Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és reformját közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Soós József (Kárpáti Magyar):       "Az Emberiséget az állat értelmi- és gondolkodás szintjén tartják, mesterségesen! Ennek a célja az, hogy teljes mértékben uralmuk alatt tudják tartani a Föld bolygó minden lakóját! Kivétve azokat, akiket Isten választott ki, vagy a Teremtő felé fordultak, hiszen másban nem találtak megnyugvásra, menekvésre."

   

Audie Rácz Era bevezetőiből

 

2009-04-13.
Audie Rácz Era
 


A "Ragyogó forrás, '84-angyalok" című műsorunk számos olyan elemet és körülményt rejteget, amikből a lakossági elmaradottság miatt még mi sem tehetünk publikussá, akik a legtöbbet tettük közzé, amiket magyar valaha nyilvánosságra hozott. Filmünket a politikai üldözés és világcenzúrák ellen ide kattintva - Rácz Era cikkének olvasása közben - saját gépére is letöltheti. S ha megtette, ha meg bírja tenni, írja lemezre, hogy fékezze e világ söpredékének távirányított, Emberiség-pusztító, ostoba, az állatok mocska alá silányított, öngyilkos, globális kiirtó barbársága és gyűlölete Föld-pusztító hatását: a MARADÉKÉRT!
(Molnár F. Árpád)

Postánkból adjuk közre az alábbiakban az 1969. márciusi Pittsburgh-i szakmai konferencián elhangzottakat. Valószínűsítjük, a leírt visszaemlékezés igazságát. Nem azért, mert sikerült minden kétséget kizáróan megbizonyosodunk róla, hogy ez az előadás ott és akkor, ezzel a tartalommal hangzott el, hanem azért, mert az azóta eltelt időszakban a világban lezajlott események, tények pontosan alátámasztják.

A Szabad Riport és Terra Incognita rovata - mint számos más média is -, sokat cikkezett az alábbi jelenségekről. Elítélő véleményünket eddig sem rejtettük véka alá. Meggyőződésünk, hogy a hazánk és a világ rossz irányba halad, és öngyilkosságot követ el, amikor hagyományos értékeit elveti. Ráadásul ennek kiváltó okára is rámutattunk.
 
Mi is úgy látjuk, amennyiben nem fordulunk vissza erről az útról, eljön az idő, amikorra bár tömegeknek nyílik ki a szeme,  már nem leszünk abban a helyzetben, hogy meg nem történtté tegyünk, vagy visszacsináljunk minden kártételt.
 
Sokan vannak, akik már most is látják a vészt, s Kasszandraként próbálják hallatni a hangjukat, hogy figyelmeztessenek és kiutat mutassanak. Azonban amit mondanak, annyira hihetetlennek tűnik, hogy akik nem értik,  el sem hiszik. Akik értik ugyan, de nem érdekük érteni, azok jobb esetben elhallgatják, vagy nevetségessé teszik, rosszabb esetben valamilyen módon elnémítják őket.
 
Amikor pedig eljön az az idő, hogy már mindenki látja, sőt, saját bőrén érzi az új világrend megvalósulását - addigra elhitették vele, hogy nem lehetett másként, és így a jó -, addigra csak maroknyian maradnak azok akik ismerik a kiutat. S EZZEL A CSAPDA BEZÁRULT!
 
Ha valaki korábban sok Asimov könyvet olvasott, annak könnyen deja vu érzése támadhat.
 
Mivel az anyag meglehetősen terjedelmes, ám egyúttal igen elgondolkodtató olvasmány, ezért a könnyebb "emészthetőség" okán több részletben közöljük.
Audie Rácz Era
 

A jogi túlszabályozás, a mozgás– és cselekvési szabadság korlátozása, a tömegek gondolati és fizikai ellenőrizhetőbbé tétele teszi igazán kiszolgáltatottá az embereket.

Addig azonban míg a háttérhatalom saját dzsungel törvénye értelmében a „hulljon a férgese” elvet sajátságosan értelmezi, ugyanolyan a kontraszelekció érvényesül, mint ami most is van. Veszélyes és erkölcstelen, ha bizonyos érdekcsoportok döntik el, hogy kire van szükség és ki lesz a leírható felesleg!

Magam is elítélem az alkohol- és drogfüggőséget, mert nemcsak önpusztító, de a tágabb és közvetlen környezetre nézve is kártékony! Azonban amíg támogatják ezeket, addig nem is lesz változás. Arról az egyszerű tényről nem beszélve, hogy sok embert szinte belekényszerítenek bizonyos általuk nehezen feldolgozható körülmények ebbe. Olyan kényszerítő körülményre gondolok, mint a nyomasztó munkanélküliség, a szétszakított családok, a hajléktalanná válás!

Amíg gőzerővel dolgoznak azon az új rend végrehajtói, hogy embereket minden eszközzel a kétségbeesésbe, az anyagi ellehetetlenülésbe taszítsanak, vagy éppenséggel egészséges önbecsülésüket, önnön értékeikbe vetett hitüket rombolják le, addig ne várjunk változást ezen a téren se!

Sok emberen lehet és kell is segíteni, akik önhibájukon kívül váltak függővé, egészségtelen életmódot folytatóvá.

Épp az ország mindenkori vezetésének és a tömegkommunikációjának egyik feladata, hogy értéket, jövőképet, alternatívát mutasson, ehhez anyagi és erkölcsi eszközöket rendeljen! Ami azonban most folyik az épp ennek az ellenkezője. A filmek, reklámok sugallta élet hemzseg a negatív példáktól. Eltűntek a követhető hiteles példaképek, és a favorizált életnívó, nem a hétköznapi emberek a milliárdok számára elérhető dolog. A viselkedési minták, melyet a fizetett médiák, mint erkölcsös követendő normát tárnak a gyanútlan néző elé, ellenkezik a nemzeti sajátosságokon, hagyományokon alapuló viselkedési kultúrával és erkölcsi felfogással. Ez főként a még kiforratlan, sekélyes családi hátterű fiatal nemzedék számára káros, sőt romboló!

Ha úgy nőnek fel olvasásmentes generációk, hogy az ügyeskedés, az erőfitogtatás, az ostobaság nemhogy bocsánatos bűn, de még dicsőség is, akkor nem csoda hogy itt tartunk!

A nevelés, és tanulás az, ami meghatározza az ember alapértékeit, és a jövőt. Az erkölcs és identitás alapjait pedig először a családban sajátítja el a gyermek. S ha ezek az alapok jók, akkor még a későbbi negatív hatás (rossz társaság) sem tudja lerombolni őket, ezek az alapok egyszersmind védelmet is jelentenek.

Ezért HALÁLOS BŰN feláldozni mindezt a pénzoligarchia érdekei és a globalizáció oltárán.

Segíteni egy dolog, de kevés! JÓL SEGÍTENI! Ez a követendő és igazán hasznos!

A börtönbüntetés, ha igazságosan és következetesen alkalmazzák lehet visszatartó erő. Ám ez esetben sem lehetnek egyenlőbbek az egyenlők között. Azonban a büntetés kevés, és mit sem ér, ha letelik az idő, ez világosan látszik a visszaesők magas számán. Ha a büntetés megfelelő neveléssel, szigorral, renddel párosul, akkor már lehet olyan kényszer, ami visszatart, és átformál. S ennek az átnevelésnek, azokon a hagyományos és nemzeti értékeken kell nyugodnia, melyen az egész társadalom értékrendje alapszik! Azon az értékrenden, melyet hazánkban (is) tűzzel-vassal próbálnak kiirtani.

Gyökerek nélkül egyetlen nemzet egyetlen ember sem képes fennmaradni. A háttérhatalom dzsungel törvénye nem más, mint ennek megszüntetése.

Audie Rácz Era

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek első és kizárólagos magyar nyelvű leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2009-04-10. - Mi, magyarok lehetnénk a legnagyobbak!
/Soós József (Kárpáti Magyar)/

2009-04-07. - HÍRHÁTTÉR TV: Megbénult egyházak és Háttérhatalom - Hol az Isten Ereje?! (Ésaiás Könyve 63. Rész, 1-6. Versek)
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Dubrovay László: Hangszín-szimfónia/   (Film, 26 perc)

2009-04-04. - Hitler CIA-s elmeprogramozói és napjaink tudatmódosítása
/Nagy Levente (a kunhegyesi fogorvos)/

2009-04-02. - Ébresztő kezdőknek
/Nagy Sándor (Naleksz)/

2009-03-29. - Isteni Próféták és Echelon-kommunikátorok - Régtől voltunk, ilyenek lettünk
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiségért!
2009-03-24. - Nem lesz szebb jövő a sábesz-patkány távozása esetén sem
/Tánczos Krisztina/

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

2009-03-18. - HÍRHÁTTÉR TV: Wass Albert: Hontalanság hitvallása (Isten, Tűz, Echelon)
/Bara József-Attila (Románia) - Molnár F. Árpád/   (Film, 3 perc)

2009-02-19. - Kommunikációk Istennel és a Háttérhatalommal - Bizonyságtételeim
/Tánczos Krisztina/

Előző cikk:
2009-04-13. -
Hazánkat egy kalapért?
/Figler Csaba/
Részlet: Most ítélték el a rendőrt, ki megfojtotta a szerencsétlen elvonási tünetek miatt vergődő embert. Hát ezek ugyanolyan dekompenzált tendenciák! Nem látják azok, hogy a végét járjuk már! Vagy ha látják, az még rosszabb, mert akkor egyenesen következik, hogy a halálunkat akarják! Megáll a szívünk, ha tovább fojtogatnak! És ehhez még saját nemzetünk fiai is asszisztálnak!

Lap teteje

Következő cikk:
2009-04-13. -
Hanyatlóban a világ (A Példabeszédek Könyvével)
/Soós József (Kárpáti Magyar)/
Részlet: Milliárdoknak nem szabadna egy-egy adott személy vagyonában léteznie; ez abszolút igazságtalan, és megérthetetlen. Ők tudnának a vagyonukból áldozni, de ezt nem teszik meg, mert a szívállapotuk nem olyan; egyébként ha olyan lenne, akkor a Háttérhatalom nem szervezte volna be őket az Isten utálatosságára, az Emberiség árulására, tönkretételére!
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu