Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal,   rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
Hallgassa a Hírháttér Rádiót! Klikk a hangszóróra!
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Diplomáciai úton a Hírháttér irányában deklarált: Ebergényi Németh Magda (emberjogvédő, költő), Fenyvesi Miklós (főszerkesztő, költő), Fenyvesi Theresa (író, tanár, Echelon-tanú), Figler Csaba (költő, újságíró), Jövőnk.info, Bokor Imre (ezredes professzor), Karancsi Tibor (olajrendőr, túlélő), a Magyar Családok Országos Szövetsége és Urbán Szabó József (elnök), Magyar Ifjúságért Mozgalom és Vass Szabolcs (ügyvivő), Kozenkay Jenő (kémelhárító), Kőrösi Imre (OGY-i képviselő, tényfeltáró), Lakatos Pál (újságíró, tényfeltáró), Magyar Néppárt és Sebők István (elnök), Magyar Sors Online és Varga Szibilla, Malomfalvi Szász Ágnes (biokémikus), MNÁSZ és Kőműves Géza (elnök), Mónus Áron (matematikus, író, tényfeltáró), Munkáspárt, Nagy Attila (orvos, közíró), Roma Jogvédő Újságírók, Athenagorasz (terjesztő), Czike László (közgazdász, publicista), Csizmadia Attila (Valóság.net), EFE Alapítvány, Szabadi Béla (minisztériumi államtitkár, közgazdász), Szász Lóránt (tudós, költő), Szemenyei-Kiss Tamás (újságíró), Szeszák Gyula (főügyész, olajügyész, túlélő), Terra Incognita és Audie Rácz Era (főszerkesztő), Torgyán József (miniszter), Tóth Tamás (Magyarok Szövetsége), Választópolgárok Szövetsége, Wennesz István (tengizi túlélő), Zsigai Klára (költő, aktivista) és sokan mások... Az állami bűnszervezeti koncepciós perek és bírósági perek Magyarországon legfőképpen az MSZP, a Fidesz és a Hit Gyülekezete vezetése részéről karakterizálódtak. Ezek egy közös vonatkozása meghatározó: Izrael és a MOSSAD!!!

   

Mire való a felügyelőbizottság? A BKV-nál és másutt?
Szabadi Béla (politikai államtitkár, közgazdász)2009-08-21.
Szabadi Béla (politikai államtitkár, közgazdász)

Mire való a felügyelőbizottság?
A BKV-nál és másutt?


A kérdés költőinek tőnik, hiszen valóban előre tudhatjuk a választ. Csakhogy itt két válasz
is adható, bár általában csak az egyikre számíthatunk (éppen olyanra, ami normális országban,
a nyilvánosság előtt legalábbis, fel sem merülhetne). Sajnos mégis az jut az
eszünkbe és a tapasztalt gyakorlat alapján is csak azt mondhatjuk: a felügyelőbizottság
(FB) „fügefalevélként” szolgál, amivel eltakarják azt, amit nem szabadna. És egyben arra,
hogy jogcím legyen tagjait valamiért plusz jövedelemhez juttatni.
 

Piacgazdaság, jogbiztonság, rendszerváltás

Ez a válasz még cinikusabbnak hat, ha tudjuk, hogy Magyarországon állítólag – egyes nyilatkozatok
és az alkotmány szerint – piacgazdaság van, ahol törvény szabja meg, hogyan
kell a cégeknek mőködniük, miképpen irányíthatják azokat, melyek az ügyvezetés, a tulajdonos
jogosítványai és kötelezettségei, miért és hogyan felelnek, adható-e és hogyan utasítás
az ügyvezetésnek, feltétele-e ennek az írásbeliség, lehet-e az ügyvezetés tagjaival határozatlan
időre szerződést kötni vagy csak határozott idejőre szólót, miként ellenőrzik a cégeket,
melyek a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jogosítványai és feladatai, kötelezettségei,
van-e és miben felelősségük, megismerhet-e minden iratot a felügyelőbizottság,
mit kell tennie, ha korlátozni akarnák ellenőrzési jogosítványait stb.
Ez a törvény a cégtörvény, vagy másként a társasági törvény, amit az ún. rendszerváltás
(rendszerváltoztatás?) legfontosabb törvényének szoktak tartani, mivel ez a jogi alapja a
piacgazdaságra való áttérésnek és a piacgazdálkodásnak.
Hogy volt-e rendszerváltás Magyarországon, az kiderül abból is, alkalmazzák-e a gazdasági
társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvényt. Még markánsabban fogalmazva:
egyáltalán ismerik-e azok, akiknek alkalmazniuk kell(ene)? Például a BKV-nál, ahol hatalmas
botrányok hívták fel a figyelmet arra: nem alkalmazzák, sőt nem is biztos, hogy ismerik.
A posztokat, beleértve az ellenőrzést is a politikai zsákmányszerzés és feltehetőleg a
kölcsönös előnyszerzés (kapok és adok) körébe tartozónak ítélik és ítélhetik.
 

Az elit és a klientúra (nem diszkrét) „bája”

Erre utal az is, hogy e személyi kör „keresztbe kasul” és (talán) „kéz kezet mos” alapon
részt vesz egymás cégeinek (állami, önkormányzati vállalatok) vezetésében. Ez összeférhetetlenség,
tartalmilag mindenképpen.
A társasági törvényt nem alkalmazzák, helyette „alkalmazói” túlterjeszkednek illetékességükön.
Azok, akiknek ismerniük és alkalmazniuk kellene, önkényesen minősítenek,
„megcsillantják” nem létező jogérzéküket.
A „közfelháborodást keltő cselekmények” (Keller korábbi megfogalmazása, de ezek a
jelzők most tényleg „ülnek”) kiderülése után a BKV felügyelőbizottságának elnöke, ahelyett,
hogy ellátta volna feladatát, az ügyvezetés és az FB szerecsenmosdatásába kezdett. A
BKV FB-elnök „mellesleg” egy másik cég, történetesen a nagy pénzosztó (a Nagy Zseb)
szerepét betöltő Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatója. Kiemelkedő tiszteletdíjjal.
Prejudikál és megdöbbentően nyíltan a politika is, miközben láthatóan fogalma sincs a
társasági törvényről. Azért sincs, mert a mögötte felsorakozó sztárügyvédekkel együtt –
eddig legalábbis – úgy érezhették, nem voltak rászorulva arra, hogy értékes idejüket a meg2
ismerésre fecséreljék. Fellépésük magabiztosságát viszont ez az általam is vélt „hiányosság”
nem korlátozza.
Még az irányát sem, mivel ezt is a kettős mérce jegyében teszik. Nálam is beavatkozott a
politika az igazságszolgáltatásba, most is ezt tette a BKV-nál. Mindkét esetben tehát elébe
vágott az eljárásnak. De nálam a politika – az ártatlanság vélelmét megsértve – durván és
egyben rosszhiszemően, előre elítélt, e másik (végkielégítési) ügyben viszont előre felmentően
prejudikált.
 

De miért is lenne baj a baj?

Közben újabb elfogadhatatlan megnyilvánulásokkal találkoztunk. Azzal „érvelnek”, hogy
gyakorlatilag minden állami és önkormányzati cégnél hasonló állapotok vannak és politikai
manipulációra, valamint pártharcra utal, hogy szegény BKV ügyeit teregették ki. – Másokat
miért nem vizsgálnak? – firtatják. Ezt nem kérdezték akkor, amikor 2001-től valósággal
megszállta a KEHI az FVM cégeit és közismerten olyan nyomás alá helyezték őket,
amilyenre évtizedek óta nem került sor. – Nem jöhettek addig vissza, amíg nem találtok
valamit! – sikította a telefonba a „kis nagyember”, amikor megtudta, emberei nem találtak
semmit.
A pénzszórásban olyan gyakorlatot akarnak láttatni, amivel meg kellene békülni.
(Szemben azzal, amit különben a közpénzek szentségéről szoktak kenetteljesen nyilatkozni.)
„Meg kell” (?!) ugyanis fizetni a klientúrát! – szögezik le. Azt hittem, hogy rosszul
hallok és félreértettem, pedig dehogy. Ma már itt tartunk!
Azzal is „operálnak”: más is csinálja, a Fidesz is. A sajtó révén utalnak arra, hogy az
önkormányzati cégekre ugyanúgy igaz a pénzszórás, mint az államiakra, hangsúlyozzák,
hogy a Fideszre ez ugyanúgy fennáll. – Micsoda „érv”? – döbbenünk meg. A szükségből
erényt, most is mőködik, le akarják nyeletni, hogy Magyarországból feudális jellegő ország
lett és lehet. Feudális kiváltságokkal és apanázsokkal.
Ebből a pártválasztékból nehéz és egyre nehezebb választani, az EU-s választásokon a
szavazásra jogosultak 65 százaléka maradt távol. Lehet, hogy nem érzik, ez mekkora baj,
sőt előnynek érezhetik, mivel a klientúrával akarják „megvívni” választást. Ahogy egy
másik anyagban megírtam, e 65 százalékos távolmaradás miatt a Fidesz „történelmi” 56
százaléka valójában 19, 8 százalék , az MSZP 19 százaléka ténylegesen 6, 6 százalékos
támogatottságot, „ekkora” bizonyítható legitimációt jelent. Ez viszont az ország stabilitása
szempontjából tragikus következményekkel járhat.
A kormányszóvivő szerint a BKV-nál történtekhez a kormánynak semmi köze nincs. Pedig
csak van, mivel évi 50 milliárd forint támogatást ad a kormány Budapestnek. És támogatja,
hogy a 4. számú metró – a folyamatos és hatalmas anomáliák ellenére is, lassan is,
folyamatosan emelkedő költségekkel is – EU támogatásból épüljön meg. Cserébe beavatkozhat,
sőt kötelessége beavatkozni abba, ahol anomália van.
 

Hol van most a zéró tolerancia?

Ugyanazok állítják, hogy e helyzetet el kell fogadni, akik a zéró tolerancia demagóg és
életidegen „elvét” hirdetik. Persze mindig másra értik.
Egyben kijelentik, hogy a BKV-nál minden vezető tudott a kifogásolt (szerintük bocsánatos)
jelenségekről. A felügyelőbizottság is. Mintha ezt nem tudná az, aki elolvasta a társasági
törvényt.
De még többet megtudnánk, ha láthatnánk a BKV alapító okiratát és a felügyelő bizottság
ügyrendjét. Ezzel utóbbival is rendelkeznie kell a cégtörvény értelmében. Még jobb
lenne, ha a mérlegek auditálásához szükséges teljességi nyilatkozatokat is bemutatnák az
elmúlt évekre vonatkozóan. Ebben az ügyvezetésnek – büntetőjogi felelőssége tudatában –
arról is nyilatkoznia kell: minden körülményt feltárt-e a könyvvizsgáló számára.

Hagyó Miklós és Demszky Gábor, a BKV-bűnszervezet keresztapái
Végre jön a fúrópajzs! A sikert váró és fényképező Demszky és a BKV-t felügyelő helyettese, Hagyó


Az önkényes megítélést és a hangulatkeltést szolgálhatja csak az a félreértés (félretájékoztatás),
ami a tulajdonformák között valamiféle hierarchiát tételez fel. Mindez
szembenáll az alkotmánnyal, ami szerint a köztulajdon (állami tulajdon, önkormányzati
tulajdon) és a magántulajdon egyenrangú. A védelme szempontjából is. Az állami, önkormányzati
vagyonnal is természetesen gondosan kellene bánni, ami ott kezdődik, hogy meg
kellene ismerni az érintetteknek – beleértve a tájékoztatás feladatait ellátó sajtót is – a társasági
törvényt és számon kellene kérni annak rendelkezéseit, mőködtetni annak intézményeit.
Ahelyett, hogy a szőnyeg alá nem söpörhető ügyekben folyamatos szappanoperát
látunk.
Azokat pedig, akiknél visszaélés gyanúja merül fel, felelősségre kell vonni. Hangsúlyozottan:
csak valós tettekért és csak azokat, akik valóban a felelősök. Ha nem így járnak el,
abból nem csak egyéni károk származnak.


Ön mennyit fizetne és kinek? Mi lett az üvegzsebtörvénnyel?

És mivel az állam, önkormányzat szegény, továbbá, mivel cégei között sok a veszteséges,
gondok vannak a minőséggel, a hatékonysággal, továbbá, mert a tevékenység szőkítésével,
elsorvasztásával kereshetnek cégek túlélési lehetőséget, a gondos tulajdonosnak ehhez kellene
szabnia a béreket és prémiumokat. És a végkielégítéseket. De nem ehhez szabja, hanem
a nyereséges magáncégek menedzsereinek jövedelméhez. Érdekes módon a javadalmazás
tekintetében – önmaguknak ellentmondva (ld. korábban) – egyformának veszik az
állami és a magáncégeket. Tegyük ehhez hozzá, hogy ez a pazarló és értelmetlen gyakorlat
súlyos megszorítások és megvonások idején is akadálytalanul folytatódik.
Azzal a politikusi állítással (felkiáltással): a legjobbakat csak így kapjuk meg! (İk lennének
azok?) Vajon minek nézik az állampolgárokat?
Ha végigtekintünk az állami, önkormányzati cégek vezetőinek fizetési listáin, elképedünk.
Még inkább, ha értesülünk az csillagászati végkielégítésekről. Közben még egyéb
pénzszórásokról is. Akkor kellene csak igazán „repülősót kérnünk”, hogy magunkhoz térjünk,
amikor kiderül: mekkora jövedelem(el)emelést hajtottak végre állami, önkormányzati
cégeknél. 2002 óta helyenként 3–4-szeresére emelkedett a kimutatott juttatás összege!
Mármint az ÁPV Rt. cégeihez képest. Az FVM-ben korábban kb. felét–egyharmadát
kapták a vezetők az ÁPV Rt. portfoliójába tartozó vállalatvezetői juttatásoknak. (Holott az
FVM tulajdonosi gyakorlásába tartozó társaságok között 2000-re mindegyik nyereséges
lett, ami az ÁPV Rt. agrárportfoliójába tartozó vállalati körről nem mondható el.)
Üvegzsebtörvény ide, üvegzsebtörvény oda!: semmi nem tudható a jelenlegi FVM-es cégvezetői,
felügyelőbizottsági, igazgatótanácsi bérekről.
Elgondolkodunk: vajon milyen lenne a teljesítmény és mennyi lenne a felszínre jött esetek
alapján sajnálatosan feltételezhető visszaélés, ha a gárda ennél gyengébb lenne?
Arra végképp nem tudunk rájönni, hogyan maradhat fenn pl. a BKV vezérigazgatójáról
a hízelgő vélemény előző munkahelyeinek sajnálatos eseményei és hihetetlen veszteségei
(ld.. Paks) után? (Napi 50 millió forint!) Vajon mit tudhat, ami tényleg eszünkbe nem juthat?
Hogyan lehet, hogy eddig mindig újabb kiváló lehetőséget kapott?


Hogyan képesek mindezt és még mást is ellátni?

Még inkább megzavarodunk, ha látjuk: hogy egyéb és jól fizető poszttal (posztokkal) is
megkínálják őket. (Hogy hánnyal, az ritkán derül ki.) Hogyan tudná mindezt bárki ellátni,
holott sok cég az összeomlás küszöbén van, tehát elvileg sok munkát adhatna? (A BKV
vezérigazgatója egyben egy másik összedőlés előtt álló cég, a MÁV Start igazgatósági elnöke
is volt.) Kétség nem fér ahhoz, hogy a jövedelmet elkölteni – hiszen mindenért remekül
megfizetik őket –, erre bizonyára képesek lehetnek.
Egészen elképesztő lehet a hatékonyságuk és a tőrőképességük, mivel utóbb az is kiderült,
hogy a vezetők évi 6 nap többletszabadságot kapnak. Meglepődtem persze a magyarázaton:
a stressz (!?) miatt. Még inkább azon: hogyan tudnak még 6 napot munkán kívül
tölteni, amikor annyi (lenne) a feladat?


„Szupertanácsadók” seregei: kinek az érdekében?

Ami a feladatok elvégzését illeti, formális válasz persze van: mindenütt tanácsadók seregeit
alkalmazzák: csillagászati juttatással. Sok „millás” jövedelemmel. Vannak egyéni tanácsadók
is, akik havi 3–4 „millát” akasztanak le. Aztán vannak cégek is, amelyek ennél
sokkal nagyobb, hatalmas bevételre tesznek szert tanácsadásból. Ennek értelmét sokan vitatják,
feljelentést is tett valaki ismeretlen tettes ellen: nem teljesítés, illetve aránytalan
gazdagodás miatt. A rendőrség a nyomozást egy idő után megszüntette…
Abból, ami ezekből a tanácsokból látszik, feltételezhető, hogy a reálgazdaság és az élet
ismeretét is gyakran nélkülözhetik. (A józanész is hiányzik.) Persze, nincsenek egyedül.
Emlékeznek talán még egy államtitkárra, aki a dohányipar ösztönzését igyekezett bevezetni
a közszolgálatba.
És olyan ötleteket adnak, ami szemben áll a tulajdonos érdekeivel. A cégtörvény szerint
az ügyvezetés az ötletek ilyen következményeire köteles lett volna felhívni a tulajdonos figyelmét.
Ez a teendője akkor is, ha a tulajdonos írásban ad utasítást (csak így adhat!) az
ügyvezetésnek, aki azt a társaság és a tulajdonos érdekeivel ellentétesnek tartja. A
felügyelőbizottság – ha a tulajdonos anyagi érdekeinek sérelmét tapasztalja – köteles a tulajdonoshoz
fordulni, több tulajdonos esetén a közgyőléshez fordulni. A cégek alapító okirata
ezen felül további kötelezettségeket is előírhat. Ebből a BKV-nál láthatóan semmi
nem valósult meg.


Egy tanácsadó cég: minden együtt!

Vizsgáljuk meg a sok közül az egyik tanácsadócég ügyleteit! A választás azért esett e cégre,
a CEMI-re, mert a lehetséges problémákat együtt szimbolizálja.
Közvetlenül elvezet e cég tevékenysége a mai botrányokig. Az eddig legalább 3, 3 milliárd
forint végkielégítést, illetve a pazar fizetéseket eredményező „stratégiát”, továbbá intézkedéseket,
a szerződések átalakítását a CEMI nevő tanácsadó cég dolgozta ki. Munkálkodásáért
idősebb szakértői (senior partner munkatársai) óránként 100 ezer, fiatalabb munkatársai
(junior partner szakértői) 75 ezer forintot számoltak el.
Sajtóinformációk szerint eredetileg legfeljebb 10 millió forint járt volna nekik, szerződésük
két hónapra szólt, de „rendkívül eredményes munkájukra” való tekintettel az akkori
vezérigazgató ezt meghosszabbította. Így tíz és fél hónap alatt csaknem háromszáz millió
(286) forintot fizettek ki ilyen és ehhez hasonló tanácsokért. (Az eladósodás közben „gőzerővel”
folyik. 2007-ben például 11 milliárd forinttal és ebben az évben elérte a 80 milliárd
forintot.)
Nem akármilyen munkát végezhettek, mert nyilván ezért kapták – a hírek szerint – óradíjban
a többszörösét annak, amit egyes más tanácsadó cégek. Rendkívüli munkaterhet
vállaltak, szó szerint éjjel-nappal dolgoztak, mivel 10, 5 hónap alatt – újsághírek szerint –
5977 munkaórán keresztül izzadhattak a stratégián. Nyolc munkatársat nélkülözött a CEMI
más munkákon. Számításaim szerint akkor is napi 16 órán át (!) dolgozott (biztosan csak a
munkával foglalkozott mindegyikük, 16 órán keresztül nem evett, nem ivott, nem ment a
toalettre stb.), ha a hónap minden napját munkára fordították. Nem volt a számukra ünnepnap,
vasárnap, szombat. Nem volt feltöltődés. (Az anyagiakat leszámítva.)
A BKV mőködését, teljesítményét, jármőparkját és annak tisztaságát, a szolgáltatásokat,
a pénzügyi nehézségeket stb. látva, talán nem szemtelenség, ha a közösség szempontjából
úgy véljük: egeret vajúdtak a „hegyek”. És milyen egeret?
Felvetődik: ezek a javaslatokat, amelyeket bizonyos irányultsággal ki sem kell találni,
mert azokból következnek, miféle időráfordítást igényeltek?
Javaslataik és abszurd díjtételeik hogyan voltak összeegyeztethetőek azokkal a diktátumokkal,
amelyeket a társadalom megsarcolása érdekében terjesztettek elő? (Mások számára
készült anyagaikban.) És az a közhangulat, amit egyesek gerjesztettek a nyugdíjasok
körül, mintha élősdiek és ingyenélők lennének, egyenes folytatásaként annak az „úttörő
gondolatnak”, miszerint „nem szent tehenek a nyugdíjasok”. E cégtől eredhet az a végig
nem gondolt, a mai helyzetben értelmetlennek tőnő, demagógnak tőnő elgondolás is, hogy
jövedelemátcsoportosítással kell csökkenteni az élőmunka terheit. Nem vették ugyanakkor
észre, hogy a tb-kulcsok csökkentése ugyan mérsékli a munkaadók terheit, de – különösen
a munkanélküliség további növekedése mellett – el fogja lehetetleníteni a társadalombizto6
sítást, az egészségügy és a nyugellátás finanszírozását. Valójában tehát a központi költségvetés
jár jól, jut további költekezési lehetőséghez.
A CEMI-t állítólag a BKV-t azóta is felügyelő főpolgármester-helyettes vitte a BKV-hoz
és egyúttal valamennyi olyan önkormányzati céghez, amelyek a felügyeletéhez tartoznak.
Van még egy kérdés, amiről mindenképpen beszélni kell. Mit csinál az adminisztráció, a
BKV iroda – számtalan jól fizetett alkalmazottjával és vezetőjével? Miért nem ők dolgozzák
ki a javaslatokat? Nekik legalább lehet reálgazdasági ismeretük és ismerhetik a belső
helyzetet. Így viszont miért kaptak fizetést?
A tanácsadó cégek ellen feljelentés érkezett: ismeretlen tettes ellen. Eszerint nem teljesültek
volna a szerződések, illetve nem állt arányban az elvégzett munka az érte kifizetett
összeggel. A nyomozás ugyan hőtlen kezelés gyanújával elindult, de hamar leállították.
Ez a szuperjövedelemmel mért szakértelem azonban nem látszik megjelenni a gazdálkodás
és a szolgáltatás színvonalában. Alkalmaznak ügyvédeket is, az sem látszik, még a
társasági törvény ismeretén sem.
A felügyelőbizottságról többé-kevésbé tudható, hogy a kifizetett tiszteletdíj – a munka
megfelelő elvégzése nélkül – tulajdonképpen kidobott pénz volt. A tanácsadói szuperpénzekről
is hasonló gyanítható. Az is kidobott pénz, amit a reálisan megállapítható juttatások
felett fizettek ki. Ez a sokmilliárdos kár azonban minden bizonnyal a töredéke annak, ami
a hibás vezetői intézkedésekből, a szükséges lépések elmaradásából, az ellenőrzés és a korrekció
elmaradásából, illetve a „viszontszívességekből” származhat.


A társasági törvény és az igazságszolgáltatás

Tizenegy évvel a társasági törvény életbe lépése után végre alkalmazni kellene! Nem csoda
persze, hogy mindez így maradhatott, mivel a nyomozó hatóságot és a bíróságot sem érdekli,
ami a társasági törvényben van. Mindezt nyolc évig tartott perem szomorú története
támasztja alá. Sem az nem érdekli, adhat-e és ha adhat, miként a tulajdonos utasítást a cég
ügyvezetésének, sem az, mi az ügyvezetés, felügyelőbizottság, az igazgatóság, a könyvvizsgáló
stb. feladata és felelőssége. De az sem, hogy az alapító okiratok még további biztosítékokat
és ügyvezetői, felügyelőbizottsági, igazgatósági jogosítványokat és kötelezettségeket
fogalmaztak meg, hogy az esetleges anomáliák kiderüljenek és kiküszöbölődjenek,
az ezt keresztező szándékok meghiúsuljanak. Úgy tőnik, ez afféle terhes tudás lenne, ami
megkötné a nyomozók és bírák kezét. Ehelyett inkább többen a jogalkotás mezejére lépnek.
Peremben a Fővárosi Bíróság, a Fővárosi Ítélőtábla, a Legfelsőbb Bíróság egyaránt tulajdonképpen
kirekesztette a társasági törvényt, de a cégek alapító okiratainak ezt meghaladó
rendelkezéseit is. „Nem vette figyelembe”, hogy az ügyvezetésnek a tulajdonos csak
írásban adhat utasítást. Süket fülekre talált, hogy minden ügyvezetőnek határozott idejővé
alakítottam át a munkaviszonyát, ami lényegében bebetonozta őket állásaikba.
A bíróságok nem hallgatták meg tanúként az FB-k egyetlen tagját, az igazgatóságok
egyetlen tagját, egyetlen könyvvizsgálót sem. Felelősségüket pedig végképp nem vizsgálták.
A másodfokú és a harmadfokú bíróságot „hidegen hagyta” az a tény, ami az ítélőtábla
által összegyőjtött alapító okiratokból és alapítói határozatokból kiderült. A minisztérium
marketing cégénél a tulajdonos akaratával való szembehelyezkedést bizonyította: az ügyvezető
elszabotálta a felügyelőbizottsági tagok személyének változásait bejelenteni a cégbíróságnál,
az alapítói határozatok hónapokig nem kerültek át. Ezzel a cégvezető látványosan
maga cáfolta alaptalan állítását, hogy félt volna a tulajdonostól. (Mintha az állásvesztésről
való félelem egyáltalán érv lehetne. Különösen a miniszter fiának a barátjánál.)
Ennél is izgalmasabb kérdés: vajon milyen összetételő felügyelőbizottság ellenőrizte és
ellenőrizte-e egyáltalán azokban a hónapokban a cég ügyeit? Vagy az: hogyan fogadhatta
el a határidőn túl beadott okiratokat a cégbíróság? Hogyan fogadhatta el – ráadásul meghatalmazás
nélkül – a nem a tulajdonos, hanem szabálytalanul – egy ügyvéd által aláírt
alapítói okiratot? (Nem az ügyvéd volt különben a cég ügyvédje. Most viszont a büntetőperben
éppen ő védi.)
Az eset a volt cégvezető „saját perében” is szóba került. A bíróság nem óhajtotta felvenni
a bizonyítékok körébe a rendelkezésre álló „visszatartott” alapítói határozatokat… Ez
nem a per tárgya! – utasította el. Ahogy azt sem vizsgálja, a jövőben sem, hogy ugyanennél
a cégvezetőnél a bíróság előtt kiderült: engedély nélkül vásárolt százmilliós értékben értékpapírt.
Ez sem volt a per tárgya…
Ha a hatályos törvényeket figyelmen kívül lehet hagyni, hogyan beszélhetünk jogbiztonságról?
És persze rendszerváltásról?
Arról, hogy azért feleljen mindenki, amiért felelős.

Budapest, 2009. augusztus 16.
Dr. Szabadi Béla
Forrás: honlap
http://www.szabadibela.hu/

A marketing cég ifjú vezetőjéről olvashatnak könyveimben. A HÁLÓ – Két leszámolás címő
kiadványban a 217., 218., 219., 221., 301., 317., 425. oldalakon; a Bilincs és póráz – A
Gyorskocsi utca c. kötetben a 289., a 473. és az 503. oldalakon.
Itt saját nevén szerepel, de Bástya elvtársként is róla és egy „kedves történetről” esik szó,
amivel engem akartak kapcsolatba hozni, a 422., a 450. és a 460. oldalakon.
Fényképeken is láthatják az ifjú vezetőt: az akkori miniszterelnök és az agrárminiszter,
államtitkárok és helyettes államtitkárok, külföldi vezetők stb. társaságában.
Természetesen más vállalati vezetőkről és cégekről is olvashatnak (Agrárinnovációs Kht.,
a Cartographia, TIG, Tehag, MVM stb.), vagy pl. a reklámügyletekről is.
A keresést megkönnyíti a névmutatók mellett a tárgymutató is, ami a HÁLÓ-nál áll rendelkezésre
és a honlapról letölthető.

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a Hírháttér kapcsolódó alapirodalmából:

A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Átadja a titkokat
2008-11-28. - HÍRHÁTTÉR TV: Kollektív életálom - ismeretterjesztő film
/Molnár F. Árpád/   (Zene: Ennio Morricone: A Polip)   (Film, 16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/

2009-01-15. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött
/Molnár F. Árpád/   /Zene: 8 zeneszerzőtől/   (Film, 97 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/   /Zene: Enigma - Touchness/   (Film, 16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/   KLIKK az oldalra! (12 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

2009-04-26. - A HAARP titkos alkalmazási területeiből, és a világuralom - A világ soha nem publikált titkaiból
/Molnár F. Árpád/

2009-05-14. - HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/   (Film, 92 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-05-20. - Nemzetbiztonsági csúcsbotrányok, Emberiség elleni terroristák - Kulisszatitkok
/Molnár F. Árpád/

2009-05-21. - A felrobbant katonai repülőgép: A Bajnai-Orbán Egypártkormány tömegmészárlásai Indonéziában
/Molnár F. Árpád/

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. - A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR - Rekordokat rekordokra 2009-06-05. -
A Világállam légi tömeggyilkosságairól - Katonai- és államtitkok az Emberiség ellen
/Molnár F. Árpád/

ALAPMŰ! : 2009-06-21. - Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón
/Molnár F. Árpád (Echelon-tanú)/

HÍRHÁTTÉR - A legfőbb út a valóságba 2009-08-19. -
HÍRHÁTTÉR TV:
A tapasztalásszkennelés és az agyirányítás alapjai
/Molnár F. Árpád (politikai üldözött tényfeltáró, Echelon-tanú)/   /Zene és hangeffektusok: Molnár F. Árpád/   (Film, 11 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

Lap teteje

Előző cikk:
Urbán Szabó József cikke a Hírháttéren (hirhatter.com)2009-08-21. -
A Hazámért! Magyarországért!
/ Urbán Szabó József (Választópolgárok Szövetségének Kormányzója)/
Részlet: ...minden Magyar ember tagja egy Magyar családnak születésénél fogva. Minden Magyar család hozzátartozik népéhez. A népek, és nemzetek közössége alkotja az emberiség nagy családját, ahol idegenségnek és gyűlöletnek egyáltalán nem szabad lenni. A huszonegyedik század a Magyar embereket egy széthulló országban találja, nagy tömegben, mégis magányosan élnek honfitársaink, egymásra utaltan, de önzően tengődnek az emberek egymás mellett, gyűlöletre készen, s az idegenség érzése már nem csak az idegeneket, hanem az azonos családokhoz tartozókat is hatalmába kerítette.

 

Következő cikk:
Molnár F. Árpád és Soós József 2009 augusztus 1. napjánHÍRHÁTTÉR - Az ördögcsapda 2009-08-22. -
HÍRHÁTTÉR TV:
Háttérhatalmi tömeggyilkosok - Irtóháború az Emberiség ellen
/Soós József "Kárpáti Magyar" (tényfeltáró, reformátor) - Molnár F. Árpád (oknyomozó, tényfeltáró, Echelon-tanú)/
(Film, 22 perc)
Tartalom: Sűrű, sokkoló vérforraló film. Elme-Bajnai Gordon, Orbán Viktor, Németh Sándor (Hit Gyülekezete), hír tv-s Pesty László (Orbán Viktor és Kövér László titokminiszter államvédelmi bűnözője) és más multimilliomosok népirtó és tömeggyilkos eredményű és szervezésű Emberiség-ellenes bűntettei, judeonáci háttérhatalmi júdásfajizmussal eggyé vált támadásai, általunk a visszamenőleges hatályú törvények tömeggyilkosokat és sokkos terroristákat drasztikusan megtorló és eltakarító célú bevezetésének hatásos tolmácsolásával. 2006 őszének életfogytos brutalitása, 100 év judeofasiszta, merkeli pártfogású elektrosokk terápiái, zsidó, izraeli és cionista ingatlanpanamáért és népirtásért szervezett lakossági eladósítással, kilakoltatásokkal és életfogytiglannal büntetendő hajléktalangyártásokkal, gyermekek elleni állami megtorlásokkal. Antikrisztusok! Takarodó! Hősök és Hazafiak! Sorakozó!
(Megtekinthető és letölthető!)
Filmünk terjesztésének korlátozása a Btk. 155.§ (1) c), 244.§ (1), 142.§, 150.§ (1) stb. értelmében büntetendő cselekmény.
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu