Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal,   rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
Hallgassa a Hírháttér Rádiót! Klikk a hangszóróra!
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Soós József (Kárpáti Magyar):       "Láthatod a Háttérhatalmat minden nap, minden pillanatban, mikor a világ dolgai felé fordulsz. A televízióban ők köszönnek vissza neked, és mikor elmész szavazni, minden esetben rájuk szavazol! Mikor sérelem ér, törvénytelenséget követnek el ellened, akkor azok a személyek követik el, akik őket szolgálják..."   (2009 március 29.)

   

Stoffán György JÚDÁS-bére: pénz, pénz és pénz: helyett... kín, gyász és kárhozat2009-08-02.
Molnár F. Árpád (emberjogvédő, oknyomozó és tényfeltáró)
(Kurucinfó-plakát: Molnár F. Árpád)
 


Stoffán György rövid, a Molnár F. Árpád elleni hazudozásokkal és hazug rágalmakkal halmozott fércmocskát a kurucinfó előadásában azonnal viszontláthattuk, mely úgy megörült Stoffán sátáni káromkodásainak és igénytelen hazudozásainak, mintha tükörbe nézett volna. A kurucféreg pártszennylap a hozzá, mint mentőövhöz forduló Stoffánt azonnal örökös tagjai közé emelve kikiáltotta népnemzeti mélymagyarnak, és - ahogyan a Hírháttér illusztrálja - beolvasztotta a 666-osok káromkodó, antikrisztusi hátterébe, kuruccsőcselékjével, vagyis az antikrisztusokkal együtt: természetesen ugyanolyan népnemesi stílusban és igénytelen, patológikusan megszállott és tömeggyilkosi lelkületű ISTEN- és Emberiség-áruló disznóokádással.
(Molnár F. Árpád)

A Romániából elszármazott, a predesztinációs kijelentések szerint élete hátralevő részében a Molnár F. Árpádtól való szenvedésbe vetett, Romániából, tősgyökeres úgynevezett "nemesi" családból (tehát minden korban és országban a népet sarcoló államvédelmi és tömeggyilkosi társadalmi rétegből) származó Stoffán György - aki újságíró volt abban az időben, amikor csak a Securitaténak és az ÁSZ-nak meghajló személyek írhattak, senki más - a Molnár F. Árpád ellen tovább folytatja egyik pillanatról a másikra megkezdett etikai nihilista sátáni őrjöngéseit és obszcén káromlásait.

A Molnár F. Árpád kapcsán Stoffán morális arculatát akkor vetette közszemlére a természet (azonnal összeforrasztva mind minőségileg, mind az igazmondás igényét tekintve a kurucinfó rekordalacsony minőségű és kulturáltságú életfogytos disznóival), amikor a Molnár F. Árpáddal való felhőtlen viszonyban Stoffán a bíróságról telefonálva azt kérte, hogy a Hírháttér Multimédia kamerája előtt teregethesse Rozgics Máriával való éttermi üzleti elszámolási vitáját, melyben a bíróság ellene elmarasztaló ítéletet hozott. Én (Molnár F. Árpád) közöltem, hogy persze, csak arra kérem, hogy akkor a Rozgics Mária vagy bármilyen általa kijelölt képviselője is lehessen jelen. Az elszámolási vita részleteinek a mai napig sem jártam utána, a legkisebb gondom is nagyobb ennél (rá sem kérdeztem senkitől), de minthogy szinte kizárólag Rozgics környezetéből kerültek ki olyan személyek, akik minden valaha élt magyart megelőzve mertek a világot irányító és az Emberiség sorsát legbrutálisabban meghatározó Echelon-Rendszerek tényfeltárásába, és ezen keresztül a Világrendszer jelenlegi állapotának totális összeomlasztásába belefolyni (nem véletlenül kezdte ki őket a kurucinfó, melynek mindegy, miről van szó, csak minden fordítva legyen), így nem akartam egyoldalúan, valami rissz-rossz pénzügyi marakodás sátáni trónján félresöpörni azokat is, akik utánunk a legtöbbet merték tenni a magyarságért és a világért. (Egyébként arról is és részleteiben tudtam, előre, a konkrét személyekig bezárólag, kikkel fogok találkozni, és kik lesznek centralizálva, ha tetszik nekik, ha nem!)


Stoffán György, azaz póz, pénz, kokárda, önzés, irigység, árulás, gyűlölet, kurucinfó és kárhozat. A "nemesség", mint faji osztály ma is a régi, és az is marad: a világ minden részén. Mindössze egy új vonás jelent meg: az Echelon. Azzal aztán végképp betette nekik a Sátán a kaput.
(Molnár F. Árpád)

 

Stoffán békés és udvarias - tehát nem csak póz, azaz faji jelleggel - nemesi ajánlatomra még szalonképességet szimulálva, egy találkozót megbeszélve elköszönt, hogy aztán a kurucinfó disznóféreg és ISTEN-káromló "nemes"-disznói JÚDÁSFAJ-a pöcegödrében és disznóóljában folytassa a disznóknak és a Júdásoknak kijáró káromkodó antikrisztusi őrjöngéssel, amelyre válaszul azon minutumban Stoffán tételes és részletes életprogramját kaptuk meg, melyet rögvest továbbítottam is azoknak, valamint a titkosszolgálatok többi hálózatai számára, akiket kritikám miatt nevezett meg nemzeti sajtónak és a haza nagy védelmezőinek. Ahogy akkor jeleztem, az is úgy lett: azóta sem adtak át neki egy fia információt sem szerencsétlenül predesztinált élete elvégzett programjáról azok az ügynökök (ugyanis kizárólag olyanokat nevezett meg a haza védelmezőinek, akik egy tapodtat nem mozdulnak államhatalmi és titkosszolgálati utasítás nélkül), akiket csak azért nevezett a haza médiumainak, mert azokról igazat mertem írni, fellebbentve nemzetbiztonsági hátterüket, így Stoffán engem okádva és disznóként röfögve, elképesztő kurucinfós hitelességű minőséggel homogén hazugságokkal és moslékáradattal rágalmazott: a "nemesek" imádott pénze - azaz kuruchomogén sátáni oltárán - végezve.

Lakva ismerszik meg az ember - szokás mondani -, de vannak, akik már akkor is, ha a pénz kerül szóba. Így Stoffán végzetes leszereplése is Rozgics Máriával való pénzügyi összetűzésével lett végrehajtva, ami azért sem kenyerem, mert a pénzimádó fajta mindig olyan típus volt, amelyik jobbára a közelembe sem tudott kerülni, a homlokegyenest ellentétes érdeklődési, intellektuális, áldozatkészségi és erkölcsi állapot okán. Pénz- és más egóügye, keresett konfliktusaiban a nevében egyházkutató Stoffán úgy káromkodik, mint a kocsis, környezete szerint pedig szélsőséges irigység emészti. Vitaképtelenségét, mellyel a Molnár F. Árpád összes ajánlatát, miszerint egyoldalú rohamainak okát kamerák előtt, és akárhány személy oldalán kifejtheti, mindannyiszor elbujdosva, ugyanakkor elképesztően igénytelen és közönséges, vulgáris és - mint "egyházkutató", tanúságot téve - a Jézus Krisztus és az Újszövetség Által halmozottan megbocsájthatatlannak nevezett káromlásokat zsinórban elkövetve szaporítja, ugyanis érvei saját pénzügyi és irigységrokkant ösztönkésztetéseire és ösztönnyomorúságaira nincsenek.

De a szó szerint áruló Júdás Stoffán másutt is osztja a kurucinfósok eszét: a kurucféregjúdásfaj által az ellenem való hazugságokat 100%-osan ontó rövid, de annál mocskosabb fércokádás láttán rögtön népnemzetivé és mélymagyarrá kinevezett kurucnemesi családtag Posta Imrét is megtámadta, kifogásolva, honnan került elő, miért nem jár bíróságra, miért tűrik meg létezését stb. Persze most is egyértelmű, hogy Stoffán valódi baja az irigységből fakadó gyűlölet. Amellett, hogy olyanként, aki semmi pluszt nem tesz az asztalra - mert ami plusz, az egyben államtitok is, aminek teregetésére nem örül az állam -, egója miatt mégis mellőzöttnek és kirekesztettnek érzi magát, ezért gyűlöl mindenkit, holott ugyanakkor legalább kvázi nincs az a lehetőség, amit ha felajánlanak neki, azt elfogadná. Ha kap, ha nem, káromkodik és gyűlölködik, és marja az irigység. Stoffán megvadul és őrjöngve ügynöközik és elmebetegezik, ha segítőkészen nyúlnak felé, vagy ha nem veszik észre létezését sem, mert pl. sokkal magasabb tényfeltárói szinten léteznek, ahogyan pl. Posta Imre, akit Stoffán szintén azért vett tűz alá, mert a sokkal tehetségtelenebbek és gyávábbak mellőzött, de "nemesi", tehát korcs és embertelen irigységből kelt gyűlölete kerítette hatalmába. Hiszen Stoffán György magasabb szintről talán ügynöközhetne Posta Imrével szemben, de onnan lentről hogyan, amikor tényfeltárásban annak ellenére sem léphet a nyomába sem, hogy egész életében titkosszolgálatokkal volt körülvéve, és ügynöki mivolta nélkül nem írhatott volna nyomtatott sajtóba egy árva sort sem!

Mivel ún. nemesi családból származik, így a pénz iránti reszketeg gyűlölet mindjárt világosabb színezetet ölt, amely az "arisztokrácia" mindig irigykedő gyűlölködésével és minden korban való, gyakorlatilag osztatlan és 100%-os nemzetirtásával és államügynöki hazaárulásával érthető és egyértelmű.

Előre elvégzett részleteiben is átadott életútja akkor került a mi merőben másféle, sokkal bátrabb és áldozatkészebb, valamint minden pillanatban halálra kész "családunkhoz", számos személynek rögvest elpostázva, amikor pár soros népnemzeti hazudozását és káromkodását - a kurucinfó nagy örömére, mely méltán érezhette úgy, mintha tükörbe nézett volna - a kurucinfó rekord szinten disznómoslék portáljának is elküldve a Sátán, továbbá annak haza-, valamint Emberiség-áruló, a hazugságokra kiéhezett JÚDÁSFAJ-a megjelentette. Képletesen szólva: kvázi már csak ő nem tudott arról, hogy az ISTEN Végzéséből a hatalmak számára milyen csúf és a Teremtő Által eleve kárhozatra rendelt, tehát megutált és gyűlölt, jellemtelenre gyurmázott játékszere lett. Stoffán azokhoz a bukásukat előre bejelentett szerencsétlenekhez tartozik, akik küldetésem Sátántól való gyűlöletétől ihletve egyik pillanatról a másikra meglódulva fejezték ki obszcén és kurucinfósan kimunkálatlan közönségességű és Isten-káromlású, igénytelenül antikrisztusi ellenségességüket, természetesen úgy, hogy tőlem csak jót, és semmi rosszat nem kaptak, mert aki jót tesz, megismerszik arról, hogy a Sátán és ördögei által gyűlöletet kap érte. A Sátán mocskát és szemetét a közös árulás, a közös államtitkok, azok feltárásának közös gyűlölete, a Párt és annak görényléte, valamint az ártatlanokkal és a világ nemzeteivel szembeni aprópénzre váltott rosszindulat határozza meg, kurucinfós moslékú káromkodásokkal hímezve. A Molnár F. Árpádtól való kínszenvedés és kínzatás - minden előre bejelentett elvégzett ismereti bázis szerint - haláláig fog tartani, hátterét kizárólag Sátán-sötét bűnözők, és az Emberiség ellenségei fogják szolgáltatni, ahogyan Isten-káromlásaihoz is; mialatt az Újszövetségben a Jézus Krisztus Által Meghatározott erkölcsi követelményeket illetően pedig feltétlen el fog bukni. Az információk szerint az egyike azoknak, akik súlyos és soha meg nem szűnő lelki problémákkal fognak kínlódni a Molnár F. Árpád vonatkozásában, soha nem tudván felmenteni és kimagyarázni magukat, míg végül testi halálukkal örök kárhozatra vettetnek.

Ajánlataimmal szembeni (miszerint mondja kamerába, nyílt vitában őrjöngése okait) és mindenféle nyílt vitától és nem kurucféregdemokrata minőségű eszmecserétől való kurucinfós félelmei és kurucszintű bujkálásai is érthetők, hiszen amiket eddig állított, azok is a legegyügyűbb Internetes rákereséssel is azonnal látható módon a leggátlástalanabb és legrosszindulatúbb sátáni és démoni, kimondottan haza- és Emberiségellenes hazudozások és ostoba, gyűlölettől lihegő, a mikrohullámú sütőben magára zárt ajtó mögött sülő és égő ember kínlódó rágalmai, és gyanítható, miért nem merte vállalni, hogy pénzcentrikus bírósági vitáit a Hírháttér kamerái előtt a másik felet nem kirekesztve, védekezési lehetőségétől a lehető legmesszebbre határolva ossza az észt. Ilyen objektivitás-igény, a tényeket vulgáris és obszcén hazudozásra váltó kurucinfós rosszindulatú őrjöngéssorozatra és káromkodásra nem csoda, ha egy nem bűnöző módon döntő bíróságnak esze ágában sem volt Stoffán oldalára állni, akinek mindennél fontosabb volt a pénz, a pénz és a pénz, és aki szó szerint belehalt és elkárhozott a pénz imádatába, az ezzel és az irigységgel járó emberáldozatokba, és a legszélsőségesebb embergyűlöletbe és kurucinfós káromkodásokba.

Hogy Molnár F. Árpád kevésbé elemző, hanem inkább tapasztaló magánvéleménye is helyet kapjon: az olyanok, akik olyan esetekben, amikor emberéletekről van szó, csak a pénz bűvöletében élnek, és az abból, konkrétabban saját imádatuk legkülönfélébb és legalacsonyabbrendű ösztönkésztetéseiből fakadó rabjává válnak, azoktól a gyomrom fordul fel. Az olyanok, akik ok nélkül, vagy egójuk primitív vakságából és állatösztöni butaságából békés emberekre törnek, akik nekik csak jót tettek, vagy hozzájuk képest sokkal-sokkal bátrabb és magasabb szinten, mint Posta Imre, tényfeltártak, az olyanok nem csak a legmélyenszántóbb megvetésre, de a legigazabbak és a legéleslátóbbak undorára és megvetésére méltók.

Arra, amire a pózoló, tömeggyilkos farizeusi réteg, amely önmagát éppen értékvákuumai miatt hol nemességnek, hol arisztokráciának, hol elitnek, hol közjogi méltóságnak vagy ezek kombinációinak nevezte, mint az Emberiség legkönnyebben tetten ért és leghitványabb embergyűlölő korcsa és Isten-káromló, förtelmes sátáni parazitája. Aki saját békessége és jóléte ellen keresi a bajt, és ezzel feltett szándéka, hogy ártatlanoknak és politikai üldözötteknek kárt okozzon, árnak pedig nem elég nagy sem nemzet, sem Emberiség, az a "nemes" Báthory Erzsébethez hasonlóan (és a kijelentéseknek megfelelően) a leghelyesebb, ha befalazva, étel és ital nélkül végzi, Istentől elhagyatva utolsó napjait, saját egójába, rosszindulatába és sátáni gyűlöletsötétségébe zárva. Hogy a legjobbak legyenek, akik a legmélyebben megvetik, és még azok is undorral forduljanak el, akik amúgy alávalók, de ennyire azért mégsem!

Stoffán a gazdagok között szeretett volna magának sírhelyet, mint Júdás, a képmutató farizeusi féregpatkány. Ha már Stoffánnak a nemesi rang (azaz tradicionális családi szégyen és gyalázat) kijutott, de pénz és kenyér a Sátán asztalánál szerinte sosem elég, dobjunk egy garast, ha arra járunk, és ördögök is vagyunk egyben, a szegény nyomorultnak. Ha már áruló, legalább elátkozott élete végeztével imádott és vágyott pénzével temetkezhessen, miközben - mint Heródes halálos betegsége idején - gerinctelen férgekből szaporította csupán pondrótakaróját, mert minden, ami valóban nemes, már nem csak elkerülte, de undorral fordult el, nehogy ráragadjon sötét fekete, egomániás, femininirigy lelkéből valami végzetes betegség...

Korábbi cikkünk:
2008-09-29. - Stoffán György hazudik, valamint hamisan és antikrisztusi módon rágalmaz - Válasz Stoffán őrjöngésére, teljes levelét idézve

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a Hírháttér kapcsolódó alapirodalmából:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/

2009-01-15. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött
/Molnár F. Árpád/   /Zene: 8 zeneszerzőtől/   (Film, 97 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/   /Zene: Enigma - Touchness/   (Film, 16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/   KLIKK az oldalra! (12 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

2009-04-26. - A HAARP titkos alkalmazási területeiből, és a világuralom - A világ soha nem publikált titkaiból
/Molnár F. Árpád/

2009-05-14. - HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/   (Film, 92 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-05-20. - Nemzetbiztonsági csúcsbotrányok, Emberiség elleni terroristák - Kulisszatitkok
/Molnár F. Árpád/

2009-05-21. - A felrobbant katonai repülőgép: A Bajnai-Orbán Egypártkormány tömegmészárlásai Indonéziában
/Molnár F. Árpád/

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. - A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR - Rekordokat rekordokra 2009-06-05. -
A Világállam légi tömeggyilkosságairól - Katonai- és államtitkok az Emberiség ellen
/Molnár F. Árpád/

ALAPMŰ! : 2009-06-21. - Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón
/Molnár F. Árpád (Echelon-tanú)/

Lap teteje

Előző cikk:
2009-07-31. -
HÍRHÁTTÉR TV:
Sikerfilm lett: Marilyn Manson ellen demonstrál a Győri Egyházmegye
/Molnár F. Árpád/
/Zene: Dubrovay László: II. Zongoraverseny/
(Film, 11 perc)
Tartalom: Nagy sikerű, kiemelkedő tetszési indexet mutató filmünket mutatjuk be, mely hídnak bizonyult a rockerek és a klasszikus zenét szeretők, a címeres bunkók és a Marilyn Mansont addig utálók között is. A Hírháttér Rádió korábbi anyagának e filmváltozatát a Hírháttéren eddig nem publikáltuk (ez ritka). Eredeti Hírháttér Rádiós műsorunkban - melyben a magyarság elmaradottságával és elhagyatottságával hadakozva - az egyik legnagyobb magyar zeneszerzőt, Dubrovay Lászlót ismertetjük és népszerűsítjük, miközben eredetileg tárgyunk a híres és botrányos rocksztár, Marilyn Manson soproni fellépése miatt született heves egyházi tiltakozásban és tüntető demonstrációban állt.
(Megtekinthető és letölthető!)

 

Következő cikk:
2009-08-02. -
HÍRHÁTTÉR TV:
Az ügyészmaffia vérügyésze, Varga Gergely bukására
(Angel Mendoza 2006-os perui áldozat a Belovics Ervin legfőbb ügyész-helyettes és bandája gengszteréről)
/Angel Mendoza (2006-os perui áldozat) - Molnár F. Árpád (főszerkesztő)/
/Zene: Molnár F. Árpád/
(Film, 11 perc)
Tartalom: Angel Mendoza perui állampolgárral, akit 2006-ban támadtak meg a rendőrbűnözők, Molnár F. Árpád készített interjút. Mendozára és a Kruchina-fivérekre Varga Gergely fővárosi főügyészként próbált nyomást gyakorolni, akinek szavait titkon felvették: a nyilvános botrány menesztéséhez vezetett. Mendozával 2008-ban folytatott, archívumba tett, és most, 2009-ben elkészített és publikált riportfilmünk oka, hogy ugyanaz a Varga Gergely ügyész szexuális viszonyba került egyik vádlottjával, és az állami állítások szerint 600 ezer Ft-ot követelt tőle annak fejében, hogy akkor felfüggesztett szabadságvesztést javasol, nem letöltendőt. A bűnügyet - feljelentésére - nem merték/akarták már eltussolni, de Varga vérügyész barátai és eddigi mosdatói, Belovics Ervin, aki Kovács Tamás legfőbb ügyész helyettese, és Ihász Sándor fővárosi főügyész miatt Varga Gergelynek nem intézték el az ilyenkor természetesen elvárható azonnali letartóztatását. A titkosszolgálatok számos ügynököt megmozgatva...
(Megtekinthető és letölthető!)
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu