Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Molnár F. Árpád:       "Az erkölcs, a bátorság és az önfeláldozás ott kezdődik, ahol a bármifajta magyarság, valamint minden emberi véget ér."   (2009.04.30.)

   

Két tűz között a gonoszok! - A mártírhalál a legnagyobb kiváltság!2009-06-28.
Soós József (Kárpáti Magyar)

Tisztelettel üdvözlünk mindenkit, akik a HÍRHÁTTÉR Multimédia oldalát megnyitották. Ebben a cikkben arról szeretnénk beszélni bővebben, hogy mi várható a közeljövőben. Az EMBERISÉG TÖRTÉNELMÉNEK egy szakasza a VÉGÉHEZ KÖZELEDIK. S lassan beteljesedik a BIBLIÁBAN megjövendölt végső igazságszolgáltatás, az ÍTÉLETNAP, más szóval mondva az ISTEN ARMAGEDDONJA!!!

Mindenki másképp éli meg ezt a TÖRTÉNELMI TÉNYT. Az emberiségből rengetegen fel sem fogják, meg sem értik; többek között ebben az ECHELON-elmeirányító technológiáknak van a legnagyobb szerepe, mert az embereket ÁLLATI SZINTEN TUDATLANSÁGBAN, BUTASÁGBAN tartják.

De sokan épp az ellenkezőleg vannak ezekkel a dolgokkal, mert TUDATÁBAN VANNAK AZ ÍTÉLETNAP eljövetelének, és FÉLNEK, RETTEGNEK TŐLE!!! Teszik ezt, mivel az életük minden pillanatában a GONOSZ MELLETT VOLTAK, és FELTÉTEL NÉLKÜLI ENGEDELMESSÉGET TANÚSÍTOTTAK A FENEVAD IRÁNT. Az ok-okozati összefüggés nem is olyan bonyolult, mint amilyennek elsőre gondolná a Tisztelt Olvasó; a legtöbbjük HITVÁNY FÉREG, tetves, rongy életét féltve, és egyúttal hasznot remélve a rendszerből adta el magát, és JÚDÁSKÉNT ÁRULTA EL AZ EMBERISÉG MINDEN TAGJÁT!!! Sokan annyira hitványak voltak, hogy pusztán félelemből, transzállapotba kerülve szolgálták ki a rendszert. De legtöbb esetben a GÖRÉNY PÁRTFÉREG-ÉRDEK és a PÉNZ-HATALOM-BEFOLYÁS miatt lettek ISTEN TAGADÓI, és az emberiség árulói!

Láthatjuk, hogy HÁROM nagy csoportra osztható az emberiség! Az első csoportban vannak a legtöbben, azok, akik elől KÖZPONTI ELHALLGATTATÁSSAL (D-Notice) ELTITKOLTÁK az ISTEN LÉTEZÉSÉT és a VILÁG RENDSZERÉNEK A MŰKÖDÉSÉT, AZ EGÉSZ KONSTRUKCIÓJÁT! Ezeket nevezi a BIBLIA a "nagy sokaságnak", akiket a RENDSZER az ELMEIRÁNYÍTÓ-ELMEPROGRAMOZÓ ECHELON-HAARP TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSBA VÉTELÉVEL TRANSZÁLLAPOTBA tett! Gyakorlatilag ÉRTELMÜK, MENTÁLIS KÉPESSÉGÜK BÖRTÖNBE VAN ZÁRVA. A SÁTÁN PECSÉTJE VAN RAJTUK; ők járnak a széles úton, mely a pusztulásba vezet!

TUDATLAN NAGY SOKASÁG!

A második csoportba sokkal kevesebben tartoznak, de mégis többen, mint azt valaki is elsőre feltételezte volna! Ők a RENDSZER KISZOLGÁLÓI, a HÁTTÉRHATALOM/NAGY-BABILON "kutyái", akik az ISTENT MEGTAGADVA, az emberiséget a SÁTÁN pecsétjével ellátva, elárulták az összes embert, a világ JÚDÁSAI lettek, az EMBERISÉG TÖRTÉNELMÉNEK A LEGSZÉGYENLETESEBB FÉRGEI, SZEMÉLYISÉGEI!!!

A JÚDÁSFAJBA tartozó emberiség-ellenes bűnözők is több csoportba oszthatók. Attól függ, hogy milyen magasan helyezkednek el a RENDSZER ranglétráján, milyen mértékben vannak beszervezve, és mekkora feladatok elvégzésére vannak prezentálva, ELRENDELVE! Vagyis ŐKET IS IRÁNYÍTJA A HÁTTÉRHATALMI RENDSZER, minél magasabb beosztásban van az illető, annál nagyobb mértékben van a SZEMÉLYISÉGE MEGVÁLTOZTATVA, és a GONDOLKODÓ, ÍTÉLŐ, "ÉRZŐ" KÉPESSÉGE KORLÁTOZVA!!!! Ez azt jelenti, hogy egy ÁLLAMI, NAGYHATALMI VEZETŐ teljesen a RENDSZER RABJA, így egyenesen következik ebből, hogy FELTÉTEL NÉLKÜLI KISZOLGÁLÓJA és ENGEDELMESKEDŐJE! Vagyis CSELEKVŐKÉPTELEN, GONDOLKODNI NEM TUDÓ ECHELON-AGYONVERT PATKÁNYOKRÓL VAN SZÓ!!! Akik FÉLNEK, mert kettő frontról kapják a támadást: az egyik a ELMEIRÁNYÍTÓ TECHNOLÓGIÁK SEGÍTSÉGÉVEL A HÁTTÉRHATALMI FŐ-PROJEKTEK, és annak az élén maga a SÁTÁN, akinek engedelmeskedni kell, nem is tud mást tenni, mert NINCS ÖNÁLLÓ AKARATA! Az érem másik oldala az IGAZSÁG, és azok, akiket TÖNKRETETT, ÉS JÚDÁS MÓDJÁRA ELÁRULT, illetve ott van az a néhány EMBER a Föld bolygón, akik szembe mertek szállni a RENDSZERREL, és ezzel egyidejűleg elkezdték BOMLASZTANI, ÖSSZEDÖNTENI A NAGY BABILONT; a falakat döntjük, tartó pillérjeit rugdossuk, és így előidézzük azt a helyzetet, melynek az utolsó napokra be kell következnie!
 


Soós József: "Már nagyon várom, nagyon, nagyon várom Krisztus eljövetelét, mert akkor IGAZSÁG jön a Földre, és bennetek elsöpör mindörökre!!! (...) ...tovább növelné ezt a kimagasló pozíciót, ha az Úr szolgálatában halhatnánk meg! Mert az lenne aztán a legnagyobb kiváltság!!!"
A képen Soós József (Kárpáti Magyar) látható. A teljes mérethez kattintson a képre!
/A Hírháttér TV felvétele (2009-ben, Kecskeméten, Molnár F. Árpád által)/

Így gyorsan egyúttal le is kell írni azt, hogy kik tartoznak a HARMADIK CSOPORTBA: az a KEVÉS KISEBBSÉG, akik ÉLETÜKET, LÉTÜKET KOCKÁRA TÉVE, Isten IGAZSÁGÁT ELFOGADVA, KRISZTUS TANÍTÁSÁT, A TÖRVÉNYEKET BETARTVA HARCOLNAK AZ EMBERISÉG ÉLETBEN MARADÁSA ÉRDEKÉBEN, pontosabban fogalmazva: a "nagy sokaságból" azokért, akik MÉLTÓK AZ ÖRÖK ÉLETRE és az IGAZSÁGRA!!!

Így akik mindvégig kitartanak, még a legnehezebb időkben is, azoknak lesz része a MEGMENTÉSBEN!!!!

Ezen kis csoportba tartoznak mindazok, akik ISTEN SZEMÉBEN KEDVESEK, akik a TEREMTŐ akarata szerint cselekszenek, és ELHATÁROLÓDNAK A NAGY BABILONI RENDSZERTŐL!

Ahogy a BIBLIA írja: "fussatok ki Babilonból, hogy ne részesüljetek annak csapásaiból!"

A harmadik csoportba, "fajba" tartozó EMBEREK azok, akik NEM FÉLNEK, SŐT!!!! VÁRJÁK AZ ISTEN IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSÁT, AZ ÍTÉLETNAPOT, melynek az "óráját" nem tudja senki sem, csak az ATYA!!! Így felhívjuk a figyelmet ezúton is arra, hogy mindazok a jósok, kuruzslók, spiritiszták, akik JÖVENDÖLNEK, JÓSOLNAK PONTOS DÁTUMOKAT, IDŐPONTOKAT, EGY SEM AZ IGAZAT MONDJA!!! Mert azt a napot és órát nem tudja más, csak az ATYA!!! Így ha valaki ezzel kapcsolatban látomást vagy egyéb beletudást kap, az minden esetben a HÁTTÉRHATALOMTÓL, vagyis a SÁTÁNTÓL, és az általa kiépített és működtetett ECHELON-elmeirányító Rendszertől jön! KIZÁRÓLAGOSAN ATTÓL, így NEM SZABAD ELHINNI!!!

Mindenki számára az IRÁNYADÓ MÉRTÉK AZ ÚR SZAVA LEGYEN, vagyis a BIBLIA, ezért is a neve a SZENTÍRÁS!!!

Az emberiség-ellenes férgek, áruló patkányok, JÚDÁSOK most félnek, mert NINCS REMÉNYSÉGÜK, és tudják, hogy SENKINEK SEM KELLENEK, mert a FENEVADNAK sincs rájuk szüksége, csupán addig, amíg a "munkát" el nem végezteti velük, utána mint egy HŰTLEN SZAJHA MEGCSALJA ŐKET, és a PUSZTULÁSBA RÁNTJA MAGÁVAL EGYÜTT. Aminek a helye a GYEHENNA POKLA!!!! Ezért is a neve a RENDSZERNEK az, hogy TITOKZATOS NAGY BABILONI SZAJHA; így nevezi, fogalmazza meg a SZENTÍRÁS!!!!

Az utolsó idők végén járunk, de sok érdekes dolog fog még történni addig, az események folyama FELGYORSUL, ahogy írva van; az utolsó idők "történései" hirtelenek, kiszámíthatatlanok és gyorsak lesznek. De NE FÉLJETEK, MERT KÖZEL A SZABADULÁS, és úgy jön el az IGAZSÁG NAPJA, úgy jön el Jézus Urunk közétek, mint "éj leple alatt a tolvaj", váratlanul és kiszámíthatatlan pillanatban érkezik meg!!! Éppen ezért mindig figyelni kell, és lelkünket minden percben ÖNVIZSGÁLATRA és BŰNBÁNÁSRA kell késztetni, kérni a Teremtő Istent, hogy segítsen nekünk megmaradni az igaz ösvényen, a helyes úton! Mert hatalmas erő a GONOSZ, és magunktól, saját magunk erejéből és eszéből nem vagyunk képesek védekezni és megvédeni tőle a létünk! Ezért kell a KRISZTUST kérni arra, hogy védő keze és tanító szava legyen velünk, és kísérjen utunkon minket. Mert csak ez jelenti az abszolút védelmet és biztonságot a NAGY BABILONNAL szemben!!!

Rettegjetek, patkányok, ISTENTAGADÓ, Krisztusból gúnyt űző, emberiség-ellenes Júdás férgek, mert KÖZEL A NAP, amikor ELPUSZTULTOK! Már nagyon várom, nagyon, nagyon várom Krisztus eljövetelét, mert akkor IGAZSÁG jön a Földre, és bennetek elsöpör mindörökre!!!

Nem jó így az életem, semmi nem jó benne, mert SZENVEDEK, legfőképpen a MÉRHETETLEN IGAZSÁGTALANSÁGTÓL SZENVEDEK, és az ECHELON-technológiával tönkretett életfunkcióim miatt, és környezeti behatások miatt teljesen el van lehetetlenítve az életminőségem, már ha ezt még minőségnek lehet nevezni!!!

KITARTUNK, A VÉGSŐKIG KITARTUNK, és dolgozunk, tesszük a feladatot, amit ránk mért az Úr, és cselekszünk, mert mindennek meg kell történnie, ami le van írva, és úgy, ahogy az papírra vettetett! Szörnyű azt látnom, hogy emberek milliói halnak meg, éheznek, mennek tönkre, és szenvednek értelmetlenül a HÁTTÉRHATALOM miatt. De ennek hamarosan vége lesz, és minden rossz orvoslásra kerül, és a félelem, az elemi rettegés a tudat legbelső bugyrából is eltöröltetik örökre, mindörökre!!! A VÉGSŐ VISSZASZÁMLÁLÁS már elkezdődött, és örömmel, de Isten kegyelméből TÜRELEMMEL várom! Minden nappal kevesebb van, és ez nagyon jó; csodálatos érzés az, hogy Isten kegyelméből az emberiség javát szolgálhatjuk; ez csodálatos, maga a BOLDOGSÁG, és az még tovább növelné ezt a kimagasló pozíciót, ha az Úr szolgálatában halhatnánk meg! Mert az lenne aztán a legnagyobb kiváltság!!!

Így NEM SZÁMÍT, ha belső szorongó érzéssel tudatják velem, hogy a felettem repkedő helikopter azért van ott, hogy LÁTTASSA VELEM AZT, hogy MINDEN PILLANATBAN FIGYELNEK engem! Mert azzal, hogy FÉLELEM érzését, és az információ lényegét belém teszik, attól én még az arra érdemeseknek mondani fogom a JÓ HÍRT, és Isten IGAZSÁGÁT!!! Repüljön az a helikopter, mindenkor, és mindenhol felettem, mert nem állít meg minket senki sem mindaddig, amíg az ÚR a védelmet biztosítja számunkra! És igyekszem, igyekszünk méltók lenni erre, és alázattal viseltetni azt, hogy ilyen fontos történelmi feladattal láttak el minket!!!

Ehhez nagy alázat, és jó szívállapot szükségeltetik; adjunk hálát az Istennek, hogy ezt megkaptuk tőle, így nekünk kötelességünk azt Neki tetsző módon használni, és az emberiséget szolgálni!!

Krisztus Urunk védő keze legyen minden jóérzésű ember felett, és védjen meg minket a gonosztól! Ámen"

Szerkesztő: Kárpáti Magyar (Soós József )
Főszerkesztő: Molnár F. Árpád Úr

(Cikk: 2009.06.20.)

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a Hírháttér kapcsolódó alapirodalmából:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/

2009-01-15. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött
/Molnár F. Árpád/   /Zene: 8 zeneszerzőtől/   (Film, 97 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/   /Zene: Enigma - Touchness/   (Film, 16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/   KLIKK az oldalra! (12 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

2009-04-26. - A HAARP titkos alkalmazási területeiből, és a világuralom - A világ soha nem publikált titkaiból
/Molnár F. Árpád/

2009-05-14. - HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/   (Film, 92 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-05-20. - Nemzetbiztonsági csúcsbotrányok, Emberiség elleni terroristák - Kulisszatitkok
/Molnár F. Árpád/

2009-05-21. - A felrobbant katonai repülőgép: A Bajnai-Orbán Egypártkormány tömegmészárlásai Indonéziában
/Molnár F. Árpád/

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. - A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR - Rekordokat rekordokra 2009-06-05. -
A Világállam légi tömeggyilkosságairól - Katonai- és államtitkok az Emberiség ellen
/Molnár F. Árpád/

ALAPMŰ! : 2009-06-21. - Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón
/Molnár F. Árpád (Echelon-tanú)/

Előző cikk:
2009-06-27. -
Sugárzó egoizmus - Magyar keresztyén-kórkép a XXI. század elején
/Molnár F. Árpád/
Részlet: ...Olaszországban élve rengeteg államból való keresztyénnel találkoztam és éltem együtt, de akár arab, akár afrikai, akár dél-amerikai, akár nyugat-európai államból jött az illető, sem áldozatkészségében, sem adakozási erejében semmiben nem volt mérhető a magyar keresztyének egyikéhez sem. Annyira nem, hogy (...). A magyar keresztyének nagyon érzékenyek, ha saját magukról van szó. (...) Önös lelki problémáik... (...) Ahogy Drábik mondja: mesterségesen vannak letompítva arról, hogy a társadalom hasznos és felelős tagjai lehessenek. Az Echelon fegyvereivel bezárják őket egy szűk lyukba...

Lap teteje

Következő cikk:
2009-06-29. -
HÍRHÁTTÉR TV:
A maffiaállam nyugdíjazta - Hatszemközt Szeszák Gyula olajügyésszel
/Szeszák Gyula (főügyész, olajügyész, ügyvéd) - Nagy Sándor (Naleksz) - Molnár F. Árpád/
/Zene: Ives: Himnusz és a Farscape főcímzenéje/
(Film, 11 perc)
Tartalom: Az elmúlt több, mint fél évszázad alighanem egyetlen olyan ügyésze, aki szembefordult az állami bűnözéssel, Szeszák Gyula. Hajdú-Biharban történt megyei főügyészi kinevezését követően ügyről ügyre Györgyi Kálmán legfőbb ügyésszel és bűntársaival került szembe, míg végül betelt a pohár: mivel megölni nem tudták, fogást pedig nem találtak rajta, kötelező nyugdíjazása mellett döntöttek. Ennek kapcsán hallhatnak Antall József, Kónya Imre és felesége, Kutrucz Ágnes szerepéről is. A filmet videoklippel zárjuk.
(Megtekinthető és letölthető!)
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu