Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Tánczos Krisztina:       "Nagyon sok ember beavatott és beszervezett! Ismerik a Háttérhatalmat. Tudnak az Illuminátusokról, Echelonról, a HAARP-technológiáról, csak nem mernek beszélni... (...) Ők az Ördögöt szolgálják, a Sátánnak engedelmeskednek, eladták a lelküket, az egyéniségüket, a gondolataikat! (...) Ők kiszolgálják a hatalmat, ügynökökként az emberek lebutításával, az ismeretek visszatartásával okoznak kárt. Ők a Sátán ügynökei, a Sátánt szolgálják, mi pedig Istennek szolgálunk."   (2009.04.14.)

   

A Jobbik-párt és a Kurucinfó a Háttérhatalom fiókszervezete

2009-06-03.
Soós József (Kárpáti Magyar)
 


Morvai Krisztina azt mondja, ő nem csőcselék. Eközben mára szinte kizárólag a csőcselék médiumokban kompatibilis, ahol nyíltan kérkednek a világ népei elleni gyűlölettel, a magyarok elleni elektrosokk terápiák és legnagyobb hőseink megnyomorítása, kínzása és halomra gyilkolása a napi viccelődés és gyalázkodás témája, ahol - Morvai mocskos hentes kocsmáiban - a keresztyénség és a tényfeltárás, az állami bűnözés és eszközök leleplezése gyűlölt és halálos ellenség, gúny és megvetés, halálos düh tárgya, ahol a tudományra és a művészetekre való abszolút analfabetizmus és az ezekkel szemben tanúsított fékevesztett, szó szerint gyilkos gyűlölet nem csak konform, de megkövetelt, és ahol szégyennek az számít, ha az ember bármiben erkölcsi, keresztyéni, kulturális vagy életvédelmi álláspontot képvisel! Nem csoda, hogy a tömeggyilkosságokra és a válogatás nélküli halomra mészárlásokra olyannyira kapható és követelőző Jobbiknak Für Lajos után a következő előre tolt embere, Morvai Krisztina olyan irdatlan fényévnyi távolságokat tartott mindentől, ami nem volt olyan alacsonyrendű, mint az ügynöki szolgalelkűség, az Emberiség-pusztító államtitkolózás, a kurucinfó és a kurucinfós, tehát Jobbikos gyűlölet és népellenes, fasiszta, háttérhatalmi rosszindulat. Morvai Krisztina oda került, ahol kezdte: a politikai paletta háttérhatalmi és ügynöki pártszemete közé, a történelem és a keresztyénség szemétdombjában.
Morvai Krisztina: megháláljuk a megkínzottak és halomra ölöttek minden könnyeit és áldozatait, nevüket pedig fajtátok lelkébe, a JÚDÁSFAJ koszos, tetves árulóiba égetjük. Mert a kínért kínnal, a gyászért gyásszal, a holtak tengeréért halállal, a tengernyi elkárhozottért, akik aljasságotokban és sötétségetekben végezték, kárhozattal kell fizetnetek. Eladtad a lelkeket, és eladtál minket, akik neked szolgáltunk. Fizess az életért élettel, a lelkekért lelkeddel! Nem kellesz, csak a JÚDÁSOK és az ANTI-KRISZTUSOK kocsmájában! A gyilkosok disznóólja a te otthonod, JÚDÁS!!!
(Molnár F. Árpád, a malomköves; mert jaj annak, akik egyet is e kicsinyek közül
letérít a Jézus Krisztus Útjáról, nemhogy fasiszta elektrosokkos hentesek és az indonéz gyermekgyilkosságokkal, valamint a Cathy O'Brienek minden kínjaival kérkedő őrjöngő sátáni JÚDÁSÁLLATOK védelmében!)

Tisztelettel üdvözöljük a Hírháttér Multimédia minden Nézőjét, Hallgatóját és Olvasóját! Szomorúan vettük tudomásul, hogy ISTENT TAGADÓ, NEMZETÉT JÚDÁSKÉNT ELÁRULÓ Kurucinós-jobbikos pártpatkányok egy újabb támadását vagyunk kénytelenek "elszenvedni", csupán azért, mert FÉREG ÜGYNÖK MIVOLTUKBÓL NEM KÉPESEK AZ IGAZSÁGOT KIMONDANI!

Egy "felsőbb hatalom" által szervezett POLITIKAI TÖMÖRÜLÉSSEL állunk szemben, egy olyan BUKOTT IDEOLÓGIÁVAL, mely "köszönő viszonyban sincs" a legalapvetőbb emberi értékekkel, és ISTEN LÉTEZÉSÉT, Krisztus Jézus TANÍTÁSAIT MEGTAGADJA, sőt, ennél súlyosabb dolgot követ el, CSÚFOT ŰZ belőle!

Itt mindjárt ki kell jelentenünk, hogy ISTENNEL SZEMBESZÁLLNI, Vele "pereskedni" NEM LEHET, pontosabban lehet, de nem érdemes, mert abból az ellenszegülőnek haszna nem származik; ellenkezőleg: a PUSZTULÁSÁT IDÉZI ELŐ!

Jelen esetben adott egy PÁRT, mely a HÁTTÉRHATALOM tudtával, engedélyével létre tudott jönni, és működőképes állapotba hozta magát. Ehhez egyéb pártok titkos segítségét felhasználva.

Hogy mindenki értse, kezdetben a JOBBIK-párt a SZAVAZATAIBÓL bizonyos részarányokat PÉNZÉRT, ANYAGI JAVAK SZERZÉSE CÉLJÁBÓL értékesített, "átadott, átengedett" a:

FIDESZ-párt számára.

Ez így működött eleinte, hogy a JOBBIK-párt "csekély" szavazó bázisából szavazatokat engedett át a középjobb-liberális FIDESZ számára. A szavazatokért kapott "kicsi pénzeket" pedig VISSZAFORGATTA a saját PÁRT-lobby fejlesztésébe, vagyis a Jobbik-párt KIÉPÍTÉSÉNEK A költségeit bizonyos részben ez is SEGÍTETTE!!!

Mivel eleinte nagyon gyenge volt a Jobbik-párt, és a kitűzött cél a POLITIKÁBAN VALÓ ÉLETBEN MARADÁS volt, nem elsősorban a parlamentbe való bejutás, így egyértelmű volt az a TÉNY, hogy a MŰKÖDÉSHEZ SZÜKSÉGES ANYAGI HÁTTERET MINDEN LEHETSÉGES ESZKÖZZEL BIZTOSÍTANI KELL!!!! Természetesen ahhoz, hogy egy PÁRT megalakulhasson, az "IRÁNYÍTÓ rendszernek" meg kell ismernie a PÁRT PROGRAMJÁT!!! Vagyis mielőtt az ORSZÁGOS MŰKÖDÉSRE "felsővezetői" ENGEDÉLYT KAPNÁNAK, egy kidolgozott PROGRAMTERVET kell bemutatni, amitől NEM TÉRHETNEK EL JELENTŐSEN, ha idő közben a bel- és külpolitikai helyzet indokolja, akkor MÓDOSÍTHATNAK, de ehhez ismét FELESŐBB ENGEDÉLYEZTETÉS SZÜKSÉGELTETIK!!! Ezekből a TÉNYEKBŐL mindenki számára ÉRTHETŐ módon látható, hogy NEM TUD ÚGY MŰKÖDNI POLITIKAI PÁRT, hogy ahhoz a HÁTTÉRHATALOMTÓL engedélyt ne kapna! Így egyértelmű, hogy a JOBBIK-párt "is" a többivel együtt egy HÁTTÉRHATALMI projekt, a felsőbb rendszert, és idegen hatalmat KISZOLGÁLÓ PÁRT!!!! Éppen úgy, mint az ÖSSZES TÖBBI, amelyik megalakult.

Egy dologban KÜLÖNBÖZIK a jobbik-párt a többitől, hogy jelen pillanatban "még" valamelyest rendelkezik SZAVAHIHETŐSÉGGEL! Vagyis a "társadalmat" jelen állás szerint KÉPES FÉLREVEZETNI!!!! Éppen ezért alakították meg, mert a TÖBBI pártnak már nincs SZAVAHIHETŐSÉGE, így az emberek elfordultak tőlük. De a JOBBIK-pártot "még" nem ismerik, és a HÁTTERÉRŐL sem tudnak szinte semmit. Csak azt látják, amit magából mutat ez a párt! Azokat a SZAVAKAT kiáltja, melyek elhangzottak 1989-1991 között. Hiszen akkor is az embereket a FÜGGETLEN SZABAD MAGYAR FÖLD illúziójával, és az "ÖNRENDELKEZÉS" "DEMOKRATIKUS" irányzatú állam berendezkedésével vezették félre. Semmi új nincs a nap alatt, csupán annyi, hogy egy "másik kártyát", az ETNIKAI GYŰLÖLET propaganda módszerét is felhasználja! Vagyis EGYMÁS ELLEN HANGOLJA a csonka-ország lakosságát ETNIKAI HOVATARTOZÁS szempontjából! Vagyis származástól teszi függővé, hogy ki milyen MINŐSÉGŰ "ember". Ennek egyenes KÖVETKEZMÉNYE a sok ECHELON-technológiával gyártott HALOTT!!! Mely jelentős részben a Jobbik-párt "működésének" is köszönhető, ami miatt teljes belpolitikai ANARCHIA alakult ki az országban.

Ezt a KÁOSZT kihasználva egy másik párt, amelyet SZDSZ pártnak hívnak, szépen, ALATTOMOSAN ÁTJÁTSSZA az "ország" NEMZETVAGYONÁT, és IRÁNYÍTÁSÁT a CIONISTA-ILLUMINÁTUSI-TALMUDISTA-NACIONALISTA ZSIDÓ VILÁGVEZETŐKNEK!!!! Egy TUDATOS és MEGSZERVEZETT történelmi eseménysorozat "végső felvonása" zajlik jelen pillanatban a "magyar emberek" feje fölött, tudtuk nélkül! De ez csak úgy valósítható meg, ha az ÖSSZES PÁRT egy emberként ÖSSZEFOG, és cinkos hallgatásával segíti az IDEGEN erőket a céljaik elérésében!!!

Már sokszor mondtam, hogy MINDEN PÁRT EGY GYÖKERŰ, és a HÁTTÉRHATALMI Rendszerhez nyúlik vissza. A "különbség" csupán annyi, hogy "más arcát mutatja meg" a társadalomnak, így FÉLREVEZETVE, becsapva a nagy sokaságot!

Nézzük csak, melyek azok a működéshez elengedhetetlen "kellékek", melyek nélkül egy PÁRT életképtelen!

     - IRÁNYÍTÁSI PROGRAMTERVEK! Melyeket kötelező módon ismertetni kell a felsőbb hatalommal, különben MEG SEM ALAKULHAT A PÁRT ILLETVE VALLÁSI FELEKEZET!

     - HITELESNEK LÁTSZÓ SZEMÉLYEK, "arcok", akik a párt jellegét-arculatát meghatározzák, és HITELESSÉGÉT, SZAVAHIHETŐSÉGÉT NÖVELIK!!!

Ők általában a "kirakatbábuk", de ezen tevékenységük mellett a "pártban" egyéb funkciókat is betölthetnek. Ez részben azon múlik, hogy mennyire "kvalifikált" (sokoldalú) a személy, és attól is függ, hogy a PÁRT-nak mennyi a pénze, milyenek az anyagi forrásai!

     - NÉPSZERŰSÉGET NÖVELŐ, PÁRT-programot ismertető MÉDIUMRA (is) szüksége van egy politikai pártnak! Ez sokféle lehet, és a lehetőségek szinte korlátlanok, csupán az anyagi helyzet az, amelyik gátat szab ennek a propagandának!

A nagyobb PÁRTOK saját TELEVÍZIÓ csatornával/csatornákkal rendelkeznek, amely(ek) a legtöbb esetben ORSZÁGOS LEFEDETTSÉGŰ(EK), hogy minél több "emberhez" eljusson a "jó hír", a hazugság, az "ige"! Kisebb pártok, jelen esetünkben a JOBBIK-párt, csupán meg kell, hogy elégedjen a népszerűségét hirdető INTERNETES PORTÁLOKKAL, egyéb "kisebb-nagyobb" újságokkal, és a lehetőségeikből és pénzükből megvalósítható UTCAI POLITIKAI HIRDETÉSEK HALMAZÁVAL! Részben, de nem egészben néha kapnak szerepet egyéb TELEVÍZIÓS műsorokban is, de ott a témakör megválasztásában, és a válaszok adásában KEMÉNY CENZÚRA van életbe léptetve!

A lényege az egésznek, hogy minden "PÁRT" a HÁTTÉRHATALMAT szolgálja/kiszolgálja, ezért fizetségül viszonylagos "anyagi jólétet" biztosít neki a "felsőbb hatalom"!

Vagyis JÚDÁS-patkány módra elárulja, eladja az országát és nemzetét, melyből fogantatott. De sokkal nagyobb bűnt követ el, mint 2000 évvel ezelőtt Krisztus elárulója, mivel SOKKAL TÖBB PÉNZÉRT, SOKKAL TÖBB ÉLETET, sokkal nagyobb szenvedést okoz tettével, és ezért természetesen NAGYOBB A "HOZOMÁNY" is, amit a Háttérhatalomtól, vagyis a Rendszertől kap fizetségül! Mivel ALJAS SZÁNDÉK VEZÉRLI mindet, éppen ezért MINDIG HAZUDNAK, és ALAPTALANUL VÁDASKODNAK, olyan embereken tipornak, akik a "társadalom" és az EGÉSZ EMBERISÉG JAVÁT SZOLGÁLJÁK, éppen ezért ISTEN SZÁNDÉKÁVAL ELLENTÉTESEN CSELEKEDNEK, és szembefordulnak a MINDENHATÓVAL! A büntetésük a HALÁL lesz, mert amikor eljön a "nagy nap", és KRISZTUS újra eljön közénk, akkor ezek a bitang, áruló, korcs férgek el lesznek pusztítva, ki lesznek vágatva a földből, és az emlékük is végképp eltöröltetik örökre!

Így megkérem a Kurucinfo patkánymédiát, és a HAZUG-propaganda Jobbik-pártot, és mindenestül az összes "világi kormányzatot, pártot, szervezetet, testületet, hogy NE MERJENEK AZ ISTEN AKARATA ELLEN SZEGÜLNI, és meg ne próbáljanak a mi utunkba akadályt, nehézséget görgetni, mert ELTIPORJUK őket, Isten kegyelméből, Jézus Krisztus ereje által!

BŰNÖZŐKKEL, HAZUG EGYÉNEKKEL, JÚDÁSOKKAL nincs mit tárgyalni, alkudozásnak a mi részünkről helye NINCS, és nem is lesz.

Nem vagyunk MEGVEHETŐK, sem MEGVESZTEGETHETŐK, mert nem szolgáljuk a TITOKZATOS NAGY BABILONI HÁTTÉRHATALMAT! Nem, nem, soha, éppen úgy nem, ahogy nem fogjuk hagyni, hogy ártatlan emberek ezreiből, tízezreiből nevetség tárgyát, csúfot-gúnyt űzzenek ilyen hozzátok hasonló jellemtelen, gerinctelen férgek!

Főszerkesztő Úrral, Szerkesztő Társammal, Barátommal azon dolgozunk, hogy minden HÁTTÉRHATALMI szörnyűségre, hazugságra, élet és ember-ellenes cselekedetre fény derüljön.

Ezt megállítani nem lehet, aki ezt megkísérli, az elbukik!

Felelős Főszerkesztő: Molnár F. Árpád Úr
Szerkesztő: Kárpáti Magyar (Soós József)

(Készült: 2009.06.01.)


Az Emberiség ellenségeinek Júdásfaja által aljas indokból és célból, napi Júdásétekért elrejtett Valóság pártmentes (tehát intellektuális nagyságrendekkel felsőbbrendű) megértéséhez néhány ajánlat a bevezető alapirodalomból:
Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. - A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből
/Molnár F. Árpád/

2009-05-21. - A felrobbant katonai repülőgép: A Bajnai-Orbán Egypártkormány tömegmészárlásai Indonéziában
/Molnár F. Árpád/

2009-05-20. - Nemzetbiztonsági csúcsbotrányok, Emberiség elleni terroristák - Kulisszatitkok
/Molnár F. Árpád/

2009-05-14. - HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/   (Film, 92 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-04-26. - A HAARP titkos alkalmazási területeiből, és a világuralom - A világ soha nem publikált titkaiból
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

2009-03-15. - Menetelés a vágóhídra, rendezetten, zárt sorokban!
/Soós József (Kárpáti Magyar)/

2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/   KLIKK az oldalra! (12 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/   /Zene: Enigma - Touchness/   (Film, 16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-01-15. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött
/Molnár F. Árpád/   /Zene: 8 zeneszerzőtől/   (Film, 97 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

Előző cikk:
2009-06-03. -
Apokalipszis ma - Zas Lóránt válogatott verseiből
/Zas Lóránt (Kalifornia, USA)/
Tartalom: Zas Lórántnak a magyar versirodalomban úttörő tartalommal is gazdagított, egyebek mellett Istenes verseiből.
A versek: Mennénk; Valami; Fellázad; Meg ne mondjuk; Úristen; És felszáll; A tiszta ég alatt

Lap teteje

Következő cikk:
2009-06-03. -
Zsidó (kóser) gyermekgyilkosság Körmenden? - Molnár F. Árpád eltitkolt dokumentumot hoz napvilágra
/Molnár F. Árpád/
Részlet: A dokumentumot annak tartalma szerint egy titkos társaság prezentálta. A dokumentum címzettje az életét féltve a levelet soha nem hozta nyilvánosságra, ezért az bíróság elé sem került. A szakértők azonnal látni fogják, hogy a dokumentum készítője olyan ismeretek birtokában volt az akkoriban sehol sem publikus, köztörvényes állami működés kapcsán (...). (...) ... mely tényfeltárás és igazmondás miatt a virtus pont hu (...) bűnpártoló, gyermekgyilkospárti államvédelmi bűnbandája a dokumentumcikket betiltotta, a Molnár F. Árpádot pedig igazmondásért és a gyermekéletek védelméért a tömeggyilkos fasiszta magyar faj kurucinfós szintű, Egypárti emblematikus képviselője (a virtus) örök időkre kizárta...
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu