Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal,   rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
Hallgassa a Hírháttér Rádiót! Klikk a hangszóróra!
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Tánczos Krisztina:       "Nagyon sok ember beavatott és beszervezett! Ismerik a Háttérhatalmat. Tudnak az Illuminátusokról,  Echelonról,  a HAARP-technológiáról,  csak nem mernek beszélni... (...) Ők az Ördögöt szolgálják,  a Sátánnak engedelmeskednek,  eladták a lelküket,  az egyéniségüket,  a gondolataikat! (...) Ők kiszolgálják a hatalmat,  ügynökökként az emberek lebutításával,  az ismeretek visszatartásával okoznak kárt. Ők a Sátán ügynökei,  a Sátánt szolgálják,  mi pedig Istennek szolgálunk."   (2009.04.14.)

   

Békét Jeruzsálemnek! - Bocsánatot kértek a zsidó rabbik2009-07-22.
Figler Csaba (költő, újságíró)

Az ortodox küldöttek szerint
Izrael súlyos bűnt követett el a
háborúval a palesztin nép ellen!

Benne vagyok néhány „keresztényi körlistákban”, ahol körleveleket szokás küldözgetni, hogy képben legyenek a testvérek.

Kaptam tőlük a levelet, hogy egy dunaújvárosi egyesülés árva gyermekeket vinne kirándulni, erre adakozzunk! Mert ki maradjon otthon a gyerekek közül, ha mind menni szeretne; a kisebbek talán, ha nem lesz elég a pénz?
 
Bántott a dolog, mert adtam volna, meg nem is! Rosszak az ilyen gyűjtéssel kapcsolatos tapasztalataim! Fölhívtam hát a főszervező tagot,
egy bizonyos Sz. Tibort, hogy nyerjek valami támpontot, hogy most ez miféle ügyeskedés. Önérdekű-e vagy evangéliumi-e - ha ebből a telefonos párbeszédből megtudhatnám.

 


Figler Csaba költő és újságíró cikkéhez ezúttal Christian Crown és Molnár F. Árpád korábbi, nagy sikerű és vihart kavart filmjét asszociáltuk, melynek címe: "Isten vagy a Sátán Izraele?". A film forrásoldala ide kattintva érhető el.
(Molnár F. Árpád)

 
Azt beszélgettünk. Feltűnt nekem hogy ez a Tibor egy hozzám hasonló, szellemi aktíverős, lendületes ember!
Mondta is, hogy először ötven gyerekre gondoltak, de már több, mint száz a jelentkező.
Na de ha így megszaporodtak, honnan veszitek azt a sok pénzt?
Hát azt még nem tudják!
ÉRTED?! Még nem tudják, de már szervezik, meg elkötelezettségeket vállalnak. Mintha valami felelőtlenek lennének!
HÁT EZ AZ ! ÉPPEN EZ! - gondoltam, mert ez már számomra is a hit erejét mutatja! Hogy nincs az meg még, csak a jövőbeni hitben, de mi már élhetünk vele! EZ MAGA A HIT!
 
Be a kocsiba, irány Dunaújváros! Azt a Tibor telefonja meg állandóan csak szólt, alig tudtunk beszélgetni! Állandóan cégek hívták és erősítgették meg a felajánlásukat! Meg egyéb, a szervezéssel kapcsolatban is hívogatták. Közben a régi Duna partján, abban a gyönyörű, hatalmas, akár hatvanezer embert is befogadó parkban szinte már én is látni véltem azt a hatvanezer kezet, amely a jövő évi fesztiválon egyszerre lendül az ég felé, miközben 60000 torok kiáltja fennhangon: JÉZUS!
Mert Tibor már erről a zenei fesztiválról is, mint a jövő évi tervéről is beszélt nekem!
Elkápráztatott ez a lendület. Mindenben egyetértettünk, teológiailag is. A zsidóságban volt egy kis aszinkronítás egyedül. Mondta a Tibor, hogy szerinte ma Magyarországon a legfőbb megakadályozása a szellemi ébredésnek Németh Sándor, a Hit gyülekezetének pásztora. Ebben is egyetértettünk, de mennyire!

De az idő mindkettőnket szorított, nem tudtuk magunkat mindenben kitárgyalni. Jöttem haza, nagy hálával Istennek, hogy mutatott egy hozzám hasonló embert! Bár amit csinál itten a cégekkel kapcsolatban, az egy kicsit olyan volt, mint amikor a szélhámosok „dolgoznak”: De nem gondolom, hogy szélhámos lenne ez a Tibor. Meg is egyeztem vele, hogy megyek az árva gyerekekkel a táborukba, felnőtt segítőnek!

 
De biztos, ami biztos, én azért leírom ennek a Tibornak, hogy milyen állásponton vagyok is én a zsidósággal kapcsolatosan!
És elküldtem neki a legutolsó zsidó háborúval kapcsolatos lelkészekkel folytatott levelezésemet. Azt vártam, hogy válaszol. De nem tette. Vártam tovább! Nem jött az e-mail. Felhívtam. Azt mondja, sok a dolga, de majd megnézi, aztán válaszol. Nem tette. Idő közben meg elővadásztam a dunaújvárosi pásztorának egy tanulmányát, amelyben szépen fejtegeti, hogy a zsidóknak miért jár nagyobb tisztelet, mint más nemzetek fiainak. Kimásoltam ezt a tanulmányát a Tibinek, azzal a kérdéssel, hogy talán ezért nem válaszolsz?
És ekkor megjött tőle ez a válasz:
 
„„Figyu Csaba!
 
Én nagyon nyílt leszek hozzád,nem ködösítek.
Ezt annak tudd be ,hogy én ,nemrég tértem meg,még egy csecsemő keresztény vagyok.
Isten látja lelkemet,hogy örültem annak hogy szerettél volna segíteni a rászoruló gyerekek nyaraltatásában.De mond már meg nekem,hogy ennek a sok szarnak,amit itt irogatsz nekem,mi köze van mindehez?
Én nem akarok veled teológiai vitákba keveredni,mert nem érdekel a dolog.
Nekem van egy nézetem amit senki nem tud megváltoztatni.
Egy félnótás is is venné az az adást zsidó kérdésben,mégpedig azt hogy Jézus zsidó volt,és mi egy zsidót imádunk.Ha ezt neked nehéz elfogadni (lehet hogy az életed legnagyobb leckéje ez.),arról én nem tehetek.
De kérlek engem ne fárssz ezzel.
Isten áldjon!!! ”

Isten megbocsássa, de akkor visszagondoltam arra, hogy a cégek megállás nélkül tették a felajánlásokat erre az árvagyerek üdülésre. Meg a Koltai R. lesz a fő attrakció… ez is akkor már értelmet nyert! Lassan kibontakozott előttem egy „alternatív” megnyilvánulása a hitnek:
Valami sötétlő, homályéles kép kezdett előttem lebegni.
Arra gondoltam, hogy miként lehet az, hogy egyszerre csak valami elképesztő módon a világiak, a cégek, meg Ez a színész Koltai is, hirtelenjében támogatni kezdett egy keresztényi szervezésben álló (?) kezdeményezést, egy evangéliumi vonulatot……

 
És akkor elszomorodtam!
 
Mert egyre inkább úgy látszik, hogy itt Magyarországon van egyfajta keresztényi irányzat, amely Jézus zsidó mivoltát arra akarja felhasználni, hogy a Magyar Nép imádja a Zsidót!
 
Jézust ehhez mintegy ürügyet kívánják felhasználni! Hogyan is írta a Tibor? hogy Jézus zsidó volt, és mi egy zsidót imádunk.” !!
És ez szörnyűséges! Hogy egy önmagát csecsemő korú hívőnek, kereszténynek mondó testvérünk így gondolkodjon, az mutatja, hogy erős elhajlások vannak a tapsolós, táncikálós gyülekezetekben!
 
Pedig nekünk senkit sem szabad az Istenen kívül imádnunk! MÉG ZSIDÓT SEM!
 
Ráadásul a zsidók megölték, éppen ők ölték meg a Jézust, a zsidó Jézust test szerint, vagyis éppen a Jézus zsidói mivoltát ölték meg, de el nem pusztíthatták a Jézust, az Istent, Akit mi imádunk is, mert Jézus Istennek Fia volt, van és lesz mindörökké, nem a zsidóké!
Bár Istennek tetszett, hogy sok nagyszerű kiváló és megismételhetetlen nagyságokat teremtett Ábrahám utódaiban és - gondolom, az ő cselekedeteikért - éppen nekik ígérte és adta is oda a Megváltó Krisztust, de ők nem fogadták el azt Istentől, mert ők valaki mást vártak és várnak a mai napig is! Azt hiszem, ők egy a farizeusi-világi színekben fellépő megváltóra várnak!
És ha mi a Jézust azért imádjuk, mert zsidó volt, akkor mi bűnt követünk el, mert akkor mi valójában a zsidót imádjuk, és nem az Istent!

De mielőtt itt bárki, BÁRKI zsidógyűlölőnek nézne, hangsúlyozom, hogy én nagyon szurkolok a zsidóknak, hogy felismerjék Isten hírnökét és Megváltóját Jézus Krisztusban! Mert szerintem addig be nem mehetnek az őnekik is ígért városba, a béke Jeruzsálemébe, még a farizeusi hit szerint élnek! Elvette Isten tőlük a kellemes klímájukat és adott helyette, amint az írva is van a Jelenésekben, kínzó, elviselhetetlenül égető Napot!

Elvette tőlük a vizeknek bőséges forrásait azáltal is, hogy ők elvették azt a palesztin néptől és még ők a földjeiket, némely helyeken a teheneiket is zuhanyoztatják, addig az arab testvéreik szomjúhozzák a vizet!
És elvette tőlük a békesség áldását! De adta helyette félelemnek, rettegésnek gonosz démonát! Egy ismerősöm meséli, hogy amikor Izraelben járt, a turista nőket átkutatták, még a cipőik sarkait is szétszedték!
Hát ez lenne az a Jeruzsálem? Ez inkább a pokoli kínt idézi, mintsem a béke és megelégedettség helyszínét! A farizeusok világi jutalmát idézi ez, mintsem Isten Mennyei Jeruzsálemét! Azt gondolom, hogy a mai Izrael letért a Mózesi útról és ahelyett, hogy a megváltó Krisztus Jézustól felvette volna az örömhír üzenetét, a Talmudi farizeizmust vette magára!
Mit mond az a régi írás: Szemet- szemért! Ez könnyen érthető, egyszerű törvény! Mózesi egyszerűség! Ezt a törvényt - úgy is mondhatnánk, megparancsolást - írta felül Jézus, hogy aki téged jobb felőled megüt, engedd meg neki bal felüli ütését is! Meg hogy áldjátok a ti ellenségeiteket. Meg az életével is mutatta, hogy akik téged megölnek, imádkozz azokért! Mennyivel magasabb rendű, szinte elhordozhatatlan teher ez! Erős az a lélekben, aki erre képes!
 
És akkor hogyan cselekszik erre a mai Izrael? Egy zsidó szemért száz arab szemet! A Gázai háborúban elesett 12-13 israeli katona, és meghalt a civilek közül a legtöbben arab, mintegy 1200-1300 személy! Szinte darabra annyi! Egyért százat!
Aki ezt a mentalitást Jézussal próbálja igazolni, az istenkáromló, vagy gügyögő csecsemő, ahogy magáról a Tibor írta is!
 
Mert a farizeusi hit gyakorlásával maguk a zsidók ölték meg Jézusban lévő üdvözítő zsidójukat is! És ha mi ezt a fajta farizeizmust imádjuk és néki gazsulálunk, meg apportálunk, meg kinevezzük a legjobb barátunknak, akkor bűnt követünk el! Az evangélium ellen lépünk fel, még akkor is, ha közben hirdetjük is azt!
 
Mózes után, ki-ki így meg úgy, a gyülekezetek elkezdték írni az ő tanítójuk szerinti Istennek tulajdonított kijelentéseiket! És ezen kijelentéseket összegyűjtötték, beleszerkesztették némelyiküket a Talmudba.
Könnyű is azt belátni, hogy a Mózesi törvények és előírások és egyéb szabályzók időről időre változnak. Például nem gondolom, hogy most is aktuális lenne, esetleg még ránk is érvényes, hogy vedd a te kis ásódat és vonulj ki a táborodon kívülre, és ottan végezd el a te dolgodat és ásd el a te micsodádat, és csak az után jer vissza a táborodba!
 
Ez a higiéniai előírás a sok egyébbel már idejét múlta!
Ezért mi, keresztények az Újszövetségünkkel újultunk meg, még a zsidók egy része a Talmudban kereste a megigazulást, és egy része pedig ma is Mózest vallja! De milyen jól is teszi, hogy inkább Mózest, mint a Talmudot!
 
És hogy mennyire változó is a kép zsidókérdésben, álljon itt erre egy példa a legutóbbi események margójáról behívva!
 

ORTODOX ZSIDÓK  KIÁLLNAK A PRÓFÉTÁK JÖVENDÖLÉSEI MELLETT !

hír-tv

Naturei Charta ortodox zsidó irányzat szerint Izrael államát az eljövendő Messiás alakítja csak meg békében ! "


Hír TV-híradója, 2009 július 17 : a „Naturei Charta ortodox zsidó irányzat szerint Izrael államát az eljövendő Messiás alakítja csak meg békében ! Az 1948-ban megalakult zsidó állam tehát törvénytelen ! A küldöttség csak azért látogatott a palesztinokhoz, hogy megkövesse a Gázai-háború áldozatait !

„Zsidó vagyok, nem cionista”- feliratú kitűzővel érkeztek az ortodox zsidók Gázába, ahol fél éve 1 200  („?”)  ember esett áldozatul az izraeli bombázásoknak. Az ortodox küldöttek  szerint Izrael súlyos bűnt követett el a háborúval a palesztin nép ellen!
 
„Azért imádkozunk Istenhez és azért dolgozunk, hogy Palesztina visszakapja teljes szuverenitását. Imádkozunk a mindenhatóhoz, hogy végre számoltassék fel Izrael törvénytelen állama”
 
A Neturei Charta-magyarul, a Város Őrzői-nevű  irányzathoz  tartozó ultra ortodox zsidók, szigorúan ragaszkodnak a Tóra betűihez, ezért úgy tartják, a valódi Izraelt a próféták által megjövendölt Messiás alapítja majd meg ! A jelenlegi, világi berendezkedésű zsidó állam megalapítását bűnnek tartják, ezért kívül helyezték magukat annak keretein!
 
Nem fizetnek adót, de nem is vesznek igénybe állami szolgáltatásokat !
 
„Különböző küldöttségek érkeztek hozzánk, hogy  szolidaritásukat  kimutassák, köztük a rabbik delegációja, amelynek különösen örültünk ! Köszönjük az üzenetet”- tolmácsolták fogadtatásukat a gázai palesztinok
 
Az ortodox küldöttség szerin : Izrael palesztin földet bitorol, amelyért kártérítéssel tartozik!......”


Áldjon benneteket az Úr!
Dicsőség Istennek!

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét,   Reptéri út 15/b.,   fsz.2.


A Háttérhatalom léte és technológiái,   valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a Hírháttér kapcsolódó alapirodalmából:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom,   ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film,   31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/

2009-01-15. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött
/Molnár F. Árpád/   /Zene: 8 zeneszerzőtől/   (Film,   97 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton,   és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/   /Zene: Enigma - Touchness/   (Film,   16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/   KLIKK az oldalra! (12 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból,   belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

2009-04-26. - A HAARP titkos alkalmazási területeiből,   és a világuralom - A világ soha nem publikált titkaiból
/Molnár F. Árpád/

2009-05-14. - HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Alban Berg,   Sir Edward Elgar,   Lendvay Kamilló,   Ligeti György,   Reményi Attila/   (Film,   92 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-05-20. - Nemzetbiztonsági csúcsbotrányok,   Emberiség elleni terroristák - Kulisszatitkok
/Molnár F. Árpád/

2009-05-21. - A felrobbant katonai repülőgép: A Bajnai-Orbán Egypártkormány tömegmészárlásai Indonéziában
/Molnár F. Árpád/

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. - A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha,   sehol,   senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR - Rekordokat rekordokra 2009-06-05. -
A Világállam légi tömeggyilkosságairól - Katonai- és államtitkok az Emberiség ellen
/Molnár F. Árpád/

ALAPMŰ! : 2009-06-21. - Elmeprogramozás,   teljes kontroll: háttérhatalmi,   katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón
/Molnár F. Árpád (Echelon-tanú)/

Előző cikk:
2009-07-20. -
HÍRHÁTTÉR TV:
A transzmagyarság megjövendölt hanyatlásából
(Megtekinthető, olvasható; a film letölthető!)
/Molnár F. Árpád (tényfeltáró, Echelon-tanú)/
/Zene: Zvonimir Ciglič (szlovén)/
(Film, 19 perc)
Tartalom: Erkölcsi analízis, társadalmi helyzet, magyarság. Intolerancia, ellenségkeresés, ahol nincs, tobzódás és gyűlölet, az önkritika hiánya és üldözése. Ne csak cikké is lett műsorunk szövegét olvassa el, hanem nézze meg a filmet, mert abban nem csak a glossza teljes tartalma hangzik el - ugyancsak olyan kolorizáltan és szerkesztésben, amilyet alighanem elsőként és kizárólag a Hírháttéren talál -, de sokkal több minden van a filmben, mint annak oldalunkon olvasható tartalmában. Eközben megismerkedhetnek a szlovén Zvonimir Ciglič különleges és földöntúli hangulatot is kölcsönző kompozíciójával.
(Megtekinthető, olvasható; a film letölthető!)

Lap teteje

Következő cikk:
2009-07-22. -
HÍRHÁTTÉR TV:
A Tétel (K.7) - Molnár F. Árpád legújabb zenei szerzeménye a Szeszák-filmekhez készült
/Molnár F. Árpád (zeneszerző, tényfeltáró, Echelon-tanú)/
/Zene: Molnár F. Árpád: K.7/
(Zene, 4 perc)
Tartalom: Szeszák Gyula megyei főügyésszel, olajügyésszel, ügyvéddel készült filmjeinkhez készült Molnár F. Árpád szerzeménye, melyet gyorsklipként megtekinthetnek és letölthetnek. A darabhoz írott szerzői kommentárt oldalunkon elolvashatják.
(Megtekinthető (meghallgatható) és letölthető!)
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu