Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Soós József (Kárpáti Magyar):       "Mi az Isten akaratát teljesítjük, éppen ezért mindenki szemében utálatosak vagyunk, akik a Háttérhatalom kiszolgálói, illetve Babilon foglyai."

   

2010-ben jön a váratlan bonyodalom2009-07-01.
Urbán Szabó József (A Magyar Családok Országos Szövetségének elnöke, Szigetszentmiklós önkormányzati képviselője)

A VILÁGMÉRETŰ GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI VÁLSÁG PROBLÉMÁI MÁR KEZELHETETLENNÉ VÁLTAK
2010 ÉVBEN JÖN A VÁRATLAN BONYODALOM

Töltse le pdf-formátumban! KLIKK! (Az egér jobb billentyűjével klikkeljen)

I. rész

 


Urbán Szabó József szigetszentmiklósi önkormányzati képviselő, A Magyar Családok Országos Szövetségének (MCSOSZ) elnöke
(Fotó: Hírháttér, Molnár F. Árpád)

A Magyar Családok Országos Szövetsége nyilvánosságra hozza, hogy az egész világ országaiban a tudomány előtt ismeretlenné vált a nemzetek gazdasági és pénzügyi tönkremenésének megoldása. A Földünkön zajló igen súlyos gazdasági és pénzügyi eseményeket, a népellenes folyamatokat ismeretlen eredetű és fékezhetetlen természeti erő mozgatja, amit a jelenlegi tudomány már nem képes kezelni. E témakörhöz tartozó alábbiakban felsorakoztatott történelmi események, amelyek ugyancsak a tudomány előtt nem volt ismeretes csak utólag jelent meg tudományos elemzés. A történelmi bonyodalom és a jövőnk megítélésével kapcsolatban távol kell tartani azt a szándékot, hogy tudatosan eltévedjünk az erdőben, és figyelmen kivűl hagyjuk a fákat, mert nem akarjuk őket látni. Nekünk, az Embereknek a Föld legértékesebb lényének tudomásul kell vennünk, hogy mindenki és minden felett egyszer lejár a szavatosság idő. Nem tehetünk mást, esélyt kell adni az időnek, amelyet a természet talaján mindent megold. Jogosan vetődik fel az a kérdés, hogy miért kell a foglalkozni más nemzetek ügyével, van nekünk elég bajunk. A válasz egyszerű: Magyarország a világgazdasági és pénzügyi problémákra nagyon érzékeny, és ha e témában történik mozgás a világon országunkat mélyrehatóan, érinti.
® Az Amerikai Egyesült Államokban 60 évvel ezelőtt a színes bőrű, családokat alacsony szinten (rabszolgaként) megkülönböztetett társadalmi bánásmódban részesítette. Rendkívüli figyelemre méltó történelmi eseménynek számít, hogy az USA Elnökének most mégis színes bőrű embert választottak.
® Az idősebb generáció előtt ismert a volt Szovjetunió léte a katonai és rendészeti munkáit hazáján túl kiterjesztette a környező volt szocialista államokra is. Micsoda hatalmas katonai rendszabályokat alkalmaztak. Mint az egyik világhatalom úgy berendezkedett mintha örökké tartott volna hatalmas ereje. Az elmúlt 20 évben a Szovjetunió befolyása elkopott hegemóniája csődöt mondott és szétesett.
® Történelmi eseményhez tartozik Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság összekovácsolása, ugyancsak széthullott, amely ez a jelenség is példa értékű a nemzetek számára.
® Még mindég él és erőteljesen foglalkoznak a 88 éves nagy horderejű Trianoni Békeszerződéssel Magyarország erőszakos szétdarabolása tekintetében. A Trianoni szerződéssel a parlamenti pártok szándékosa nem foglalkoztak. Nyilvános ügyintézését a Jobbik Magyarországért Mozgalom vállalta fel. Azok az egyes államok, akik akkor részt vettek a szerződés aláírásban most azon gondolkodnak, hogy hogyan lehetne e kérdésben rendet tenni. Valószínű, hogy a Trianoni szerződés 100 évfordulóján Nagy Magyarország státuszát az 1921. évi szerződés aláíróinak 92 %- fogja kimondani az elvett Magyarország területének visszacsatolását.
® Az Amerikai Egyesült Államok szövetségi rendszerben működő 50 állam széthullása várat magára legalább 6-7 részre. Az alábbiakban még az USA kérdésével szükséges foglalkozni..

II. rész

A Magyar Családok Országos Szövetsége nyilvánosságra hozza az országos jelentőségű fennálló problémát,
hogy Magyarországon nem rendeződött a világgazdasági és pénzügyi nehézségek. Sajnos ez év végén de 2010.
első negyedévben várható a legmélyebbre süllyedő gazdasági és pénzügyi hanyatlás. Fel kell készülnie
különböző országoknak a sorozatos államcsődre. Tudni kell, hogy a száguldó világegyetem felmérhetetlen erőt
halmozott fel, amely erőteljesen magával ragadta a Tengert, a Földet, világgazdaság folyamatát és a földi élet
legértékesebb lényét az emberiséget is. A Magyar családokat, hogy ne érje váratlanul baj, több szinten célszerű
felkészülniük még a váratlan természeti csapásokra is. Nyugodt lelkiismerettel kijelenthetjük, hogy a világon
nyilvántartott tudomány nem képes a fenti és az alábbi bajok megfékezésére. Biztosnak kell lenni abban, hogy
már elkerülhetetlen az új gazdasági modell megteremtése, amelyet az Ázsiai országok kezdeményezésében
jelenik meg. Az egyszerűsített információ, amely természeti adottságból jött létre - a tudományos megállapítást
figyelmen kívül hagyva - a földi életünk két pólusra szakadt, amely egyik az Amerikai Egyesült Államok, a
másik, pedig a Kínai Népköztársaság. Az államok között kibékíthetetlen ellentétek kibontakozása is várható.

III. rész

A nagyhatalmak között politikai, gazdasági és hatalmi harccal összefüggő vádaskodás körvonalazódik, amely az
egész világot képesek gazdasági kérdésekben, kordában tartani. Óriási nagy bajban van az Amerikai Egyesült
Államokban. 2010. évben milyen világra szóló események várhatóak, melyek Magyarországot közvetetten
befolyásolja. Nem lehet másként értelmezni, hogy az utóbbi évtizedekben Amerikai Egyesült Államok volt minden
területen a világ csendőre. Senki ember fia nem gondolta volna még 1789. évben, amikor is George Washington lett
az Amerikai Egyesült Államok első Elnöke, hogy 221 év után véget ér az USA szövetségi rendszere. Tudomásul
kell venni, hogy az Amerikai Egyesült Államok pénzügyileg már nem képes rendezni a gazdaságági ügyeit. Már
elfogytak az Állami Költségvetésben rejlő dollár milliárdok. A pénzügyi finanszírozások hiányában, bármikor
bekövetkezhet az USA sajnálatos államcsődje. A Kínai Népköztársaságban felhalmozott kb. 6000 milliárd, kb.
14.000 milliárd államkötvényt és kb. 50. 000 milliárd saját aranytartalék, mindösszesen 70. 000 milliárd, USA Dollár
vagyoni érték képződött és ez a hatalmas gazdasági fegyver mind Kína kézben landol. A sorsközösségnek
különleges szituációja, hogy a szegénynek vélt Kína, de mégis a világ egyik leggazdagabb országa, akin az
Amerikai Egyesült Államok sorsa múlik. De ismerve a Kínai Népköztársaság fondorlatos mentalítását engedi az
áramlatokkal haladni az Amerikai Egyesült Államok közösségét. Kínai Népköztársaság szakemberei is tudják, hogy
a közeljövőben mi várható az Amerikai Egyesült Államokban. 1.) 2010. év első negyedévében bekövetkezhet az
államcsőd. 2.) Kitörhet az Amerikai Egyesült Államokban a polgárháború. 3.) 2010. évben kb. május hónapban
menthetetlenül darabokra - 6 -7 szövetségi rendszerre - hullik az Amerikai Egyesült Államok szövetsége.

IV. rész

Be kell kalkulálni, ha a világ országaiban a jelenleginél nagyobb horderejű gazdasági hanyatlás következik be ez
esetében Magyarország gazdaságát mélyrehatóan, fogja érinteni. Hogyha az USA államcsődje és az államok
felbomlása bekövetkezik, akkor hazánknak nem lehet tudni a gazdasági következményét. Ki és mért nem hozzák
szakmailag nyilvánosságra a Magyar Köztársaságnak valós gazdasági helyzetét, mert nincs remény, hogy 2015.
évig jól tudjon kijönni a gazdasági káoszból. Ugyanis 2010. évben, Magyar Köztársaság törvénye szerint
országgyűlési és helyhatósági képviselő választást kell tartani. A versenyben lévő pártok és társadalmi szervezetek
egymással szemben nagyon durva és kíméletlen harcot fognak teremteni. A választópolgárok soha ilyen
átgondoltan nem vettek még részt voksoláson. A győztes szervezet a választásokkal kapcsolatos felszínre törő
váratlan anomáliák miatt az ország irányításából legalább 6-8 hónap elvész. A kiesett idő gazdasági és pénzügyi
tekintetben rendellenességre utaló problémát fog okozni. A parlamenti pártok mellett felsorakozott a Jobbik
Magyarországért Mozgalmon kívül a parlamenti pártok kivétel nélkül elveszítették erkölcsi fedezetüket, és akik
nem akarnak a parlamenti pártokra szavazni azok mindegyike kivétel nélkül a Jobbikra fog szavazni. A Jobbik
Magyarországért Mozgalom szimpatizánsai naponta emelkedő értéket mutat. A tisztánlátáshoz tudni kell, hogy
óriási nagy érdeklődés várható a következő országgyűlési és a helyhatósági képviselő választás alkalmából. A
választópolgárok részvétele kb. 70% -k várható, azaz kb. 5. 600. 000 szavazó voksolására lehet számítani. A Jobbik
Magyarországért Mozgalom előretörése meghökkentő eredményt fog produkálni. E szóban fogó párt népszerűségét
semmi eszközzel már nem lehet megállítani, ha bántják az is reklám, ha nem bántják az is reklám. A legnagyobb
ellenfele jelenleg a Fidesz. Maradandónak véssük fel, hogy a választópolgárok nem pártokra fognak szavazni,
hanem hiteles programra ezért a Jobbik Magyarországért Mozgalom részesül a legmagasabb erkölcsi támogatásban.
(A Jobbik kb. 3. 528. 000, 63%. 243 képviselője) (A Fidesznek kb. 1. 7000. 000, 30 %. 115 képviselője) (MSZP kb.392. 000.
7%. 28 képviselője) A választási paletta teljesen át fog rendeződni. A Fidesz az EP -választáson azért kapott több mint 50% - t
mivel a választópolgárok nem értékelték kellő súllyal a Jobbik üzenetét.

V. rész

TÉNYEK, AMELYET AZ IGAZSÁG HAZAI ÉS NEMZETKÖZI FÓRUMOKAT IS
ELBÍR!

Nem szabad figyelmen kívül hagyni a világgazdasági és pénzügyi kezelhetetlen állapotát, de mindazonáltal együtt
értékelni kell Magyarország sajátos problémáit, amelyekért 1990. évtől a Magyar Köztársaság vagyonvesztéséért
valamennyi parlamenti párt felelősséggel tartozik. A Magyar nemzeti vagyonnak túlnyomó részét áron alul
fillérekért, vagy ingyen adták magán vagy társadalmi szervezetek tulajdonában.
E nemzeti vagyonnak a szennyes szétosztásában minden parlamenti párt tisztességtelen törvényhozással
közreműködött. A magyar népnek túlnyomó többségének a vélt rendszerváltás szegénységet és kilátástalanságot
hozott, valamint nagyon terhes batyuba gyűjtött szólásszabadságot. Az elvtelen és harácsoló elitnek - tisztelet a
kevés kivételnek - a tűzközelségbe lévő kissebségnek hozott mérhetetlen meggazdagodást. A fentiekben körülírt
óriási nemzeti vagyonvesztés végett az elpocsékolt hiányzó vagyon nélkül most a magyar nép büntetlenül nem
tudja átvészelni. A Jobbik Magyarországért Mozgalom keresi a vagyon vesztés okát. Megrendültek a parlamenti
pártok vezetői az esetleges hazafiság és a hazaárulás vizsgálata végett, benne élünk, hogy a világegyetemben zajló
minden részecskéjében megjelent a szélsőséges elem, de nem a Jobbikra értendő.

VI. Rész

Magyar Nép 20. éven keresztül nem érdemelte és a jövőben sem érdemli meg, hogy a parlamenti pártok, illetve a
jövendő országgyűlési-képviselők becsapják választóikat, mint munkaadójukat. A Magyar Köztársaságot,
hazánkat olyanná tették a parlamenti pártok, akik biztosították a szűk elitnek meggazdagodást, amelyre a Magyar
Nép nem tud büszke lenni. A Magyar Köztársaság alvó választópolgárai már felébredtek és gondolkodásukat
nagyobb sebesség fokozatra állították. 2008 és 2009. évben már folyamatosan visszaszámlálás kezdődött.
Történelmi visszatekintés folyamán a választópolgárok, a parlamenti pártok és tagsága, a társadalmi szervezetek
tekintsenek vissza a rendszerváltást követő időszakára, valamennyi parlamenti és helyhatósági választásra. A
parlamenti párt közel 20 éven keresztül szavahihetőséget színlelve, sorsfordulást hirdetett és egy élhetőbb jövőt
ígért mindenki számára. A választópolgárok többsége (?) szinte gyanútlanul hitt az írott és elektronikus sajtóban is
sulykolt szép jövőképnek. A párthatalmi harcok egyre inkább kiéleződtek és minősíthetetlen gyűlöletkeltéssel
párosultak az egymásra mutogatással, a mérhetetlenül növekvő valótlan ígéretekkel együtt. Életre szóló
tanulsággal lettünk gazdagabbak; a mindenkori parlamenti pártok kivétel nélkül hamis ígéreteikkel rendre
becsapták választóikat a hatalom megszerzése vagy megtartása érdekében. Arra is ráébresztettek bennünket, hogy
mint választópolgárok csak egy olyan színjátéknak vagyunk szenvedő részesei, amelyben folyamatosan hagytuk
ránk osztani a „tökfilkó” szerepét. A kilátástalanság aggályai és az itt is megfogalmazottak súlyos erkölcsi
felelősség láttán a családoknak, választópolgároknak türelmük végképp elfogyott a fentiek végett igen is felül kell
vizsgálni a hazafiság és a hazaárulás tényét, feltétel nélkül pontosítani szükséges.

VII. rész

A Magyar Nép túlnyomó többségének erőteljes óhaja, hogy a civil tömörülések jogi szakemberek bevonásával
hozzák létre az országos Társadalmi Szervezetek Tényfeltáró Bizottságát, s e grémium 1990 évtől napjainkig tárja
fel a Magyar Köztársaság valós gazdasági, pénzügyi problémákkal összefüggő kérdéseket és hozza
nyilvánosságra a nemzeti vagyon kifosztásának erkölcstelen körülményeit a nemzetellenességgel gyanúsítható és
a külföldi kiszolgálókat érintő felelős személyek, minisztériumok és intézmények nevét. Az új országgyűléstől
elvárjuk, hogy a tényfeltárással összefüggő törvényes felelősség megállapítását követően a nemzeti megbékélés
érdekében végérvényesen zárja le a múltat. A társadalmi szervezetek közreműködésével, közmegegyezéssel útján
egy hiteles jövőképet kell ajánlani minden magyarnak. A Magyar Köztársaság állami vezetőire és alkalmazottaira
nézve, pedig meg kell teremteni a közéleti tevékenységből hiányzó példaértékű erkölcsi fedezetet.
A fentiekben körvonalazott elemzés kényszerből készült és nem tudományos alapon. A kormány és a parlamenti pártok a
világgazdasági és a hazai gazdasági ügyekben üzenetük megkérdőjelezett. A világgazdasági és pénzügyi bajokra nézve a
Magyar családok felkészületlenek, mert eltilolják előlük a hiteles tájékoztatásokat.

2009. 06. 19.

Urbán Szabó József
A Magyar Családok Országos Szövetségének
Elnöke

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a Hírháttér kapcsolódó alapirodalmából:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/

2009-01-15. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött
/Molnár F. Árpád/   /Zene: 8 zeneszerzőtől/   (Film, 97 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/   /Zene: Enigma - Touchness/   (Film, 16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/   KLIKK az oldalra! (12 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

2009-04-26. - A HAARP titkos alkalmazási területeiből, és a világuralom - A világ soha nem publikált titkaiból
/Molnár F. Árpád/

2009-05-14. - HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/   (Film, 92 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-05-20. - Nemzetbiztonsági csúcsbotrányok, Emberiség elleni terroristák - Kulisszatitkok
/Molnár F. Árpád/

2009-05-21. - A felrobbant katonai repülőgép: A Bajnai-Orbán Egypártkormány tömegmészárlásai Indonéziában
/Molnár F. Árpád/

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. - A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR - Rekordokat rekordokra 2009-06-05. -
A Világállam légi tömeggyilkosságairól - Katonai- és államtitkok az Emberiség ellen
/Molnár F. Árpád/

ALAPMŰ! : 2009-06-21. - Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón
/Molnár F. Árpád (Echelon-tanú)/

Előző cikk:
2009-07-01. -
Obama államcsínye Honduras ellen (Közlemény és cikk)
/Munkáspárt és Thürmer Gyula (Munkáspárt-elnök)/
Tartalom: Az amerikai kontinensen elhelyezkedő, 7 és fél milliós lakosú Honduras elnöke, Manuel Zelaya Rosales 2005-ben került megválasztásra. Hondurasban az elnök egyben a köztársasági elnök is. Népszavazást akart kiírni alkotmánymódosítás céljából, miszerint újraválasztható lehessen-e Honduras elnöke. Kezdeményezésére - nemzetközi szervezésre - katonai puccsal távolították el.

Lap teteje

Következő cikk:
2009-07-02. -
Felszólítjuk az APEH-ot
/Soós József (Kárpáti Magyar)/
Részlet: ...mélységi adóellenőrzést, pénzügyi és vagyonosodási ellenőrzést indítson el mindazok ellen, akik megfizethetetlen árfekvésű luxus és sport gépkocsikkal közlekednek! (...) Az ország érdekében a "nagy sokaság" követeli, még egyszer mondom, hogy követeli a totális-teljeskörű vagyonosodási vizsgálatokat!!! (...) De ennél is szörnyűbb, hogy több ezrével, és napról-napra százával növekszik azoknak az embereknek a száma, akik munka és hajlék nélkül maradnak! Mivel ezek az emberek teljes mértékben ki vannak szolgáltatva, és a társadalom, illetve a hatalom lemondott róluk, ami következtében gyakorlatilag már életükben el lettek pusztítva! (...) ...az emberiség és a Föld bolygó teljes megsemmisítése zajlik!
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu