Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

 

   

A jövő fenyegetése, reménye
Irán?

 

2008-08-07.
Szeszák Gyula (olajügyész)

Úgy 'tűnik', lassan befejeződik a történelem, a politikatörténet és a kriminalisztika történet egyik legvéresebb, legpiszkosabb játszmája az iráni pakli. Mondom, 'tünik', mert az igazi játszma csak most kezdődik. A cinkelt kártyákkal ügyeskedő spiller és a kibic most szeretnének felállni az asztaltól és kisomfordálni a kaszinóból. Csakhogy ez, a jelek szerint, így nem fog menni.

A "netkorszak" is kedveli a találós kérdéseket. Így találták ki a "
Frequently Asked Questions [FAQ]", avagy Gyakran Feltett Kérdések [GYIK] fogalmát. A gyakran feltett kérdések közül is gyakran teszik fel azt a kérdést, miért utálják annyira az emberek Amerikát, Angliát és végül, de nem utolsó sorban Izraelt?

Aki megismeri [kissé] Perzsia - Irán ujkori történelmét választ kaphat e kérdésre.

Irán. hajdanában [is] iszlám állam volt. A Prófétát a siíták tanítása szerint követte. Tragédiáját "kedvező" földrajzi fekvésének és olajkincsének "köszönheti". A kétfejű cári sas és a több bendőjű vén dögevő marcangolták. Mi magyarok Antall József óta tudjuk igazán, hogy a gyors és biztonságos gyarmatosításhoz honi szálláscsináló kelletik. Történetünk ügyeletes szálláscsinálója Reza Pahlavi sah fia: Mohamed Reza Pahlavi sah. Az illető úr az oroszok és az angolok segítségével, azaz puccs révén, foglalta el Perzsia pávatrónját. Tartósan megülni azonban nem tudta. 1944-ben lemondott róla és külföldre menekült. Irán maradt monarchikus állam, amit "polgári" kormányzatok igazgattak. Tehették ezt viszonylag békésen, mivel nem nyúltak az Angliával kötött koncessziós szerződésekhez, amelyeknek minden pontja a dögevőnek kedvezett. Az idillikus helyzet azonban kedvezőtlen fordulatot vett azáltal, hogy 1951-ben a Nemzeti Front nevű mozgalom vezetője, Mohamed Mossadegh lett a miniszterelnök, aki kísérletet tett az ország brit kézben levő olajkincsének államosítására, létrehozva az Iráni Nemzeti Olajtársaságot. Felmondta a koncessziós szerződést. Állami kezelésbe vette az olajkutakat és az olajvezetékeket. Az olajvagyon államosítását célzó törvényjavaslatot nyújtott be a parlamentnek. Anglia - a parlamentáris demokrácia mintaállama - a szokott módon reagált. A brit hadiflotta blokád alá vette az iráni kikötőket és megbénította Irán Olajkivitelét. Egyidejűleg megkezd te működését az "ötödik hadoszlop" [amit egyáltalán nem Hitler talált fel], hogy destabilizálja Irán politikai és gazdasági rendszerét. Mossadegh azonban makacskodott. Megszakította Angliával a diplomáciai kapcsolatokat. A "felélénkülő" zavargások sem ijesztették meg, felszámolta a monarchiát, kikiáltotta a köztársaságot és önmagát nevezte ki elnöknek...

A "művelt nyugatnak" lépnie kellett. És itt jön a képbe a CIA! E díszes társaság dolgainak tárgyalása itt és most nem téma. Iráni ténykedését azért indokolt mégis említeni, mert "szolgáltatási profilja" ekkor teljesedett ki. Iránnal szemben vállalt teljes körű szolgál tatást, azaz felforgatást, gyilkosságokat, kormánydöntést, kormányalakítást, stb.  A tranzakció fedőneve "Tp-Ajax" volt.

A Wikipédia így foglalja össze amit, dióhéjban, feltétlenül tudni érdemes, és illik, a dologról.
"The 1953 Iranian coup d'état saw the overthrow of the democratically-elected administration of Iranian Prime Minister Mohammed Mosaddeq and his cabinet from power by British and American intelligence operatives working together with Iranian agents and elements of the Iranian army. Bribing Iranian officials, news media and others with British and American funds, Kermit Roosevelt, Jr. of the Central Intelligence Agency [CIA], organized the covert operation aiding retired Iranian General Fazlollah Zahedi and Imperial Guard Colonel Nematollah Nassiri. The project to overthrow Iran's government was codenamed Operation Ajax."
Azt hiszem, az angol nyelvű szöveg, elemi szintű nyelvismeret birtokában is, teljesen világos. [Roosewelt Jr. nem más, mint az első számú háborús gyújtogató a "nagy" Franklin Delano Roosewelt szépreményű unokája...]
 

A folytatás is gyorsan leírható. A hadsereg és a légierő "fellázadt" Mossadegh uralma ellen. Tankokat vetettek be Teherán lakossága ellen. A légierő pedig lebombázta Mossadegh rezidenciáját. A harcokban új fogalom, ill. "intézmény" született: a gyilkos katonai junta. Ez a recept, ill. "intézmény" fényesen bevált és később "eredményesen" működött Chilében, Argentínában és máshol.

[Érdekes a baloldali kép szövege. Menj fölé a kurzorral!]

A lánctalpak nyomában lépkedve visszatért Mohammed Reza Pahlavi sah is. Az új koncessziós szerződés szerint többen osztoztak Irán kincsén, az olajon. Amerika és Anglia köztük volt. Irán nem (!).

A Sah modern, felvilágosult uralkodó volt és maradt. Ez alatt azt kell érteni, hogy hazáját [lásd fent] elárulta, olajkincsét pedig úgyszólván ingyen adta az angol amerikai gyarmatosítóknak. Mivel ez nem ment egészen simán, gazdái segítségével, kiépítette a világ talán legkegyetlenebb titkosrendőrségét a SAVAK-ot. [Máig teljesen nyílt a verseny Pahlavi és Szaddam Husszein között atekintetben, hogy melyikük mészáros kötényét szennyezi több embervér.]

A SAVAK gaztetteinek vázlatos méltatása is túlterhelné a Világ hálót. Véletlenül rábukkantam azonban a Time mai [2008.jul.20-i] számára. A címlapon található cikk címe: "SAVAK like the CIA", azaz a SAVAK a CIA hasonmása. Hát' büszkék lehetnek egymásra. 

A meccs viszont még nem volt lefutva. Hogy rövid legyek, Khomeini ajatollah vallási forradalma elsöpörte a sah rabló és gyilkos, azaz a nyugati normák szerint "demokratikus", rendszerét. Irán iszlám köztársasággá lett!

Nem tudom, Khomeini mit csinált Irán árulóival. Ha kegyetlenül elpusztította
őket, ami szerfölött valószínű, helyesen cselekedett. Mindenesetre Iránban nem maradtak olyan "erők", amelyekkel újra "demokratizálni" lehetett volna az országot.

[Jut eszembe, Hitler is likvidálta a belső árulás, a "dolchstoss" erőit. Rendszere ez okból, az utolsó töltényig, szilárd maradt. Jellemző körülmény, hogy a "führerbunker" felszíni védelmét a francia (!) önkéntesekből felállított "Charle magne" SS hadosztály maradékai látták el.]

"Ajax-2"-re tehát nem kerülhetett sor. Kínálkozott "jobb" megoldás: a siíta - szunnita kártyák kijátszása. Khomeini a siíták szellemi és politikai vezetője volt. Sikeres forradalma nagymértékben növelte az Iszlám ezen irányzatának tekintélyét. Az USA, ill. a CIA vigyázó szemeit a másik nagy iszlám nemzetre Irakra vetette.

Itt is szálkává lett a szemükben Abdul Karim Kassim elnök, aki kiléptette Irakot a szovjetellenes Bagdadi Szerződésből és államosította az angol irányítás alatt álló olajvállalatot. Pusztulnia kellett.

Itt az előkészítés még körültekintőbben történt, mint Irán esetében. A beszivárgó CIA ügynökök halállistát készítettek azokról a nemzeti tudatot képviselő személyekről, akiket likvidálni kellett az "X-napon". [Heydrich csinált ilyesmiket, de hát ő nem amerikai "demokrata", hanem náci hóhér volt...]

Az agresszió támaszpontjai egyes szunnita körök, a Baath párt és a hadsereg voltak. A puccsot a katonaság és a Baath párt milíciája robbantotta ki 2003 februárjában. A "sondereinsatz kommandók" felkutatták és kivégezték azokat, akik az amerikai (!) halállistán szerepeltek. Itt kerül látóterünkbe Szaddam Husszein, a szadista disznó, akit az amerikaiak később felakasztottak. De mielőtt felakasztották volna, lepaktáltak vele és állig felfegyverezték Irakot - az Irán elleni háborúra, amelyre egy nevetséges incidens adott ürügyet. Irakban sem tetszett mindenkinek Szaddam Husszein rendszere. Felkelőcsoportok alakultak, amelyeket Irán suttyomban támogatott. Ezek valamelyike merényletet kísérelt meg Irak miniszterelnök helyettese ellen. Irak ultimátumot intézett Iránhoz, amit az - teljes joggal - visszautasított. Erre Husszein elindította tankhadosztályait, légiereje pedig bombázni kezdte Irán nagyvárosait. Elkezdődött a testvérháború, amely halottakban 1.750.000 fő emberveszteséget eredményezett.

* * *

Az USA ekként sakkozgat. Táblája az egész világ. De hogy alakul a party?

Irán erkölcsileg, gazdaságilag, katonailag megerősödve került ki az öldöklő küzdelemből. Iszlám köztársaság maradt, papi irányítás alatt, "polgári" vezetéssel. Az Iszlám új katonája Mahmoud Ahmadinejad ma az USA és Izrael első számú ellensége. Méltán, mert hű a vallásához, a népéhez és ragaszkodik Irán olajához. Vezetése alatt épül, megállíthatatlanul, elpusztíthatatlanul az iráni védelmi potenciál. A rakétaerők, amelyek hatótávolsága kérlelhetetlenül növekszik. Ezeket vagy felszerelik atom robbanófejekkel, vagy nem. Izraelnek - az első számú célpontnak - tulajdonképp mindegy, hogy atom, vagy "hagyományos" robbanófejek fenyegetése alatt írtja a palesztinokat, ill. általában az arabokat. A kikerülhetetlen megtorlást nem háríthatja el a feje felől. Számára egy "hagyományos" ellencsapás is végzetes lesz.

Irak diktátora "meghibbant". Lerohanta gazdái olajdepóját Kuwaitot és megtámadta a másikat Szaúd Arábiát. Kénytelenek voltak lebunkózni, mint a veszett kutyát. Ez sikerült is. A gyilkos hadsereg szétmállott Swarzkopf tábornok csapásai alatt. Az amerikaiak sétaütemre váltottak. És ekkor jött a szerfölött kínos meglepetés. Lőttek rájuk! Lőnek rájuk! A "husszeinisták"? Egy fenét! Az Al Kaida tagjai és támogatói.

Dehát a sakktáblánál tartottunk. Mi is a játszma állása?
 

A globális imperializmus feltámasztotta saját sírásóját az ugyancsak globális szerveződésű Al Kaida képében. A CIA egykori harcterei: Irak, Irán és Afganisztán mai is harcterek! Csakhogy - micsoda különbség - a CIA hóhérokkal és a zsoldosokkal már mindenütt az Al Kaida erői állnak szemben. Ezeknek a jog, az erkölcs és a humanizmus, az emberélet, mint "értékek" tekintetében ugyanaz a felfogásuk mint a "demokrácia erőinek", azaz nagy ívben tesznek rájuk.

* * *

Epilógus:

A történelem folyójának medrét nem a felszínen zajló események alakítják, hanem a természet erői. Ezek az erők munkálnak a társadalmi folyamatokban is. Az Iszlám egészséges emberfajt tenyészt. A zsidó király eljövetelére várakozó elmebetegek pedig genetikailag tönkreteszik, degenerálják, azokat a népeket, amelyek engedik, hogy fölöttük uralkodjanak. Eszközeik: az erkölcsi normák lerombolása, kábítószerek, homoszexualitás, renyhe életmód, egészségtelen táplálkozás, stb.

A dekadens, beteg Rómát a barbárok azért győzhették le, mert egészségesek voltak. Ez ilyen egyszerű!

Hogy is látta 1810-ben Berzsenyi Dániel?

"Így minden ország támasza, talpköve

A tiszta erkölcs mely, ha megvész:

Róma ledűl, s rabigába görbed."

Nevetségesek az öreg bárd látomásai? Csöppet sem! Az erkölcsi normák tulajdonképp lelki - testi gyógyszerek. Csakhogy nincs kockázatuk és mellékhatásuk. Aki élni akar, él velük.

2008.07.20

Sz. Gy.

 

 


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2008-08-06. - A globalizáció gyökerei
/Keztyűs Sándor (Románia)/
Tartalom: A romániai Keztyűs Sándor történelmi tárgyú cikke Mózestől, majd a keresztyénségtől és Jézus Krisztustól a zsidóságot lezüllesztő vallási törvényekig bezárólag, Trianonon és a világháborúkon át egészen napjainkig.


 

 

2008-06-08. - HÍRHÁTTÉR TV: Egy antikrisztus lelki halálára - In Memoriam...
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: Ez a különleges darab másképp szól ateistáknak, keresztyéneknek és azoknak, akik tudják, amikről a hírekben sosem számolnak be. E film - melyet fülhallgatóval érdemes megtekinteni - lehet a klasszikus Suttogó-sorozat talán első darabja is itt, a Hírháttéren. (Film, 4 perc)

 

 

2008-06-01. - HÍRHÁTTÉR TV: Bűnöző államok rendszere, kitüntetett gyilkosok - Lakatos Pállal
/Lakatos Pál - Molnár F. Árpád/
Tartalom: Előre tudott történelem (mint pl. a Szovjetunió összeomlása, a Magyar Gárda megerősödése. Egypártrendszerű országlás, közös rablás, közös bűnszervezeti védelem, elmaradt felelősségre vonások. Lengyelország, Szlovákia, leszakadó Magyarország. Bel- és külgazdasági folyamatok; a külföldre herdált uniós milliárdok. (Film, 9 perc)
 

 

2008-04-07. - Munkapárt - Javaslat
/Szeszák Gyula (olajügyész)/
Részlet: Katherine Anne Porter világhírű regényében a földet a "bolondok hajójához" hasonlította, amelynek utasai vidám tudatlanságukban gondtalanul sodródnak végzetük felé. A hasonlat már túlhaladott. A világ mára olyan járműhöz hasonlít, amelyet őrült gengszterek vezényelnek a pusztulásba...

 

 

2008-03-09. - A fegyverek visszanéznek - Szemet szemért, fogat fogért
/Szeszák Gyula (olajügyész)/
Részlet: Izrael állam és hadserege viszont idegen hódítók a palesztinok földjén. A civil betelepülők,  [„alijázók”] pedig gyarmatosítók...

 

2008-02-22. - A jog mint fegyver - Megdönthető-e "parlamenti demokrácia"?
/Szeszák Gyula (olajügyész)/
Részlet: ...Borisz Jelcin kivezettette az utcára a legfőbb ügyészt, szétzavarta az Alkotmánybíróságot és becsukta utánuk a kaput, majd szétlövette a Parlamentet is. És mi dőlt össze? Az égvilágon semmi! Ott van a bibi, hogy a valódi alkotmány egészen más, mint amit Gyurcsány és Orbán annak mondanak, ill. Szili Katika annak hisz.

 

 

 
Előző cikk:
2008-08-07. -
Bíróság, ügyészség, NBH, rendőrség! Mi ez?
/Sebők István (MNP-elnök) riportja Nyíri Mihállyal/
Részlet: Magyarországon az összes közismert médiumot megkerestük, (...) mindenhonnan visszautasítottak. Voltak olyan újságírók, akik kijelentették, hogy "nem merik" (...). A személyi védelmemet a biztonsági cégek (...) visszamondták.

Lap teteje

Következő cikk:
2008-08-07. -
Az őrjöngő Mussolini - A fasizmus tudatos gerjesztése Olaszországban
/Molnár F. Árpád cikke/
Részlet: Az én bizonyítékaimat is - nemzetközi hátterű robbantásos stb. merényletekről és a magyar miniszterelnökökről, így Orbán Viktor bűntetteiről - a berlusconi-féle politikai rendőri söpredék kobozta el, hamis papírt kiállítva arról, hogy nem volt nálam, ami a milánói rendőrség kamerái előtt, bevitelemkor jól láthatóan nálam volt, ahogy a díszkíséret az amerikai konzulátus bombabiztos bejárata elől, az amerikaiak orra előtt, 2003-ban elhurcolt. A tanúvallomásomat összetépték, engem pedig fogdába vágtak...

   
 

web counter
web counter

(Molnár F. Árpád honlapja)
Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu