Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal,   rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
Hallgassa a Hírháttér Rádiót! Klikk a hangszóróra!
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Diplomáciai úton a Hírháttér irányában deklarált: Ebergényi Németh Magda (emberjogvédő, költő), Fenyvesi Miklós (főszerkesztő, költő), Fenyvesi Theresa (író, tanár, Echelon-tanú), Figler Csaba (költő, újságíró), Jövőnk.info, Bokor Imre (ezredes professzor), Karancsi Tibor (olajrendőr, túlélő), a Magyar Családok Országos Szövetsége és Urbán Szabó József (elnök), Magyar Ifjúságért Mozgalom és Vass Szabolcs (ügyvivő), Kozenkay Jenő (kémelhárító), Kőrösi Imre (OGY-i képviselő, tényfeltáró), Lakatos Pál (újságíró, tényfeltáró), Magyar Néppárt és Sebők István (elnök), Magyar Sors Online és Varga Szibilla, Malomfalvi Szász Ágnes (biokémikus), MNÁSZ és Kőműves Géza (elnök), Mónus Áron (matematikus, író, tényfeltáró), Munkáspárt, Nagy Attila (orvos, közíró), Roma Jogvédő Újságírók, Athenagorasz (terjesztő), Czike László (közgazdász, publicista), Csizmadia Attila, EFE Alapítvány, Szabadi Béla (minisztériumi államtitkár, közgazdász), Szász Lóránt (tudós, költő), Szemenyei-Kiss Tamás (újságíró), Szeszák Gyula (főügyész, olajügyész, túlélő), Terra Incognita és Audie Rácz Era (főszerkesztő), Torgyán József (miniszter), Tóth Tamás (Magyarok Szövetsége), Wennesz István (tengizi túlélő), Zsigai Klára (költő, aktivista) és sokan mások... Az állami bűnszervezeti koncepciós perek és bírósági perek Magyarországon legfőképpen az MSZP, a Fidesz és a Hit Gyülekezete vezetése részéről karakterizálódtak. Ezek egy közös vonatkozása meghatározó: Izrael és a MOSSAD!!!

   

Lélekölő: Pénz, modern gazdaság, adósságcsapda2009-08-10.
Kinda Miklós

Egy komoly témáról szeretnék most írni. A ma ismert Világ talán leghatalmasabb átveréséről, melynek alanyai a Föld nevű bolygó valamennyi lakója, beleértve a még meg sem születetteket is! Olyan átok ez ami nyomorba, állati, szó szerint önmaga alá ürítő "disznó-létbe" taszítja az embereket. A sátán által sugallt, emberi ész által kiagyalt és ember formájú bábok mellső végtagjai által parancsra elkészített legkegyetlenebb, legkínteljesebb halált okozó tömegpusztító fegyverek is eltörpülnek mellette.

Az emberi testet el lehet párologtatni sugárzással, hatalmas kínok között elevenen el lehet rothasztani ördögien kreált vegyszerekkel vagy vírusokkal, de az emberi lélek sérthetetlen, hiszen nem anyag szülte és bármily nagy az igyekezet, ember alkotta fegyver sosem árthat neki.

Mégis nem kevesebb most a tét, mint magának a léleknek a megcsonkítása, megbetegítése és végül megölése, kiszolgáltatott nyomor, kilátástalanság, végét nem lelő aggódás, szenvtelen, kérlelhetetlen szeretetnélküliség és minden létalap elvesztésétől való félelemkeltéssel.

A fegyver neve egy olyan ördögi gondolatmenet, ami hívő, egészséges lelkű vagy egyszerűen csak (jó) ember számára természetes módon taszító és elfogadhatatlan: AZ ADÓSSÁG

Mondta e valaha Jézus?: Meggyógyítottalak - adósommá tettelek. Enned adtam az ínségben - most tartozol nekem. Megmentettelek - szolgámmá kell szegődnöd. Jézus sosem volt adós, mégis a lehető legnagyobb árat fizette, ha úgy tetszik: törlesztett - mások helyett. Ingyen.

Normális esetben - egészséges esetben, nincs olyan, hogy adósság. Egyszerűen nem létezik. Amim van, azt meg tudom osztani. Amim nincs, azt nem. Egyetlen dolog van csupán amit úgy tudunk adni, hogy nem marad kevesebb, az a szeretet. Ahogy adunk, egyre csak több és több lesz - ellentmondva ezzel minden emberi logikának de tökéletesen természetes törvényként.

Hogyan lehet valamit kölcsönadni, ami nincs? Hogyan lehet visszakövetelni azt amit soha nem adtunk oda? - Kizárólag egy hazug ördögi csalással, igazi luciferi csellel. A hazugság neve: AZ ADÓSSÁG

Minden hazugság előbb-utóbb kiderül, akárhogyan Őrzik, titkolják is azt! Mégis ez a hazug titok valahogy nem akar lelepleződni. Miért nem?
E mögött is a sátáni logika rejtőzik: NEM TITKOLJÁK
Ahelyett hogy őriznék, nyilvánosságra hozzák, elrejtés helyett közszemlére teszik. Milyen titok az ami nem titkos? - Ördögi és gyilkos.

Egy emberi találmánnyal kezdődött az egész, és jutott el pár-ezer év alatt napjaink éber rémálmához. Az előbbit pénznek, az utóbbit modern gazdaságnak nevezték el.

Már RÉGEN A FENNTARTHATATLAN GAZDASÁG FENNTARTÁSÁÉRT KÜZD, ROBOTOL AZ EMBERISÉG EGYRE NAGYOBB RÉSZE és nem fordítva, ahogy eredetileg volt. Hogy természetes módon, magától ne omoljon össze a sárral tapasztott bábeli torony, egyre nagyobb mennyiségű pénzre van szükség a működtetéséhez. Ezt a pénzt pedig egy csellel ellopják, hogy sose legyen vége az ámokfutásnak.

A lopás sem úgy történik, ahogy mi emberek hisszük. Hiszen hogyan lehet ellopni valamit, ami még nem is létezik? Ellopni valamit mielőtt az létrejönne? Az ördögi logika adja meg erre is a választ.

Megvásárolták az emberek elkorcsosult vezetőit és a segítségükkel elvették az emberektől a jogot arra, hogy a szükséges pénzt létrehozhassák. Helyette a semmiből kreáltatnak egyfajta adósságpénzt. Korábban minden nemzetnek volt egy nemzeti intézete (nemzeti bank) aki szükség esetén pénzt bocsáthatott ki. Jelenleg a keletkező pénz kevesebb, mint 7%-át bocsátja ki (hitelből) a nemzet. A többi pénzt szó szerint csak kreálják a semmiből. Ráadásul pénz helyett eleve adósság formájában az úgynevezett kereskedelmi bankok. Ezeknek a bankoknak NEM KELL rendelkezniük valódi pénzzel ahhoz, hogy adósság formájában hozhassanak létre pénzt! Tehát MIELŐTT LENNE PÉNZ, MÁR LÉTREJÖN AZ ADÓSSÁG. (Valódi pénz persze nem jön létre, csak bankszámlapénz, az is hitel formájában.)

(Hihetetlen módon, csak elhanyagolható 2%-kal kell rendelkezniük a kereskedelmi bankoknak (KÖTELEZŐ TARTALÉKRÁTA) de az származhat más kereskedelmi bankok hasonló módon kreált pénzéből. (PÉNZMULTIPLIKÁTOR)) Ezek az adatok olyannyira nem titkosak, hogy a nemzeti bankok honlapján minden évben közzéteszik, hiszen senki nincs aki értené teljes összefüggésében a rendszert, még a bankok dolgozói sem.

Persze azt gondolná egy normális ember, hogy ha mindenki visszafizetné az adósságát, akkor ki lehetne szállni az adósságcsapdából és az egyenleg 0 lenne, hiszen nem lehet több pénzt kölcsönadni, mint ami fizikailag létezik az egész világon. A valóságban pedig az egyenleg egy óriási pozitív szám lenne, bizonyítva, hogy AZ ADÓSSÁG A SEMMIBŐL JÖTT LÉTRE!

Akik képtelenek elfogadni, hogy tanultságukhoz és mélyreható gazdasági ismereteikhez képest egy ennyire nyilvánvaló csalás áldozatai, azok azzal szoktak érvelni, hogy a folyamatosan növekvő adósság a kamatok miatt van és ezért lett összességében NAGYOBB A FÖLD ADÓSSÁGA, MINT A VILÁGBAN LÉTEZŐ ÖSSZES PÉNZ.
??? Igazából a kamat ahhoz képest, hogy a kölcsönadott pénz is eleve a semmiből lett teremtve - elhanyagolható.

Persze itt most nem róluk van szó, hanem AZ EGÉSZ FÖLD LAKOSSÁGÁRÓL!

Ha kiderülne, hogy több az adósság, mint a létező összes pénz, akkor az is kiderülne, hogy EZ AZ ADÓSSÁG VISSZAFIZETHETETLEN? - NEM, Nem derülne ki.
Miért nem? A sátáni elgondolásnak megfelelően azért nem, mert EZ SOSEM VOLT TITOK ÉS MÁR RÉGES RÉGEN KIDERÜLT.

Hogyan lehetséges ez?

A visszafizethetetlen adósság visszafizetése (törlesztése) AKKORA ENERGIÁT ÉS JAVAKAT VON EL AZ EMBEREKTŐL, HOGY A SAJÁT EGÉSZSÉGÜK ÉS ITT FŐLEG A LELKI EGÉSZSÉGRE KELL GONDOLNI, ALAPOSAN MEGRENDÜLT. Az emberek ELVESZÍTETTÉK A KÉPESSÉGÜKET, HOGY FELISMERJÉK A HELYZETET. Úgy küzdenek sok esetben a puszta létfenntartásért, hogy közben fogalmuk sincs róla, hogy miért kell ennyit szenvedniük. Miért kell látszólag a létért ennyit fáradozniuk? (Valójában a soha nem létező, adott esetben AZ ÁLTALUK SOHA FEL NEM VETT HITELT törleszteniük erőn felül.

Hogyhogy? AZ IS TÖRLESZT AKI SOHA NEM IS VETT FEL HITELT?

Pontosan ez az ördögi mű egyik alaptétele: MINDENKI ADÓS - MINDENKI SZOLGA - MINDENKIT ELVESZEJTENI!

A sátán emberi alakot öltött szolgái így gondolkoznak: Felsőbbrendűek vagyunk, mint az adósságtörlesztő emberek, és annyira undorodunk tőlük és megvetjük őket, hogy nem is vagyunk hajlandóak közvetlenül foglalkozni velük. Elég nekünk ha a vezetőiket megvásároljuk és ők majd pusztulásba taszítják az alattvalóikat, miközben rajtuk hajtják be saját mérhetetlen tartozásukat.
Ha bárki bármit vesz, vagy elad akkor arról mi tudni fogunk, beépítjük az árakba a kamatot. Már olyan szintet ért el az adósság, hogy ha 210 Ft, egy kiló kenyér, akkor abból 50-70Ft a hiteltörlesztés!

Az emberek lebénultak szellemileg. Az emberek vezetőit pedig semmi nem érdekli jobban, mint mohóságuk kielégítése. Pontosan tudják, hogy ha nem fizettetik ki alattvalóikkal a semmiből teremtett adósságokat, akkor az az adott ország gazdaságának összeomlasztásával járna. Természetesen akkor ez az ő javakban történő dúskálásuknak a végét jelentené. Nyomor és kiszolgáltatottság várna az emberekre és az ilyen RABSZOLGÁKAT már nehezebb rávenni, hogy finanszírozzák vezetőik pazarló életvitelét. Ők már megerőszakolták az emberi természetükből eredő természetes szabadságvágyat és behódoltak. Undor nélkül képesek tükörképük szemébe nézni, emberi vonásaikat fokozatosan elveszítik és ez természetes úton külsejükben is megmutatkozik. Gnómokhoz, furfangos manókhoz, állatias, torz teremtményekhez kezd hasonlítani ábrázatuk.

Az emberek vezetői nem szabadok többé, meg vannak szorítva egy erős, nem emberi marok által. AZT TESZIK, AMIT PARANCSOLNAK NEKIK A PÉNZ SEMMIBŐL TÖRTÉNŐ TEREMTÉSÉRE JOGOSULTAK - A FÖLD VALÓDI HELYTARTÓI.

Kik is ezek a vezetők valójában? Valóban felsőbbrendűek lennének?
Korántsem, de az ő dolguk megszervezni az becsületesek munkájának eredményét tönkretevő rendszereket. Létrehozni szervezeteket, akiknek engedelmeskednek az emberek, mint kormányokat, uniókat, nemzetközi valutaalapokat, erőszakszervezeteket és kínzási, gyilkolási joggal felruházott nemzeti vagy nemzetközi titkosszolgálatokat. Elpusztíthatnak EGÉSZ ÁLLAMOKAT és létre is hozhatnak újakat, gyűlölni vagy éppen dicsőíteni valóakat, igény szerint. A gyűlölet kiválóan alkalmas a figyelem elterelésére és így eszükbe sem jut az embereknek összefogni a közös ellenség, vagyis saját gyarlóságaik ellen.

A pénzről szól az egész? Az anyagi javak megszerzésért dolgoznak a LÉLEK-HÓHÉROK?
Az EMBERI LÉNYEK számára igen, és egy bizonyos anyagi szinten túl már pusztán a hatalom gyakorlásának mámorító, megrészegítő illúziójáról.

Lucifer számára mindez csupán KÖZÖNY ÉS UNDOR. Lucifer egyáltalán nem leli örömét az emberek (emberi lelkek) pusztulásában, mint azt sokan tévesen hiszik. A mások vesztesége felett érzett öröm kizárólag csak az emberek sajátja. A pénz a kamat, az infláció nem bír értelemmel a számára, és nincs semmilyen felelőssége népirtásokban és testi-lelki nyomorékká tevő vallások, társadalmi és gazdasági rendszerek létrehozásában. Nem ő követi el mindezt, bármennyire is szeretnénk elhitetni magunkkal. Hogyan is nyugodhatna a lelkiismeretünk azok után, hogy mindezt majd egyszer be kell ismernünk, félretéve minden gőgöt és beképzeltségünket?

Ha majd a tartalékrátát 2%-ról felemelik 100%-ra (ha ugyan ez valaha bekövetkezik) és így AZ EMBEREK EGY TOLLVONÁSSAL MEGSZABADULNAK A VILÁGUKAT NYOMORBA-DÖNTŐ KREÁLT ADÓSSÁGTÓL, az is csak egy kis epizód lesz, még ha egy nyomorúságos világkorszakot is zár le. Ha majd az emberek visszaszerzik, a pénz teremtése fölötti jogukat, az is még csak az első bizonytalan lépések egyike lesz azon a bizonyos helyes úton.

Az eddigi nyomorgást, felválthatja majd egy igazságos elosztási rendszer, hiszen a Föld tisztességes megélhetést tud kínálni mindenkinek, ha nem hagyjuk, hogy millióknak kellejen pusztulniuk azért, hogy keveseknek legyen mit eltékozolniuk.

Bár minden igyekezet ellenére a jelenlegi torz pénzrendszer fog folytatódni, és az egyre elviselhetetlenebb körülmények dacára az emberek gyávaságukban még sokáig nem fognak tenni ellene semmit, azért gondoljuk meg, hogy egyénileg miben veszünk részt! A háttérhatalom szolgálatába állítjuk e képességeinket és erőnket, hogy elveszejtsük embertársainkat tudatlanságunk mögé, mint hitvány mentség mögé bújva hitelfelvételre ösztönözve, vagy jóakarólag tájékoztatva őket az ördögi tervről.

Bármit teszünk is a következmények nem maradnak, mert nem maradhatnak el. Álljunk a helyes oldalra, cselekedjünk jól, még ha ez sokszor nehezebb is! A babiloni torony mindenképp összeomlik, akármiből és akárhányszor is építik újra az emberek, de mi ne legyünk az építők között, inkább legyünk azok akik ha más nem, hát kövenként bontják le. A semmiből, hitelként teremtett pénz is egy ilyen nagyobb kőtömb, valahol a torony talapzatában. Ha ezt a követ sikerül összezúznunk, talán maga az egész torony is összeomlik.

Kinda Miklós

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a Hírháttér kapcsolódó alapirodalmából:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/

2009-01-15. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött
/Molnár F. Árpád/   /Zene: 8 zeneszerzőtől/   (Film, 97 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/   /Zene: Enigma - Touchness/   (Film, 16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/   KLIKK az oldalra! (12 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

2009-04-26. - A HAARP titkos alkalmazási területeiből, és a világuralom - A világ soha nem publikált titkaiból
/Molnár F. Árpád/

2009-05-14. - HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/   (Film, 92 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-05-20. - Nemzetbiztonsági csúcsbotrányok, Emberiség elleni terroristák - Kulisszatitkok
/Molnár F. Árpád/

2009-05-21. - A felrobbant katonai repülőgép: A Bajnai-Orbán Egypártkormány tömegmészárlásai Indonéziában
/Molnár F. Árpád/

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. - A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR - Rekordokat rekordokra 2009-06-05. -
A Világállam légi tömeggyilkosságairól - Katonai- és államtitkok az Emberiség ellen
/Molnár F. Árpád/

ALAPMŰ! : 2009-06-21. - Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón
/Molnár F. Árpád (Echelon-tanú)/

Lap teteje

Előző cikk:
2009-08-09. -
Lucifer fényességes dicsőségéhez hasonlították a titkosszolgálatok és a kecskeméti politikusi tömeggyilkosok ámokfutásait (fotókkal)
/Molnár F. Árpád (főszerkesztő, terroristaellenes tényfeltáró, tömeggyilkos-meggyilkolásszervező, Echelon-tanú)/
Részlet: Közölte - Metzinger Éva már hegyezi is a fülét -, hogy Lucifer (azaz a Sátán) a világ ura, a Fényhordozó, aki - vegyük tudomásul - uralkodik a világban, annak hűbéresei is uralkodnak, és nekik joguk van azt csinálni az alsóbbrendűekkel, a világ népeivel és velünk, amit akarnak. Azért, mert övék a fény, amely Luciferből árad, ők az elit, az arisztokrácia, a valódi szellemi és felsőbbrendű, mi pedig az alsórendű állati gojok, barmok, majmok és állatok, amik fogyóeszközök és az uralkodás hitvány használati tárgyai. (...) Bajnai Gordon háttérhatalmi kötődéseiről később szeretnénk meglepetésanyagokkal szolgálni. Bajnai ugyanolyan illuminátus tébolyult, mint George W. Bush, a Koponya és csontok szekta kétszarvú bafometimádóinak kultikus elmebetege.

 

Következő cikk:
2009-08-10. -
HÍRHÁTTÉR TV:
A kutyáikat is Kiirtom! - Az Elme-Bajnai tömeggyilkosok az Ószövetségi Törvények szerint
/Molnár F. Árpád (reformer, tényfeltáró, Echelon-tanú)/
/Hangeffektusok: Molnár F. Árpád/
(Film, 10 perc)
Tartalom: Zengzetes, élvezetes szónoklatot hallhatnak és láthatnak a regnáló állami vezetés halálos bűneiről és arról, hogy az ISTEN és az Ószövetségi Törvények miként Parancsolták az ilyen Bajnai, Draskovics, NNI-s Petőfi Attila, Zombor Gábor polgármester, Metzinger Éva kecskeméti jegyző (...) bűnözőket ISTEN-ellenes és népellenes gaztetteikért Törvényesen megtorolni, a háziállataikkal együtt! Hallhatnak és olvashatnak Budaházy Györgyékről, (...) az Elme-Bajnai tömeggyilkos bankármilliárdos kormányzat tudatos Alkotmányellenes és népirtó (Btk.155.§) halmazati, életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő bűntetteiről, nemzetközi repülőrobbantó terrorista tömeggyilkosságaik előzményéről és azóta tartó folyományairól, továbbá hogyan adósították el tudatosan és szánt szándékkal a nép tömegeit a bankároknak Alkotmányellenes törvényeket hozva, és hogyan tüzeltették el a minap is kisgyermek(ek) játékait, ahogyan Berlinben a könyveket égették halomra. Mindezek mellett jelent és jövőt mondunk. (...) Jöjjenek, tartsanak velünk!
(Megtekinthető és letölthető!)
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu