Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR ÚJ FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
Hallgassa a Hírháttér Rádiót! Klikk a hangszóróra!
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

A Hírháttérrel jó viszonyra törekedtek: Athenagorasz (terjesztő), Bokor Imre (ezredes professzor), Czike László (közgazdász, publicista), Ebergényi Németh Magda (emberjogvédő, költő), EFE Alapítvány, Fenyvesi Miklós (főszerkesztő, költő), Fenyvesi Theresa (író, tanár, Echelon-tanú), Figler Csaba (költő, újságíró), Jövőnk.info, Karancsi Tibor (olajrendőr, túlélő), Kozenkay Jenő (kémelhárító), Kőrösi Imre (OGY-i képviselő, tényfeltáró), Lakatos Pál (újságíró, tényfeltáró), a Magyar Családok Országos Szövetsége és Urbán Szabó József (elnök), Magyar Ifjúságért Mozgalom és Vass Szabolcs (ügyvivő), Magyar Néppárt és Sebők István (elnök), Magyar Sors Online és Varga Szibilla, Malomfalvi Szász Ágnes (biokémikus, svéd országgyűlési képviselő), MNÁSZ és Kőműves Géza (elnök), Krisztián György (Anglia), Mónus Áron (matematikus, író, tényfeltáró), Munkáspárt, Nagy Attila (orvos, közíró), Posta Imre (tényfeltáró), Roma Jogvédő Újságírók, Szabadi Béla (minisztériumi államtitkár, közgazdász), Szász Lóránt (tudós, költő), Szemenyei-Kiss Tamás (újságíró), Szeszák Gyula (főügyész, olajügyész, túlélő), Terra Incognita és Audie Rácz Era (főszerkesztő), Torgyán József (miniszter), Tóth Tamás (Magyarok Szövetsége), Választópolgárok Szövetsége, http://www.valosag.net, Vanilia, Wennesz István (tengizi túlélő), Zsigai Klára (költő, aktivista), Apáthy István és Apáthy Gabriella (KJE), Barna Tibor (KJE), Gőbl György (KJE) és sokan mások... Az állami bűnszervezeti koncepciós perek és bírósági perek Magyarországon legfőképpen az MSZP, a Fidesz és a Hit Gyülekezete vezetése részéről karakterizálódtak. Ezek egy közös vonatkozása meghatározó: Izrael és a MOSSAD!!!Filmünk és a Hírháttér belföldi ellenségei közül: Bajnai Gordon, Balajti László (NBH-igazgató), Bencze József (országos rendőr-főkapitány), Csányi Sándor (milliárdos tömeggyilkos), Dávid Ibolya, Dávid Károly (Bács-Kiskun megye rendőr-főkapitánya), Draskovics Tibor, Fehér Zsuzsa, Ficsor Ádám, Gergényi Péter, Gyurcsány Ferenc, Juhász Gábor (titokminiszter), Karasz Csaba (Kecskemét rendőrkapitány-helyettese), Kopasz Zsolt (vezető ügyész), Kovács Krisztina (PKKB-vérbíró), Kovács Tamás (legfőbb ügyész), Kovácsics Ferenc (KBH-igazgató), kuruc.info, Laborcz Sándor (KGB), Madarász Károly (KFH-igazgató), Magyar Televízió vezetősége és számos hírszerkesztője, MAZSIHISZ, Medgyessy Péter, Metzinger Éva (jegyző), Németh Sándor (Hit Gyülekezete), Orbán Éva, Orbán Viktor, Pesty László, Pintér Sándor (milliárdos tömeggyilkos terrorista), RTL Klub tulajdonosai és szerződéses bűnözői, Szilvásy György, Szűcs Attila, Varga Éva (vérügyész), Zombor Gábor (Kecskemét polgármestere).       (2009.11.10.)

   

Egy sikertelen misszió

 

2009-11-15.
Figler Csaba (keresztyén költő, újságíró)

Vitézlő karatésok

Egy sikertelen misszió!

Ha zajongsz, és virtuskodol, esetleg nem hallod meg Istennek szavát!

Az internet nagy lehetőségeket ad! Összehoz olyan embereket is akik egymástól nagy távolságokban vannak lakóhelyeik szerint, meg megértés, szellemi adottságok szerint is!

Találkoztam egyszer egy vitézlő karatéssal, aki azt állította magáról, hogy ő gyakorló keresztény! Meg megjárta már a Hit gyülit is, de ott sem találta meg a helyét! Ellenben tudja a karatézás alapelveit és még a falusi kocsmaverekedés szabályait is, úgyhogy mondhatok én akármit is a kereszténységről, de ő akkor is tudja, hogy a Biblia meghamisított könyv, mert itt és itt sem stimmel!

És akkor véleménycserébe, ellentmondásba, vitába és egyre inkább közénk álló személyeskedésbe kerültünk egymással!

És akkor jött ezeregy anyagi természetű okoskodásával, meg kikövetkeztetéseivel, hogy a Biblia az nem is lehet igaz, mert akkor ez, meg az a tény benne hamis, mert ha nem lenne az, akkor meg ő miért nem érti!

És akkor én próbáltam neki elmagyarázni így! Aztán meg úgy! És nem értette!

Akkor meg amúgy, és félreértette!

Akkor mondok, talán abban lehet a hiba, hogy agyag nem érheti a lelket! És ezt sem értette! Hát akkor az alapoknál kellene ám kezdeni-mondtam és próbáltam ottan kezdeni! De akkor meg arra rágott be, hogy "le kiscsákózom" őt!

Hiába, ott kellett hagynom! Isten látja lelkemet, én nem tehettem érte többet! Az indulataitól elvakulva már azt az egyszerű szinkronizációt sem értette meg, amivel saját diktátori, anyagi természetéből eredő fenyegetéseit, meg agresszióját mutattam be egy tanulságos, gyermekeknek is könnyen érhető klasszikus mesében, hogy magára ismerjen.

""

La Fontaine: A farkas és a bárány
Minden érv oly erős, mint a képviselője:
bizonyítom, tanulj belőle.

Szomját oltotta Barika
egy patak tiszta, szép vizében:
s ott termett a csikasz, kalandvágyóan, éhen,
lesni, mihez juthatna a hasa.
"Te pimasz, a patak sarát mért zavarod rám?!" -
kezdte dühösen a Toportyán, -
"No, várj csak, vakmerő, most megfenyítlek!" -
"Nagyuram", - szólt amaz, - "kérem Felségedet,
ne méltóztassék tűzbe jönni,

sőt inkább tekintetbe venni,
hogy a hely, ahol én iszom,
bizony, bizony
húsz métert a fenti alatt van:
következésképp én zavarni semmiképp
nem tudnám Felséged vizét." -
"De zavarod," - mordul a Gaz, most még vadabban, -
"s tudom, tavaly a szád szórt rám gyalázatot." -
"De hisz én idei bárány vagyok!"
mondja a Bari, - "s szopnom még az anyám ád!" -
"Ha nem te voltál, hát a bátyád." -
"Nincs bátyám" - "Hát valami rokonod!
Az én népem szörnyen utálják
a pásztorok s kutyáitok:
hallottam, és ideje bosszút állni!" -
Azzal Barit a Gaz becipeli
a sűrűbe, s minden további
szócséplés nélkül megeszi.""


És amikor idéztem ezt a versikét, annak is csak a lényegét, hogy így szól a farkas: arra kényszerítesz, hogy megegyelek, hát annyit sem értett belőle, hogy ez róla, a farkasról szól, de éppenhogy magát az által érezte sértve, hogy ő ugyan nem egy bárány!

A P Á M !   Érted ezt?

De az is lehet, hogy szegény, arra gondolt, hogy most ürügyet talált és így könnyen kihátrálhat és nem éri presztízsveszteség, az értelmeseknek magas helyéről!

Nem láthatja az anyagi ember a lélek üzenetét valóban! Ezért való az anyagi embereknek a hit iskolája! Első lépés: higgyél kicsi dologban! Pl. holnap felkel a Nap! Evidenciákban higgyél, és lépésről-lépésre mindig nagyobb dolgokban! Ha nem értheti meg a felfogás egyszerűsége a szellem nagyszerűségét, akkor megértheti a hit nagyszerűségét a felfogás szellemisége talán!

A szellemi felfogásnak van bejárata a test felől is! A tudat felől is! A logikai tudat, a matematikai tudat felöl is!

Egyszerűen, logikai kalkulussal fel kell tételezni, hogy a dolog igaz! A feltételezésnek százalékarányát akaratlagosan is fokozni lehet! Akarom hinni, hogy igaz! Annyira akarom, hogy bizonyos leszek benne, mert a feltételezésem és abból eredő százalékos mérésem, valamint a kapott eredményeim a valószínűségben, igen magas értékeket mutatnak!

Valahogy így, még a teljesen materialista ember is eljuthat a bizonyosságig!

De mindezeket, hogyan tudnám elmondani egy olyan embernek, aki a La Fontaine mesében lévő szimbolikára sem vevő! Nem érti, vagy nem akarja megérteni!

És akkor elköszöntem én ettől az embertől! Sajnálattal tettem, mert akinek akarja Isten, kijelenti magát, álljon az a lépcsőfokok bármelyik helyén is! Csak a maga telt, bajnokkló típusú emberekben lévő gőgjük miatti elzárkózott típusok nem képesek magukat az alázat útjára terelni! Nem képesek elcsendesedni sem! Saját, belső zajongásuk elnyomja a lélek gyenge szavát! De Isten mindennél nagyobb! Isten, ha akarja, még ezen típusoknak is megjelentetheti magát! Csak akkor ez fájdalmas felismerésekkel együtt szokott megtörténni! Mert aki anyagi természete miatt Istenre nem hallgat, majd hallgatni fog az anyag igazságára, hogy az anyag fogja őt az elcsendesülésre rákényszer-keservesíteni. És ebben az állapotában lesz kénytelen meghallani Istennek üzenetét!

Ezért sajnálom én ezt a bajnokvitézlő embert! Aki talán tényleg keresi Istent és annak rendeléseit, de meg nem találhatja, útjait Istennek meg nem láthatja a benne lakó nyüzsgő, lázongó zajossága, saját gőzölgő gőgje miatt, hanem csak ha el tudna, ha egyszer el fog - mert minden ember egyszer, ha csak az életének végén is, de mégis el fog - csendesülni!

És akkor már nem lesz későn?

Hogy ebből az én sikertelen párbeszédemből, kudarcba fulladt missziómból cikk lett, az annak köszönhető, hogy a leírt eset egy nagyon is tipikus, evilági valóság! Sokan tartoznak ebbe a típusba és sokaknak szüksége van rá, hogy megértsék, az elcsendesedés, fontos adománya az Istenünknek! Fontosabb, mint a Magyar Virtus adománya! Fontosabb, mint a harci szellem adománya, mely nem is az Istentől származik, hanem maga a pokol ura adja azt!

Ezért is tartom veszélyesnek minden harcfiak istenkeresését, mert gyakorta találják meg ők ezen az útjukon magát a Gonoszt és hiszik róla, hogy az Isten az!!!

Figler Csaba

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a Hírháttér kapcsolódó alapirodalmából:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - A babilonisták gyűlölt ellensége
2008-11-02. - Minden idők egyik, ha nem a legnagyobb UFO-inváziója (Fotókkal!) - Amit Babilon elvett, azt a Hírháttér visszaadja
/Molnár F. Árpád történelmi leleplezése/

HÍRHÁTTÉR - Átadja a titkokat
2008-11-28. - HÍRHÁTTÉR TV: Kollektív életálom - ismeretterjesztő film
/Molnár F. Árpád/   (Zene: Ennio Morricone: A Polip)   (Film, 16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/

2009-01-15. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött
/Molnár F. Árpád/   /Zene: 8 zeneszerzőtől/   (Film, 97 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/   /Zene: Enigma - Touchness/   (Film, 16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/   KLIKK az oldalra! (12 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

2009-04-26. - A HAARP titkos alkalmazási területeiből, és a világuralom - A világ soha nem publikált titkaiból
/Molnár F. Árpád/

2009-05-14. - HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/   (Film, 92 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-05-20. - Nemzetbiztonsági csúcsbotrányok, Emberiség elleni terroristák - Kulisszatitkok
/Molnár F. Árpád/

2009-05-21. - A felrobbant katonai repülőgép: A Bajnai-Orbán Egypártkormány tömegmészárlásai Indonéziában
/Molnár F. Árpád/

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. - A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR - Rekordokat rekordokra 2009-06-05. -
A Világállam légi tömeggyilkosságairól - Katonai- és államtitkok az Emberiség ellen
/Molnár F. Árpád/

ALAPMŰ! : 2009-06-21. - Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón
/Molnár F. Árpád (Echelon-tanú)/

HÍRHÁTTÉR - A legfőbb út a valóságba 2009-08-19. -
HÍRHÁTTÉR TV:
A tapasztalásszkennelés és az agyirányítás alapjai
/Molnár F. Árpád (politikai üldözött tényfeltáró, Echelon-tanú)/   /Zene és hangeffektusok: Molnár F. Árpád/   (Film, 11 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

Lap teteje

Előző cikk:
Soós József (Kárpáti Magyar) és Molnár F. Árpád a "Futballhuliganizmus vagy tevékeny erő?" című 2009-es Hírháttér-filmben.2009-11-14. -
HÍRHÁTTÉR TV: Futballhuliganizmus vagy tevékeny erő? (+ kuruc.info)
/Soós József "Kárpáti Magyar" (keresztyén emberjogvédő, tényfeltáró, Echelon-tanú) és Molnár F. Árpád (politikai üldözött keresztyén emberjogvédő, tényfeltáró, Echelon-tanú)/
Molnár Balázs, a bujkáló kurucinfós draskovicsi féreg./Zene: Trevor Jones és Ian Green/
(Film, 12 perc)
Tartalom: Hasznos-e a stadionokban és azon kívüli futballszurkolói törés-zúzás? Van-e kinyerhető és haszonra fordítható erő a focidrukkerekben? Hősökről és tömeggyilkos terroristákról, Budaházy György és társai megmentéséről, az állami bűnözés, a kuruc.info és a Hírháttér viszonyáról. A kurucinfós Molnár Balázs és bandája tömeggyilkos állami féreglétéről. A titkosszolgálatok szülik és fújják le a tüntetéseket. Népi baromlét és háttérhatalom. Hogyan kell rendszert dönteni? Van-e hasznos evilági titkosszolgálat? A Hírháttér páratlan referencia-listájából.

 

Következő cikk:
Boxkesztyűk - Everlast2009-11-15. -
HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ:
Ajtai, a félegyházi boxoló: 'Istennel, együtt, bátorsággal'
/Ajtai István Márton (keresztyén ökölvívó) -
Molnár F. Árpád (keresztyén emberjogvédő)/

/Zene: Trevor Jones/
(Hallgassa meg a Hírháttér Rádióban,
vagy töltse le (jobb klikk, majd mentés más néven) MP3-ban!)

Tartalom: A Kiskunfélegyházi Ökölvívó Sport Egyesület bokszolója, Ajtai István Márton egyúttal keresztyén is. Legalább több műsort tervezünk vele, melyekben a Szent Lélek általi beszédeit hallhatják, de meg szeretnénk mutatni edzés közben is. Eme nyitó műsorunkban a Jézus Krisztusban hallhatják prédikációs szavait a kiskunfélegyházi kórház helyzetéről, tudatos népirtásról, öngyilkosságokról, keresztyén vezetőkről, lelki ébredésről és az elmeirányító Echelonról.
KLIKK az oldalra! (14 perc MP3)
(Meghallgatható és letölthető!)
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu