Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Soós József (Kárpáti Magyar):       "Láthatod a Háttérhatalmat minden nap, minden pillanatban, mikor a világ dolgai felé fordulsz. A televízióban ők köszönnek vissza neked, és mikor elmész szavazni, minden esetben rájuk szavazol! Mikor sérelem ér, törvénytelenséget követnek el ellened, akkor azok a személyek követik el, akik őket szolgálják..."   (2009 március 29.)

   

Magyar kiáltvány: Nemzetközi Szövetség a Fenntarható Életért világszervezet megalakítására

 

2009-05-14.
Magyar Nádori Szövetség (Tácsi István - Kőműves Géza)

MAGYAR KIÁLTVÁNY

1.  Nemzetközi Szövetség a Fenntarható Életért

világszervezet megalakítására

 

Mi magyarok, a Magyar Nádori Szövetség (továbbiakban: MNÁSZ) megalapítói az alapvetően jóravaló emberiség teljes elzüllesztését, páratlan életteret, fenntartható életet biztosító, Isten által teremtett, gyönyörű bolygónk, az anyatermészet gátlástalan tönkretételét és az ellenérdekeltek tehetetlenségét látván úgy határoztunk, hogy kiáltvánnyal fordulunk a világban élő értelemhez, egy erős, tettre kész nemzetközi szövetség, a NESZFÉ létrehozása érdekében.

Az ÉRTELEMHEZ fordulunk, mely velünk együtt látja, hogy jelenleg a Földünkön istentelen, jellemében, viselkedésében aberrált, hitét, gyakorlatát tekintve a sátánt, a száraz matériát, lelketlen pénzt szolgáló, roppant rafinált, de ostobán a saját végzetét is siettető, népség uralkodik, mely erkölcsében, kultúrájában, moralitásában lezülleszti, agymosott, modern bérrabszolgává formálja az emberiséget. Teljességgel kizsigereli, fájdalmában dühöngő, védekező fenevaddá formálja az emberiségnek ölelő kart, tápláló emlőt nyújtó anyatermészetet.

A torzszülött gépezet fenntartható fejlődés elnevezésű filozófiájának a következménye, mely filozófia valójában egy szűk, rosszindulatú és ostoba réteg fenntartható és totálissá fejleszthető uralma, egyben az emberiség és a Föld pusztulása!

Közelebbről: Az egészségtelen, mérgezett és különböző káros módon ható génkezelt élelmiszerek rohamos terjedése. Lelketlen lakájaik, valamint a korlátolt, és aberrált, teljesen kiszolgáltatott tömegemberek létszámának növekedése, a bűnözés fenntartása. Népek megosztása, nemzetek szembeállítása, az esztelen fegyverkezés, környezetszennyezés. A környezetbarát és veszélytelen energia előállítás és forgalmazás különböző módon történő nehezítése. A LEGHITVÁNYABB JELLEMŰ EMBEREK, SZEMÉT, SZENNY, HAZUGSÁG ÉS ÉRTELMETLEN ERŐSZAK URALJA A FÖLDET! Ennek a részben titkos, gátlástalan sátáni erőnek, tudatos, vagy tudattalan lakájai, alapvetően: politikusok, közgazdászok, általában a hitványság kezéből csipegető tudós társaságok, hazug történészek és utoljára, de nem utolsó sorban az egyházak, hiszen Krisztus Urunk keresztre feszítése óta elferdítették a hitet és sötét katakombákból irányítják az egyházakat.

VIGYÁZZ, MÁR KETYEG AZ ÓRA!

Holnap már fékevesztetten tombol a természet és menekül, megvadul, a fuldoklóhoz hasonlatosan gátlástalanul kapkodni fog a biztos talajra, élettérre, ételre, túlélésre törekvő emberiség.

A Magyar Nádori Szövetség tagjai, az emberiség ősnépének, az atlantiszi, mezopotámiai, babilóniai, pártus, galileai, kelta, hun, avar, kazár, szkíta, magyar, stb. őseink ősnyelvét a mai szinten tovább beszélő, őseink gondolkodását átmentő magyarok, első soron az emberiség és élettere a Föld megmentése végett kérünk benneteket, (kormány, szervezeti, egyéni, stb. szinten is), hogy a nagyon fontos célként egy világszervezet, a Nemzetközi Szövetség a Fenntartható Életért mielőbbi megalakítása céljából, mint alapító szervezők, mielőbb jelentkezzetek!

A roppant fontos fellépés miatt az eddig másként gondolkodókat is szeretettel várjuk! 
 

                            CÉLUNK: A FENNTARTHATÓ ÉLET!

    -   Valamint az ehhez szükséges valódi tudás társadalmainak létrehozása.

 • Az emberiséget tragikus pályára állító nemzetközi cinkosok belátásra kényszerítése, hatalmuk felszámolása.

A Magyar Nádori Szövetség, mint lehetséges mentőövet kínálja fel a vitaanyaga céljából a Nemzetközi Szervezet a Fenntarható Életért (NESZFÉ) részére, a 3. pontban szereplő Nemzet és világmentő programunk tömörített változatát.

2.  A magyar kiáltvány program vázlata

A világ legkártékonyabb emberi eszméje, a II. Világháborút követően létrejövő globalizációs világhatalmi törekvések következtében nemzetközivé váló fogyasztói társadalmak 1945. év után kiteljesedő gazdaságfilozófiája: a fenntartható fejlődés gyakorlati végrehajtása. 
 

A fenntartható fejlődés következményei:

 1. A fenntartható fejlődés önpusztító gazdaságpolitikájának ráerőszakolása az emberiségre;
 2. A pénzhatalom kiteljesedése, a kamat és a tőzsdei szolgálattal;
 3. A fogyasztói igények haszonelvű, mesterséges növelése, kielégítése a környezetkáros termékek tömkelegével, és a mérhetetlen pazarlás;
 4. A pénzhatalom fenntartása érdekében a hazugság társadalmi gyakorlatának a kifejlesztésével a vallás, a tudomány és a társadalmi hit tévútra vitele;
 5. A fogyasztói embertípus kiformálása a divat, a reklám és a médiák segítségével;
 6. A globalizációnak az a jó, ha sok a fogyasztó. Következménye: fő felelős az emberiség gradációs robbanásáért;
 7. Az emberiség igaz erkölcse helyett, a globalizáció hajtómotorja a liberalizmus jogállamisági elve került fölénybe (mindent lehet az általam írt jogomnál fogva!);
 8. Az emberi kötelességek végrehajtása helyett az emberi jogok – az erősebb jogán – érvényesülése.
 9. A liberalizmus szabadmadár felfogásával, az emberi szabadság téves értelmezésével, az emberi lábnyom (letaposás) ökológiai viszonyszáma már túllépte az egy egészet;
 10. A bioszféra megőrzése helyett, a fosszilis erőforrások haszontalan célokra (katonai, kereskedelmi) való elpazarlásával (motorizáció), környezeti katasztrófa előidézése.

Mi lehet a megoldás?

 1. A fenntartható élet új filozófiai irányzatának és gazdaságpolitikájának bevezetése a jövő társadalmának felépítésében, a pénzhatalom felszámolásával;
 2. A káros motorizáció azonnali leállítása;
 3. Az emberi népvándorlási (migrációs) folyamatok azonnali megállítása, és az eredeti állapotok visszaállítása;
 4. STOP az emberi gradációra, világraszóló születésszabályozás bevezetése;
 5. Az igaz erkölcsre épülő elsődleges történelmi embertípus kinevelése.
 6. A tudomány a vallás és a politika igazsághitének a visszaállítása, továbbá teljes körűen minden vallásformára kiterjedő vallásreform azonnali elindítása;
 7. A környezeti károkozások azonnali leállítása, a kártételek felszámolása;
 8. A globalizmus eszméjének, a természetellenes hímsoviniszta uralom felszámolása, visszatérés az őskereszténység matriarchális társadalmi formáira.
 9. A profit alapú globalista világgazdaság lecserélése a jövőbeni természeti világtársadalom és világgazdaság bevezetése mellett.
 10. Már a 25. órában tartunk, vagyis a visszafordíthatatlan környezeti katasztrófahelyzet előidézése kezdetén. Vagy sikerül megállítani ezt az eszement globalista őrületet, vagy menthetetlen vége a technikai civilizációnknak. Döntsetek, és fogjunk össze!

Budapest, 2008-07-15.

Tácsi István:                                                              Kőműves Géza: 

a Magyar Nádori Szövetség                                       a Magyar Nádori Szövetség 

ideológusa           elnöke

                                                                    Levélcím:  H-9400 Sopron, Puttonyos köz 8.                                                                  

                                                                                  E-mail: apor45@t-online.hu

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


A Hírháttér kapcsolódó irodalmából:
2009-05-06. - HÍRHÁTTÉR TV: Vásárolt rabszolgaság (Műszaki cikkek és Echelon)
/Soós József (Kárpáti Magyar) - Molnár F. Árpád/   /Zene: Kraus (svéd): c-moll szimfónia/   (Film, 9 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-04-26. - A HAARP titkos alkalmazási területeiből, és a világuralom - A világ soha nem publikált titkaiból
/Molnár F. Árpád/

2009-04-22. - Nemzetirtó-program
/Soós József (Kárpáti Magyar)/

2009-04-17. - A hit mágikus ereje, vagy az emberben szunnyadó természetes adottságok felszínre hozása
/Tánczos Krisztina/

2009-04-15. - Háború a hazaáruló, államvédelmi pártparaziták ellen! (Levél a Barikád.hu-nak)
/Molnár F. Árpád/

2009-04-10. - Mi, magyarok lehetnénk a legnagyobbak!
/Soós József (Kárpáti Magyar)/

2009-04-04. - Hitler CIA-s elmeprogramozói és napjaink tudatmódosítása
/Nagy Levente (a kunhegyesi fogorvos)/

2009-04-02. - Ébresztő kezdőknek
/Nagy Sándor (Naleksz)/

Előző cikk:
2009-05-12. -
Echelon-eszközök a Magyarok Nyilai-ügyben! + Echelon-szagú gyilkosság Kecskeméten: megöltek egy 16 éves lányt
/Molnár F. Árpád/
Részlet: ... a Hírháttér Multimédia birtokába került információk szerint többek között a mobil jeladókba épített eszközökön keresztül a lakosság elterelésére, hangulatának saját érdekei ellen való igazgatására hajtottak végre kollektív befolyást, hogy a magyarok ne foglalkozzanak a magyar kormánnyal ellenséges, a magyarnak nevezett és külföldi titkosszolgálatok által Magyarok Nyilainak titulált személyek őrizetbe vételével, védelmével és hátterével. A média teljes elhallgattatása részben közvetlen behatásra (D-Notice), részben az Egyesült Államokból és szövetségesei részéről vezérelt mentális és emocionális gondolkodásvezérlő eszközökkel és haditechnológiával került végrehajtásra.

Lap teteje

Következő cikk:
2009-05-14. -
Pécs és pekingi tüzijáték
/Nagy Attila (orvos, közíró)/
Részlet: ... a túlélő szocialistánál van nagyobb szégyen is, mégpedig becsapott fideszesnek lenni. (...) A két jelölt feltűnően azonos stílusú, méretű plakátokkal versengett, Szili Katalin és Páva Zsolt fejmérete is azonos volt, mindkettő levágott homlokkal, mintha azonos háttérből tervezték volna az egész kampányt.
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu