Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal,   rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
Hallgassa a Hírháttér Rádiót! Klikk a hangszóróra!
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Diplomáciai úton a Hírháttér irányában deklarált: Ebergényi Németh Magda (emberjogvédő, költő), Fenyvesi Miklós (főszerkesztő, költő), Fenyvesi Theresa (író, tanár, Echelon-tanú), Figler Csaba (költő, újságíró), Jövőnk.info, Bokor Imre (ezredes professzor), Karancsi Tibor (olajrendőr, túlélő), a Magyar Családok Országos Szövetsége és Urbán Szabó József (elnök), Magyar Ifjúságért Mozgalom és Vass Szabolcs (ügyvivő), Kozenkay Jenő (kémelhárító), Kőrösi Imre (OGY-i képviselő, tényfeltáró), Lakatos Pál (újságíró, tényfeltáró), Magyar Néppárt és Sebők István (elnök), Magyar Sors Online és Varga Szibilla, Malomfalvi Szász Ágnes (biokémikus), MNÁSZ és Kőműves Géza (elnök), Mónus Áron (matematikus, író, tényfeltáró), Munkáspárt, Nagy Attila (orvos, közíró), Roma Jogvédő Újságírók, Athenagorasz (terjesztő), Czike László (közgazdász, publicista), Csizmadia Attila (Valóság.net), EFE Alapítvány, Szabadi Béla (minisztériumi államtitkár, közgazdász), Szász Lóránt (tudós, költő), Szemenyei-Kiss Tamás (újságíró), Szeszák Gyula (főügyész, olajügyész, túlélő), Terra Incognita és Audie Rácz Era (főszerkesztő), Torgyán József (miniszter), Tóth Tamás (Magyarok Szövetsége), Választópolgárok Szövetsége, Wennesz István (tengizi túlélő), Zsigai Klára (költő, aktivista) és sokan mások... Az állami bűnszervezeti koncepciós perek és bírósági perek Magyarországon legfőképpen az MSZP, a Fidesz és a Hit Gyülekezete vezetése részéről karakterizálódtak. Ezek egy közös vonatkozása meghatározó: Izrael és a MOSSAD!!!

   

A Hazámért! Magyarországért!2009-08-21.
Urbán Szabó József (Választópolgárok Szövetségének Kormányzója)
 

Urbán Szabó József (Választópolgárok Szövetségének Kormányzója)
Urbán Szabó József,
a Választópolgárok Szövetségének Kormányzója Molnár F. Árpád pillanatfelvételén. Urbán Szabó József korábbi, a Hírháttéren megjelent tanulmányát ide kattintva olvashatja. Annak a címe: "2010-ben jön a váratlan bonyodalom".

A H A Z Á M É R T !

M A G Y A R O R S Z Á G É R T !

Valamennyi magyar embernek megkérdőjelezhetetlen szent kötelezettsége, hogy minden területen legjobb tudása szerint Magyarország javát szolgálja. Már nem lehet elodázni és mellőzni a magyarságnak azon óhaját és reményét, hogy száműzni kell a gyűlöletkeltésnek minden formáját. Magyarországon és külföldön élő honfitársaim jóindulatára támaszkodva kezdeményezem hazánk erkölcsi fedezetének támogatását. Elvárható minden magyartól, hogy támogassa országunknak a hazai és nemzetközi erkölcsi és gazdasági elismerését, amelyhez az egyszerű polgárok is a lehetőségük szerint tevőlegesen járuljanak hozzá. Magyarország népének e kis országunk egyetlen olyan kincs ahol őseink és mi is itt születtünk, itt is szeretnénk élni, dolgozni, talán egyszer az életünk küldetését véget érve, örök időre tudjunk végrendelkezni, hogy Magyarok voltunk.

M A G Y A R O R S Z Á G É R T !

Nem szerencsés, hogy évtizedeken keresztül a hazafiságunk nemes érzését szándékosan
lerombolta a Magyar politikai osztály. Az effajta agyonhallgatás miatt a felelősökkel szemben
büntetőjogilag kíméletlenül fel, kell lépni. Honfitársainkkal erőinket egyesítve és célirányos
akarattal sorakozzunk fel az összefogás megteremtése érdekében és minden harcművészetnek
nevezhető tisztességes és törvényes szellemi taktikával, álljunk bátran hazafiként hazánk
szolgálatában. Emeljük fel szavunkat hazánkért, a magyarságunkért a magyar szellemi élet
védelméért külföldi érdekek kiárusítása ellen a gondolkodási sebességünket pedig kapcsoljuk
magasabb fokozatra és a szellemi életünkből eredő tudományt, fordítsuk hazánk boldogulására.

M A G Y A R O R S Z Á G É R T !

Nem szabad azt a valós tényt sem mellőzni, hogy minden Magyar ember tagja egy Magyar
családnak születésénél fogva. Minden Magyar család hozzátartozik népéhez. A népek, és
nemzetek közössége alkotja az emberiség nagy családját, ahol idegenségnek és gyűlöletnek
egyáltalán nem szabad lenni. A huszonegyedik század a Magyar embereket egy széthulló
országban találja, nagy tömegben, mégis magányosan élnek honfitársaink, egymásra utaltan, de
önzően tengődnek az emberek egymás mellett, gyűlöletre készen, s az idegenség érzése már
nem csak az idegeneket, hanem az azonos családokhoz tartozókat is hatalmába kerítette.
Magyarország és a hazafiság védelme érdekében az össze fogást azért ésszerű szorgalmazni,
hogy e széthulló világban az idegenséggel szemben az összetartozást, a magányossággal
szemben a közösséget, a gyűlölködéssel szemben a megértést, a mindenféle-fajta ideológiák
látszatvilágával szemben a valóság-igazság világát munkálja.

M A G Y A R O R S Z Á G É R T !

Ez útján küldöm üzenetemet Magyarországon és külföldön élő honfitársaimnak szülőföldjét szerető Magyar emberekhez, akik hajlandóak vállalni, hogy soha többé nem lesznek a politikai pártok és külföldi érdekek tisztességtelen kiszolgálói. Az előbbiekben körülirt elkötelezettség távoltartó indoklást, az teszi szükségessé, mivelhogy 1989. évtől magyarországi párthatalmi harcok napjainkig egyre inkább kiéleződtek és minősíthetetlen gyűlöletkeltéssel párosultak az egymásra mutogatással, a mérhetetlenül növekvő valótlan ígéretekkel együtt.

M A G Y A R O R S Z Á G É R T !

1990. évtől az országgyűlési és helyhatósági választások alkalmával életre szóló
tanulsággal lettünk gazdagabbak; a mindenkori parlamenti pártok kivétel nélkül hamis
ígéreteikkel rendre becsapták választóikat a hatalom megszerzése vagy megtartása
érdekében. Arra is ráébresztettek bennünket, hogy csak egy olyan színjátéknak voltunk
szenvedő részesei, amelyben folyamatosan hagytuk ránk osztani a „tökfilkó” szerepét.
Valós tény, hogy két évtizede a Magyar politikai osztály a parlamenti pártok, kivétel
nélkül minden területén elvesztették a közéleti tisztasághoz fűződő erkölcsi fedezetüket
(tisztelet a kevés kivételnek)

M A G Y A R O R S Z Á G É R T !

A rendszerváltást követően mind az egyes pártok tagságát,- mind, pedig szimpatizánsait,
óriási felelősség terheli, mert általában lelkiismeretlenül, részrehajló döntéssel és önzően,
pártpolitikai megfontolásból választottak többnyire alkalmatlan országgyűlési és (vagy)
önkormányzati képviselőket. Az erkölcsi fedezet nélküli képviselők felbecsülhetetlen
károkat okoztak az országnak; erkölcsi, gazdasági és pénzügyi vonatkozásban egyaránt,
amelyek sora vezetett az alábbiakban említett nagymértékű külföldi pénzügyi
eladósodáshoz, amelyet a Magyar nép sosem tudja vissza fizetni. A pártok között fennálló
ízléstelen hatalmi harcok s a gyűlöletkeltő viselkedés együttesen és szándékosan váltották
ki az ország lakosságának két részre szakadását, amely a magyar emberek többségének
megbocsáthatatlan károkat okoztak.

Urbán Szabó József (Választópolgárok Szövetségének Kormányzója)M A G Y A R O R S Z Á G É R T !

Nem tudunk szabadulni attól az emberiség ellenes szokatlan eseménytől, hogy közel két évtizede a hazánkban felülkerekedett a gyűlöletkeltéssel járó népi mozgalom. E gonosz tulajdonságot a parlamenti pártoktól lehetett és lehet rendszeresen elsajátítani. Az emberi agresszív magatartás és viselkedés kihatással van a gyermekeinkre, unokáinkra. Szerencsétlen körülmények között úgy nőnek fel gyermekeink, hogy ha ünnepelni kell például március 15-ét, akkor fel kell készülniük támadó vagy védekező gondolatokkal, merthogy a felelős politikusok a közfeladatokat ellátó személyek kiölték a magyar népből a fegyelmezettséget a tisztességes emberhez méltó életet a hazafiság szeretetét és az egymás mellett éléshez nélkülözhetetlen viselkedési kultúrát. Felülkerekedett olyan megtévesztő érzelmi szemlélet, hogy nem lehet megkülönböztetni a barátot az ellenségtől.

M A G Y A R O R S Z Á G É R T !

A Magyaremberek szenvedélyes szellemiségéhez tartoznak, hogy a világegyetemben zajló
mindennemű cselekvés természetszerű jelenségnek fogadják el. Mégis a mellet szálljunk
síkra, hogy a családokon belül már nem szabad gerjeszteni a rosszhiszemű indulatokat, a
szemléleti megosztottságokat, ugyanis az idegenség érzése már nem csak az idegeneket
kerítette hatalmában, hanem az azonos családokhoz tartozókat is. Felismerve, hogy a
parlamenti pártok 1990. évtől, az Antal-kormány időpontjától díjmentesen vagy fillérekért
árusították ki a nemzeti vagyonunkat. A felelős parlamenti pártok zavaros vizekre evezve
egymásra akarják hárítani a bűnös tevékenységüket, így akarják el terelni a valós
felelősség megállapítását. Honfitársaim megállapítása az, hogy a parlamenti pártok
mindegyike erkölcsi fedezet nélkül maradt. A parlamenti párt kivétel nélkül egymással
szemben eladósodtak ezért alkalmatlanná vált mindegyike a Magyar Köztársaság, illetve
népünk irányítására.

M A G Y A R O R S Z Á G É R T !

Túl kell lépnünk az egyéni érdekekből az össze fogással járó erőviszonyokat, ki kell
terjeszteni magasabb szintű és érdekkörű erőviszonyok megszerzéséhez. Ez az egymáshoz
tagoltság nem eredményezheti, hogy ezek a területek ártalmasan hassanak egymásra; a
gazdasági életnek, a politikai-jogi életnek és a szellemi életnek a maga törvényei szerint
kell működnie. Az egyesítő erő, pedig maga a magyarnép, s azon belül az emberi
személyiség, aki egyszerre gazdasági, politikai-jogi és szellemi lény

M A G Y A R O R S Z Á G É R T !

A Magyar társadalom sorsa most azon múlik, hogy a honfitársaim között az elkövetkező
évek során az egyesítő, vagy a szétválasztó-szembeállító gondolatok kerekednek e felül.
Az egyesítő gondolatok érvényre jutása jövőnket, a magyarságunkat az országunk
fejlődést eredményezi. Ha a magyarnép között továbbra is a szembeállító-gyűlöletkeltő
gondolatok diadalmaskodnak, akkor sérülne a hazafisággal járó nemes érzés és
bekövetkezhet a magyar nemzet szellemi, erkölcsi és talán még fizikai romlása is.

M A G Y A R O R S Z Á G É R T !

Nem szabad figyelmen kívül hagyni a honfitársaim előtt jól ismert körülményt sem, hogy ilyen sok
lehajtott fejjel közlekedő emberrel még a Kádár-rendszerben sem lehetett találkozni. A polgárok
többsége tudja, és érzi, hogy -izzó parázsban van Magyarország összes mezeje, erdeje-. A
békességet és nyugalmat szerető embertársaim, a felsorakoztatott óriási problémák miatt, azt
szeretnék, hogy csak most ne jöjjön a fehérparipán száguldó népi vezér, akire az ország sorsáért
aggódó hazafiak milliói várakoznak. Ha mégis megjönne a vezér, akkor lehet számítani arra, hogy
az egész ország -lángra lobban-. Az is feltételezhető, hogy a rendőrség nem fogja felvállalni a népi
erőkkel való szembenállást, hanem engedi magát vinni az árral. Amennyiben az anarchiával
párosuló kezelhetetlen zűrzavar bekövetkezik, akkor számítani lehet arra, hogy a parlamenti pártok
mindegyike azonnal elveszti hatalmi befolyását.

M A G Y A R O R S Z Á G É R T !

Végezetül azzal a kéréssel fordulok a magyar honfitársaimhoz valamennyi külföldön élő
jó érzésű értelmiségiekhez,- munkásokhoz,- parasztsághoz az egész magyar néphez,-
igényelve a hazai és nemzetközi szinten egyaránt megbecsült gazdasági és pénzügyi
szakemberek segítségét, hogy Magyarországért fogjunk össze, és egy kedvezőbb, szebb és
jobb jövőt ígérő társadalmi összefogással, szerződés keretében határozzuk meg közös
teendőinket!


Urbán Szabó József
Választópolgárok Szövetségének
Kormányzója
2009. augusztus 17.

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a Hírháttér kapcsolódó alapirodalmából:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Átadja a titkokat
2008-11-28. - HÍRHÁTTÉR TV: Kollektív életálom - ismeretterjesztő film
/Molnár F. Árpád/   (Zene: Ennio Morricone: A Polip)   (Film, 16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/

2009-01-15. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött
/Molnár F. Árpád/   /Zene: 8 zeneszerzőtől/   (Film, 97 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/   /Zene: Enigma - Touchness/   (Film, 16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/   KLIKK az oldalra! (12 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

2009-04-26. - A HAARP titkos alkalmazási területeiből, és a világuralom - A világ soha nem publikált titkaiból
/Molnár F. Árpád/

2009-05-14. - HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/   (Film, 92 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-05-20. - Nemzetbiztonsági csúcsbotrányok, Emberiség elleni terroristák - Kulisszatitkok
/Molnár F. Árpád/

2009-05-21. - A felrobbant katonai repülőgép: A Bajnai-Orbán Egypártkormány tömegmészárlásai Indonéziában
/Molnár F. Árpád/

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. - A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR - Rekordokat rekordokra 2009-06-05. -
A Világállam légi tömeggyilkosságairól - Katonai- és államtitkok az Emberiség ellen
/Molnár F. Árpád/

ALAPMŰ! : 2009-06-21. - Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón
/Molnár F. Árpád (Echelon-tanú)/

HÍRHÁTTÉR - A legfőbb út a valóságba 2009-08-19. -
HÍRHÁTTÉR TV:
A tapasztalásszkennelés és az agyirányítás alapjai
/Molnár F. Árpád (politikai üldözött tényfeltáró, Echelon-tanú)/   /Zene és hangeffektusok: Molnár F. Árpád/   (Film, 11 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

Lap teteje

Előző cikk:
2009-08-21. -
Aki közülünk egynek nem segít, elveszett! (Máté evangéliuma 25:31-46.)
/Soós József "Kárpáti Magyar" (prédikátor, publicista)/
Soós József "Kárpáti Magyar", tényfeltáró, publicistaRészlet: Egy törvény létezik, a MINDENHATÓ akarata, semmi más nincs, nem volt, és nem is lesz soha (...). (...) Mindenki, aki szembefordul az Atya akaratával, és nem tanúsít bűnbánást, el lesz pusztítva. (...) A Nemzetek, és bennük a népek sokaságának jelentős része felvette a Fenevad pecsétjét, melyért halállal fog fizetni az utolsó nap. Mindaz, aki nem vállalt osztályrészt Babilon gyalázatából, kifutott belőle, nem fog részesülni annak csapásaiból sem!

 

Következő cikk:
Hagyó Miklós és Demszky Gábor, a BKV-bűnszervezet keresztapái2009-08-21. -
Mire való a felügyelőbizottság? A BKV-nál és másutt?
/Szabadi Béla (közgazdász, államtitkár)/
Szabadi Béla közgazdász és államtitkár cikkeRészlet: ...a tapasztalt gyakorlat alapján is csak azt mondhatjuk: a felügyelőbizottság (FB) „fügefalevélként” szolgál, amivel eltakarják azt, amit nem szabadna. És egyben arra, hogy jogcím legyen tagjait valamiért plusz jövedelemhez juttatni.
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu