Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

***       JÉZUS KRISZTUS:       "Aki nincs velünk, ellenünk van!"       ***

   

Felszólítjuk az APEH-ot2009-07-02.
Soós József (Kárpáti Magyar)

Döntöttünk és cselekszünk!

Úgy döntöttünk - a HÍRHÁTTÉR Multimédia több szerkesztői -, hogy felszólítjuk az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt (APEH-ot), hogy mélységi adóellenőrzést, pénzügyi és vagyonosodási ellenőrzést indítson el mindazok ellen, akik megfizethetetlen árfekvésű luxus és sport gépkocsikkal közlekednek! Mivel BECSÜLETES MUNKÁVAL, vállalkozással a mai gazdasági helyzetben, és ebben az országban a pénzügyi háttere nem biztosított annak, hogy ilyen költséges tartós fogyasztási cikkeket tudjon valaki megvásárolni.


Hadd ajánljuk Kedves Nézőink és minden nem zombor gábori alacsonyrendű terrorista pokolfajzat, hanem felsőbbrendű személy és szféra számára a 2008 január 16-án nyilvánosságra bocsájtott, nagy sikerű Hírháttér Rádiós műsorunk alig több, mint pár hete készült filmdemó változatát, mely szintén nagy sikert aratott. A műsor eredeti címe: "A hajléktalanság teljes felszámolása". Ide kattintva a műsor forrásoldalára juthat, ide klikkelve a filmet, ide (az egér bal billentyűjével) kattintva pedig a hanganyagot (MP3-ban) letöltheti!
(Molnár F. Árpád)

 

Mivel a személygépkocsi a jelenlegi, ABERRÁLT, TORZ ÉRTÉKRENDEKKEL MEGFERTŐZÖTT NAGY BABILONI VILÁGBAN státuszszimbólumnak, értékrendnek számít, ezen gondolatmenetet követve az a személy - legyen az "hivatali" vagy magánszemély -, aki több tíz millió forintot képes kifizetni, illetve lehetősége van arra, hogy ezt a hatalmas összeget rendelkezésre bocsássa, annak NEM EZ VOLT AZ UTOLSÓ PÉNZE! Ebből következik, hogy milyen úton és módon lehetséges az, hogy ekkora vagyonra szert tegyen valaki. Ezeket a dolgokat az ADÓHATÓSÁGNAK lenne a KÖTELESSÉGE kivizsgálni, kielemezni, mivel "névlegesen" erre a célra jött létre ez a HATÓSÁGI INTÉZMÉNY! Nyomatékosan feltételezhető az, hogy valamilyen "mulasztás, tévedés" történhetett meg, hogy ezeket futni hagyták, mert EGYSZERŰEN NEM LEHETSÉGES AZ, HOGY ILYEN VAGYONRA TEGYEN VALAKI SZERT BECSÜLETES ÚTON, és TISZTESSÉGES VÁLLALKOZÁSI KERETEK KÖZÖTT!

Az ország érdekében a "nagy sokaság" követeli, még egyszer mondom, hogy KÖVETELI a TOTÁLIS-TELJESKÖRŰ VAGYONOSODÁSI VIZSGÁLATOKAT!!!

Különösképpen arra való tekintettel, hogy a mai Magyarországon olyan GAZDASÁGI, ERKÖLCSI, MORÁLIS válság uralkodik, mely miatt több millió ember került a gazdasági ellehetetlenedés, vagyis a NINCSTELENSÉG küszöbére! De ennél is szörnyűbb, hogy több ezrével, és napról-napra százával növekszik azoknak az EMBEREKNEK A SZÁMA, akik munka és HAJLÉK nélkül maradnak! Mivel ezek az emberek TELJES MÉRTÉKBEN KI VANNAK SZOLGÁLTATVA, és a TÁRSADALOM, illetve a HATALOM LEMONDOTT róluk, ami következtében gyakorlatilag már életükben el lettek pusztítva! Mivel MINDEN EMBERNEK JOGA VAN A MÉLTÓSÁGHOZ és az élethez szükséges ALAPVETŐ FELTÉTELEKHEZ! Ezt NEM BIZTOSÍTJÁK, pontosabban NEM HAJLANDÓK BIZTOSÍTANI AZ ÁLLAM és a VILÁGI KORMÁNYZATOK! Ami egyértelműen azt jelenti, hogy SORSUKRA HAGYTÁK ŐKET,vagyis EMBERI MÉLTÓSÁGUKBAN MEGFOSZTOTTA A RENDSZER a társadalmat, azon belül is azokat az "állampolgárokat", akik MUNKA, SZOCIÁLIS HÁTTÉR, illetve HAJLÉK NÉLKÜL MARADTAK, vagy a következő időszakban kerülnek ilyen helyzetbe!

Kollektíven GYILKOSOK, és EMBERISÉG-ELLENES BŰNÖZŐK, mivel több millió ember élete, életben maradása, puszta léte, méltósága lett sárba tiporva, semmibe véve!

Az éremnek kettő oldala van, és azt tapasztaltuk, hogy a másik oldalon az INDOKOLATLAN JÓLÉT, PAZARLÓ ÉLETMÓD, az emberiség és a Föld bolygó teljes megsemmisítése zajlik! Azok az egyének, hivatali és magánszemélyek, akik ekkora vagyonnal rendelkeznek, és anyagi helyzetükhöz mérten nem HAJLANDÓAK a KÖZJAVAKAT SZOLGÁLNI, és az elesett embereken segíteni, kollektíven bűnösök NÉPIRTÁS BŰNTETTE MIATT!

A SZENTÍRÁS gyönyörűen fogalmazza meg, hogy:

"Nehezebb a GAZDAG embernek bejutni a mennyek országába, mint TEVÉNEK átjutni a tű fokán!"

Vagyis egyértelműen nyilvánvalóvá válik ebből az Isten által kinyilatkoztatott idézetből, hogy LEHETETLEN a gazdag embernek az örök életben, a MEGMENTÉSBEN részesülni! Mivel a HÁTTÉRHATALOM egyik al-projektje az APEH állami intézmény, mely egyértelműen a TÁRSADALOM, illetve a NAGY SOKASÁG tönkretételéért dolgozik! Ezt teszi úgy, hogy közben BŰNPÁRTOLÁST KÖVET EL, és ALATTOMOSAN a HÁTTÉRBEN meglopja, kizsákmányolja az adott "terület" lakosságát! De ez mindenhol a világban így működik. A RABOLT ZSÁKMÁNYT pedig a HÁTTÉRHATALOM egyéb PROJEKTJEIBE fekteti be, ami következtében további szenvedéseket tudnak előidézni a társadalom köreiben!

A közeljövőben tervezünk egy olyan hasznos munkát a TÉNYFELTÁRÁSON belül, mely egyértelműen a RABLÓGYILKOS HÁTTÉRHATALMI BESZERVEZETTEK, és egyéb EMBERISÉG-ELLENES BŰNÖZŐK ellen irányul! Ezt úgy fogjuk megtenni, hogy járva az ország városait, a NAGY ÉRTÉKŰ GÉPKOCSIKAT, amelyek értéke meghaladja a 10 millió forintot, videó és fényképfelvétel készítés eljárása alá vonjuk. RENDSZÁM, TÍPUS, HELYSZÍNI felvétel alapján, az általunk begyűjtött anyagokat több helyre eljuttatjuk, az ADÓHATÓSÁGHOZ is többek között, és MEGTARTJUK magunknak is!

Mivel az ilyen jellegű gépkocsik nem a DOLGOZÓ kisember, kisvállalkozó, munkavállaló TULAJDONÁT képezik, így több "ismert személy" is a LÁTÓTÉRBE kerül pillanatok alatt. Mely hatalmas botrányban fog kiteljesedni, mivel érintett lesz benne több olyan személy is, aki a HÁTTÉRHATALOM beszervezettje, és egyben haszonélvezője is!!

Nem teszünk mást, mint az "állam", vagyis a TITOKZATOS NAGY BABILONI HÁTTÉRHATALOM eszközeit, fegyvereit használjuk fel, csak ebben az esetben nem a VÉTLEN SZENVEDŐ LAKOSSÁG ELLEN, hanem a BŰNÖZŐ, ISTEN- ÉS EMBERISÉG-ELLENES PATKÁNY-FÉRGEK ELLEN! Azok ellen, akik miatt EMBEREK TÍZEZREI KERÜLNEK FÖDÉL NÉLKÜLIVÉ, életfeltételeik, szociális helyzetük mélységes szakadékába!!!

Természetesen TUDATÁBAN vagyunk a jelenleg működő VILÁGRENDSZER KONSTRUKCIÓJÁVAL és egyéb sajátosságaival, éppen ezért mindenki számára egy újabb TANÚBIZONYSÁGOT, és TÉNYEKEN ALAPULÓ TÖRTÉNELMI ANYAGOT BOCSÁJTUNK RENDELKEZÉSRE abban a tekintetben, hogy hogyan működik az ÁLLAMI-HÁTTÉRHATALMI BŰNÖZÉS, és hogy valóban az EMBERISÉG ELLENSÉGEIK, így ISTEN előtt gyűlöletes férgek mindazok, akik SZOLGÁLJÁK/KISZOLGÁLJÁK a HÁTTÉRHATALMAT!!!!

Lehúzzuk a leplet, "levetkőztetjük a menyasszonyt" annak érdekében, hogy az emberek minél szélesebb köre ráébredjen a valóságra, és egyúttal szeretnénk elérni azt, hogy minél GYENGÉBB LEGYEN A NAGY BABILONI RENDSZER; ennek érdekében ott tiprunk és "szarunk bele", ahol csak lehet, hogy erejét gyöngítsük, amivel az emberiség jelentős részén segítünk, és ÉLETEKET MENTÜNK MEG!!!

Ezen felül BIZONYSÁGOT NYER az a TÉNY, hogy IGAZAT MONDUNK, és ezzel dicsőséget szerzünk Isten szemében, mert neki tetsző dolgot cselekszünk, amivel ELŐIDÉZZÜK A TITOKZATOS NAGY BABILONI RENDSZER VÉGSŐ ÖSSZEOMLÁSÁT!

Mindent az EMBERISÉGÉRT, mindent a Sátán ellen, HITÜNK, BIZALMUNK, REMÉNYSÉGÜNK A TEREMTŐ ISTENBEN van, és kérjük, könyörgünk neki, hogy védjen meg minket ezen a börtönbolygón a Háttérhatalom szörnyű hatalmától és gonoszságaitól!

De a munka MOST kezdődik csak el igazán!!!

Tisztelettel:
Kárpáti Magyar (Soós József)

(Írta: 2009.06.16.)

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a Hírháttér kapcsolódó alapirodalmából:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/

2009-01-15. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött
/Molnár F. Árpád/   /Zene: 8 zeneszerzőtől/   (Film, 97 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/   /Zene: Enigma - Touchness/   (Film, 16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/   KLIKK az oldalra! (12 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

2009-04-26. - A HAARP titkos alkalmazási területeiből, és a világuralom - A világ soha nem publikált titkaiból
/Molnár F. Árpád/

2009-05-14. - HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/   (Film, 92 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-05-20. - Nemzetbiztonsági csúcsbotrányok, Emberiség elleni terroristák - Kulisszatitkok
/Molnár F. Árpád/

2009-05-21. - A felrobbant katonai repülőgép: A Bajnai-Orbán Egypártkormány tömegmészárlásai Indonéziában
/Molnár F. Árpád/

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. - A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR - Rekordokat rekordokra 2009-06-05. -
A Világállam légi tömeggyilkosságairól - Katonai- és államtitkok az Emberiség ellen
/Molnár F. Árpád/

ALAPMŰ! : 2009-06-21. - Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón
/Molnár F. Árpád (Echelon-tanú)/

Előző cikk:
2009-07-01. -
2010-ben jön a váratlan bonyodalom
/Urbán Szabó József (A Magyar Családok Országos Szövetségének elnöke, Szigetszentmiklós önkormányzati képviselője)/
Részlet: A Magyar Családok Országos Szövetsége nyilvánosságra hozza, hogy az egész világ országaiban a tudomány előtt ismeretlenné vált a nemzetek gazdasági és pénzügyi tönkremenésének megoldása. A Földünkön zajló igen súlyos gazdasági és pénzügyi eseményeket, a népellenes folyamatokat ismeretlen eredetű és fékezhetetlen természeti erő mozgatja, amit a jelenlegi tudomány már nem képes kezelni.

Lap teteje

Következő cikk:
2009-07-02. -
Nyílt levél a titokminiszternek befejezett terrorcselekményeik és tömegmészárlásaik tárgykörében
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Kedves Ficsor Ádám; kissé meglephet, hogy ilyen formában fordulok hozzád, rangidősként és sokkal tapasztaltabb, régi és rutinos, ellenségességeiteken harcedzett, traumatizálhatatlan nehézsúlyú bokszolóként, mint a szakmában kezdő kis pisis ügynökhöz, de úgy gondoltam, mivel téged helyeztek a titkosszolgálatok élére, hogy mindenkinek, aki körülötted van, bambán engedelmeskedj, és tekintettel a jelen helyzetre, bármikor a jövőben könnyen beáldozható és felelőssé tehető lehess, ebben a háborús és nemzetközi terrorista közegben és közegedben azért csak figyelmeztesselek a törvényekben és a nemzetközi jogban minimum életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő terrorista és alkotmányos rend elleni bűntetteidre...
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu