Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Tánczos Krisztina:       "Nagyon sok ember beavatott és beszervezett! Ismerik a Háttérhatalmat. Tudnak az Illuminátusokról, Echelonról, a HAARP-technológiáról, csak nem mernek beszélni... (...) Ők az Ördögöt szolgálják, a Sátánnak engedelmeskednek, eladták a lelküket, az egyéniségüket, a gondolataikat! (...) Ők kiszolgálják a hatalmat, ügynökökként az emberek lebutításával, az ismeretek visszatartásával okoznak kárt. Ők a Sátán ügynökei, a Sátánt szolgálják, mi pedig Istennek szolgálunk."   (2009.04.14.)

   

A Világtörténelem befejezett versenypályázata2009-04-23.
Molnár F. Árpád

Kedves ... [egy szervezet alelnöke],

a kifogásolt idézettel kezdem:
"Isten Áldásával a Jézus Krisztus Nevében
Molnár F. Árpád"


Az idézetet merőben félreérti, aminek oka az Echelon, ha jó-, ha rosszindulatot plántált, akkor is. A búcsúzás e formája ugyanis keresztyéneknél bevett formula. Kezdődik egy jó kívánsággal, s minthogy az Evangélium Krisztusi Parancsolata, hogy az Atyától mindent a Jézus Krisztus Nevében kívánjatok, és semmit ne végezzetek úgy, hogy a Jézus Nevét nem hirdettétek, így a Törvény betartását általában kötelező érvényűnek veszem. Azaz ha nem a legutolsó disznókhoz intézek levelet, akkor Jézus Nevét kötelességemnek tartom legalább egyszer megemlíteni, mivel a Tanítása szerint anélkül nem szabad semmit hirdetni.

Nagyon rosszul indít, amikor annak ellenére, hogy folyamatosan a pártszolgálatos idiotizmus ellen beszélek, rögtön bármilyen személyhez, párthoz vagy szervezethez kapcsol. Nagyon sajnálom, hogy a magyarok ennyire képtelenek tettekben gondolkodni, és el sem tudják képzelni, hogy bárki egy jó tettet, állásfoglalást stb. jó tettnek és állásfoglalásnak nevez, hanem azt hiszik - mert a magyarok ostobák, egoisták és rosszindulatúak -, hogy az rögtön a párthűség és a pártszolgálatosság ismérve. Meg ne haragudjon, de azért, mert Ön utál valakit, én nem fogom színfeketének nevezni, mert minden oldalon és mindenki esetében van jó és rossz. Ha Önökhöz hasonlóan pártszolgálatosként gondolkodnék, akkor nem keresztyén volnék, hanem antikrisztus. A jót nem nevezem rossznak, csak azért, mert pl. a kurucinfó és bűnbandái kikiáltották, hogy a Jobbik és Vona Gábor szent és sérthetetlen, az elektrosokk terápiák és gyilkosságok pedig megvédelmezni való pártkötelesség, hiszen ez a párt érdeke. Közöttünk egyetlen pártidióta nincsen, és nem azért, mert mi visszatartottunk egyet is, hanem mert - Isten Kegyelméből - a Teremtő Végezte El azt a szelekciót, hogy a közelünkbe sem tudott jönni olyan, aki nem erkölcsökben, ezért abszolút pártoktól mentesen, hanem lobbikban, blokkokban vagy falkákban gondolkodott.

Ne haragudjon meg, de tovább olvasva rágalmait, nem térnék ki levélben, mert kezdhetném azzal, hogy éppen csak halvány gőzöm van arról, ki az a ... [kitakart név - a szerk.], így stílusát sem vehettem át. Aki azt az életformát, amiben mi élünk, csak halványan sejti, az fel sem tételezhet olyasmit, hogy bárki világi lobbitól átvehetnénk bármit. Mi áldozatos munkát, Küldetést folytatunk, számos kategóriában rekordot döntve, és nem érdekel minket senkinek a másik ellenében tanúsított ellenségessége. Az sem, ha Vonát utálja, az sem, ha annak ellenlábasát. Az sem, ha Jobbikos, az sem, ha annak ellentéte. Csak a tettek. És amíg ezt a magyarok nem tanulják meg, addig nincsen velük mit kezdeni. Márpedig emberi tulajdonság a pártszolgálatos blokkos butaság, sosem volt másként a történelemben, mert ahol tömeg van, ott az erkölcsi devalválódás, lealjasuló megalkuvás alapkövetelmény, így a Jézus Krisztusnak van Igaza megintcsak, Aki Azt Tanította:

Titeket nem vehet be a világ, mert ami nem belőle van, azt meg sem értheti! Ha ti az Enyéim vagytok, megismerszetek arról, hogy gyűlölni fognak titeket, mert az Igazságot gyűlölik azok, akik evilágból valók.

Nálunk van egy törvény, amit nem mi hoztunk. A Valóság senki előtt nem nyilatkozik meg, aki hozzám akár pártnak, akár egyháznak elkötelezve, akár gyanakvással érkezne. Ezt a törvényt tudom, de nem tapasztalatból, mert az Isten ide sem engedett olyat, aki nem ütötte meg a szintet! Azért, mert ami nyilvánvalóan jó - így a jóindulat, amit szó szerint valamennyiükkel szemben a bármikori halálra készen tanúsítunk -, arra senki nem mondhatja, csak személyes sértettségből, és pártszolgálatos sértettségből, hogy rossz. Mert a világ a jóra azt mondja, rossz, a rosszra azt, hogy jó. Aki nincs elég magas szinten erkölcsökben, az nem tudott hozzám Echelon-ügyben vagy vitára eljönni sem! Sőt! Akik pedig kimondottan azt akarták, hogy a Háttérhatalom és az Isten Kapuja megnyíljon, kvázi kivétel nélkül olyanok voltak, akik azonnal készen álltak a halálra, de ha arra nem, ugyanakkor mégsem féltek semmitől!

AZAZ ENNEK A SELEJT TÁRSADALOMNAK A LEGJOBBJAI JÖTTEK HOZZÁNK! A LEGJOBBAK! A LEGNAGYOBB MAGYAROK, AKIKNÉL TÖBBET SENKI NEM MERT!

Gondolja, hogy versenybe szállhat ellenünk a kurucinfóval, Vona Gáborral, a Harc Térrel vagy a szintén sokkos gyilkos lobbista, Echelon-dugdosó, tehát haza- és Emberiségpusztító Orbán Viktorral?

Ezt a kiválóságot soha, egyetlen párt és szervezet sem fogja megközelíteni sem, ezért ez éppen úgy a miénk marad, ahogyan az alábbi - régen íródott, most ide ollózott - rekordjaink is, melyek már elavultak, mert azóta nagyon-nagyon sok minden történt, köztük a préfécia szintjét megütő kijelentéseim is:

REKORD:

     - A rendőrbűnözés ízeire szedése, valamint hogy milyen konkrét törvénytelenségek miatt kellene valamennyinek börtönbe kerülnie: rekord.

     - A rendőrség belső, nem publikus működése, visszaélései, módszerei: rekord.

     - A titkosszolgálatok módszerei, belső működése, törvénytelenségei: rekord.

     - Elrejtett találmányok leleplezése: rekord.

     - A hajléktalanság teljes felszámolásának módja és költségei: alighanem rekord. Ezzel foglalkozó szociális szférák átvettek e téren több anyagot, nem tudom, volt-e, aki ilyen evidensen prezentálta, milyen egyszerű és milyen olcsó a teljes hajléktalanság felszámolása.

     - A Hitlertől Sztálinon és Kádáron, Antalltól Borosson át Gyurcsányig a politikai okokból és köztörvényes ügyek eltussolására elkövetett pszichiátriai elektrosokk terápiák, törvénytelen elmebeteggé nyilvánítások és elmegyógyintézeti politikai gyilkosságok, a részletes módszerekkel: abszolút rekord.

     - Isten Létezésének bizonyítása tudományos eszközökkel és a logika eszközeivel: abszolút rekord.

     - A települési bűnözés (amit cigánybűnözésnek neveznek) teljes felszámolásának módszere: abszolút rekord.

     - Az Echelon-technológiák, amelyek az USÁ-ban visszatérően a kormányig terjedő botrányok formájában buknak, Magyarországon abszolút elhallgatottak (voltak, amíg én el nem kezdtem beszélni, most már többen fognak megszólalni): abszolút rekord.
[Ez azért is elavult, mert a hibbant és Veéreskezű pártmagyarok addig, amíg el nem jöttünk, ki sem merték ejteni azt a szót, hogy "Háttérhatalom", és az "Echelon" szóra is ijedten megkukultak, meg elhúzták a belüket, mint pár évvel korábban, ha azt hallották, hogy "Moszad". De általam tudott folyomány volt, hogy én leszek, lettem és leszek az, aki az összes változásra és a teljes világreformért legfőbb indukáló erőként megjelentem, és ha engem nem Predesztinál az Isten, a magyarok végig, az utolsó pillanatig a legsötétebb pártközépkorban maradtak volna, amihez kell is ragaszkodniuk, mert ki lett jelentve, hogy eképpen csinálnak belőlük örök magyar történelmekre hülyét. Tehát ez el van döntve, és csak azért nem tudtak ez ellen tenni a magyarok semmit, mert hibbant, Veéreskezű nérók, és az Isten eléggé utálta őket ahhoz, hogy szó szerint hülyét csináljon belőlük.]

     - Titkosszolgálati eszközök és technológiák leleplezése: abszolút rekord.

     - A nemzetközi, államilag védett szexuális és pedofil gyilkos hálózatokról: abszolút rekord.

     - A politikai gyilkosságok intézményrendszerének köztudatba bocsájtása és metodikai analízise: abszolút rekord.

     - A titkosszolgálatokkal való nyílt konfrontáció: abszolút rekord.

     - Túl ezeken egy sor konkrét ügyben egyedülálló elemzés és tényfeltárás.


Mi bárkivel, az ördöggel is egyetértünk, amikor az Isten Erkölcseit valamely dologban képviseli. Márpedig nincs olyan, aki hébe-hóba ne fedné le az Isten Által Megkövetelt Erkölcsöket. Ahogyan annak idején fittyet hánytam arra, hogy azok, akik elvárták volna, hogy ellenségeikkel ellenséges legyek, úgy eztán is így lesz. Engem nem érdekel, hogy aki hozzám fordul, a Moszadtól, a Jobbikot támogató tömeggyilkos FSZB-től, Indiából, Palesztinából, a Hamasztól vagy Mugabétól való, hogy III/III-as volt vagy Für Lajos politikai gyilkosságokért felelős olajos, fegyverkereskedő vagy Moszad-összekötő beosztottja, csak az, most, miben, mit képvisel. Minthogy sem haláltól, sem ember általi megrontástól nem félek, megvesztegetni és megfélemlíteni teljességgel lehetetlen, pénz nem kell, egészségre nincs szükségem, zsarolni sem családdal, sem szexuális élettel nem lehet, politikai pozíciót és civil szervezeti funkciót soha az életben betölteni nem akarok (jaj is lenne nekem, mert az Isten rengeteg erőt elvenne, ha bármilyen kinevezést elfogadnék (egyébként utcákat fognak rólam elnevezni, és ezt is megtehetem, hogy ilyen lazán belevágom ebbe a disznóólba, hiszen már el van döntve, akinek nem tetszik, világ csúfja lesz)), nincs a világon semmi jó és rossz, amit magamról fel ne mernék tárni, kész vagyok bármi üldözésre és halálra, így semmiféle pártakolba és civil érdekközösségbe begyűrni nem lehet. Minket éppen az erkölcs abszolút elsődlegessége hozott össze és tart egyben. Márpedig ezt kizárólag olyanok tudták önként elsajátítani, akik már eleve a jót jónak, a gonoszt gonosznak, az igazat igaznak, a hamisat hamisnak nevezték, és életüket készek voltak az Istenért és az Emberiségért minden pillanatban feláldozni.

Amikor egy nem elég erős, köztiszteletben álló ügynök letagadta, hogy tudna bármit az Echelonról, meg mert hazudtolni, mert attól tartott, hogy lehallgatnak minket, és a végén még kiderül, hogy igazat mond és becsületes, úgy rúgtam ki, hogy a lába nem érte a földet! Azért, mert közöttünk sem Bush, sem Putyin haverjai, sem helyi pártparaziták nem nyomnak a latba semmit, akik tudatosan, saját pillanatnyi állatlétükért meg mernek minket hazudtolni akár a beavatott titkosszolgálatiak előtt, akár kívülállók előtt.

Egy keresztyén nem nemzetben, hanem Istenben és Emberiségben gondolkodik. A tételek is, amikkel foglalkozunk, azon területek, amikhez a Jobbik, az MSZP, a Fidesz és a civil szervezetek beszervezettjei még csak nyikkanni sem mernek, de még a CIA MK-Ultra alprojectjének elmeprogramozó alvállalkozója, Mark Phillips is messze csak töredékét merte elmondani mindannak, amit tud.

Azaz az elsők vagyunk, és ezért semmi sem drága, de ha az utolsók lennék, mert ezt akarná az Isten, hogy visszavonuljak, az sem érdekelne, mert ezt akarta az Isten! Pártok nincsenek, ellenségek nincsenek, de mindenki ellenség, aki annak jelentkezik.

 


Az ártatlanok elleni kínzás, csonkítás és tömegmészárlás pártszolgálatos Sátán-imádata Magyarországon is tombol az MSZP-től az orbán viktori hazaáruló Fideszen át a Jobbik utcasajtó-szemetéig, a kurucinfóig, a Harc Térig, a Barikádig és a Nemzeti Hírhálóig stb. bezárólag. Szavazzon rájuk továbbra is a Sátán, az Echelon-agyonvert népi idióták, meg a mindig is, valamint már tájékozott, tehát hivatalosan is ördögök. Mi pedig maradjunk felsőbbrendűek az állatok között, és figyeljük csak a változást...
A film eredeti oldala itt nyitható meg.

(Molnár F. Árpád, a jövőt mondó és igazmondó juhász)

Így lett ellenség a kurucinfó - amelyet rengeteg anyaggal elláttunk, de mivel nem Vonánk volt, hanem Istenünk, így elhasaltak a számunkra morzsányi kavicson, nemhogy Krisztusi Szegletkövön! Ugyanígy járt a Harc Tér, a Nemzeti Hírháló, a Barikád, az Orbán, a Fidesz, a CIA, a putyini FSZB, meg akik voltak olyan pártidióták és antikrisztusok, hogy számon kérni merték, miért nem vagyunk gyilkosok a PÁRT napi érdekeinek megfelelően.

A hazát és az Emberiséget mi képviseljük, és soha nem fogunk betagozódni, mint az SS-söpredék, bármiféle magyargyilkosokhoz, rendőrségi besúgókhoz és rendőrségi eszközi és módszeri fedezőkhöz, azaz a nemzet és az Emberiség ellenségeihez.

Telefonszámaimon bármikor elérhető vagyok, és bárkivel találkozom, aki találkozni akar. Ennek részemről annyi korlátja van, hogy számos helyre ritkán tudok elmenni, minthogy éjjel-nappal az egyetlen fontossal: az Emberiséget agyonvert Echelon-Rendszerek kommunikációjában és feltárásával foglalkoznom. E téren mindegy, hogy melyik nemzet viszi el az első helyet, csak elvigye, mert az, hogy megtudja a világ, az egész Emberiség túlélési érdeke. Ahogyan Für és Vona, Orbán és Gyurcsány valamint bűnbandáik megszavazták, mi is megszavaztuk: a magyarok fogyóeszközök, mert állatoknak az állatkert, disznóknak a disznóól való. Csinálja meg és legyen első a Moszad, az FSZB, a buddhisták, a magyarok, a szlovákok, nekem teljesen mindegy, csak kiderüljön, aminek védelmében és elrejtésére ezek a fékevesztett ámokfutók nekünk rontottak, mert nem pártállatokként, hanem hozzájuk képest valóban az igazmondó félistenekként égettük bele eltörölhetetlen Isteni igazságunkat és nyomainkat ebben a sötét korszakban a Világtörténelembe. Ellenségeink butasága és ügynöki barbársága nyilvánvaló lesz, ahogy az is, hogy mindenkinél többet tettünk, ezért mi voltunk az ellenség. És ez így van jól, különben a Krisztus hazug lett volna. Legyenek csak meztelenek azok, akik a nemzet nevében nemcsak a nemzet legfőbb pusztítói, de az Emberiség leghitványabb, sötétségükkel legkérkedőbb ellenségei voltak.

Tudom, nem értheti meg, ha az a döntés, hogy ne értse: fel sem foghatja, milyen messze áll a mi szemléletünktől a napi pártpolitika és a kormány hozta áfakulcsok és pártszolgálatos "gyúcsánytakaroggy"-ozások. Ahányszor konkrét stratégiákkal álltunk elő nemhogy a kormány, de a Világrendszer megbuktatására, a vona-féle kurucállatok, amíg egyáltalán beszélni bírtak, azzal jöttek, hogy az nem arról szól, hanem gyúcsányról, meg hasonló hülyeségekről. Olyan színvonal ez, amihez a világon semmi közünk nem lehet, mert egy keresztyénnek semmi köze nem szabad, hogy legyen a világ sötétségével és pillanatborulásaival.

Bármilyen tárgyalásra, bármikor fogadóképes vagyok. A Jobbik pártállatai maguktól jelentkeztek először ellenségnek, aztán elektrosokkos, Veér-fasiszta gyilkosnak, magyargyilkosnak és tömeggyilkosnak, továbbá az Echelon-feltárásunk legnagyobb ellenségének. Ez így is ég bele a Világtörténelembe. PUNKTUM! Amennyiben most is arról lenne szó, hogy legyek ellensége a PÁRT ellenségeinek, s minthogy ehhez alapkövetelmény, hogy tegyem, ezért rejtsem már el Für Lajos politikai gyilkosságainak, hadsereges olajtározóinak ügyét, az állami gyilkosságok módszereit és intézményrendszerét, a rendőrségi és titkosszolgálati eszközöket és lakosság elleni módszereket, az általa titkosított, az Emberiséget halomra mészárló Echelon-technológiákat, és álljak be a Jobbikba gyúcsánytakaroggyozni és cigózni, akkor is érdemes kamerák előtt is leülni, csak éppen groteszk vígjátékba fog torkollni az egész, ráadásul az utolsó percekben, amikor az állami ügynök, értelmétől és erkölcseitől lefosztottak már abban sem reménykedhetnek, hogy az Igazság csak hosszú idő után válik nyilvánvalóvá. Mert árulásuk és bukásuk órái meg vannak számlálva. S hogy szégyenük még és még nagyobb legyen: ráadásul be is jelentettük, tételesen, előre.

Isten áldásával a Jézus Krisztus nevében
Molnár F. Árpád

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.

Az Emberiség ellenségeinek Júdássöpredéke által aljas indokból és célból, napi egytálnyi Júdásétekért eltitkolt Valóság pártmentes (tehát felsőbbrendű) megértéséhez néhány ajánlat a bevezető alapirodalomból, mint kapcsolódó anyagok:
HÍRHÁTTÉR - Az Igazság Kapuja 2009-04-21. - HÍRHÁTTÉR TV: Az Áldásból Lett Borzalom - Az Élet Vize/A Betonfal
/Molnár F. Árpád - Tánczos Krisztina és/   /Zene: Ligeti György: Requiem/   (Film, 14 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-04-19. - HÍRHÁTTÉR TV: Orbán Viktor, a Fidesz és a Hír tv felhalálhörgése
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Lendvay Kamilló: Chaconne/   (Film, 19 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-04-18. - Nem komoly, aki nem tájékozódik naponta, mi jelent meg a Hírháttéren  (cikkünk főleg azoknak, akiknek nem kell az első két betűt magyarázni)
/Molnár F. Árpád/

2009-04-15. - Háború a hazaáruló, államvédelmi pártparaziták ellen! (Levél a Barikád.hu-nak)
/Molnár F. Árpád/

2009-04-10. - Ügynöknek lenni azt jelenti... - Leplezzük le, amiről még soha, senki nem beszélt!
/Molnár F. Árpád/

2009-04-07. - A világon az elsők vagyunk!
/Soós József (Kárpáti Magyar)/

2009-03-31. - Az elmebeteg magyarság - Döntsd el, melyik oldalon állsz, aztán fizesd meg az árát! (Mélyanalízis)
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiségért!
2009-03-24. - Nem lesz szebb jövő a sábesz-patkány távozása esetén sem
/Tánczos Krisztina/

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/   /Zene: Enigma - Touchness/   (Film, 16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

Előző cikk:
2009-04-23. -
Evo Morales háborút indított önmaga ellen - Avagy hogyan vált nehéztüzérséggé Rózsa-Flores, miután megölték
/Molnár F. Árpád/
Részlet: ... egy dél-amerikai drogállam, bandaállam, amilyen Bolívia is, minden tekintetben alacsonyabbrendű kultúrát, antiszociális vadállami körülményeket, alsórendű törvényes állapotokat, jog- és létbiztonságot mutat, mint bármely európai állam. Nem egészséges dolog, amikor egy alsóbbrendű a hozzá képest minden főbb tekintetben sokkal felsőbbrendűek ellen indít bűnöző háborút.

Lap teteje

Következő cikk:
2009-04-24. -
"Gerincedet megtörte a Gonosz" - Ebergényi Németh Magda verseiből
/Ebergényi Németh Magda (Léna)/
Tartalom: Németh Magda erkölcsi és magasztos környezeti igényét megjelenítő, valamint a magyarság tisztaságot és igazat megvető, keserű és alávaló morális helyzetéről írott legújabb verseiből, melyek címe:
1. Mások útján;
2. Érdeked csak egy lehet;
3. Mérték.
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu