEN EMBERNEK JOGA VAN AZ ÉLETHEZ, ÉS AZOKHOZ A FELTÉTELEKHEZ, MELYEK ELENGEDHETETLENÜL SZÜKSÉGESEK AHHOZ, HOGY AZ ALAPVETŐ SZÜKSÉGLETEK BIZTOSÍTVA LEGYENEK SZÁMUKRA! A gyengébb értelmi képességűek számára: lakás, élelmiszer-táplálék, meleg ruha, tisztasági, egészségügyi és egyéb dolgok, orvosi ellátás, tanulási-oktatási lehetőségek!!!

Ezek közül MA egyik sincs biztosítva a TÁRSADALOM számára, melyért a FELELŐSSÉG egyértelműen azokat terheli, akik a HÁTTÉRHATALOM által lettek a jelenlegi posztokra helyezve! (ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY MINÉL NAGYOBB KÁROKAT OKOZZANAK A TÁRSADALOM SZÁMÁRA!!!!!!!) Hiszen ők: MINDIG HAZUDNAK, vagyis SOHA NEM MONDANAK IGAZAT!!

Hogy gondolod TE PATKÁNY FÉREG, CSÚSZÓMÁSZÓ UNDORÍTÓ GYÖKÉR ÁLLAT (Bajnai Gordon), hogy hagyod a HÁTTÉRHATALOMNAK azt, hogy a BANK-projektjével az ÉLET LEHETŐSÉGÉBŐL KIZÁROD AZ EMBEREKET!!! Kilakoltatják őket, és a BÚTORAIKAT, EGYÉB INGÓSÁGAIKAT ELRABOLVA, VAGY MEGSEMMISÍTVE... de a lényeg: MINDENÜKTŐL MEGFOSZTVA AZ ÉLETÜKET, ÉLETBEN MARADÁSUKAT MEGAKADÁLYOZOD!!! Szemét egy PATKÁNY, JÚDÁS-féreg vagy!!! Tudod, INKÁBB MEGHALOK, DE SOHA NEM FOGOK AZ ISTENTŐL ELTÁVOLODNI, MINDIG ŐT AKAROM SZOLGÁLNI, AZ EMBERISÉG JAVÁRA KÍVÁNOK CSELEKEDNI! Így kérem a Teremtőt arra, hogy adjon erőt, hogy HARCOLJAK A GONOSZ ellen, mert nem szeretném, ha legyőzne engem!

A BIBLIA találóan írja azt, hogy: "harcol a szentek ellen, és legyőzi őket!" Vagyis a HÁTTÉRHATALOM az ELMEIRÁNYÍTÓ FEGYVEREIVEL MINDEN LEHETSÉGES ESZKÖZT, MÓDSZERT FELHASZNÁL, HOGY A TEREMTŐ AKARATA ELLEN FORDÍTSA AZ EGYÉNT, és természetesen nincs ez másként a TÁRSADALMAKKAL SEM! Ezért van ilyen ALACSONY ÉRTELMI ÉS ERKÖLCSI SZINTEN A MÉDIA BIRODALOM SZERTE A VILÁGBAN! Meg kell rontani az embereket, Istentől el kell távolítani mindenkit, hogy minél többen pusztuljanak el! Valóban rengeteg ember el fog pusztulni, nagyon keveseknek adatik meg az, hogy az ÉLET TEKERCSÉBE BE LEGYEN ÍRVA A NEVÜK!!! A "veszteség" hatalmas lesz, mert a NAGY BABILONI SZAJHA hatalmas pusztítást fog végezni!!!

Mi nem félünk tőletek, és magától a HÁTTÉRHATALOM vezetőjétől, megalkotójától sem, vagyis a FENEVADTÓL!!! Ha MEGHALUNK, AKKOR ANNAK ÚGY KELL LENNIE, MERT AZ BIZONYÁRA EGYSÉGBEN VAN A TEREMTŐ AKARATÁVAL, ha ÉLETBEN TART BENNÜNKET AZ IGASÁG NAPJÁIG, ANNAK IS MEGVAN AZ OKA!

Hiszen SEMMI NEM TÖRTÉNIK VÉLETLENSZERŰEN, MINDENNEK OKA VAN, ÉS JELENTŐSÉGGEL BÍR!!!!

Mivel én NEM VAGYOK MEGVEHETŐ, SEM ELADHATÓ, SEM ÁRULÓ, ezért semmi esetre se próbáljon megközelíteni semmilyen TITKOSSZOLGÁLAT és ÁLLAMI-HÁTTÉRHATALMI személy/személyek... SENKI SEM!! Ha megteszi, TEGYE MEG, de nem fog velem senki sem egyezségre jutni, mert NEM VAGYOK JÚDÁS ÁRULÓ!

Megmondtam, hogy ÖSSZEOMLIK ALATTAM A HÁTTÉRHATALOM, előkészítjük a sírt, melyet saját maga ás meg! Nekünk annyi a dolgunk, hogy: belelökjük abba........

Amíg én élek, nem fogok semmilyen körülmények között sem ISTEN ELLEN FORDULNI, sajnálatos módon, mikor még nem volt számomra megadatva az a képesség, hogy MEGISMERJEM A VILÁGRENDSZER MŰKÖDÉSÉT, akkor világi-bűnös emberként én is sok olyan dolgot tettem, melyek miatt most már BŰNBÁNAT NYOMJA A LELKEMET! De ez miatt is kérem a TEREMTŐ ATYÁT, hogy BOCSÁSSA MEG NEKEM A KORÁBBAN ELKÖVETETT ÖSSZES BŰNÖMET, ÉS KÉREM TŐLE, HOGY ADJON LEHETŐSÉGET ARRA, HOGY NEKI SZOLGÁLHASSAK, ÉS AZ EMBERISÉG JAVÁRA LEHESSEK!!!

Mivel az előbbiekben említett FÉRGEK, PATKÁNYOK mindvégig az ISTEN ELLEN ÉS AZ EMBERISÉG NYOMORÚSÁGÁRA TEVÉKENYKEDTEK, HALÁL LESZ AZ OSZTÁLYRÉSZÜK MINDÖRÖKRE!!! Soha, soha, soha a TÖRTÉNELEM folyamán még ilyen RONGY FÉRGEK NEM URALKODTAK A VILÁG FELETT (a látható Háttérhatalmi vezetőkre gondolok itt...), egyszerűen CSÚFOT ŰZVE, NEVETSÉG TÁRGYÁVÁ TÉVE A VILÁG MINDEN NÉPEIT! Ha az ELMEIRÁNYÍTÓ FEGYVEREK nem léteznének, akkor az EMBERISÉG látná, érzékelné, így cselekedne is annak érdekében, hogy ezek a HITVÁNY ALÁVALÓ SÁTÁNFAJZATOK még jelen világrendszerben is megkapják a nekik megjáró büntetéseket!!!

Undorító, ócska férgek vagytok, GYILKOSOK/TÖMEGGYILKOSOK, akik ELADTÁK LELKÜKET A GONOSZNAK! A világ legszánalmasabb, leghitványabb férgei vagytok! BAJNAI "komám", olvasd a HÍRHÁTTÉR Multimédiát, mert találsz abban bőven olyan információt, melyből megtudhatod a saját hitvány jövődet is!!!! A gépezet elindult; semmi, és senki nem állhat az útjába neki; a fejed tetejére szakad tengernyi bűnöd, és megfulladsz benne! Kiírtad magad az életből!!! Ezt tudnod kell, élvezd ki azt, amit a HÁTTÉRHATALOM biztosít neked, mert hamarosan VÉGE SZAKAD ENNEK, és még az EMLÉKEZETBŐL IS TÖRÖLVE LESZEL MINDÖRÖKRE, MEGVÁLTOZTATHATATLANUL!!!!

Kárpáti Magyar amíg él, MINDIG az IGAZSÁGÉRT FOG HARCOLNI, MERT EZÉRT LETT TEREMTVE, A SZÜLETÉSÉNEK OKA EZ, és nem lehet változtatni rajta! 1982-ben valami létrejött, megdobbant egy olyan szív, mely soha nem fogja elvetni az IGAZSÁGOT! Mindvégig kitartunk, mert aki ezt megteszi, az ÖRÖKÖLNI FOGJA A FÖLDET, ÉS AZON MINDVÉGIG RAJTA LAKOZIK!!!

Ezzel zárom a soraimat, és hamarosan egy TÉNYFELTÁRÓ VIDEÓ ÖSSZEÁLLÍTÁS fog megszületni az ÁLLAMI BŰNÖZÉSRŐL, mint mindig, sok-sok új információval! Te leszel az egyik "kulcsfigura", a másik pedig a MOSLÉKOS DRASKOVICS TIBOR, emberiség és Isten-ellenes hitvány BŰNÖZŐ!

Felelős Főszerkesztő: Molnár F. Árpád
Szerkesztő: Soós József (Kárpáti Magyar)

(Írta: 2009.07.30.)

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a Hírháttér kapcsolódó alapirodalmából:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/

2009-01-15. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött
/Molnár F. Árpád/   /Zene: 8 zeneszerzőtől/   (Film, 97 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/   /Zene: Enigma - Touchness/   (Film, 16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/   KLIKK az oldalra! (12 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

2009-04-26. - A HAARP titkos alkalmazási területeiből, és a világuralom - A világ soha nem publikált titkaiból
/Molnár F. Árpád/

2009-05-14. - HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/   (Film, 92 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-05-20. - Nemzetbiztonsági csúcsbotrányok, Emberiség elleni terroristák - Kulisszatitkok
/Molnár F. Árpád/

2009-05-21. - A felrobbant katonai repülőgép: A Bajnai-Orbán Egypártkormány tömegmészárlásai Indonéziában
/Molnár F. Árpád/

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. - A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR - Rekordokat rekordokra 2009-06-05. -
A Világállam légi tömeggyilkosságairól - Katonai- és államtitkok az Emberiség ellen
/Molnár F. Árpád/

ALAPMŰ! : 2009-06-21. - Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón
/Molnár F. Árpád (Echelon-tanú)/

Lap teteje

Előző cikk:
2009-08-08. -
Molnár F. Árpád mai NBH-botránya repülőgéprobbantás- és zomborállati szabadságvesztés-ügyben (MP3-mal!)
/Molnár F. Árpád (főszerkesztő, terroristagyilkos-szervező, tényfeltáró, Echelon-tanú)/
Részlet: ... a Hírháttér Multimédia a főszerkesztő, Molnár F. Árpád esetlegesen a mai napon bekövetkező őrizetbe vétele miatt meghatározatlan ideig szünetelhet. (...) A pénzbírságot/szabadságvesztést az a Metzinger Éva Kecskemét jegyzője szentesítette és vette gyorsított eljárás alá, aki a szintén többek között a mintegy 100 halálos áldozatot követelő indonéz repülőgéprobbantási ügyben Zombor Gábor Fideszes polgármester és az NBH eltussolói és üldöző akcióiban részt vett a Hírháttér teljes megsemmisítésére, és az összes gyilkossági és más nemzetközi tömeggyilkos merénylet eltussolására. (...) A Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) kecskeméti kirendeltsége kapujánál a kamerák előtt ma, 2009 augusztus 7-én ordítozva, nagy forgalomnál lefolytatott telefonbeszélgetést ide kattintva MP3-ban letölthetik! Helyszín és személy: Kecskemét, Molnár F. Árpád, riadt és fenyegető NBH-ügynökökkel körülvéve.

 

Következő cikk:
2009-08-09. -
Lucifer fényességes dicsőségéhez hasonlították a titkosszolgálatok és a kecskeméti politikusi tömeggyilkosok ámokfutásait (fotókkal)
/Molnár F. Árpád (főszerkesztő, terroristaellenes tényfeltáró, tömeggyilkos-meggyilkolásszervező, Echelon-tanú)/
Részlet: Közölte - Metzinger Éva már hegyezi is a fülét -, hogy Lucifer (azaz a Sátán) a világ ura, a Fényhordozó, aki - vegyük tudomásul - uralkodik a világban, annak hűbéresei is uralkodnak, és nekik joguk van azt csinálni az alsóbbrendűekkel, a világ népeivel és velünk, amit akarnak. Azért, mert övék a fény, amely Luciferből árad, ők az elit, az arisztokrácia, a valódi szellemi és felsőbbrendű, mi pedig az alsórendű állati gojok, barmok, majmok és állatok, amik fogyóeszközök és az uralkodás hitvány használati tárgyai. (...) Bajnai Gordon háttérhatalmi kötődéseiről később szeretnénk meglepetésanyagokkal szolgálni. Bajnai ugyanolyan illuminátus tébolyult, mint George W. Bush, a Koponya és csontok szekta kétszarvú bafometimádóinak kultikus elmebetege.
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu