Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és reformját közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Tánczos Krisztina:       "Nemzetünk lealjasulásáért az ország magukat elitnek nevező irányítói felelősek, akik tetteikkel, hazugságokkal, a Háttérhatalomnak engedelmeskedve sötétségben tartották és tartják a mai napig is a lakosságot."   (2009.04.12.)

   

Hanyatlóban a világ (A Példabeszédek Könyvével)

 

2009-04-13.
Soós József (Kárpáti Magyar)
 


Nagy sikerű filmünk egymásba ágyazva foglalkozik két területtel egyszerre: a gazdasági világválsággal és a csendben bekövetkezett, legszörnyűbb világkatasztrófával, melyet az Istentől Megtervezett jövő követ. A 7 perces film címe: "Válságból lett katasztrófa". Ha ide kattint, a művet - a Titán Kárpáti Magyar cikke olvasása közben - saját gépére is elmentheti!
(Molnár F. Árpád)

Tisztelettel üdvözöljük a HÍRHÁTTÉR Multimédia minden Nézőjét, Hallgatóját, Olvasóját! Néhány gondolat a SZENTÍRÁSBÓL, amely tanító jelleggel ajánl mindenki figyelmébe, mert ÖRÖKKÉVALÓ IGAZSÁGOKAT tartalmaz. Ez így van, nem is lehet másként, hiszen a VILÁGMINDENSÉG URÁTÓL származik.

PÉLDABESZÉDEK: 28:20, 29:14, 31:8-9.
A hűségesen cselekvő ember sok áldást kap, aki viszont hirtelen akar meggazdagodni, nem marad ártatlan.
Ahol a király hűen ítéli az alacsony sorúakat, megszilárdul a trónja mindenkorra.
Nyisd meg a szádat a némákért, minden mulandónak ügyéért. Nyisd meg szádat, ítélj igazságosan, és képviseld a nehéz sorúnak és a szegénynek ügyét.


Ezek a csodálatos gondolatok már több, mint 2000 évvel ezelőtt le lettek írva a SZENTÍRÁSBA, és mindörökké megállják a helyüket; soha nem fognak ezek a törvények megváltozni! Minden változik, semmi sem állandó, ami az EMBERTŐL és a HÁTTÉRHATALOMTÓL jön, de ISTEN SZAVA ÖRÖK IGASÁG!!!

Napjainkban sokat hallani azt, hogy "MEGSZORÍTÁS", "megszorító intézkedések". Állandó jelleggel ilyen "GAZDASÁGI REFORMOKAT" hajtanak végre, foganatosítanak. Ezzel nem is lenne baj mindaddig, amíg onnan vennék el a "fölösleget", ahonnan lehet, és ahol van még miből faragni.

Azt tudjuk, hogy mi lesz a végkifejlet, hiszen a "forgatókönyv" adott, és az egész Emberiség történelme le van írva a SZENTÍRÁSBA. Hogy mindenki tisztában legyen vele, egy mondatban elmondom.

"OLYAN SZEGÉNYSÉG LESZ AZ EGÉSZ FÖLD BOLYGÓN, AMILYEN EDDIG MÉG NEM VOLT, ÉS NEM IS LESZ SOHA! HA AZOK A NAPOK MEG NEM RÖVIDÍTTETTEK VOLNA, SENKI SEM MARADHATNA ÉLETBEN!"

Vagyis soha nem látott szegénység fogja felütni a fejét. Igen ez fog bekövetkezni, hiszen a világ összes országának a gazdasága összeomlóban van, egy olyan pénzrendszer működik, amely önmaga generálja az eladósítást, eladósodást. Vagyis az egész világ "adósságspirálba" keveredett.

De ezt még fokozza a soha nem látott és nem tapasztalt ipari "fejlődés", aminek következménye a KATASZTRÓFÁLIS KÖRNYEZETI SZENNYEZÉS, amely egy ÖKOLÓGIAI PUSZTULÁST VETÍT ELŐ! Ha Isten nem avatkozna közbe időben, akkor biztos pusztulás várna mindenkire, hiszen a KÖRNYEZETSZENNYEZÉS MIATT rövid időn belül LAKHATATLANNÁ VÁLNA A FÖLD BOLYGÓ EGÉSZ FELSZÍNE!!!! Ebből NINCS MÁS KIÚT, csakis és kizárólag a VILÁGMINDENSÉG URA képes ezt megváltoztatni, a dolgokat "helyére tenni"!

A BIBLIÁBÓL idézett részletek milyen nagy és örök igazságokat tartalmaznak. Hiszen kijelenti, hogy az, aki kitartó és szorgalmas a munkában, ott van lehetőség hosszú idő alatt egy kicsivel több anyagi javakra szert tenni, de aki HIRTELEN, GYORSAN akar VAGYONT, ott minden esetben HELYTELEN, TÖRVÉNYTELEN úton képes azt létrehozni. TÖRVÉNYTELEN, mert ISTENNEK NEM TETSZŐ, az ÚR törvényeit megszegő módon valósítható meg. A VILÁGI-HÁTTÉRHATALMI-NAGY BABILONI törvényeket nem említem, mert azok nem igazságosak, és Isten nem fogadja el őket.

Sajnos minden olyan személy, aki a HÁTTÉRHATALMAT szolgálja/kiszolgálja, eleve HELYTELENÜL, MÁSOK KÁRÁT OKOZVA VAGYONOSODÁSÁVAL jutott hozzá a BŐSÉGES FÖLDI JAVAKHOZ! Gondoljuk el, nézzük meg a VILÁG VEZETŐ BEOSZTÁSBAN LÉVŐ SZEMÉLYEIT! (politikusokat, igazságszolgáltatásban tevékenykedőket, gazdasági-pénzügyi területen tevékenykedő vezető személyeket, média és egyéb felsőbb körökbe tartozó személyeket........) Szinte mind olyan VAGYONNAL rendelkezik, amire nem is lenne szüksége, mert egy adott embernek annyi földi javakra nincs is igénye. MILLIÁRDOKNAK nem szabadna egy-egy adott személy vagyonában léteznie; ez abszolút igazságtalan, és megérthetetlen. ŐK TUDNÁNAK A VAGYONUKBÓL ÁLDOZNI, de ezt nem teszik meg, mert a SZÍVÁLLAPOTUK nem olyan; egyébként ha olyan lenne, akkor a HÁTTÉRHATALOM nem szervezte volna be őket az ISTEN UTÁLATOSSÁGÁRA, az Emberiség árulására, tönkretételére!

Nekik ezek a "földi javak" a FIZETÉSÜK, de az ÚR megbünteti őket, osztályrészük a HALÁL lesz.

Szintén a BIBLIÁBÓL egy idézet!!!....

"A GAZDAGNAK nehezebb bejutni a MENNYEK ORSZÁGÁBA, mint a TEVÉNEK átmenni a TŰ FOKÁN!"

Szerintem TÖKÉLETES megfogalmazás, és nem kívánok kommentárt hozzáfűzni....

"Ahol a király hűen ítéli az alacsony sorúakat, megszilárdul a trónja mindenkorra!"

A "mai" TRIANONKOR MEGCSONKÍTOTT MAGYARORSZÁGON, de sehol a világon ez nem így van. Vagyis a VEZETŐ SZEMÉLYEK nem bánnak méltó módon a szegényekkel, a dolgozó néppel, nem ítélik meg őket igazságosan, így a HATALMUK SINCS MEGSZILÁRDULVA!!! Élő példák erre a VILÁG MINDEN RÉSZÉN előforduló ZAVARGÁSOK-LÁZADÁSOK, melyek egyre gyakoribbak,és erősebbek. Annak oka, hogy ezt "gátak között, kontrollálni tudják", az

ECHELON-ELMEURALMI-ELMEIRÁNYÍTÓ FEGYVEREKNEK KÖSZÖNHETIK!!!!

Ha nem lenne az ECHELON, akkor a "népek tengere" már régen elsöpörte volna őket a föld színéről is!!! A HÁTTÉRHATALOM GLOBÁLIS HATALMÁT ennek a fegyvernek a megléte hozta létre, és szilárdította meg! Ez a TITOKZATOS NAGY BABILON!!!!!! Láthatjuk, hogy ebben az IGAZSÁGTALAN VILÁGBAN csakis és kizárólag az ECHELON-rendszerekkel képesek hatalmon maradni az EMBERISÉG ÁRULÓI!!! Na meg azokkal a "segédberendezésekkel", amelyeket folyamatosan VÁSÁROLNAK, "kapnak" a HÁTTÉRHATALOMTÓL!

Példának okáért: MOST a napokban érkeztek meg a LEGÚJABB TÖMEGOSZLATÓ ESZKÖZÖK, közöttük a több darabból álló SPECIÁLISAN ÁTALAKÍTOTT OSZLATÓ KOCSI, amelyről tudni kell, hogy akkora, mint a "szovjet gyártmányú KRAZ-teherautó, és körbe van véve rácsokkal az UTASFÜLKE, speciálisan felkészítve, a TEHERAUTÓ ELEJÉRE EGY HATALMAS EKE VAN SZERELVE, hasonló, mint a HÓTOLÓ TEHERAUTÓK elején található, csak annál sokkal nagyobb és erősebb....

De sok-sok RENDŐRAUTÓ is érkezett, ezen kívül rengeteg KOMMUNIKÁCIÓS, műholdas eszköz!

VAJON ERRE MIÉRT VAN SZÜKSÉG??????

Készülnek, és minden eshetőségre fel akarnak készülni, mondván: "ha mégis szükség lesz rá!"

Az igazi MEGSZORÍTÁSOK most fognak következni! Aki azt mondja, hogy nincs mit elvenni és nincs mit szorítani, az vagy TUDATLAN, vagy nem tudja, hogy mire képes a HÁTTÉRHATALOM!!!

VAN MÉG LEHETŐSÉG A MEGSZORÍTÁSRA!!!!

Hiszen szinte mindenkinek van még AUTÓJA, a legtöbb családnak van LAKÁSA, HÁZA, INGATLANJA!!!! Amíg ezeket EL NEM VESZIK TŐLÜK, addig van lehetőség "MEGSZORÍTÁSOKRA!" Az ÜZLETEKBEN még vásárolnak, még használnak LUXUS-cikkeket az emberek....

Eljön annak is az ideje hamarosan, mikor a MINDENNAPI SZENT KENYERÜNK megvétele gondot fog okozni. Ha majd nem cigarettát és "sört" vesz az ember, hanem annyi van csak, hogy "talán" egy kilogramm kenyérre megjárja, akkor azt fogja megvenni, mert nem akar éhen halni...

Még sokan TÁVFŰTÉSSEL vagy GÁZZAL fűtenek! De eljön annak az ideje, mikor más lehetőségek után néz az ember, és megelégszik a lakásban a 15-16 Celsius fokkal is!!!

Még van miből elvenni, nagyon is van! Mikor már SENKINEK NEM LESZ NAGYOBB ÉRTÉKŰ MAGÁNTULAJDONA (telek, ingatlan, lakás, ház, gépkocsi, motor, egyéb tartós fogyasztási cikkek....), akkor már nem lesz miből megszorítani, de addig van!!!!

"Nyisd meg a szádat a némákért, minden mulandónak ügyéért! Nyisd meg a szádat, és ítélj igazságosan, és képviseld a nehéz sorúnak, és a szegénynek az ügyét!"

A BIBLIA ezen IGAZSÁGA milyen jól szemlélteti a mi MUNKÁSSÁGUNK LÉNYEGÉT, mert mi mindenkiért szólunk, és feladatunk azért végezzük napról-napra, hogy a RÁSZORULÓKNAK, a SZEGÉNYEKNEK, az ECHELON-fegyverek által butaságban, tudatlanágban tartott embertömegek érdekeiért harcoljunk! Tesszük mindezt Isten kegyelméből, Jézus Krisztus Urunk ereje által, az egész Emberiség érdekében!!! Megnyitjuk szánkat, ezzel a VILÁGTÖRTÉNELEMBEN egyedülálló módon ÁTTÖRVE A HAZUGSÁG, és TITOKZATOSSÁG FALÁT, védjük az EMBERT! Csak mi vagyunk azok, akik ezt így, ilyen MÉLYSÉGÉBEN, és TISZTASÁGGAL kimondjuk! Munkálkodunk rendíthetetlenül, az Isten kegyelméből, a Háttérhatalom vesztére!!!

Mindezt megalkotta, és elindította a felelős szerkesztő úr, Molnár F. Árpád

Tisztelettel: Kárpáti Magyar


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2009-04-09. - A Háttérhatalom üldöz mindannyiunkat! - Tisztelt Nézők, Hallgatók, Olvasók!
/Soós József (Kárpáti Magyar)/

2009-04-07. - HÍRHÁTTÉR TV: Megbénult egyházak és Háttérhatalom - Hol az Isten Ereje?! (Ésaiás Könyve 63. Rész, 1-6. Versek)
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Dubrovay László: Hangszín-szimfónia/   (Film, 26 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-04-06. - HÍRHÁTTÉR TV: Bálványimádás és nemzeteszme a Sátán Rendszerében (Jeremiás Könyve 10. Rész)
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Lendvay Kamilló: Chaconne/   (Film, 65 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-04-04. - Hitler CIA-s elmeprogramozói és napjaink tudatmódosítása
/Nagy Levente (a kunhegyesi fogorvos)/

2009-04-02. - Ébresztő kezdőknek
/Nagy Sándor (Naleksz)/

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiségért!
2009-03-24. - Nem lesz szebb jövő a sábesz-patkány távozása esetén sem
/Tánczos Krisztina/

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

2009-03-15. - Menetelés a vágóhídra, rendezetten, zárt sorokban!
/Soós József (Kárpáti Magyar)/

2009-02-17. - HÍRHÁTTÉR TV: Jövendőbeli lakhelyünk - A Kaputól a Csillagokig
/Tánczos Krisztina - Molnár F. Árpád/   /Zene: Reményi Attila/   (Film, 39 perc)

2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/   KLIKK az oldalra! (12 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/   /Zene: Enigma - Touchness/   (Film, 16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

Előző cikk:
2009-04-13. -
Audie Rácz Era bevezetőiből
/Audie Rácz Era/
Részlet: ... hazánk és a világ rossz irányba halad, és öngyilkosságot követ el... (...) ... eljön az idő, amikorra bár tömegeknek nyílik ki a szeme,  már nem leszünk abban a helyzetben, hogy meg nem történtté tegyünk (...). Sokan vannak, akik már most is látják a vészt, s Kasszandraként próbálják hallatni a hangjukat, hogy figyelmeztessenek és kiutat mutassanak. (...) Akik értik ugyan, de nem érdekük érteni, azok jobb esetben elhallgatják, vagy nevetségessé teszik, rosszabb esetben valamilyen módon elnémítják őket. Amikor pedig eljön az az idő, hogy már mindenki látja, sőt, saját bőrén érzi...

Lap teteje

Következő cikk:
2009-04-15. -
A világ csendőrei
/Szemenyei-Kiss Tamás/
Részlet: Kanadában jellegében hasonló, a kontinens-méretű ország minden polgárát sértő kijelentést tett Greg Gutfield, az amerikai Fox News tévéállomás műsorvezetője. (...) „A kanadai hadsereg szünetet akar tartani, hogy a katonáik A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni.jógázhassanak, tájképeket festhessenek és cuki rövid nadrágjaikban futkározhassanak a tengerparton… - gúnyolódott az amerikai műsorvezető, majd így folytatta: Ez lenne talán a legjobb alkalom arra, hogy megszálljuk ezt a nevetséges kis országot.”
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu