Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal,  rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR ÚJ FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
Hallgassa a Hírháttér Rádiót! Klikk a hangszóróra!
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.        *** hirhatter. com ***

A Hírháttérrel jó viszonyra törekedtek: Athenagorasz (terjesztő), Bokor Imre (ezredes professzor), Czike László (közgazdász, publicista), Ebergényi Németh Magda (emberjogvédő, költő), EFE Alapítvány, Fenyvesi Miklós (főszerkesztő, költő), Fenyvesi Theresa (író, tanár, Echelon-tanú), Figler Csaba (költő, újságíró), Jövőnk.info, Karancsi Tibor (olajrendőr, túlélő), Kozenkay Jenő (kémelhárító), Kőrösi Imre (OGY-i képviselő, tényfeltáró), Lakatos Pál (újságíró, tényfeltáró), a Magyar Családok Országos Szövetsége és Urbán Szabó József (elnök), Magyar Ifjúságért Mozgalom és Vass Szabolcs (ügyvivő), Magyar Néppárt és Sebők István (elnök), Magyar Sors Online és Varga Szibilla, Malomfalvi Szász Ágnes (biokémikus, svéd országgyűlési képviselő), MNÁSZ és Kőműves Géza (elnök), Krisztián György (Anglia), Mónus Áron (matematikus, író, tényfeltáró), Munkáspárt, Nagy Attila (orvos, közíró), Posta Imre (tényfeltáró), Roma Jogvédő Újságírók, Szabadi Béla (minisztériumi államtitkár, közgazdász), Szász Lóránt (tudós, költő), Szemenyei-Kiss Tamás (újságíró), Szeszák Gyula (főügyész, olajügyész, túlélő), Terra Incognita és Audie Rácz Era (főszerkesztő), Torgyán József (miniszter), Tóth Tamás (Magyarok Szövetsége), Választópolgárok Szövetsége, http://www.valosag.net, Vanilia, Wennesz István (tengizi túlélő), Zsigai Klára (költő, aktivista), Apáthy István és Apáthy Gabriella (KJE), Barna Tibor (KJE), Gőbl György (KJE) és sokan mások... Az állami bűnszervezeti koncepciós perek és bírósági perek Magyarországon legfőképpen az MSZP, a Fidesz és a Hit Gyülekezete vezetése részéről karakterizálódtak. Ezek egy közös vonatkozása meghatározó: Izrael és a MOSSAD!!!Filmünk és a Hírháttér belföldi ellenségei közül: Bajnai Gordon, Balajti László (NBH-igazgató), Bencze József (országos rendőr-főkapitány), Csányi Sándor (milliárdos tömeggyilkos), Dávid Ibolya, Dávid Károly (Bács-Kiskun megye rendőr-főkapitánya), Draskovics Tibor, Fehér Zsuzsa, Ficsor Ádám, Gergényi Péter, Gyurcsány Ferenc, Juhász Gábor (titokminiszter), Karasz Csaba (Kecskemét rendőrkapitány-helyettese), Kopasz Zsolt (vezető ügyész), Kovács Krisztina (PKKB-vérbíró), Kovács Tamás (legfőbb ügyész), Kovácsics Ferenc (KBH-igazgató), Laborcz Sándor (KGB), Madarász Károly (KFH-igazgató), Magyar Televízió vezetősége és számos hírszerkesztője, MAZSIHISZ, Medgyessy Péter, Metzinger Éva (jegyző), Németh Sándor (Hit Gyülekezete), Orbán Éva, Orbán Viktor, Pesty László, Pintér Sándor (milliárdos tömeggyilkos terrorista), RTL Klub tulajdonosai és szerződéses bűnözői, Szilvásy György, Szűcs Attila, Varga Éva (vérügyész), Zombor Gábor (Kecskemét polgármestere), Zsigó Tímea (kiskunfélegyházi nyomozó és bűntársai).       (2009.11.27.)

   

Figler Csaba Szabad Keresztény Gyülekezete

 

2009-11-30.
Figler Csaba (keresztyén prédikátor, költő, újságíró)

Szabad Keresztény Gyülekezet!

Egy új gyakorlat Istennek dicséretére!

A vallás sokfélesége, sokféle gyakorlatot alakít

Élt egy ember mintegy kétezer évvel ezelőtt, aki tagadta és elítélte a zsidók istentiszteletének gyakorlatát! Ezt az embert a zsidók halálra ítéltették és közfelkiáltással megölették a rómaiakkal!

Ma nincs ismertebb név a Földön, mint az Ő neve. A Názáreti Jézus Krisztus!

Aztán egy ember nem értett egyet a katolikus egyház búcsúcéduláinak bűnmegváltó misztériumával és lerakta a megreformált tiszteletét az Istennek, az ötszáz éves protestantizmus alapjait!

Angliában élt egy ember, aki a száz feletti protestáns vallásfelekezetek közül meg akarta találni azt, amelyik a leginkább indítja lelkét, hogy Ez az, amiként imádni kell Istent! De nem talált rá! Amerikába vándorolt és küldetést kapott, hogy Ő alakítsa meg ezt az egyházat! És ma ezt az általa alapított egyházat tartják a világ leggazdagabb egyházának! A Mormon Egyháznak, melyet ez az újító ember, Josef Smith kereső és lázadó szent ember alapított!

Fölmerül a kérdés, hogy Isten vajon miért engedi meg, hogy az emberek különböző felekezetekbe tömörüljenek, és ott keressék az Ő útjait? Mi lehet annak az oka, hogy Istennek teszik, hogy ezek a felekezetek szinte egymásnak is ellentmondva, egymással éles vitába szállva és „hadakozva” olykor az elmúlt századokban fizikálisan is egymásra törve imádják Őt!

Van erre a kérdésre egy plasztikusnak tetsző magyarázat!

Az emberek különbözősége az, amely indokolja a különböző felekezetek gyakorlatát! Mert igazságtalan is lenne, hogy ha valamely emberi csoportosulások nem imádhatnák csak azért az Istent, mert különböznek a többiektől, a nagy átlagtól! A kopasz kövérek azt mondhatnák a göndör soványaknak, hogy ti, bűnös lelkek, bizonyára azért vagytok soványak, betegek és szegények, mert nem úgy imádjátok Istent, mint mi! Fogadjatok szót nekünk és akkor jöhettek közénk! Hogy mikor lesz ez? Hát, ha a ti hitetek meglátszik a ti kövérségeteken is! Ha szemmel láthatóan is követitek a mi gyakorlatunkat, melyet maga Isten is visszaigazol nekünk, hogy nem vagyunk éhenkórászok! Ez a példa erősen eltúlzott, kisarkított, és szimbolikus, de azt kell mondanom, hogy már találkoztam hasonló érveléssel felekezetek közötti különbözőségek gyanánt!

Tehát minél többféle is a felekezetek arculata, annál nagyobb a választási lehetősége annak, hogy választani képesek maguk a felekezetet kereső személyek saját profiljuknak megfelelően!

Több évi gyülekezettanulmányozásom során felfedeztem egy azonosságot, minden keresztény gyülekezetekre jellemző módot! Azt tudniillik, hogy minden felekezet a saját gyakorlatát tartja a leghatékonyabbnak. Mintha csak a saját gyülekezete lenne az egyetlen letéteményezése az üdvtörténetnek és az összes többi meg tévúton járna!
 

A felekezetek közötti versengés megosztottságot szül

Egyetlen olyan „hivatalos” egyházi személlyel sem beszéltem, aki nem azt az álláspontot képviselte volna, hogy a felekezetek között nincsen kizárólagosság! A felekezetek mindegyike egyformán alkalmas, attól függetlenül, hogy mit állít róla a másik, vagy mit állít saját magáról illetve a másikról! Mert nem a felekezetek misztériuma, hanem a felekezetek által tanított evangélium kivitele a mindennapi életbe és annak a közéletben gyakorolt megnyilvánulása a mérvadó, nem az, hogy mennyi a nyilvántartott fizető polgára! Vagy hány éve kulminál, vagy mekkora politikai és egyéb világi befolyással bír, vagy hány emberrel képes megtölteni a templomait! Sőt, akikkel találkoztam, és prominensnek mondható képviselői voltak saját felekezeteiknek, kivétel nélkül mind azon az állásponton voltak, hogy saját gyakorlatuk kizárja a másik felekezet gyakorlásának lehetőségét! Mindannyian azt az álláspontot képviselték, hogy a keresztény egyházak nem összekeveredhetőek, nem vegyíthetőek és nem azonos értékűek, mert nyilvánvaló, hogy a sajátjuk a legmegfelelőbb! Ebből adódik az a szemlélet is, hogy ilyetén egységre sem tudnak lépni egymással, holott Jézus Krisztus Mesterünk imájából ez a törekvés egyértelműen kikövetkezik:

Vizsolyi BibliaJán. 17,20
De nemcsak ő érettük könyörgök, hanem azokért is, a kik az ő beszédökre hisznek majd én bennem;

Ján. 17,21
Hogy mindnyájan egyek legyenek; a mint te én bennem, Atyám, és [rész 10,38. 14,10. 11.  1 Ján. 3,24.] én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi [vers 11.] bennünk: hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.

Ján. 17,22
És én azt a dicsőséget, a melyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, ami képen mi egy vagyunk”

De, hogy mennyire veszélyes és Isten ellen való is ez az elkülönüléses, „kivagyiságos”  gyakorlat arra Pál apostol is szépen rámutat, amikor az ős keresztény közösségekben kialakult rivalizálós és különállásos versengésre hívja fel a figyelmet ekképpen:

1 Kor. 3.
A korinthusiak még lélekben gyengék, viszálykodnak, pedig egy az alap, a Krisztus; Pál és Apollós csak építők, ők pedig Istennek amaz alapra épített temploma; azért ne dicsekedjenek emberekkel.”

1 Kor. 1,10
Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen [Fil. 3,16.] egyek ugyanazon értelemben [Fil. 2,2. 3. 15. 16.] és ugyanazon véleményben.

1 Kor. 1,11
Mert megtudtam felőletek atyámfiai a Kloé embereitől, hogy [Jak. 3,16.] versengések vannak köztetek.

1 Kor. 1,12
Azt értem pedig, hogy mindenitek ezt mondja: Én Pálé [rész 3,3-9.] vagyok, [Csel. 18,24-26.] én meg Apollósé, én meg Kéfásé, én meg Krisztusé.

1 Kor. 1,13
Vajon részekre osztatott-e a Krisztus? Vajon Pál feszíttetett-e meg érettetek, vagy a Pál [Mát. 28,19.] nevére kereszteltettetek-e meg?”

Világosan látszik a beidézett igehelyekből, hogy az anyaszentegyház egy, és benne a felekezetek, Apollósi, Kéfási, Páli versengő „kiskorúak”, akik versengenek hiábavaló módon, és ezzel nemhogy előre vinnék a Mester által is óhajtott egységet, hanem megkülönböztetvén magukat, szétfoszlányozódást gyakorolnak!
 

Bizonyosságom egy újfajta hitgyakorlás látomásában

Ezen meggondolásból indíttatva nyertem bizonyosságot afelől, hogy szükség van egy felekezetek nélküli egységesedésre is, akár úgy, mint valamiféle kísérleti felépítmény, vagy akár úgy is, mint valami ellenpontja a mai széjjelhúzó, versengő egyházceremóniáknak is! És megfogalmazott gondolataimat maga Istennek elmúlt három esztendeje igazolta vissza, amikor s…….si keresztény gyülekezetünkre nézve megállapíthatjuk, hogy fejlődésünk töretlenül tart! Ma mintegy 20-25-en vagyunk, heti egy alkalommal megtartott összejöveteleinken! Ami igen jelentős létszámnak számít egy 650 lelkes, többszörösen hátrányos helyzetű kistelepülés kulturális életében! Hogy mennyire feltűnő is ez az összetartás, arra jellemző legyen egy falubeli véleménye a falugyűlésről, aki nemes egyszerűséggel csak annyit mondott, hogy: „Nem láttalak a falugyűlésről készült falu-tv-ben, mert az önkormányzati képviselőkön kívül három falusit láttam csak a résztvevők soraiban, mert nem is voltak ottan többen." De még ők is a fokozottan érdekeltek közé voltak sorolhatóak, valószínűleg azért is mentek el!

Bátran mondhatom, hogy a mi összejöveteleink jelenleg a leginkább forrásban lévő csoportfejlődés kis álmos falunkban! És immár három éve tart!

Keresztényi alapelvünk az előzőek szerint tehát: Legyetek teljesen egyek! Vagyis felekezeteken felülállóak legyetek! Ne legyünk mi Apollosé, Kéfásé, Pálé, hanem legyünk mi egyek, a Jézus Krisztuséi, miképpen kérte is Ő az atyától! Ezért vált szükségessé, hogy elutasítsunk mindenféle felekezeti közeledést, melynek nyilvánvaló célja is az volt, hogy minket valamely felekezetbe beolvasztani igyekezzen. De ugyanakkor mindenkit hívunk és várunk is gyülekezetünkbe, akik vallják is, hogy Istennek egyháza nem kiközösítő, megkülönböztető felekezetekből áll, hanem felekezetek fölötti keresztényi egységből, melynek alapja a Krisztus és nem a felekezet! 
 

Új bor, új tömlő! Új gyakorlat, új templom?

Ezért hívogatunk is hozzánk atyafiakat, testvéreket, pásztorokat, hirdetőket, evangélistákat, tanítókat, és ha rálelünk, prófétákat is, és örülünk is nekik, ha keresztény módon nálunk megjelennek, missziói összejöveteleinken aktívan részt vesznek, hogy nekünk hirdessenek, és hogy jelenlétünkkel mi is álláspontot foglalhassunk el a hazai, vagy akár bármely más világbeli gyülekezetek sorában, akik a Krisztust vallják!  

Idáig mintegy nyolc vallásfelekezet képviselője hirdetett nálunk és rólunk, a mi szemünkbe csak jókat mondtak! Általános volt abban a vélemény, hogy ezt a kísérletet folytatnunk kel!

A sz…..i evangélikus lelkész - látva a telezsúfolt és másik szobákba is átérő lelkes csoportunkat - azt találta mondani, hogy ez Istennek egy kisebb csodája! 

Sajnos, hely szűkével küzdünk! És mivel a tagságunk részben kisebbségi fiatalokból, rokkantnyugdíjasokból, gyógyulófélben lévő alkoholbetegekből áll, és mivel semmiféle egyházfelekezethez nem csatlakozunk, még perselypénzt sem tudunk beszedni, elmondhatjuk, hogy valóban Istennek kisebb csodája, hogy még létezünk! A gyülekezetnek éppen annyi pénze van, amit én saját zsebből reá fordítani tudok! Ugyanakkor szükségessé vált egy nagyobb helyiségből való közösségi tér kialakítása, hogy ott ötven, száz ember is elférhessen! Az én házamban (…………….) lenne lehetőség egy kb. 20 méter hosszúságú, három helyiség egybenyitásával kialakítani egy templomot, ha az anyagiak rendelkezésre állhatnának!

Ezt a közlést annak reményében írtam, hogy Isten megindított tégedet, hogy segítségére legyél a tervezett új templomnak megszületésében! S, most, hogy olvasod is ezt a kérést, hát Isten indította lelkedet és figyelmedet, hogy szabad akaratod szerint megcselekedd, amit meg is akarsz tenni! Ha mindent, akkor azt, ha semmit, akkor azt! Csakis úgy, ahogy téged a lélek indít is!

Az én lelkem immár megkönnyebbült, mert én megtettem, amivel megbízattam ez ügyben! Bár tervezem, hogy még többet is teszek, ha azt az Isten is úgy akarja! Ha s még templomunk is lesz, ahol gyülekezetünk elfér és fejlődik, akkor úgy legyen meg Istennek akarata!

Áldjon meg téged is az ő végtelen jósága szerint! 

Figler Csaba

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter. com
Tel. : 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét,  Reptéri út 15/b. ,  fsz. 2.


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a Hírháttér kapcsolódó alapirodalmából:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - A babilonisták gyűlölt ellensége
2008-11-02. - Minden idők egyik, ha nem a legnagyobb UFO-inváziója (Fotókkal!) - Amit Babilon elvett, azt a Hírháttér visszaadja
/Molnár F. Árpád történelmi leleplezése/

HÍRHÁTTÉR - Átadja a titkokat
2008-11-28. - HÍRHÁTTÉR TV: Kollektív életálom - ismeretterjesztő film
/Molnár F. Árpád/   (Zene: Ennio Morricone: A Polip)   (Film, 16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/

2009-01-15. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött
/Molnár F. Árpád/   /Zene: 8 zeneszerzőtől/   (Film, 97 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/   /Zene: Enigma - Touchness/   (Film, 16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/   KLIKK az oldalra! (12 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

2009-04-26. - A HAARP titkos alkalmazási területeiből, és a világuralom - A világ soha nem publikált titkaiból
/Molnár F. Árpád/

2009-05-14. - HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/   (Film, 92 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-05-20. - Nemzetbiztonsági csúcsbotrányok, Emberiség elleni terroristák - Kulisszatitkok
/Molnár F. Árpád/

2009-05-21. - A felrobbant katonai repülőgép: A Bajnai-Orbán Egypártkormány tömegmészárlásai Indonéziában
/Molnár F. Árpád/

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. - A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR - Rekordokat rekordokra 2009-06-05. -
A Világállam légi tömeggyilkosságairól - Katonai- és államtitkok az Emberiség ellen
/Molnár F. Árpád/

ALAPMŰ! : 2009-06-21. - Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón
/Molnár F. Árpád (Echelon-tanú)/

Molnár F. Árpád és Soós József az "Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség" című 2009-es Hírháttér-filmben.HÍRHÁTTÉR - A legfőbb út a valóságba 2009-08-19. -
HÍRHÁTTÉR TV:
A tapasztalásszkennelés és az agyirányítás alapjai
/Molnár F. Árpád (politikai üldözött tényfeltáró, Echelon-tanú)/   /Zene és hangeffektusok: Molnár F. Árpád/   (Film, 11 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-11-25. - HÍRHÁTTÉR TV: Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség - Fotonok, Drogok, Nanorobotok   /Soós József "Kárpáti Magyar" (keresztyén emberjogvédő, tényfeltáró, Echelon-tanú) - Molnár F. Árpád (politikai üldözött keresztyén emberjogvédő, tényfeltáró, Echelon-tanú)/   /Zene: E. S. Posthumus/   (Film, 26 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

Továbbra is várjuk azon ügynöki, illetve hazaáruló, alkotmányos rend elleni és nemzetközi terrorista, elektrosokkos, méreginjekciós, gyermekgyilkos, tömeggyilkos stb. jelentkezését és bizonyságtételeit feliratkozásra, akik kvázi, illetve totális ellenségei a Hírháttér keresztyén, emberjogvédő, ingyenes jogsegélyező, tanácsadó, életvédő, oknyomozó, tényfeltáró és Echelon-tanú tevékenységének. Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a listákból halálbüntetés ellenében sem áll módunkban egyetlen nevet sem visszamenőlegesen eltávolítani, mert az történelemhamisítást jelent, továbbá a listában kizárólag megszállottan rosszindulatú és patológiás elemeket vettünk fel, akiknél a javulásra szinte valamennyinél totálisan 100%-os az esélytelenség.       (2009.11.10.)

Lap teteje

Előző cikk:
Molnár F. Árpád a "Megbuktok, tömeggyilkosok!" címet kapott halál-filmdokumentumban.2009-11-28. - HÍRHÁTTÉR TV:
Megbuktok, tömeggyilkosok!
(Rekordbotrányok, Pillanatfelvétel, Kordokumentum)
/Molnár F. Árpád (politikai üldözött keresztyén emberjogvédő, oknyomozó, tényfeltáró, Echelon-tanú) és mások/
(Film, 39 perc)
Guantanamóinkon kivégezni való tömeggyilkos terrorista pszichopaták: draskovics tibor és a homoszexuális fegyvercsempész sokkos gyilkos: bencze józsef.Tartalom: A magyar történelem legsúlyosabb bűntett-sorozata folyik, mely éppen emiatt is 100%-os D-Notice alatt áll (titkosszolgálati kifejezés: központilag rendelt elhallgatást jelent). A rendőrség, az ügyészség, a titkosszolgálatok és a politikai maffia ezúttal több esztendőnyi általuk közösen eltussolt folyamatban lévő és befejezett gyilkosságok, valamint belföldi és nemzetközi terrorcselekmények esztendőkön át történő folyamatos be- és feljelentéseinek eltussolásáról szóló bizonyítékokat akar bűnszervezetben megsemmisíteni. Viharos telefonhívásokat láthatnak-hallhatnak a kiskunfélegyházi rendőrkapitánysággal, a Kecskemét Városi Ügyészséggel, a Katonai Biztonsági Hivatallal (katonai titkosszolgálat) és egyéb személyekkel. A bizonyítékok alapján egész halállista került a nyilvánosság elé, akiket a hatályos törvények értelmében azonnal előzetes letartóztatásba kellene helyezni!
(Megtekinthető és letölthető!)

 

Következő cikk:
Thürmer Gyula (a Munkáspárt elnöke)2009-12-01. -
Azt kapjuk, amit érdemelünk!; Nagyon nem tetszik; Horváth Csaba megírta levelét
/Thürmer Gyula (A Munkáspárt elnöke)/
Részlet: ... mindent a színfalak mögött döntenek el, láthatatlanul. Sietve leszögezem, hogy lényeget tekintve a külföldi követségeknek igazuk. Ilyen korrupt ország, mint a miénk, kevés van a világban, pedig a korrupció gyakori betegség. (...) ... főleg nem tetszik, hogy a bank, ráadásul külföldi bank, teljes ellenőrzés alá veszi az önkormányzatot. (...) Ja, és persze, milliomos, ami elengedhetetlen feltétel manapság az MSZP-ben.
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail. hu