Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Tánczos Krisztina:       "Nagyon sok ember beavatott és beszervezett! Ismerik a Háttérhatalmat. Tudnak az Illuminátusokról, Echelonról, a HAARP-technológiáról, csak nem mernek beszélni... (...) Ők az Ördögöt szolgálják, a Sátánnak engedelmeskednek, eladták a lelküket, az egyéniségüket, a gondolataikat! (...) Ők kiszolgálják a hatalmat, ügynökökként az emberek lebutításával, az ismeretek visszatartásával okoznak kárt. Ők a Sátán ügynökei, a Sátánt szolgálják, mi pedig Istennek szolgálunk."   (2009.04.14.)

   

Molnár F. Árpád utólagos előszava:
   Akkora vagyont bízott rám az ISTEN, Morvai, amekkorát talán még soha, senkire! Én ezt választottam, a tiéd pedig legyen Mocsolád és annak közepén a kurucinfó, a Jobbik gőzölgő trágyadombja!
   Üldözitek a tényfeltárást és az emberéletek védelmét, Morvai Krisztina?! Takarodj vissza minden magyar idők legmocskosabb szemétdombjába, a Jobbikba és annak kurucinfójába, ahonnan és a magyar történelem legostobább bábbá tett elmenyomorékjaival sunyi és gyáva ÁVH-s módon üldöztétek és gyaláztátok a nemzet maradékát, akik túlélték államfasiszta gyilkosságaitok végeláthatatlan tengerét, és minden gyűlölködő, állampártőrjöngő árulásotok és uszító állami terrorizmusotok ellenére nem csak az ártatlanok és a világ népeinek védelmére keltek, de ezzel már csak a ti JÚDÁSFAJI, általatok elbutított és félrevezetett, szellemileg és erkölcsileg tönkre tett pártidiótáitok számára nem látható módon minden magyarok fölé emelkedtek, míg ti az utolsókká lettetek! Takarodj, minden állami mészárlást titkon, pénzért és karrierért védő, kutyáidat előre eresztő, áruló nagy babiloni ribanc!
(Molnár F. Árpád, a te malomköves végzeted)


Kurucinfó, a Jobbik áruló pártpatkánya

2009-06-04.
Soós József (Kárpáti Magyar)
 


ISMÉTLÉS AZ ELŐZŐ NAPI ANYAGBÓL: Morvai Krisztina azt mondja, ő nem csőcselék. Eközben mára szinte kizárólag a csőcselék médiumokban kompatibilis, ahol nyíltan kérkednek a világ népei elleni gyűlölettel, a magyarok elleni elektrosokk terápiák és legnagyobb hőseink megnyomorítása, kínzása és halomra gyilkolása a napi viccelődés és gyalázkodás témája, ahol - Morvai mocskos hentes kocsmáiban - a keresztyénség és a tényfeltárás, az állami bűnözés és eszközök leleplezése gyűlölt és halálos ellenség, gúny és megvetés, halálos düh tárgya, ahol a tudományra és a művészetekre való abszolút analfabetizmus és az ezekkel szemben tanúsított fékevesztett, szó szerint gyilkos gyűlölet nem csak konform, de megkövetelt, és ahol szégyennek az számít, ha az ember bármiben erkölcsi, keresztyéni, kulturális vagy életvédelmi álláspontot képvisel! Nem csoda, hogy a tömeggyilkosságokra és a válogatás nélküli halomra mészárlásokra olyannyira kapható és követelőző Jobbiknak Für Lajos után a következő előre tolt embere, Morvai Krisztina olyan irdatlan fényévnyi távolságokat tartott mindentől, ami nem volt olyan alacsonyrendű, mint az ügynöki szolgalelkűség, az Emberiség-pusztító államtitkolózás, a kurucinfó és a kurucinfós, tehát Jobbikos gyűlölet és népellenes, fasiszta, háttérhatalmi rosszindulat. Morvai Krisztina oda került, ahol kezdte: a politikai paletta háttérhatalmi és ügynöki pártszemete közé, a történelem és a keresztyénség szemétdombjában.
Morvai Krisztina: megháláljuk a megkínzottak és halomra ölöttek minden könnyeit és áldozatait, nevüket pedig fajtátok lelkébe, a JÚDÁSFAJ koszos, tetves árulóiba égetjük. Mert a kínért kínnal, a gyászért gyásszal, a holtak tengeréért halállal, a tengernyi elkárhozottért, akik aljasságotokban és sötétségetekben végezték, kárhozattal kell fizetnetek. Eladtad a lelkeket, és eladtál minket, akik neked szolgáltunk. Fizess az életért élettel, a lelkekért lelkeddel! Nem kellesz, csak a JÚDÁSOK és az ANTI-KRISZTUSOK kocsmájában! A gyilkosok disznóólja a te otthonod, JÚDÁS!!!
(Molnár F. Árpád, a malomköves; mert jaj annak, akik egyet is e kicsinyek közül
letérít a Jézus Krisztus Útjáról, nemhogy fasiszta elektrosokkos hentesek és az indonéz gyermekgyilkosságokkal, valamint a Cathy O'Brienek minden kínjaival kérkedő őrjöngő sátáni JÚDÁSÁLLATOK védelmében!)

Tisztelt Hírháttér Multimédia Nézők, Hallgatók és Olvasók, egy közleményt szeretnék kitenni most a cikkeink közé, mivel a KURUC-infós JOBBIKOS-PÁRT-férgeket VÉDELMEZŐ, azoknak "szekerét toló" idióták megpróbálnak folyamatosan gúnyt űzni az IGAZSÁGBÓL, és azon kevés emberekből, akik HARCOLNAK az EMBERI JOGOKÉRT ezen az áruló JÚDÁS-bolygón!

Először is szeretnénk választ adni az IDIÓTA BAROM Kurucinfós szerkesztőknek, hogy nincs közöttünk sem alá, sem pedig fölérendelt viszony! Egymás segítségével dolgozunk az emberiség megmaradásának érdekében. Molnár F. Árpád nem "mestere" egyikünknek sem, mint ahogy én sem vagyok az senkinek, mert erre nem kaptam az égből felhatalmazást! Személyes jó barátságban vagyunk, és MINDKETTŐNKNEK MEGADATOTT az a lehetőség, hogy ismerje és kiismerje a VILÁGOT TÖNKRETEVŐ, BIBLIÁBAN MEGJÖVENDÖLT, KRISZTUS ÁLTAL TANÍTOTT TITOKZATOS NAGY BABILONT!!!

Nem lennék köteles ezeknek magyarázatot adni, pontosabban NEM VAGYUNK KÖTELESEK ezeknek beszámolni a tevékenységünkről, mert SENKIK hozzánk képest, egy egyszerű ÜGYNÖK SENKIK. Nem fogok leereszkedni a "korcs szellemi szintjükre", mert annak nincs semmi értelme!

Beszéljenek a TÉNYEK!!!

     - Hány ÁLLAMI és TITKOSSZOLGÁLATI módszert, bűntényt, cselekményháttért tártak fel????
(szerintem egyet sem!!!!)

     - Azokról a szörnyűséges TECHNOLÓGIÁKRÓL, melyek a világot és az emberiséget az uralma alatt tartják, vagyis az ELMEIRÁNYÍTÓ/ELMEBEFOLYÁSOLÓ fegyverekről egy szót sem ejtettek!

     - A Jobbik Magyarországért Mozgalom VEZÉRALAKJAINAK A MÚLTJÁRÓL SEMMIT NEM HOZTAK NAPVILÁGRA!!!!!

     - Nem beszéltek azokról a BELPOLITIKAI kérdésekről, melyek az ország ELBITORLÁSÁVAL KAPCSOLATOSAK!!! Hogy HOGYAN, KIK és MIKOR vették el a "magyar Nemzettől" a "maradék csonka-országot" is!!!!

     - NEM VÉDELMEZIK AZ ELESETT EMBEREKET, és a TRIANONI határon túl rekedt magyar honfitársakat! Fel kell tárni a VAJDASÁGI magyarellenes szörnyűségeket!

Ki kell menni DÉLVIDÉKRE, és VIDEO-AUDIÓ és jegyzőkönyves anyagokat gyűjteni, és VÉDELMEZNI az ottani lakosság azon részét, akik el vannak nyomva, az általuk is DICSŐÍTETT  NEMZETI-NACIONALISTA ESZMÉK MIATT/KÖVETKEZTÉBEN!!!!

Annak az oka, hogy a MAGYAR NEMZET ilyen alacsony értelmi szinten van tartva, és TÉNYLEG SEMMIRŐL SEM TUD, AMI KÖRÜLÖTTE ÉS A NAGYVILÁGBAN FOLYIK, a Kurucinfó is oka és okozója! CINKOS HALLGATÁSUKKAL és a titkokat feltárók átkozásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar ember a legegyszerűbb összefüggéseket sem felismerve, KI LEGYEN SZOLGÁLTATVA IDEGEN HATALMAK ÉRDEKEINEK!!!!

PATKÁNYOK VAGYTOK egytől egyik! Mert ti nem a MAGYAR érdekeket képviselitek, hanem PÁRTÉRDEKBŐL MŰKÖDTÖK!!! Uszító FÉRGEK VAGYTOK, többek között MIATTATOK "is" történhetett az meg, hogy lassan "belső polgárháború" robban ki a "magyar" és a "roma-cigány" lakosság között!!! SZEMÉT CSÜRHE BANDA VAGYTOK!!! Mert embereket NEM SZABAD A SZÁRMAZÁSA, BŐRSZÍNE, NYELVE, KULTÚRÁJA, NÉPSZOKÁSA alapján MEGÍTÉLNI és ELÍTÉLNI!!!!

Vegyétek tudomásul, hogy ISTEN nem nemzetcsoport, nyelv és bőrszín szerint ítéli meg az embereket/emberiséget, hanem MINDENKIT KÜLÖN, CSELEKEDETEI, SZAVAI, TETTEI ÁLTAL!!!!

Beszéljetek arról mocskos KURUC-PATKÁNYOK, hogy az egykori OPNI intézményben milyen módszerekkel HALLGATTATTÁK EL és NYOMORÍTOTTÁK MEG az embereket, azokat, akik útjában voltak a Rendszernek!

Mondjátok el, és tárjátok fel azokat a GYILKOSSÁGOKAT, melyeket ti ETNIKAI KÉRDÉSKÉNT KEZELTEK, mondjátok el, hogy minek a következtében történnek ezek a "megmagyarázhatatlan-megérthetetlen" TRAGÉDIÁK!!!

UGASSATOK arról, hogy hogyan működnek a MOBILTELEFON KÉSZÜLÉKEK, ÁTJÁTSZÓ TORNYOK, és milyen célokra lehet őket még felhasználni!

Nem meritek a POFÁTOKAT kinyitni arról, hogy TECHNIKAILAG lehetséges az EMBERI ELME MANIPULÁLÁSA, és ha lehetséges, akkor HASZNÁLJÁK IS EZEKET AZ ESZKÖZÖKET!!!

A ti mocskos alávaló tevékenységetek következménye, hogy MINDEN REJTVE MARAD AZ ÁLTALATOK KINEVELT "MÉLYMAGYAROKBÓL"!

Vedd tudomásul, te PATKÁNY, hogy én KÁRPÁTI MAGYAR vagyok, és SZERETEM A NEMZETEM, de ennél is jobban szeretem az EMBERT, és az ISTENT!!! Nem ellenük dolgozom, hanem értük harcolok, azt teszem, amit te, féreg, nem mersz megtenni!!!

Az ÖSSZES ELSZAKÍTOTT TERÜLETET BEJÁRTAM, és emberekkel, MAGYAR emberekkel beszéltem, segítettem nekik, és segítek nekik ezután is, NEM FÉLTEM AZ ÉLETEM, hamarosan ELMEGYEK VAJDASÁGBA is, és DOKUMENTUMFILMET KÉSZÍTÜNK az ottani dolgokról, te SZEMÉT PATKÁNY!!! Az IGAZI HOLOCAUSTOT mutatjuk be, azt, amit ÁRTATLAN magyar emberek ellen követtek el, és követnek el a mai napig is! De ti a FÉREG USZÍTÓ SZAR CIKKEITEKKEL még rúgtok-tiportok azokba az emberekbe, akiket elszakított a Nagy Babiloni Rendszer az "anyaországtól"!

Veletek ellentétben MI NEM KÖPKÖDÜNK, hanem cselekszünk, TÉNYEKKEL IGAZOLJUK a magyarság ellen elkövetett szörnyűségeket, és HITELES tanulmányban leleplezzük a HOLOCAUST intézményének a HAZUGSÁG-Rendszerét!

Te egy SENKI VAGY HOZZÁM és HOZZÁNK képest, nincs jogod a szádra venni, főleg nem gúny és nevetség tárgyának beállítani egy olyan EMBERT, aki ÉLETE MINDEN PILLANATÁT az EMBERISÉGNEK, és kisebb csoportjának, a NEMZETÉNEK szentelte! Hogy jössz ahhoz, MOCSKOS KURUCFÉREG-INFÓ, hogy ENGEM, Kárpáti Magyart a SZÁDRA veszel, te PATKÁNY!!!

Nem féltek, mocskos csürhe, uszító banda???!!!

Beszéljetek inkább arról, hogy a JOBBIK Magyarországért mozgalom PÁRT-ot milyen HÁTTÉRBŐL irányítják, KIK és MIT hogyan határoznak meg a működési keretein belül!

Hogyan és MILYEN PÉNZEKBŐL "merítkezik" a derék pártotok!

Ki az a "Vona Gábor" és CIPI LIVNI >>>> (bocsánat) >>> Morvai Krisztina! Ne haragudjatok, nagyon hasonlít a két személy egymásra, bizonyára ezért kevertem össze őket!

De az biztos, hogy egyik a másik útlevelével ki tudna menni külföldre! >>>

Beszéljetek a VILÁGBANK-RENDSZERRŐL, a KÖZPONTI JEGYBANKRÓL, hogy KIKNEK a kezében van! Hogyan ÁLLÍTJÁK ELŐ, "gyártják a pénzt"!!!!??? Mi annak a fedezete??? Van-e egyáltalán valami fedezete neki??? Milyen eszközzel "vásárolják ki" az egyes országokat a NEMZETI vagyonukból! Hogyan tették ezt meg "csonka-magyarországgal"?? Mi az az IMF-bankrendszer, és mi a F.E.D. világbank????

BESZÉLJETEK, UGASSATOK MOCSKOS KURUC-infó, HUN-HÍR és egyéb GYÁVA alávaló senkik! Mert ezekről a világon csak MI MERÜNK BESZÉLNI, és nem számít az, hogy webkamerán hogy jelenek meg, pláne, hogy webkamerával sosem dolgozunk, és ez még az előtt is egyértelmű, aki egész életében csak KURUCINFÓT olvasott, ezért semmihez sem ért, és buta, mint a hatökör! A beállítások is precízek, sokszor MINDEN KÉPKOCKA is! A TARTALOM, és a MONDANIVALÓ a lényeg, ha azt nézed, hogy aki mondja, milyen ruhában van, és milyen kamera előtt ül, akkor egy PRIMITÍV FÉREG VAGY!!! TEHÁT KURUCINFÓS!!!

TE PATKÁNY KURUCOS!!! >>> Mi oda merünk ÁLLNI, magunkat, arcunkat FELVÁLLALNI azért, amit mondunk, de TI ERRE NEM VAGYTOK KÉPESEK, EZÉRT SZOLGÁITOK IS GYÁVA PATKÁNYOK, mert egy alávaló KORCS PATKÁNYOK >> PÁRTÉRDEK-PATKÁNYOK vagytok!!!

Ha megszakadtok, sem lesztek képesek annyit tenni a MAGYARSÁGÉRT és az EMBERISÉGÉRT, mint amennyit mi tettünk értük! Annak az oka, hogy BUTÁNAK nevezem azt a nemzetet, amiből származom, JOGOM VAN HOZZÁ, "te ostoba"! Hiszen A TI FAJTÁTOK TETTE AZZÁ!

JOGOM VAN ahhoz, hogy akin segítek, és ahonnan származom, azt RENDRE és EMBERSÉGRE utasítsam, feddésben részesítem! Ez nem jelenti azt, hogy én "nem szeretem" azt a "maroknyi rögöt" és "vért", amiből lettem, ELLENKEZŐLEG, én nagyon is SZERETEM a KÁRPÁT-MAGYAR HAZÁT! Ezért is lettem KÁRPÁTI MAGYAR mert ezzel is ki akartam hangsúlyozni azt, hogy honnan érkeztem, és merre tartok!!!!

NEKTEK NINCS JOGOTOK BÍRÁLNI A MÁSIKAT, mert egy arasznyival sem sem vagytok jobbak náluk, többek náluk, mert SEMMI KÉZZEL FOGHATÓ ÉRTELMES DOLGOT nem raktatok le az asztalra működésetek során/folyamán!!!

Így a pofátokat jobb, ha befogjátok, ez saját elemi érdeketek, mert ha ezt nem teszitek meg, akkor magatok ácsoljátok meg a bitófát, amin fent fogtok lógni, és a sírgödröt, amibe belelöknek benneteket, amit a saját "mocskos kezetek" által ástok ki!!!

Tisztelettel írtam ezt a levelet, Isten nevében, az emberiség érdekében, és bocsánatot kérek mindenkitől a csúnya szavakért és kifejezésekért.

Főszerkesztő: Molnár F. Árpád
szerkesztő: Kárpáti Magyar (Soós József)

(Készült: 2009.05.31.)


Az Emberiség ellenségeinek kurucinfós-jobbikos-morvaista államvédelmi, iagzsággyűlölő és tényfeltárásirtó, az Emberiséggel kipusztító minőségben és levadászandó módon ellenséges Júdásfaja által aljas indokból és célból, napi Júdásétekért és okádásimádatért, a puszta rombolás és embertelen kínzás és gyilkolás élvezetéért és végeérhetetlen ismétléskényszerért elrejtett Valóság pártmentes (tehát intellektuális nagyságrendekkel felsőbbrendű) megértéséhez néhány ajánlat a bevezető alapirodalomból:
Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. - A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből
/Molnár F. Árpád/

2009-05-21. - A felrobbant katonai repülőgép: A Bajnai-Orbán Egypártkormány tömegmészárlásai Indonéziában
/Molnár F. Árpád/

2009-05-20. - Nemzetbiztonsági csúcsbotrányok, Emberiség elleni terroristák - Kulisszatitkok
/Molnár F. Árpád/

2009-05-14. - HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/   (Film, 92 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-04-26. - A HAARP titkos alkalmazási területeiből, és a világuralom - A világ soha nem publikált titkaiból
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

2009-03-15. - Menetelés a vágóhídra, rendezetten, zárt sorokban!
/Soós József (Kárpáti Magyar)/

2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/   KLIKK az oldalra! (12 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/   /Zene: Enigma - Touchness/   (Film, 16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-01-15. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött
/Molnár F. Árpád/   /Zene: 8 zeneszerzőtől/   (Film, 97 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

Előző cikk:
2009-06-03. -
Zsidó (kóser) gyermekgyilkosság Körmenden? - Molnár F. Árpád eltitkolt dokumentumot hoz napvilágra
/Molnár F. Árpád/
Részlet: A dokumentumot annak tartalma szerint egy titkos társaság prezentálta. A dokumentum címzettje az életét féltve a levelet soha nem hozta nyilvánosságra, ezért az bíróság elé sem került. A szakértők azonnal látni fogják, hogy a dokumentum készítője olyan ismeretek birtokában volt az akkoriban sehol sem publikus, köztörvényes állami működés kapcsán (...). (...) ... mely tényfeltárás és igazmondás miatt a virtus pont hu (...) bűnpártoló, gyermekgyilkospárti államvédelmi bűnbandája a dokumentumcikket betiltotta, a Molnár F. Árpádot pedig igazmondásért és a gyermekéletek védelméért a tömeggyilkos fasiszta magyar faj kurucinfós szintű, Egypárti emblematikus képviselője (a virtus) örök időkre kizárta...

Lap teteje

Következő cikk:
2009-06-04. -
Ölj, Szerelmes ISTEN! - (Ebergényi és Molnár keresztyén versei az Echelon valóságával)
/Ebergényi Németh Magda (Léna) - Molnár F. Árpád/
Részletek:
Ebergényi: Elméje szűkre van szabva, dőzsöl a Babiloni Szajha! Ah, balga magyarja! És én mégis imádkozni állok, ájtatos szoknyások helyett táltosokat várok.....
Molnár: Hogy gyűlöljék Valóságáért Őt és azokat, akik imádják: Hogy gyűlöljék a magyarok, e föld átkozott JÚDÁSFAJÁNAK veérükbe és saját bélsarukba fúlt gerinctelen, ocsmány férgei.
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu