Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal,   rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
Hallgassa a Hírháttér Rádiót! Klikk a hangszóróra!
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Diplomáciai úton a Hírháttér irányában deklarált: Ebergényi Németh Magda (emberjogvédő, költő), Fenyvesi Miklós (főszerkesztő, költő), Fenyvesi Theresa (író, tanár, Echelon-tanú), Figler Csaba (költő, újságíró), Jövőnk.info, Bokor Imre (ezredes professzor), Karancsi Tibor (olajrendőr, túlélő), a Magyar Családok Országos Szövetsége és Urbán Szabó József (elnök), Magyar Ifjúságért Mozgalom és Vass Szabolcs (ügyvivő), Kozenkay Jenő (kémelhárító), Kőrösi Imre (OGY-i képviselő, tényfeltáró), Lakatos Pál (újságíró, tényfeltáró), Magyar Néppárt és Sebők István (elnök), Magyar Sors Online és Varga Szibilla, Malomfalvi Szász Ágnes (biokémikus), MNÁSZ és Kőműves Géza (elnök), Mónus Áron (matematikus, író, tényfeltáró), Munkáspárt, Nagy Attila (orvos, közíró), Roma Jogvédő Újságírók, Athenagorasz (terjesztő), Czike László (közgazdász, publicista), Csizmadia Attila (Valóság.net), EFE Alapítvány, Szabadi Béla (minisztériumi államtitkár, közgazdász), Szász Lóránt (tudós, költő), Szemenyei-Kiss Tamás (újságíró), Szeszák Gyula (főügyész, olajügyész, túlélő), Terra Incognita és Audie Rácz Era (főszerkesztő), Torgyán József (miniszter), Tóth Tamás (Magyarok Szövetsége), Választópolgárok Szövetsége, Wennesz István (tengizi túlélő), Zsigai Klára (költő, aktivista) és sokan mások... Az állami bűnszervezeti koncepciós perek és bírósági perek Magyarországon legfőképpen az MSZP, a Fidesz és a Hit Gyülekezete vezetése részéről karakterizálódtak. Ezek egy közös vonatkozása meghatározó: Izrael és a MOSSAD!!!

   

Aki közülünk egynek nem segít, elveszett! (Máté evangéliuma 25:31-46.)2009-08-21.
Soós József "Kárpáti Magyar" (szerkesztő, prédikátor, publicista)

Máté evangéliuma 25:31-25:46:

Amikor az Emberfia megérkezik dicsőségében, és Vele az angyalok mind, akkor leül az Ő dicsőséges trónjára. És eléje gyűjtik az összes nemzetet, Ő pedig különválasztja egymástól az embereket, mint ahogy a pásztor különválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhokat jobbjára fogja állítani, a kecskéket pedig a baljára.

Akkor a Király így szól a jobbja felöl állókhoz : Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ megalapításától nektek készített királyságot.

Mert megéheztem, és ennem adtatok, megszomjaztam, és innom adtatok. Idegen voltam, és vendégszeretően fogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok. Megbetegedtem, és gondot viseltetek rám. Börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor az igazságosak ezekkel a szavakkal válaszolnak neki: Uram, mikor láttunk éhesnek, és tápláltunk, vagy szomjasnak, és innod adtunk? Mikor láttunk, mint idegent, és vendégszeretően fogadtunk, vagy mezítelenül, és felruháztunk? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, és elmentünk hozzád?

És a Király így felel majd nekik: Bizony mondom nektek, amit megtettetek e testvéreim legkisebbjeinek egyikével, azt Velem tettétek meg.

 


Soós József Testvérünk prédikációja után, ha ide klikkelnek, az Enigma zenéjével különleges hangulatú keresztyén filmet láthatnak a Lukács Evangéliuma 18:1-8. Versei kíséretében. A film címe: "A hamis bírók és a Teremtő Bosszúja". A Hírháttéren 2008 október 31-én került publikálásra. A 14 perces, bőven illusztrált film forrásoldala ide klikkelve érhető el.

Akkor szól a balja felől állókhoz is: Menjetek el tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az Ördögnek és angyalainak készült. Mert megéheztem, de nem adtatok ennem, és megszomjaztam, de nem adtatok innom. Idegen voltam, de nem fogadtatok vendégszeretően, mezítelen voltam, de nem ruháztatok fel, beteg voltam és börtönben voltam, de nem viseltetek rám gondot.

Akkor azok is válaszolnak, ezekkel a szavakkal: Uram, mikor láttunk éhesnek vagy szomjasnak, vagy mint idegent, vagy mezítelenül, vagy betegen, vagy börtönben, és nem szolgáltunk neked?

Akkor ezekkel a szavakkal válaszol nekik: Bizony mondom nektek, amit nem tettetek meg e legkisebbek egyikével, azt Velem nem tettétek meg.

És ezek elmennek az örök levágatásra, az igazságosak pedig az örök életre.


A BIBLIA csodálatos könyv, maga a TÖRVÉNY, mely Istentől származik! Leírja az emberiség történelmét a KEZDETEKTŐL a VÉGIDŐKIG! Tanít, feddésben részesít, megmutatja az utat, melyen járnod kell, hogy megmentésben részesülj. Ugyanakkor elmondja azoknak a szomorú végezetét, akik mindvégig a SZENT ATYA, a FIÚ ellenségei voltak, és törvényei ellen cselekedtek! Mert aki egyel nem teszi meg azt, amit a SZENT TÖRVÉNY elvár az embertől, az egyenértékű azzal, mint ha a FIÚ ellen vétkezett volna!

Az emberek kötelessége az, hogy a TEREMTŐ AKARATÁVAL EGYSÉGBEN cselekedjenek, életüket úgy alakítsák, hogy az tetsző, és kedves legyen a Szent Atya szemében! Aki nem ekképpen cselekszik, az MIND ELVÉSZ. Egy törvény létezik, a MINDENHATÓ AKARATA, semmi más nincs, nem volt, és nem is lesz soha; aki ellene fordul a Szent Törvényeknek, az HALÁLLAL FIZET a bűnökért, melyeket elkövetett!

Az utolsó időkben - melyben élünk -, a Föld bolygón soha az emberiség néhány ezres történelme során nem tapasztalt szörnyűségek, igazságtalanságok szaporodtak el. A Fenevad minden időknél erőteljesebben PUSZTÍTJA A FÖLDET, és annak minden lakóját! A lelkeket szeretné eladni az örök sötétségnek, minden lelket; neki semmi sem elég drága! A Föld közelségébe levetetett GONOSZ - tudván, hogy kevés ideje van már hátra - minden időknél jobban pusztít és gyilkol!

Jézus Krisztus (hirhatter.com)Nézz körbe a világban: mint tapasztalsz???

Mindazon dolgok és eseményfolyamatok teljesednek be, melyeket 2000 évvel ezelőtt megjövendölt Krisztus, és a Biblia mértani pontossággal az emberiség tanítása miatt a népek sokaságának rendelkezésére bocsájtott!

A gyötrő fájások megkezdődtek, vajúdik a világ, szenved minden ember, pusztulnak nemzetek.

Hitvány, korcs, torzszülött lett az emberiség jelentős hányada, mely a Fenevad nevét és számát, pecsétjét felvette magára.

Számoljon a következményekkel is, mert azok nem maradnak el.

Mindenki, aki szembefordul az Atya akaratával, és nem tanúsít BŰNBÁNÁST, el lesz pusztítva.

Az igazságosak öröklik a Földet!!!

Figyelni kell az UTOLSÓ IDŐK JELEIT, mert mikor minden egyben lesz, akkor jön el az ÍTÉLET!

Hírtelen, váratlanul érkezik meg, éppen úgy, mint éjnek idején a tolvaj, melyre senki sem számít!

Ezért mindig készen kell állni, és várni, mert az IGAZSÁG megérkezik, és felszabadítja a Földet a NAGY BABILON FOGSÁGÁBÓL!

Soós József "Kárpáti Magyar" a Hírháttér felvételén (Kamera: Molnár F. Árpád)A Nemzetek, és bennük a népek sokaságának jelentős része felvette a Fenevad pecsétjét, melyért HALÁLLAL fog fizetni az utolsó nap. Mindaz, aki NEM VÁLLALT OSZTÁLYRÉSZT BABILON GYALÁZATÁBÓL, KIFUTOTT BELŐLE, nem fog részesülni annak csapásaiból sem!

Folyton küzdeni kell a gonosz ellen, mert Ő harcol a szentek ellen, és ha valaki nem kéri a FIÚ segítségét, az elvész! Hiszen erős, és hatalmas erő a GONOSZ.

De eltörpül az IGAZSÁG mellett: a TEREMTŐ HATALMA MINDENNÉL ERŐSEBB, és szilárdabb!

A megmentést egyedül Ő képes biztosítani az emberfia számára; más út nincs, csak az, melyet a TEREMTŐ kijelölt; aki erről letér, az MEGHAL!

A HÍRHÁTTÉR Multimédián keresztül üzenem a világ összes hitványának és NAGY BABILONI vezetőjének, de egyúttal azoknak is, akik a fenevad számát felvették, hogy SOHA NEM TÉREK LE A KIJELÖLT ÚTRÓL, bármilyen nehéz is legyen a hátralévő időben!

Két világ istenét egyszerre szolgálni nem lehet!

Én az IGAZSÁGOT, az IGAZ TÖRVÉNYT választottam, ezért a VILÁG KIVETETT MAGÁBÓL engem, de ez nem jelent semmit, mert kőszikla módjára helytállok az utolsó pillanatig, ahogy azt elvárja az Úr mindenkitől. A jutalom sem marad el!

Tanuld meg ember! :

"Inkább bízz Istenben, mint hasztalan reménykedj emberekben!"

Isten áldásával íratott!

Kárpáti Magyar (Soós József)

(Írta: 2009 augusztus 20.)

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a Hírháttér kapcsolódó alapirodalmából:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Átadja a titkokat
2008-11-28. - HÍRHÁTTÉR TV: Kollektív életálom - ismeretterjesztő film
/Molnár F. Árpád/   (Zene: Ennio Morricone: A Polip)   (Film, 16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/

2009-01-15. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött
/Molnár F. Árpád/   /Zene: 8 zeneszerzőtől/   (Film, 97 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/   /Zene: Enigma - Touchness/   (Film, 16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/   KLIKK az oldalra! (12 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

2009-04-26. - A HAARP titkos alkalmazási területeiből, és a világuralom - A világ soha nem publikált titkaiból
/Molnár F. Árpád/

2009-05-14. - HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/   (Film, 92 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-05-20. - Nemzetbiztonsági csúcsbotrányok, Emberiség elleni terroristák - Kulisszatitkok
/Molnár F. Árpád/

2009-05-21. - A felrobbant katonai repülőgép: A Bajnai-Orbán Egypártkormány tömegmészárlásai Indonéziában
/Molnár F. Árpád/

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. - A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR - Rekordokat rekordokra 2009-06-05. -
A Világállam légi tömeggyilkosságairól - Katonai- és államtitkok az Emberiség ellen
/Molnár F. Árpád/

ALAPMŰ! : 2009-06-21. - Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón
/Molnár F. Árpád (Echelon-tanú)/

HÍRHÁTTÉR - A legfőbb út a valóságba 2009-08-19. -
HÍRHÁTTÉR TV:
A tapasztalásszkennelés és az agyirányítás alapjai
/Molnár F. Árpád (politikai üldözött tényfeltáró, Echelon-tanú)/   /Zene és hangeffektusok: Molnár F. Árpád/   (Film, 11 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

Lap teteje

Előző cikk:
HÍRHÁTTÉR - Tények, amiket soha, senki nem írt meg 2009-08-20. -
Hunvald György letartóztatásának titkos előzményei, azaz hogyan születnek a döntések arról, ki bukjon és ki mentesüljön
/ Molnár F. Árpád (emberjogvédő, oknyomozó, tényfeltáró)/
Molnár F. Árpád, a Hírháttér Multimédia főszerkesztőjeRészlet: Molnár F. Árpád a bűnszervezeti védelem biztosítása érdekében történt megkeresésre igen kategorikusan elutasító választ adott, kifejezetten nyomatékosan indítványozva Hunvald György előzetes letartóztatásba helyezését és biztos elítéltetését több alkalommal is. (...) Pártfogóink érinthetetlenségét egyébként az 1995. évi, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény bármilyen gazdasági és egyéb bűncselekmény elkövetése ellenére is garantálja és megköveteli, míg ellenkező oldalon - tehát a nemzet és az Emberiség ellenségei esetében...

 

Következő cikk:
Urbán Szabó József cikke a Hírháttéren (hirhatter.com)2009-08-21. -
A Hazámért! Magyarországért!
/ Urbán Szabó József (Választópolgárok Szövetségének Kormányzója)/
Részlet: ...minden Magyar ember tagja egy Magyar családnak születésénél fogva. Minden Magyar család hozzátartozik népéhez. A népek, és nemzetek közössége alkotja az emberiség nagy családját, ahol idegenségnek és gyűlöletnek egyáltalán nem szabad lenni. A huszonegyedik század a Magyar embereket egy széthulló országban találja, nagy tömegben, mégis magányosan élnek honfitársaink, egymásra utaltan, de önzően tengődnek az emberek egymás mellett, gyűlöletre készen, s az idegenség érzése már nem csak az idegeneket, hanem az azonos családokhoz tartozókat is hatalmába kerítette.
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu