Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

 

   

Képzelt elnöki beszéd

 

200-01-02.
Nagy Attila (orvos, közíró)

 

2009. január 1-én szokás szerint a mindenkori állam mindenkori elnöke szól népéhez. Fizetett politológusok hada áll lesben, készülve a szavak igény szerinti elemzésére. Így történik az irányított beszéd irányított értékelése, az alattomos agymosás. Az elmúlt években sorra jogos bírálatot kaptam az elhangzottakért, de még a jobb kritikusok sem szóltak e beszédek alapvető hibáiról. Pedig a legfontosabb épp az, ami e beszédekből kimaradt. Így történt ez 2009-ben is, amikor az országban legalább 3 dicstelen évforduló „megünneplése” következhet. Ez pedig a jelenleg is érvényben lévő sztálinista alkotmány elfogadásának 60., a jogcsúfoló alkotmánybíróság megalakításának 20., és az elhazudott rendszerváltás meghirdetésének szintén 20. évfordulója. Mindezek elhallgatásával még a legfőbb közjogi méltóság szavai sem lehetnek hitelesek. E beszéd pedig csakis úgy lehetett volna gondolatébresztő és erőt adó, ha úgy szól a mához, hogy a közelmúlt tanulságaiból kiutat is mutat legalábbis a közeli jövőbe.

 

A magyar történelem némileg távolabbi múltjából az 1541-es évszámot kell ma idézni, amikor „a török csellel bevette Budát”. Ahogy e tény legendásan épülhetett be a köztudatba, ugyanúgy kell azt is hirdetni, hogy a jelenlegi Magyarországra a nemzetközi zsidóság lopakodott be aljas, alattomos módon. E megalázó helyzetből mégis van kiút, ebben segíthet ez a saját helyzetét felismerő elnöki vallomás, amely először sorolja egymás mellé az elmúlt évtizedek 5 legfőbb közjogi méltóságának példátlan hazaárulásait. Bár mindenki szem a láncban, mégis leginkább azokról érdemes szólni, akik hosszabb ideig ültek e bársonyszékben. Így Dobi István 15, Losonczi Pál 20 évig volt az akkori Elnöki Tanács elnöke, majd Göncz Árpád, Mádl Ferenc és jómagam következtem, ezúttal köztársasági elnöknek nevezve. Dobi István saját pártjának, a Független Kisgazdapártnak volt az árulója, végül legfőbb közjogi méltósági cím járt szolgálataiért. A szegényparaszti származású, az elemi iskolában 6 osztályt végzett Dobi korán kapcsolatba került a kommunista mozgalommal, a Tanácsköztársaság idején vöröskatona volt. Később a kommunistákkal való együttműködését a népi demokrácia (diktatúrájának) szolgálatába állította, ebbeli jutalma a miniszterelnökség lett 1948-52 között. Közvetlen utódja Rákosi, kései örököse pedig Gyurcsány. Dobi innen, a miniszterelnökségből emelkedett az Elnöki Tanácsi elnöki székébe, e minőségben volt 1952-67 között. Követője az a Losonczi Pál, aki a magyar parasztság árulója, nevéhez fűződik a magyar mezőgazdaság szovjet mintájú átszervezése. Ennek részletei: 1948-60-ig Barcson tsz-elnök, majd 1960-67-ig mezőgazdasági miniszter, ahonnan a Kádár-rendszerben egyenes út vezetett az államelnöki székbe. Ma már közhely, hogy az Elnöki Tanács elnöke kizárólag protokolláris feladatokat látott el, minden főbb hatáskörben maga a Pártközpont, illetve az általa irányított minisztériumok hozták meg a döntéseket, amelyeket az elnök csak ellátott kézjegyével. E hazaáruló magatartást később hallgatásával ismerte be, amikor 1990 után semmilyen közmegkeresésre nem volt hajlandó nyilatkozni.

 

A magyar történetírásnak soha ki nem emelt tanulsága, hogy a munkáshatalom nem munkásból csinált legfőbb közjogi méltóságot, hanem gyökértelen, jellemtelen lumpenrétegből (lejáratva ezzel a tisztességes parasztságot!), akiket bábfiguraként tolt maga előtt. 1989 után látszólag változott a hatalom, két évtized távlatából azonban világosan látható a nemzetközi zsidóság hazai térnyerése. A köztársasági elnöki székbe újabb árulók ülhettek. Így lett elnök Göncz Árpád, 1956 forradalmának árulója, a rendszert nem váltás kiszolgálója. Őt követte Mádl Ferenc, előbb tárca nélküli miniszter, soha be nem vallott felelősséggel a törvényesnek álcázott, valójában rabló privatizációért. A hazaárulás bűntettét követte el azzal, hogy elnöksége alatt az országot kiszolgáltatta annak a jól előkészített gazdasági leigázásnak, amely európai unió néven öltött testet. Jogtudományi munkájával Mádl maga is bevallottan előkészítője volt e gyarmatosításnak, leírván, hogy az országot (a nemzetállamokat) e globális folyamatban meg kell fosztani immunitásától, természetes védekezőképességétől. Személyében így kaphatott legfőbb magyar közjogi méltóságot az, aki e nemzetközi harcban saját nemzete ellen dolgozott, és mindmáig ennek hazug dicsőségében fürdik. Aki az unió kiszolgálója, semmiben nem különbözik az előző, szovjet rendszer besúgóitól vagy  funkcionáriusaitól. E folytatólagos sor végén állok most én, a rendszert nem váltás második (jubileumi) évtizedének végén, árulásban-hallgatásban közfunkcióra méltatlan elődeim mellett. Ezúttal nyilvánosan beismerem, hogy jogi tudásomat, alkotmánybírósági elnökségemet nem a nemzetem javára, egy történelmi alapra épülő, hagyományos magyar jogrendszer megtartására vagy megalapozására használtam. E dicstelen funkcióból kerültem az ismert mechanizmus alapján a köztársasági elnöki székbe.

 

E folyamatot most úgy is összefoglalhatjuk, hogy a két paraszti származású elnök után a hatalom most háromszor is értelmiségi ültetett a legfőbb közjogi méltóság székébe, akik épp az értelmiségi létre méltatlanok. Értelmiséginek lenni nem diploma vagy funkció kérdése, hanem a gondolkodásé. A 2009-es év tétje a megmaradás és a túlélés. Nem maradhat megválaszolatlanul az a kérdés, hogy mit tehet ma egy több ezer éves történelmű, legalább ezeréves államiságú nép, amelyik jelen állapota szerint leigázva, idegenek és honi árulói által kifosztva, lefegyverezve áll. E helyzetben is ki kell mondani: VAN KIÚT! Ebben egyedüli iránymutató a tényfeltárás. 2009 legfontosabb feladata József Attila szavaival: „Elegendő harc, hogy a múltat be kell vallani”. Erre szólítom fel az értelmiségnek még (nem anyagi) hitellel bíró részét. Amit elmulasztottunk 1989-ben, a magyar népnek joga van megismerni nem csak az 1945, az 1956 utáni, de mihamarabb a rendszerváltásnak hazudott folyamatban résztvevők nemzetellenes tetteit. Korunk égető kérdése, hogyan lehetett elhitetni a korábbi Izraelt elítélő politika után azt a soha nem létezett izraeli-magyar összefonódást, ami történelmi jogutódja a Szovjetunióval együtt kihalt szovjet-magyar barátságnak. Adjon reményt a magyarságnak, hogy a természetellenes kapcsolatok biológiai, történelmi és társadalmi viszonylatban is halálra vannak ítélve. A világmédia ma Izrael agresszív, cionista politikájától hangos, de hallgat arról a megszállásról, ami Magyarországon van. Merjük végre zsidónak nevezni a zsidót! .. és a gyilkosokat is nevükön! Ha a mi kis népünk 1956-ban szembe mert szállni az ellenséges túlerővel, akkor a mai Európa megmaradásának is kulcsa, hogy ismét a magyarság mozduljon meg és mutasson példát másoknak. Így legyen mihamarabb a 2009-es év a bevallások éve, az elhallgattatások után a megszólalás és az összefogás éve! Fel kell ismerni, hogy nem az őszödi beszéd, a gyurcsányi hazugságbeismerés vagy annak megtorlása az ország helyzetének kulcsa, hanem épp a sok-sok be nem vallott hazugság feltárása. Amit nem érhetünk el fegyverrel sem, azt tegye meg mindennél erősebben az igaz szó, az új szellemi honfoglalás! Félre kell tenni a trianoni sajnálkozást, fel kell ismerni a kommunizmus csúfolásában kimerülő látszatszabadságot. Félrevezető a válsághangulat keltése és erősítése is! Úgy kell szólni a mához, hogy a közelmúlt tanulságai mutassák a kiutat!

 

Dr. Nagy Attila

orvos, közíró

 

A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2008-12-27. - A legnagyobb magyarok között: Vitéz Gálfalvy Gallik Béla
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Az eset azóta történelem, a betiltók az Emberiség söpredékének kijáró szégyenpadra kerültek, Gallik Béla pedig az Emberiség legnagyobb és legfontosabb problémájának kihirdetésével azonnal az egyik legfőbb - a jövőben elismert - nemzeti ereklye, és a világörökség eleven és halhatatlan kincse lett.

 

 

2008-12-25. - Zsidó élősdiség
/Nagy Attila (orvos, közíró)/
Részlet: A kifejezés, bármilyen hihetetlen, Herdertől származik (...) ...a Herder-díj kitüntetettjei, Glatz Ferenc történész, Heller Ágnes filozófus akadémikusok (...). Idézik Herdertől a hamisat és elhallgatják az igazat (...).


 

 

HÍRHÁTTÉR - Áldottaknak a dicsőség, átokra plántáltaknak a bukás kapuja
2008-12-24. - HÍRHÁTTÉR TV: Isten, Babilon, Haza
/Christian Crown - Molnár F. Árpád - Nagy Sándor (Naleksz)/
/Zene: Mascagni: Parasztbecsület/
(Film, 10 perc)
Tartalom: E világban gyűlölt fogalmakról beszélgetünk, amilyen a nemzetektől és származástól független testvériség, korunk elrejtett ismeretei és a szegény magyarok elől elrejtett, évtizedek óta publikus alapfogalmak. Erkölcs, titkok és elrejtett tudomány, melyek miatt a Hírháttért az egész bolygón betiltással fenyegetik, szervezetten gyalázzák és üldözik. A film közben mindvégig szól Mascagni varázslatos intermezzo-ja.
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2008-12-18. - MTA-utánpótlás és Jeszenszky Géza: A rózsadombi paktum "antiszemita elme vagy elmék terméke"
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: A piszkos álrendszerváltásról írott glosszánk nevesített személyei: Ablonczy Balázs, Antall József, Bíró Zoltán, Bogár László, Drábik János, Für Lajos, Göncz Árpád, Gyurcsány Ferenc, Jeszenszky Géza, Kőrösi Imre, Lezsák Sándor, Pálinkás József, Szűrös Mátyás, Veér András. Idézet: "...meg kell semmisítenünk az Emberiség-ellenes államtitkokat".

 

2008-12-16. - Gerincesek vágóhídján - Babiloni történetek
/Nagy Sándor (Naleksz)/
Tartalom: Talányos történet rólunk és a világ működéséről, az előre elkészített történelemről, az Echelon alkalmazott szörnytechnológiáiról, az emberi hitványságról, a Gonoszról és a Mindenekért Megfizető Istenről.


 

 

2008-12-15. - Korunk és minden idők legnagyobb és legutolsó magyarjai
/A Hírháttér/
Bevezető: A legnagyobb magyarok listájánál sem ideológia, sem a felsorolható személyek száma nem lehetett korlátozó tényező. Érdemes kiemelni, hogy a magyar honvédség (...), 1956 óta egyetlen árva embert nem sok, annyi tényfeltárót sem tudott felmutatni több, mint fél évszázad alatt. A lista...

 


 

 
Előző cikk:
2009-01-01. -
Szövetségeseink és ellenségeink - A Hírháttér első gyorsmérlege 2008-ról
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Minden megfigyelés és statisztika szerint a Hírháttért a tudásra és tudományra, valamint az erkölcsökre és a Jézus Krisztusra leginkább éhesek és igényesek látogatták, azaz a Hírháttér a 2008-as esztendő során afféle szellemi, erkölcsi és keresztyén gyűjtőhely lett, amely a politika iránt érdeklődők közül is releváns arányban a kvalitásosabban szublimált késztetésekkel és igényekkel rendelkezőket integrálta.

Lap teteje

Következő cikk:
2009-01-02. -
A merényletek közben érkezett - Hírháttér-exkluzív
/Molnár F. Árpád/
Részlet: ...a Hírháttér által csak egyes helyekre eljuttatott, de nyilvánosságot nem kapott szöveget fogunk idézni valamiről, amit pár órával a merénylet kirobbanását követően kaptunk, amikor még a Föld bolygón tudtunkkal sehol nem kapott nyilvánosságot, hogy az indiai merényletekről sokkal a támadások megkezdése előtt értesültek a Föld bolygó titkosszolgálatai.

   
 

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu