Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Idézet Soós József "Egy háttérhatalmi vezető reális önéletrajza" című cikkéből:       "Amit el szeretnék magamról mondani, hogy minden körülmények között a saját magam érdekeit tartottam elsődleges helyen, és bárhogy történhetett is, mindig önző módon a magam gyarapodását tekintettem fő feladatomnak, és elsődleges célomnak!"   (2009.04.24.)

   

Sugárzó egoizmus - Magyar keresztyén-kórkép a XXI. század elején2009-06-27.
Molnár F. Árpád

A mai magyar keresztyénség élesen ahhoz a karakterhez illeszkedik, amit Drábik János közgazdász, a Szabad Európa Rádió (SZER) egykori szerkesztője az Echelon-eszközökkel diffúzáltan és Föld-szerte sújtott keresztyénségről 2004-ben felvázolt. (2004-es - nem a keresztyénekről, hanem a befolyásolásuk háttérhatalmi technológiájáról szóló, általa is dömpingjével bevallottan szűkszavú - előadása itt látható "Tudatmódosítás" címmel.)

Ha bárki egy keresztyén gyülekezeti csoportba, beszélgetős, nem túl nagy körű Istentiszteletre ellátogat, ahol minden gyülekezeti tagnak lehetősége van megszólalni, a következőkkel találkozhat:

A keresztyének közül sokaknak idézőjelben vagy ténylegesen minden mondatában legalább egyszer-kétszer elhangzik az "én" szócska. Az egocentricitás roppant erős, amiképpen a pénz szeretete is, különösen a magyar keresztyéneknél. (Itt ajánljuk az "A keresztyének és a kapzsiság" című 2008 nyarán készült előadásunkat.) Azért is teszem hozzá: a magyaroknál, mert Olaszországban élve rengeteg államból való keresztyénnel találkoztam és éltem együtt, de akár arab, akár afrikai, akár dél-amerikai, akár nyugat-európai államból jött az illető, sem áldozatkészségében, sem adakozási erejében semmiben nem volt mérhető a magyar keresztyének egyikéhez sem. Annyira nem, hogy egy-egy állam egy-egy keresztyénje is sokkal erősebb volt a Jézus Krisztusban, mint bármely magyar keresztyén, akivel életemben valaha találkoztam!

A magyar keresztyének nagyon érzékenyek, ha saját magukról van szó. A gyülekezeti csoportokban ellenségnek tekintik a negatív tapasztalatokat, a problémákat pedig - és itt megint Drábik technológiai leleplezése juthat eszünkbe - mint kirekesztendő és elfedendő kellemetlenséget, ellenséget üldözik. Önös lelki problémáik, a saját magukra figyelés roppant meghatározó és minden mást eliminálni akaró programozott tulajdonság. Életük legfőbb problémái között mérvadó a saját lelki béke (mindenki másé és minden egyéb gondja is hanyagolható), és gondjaik jellemzően tipikus módon saját otthoni családi környezetükre, valamint a jellemzően felmerülő gonosz szomszédra vagy más helyettesítő szerencsétlen - siránkozó előadásuk szerint - démoni lényre terjednek ki. A "szegény" és hasonló jelzőkkel sajnálkozva és lélekben gyötrődve emlegetett gonosz szomszéd nem hisz a Krisztusban, ezért kifogásolja a kert fájának átnyúlását az övébe, vagy egyéb marginális piti dolog, jaj, "szegénykém", pedig ők úgy segítenének rajta, de hát nem megy, makacskodik szegényke, és mennyi, de mennyi álmatlan éjszakát okoz ez hősünknek, a fordított keresztyénség tipikus magyar képviselőjének, aki hatalmas lelki problémáit - hogy pl. csúnyán nézett rá a főnöke a munkahelyen, és ez egy hete gyötri - nem mulasztja el éjt nappallá téve imádkozva megosztani Urával, a Jézus Krisztussal, Aki nyilván nagyon értékeli az ilyen Echelon-plántálta piti ostobaságokat, miközben mindenütt háborúk, soha ekkora éhezés, mióta - napi statisztika - a legtöbb ennivaló jutna minden emberre, és az Emberiség vész el. Ahogy Drábik mondja: mesterségesen vannak letompítva arról, hogy a társadalom hasznos és felelős tagjai lehessenek. Az Echelon fegyvereivel bezárják őket egy szűk lyukba - teszem hozzá, amolyan vakond- vagy görényüregbe -, ahol saját mesterséges lelki keserveikkel, pitiáner, az apróállatok szűkre szabott életterével szépen lefoglalják testüket, lelküket. Addig sem zaklatják a Sátánt és a világ sötétségét, így általuk halmozottan isteni szolgákként elismert tömeggyilkos, korrupt, nemi erőszakolós titkosszolgálati állami vezetőket saját gyarapodásukban és tömeggyilkosságaikban. Azaz a gonoszok addig is zavartalanul tudják ölni és pusztítani a Földet.

 


Egyik - a kor kapkodó nyomorához alkalmazkodva - szűkre szabott rövid filmünk címe az "A Szajha egyházai", amelyben Soós József és Molnár F. Árpád társalog Gösta Nystroem svéd zeneszerző kíséretében. Erről a linkről a forrásoldalra léphet, ha pedig (általában az egér jobb billentyűjével) ide kattint, a filmet saját gépére mentheti!
/Molnár F. Árpád/

Ebből is levezethető, rendkívül erőteljes tapasztalati tényező a magyar keresztyénség vonatkozásában a világon senkinek nem segíteni démonizáltsága. Arra ott van az ima, maximum az ima, de csak akkor, ha mások üldöztetése vagy közvetlen életbevágó gondjai nem eléggé ijesztőek a törékeny, hamvas keresztyén személy egomániája számára, mert utóbbi esetben inkább ne is beszéljünk róla, ne is tudjunk semmit, csak nehogy megijedjünk és lelki nyugalmunkon csorba essék. A segítségnyújtás súlyos hiánya akkor is abszolút meghatározó, amikor azzal a Büntető Törvénykönyv (Btk.) alapján bűncselekményt követnek el, olyankor sem tesznek senkiért, akinek nem kizárólag anyagi- vagy alkoholproblémái vannak, mégpedig azért nem, mert - döbbenetes, figyeljenek - aki bajban van, az térjen meg a Jézus Krisztushoz, jöjjön gyülekezetbe (az sem ritka: menjen egy másikba, mert ide gond ne kerüljön), és amint megtér, az Úr majd megoldja a problémákat. De - és itt az őrület - mások üldöztetése vagy életük közvetlen veszélye amolyan távoli világi dolog, amihez egy keresztyénnek nincs köze, ne is legyen, mert az nem keresztyéni. Mármint az, ha valakinek segítenek, aki bajban van. Azt tapasztaltuk, hogy ha a megvédendő személy keresztyén is, akinek védelmét ezért a Biblia a leghalmozottabban a kárhozat terhe mellett követeli mindhalálig befogadni, meglátogatni, megetetni, megitatni, ellátni stb., azzal tagadnak meg mindenféle segítséget, a puszta tájékozódásig bezárólag, hogy a világi dolgokkal ők nem foglalkoznak, mert az nem krisztusi, és különben is az ember ne menjen tovább, mint ami saját lelki békéjét megingathatja. Fordítom: tehát megrázza a Sátán villanypásztora, mondván: ne tovább, egoista, önző csordabarom, mert az ott már az Isten valódi Igéje! Vissza a karámba, különben félj, ó, Sátán keresztyénje, hogy elektromágneses hullámoktól nyamvadt-önző lelked még feldúlttá válik, ó, én nyomorult gyári idiótám, aki azt mondod, látsz, miközben Istennek hála, vak vagy, és vakulj is tovább! Mars vissza a szomszédhoz, meg ahhoz, hogyan bámult múlt héten vagy a múlt évben a főnököd, ó, én összetört lelkű házi, Echelon-barmom.

Az ateisták hajlandósága mások megsegítésére, valamint az erkölcsi idiotizmus efféle hiánya sokkal permanensebb. Tehát ha mások testi épsége vagy élete védelméről van szó, az Istenben nem hívők sokkal bátrabbak és tettre készebbek, igazságérzetük sokkal szélesebb perspektívájú, és ugyanakkor a morális minimumra(!) nem halva holt hullák! Egy istentelen a legritkább esetben van annyira morális analfabéta, hogy bármi Echelon-verte baromlét hatására felmentést adhasson magának mások testi épsége vagy élete védelméből azzal, hogy az nem állampolgári és emberi, erkölcsi, morális kötelesség, hanem valamiféle távoli, nem az erkölcs követelményeinek megfelelő, ő baja, ő lássa dolog. A keresztyének nem Júdással azonosulnak aképpen, ahogyan a farizeusok 2000 éve tették, amikor Júdás visszavitte a pénzt, amelyet Krisztus elárulásáért kapott, mondván: 'megbántam, mert elárultam az igaz vért', és erre azt felelték neki: "Te bajod!", hanem a keresztyének azt kérik számon, hogy a ma is gyilkos farizeusokról és júdásokról (az utóbbiak gyakran sok vonatkozásban ők maguk is) miként szabad bármi valós kritikát megfogalmazni, hiszen az az Úr dolga, aki pedig e farizeusok és júdások által bajba, netán közvetlen életveszélybe került, annak esetében pedig az "Ő baja!" farizeusi-júdási-antikrisztusi eszméje regnáns (uralkodó), e keresztyének esetében nem ritkán a gyávasággal vegyes téves eszme a perdöntő. Ugyanis - ezt is hozzá kell tenni - keresztyéneknél fordul elő Magyarországon leginkább, nem másutt az ijedtség és a rémület fülig vörösödő ábrázata, hogy saját testük és becézett lelkük e világi, tehát hóhérléti épsége vagy léte esetleg meginoghat, erre akár 5% esély is mutatkozhat, de az Istenben nem hívő tömegek esetében ez a fajta látványos, fülig vörösödő gyávaság és leégés nemhogy extrém ritka, de szinte egyáltalán nem létezik! Úgy látszik, az ISTEN sok tekintetben inkább ellátja lelki étellel a Benne nem hívőket, míg a keresztyéneket számos egyéb tekintetben átadja az Echelonnak, és a keresztyénekhez hasonló cserben hagyásos gázolások és tömegmészárlások evilági urának, a Sátánnak, a titokzatos Nagy Babiloni Szajha fejedelmének.

Magyarországon perdöntően azt tapasztalhattuk, hogy a legerősebbek és a legtöbbre alkalmasak azon keresztyénekből - tehát nem világiakból - kerültek ki, akik ugyanakkor a világon semmiféle pártnak és egyháznak nem voltak elkötelezettjei. Egyik az egyik, másik a másik egyházzal vagy gyülekezettel szimpatizált inkább, de semmi szín alatt egyiknek sem vetette magát alá, így elkerülve a Föld bolygón legalább évtizedek óta az Echelonnal szabályozott pártszolgálatos degradálódást és idiotizmust, amely elsöprő többségében döntően kerít hatalmába mindenkit, aki a függetlenség helyett bármely világi pártnak vagy egyháznak tagjává válik, és ezzel hivatalos nyilatkozatban ratifikálja az ISTEN és az Echelon-eszközök ura, a Sátán előtt pártosságát, és ezzel azt, hogy ő nem a Független Legfőbb Jóban és Legfőbb Erkölcsben, hanem a Világállam bármely abszolút világi, vagy Istentől Alapított, de elkerülhetetlenül a Sátán országa által mutáns, torzult és elkorcsosult pártszektájában látja az üdvösség útját.

Üzenetünk tehát: legyünk keresztyének, de minden párttól és egyháztól feltétlen függetlenül!

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a Hírháttér kapcsolódó alapirodalmából:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/

2009-01-15. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött
/Molnár F. Árpád/   /Zene: 8 zeneszerzőtől/   (Film, 97 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/   /Zene: Enigma - Touchness/   (Film, 16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/   KLIKK az oldalra! (12 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

2009-04-26. - A HAARP titkos alkalmazási területeiből, és a világuralom - A világ soha nem publikált titkaiból
/Molnár F. Árpád/

2009-05-14. - HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/   (Film, 92 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-05-20. - Nemzetbiztonsági csúcsbotrányok, Emberiség elleni terroristák - Kulisszatitkok
/Molnár F. Árpád/

2009-05-21. - A felrobbant katonai repülőgép: A Bajnai-Orbán Egypártkormány tömegmészárlásai Indonéziában
/Molnár F. Árpád/

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. - A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR - Rekordokat rekordokra 2009-06-05. -
A Világállam légi tömeggyilkosságairól - Katonai- és államtitkok az Emberiség ellen
/Molnár F. Árpád/

Előző cikk:
2009-06-26. -
Figler Csaba állami levelezései a bírák kinevezéséről és mentelmi joguk felfüggesztéséről
/Figler Csaba/

Lap teteje

Következő cikk:
2009-06-28. -
Két tűz között a gonoszok! - A mártírhalál a legnagyobb kiváltság!
/Soós József (Kárpáti Magyar)/
Részlet: ...a legtöbbjük hitvány féreg, tetves, rongy életét féltve, és egyúttal hasznot remélve a rendszerből adta el magát (...). (...) Félnek, mert kettő frontról kapják a támadást: az egyik a (...) a háttérhatalmi fő-projectek (...)! Az érem másik oldala az igazság, és azok, akiket tönkretett, és Júdás módjára elárult, illetve ott van az a néhány ember a Föld bolygón, akik szembe mertek szállni a Rendszerrel, és ezzel egyidejűleg elkezdték bomlasztani, összedönteni a Nagy Babilont; a falakat döntjük, tartó pillérjeit rugdossuk, és így előidézzük azt a helyzetet, melynek az utolsó napokra be kell következnie! (...) ...tovább növelné ezt a kimagasló pozíciót, ha az Úr szolgálatában halhatnánk meg! Mert az lenne aztán a legnagyobb kiváltság!!!
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu