Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal,   rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
Hallgassa a Hírháttér Rádiót! Klikk a hangszóróra!
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Szeszák Gyula:       "Most már minden virtuális valóság, a valóságosnál valóságosabb valóságnak látszik."   (2009.07.23.)

   

Új reformkor elé2009-08-04.
Nagy Attila (orvos, közíró)

 

            Balatonfüreden tábla mutatja az utat a reformkori városrész felé, Európai uniós tábla hirdeti a történelmi mag felújítását és a nevezetes Anna-bál is a hagyományőrzés máig élő bizonyítéka. A történelmi árkádok alatt 36 márványtábla hirdeti a régi korok dicsőségét. E falról azonban épp a reformkor legnagyobbjának, Kölcseynek huszti gondolata hiányzik, „régi kor árnya felé visszamerengni mit ér”, ami ezen írás alapja. A derűt, békét sugárzó vízpart, az évszázados fák árnya új gondolatok megfogalmazásának bölcsője is, ami mai értelmet adhat az immár két évszázados reformkori eszméknek. E dicső múltat azonban megpróbáltatások, a közelmúlt ballépései követték, és csak ezek kiigazítása után jöhet Vörösmarty megálmodott jobb kora, „mely után buzgó imádság epedez százezrek ajakán”.

 

            A füredi dicsőségtáblák sorában a báli forgatagban alig tűnik fel Madarász Emil, egykori szocialista költő neve. Pedig már a tábla szövegéből is kitetszik, hogy alapjában nincs köze sem Füredhez, sem a reformkorhoz, nevét a  politika vésette márványba, s emelte méltatlanul a legnagyobbak mellé. Míg Garay Jánostól Csokonain át a költők balatoni kapcsolatát idézik a táblák, Madarásznál csak a szocialista eszme sok évtizedes harcosának, a szocialista költészet kiemelkedő alakjának emlékéről szól a méltatás. Ennek tükre az idézet is, „Óh szent a harc, mely büszke szárnyat, izzó s virágos lelket ad.” Madarász neve és versei egykor az iskolai tankönyvekben szerepeltek, mára életrajza jótékonyan merült a feledés homályába. Ezen ismeretlenség mérséklésére kell most tevékenységét idézni, ami bizonyíték arra, hogy nem lenne keresnivalója a füredi panteonban. A költő már fiatalon tagja lett a Szocialista Diákok Egyesületének, 1910-ig a Népszava, majd a Friss Újság munkatársa volt. 1914-ben főhadnagyként vonult be, s a frontra került. 1918-ban a gödöllői katonatanács tagja, a város katonai parancsnoka. 1919-ben a Vörös katona című lap politikai biztosa, fegyveresen vett részt a diktatúra védelmében. Bécsben internálták, majd bekapcsolódott a Proletár című lap munkájába. 1923–1946 közt a Szovjetunióban élt. Több prózai és költői kötete jelent meg oroszul. A háború alatt eleinte Taskentban élt, 1943-tól a moszkvai rádió magyar osztályán dolgozott. Hazatérése után az Új Szó, majd a Népszava főmunkatársa, Fagyejev, Polevoj, Virta, Szerafimovics és más szovjet írók munkáit fordította magyarra, 1962-ben halt meg. Az idézett tevékenységek alapján akár az is felvethető, hogy nem kellene-e már ezt az aranyozott márványtáblát eltávolítani a füredi dicsőségfalról. A válasz mégis nemleges, mert múltbeli tanulság hordozója, csak a gondtalanul bálozóknak és főképp az idegenvezetőknek kellene a költő tevékenységét politikai értékén (és irodalmi értéktelenségén) kezelni.

 

            A mára már kritizálható kor szocialista értékítéletén túllépve a még közelebbi múlt emlékeit is kőbe faragva tükrözi Balatonfüred. Az emlékparkban, a Kossuth-forráshoz legközelebb áll a legújabb mű, címe Történelemkönyv, ami valószínűleg a legnagyobb Antall Józsefnek állított emlékmű. A nyitott könyvet formázó hatalmas kőtáblán a legendássá vált idézet: „törvényes értelemben a magyar közjog alapján minden magyar állampolgárnak, ennek a tízmilliós országnak a kormányfőjeként – lélekben, érzésben, tizenötmillió magyar miniszterelnöke kívánok lenni”. Antall tevékenysége rácáfolt arra, amit a fenti idézetben még 1990-ben ígért. Persze a fogalmazás diplomatikus, „tizenötmillió magyar miniszterelnöke kívánok lenni”, ugyanúgy üres beszéd, mint a mai politikusok szájából, hogy „szabad országban kívánok élni”. Ennél csak egy nagyobb hazugság van, amikor a mindenkori politikusok a már megvalósult szabadságot és a tényleges demokráciát hirdetik. Az Antall-i emlékmű egyébként egy soha nem méltatott háromszöget képez Eötvös Károly és Deák Ferenc mellszobrával. Az az Eötvös, aki egyébként a Balatonpart szépségeinek leírója, múlhatatlan érdemeit nem ezzel, hanem a tiszaeszlári perben a zsidóknak tett szolgálataiért szerezte, amint Deáknak is legfőbb érdeme a Habsburgokkal való kiegyezés. E megalkuvások sorába illik az a megegyezés, amit Eötvös és Deák jogutódaként Antall kötött a nemzetközi zsidósággal, a kommunisták és Habsburgok örököseivel. Ennek az emlékműve áll kőbe faragva Füreden, amit a magyar hazaárulás jelképeként Eötvös és Deák alakjával láthatatlan kezek rendeztek mesteri háromszögbe a Tagore-sétány szomszédságában.

 

            Ezek után joggal felvethető a kérdés, mit szolgál ma az Anna-bál. A reformkor, a történelmi események idézése hazafias tett lenne, ám a politika ezt is megmásítja. 2009-ben a bál fővédnöke és díszvendége Kósa Lajos, Debrecen polgármestere volt. Méltatásban pedig nem volt hiány, ám a látványos külsőségek a jelenkor legnagyobb hazugságait fedték. Kósa az a nagyformátumúnak távolról sem nevezhető álnemzeti politikus, aki Eötvös, Deák és Antall szellemi jogutódjaként immár a nemzetközi szabadkőművesség bérence, zsidók, kommunisták, Habsburgok érdekeinek kiszolgálója. Így élvezte ezúttal az Anna-báli „királyságot”, aki a bálkirálynőnek aranyalmát nyújtott át. E környezetben nincs időszerűbb Széchenyi szavainál: „A magyar szó még nem magyar érzés, az ember, mert magyar, még nem erényes ember, és a hazafiság köntösében járó még korántsem hazafi. S hány ily külmázos dolgozik a haza meggyilkolásán…” Aki kétségbe vonná a fenti gondolatmenet hitelességét, annak álljon itt a legegyszerűbb bizonyítékul az eseményről közvetítést adó Duna Televízió képernyőjének felirata. Ezen Dr. Kósa Lajos név szerepelt, aki azonban nemhogy nem doktor, de még diplomája sincs. E tényt 1989 után 13 évvel elsőként e sorok írója hozta nyilvánosságra, ami az eltelt évek ellenére sem épült be igazán a hazugságok etalonjaként a köztudatba. Pedig egy új reformkorhoz, a nemzeti gondolatok újrafogalmazásához hiteles politikusok kellenének. S ha megerősítem, a füredi dicsőségfalról Madarász Emil márványtábláját nem levenni kell, az Antall emlékművet nem szétzúzni kell, akkor a Kósa-féle politikusokra egyértelműen áll: őket kell végleg eltávolítani a közéletből. E nélkül nincs megújulás, pedig új reformkor eljövetele lenne kívánatos.

 

Dr. Nagy Attila

orvos, közíró

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a Hírháttér kapcsolódó alapirodalmából:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/

2009-01-15. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött
/Molnár F. Árpád/   /Zene: 8 zeneszerzőtől/   (Film, 97 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/   /Zene: Enigma - Touchness/   (Film, 16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/   KLIKK az oldalra! (12 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

2009-04-26. - A HAARP titkos alkalmazási területeiből, és a világuralom - A világ soha nem publikált titkaiból
/Molnár F. Árpád/

2009-05-14. - HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/   (Film, 92 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-05-20. - Nemzetbiztonsági csúcsbotrányok, Emberiség elleni terroristák - Kulisszatitkok
/Molnár F. Árpád/

2009-05-21. - A felrobbant katonai repülőgép: A Bajnai-Orbán Egypártkormány tömegmészárlásai Indonéziában
/Molnár F. Árpád/

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. - A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR - Rekordokat rekordokra 2009-06-05. -
A Világállam légi tömeggyilkosságairól - Katonai- és államtitkok az Emberiség ellen
/Molnár F. Árpád/

ALAPMŰ! : 2009-06-21. - Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón
/Molnár F. Árpád (Echelon-tanú)/

Lap teteje

Előző cikk:
HÍRHÁTTÉR - A Headline 2009-08-03. -
HÍRHÁTTÉR TV:
Politikai apartheid: Háború a szegények ellen
/Soós József (szerkesztő, tényfeltáró) - Molnár F. Árpád (főszerkesztő, Echelon-tanú)/
/Zene: Molnár F. Árpád és Ligeti György/
(Film, 16 perc)
Tartalom: Kísérteties, ijesztő, sokakra felkavaró filmet láthatnak. Monok polgármestere, Szepessy Zsolt (...) rendeletben szabályozná még azt is, hogy a szociális segélyen élő szegények közül, akiket még fölösleges parkgondozásra sem tudtak marhákként kihajtani, csak a korrupt és sikkasztó önkormányzat(ok) által megszabott gazdagok (klientúráik) üzleteiben vásárolhatnak: sok mindent akárhányszoros áron, mint másutt. A gettósítás és a gazdagok-szegények közötti egyre diffúzabb szakadékrobbantás (...) egyre arrogánsabb pszichopátiával párosul. (...) ...a magyarbűnözés politikai gyilkosságai, önkormányzati és rendőrségi bűnözése, és a magyarbűnözés interkontinentális tömeggyilkos terrorizmusának és Föld-pusztításának elfedésére, és az elkerülhetetlen globális válságcsinálásra. (...) ...egyetlen 100 milliós BKV-álvégkielégítés tízezrek szociális segélyének összege (...). (...) A fehérbűnözés CIA-ja, WTC-je, a magyarbűnözés által védett száznál több robbantásos merénylet, és azok 100%-os eltussolása, (...) politikai gyilkosságainak tömegei (...). Bővebben vesézzük Kecskemét terrorista bűnözőjét, Zombor Gábor polgármestert és elődjét, Gergényi Pétert is, akinek (nemzetbiztonsági minimum!) kizárólag a Molnár F. Árpád által teregetett bűntettei eltussolása minden magyar idők egyik legmocskosabb népsortüzesét és 1956 óta nem látott súlyosságú nemzeti katasztrófát okozta. Nos: mutatunk sok valami mást is, ebben és kapcsolatokban. Törvényes kivégzések, összecsapások, feltétlen konstrukciók.
(Megtekinthető és letölthető!)

 

Következő cikk:
2009-08-04. -
A profit szegénységet hoz; Érzékeny rektorok; A bankok ellen
/Thürmer Gyula (A Munkáspárt elnöke)/
Részlet: ...a havi két-hárommilliós fizetés nem ritkaság rektori körökben sem. (...) Az egyetemek így vagy úgy, de a mi pénzünket, vagy legalább is zömében a mi pénzünket költik el. (...) Kis túlzással a gyerek hülyébben jön ki az egyetemről, mint amikor bement. (...) Medgyessy Péter nagy mellénnyel jelentette be, hogy rendet tesz a bankvilágban, és kezdi mindjárt az OTP-nél. (...) Az állam ma a pénzügyi tőke, a bankok eszköze. (...) Az állam megtűri, hogy a bankok lakásvásárlásra euróban, svájci frankban folyósítsanak hitelt egyszerű polgárok számára, akiktől nem várható el, hogy eligazodjanak a nemzetközi pénzügyekben. Más országokban ez bűncselekmény. (...) Az állam az IMF-től felvett milliárdokat nem polgárainak jólétére, hanem a bankok helyzetének javítására használja. A magyarországi bankok zöme nem is magyar bank...
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu